Nuôi cua biển thương phẩm trong ao đất cho năng suất tốt

6 51 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 09:00

Cua biển có hàm lượng mỡ thấp, protein cao, dồi dào về khoáng chất và vitamin nên giá bán rất cao. Nuôi cua biển thương phẩm trong ao đất cho năng suất cao giúp bà con ngư dân vùng biển xóa đói giảm nghèo.Nuôi cua biển trong ao đất nếu đúng kỹ thuật sẽ cho năng suất cao Nuôi cua biển thương phẩm ao đất cho suất tốt Cua biển có hàm lượng mỡ thấp, protein cao, dồi khoáng chất vitamin nên giá bán cao Nuôi cua biển thương phẩm ao đất cho suất cao giúp bà ngư dân vùng biển xóa đói giảm nghèo Ni cua biển ao đất kỹ thuật cho suất cao Ảnh minh họa Ao nuôi Ao nuôi cua thường rộng khoảng 5.000m2, có cống cấp nước riêng Chọn ao vùng chất đất bị nhiễm phèn, chất đáy bùn pha cát, thịt pha sét, qúa nhiều bùn nhão, lớp bùn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nuôi cua biển thương phẩm trong ao đất cho năng suất tốt, Nuôi cua biển thương phẩm trong ao đất cho năng suất tốt

Từ khóa liên quan