Cách ghi kí hiệu độ nhám chi tiết

1 92 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 09:06

Tiện thô: ĐCX từ 13 12, nhám bề mặt: Rz = 80 (độ nhám cấp 3) bán tinh: ĐCX từ 11 10, nhám bề mặt Rz = 40 20 (cấp 4 5) tinh: ĐCX từ 9 8, nhám bề mặt Ra = 2,5 1,25 (cấp 6 7)Phay: Thô: ĐCX từ 14 11, NBM Rz = 160 40 (cấp 2 4) Tinh: ĐCX từ 10 8, NBM Rz = 20 đến Ra = 1,25 (cấp 7) CÁCH GHI ĐỘ NHÁM BỀ MẶT * Tiện - thô: ĐCX từ 13 - 12, nhám bề mặt: Rz = 80 (độ nhám cấp 3) - bán tinh: ĐCX từ 11 - 10, nhám bề mặt Rz = 40 -20 (cấp - 5) - tinh: ĐCX từ - 8, nhám bề mặt Ra = 2,5 -1,25 (cấp - 7) *Phay: - Thô: ĐCX từ 14 - 11, NBM Rz = 160 - 40 (cấp - 4) - Tinh: ĐCX từ 10 - 8, NBM Rz = 20 đến Ra = 1,25 (cấp 7) *Bào: Tương tự tiện *Chuốt: ĐCX đến cấp 7, NBM Ra = 1,25 (cấp 7) *Khoan: ĐCX cấp 13 - 12, NBM Rz = 80 - 40 (cấp - 4) *Khoét: ĐCX cấp 12 - 10, NBM Ra = 10 - 2,5 *Doa: ĐCX cấp - 7, NBM Ra = 1,25 (cấp 7) *Mài - Thô: ĐCX cấp 9, NBM Ra = 3,2 - Tinh: ĐCX cấp 7, NBM Ra = 1,6 - 0,4 - Siêu tinh: ĐCX cấp 6, NBM Ra = 0,2 - 0,1 - Mài Nghiền: ĐCX cấp - 5, NBM Ra = 0,2 - 0,1 - Mài Khôn: ĐCX cấp - 6, NBM Ra = 0,4 - 0,05
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách ghi kí hiệu độ nhám chi tiết, Cách ghi kí hiệu độ nhám chi tiết

Từ khóa liên quan