Khảo sát kiến thức, thực hành phòng chống bệnh thiếu máu do thiếu sắt của các bà mẹ nuôi con nhỏ tại xã thành công, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

46 60 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 08:52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON NGUYỄN THỊ HUYỀN KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG BỆNH THIẾU MÁU DO THIẾU SẮT CỦA CÁC BÀ MẸ NUÔI CON NHỎ TẠI XÃ THÀNH CƠNG, HUYỆN KHỐI CHÂU, TỈNH HƯNG N KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo Dục Mầm Non HÀ NỘI, 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON NGUYỄN THỊ HUYỀN KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG BỆNH THIẾU MÁU DO THIẾU SẮT CỦA CÁC BÀ MẸ NUÔI CON NHỎ TẠI XÃ THÀNH CƠNG, HUYỆN KHỐI CHÂU, TỈNH HƯNG N KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo Dục Mầm Non Người hướng dẫn khoa học: Th.S Bùi Ngân Tâm HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Trong trình triển khai đề tài “Khảo sát kiến thức, thực hành phòng chống bệnh thiếu máu thiếu sắt bà mẹ ni nhỏ xã Thành Cơng,huyện Khối Châu, tỉnh Hưng Yên”, thường xuyên nhận giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện giúp đỡ thầy cô giáo khoa Sinh – KTNN, thầy cô giáo khoa Giáo dục Mầm non đặc biệt cô giáo hướng dẫn trực tiếp – Ths Bùi Ngân Tâm Tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ths Bùi Ngân Tâm – người thầy tâm huyết tận tình hướng dẫn, động viên khích lệ định hướng cho tơi suốt q trình thực hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới UBND xã Thành Công, trạm y tế xã, cộng tác viên bà mẹ nuôi nhỏ xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên giúp đỡ tạo điều kiện cho tiến hành nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin gửi lòng ân tình tới gia đình tôi, nguồn động viên truyền nhiệt huyết để tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Huyền LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học Ths Bùi Ngân Tâm Các số liệu, kết nghiên cứu khóa luận trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Huyền MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn Phần 2: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương bệnh TMDTS 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguyên nhân TMDTS 1.1.3 Đối tượng có nguy thiếu sắt cao 1.1.4 Dấu hiệu nhận biết 1.1.5 Hậu TMDTS 1.1.6 Một số biện pháp phòng chống thiếu sắt 1.2.Tình hình TMDTS giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình TMDTS giới 1.2.2 Tình hình TMDTS Việt Nam 1.3 Một số nghiên cứu kiến thức, thực hành phòng chống thiếu máu thiếu sắt 10 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.1 Đối tượng nghiên cứu 11 2.2 Nội dung nghiên cứu 11 2.3 Phương pháp nghiên cứu 11 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 13 3.1 Kết khảo sát kiến thức phòng chống bệnh TMDTS bà mẹ nuôi nhỏ xã Thành Công, huyện Khối Châu, tỉnh Hưng n 13 3.1.1 Thơng tin chung BMNCN tham gia khảo sát 13 3.1.2 Kết khảo sát kiến thức BMNCN xã Thành Cơng, huyện Khối Châu, tỉnh Hưng Yên đối tượng có nguy cao bị bệnh TMDTS 14 3.1.3 Kết khảo sát kiến thức BMNCN xã Thành Cơng, huyện Khối Châu, tỉnh Hưng n thức nguyên nhân, biểu ảnh hưởng bệnh TMDTS 15 3.1.4 Kết khảo sát kiến thức phòng chống bệnh TMDTS BMNCN xã Thành Cơng, huyện Khối Châu, tỉnh Hưng n 18 3.2 Kết khảo sát thực hành phòng chống TMDTS BMNCN xã Thành Cơng, huyện Khối Châu, tỉnh Hưng Yên 20 3.2.1 Thực hành sử dụng sắt dược phẩm BMNCN thời gian mang thai 20 3.2.2 Thực hành dinh dưỡng bà mẹ 23 3.2.3 Thực hành phòng chống nhiễm kí sinh trùng 26 Phần 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TMDTS Thiếu máu thiếu sắt PNMT Phụ nữ mang thai BMNCN Bà mẹ nuôi nhỏ WHO World Health Orgnization (Tổ chức Y tế Thế giới) PNTSĐ Phụ nữ tuổi sinh đẻ UNSCN United Nations ( Liên hiệp quốc) SDD Suy dinh dưỡng DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thông tin chung BMNCN tham gia khảo sát (n=60) 13 Bảng 3.2 Kiến thức bà mẹ nuôi nhỏ đối tượng có nguy cao bị TMDTS (n= 60) 15 Bảng 3.3 Kiến thức BMNCN nguyên nhân, biểu ảnh hưởng bệnh TMDTS (n=60) 15 Bảng 3.4 : Kiến thức BMNCN phòng chống bệnh TMDTS (n=60) 18 Bảng 3.5: Thực hành sử dụng sắt dược phẩm BMNCN thời gian mang thai (n=60) 20 Bảng 3.6: Thực hành dinh dưỡng BMNCN (n=60) 24 Bảng 3.7 Thực hành phòng chống nhiễm kí sinh trùng (n=60) 27 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thiếu máu dinh dưỡng tình trạng bệnh lý xảy hàm lượng Hemoglobin (Hb) máu xuống thấp bình thường thiếu hay nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho trình tạo máu lý Thiếu máu thiếu sắt (TMDTS) loại thiếu máu dinh dưỡng hay gặp nhất, kết hợp với thiếu acid folic thời kì có thai Các loại thiếu máu dinh dưỡng khác thiếu vitamin B12, pyridoxin (B6) đồng gặp Các đối tượng thường bị đe dọa thiếu máu dinh dưỡng trẻ em, học sinh phụ nữ có thai Theo ước tính gần WHO, tồn giới có tỷ người bị thiếu sắt, số 1,2 tỷ người có biểu thiếu máu Thiếu máu hay gặp nước phát triển Tỷ lệ thiếu máu cao Châu Phi, Nam Á đến Mỹ La tinh nước vùng khác tỷ lệ thấp [2] Ở Việt Nam, thiếu máu bà mẹ trẻ em xác định vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng Báo cáo Viện Dinh dưỡng năm 2014-2015 cho thấy tỷ lệ thiếu máu trẻ em tuổi: 27,8%; phụ nữ khơng có thai: 25,5%; phụ nữ mang thai: 32,8% [16] Nguyên nhân thiếu máu phụ nữ Việt Nam thiếu sắt, chiếm từ 22-86,3% số vùng nông thôn miền núi [9] TMDTS thể không nhận đủ lượng sắt cần thiết từ phần, máu, nhiễm giun, rối loạn hấp thu sắt nhu cầu tăng Ở phụ nữ, tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt cao thường liên quan đến máu qua kỳ kinh nguyệt, nhu cầu cao mang thai thời gian cho bú Hậu TMDTS nặng nề sức khỏe phát triển trẻ em suất lao động người lớn Thiếu máu phụ nữ làm tăng nguy tai biến tử vong mẹ thời kỳ mang thai sinh nở Với ảnh hưởng nặng nề TMDTS, việc phòng ngừa, phát sớm có kế hoạch điều trị kịp thời can thiệp có hiệu việc nâng cao sức khỏe giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ trẻ em Ở Việt Nam, năm gần tác động can thiệp dinh dưỡng, y tế cải thiện kinh tế xã hội góp phần làm giảm tình trạng thiếu máu cộng đồng Tuy nhiên mức độ giảm không đáng kể không đồng đối tượng, vùng, khu vực Thiếu máu dinh dưỡng vấn đề dinh dưỡng quan trọng hàng đầu nước ta Tỷ lệ thiếu máu dao động nhiều theo địa phương nói lên tính phức tạp nguyên nhân gây tình trạng thiếu máu Bổ sung viên sắt/acid folic kết hợp với phần hợp lí xem giải pháp quan trọng để giải tình trạng thiếu máu thiếu sắt Việt Nam áp dụng phác đồ bổ sung sắt hàng ngày để điều trị thiếu máu Tổ chức Y tế Thế Giới cho trẻ em phụ nữ có thai Tuy nhiên, hiệu sử dụng viên sắt theo phác đồ nhiều hạn chế tác dụng phụ đường tiêu hóa, khó khăn vấn đề tuyên truyền trì tuân thủ uống thuốc theo dẫn Trên thực tế kiến thức thực hành bà mẹ việc sử dụng viên sắt, chế độ dinh dưỡng hợp lí quan trọng phòng chống thiếu máu cộng đồng nói chung cho phụ nữ, trẻ nhỏ nói riêng Việc nâng cao nhận thức, thực hành cho bà mẹ việc làm thiết thực Hoạt động có liên quan đến tập qn, thói quen, tình trạng kinh tế gia đình cộng đồng Thành Cơng xã thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Trước nghề nơng cơng việc người dân Hiện nơi có khu cơng nghiệp với nhiều công ty, nhà máy thu hút phần lớn nhân công địa phương [14] Một đặc điểm dễ nhận thấy Thành Cơng nói riêng vùng nơng thơn có khu cơng nghiệp nói chung người dân vừa làm công ty, nhà máy vừa kết hợp tranh thủ làm nông nghiệp Trong thay đổi kinh tế, xã hội địa phương thực trạng kiến thức, thực hành phòng chống thiếu máu thiếu sắt bà mẹ nuôi nhỏ hạn chế gì? Có thể đề xuất giải pháp để góp phần cải thiện thực trạng đó? Để giải đáp vần đề thực đề tài: Bảng 3.6: Thực hành dinh dưỡng BMNCN (n=60) C T ác lo h ại ự th ịt c có T Tr h d câ ụ y tă n họ Tr T u ớc ổi tr th T G h an d , ù ti n h m, bổ cậ su t T T ỷ ầ lệ n 59 5, 35 3, 24 8, 3 63 5, 47 1, 24 8, 23 6, 91 5, 13 1, 59 6, 35 , Bảng 3.6 cho thấy: - Về thực phẩm thường sử dụng mang thai để cung cấp sắt: có 95% bà mẹ trả lời thường sử dụng thịt có màu đỏ (thịt bò, thịt lợn, ); 53,33% bà mẹ có sử dụng gan, tim, bầu dục chế độ ăn (tuy hỏi sâu biết phần lớn bà mẹ sử dụng tim bầu dục, có bà mẹ dùng gan); 29/60 bà mẹ 48,33% có dùng thực phẩm tăng cường sắt (nước mắm, xì dầu, sữa…) Thực tế không bà mẹ hiểu thực phẩm tăng cường sắt, chúng tơi phải giải thích cho thí dụ loại thực phẩm Tất bà mẹ chọn có dùng thực phẩm tăng cường sắt bà mẹ uống sữa dùng cho bà bầu, 24 khơng có bà mẹ dùng sản phẩm tăng cường sắt khác (nước mắm, bột mì, gạo… ) Kết tương đồng với kết nghiên cứu tác giả Hoàng Thu Trang năm 2017 phụ nữ nuôi nhỏ xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình [13] Tác giả Hoàng Thu Trang cho biết bà mẹ tham gia khảo sát không hiểu thực phẩm tăng cường sắt đồng thời không sử dụng loại thực phẩm tăng cường sắt sữa dùng cho bà bầu Việc bổ sung sắt vào thực phẩm với mục đích phòng chống TMDTS cộng đồng khơng đạt hiệu người dân sản phẩm Cần tăng cường truyền thông vấn đề - Về thực phẩm thường sử dụng mang thai để tăng hấp thu sắt: Có 65% bà mẹ thường sử dụng trái họ cam, quýt…; 71,66% bà mẹ thường sử dụng loại rau có màu xanh sẫm (rau muống, rau cải, súp lơ xanh ) - Trẻ ăn bổ sung sớm tăng nguy thiếu sắt (trẻ giảm bú sữa mẹ nhận vi chất dinh dưỡng từ sữa có sắt, mặt khác trẻ dễ bị tiêu chảy dẫn đến giảm tiêu hóa hấp thu dinh dưỡng,…) Kết khảo sát cho thấy phần lớn bà mẹ cho trẻ ăn dặm sớm khuyến cáo WHO (nên bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung tròn tháng tuổi [5]): 29/60 trẻ ăn bổ sung trước tháng tuổi; 22/60 trẻ ăn bổ sung giai đoạn - tháng tuổi; 15 trẻ ăn dặm tròn tháng tuổi Một số nghiên cứu khác cho biết phần lớn bà mẹ cho trẻ ăn bổ sung sớm Theo nghiên cứu Lê Thị Hải Anh năm 2013 xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc: có 36,0% trẻ ăn bổ sung trước tháng tuổi; 29,6% trẻ ăn bổ sung giai đoạn 4-6 tháng tuổi [1]; nghiên cứu Nguyễn Lân, Trịnh Bảo Ngọc Phổ Yên, Thái Nguyên năm 2014: 90% trẻ ăn bổ sung trước tháng tuổi [7] Có thể thấy Việt Nam thực trạng cho trẻ ăn bổ sung sớm phổ biến địa phương Qua vấn nhận thấy bà mẹ biết thông tin nên cho trẻ ăn bổ sung tròn tháng tuổi, cho trẻ 25 ăn sớm cho ăn muộn khuyến cáo trẻ bị thiếu chất, không cứng cáp Rõ ràng kiến thức thực hành muốn đơi với cần có niềm tin Hoạt động dinh dưỡng cộng đồng cần quan tâm đến vấn đề - Về thực phẩm thường dùng cho trẻ tháng đầu ăn bổ sung: 96,66% bà mẹ tháng đầu trẻ ăn bổ sung thường sử dụng thực phẩm thịt lợn, trứng Chỉ có 19/60 bà mẹ 31,66% có sử dụng gan, tim, cật làm thực phẩm cho trẻ Chỉ có 3/60 bà mẹ 5,00% dùng cam, quýt bữa phụ trẻ, tương tự bà mẹ mang thai là: sữa sản phẩm tăng cường sắt bà mẹ dùng cho trẻ, không bà mẹ dùng nước mắm, ngũ cốc,… tăng cường sắt Khi vấn thêm biết: lí mà 96,66% bà mẹ sử dụng thịt lợn, trứng làm thực phẩm tháng đầu cho trẻ ăn bổ sung trẻ thịt lợn, trứng mềm dễ xay nhuyễn chế biến sử dụng Gan, tim, cật mẹ sử dụng đồ nội tạng nên độc cho trẻ ăn họ cải thiện bữa ăn cho trẻ Cũng theo mẹ dùng cam, quýt chua trẻ dễ bị tiêu chảy nên thực phẩm để mẹ lựa chọn cho trẻ tháng đầu ăn bổ sung Nguyên nhân thường gặp dẫn đến TMDTS lượng sắt cung cấp từ ăn uống khơng đủ nhu cầu ngày, việc bổ sung chất sắt qua nguồn dinh dưỡng, cải thiện chế độ ăn để cung cấp chất sắt vô quan trọng Thực phẩm có nguồn gốc động vật nội tạng (gan, tim, bầu dục), thịt đỏ khơng chứa nhiều sắt sắt có chất lượng cao mà dễ thể hấp thu, sử dụng Một số loại rau nhiều vitamin C (cam, quýt, bưởi…) không bổ sung chất sắt trực tiếp có tác dụng hỗ trợ hấp thu sắt tốt 3.2.3 Thực hành phòng chống nhiễm kí sinh trùng Nhiễm kí sinh trùng đường tiêu hóa nguyên nhân thường gặp gây TMDTS Thực hành tốt phòng chống nhiễm kí sinh trùng biện pháp phòng ngừa TMDTS có hiệu 26 Bảng 3.7 Thực hành phòng chống nhiễm kí sinh trùng (n=60) T R h K hô K a hô ng t Đị nh T kì h ự nă M L ột oạ H i T n ự X lí X ch ất n th u ải ôi ch ăn nu T T ỷ ầ lệ n4 18 12 55 , 93 75 , 0 0 0 1 5 , 7 Bảng 3.7 cho thấy: - Có 41/60 bà mẹ 68,33% thành viên gia đình thường xun rửa tay với xà phòng trước, sau ăn sau vệ sinh; 2/60 bà mẹ 3,33% khơng thực rửa tay với xà phòng trước, sau ăn sau vệ sinh - 95% bà mẹ thành viên gia đình thực hành tẩy giun định kì năm lần; 3/60 bà mẹ chiếm 5% thực hành tẩy giun khơng - 100% gia đình bà mẹ tham gia khảo sát sử dụng loại nhà tiêu tự hoại/bán tự hoại 27 - Các gia đình có chăn ni sử dụng biện pháp xử lí chất thải chăn ni hợp vệ sinh Gia đình bà mẹ tham gia khảo sát có số thực hành phòng chống nhiễm kí sinh trùng tốt: thực tẩy giun định kì 95%; dùng nhà tiêu đảm bảo vệ sinh 100% ; thực hành tỷ lệ thực chưa cao: thường xuyên rửa tay với xà phòng trước, sau ăn sau vệ sinh Trong trình thực đề tài chúng tơi tìm hiểu thực trạng hoạt động phòng chống TMDTS xã Thành Cơng, huyện Khối Châu, tỉnh Hưng n nhận thấy thời điểm địa phương hoạt động bất cập Cụ thể: hoạt động tuyên truyền phòng chống TMDTS mức thấp (trên địa bàn xã, trạm y tế xã khơng có pano, áp phích, tờ rơi tuyên truyền vấn đề này, qua tìm hiểu chúng tơi biết thai phụ tuyên truyền phòng chống TMDTS chủ yếu qua tư vấn chuyên môn đến trạm xá khám thai tiêm phòng khơng thường xun); địa phương có hoạt động góp phần phòng chống TMDTS thực tẩy giun miễn phí cho trẻ em tiểu học (thuộc chương trình quốc gia) Tuy nhiên tuyên truyền hoạt động không sâu rộng, số phụ huynh có hiểu biết mối liên quan bệnh giun sán thiếu máu không cao Tìm hiểu sâu chúng tơi biết ngun nhân thực trạng đội ngũ nhân viên y tế địa phương mỏng, kinh phí cho hoạt động phòng chống TMDTS hạn hẹp 28 Phần 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận - Kiến thức phòng chống bệnh TMDTS bà mẹ nuôi nhỏ xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chưa đầy đủ Phần lớn bà mẹ biết kiến thức phổ biến, chưa biết số kiến thức quan trọng, cần thiết cho thay đổi hành vi, thái độ - Về thực hành phòng chống bệnh TMDTS bà mẹ ni nhỏ xã Thành Cơng, huyện Khối Châu, tỉnh Hưng Yên : + Thực hành sử dụng sắt dược phẩm: BMNCN thực hành sử dụng viên sắt tương đối tốt Số bà mẹ sử dụng viên sắt mang thai đạt 80%; phần lớn bà mẹ dùng loại nước thích hợp để uống sắt, xử lí gặp tác dụng phụ… + Thực hành dinh dưỡng phòng chống TMDTS: chế độ dinh dưỡng phụ nữ mang thai tương đối tốt (95% số bà mẹ thường dùng thịt có màu đỏ, 71,66% bà mẹ thường dùng rau có màu xanh sẫm); chế độ dinh dưỡng trẻ nhỏ tháng đầu ăn bổ sung chưa tốt quan niệm sai lầm tác hại số loại thức ăn trẻ + Thực hành phòng chống kí sinh trùng: hộ gia đình có số thực hành phòng chống nhiễm kí sinh trùng tốt: thực tẩy giun định kì (95%); dùng nhà tiêu đảm bảo vệ sinh (100%) ; thực hành tỷ lệ thực chưa cao: thường xuyên rửa tay với xà phòng trước, sau ăn sau vệ sinh Đề nghị - Tăng cường quan tâm chung tay quyền xã, ban ngành, đồn thể phòng chống TMDTS địa phương - Xây dựng đội ngũ công tác viên y tế thôn xã để khắc phục tình trạng đội ngũ nhân viên y tế xã mỏng, huy động đội ngũ giáo viên mầm non với kiến thức đặc thù nghề nghiệp đảm nhiệm vai trò tun truyền viên tích cực 29 - Đa dạng hình thức (dùng hiệu, áp phích, tờ rơi, đài truyền xã, thông qua hội thi, buổi họp….), mở rộng đối tượng tun truyền phòng chống TMDTS (ngồi phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi nhỏ cần tuyên truyền tới học sinh cấp,…); tập trung tuyên truyền nội dung kiến thức thực hành chưa đầy đủ, chưa tốt mà nêu 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Thị Hải Anh (2013), Khảo sát tình hình suy dinh dưỡng trẻ em tuổi tìm hiểu số yếu tố liên quan đến tinh trạng suy dinh dưỡng trẻ em xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc [2] Bộ Y tế (2001), Chiến lược Quốc gia Dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010, Hà Nội: Nxb Y học, tr 21-27 [3] Nguyễn Văn Hòa cộng (2014), Kiến thức phòng chống thiếu máu phụ nữ có thai cho bú thành phố Huế Luận văn Thạc sĩ Đại học Y Dược Huế [4] Lê Thị Mai Hoa, 2013 Bệnh học trẻ em, Nxb Đại học Sư Phạm [5] Hà Huy Khôi cộng sự, 2004 Dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm, Nxb Y học [6] Nguyễn Công Khẩn cộng sự, 2008 Dinh dưỡng cộng đồng an toàn vệ sinh thực phẩm, Nxb Giáo Dục [7] Nguyễn Lân, Trịnh Bảo Ngọc (2014), Thực trạng nuôi sữa mẹ, thực hành bổ sung, tình hình ni dưỡng bệnh tật trẻ 5-6 tháng tuổi huyện Phổ yên, tỉnh Thái Nguyên, tạp chí Y học Thực hành, số 4-2014 [8] Hồ Thu Mai cộng (2010), Thực trạng thiếu máu phụ nữ mang thai huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh hiệu số biện pháp can thiệp Luận án Tiến sĩ Viện Dinh dưỡng [9] Hồ Thu Mai, Lê Thị Hợp, Lê Bạch Mai (2011), Tình trạng thiếu lượng trường diễn thiếu máu phụ nữ tuổi sinh đẻ xã huyện Tân Lạc, tỉnh Hồ Bình, Tạp chí Y học Thực hành-Hà Nội, số11 (792), p 92-95 [10] Hồ Thu Mai, Lê Thị Hợp, Lê Bạch Mai (2012), Hiệu bổ sung sắt folic lên tình trạng thiếu máu dự trữ sắt phụ nữ 25-30 tuổi huyện Tân Lạc, tỉnh Hồ Bình, Tạp chí Y học Thực hành-Hà Nội, số (804), p 62-66 31 [11] Hồ Thu Mai (2013), Hiệu qủa truyền thông giáo dục bổ sung viên sắt/Folic tình trạng dinh dưỡng thiếu máu phụ nữ 20-35 tuổi xã huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình [12] Huỳnh Nam Phương, Trần Thị Giáng Hương (2013), Thực trạng kiến thức, thực hành dinh dưỡng phòng chống thiếu máu thiếu sắt phụ nữ có thai dân tộc Mường Hòa Bình Tạp chí DD & TP tập - số - Tháng năm 2013/ Vol.9.No.1 - April 2013 [13] Hoàng Thu Trang (2017), Kiến thức thực hành phòng chống bênh thiếu máu thiếu sắt bà mẹ nuôi nhỏ xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình [14] UBND xã Thành Cơng, Báo cáo tình hình kinh tế xã hội xã Thành Công năm 2017 [15] Viện Dinh dưỡng (2014), Số liệu Điều tra Thiếu máu năm 2012 – 2013, Hà Nội [16] Viện dinh dưỡng quốc gia, Điều tra quốc gia Vi chất dinh dưỡng năm 2014, 2015 32 PHIẾU KHẢO SÁT Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh thiếu máu thiếu sắt bà mẹ nuôi nhỏ Chúng tơi tìm hiểu kiến thức khả áp dụng phòng chống bệnh thiếu máu thiếu sắt bà mẹ nuôi nhỏ Cô (Chị) vui lòng đưa ý kiến cách điền vào dấu ( ) khoanh tròn đáp án chị cho (có thể khoanh nhiều đáp án câu) Chúng mong nhận hợp tác cô (chị) Xin chân thành cảm ơn! I PHẦN THÔNG TIN CHUNG Họ tên……………………………………… Tuổi:…………………………………………… Trình độ văn hóa A: Tiểu học B: Trung học sở C: Trung học phổ thông D: Khác Nghề nghiệp A: Nông dân B: Công nhân C: Viên chức D: Khác ( ) Điều kiện kinh tế A: Hộ nghèo B: Hộ cận nghèo C: Hộ có mức sống trung bình D: Khác Số gia đình A: 33 B: C: D: Khác II PHẦN KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG THIẾU MÁU DO THIẾU SẮT A Phần kiến thức Theo cô (chị) đối tượng có nguy cao bị thiếu máu thiếu sắt là: A: Trẻ nhỏ B: Trẻ vị thành niên (đặc biệt trẻ gái) C: Phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi nhỏ D: Phụ nữ độ tuổi sinh đẻ E: Không biết Theo cô (Chị), nguyên nhân thiếu máu thiếu sắt là: A: Chế độ ăn nghèo nàn B: Không uống bổ sung sắt mang thai C: Không đảm bảo khoảng thời gian >=2 năm lần mang thai D: Mất máu nhiều chu kì E: Do giun sán đường tiêu hóa Theo ( Chị), biểu bệnh thiếu máu thiếu sắt trẻ nhỏ là: A: Mệt mỏi, quấy khóc, ngủ B: Biếng ăn, chậm tăng cân, gầy ốm, da xanh C: Chậm biết ngồi , biết đứng, biết đi, bắp thịt nhão Theo cô (chị), biểu bệnh thiếu máu thiếu sắt phụ nữ mang thai là: A: Mệt mỏi, khó tập trung B: Nhức đầu, khó thở gắng sức, chóng mặt, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt 34 Theo cô (chị), ảnh hưởng bệnh thiếu máu thiếu sắt thai sản trẻ nhỏ là: A: Tăng nguy sảy thai, bong nhau, đẻ non, dễ bị băng huyết sinh B: Tăng nguy mắc bệnh nhiễm trùng thời kì hậu sản C: Sức đề kháng kém, dễ nhiễm khuẩn Theo (Chị) dùng biện pháp để phòng chống bệnh thiếu máu thiếu sắt? A: Uống bổ sung viên sắt cho đối tượng có nguy cao bị thiếu sắt B: Khẩu phần ăn hợp lý C: Tẩy giun, điều trị triệt để bệnh máu mãn tính D: Khơng biết Theo cô (chị) phần ăn hợp lý phòng chống thiếu máu thiếu sắt là: A: Khẩu phần ăn đa dạng, chứa thực phẩm giàu chất sắt (thịt bò, gan, tim…) B: Khẩu phần nhiều chất hỗ trợ hấp thu sắt (vitamin C…) C: Khẩu phần chất cản trở hấp thụ sắt D: Không biết Theo cô (chị), thực phẩm sau thực phẩm giàu sắt? A: Thịt nạc B: Ngũ cốc C: Gan, tim D: Rau xanh Theo chị, thực phẩm sau chứa nhiều chất cản trở hấp thu sắt? A: Rau dền, me, khế, khoai lang, ( chứa oxalat) B: Cafe, trà (chứa tanin) C: Ngũ cốc nguyên hạt, loại hạt (chứa nhiều chất xơ, phytat, ) D: Không biết 10 Đề nghị cô (chị) kể tên loại thực phẩm tăng cường sắt? ……………………………………………………………………………… 35 B PHẦN THỰC HÀNH Cô (chị) dùng viên sắt thời kì mang thai? A: Đều đặn B: Không thường xuyên C: Không dùng Lý cô (chị) không dùng viên sắt dùng không đều? A: Quên B: Thấy không cần thiết C: Do giá D: Do có tác dụng phụ Viên sắt (chị) dùng có axit folic khơng? A: Có B: Khơng C: Khơng nhớ Thời điểm cô (chị) bắt đầu uống viên sắt? A: Khi có ý định mang thai B: Khi phát mang thai C: au mang thai thời gian Cô (chị) uống viên sắt vào thời gian nào? A: Uống trước sau bữa ăn 1-2h B: Uống ăn no C: Uống không theo giấc Cơ (chị) thường uống viên sắt với nước gì? A: Nước lọc B: Nước chè C: Sữa D: Nước hoa (nước cam, chanh…) Cơ (chị) có gặp tác dụng phụ uống viên sắt? A: Táo bón 36 B: Buồn nơn C: Khơng có Khi uống viên sắt bị táo bón, (chị) xử lí nào? A: Ăn nhiều rau, hoa quả, uống nhiều nước B: Dừng uống viên sắt C: Dùng viên sắt khơng gây táo bón Khi uống viên sắt bị buồn nơn, (chị) xử lí nào? A: Uống bổ sung viên sắt chút thức ăn B: Dừng uống viên sắt C: Khơng xử lí để tự nhiên Các thực phẩm cô (chị) thường sử dụng thời gian mang thai để cung cấp sắt? A Thịt có màu đỏ B Gan, tim, bầu dục C Các thực phẩm tăng cường sắt (nước mắm, xì dầu, sữa, ) 10 Cô (chị) kể tên thực phẩm chị thường sử dụng mang thai để tăng hấp thu sắt: A: Trái họ cam, quýt,,, B: Các loại rau màu xanh thẫm (rau muống, cải xanh, súp lơ xanh, ) 11 Thời gian cô (chị) bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung vào nào? A: Trước tháng tuổi B: Trẻ 4, tháng tuổi C: Trẻ tròn tháng tuổi D: Khác 12 Thực phẩm cô (chị) thường dùng tháng đầu cho trẻ ăn bổ sung: A: Gan, tim, cật B: Thịt lợn, trứng C: Cam, quýt 37 13 Loại hố xí gia đình (chị) sử dụng? B: Một ngăn C: Hai ngăn D: Tự hoại/bán tự hoại E: Khác(….) 14 Cô (chị) người thân gia đình có thường rửa tay với xà phòng trước, sau ăn sau vệ sinh hay không? A: Thường xuyên B: Không C: Không 15 Cô (chị) người thân gia đình có thường tẩy giun hay khơng? A: Định kì năm lần B: Khơng C: Khơng 16 Gia đình (chị) xử lí chất thải sinh hoạt, chăn ni cách nào? B: Xử lý chất thải chăn nuôi hầm Biogas C: Xử lý chất thải chăn nuôi chế phẩm sinh học D: Xử lý chất thải ủ phân hữu Cảm ơn hợp tác cô (chị)! 38 ... Khảo sát kiến thức phòng chống TMDTS bà mẹ ni nhỏ xã Thành Cơng, huyện Khối Châu, tỉnh Hưng n 2.2.2 Khảo sát thực hành phòng chống TMDTS bà mẹ nuôi nhỏ xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng. .. THỊ HUYỀN KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG BỆNH THIẾU MÁU DO THIẾU SẮT CỦA CÁC BÀ MẸ NUÔI CON NHỎ TẠI XÃ THÀNH CƠNG, HUYỆN KHỐI CHÂU, TỈNH HƯNG N KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành:... hưởng bệnh TMDTS 15 3.1.4 Kết khảo sát kiến thức phòng chống bệnh TMDTS BMNCN xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 18 3.2 Kết khảo sát thực hành phòng chống TMDTS BMNCN xã Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát kiến thức, thực hành phòng chống bệnh thiếu máu do thiếu sắt của các bà mẹ nuôi con nhỏ tại xã thành công, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên , Khảo sát kiến thức, thực hành phòng chống bệnh thiếu máu do thiếu sắt của các bà mẹ nuôi con nhỏ tại xã thành công, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

Từ khóa liên quan