Kể chuyện Bác Hồ có liên hệ thực tiễn: Khó khăn phải tìm cách khắc phục

4 92 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 10:39

Câu chuyện: Khó khăn phải tìm cách khắc phụcNguồn: Theo lời kể đồng chí Hoàng Hữu Kháng Nguyên Đại tá, Cục trưởng Cục Cảnh vệ, Bộ Công an. Trích từ sách: Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ, Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2003.Từ làng Sen có một người trai chí lớn. Mang lý tưởng cách mạng giải phóng quê hương. Ra đi tìm khắp muôn phương, đường đi cho cả dân tộc, dặm trường mà xông pha. Từ Làng Sen đã tỏa làn hương thơm ngát. Buông mát tên thanh bạch Hồ Chí Minh. Một lần rạng rỡ non ngời, mà non sông vẫn muôn thưở. Ngàn đời mà không phai.Từ làng sen ấy đã mang đến cho đất nước, dân tộc Việt Nam – người anh hùng làm rạng rỡ non sông – Hồ Chí Minh – Hồ Chí Minh – một tấm gương sáng ngời – vị lãnh tụ của nhân dân.Kính thưa Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị, hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện Chi bộ Văn phòng HĐNDUBND thị xã tham gia kể chuyện về Bác với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Kính thưa quý vị đại biểu, cuộc đời của Bác luôn là đề tài bất tận cho những ai khao khát, mong muốn cái đẹp “gieo mầm cho sự sống”. Trước muôn vàn câu chuyện kể về Người, hôm nay Chi bộ Văn phòng HĐNDUBND xin được kể câu chuyện về Bác với tựa đề “Khó khăn phải tìm cách khắc phục”, câu chuyện được trích từ lời kể của đồng chí Hoàng Hữu Kháng Nguyên Đại tá, Cục trưởng Cục Cảnh vệ, Bộ Công an. Trích từ sách: Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ, Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2003 KỂ CHUYỆN VỀ BÁC CHỦ ĐỀ: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHỊNG, CHỐNG SUY THỐI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA TRONG NỘI BỘ GẮN VỚI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04/NQ-TW NGÀY 30/10/2016 CỦA BCH TW ĐẢNG KHÓA XII Chi bộ: Văn phòng HĐND-UBND Câu chuyện: Khó khăn phải tìm cách khắc phục Nguồn: Theo lời kể đồng chí Hồng Hữu Kháng - Nguyên Đại tá, Cục trưởng Cục Cảnh vệ, Bộ Cơng an Trích từ sách: Chuyện kể người giúp việc Bác Hồ, Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2003 Từ làng Sen có người trai chí lớn Mang lý tưởng cách mạng giải phóng quê hương Ra tìm khắp mn phương, đường cho dân tộc, dặm trường mà xông pha Từ Làng Sen tỏa hương thơm ngát Buông mát tên bạch Hồ Chí Minh Một lần rạng rỡ non ngời, mà non sông muôn thưở Ngàn đời mà không phai Từ làng sen mang đến cho đất nước, dân tộc Việt Nam – người anh hùng làm rạng rỡ non sơng – Hồ Chí Minh – Hồ Chí Minh – gương sáng ngời – vị lãnh tụ nhân dân Kính thưa Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, quý vị đại biểu toàn thể Hội nghị, hôm vinh dự đại diện Chi Văn phòng HĐND-UBND thị xã tham gia kể chuyện Bác với chủ đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Kính thưa quý vị đại biểu, đời Bác đề tài bất tận cho khao khát, mong muốn đẹp “gieo mầm cho sống” Trước muôn vàn câu chuyện kể Người, hôm Chi Văn phòng HĐND-UBND xin kể câu chuyện Bác với tựa đề “Khó khăn phải tìm cách khắc phục”, câu chuyện trích từ lời kể đồng chí Hồng Hữu Kháng - Ngun Đại tá, Cục trưởng Cục Cảnh vệ, Bộ Cơng an Trích từ sách: Chuyện kể người giúp việc Bác Hồ, Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2003 Chuyện kể rằng: Bác có kế hoạch đâu định thực Có lần phải đến chỗ khơng an tồn nên chúng tơi tìm cớ để khơng đưa Bác đi, Bác khơng chịu Bác nói: Khó khăn cần phải tìm cách khắc phục Những ngày Việt Bắc, tơ khơng đường phá để kháng chiến, không cho địch dùng đường ta để đánh ta Chúng chuẩn bị ngựa cho Bác Bác nói: ngựa lộ mất, cán cao cấp ngựa Vì cần xa ngày đường Bác Hồi trước Cách mạng tháng Tám, Việt Bắc, giày kiểu rừng, Hà Nội, 12 Ngô Quyền, sàn nhẵn hay bị ngã nên thay giày đế kếp Kháng chiến trở lại chiến khu, nông thôn giày không hợp, lại hay bị ngã, chúng tơi phải bỏ giày chân khơng, đau chân, mặt mũi nhăn nhó Bác nhắc chúng tơi phải tìm cách khắc phục khơng nên kêu ca nhiều Năm 1948, xã Thắng Lợi bị địch công phải Khn Tát, thuộc xã Phú Đình Trời rét đậm, tơi đồng chí Kỳ bàn nhau: Dự kiến phải hai ngày Tính Bác khẩn trương, khơng muốn rề rà, có lúc lội suối đến nứt chân, Bác Đường lẽ hai ngày, Bác ngày Nửa đêm đến nơi, Bác nói: - Cố chút đến nhà nghỉ tốt hơn, nghỉ dọc đường nhiều phiền hà Đến nơi người đau chân nằm cả, riêng Bác đi lại lại xem việc chuẩn bị tốt chưa Tôi phục vụ Bác từ năm 1945 Trong thời gian gần Bác, thấy ba lần Bác bị ốm nặng Hồi xã Tân Trào, bị ốm Bác khuyên không nên nằm, nằm thêm ốm Bác ngồi làm việc thấy nằm, Bác bảo phải dậy Ít lâu sau Bác bị ốm, có lúc Bác sốt run lên, không kêu, lúc sốt nặng Bác ngả lưng tí, gượng dậy đi lại lại kiên không nằm Trong lúc mệt Bác làm việc, lúc phải tiếp bọn Tàu Tưởng đến quấy nhiễu Bác để nghỉ Trước tình hình ấy, số đồng chí tỏ bực bội Bác lại bình tĩnh Bác ốm lần thứ hai vào năm 1948 Lúc Bác thôn Lục Giã Tơi Bác cho học lớp trị Trung ương mở Bác vừa sốt, vừa đau Hàng ngày học thấy Bác ngồi làm việc Lần thứ ba Bác ốm năm 1969, tơi phân cơng bảo vệ đồn cán Liên minh lực lượng dân tộc, dân chủ hòa bình miền Nam luật sư Trịnh Đình Thảo dẫn đầu thăm miền Bắc Khi bảo vệ đồn tham quan nhận tin Bác ốm, Lúc Bác lên đau tim, mặt tái, người đờ Nhưng lần Bác để bác sĩ chăm sóc cho Bác, tuyệt đối không rên rỉ lời Những năm cuối đời, Bác yếu nhiều, Bác tiếp khách, chúng tơi phải dìu Bác phải chống gậy, lúc đến gần địa điểm Bác bảo chúng tơi lui để Bác tự vào Những ngày cuối Bác đến thăm phái đồn cán Hội nghị Pari về, cách hai mươi ngày trước Bác mất, Bác vui vẻ, người đồn khơng biết Bác yếu Kính thưa quý vị đại biểu, qua câu chuyên trên, ta thấy: khơng có mà khơng phải đánh đổi, khơng có giọt mồ hồi phí cho tất cố gắng qua Ở Bác chưa có định nghĩa ngại khó, ngại khổ, ngại khó ngại khổ chẳng làm việc Và Bác, học học thái độ, cách Bác ứng xử giải khó khăn cơng việc Vấn đề giải quyết, khó khăn vượt qua; thời cách mạng, Bác chọn tự thân ngày đường thay ngựa Câu chuyện học tinh thần hăng say làm việc, học tập, lúc, nơi Bác; tinh thần lạc quan, quan tâm, động viên chiến sĩ Bản thân cơng chức hành Nhà nước, đồn viên cơng đồn, đồn viên Đồn niên cộng sản HCM, không ngừng nổ lực rèn luyện thân tâm, bền chí, tơi không ngừng nổ lực để vượt qua chông chênh, khó khăn cơng việc sống; ln phấn đấu để cơng việc hồn thành, khơng để xảy tình trạng thấy việc dễ làm, việc khó đùn đẩy cho người khác, tuân thủ phân công cấp Trong q trình làm việc, ln tìm cách để giải cơng việc tốt nhất, khơng kêu ca, phàn nàn Kính thưa quý vị đại biểu, Học tập thực Nghị 04 BCH TW Đảng khóa XII; tơi quan tâm nhóm biểu suy thối tư tưởng trị Tại Hội nghị này, tơi xin nêu biểu thứ tám “Tham vọng chức quyền, không chấp hành phân công tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí cơng tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; khơng sẵn sàng nhận nhiệm vụ nơi xa, nơi có khó khăn Thậm chí tìm cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân cách khơng lành mạnh”, xin nhấn mạnh biểu “chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó” Việc thực Nghị Trung ương khóa XII tạo chuyển biến tích cực hệ thống trị Tuy nhiên, nhiều cán bộ, đảng viên ngại khó, ngại khổ, việc dễ, có lợi cá nhân tranh làm, việc khó đùn đẩy trách nhiệm, chí khơng quan tâm làm quoa loa, hình thức; ngại tìm cách thức để giải quyết, làm theo lối mòn, xưa cũ Để đấu tranh, ngăn chặn với biểu trên, tập thể Văn phòng HĐNDUBND cần rà sốt, thực nghiêm túc thơng báo phân công nhiệm vụ thành viên, quy chế làm việc quan; cá nhân phải không ngừng học tập, rèn luyện lĩnh, tập trung hướng tới mục tiêu công việc; tuyệt đối không than vãn, kêu ca, nề hà trước khó khăn Kính thưa quý vị, hôm đây, xin đọc to lời dạy Bác trích thư Gửi niên nhi đồng toàn quốc Tết đến năm 1946, lời nhắc nhủ hệ thiếu niên, CBCC trẻ “Một năm khởi đầu từ mùa xuân Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ Tuổi trẻ mùa xuân xã hội Qua năm mới, cháu phải xung phong thực hành đời sống Đời sống là: Hăng hái, kiên quyết, khơng sợ khó, khơng sợ khổ; Phải siêng học, phải siêng làm, phải tiết kiệm; Việc nên làm ta không chờ nhắn nhủ; Việc nên tránh ta khơng đợi ngăn ngừa” Và cuối cùng, xin mượn ca từ hát nhạc sĩ Trần Long Ẩn để kết lại nội dung hôm nay: “Ai chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ dành phần ai” Phần thi kể chuyện Văn phòng HĐND-UBND đến kết thúc Xin cảm ơn BTC, BGK toàn thể quý vị ý lắng nghe Thay mặt Chi VP HĐND-UBND, xin gửi đến cơ, chị có ngày 20/10 ý nghĩa, vui tươi hạnh phúc ... Bắc Khi bảo vệ đoàn tham quan nhận tin Bác ốm, tơi Lúc Bác lên đau tim, mặt tái, người đờ Nhưng lần Bác để bác sĩ chăm sóc cho Bác, tuyệt đối khơng rên rỉ lời Những năm cuối đời, Bác yếu nhiều,... gian khổ dành phần ai” Phần thi kể chuyện Văn phòng HĐND-UBND đến kết thúc Xin cảm ơn BTC, BGK toàn thể quý vị ý lắng nghe Thay mặt Chi VP HĐND-UBND, xin gửi đến cô, chị có ngày 20/10 ý nghĩa, vui... rề rà, có lúc lội suối đến nứt chân, Bác Đường lẽ hai ngày, Bác ngày Nửa đêm đến nơi, Bác nói: - Cố chút đến nhà nghỉ tốt hơn, nghỉ dọc đường nhiều phiền hà Đến nơi người đau chân nằm cả, riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kể chuyện Bác Hồ có liên hệ thực tiễn: Khó khăn phải tìm cách khắc phục, Kể chuyện Bác Hồ có liên hệ thực tiễn: Khó khăn phải tìm cách khắc phục

Từ khóa liên quan