Một số biện pháp nhằmnâng cao khả năng tạo hình qua hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non ngô quyền – vĩnh yên – vĩnh phúc

99 81 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 08:52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON =====o0o===== NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT MỘT SỐ BIỆN PHÁPNHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNGTẠO HÌNH QUA HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CHO TRẺ 4-5 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGƠ QUYỀN- VĨNH N- VĨNH PHÚC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục mầm non HÀ NỘI, 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON =====o0o===== NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT MỘT SỐ BIỆN PHÁPNHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNGTẠO HÌNH QUA HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CHO TRẺ 4-5 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGƠ QUYỀN- VĨNH N- VĨNH PHÚC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục mầm non Người hướng dẫn khoa học ThS Phạm Ngọc Thịnh HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài “Một số biện pháp nhằmnâng cao khả tạo hình qua hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non Ngô Quyền – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc” sử dụng tài liệu số nhà nghiên cứu, số tác giả khác Tuy nhiên sở để em rút vấn đề cần tìm hiểu đề tài Đây kết cá nhân em, hồn tồn không trùng với kết tác giả khác Em xin chịu trách nhiệm cam đoan Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Ngát MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi, đối tượng khách thể nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.Hoạt động vẽ theo mẫu chương trình giáo dục mầm non 1.1.1 Vẽ theo mẫu 1.1.2 Vai trò hoạt động vẽ theo mẫu 1.2 Phương pháp tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ mầm non 15 1.2.1 Nội dung hoạt động vẽ theo mẫu 15 1.2.2 Phương pháp hướng dẫn 16 1.2.3 Hình thức tổ chức 21 1.3 Hoạt động vẽ theo mẫu trẻ 4-5 tuổi 23 1.3.1 Đặc điểm tâm sinh lý trẻ 4-5 tuổi 23 1.3.2 Đặc điểm vẽ theo mẫu trẻ 4-5 tuổi 25 1.3.3 Tính sáng tạo sản phẩm vẽ theo mẫu lứa tuổi mầm non 28 CHƯƠNG 33 CƠ SỞ THỰC TIỄN 33 2.1.Khái quát khảo sát thực trạng 33 2.1.1 Mục đích khảo sát thực trạng 34 2.1.2 Quy mô địa bàn khỏa sát 34 2.1.3 Nội dung phương pháp khảo sát 34 2.2 Kết nghiên cứu thực trạng 35 2.2.1 Tiêu chí đánh giá 35 2.2.2 Kết nghiên cứu thực trạng 36 CHƯƠNG 44 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TẠO HÌNH QUA HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CHO TRẺ 4-5 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN 44 3.1 Một số biện pháp nhằm nâng cao khả tạo hình qua hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non Ngô Quyền 44 3.1.1 Nâng cao hiệu trực quan 44 3.1.2 Biện pháp động viên khích lệ trẻ 46 3.1.3 Phương pháp thực hành luyện tập 48 3.1.4 Phương pháp thay đổi hình thức hoạt động gây hứng thú 49 3.1.5 Phương pháp sử dụng công nghệ thông tin hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4-5 tuổi 49 3.2 Tổ chức thực nghiệm biện pháp 50 3.2.1 Mục đích thử nghiệm 50 3.2.2 Điều kiện tiến hành 50 3.2.3 Cách đánh giá thử nghiệm 50 3.2.4 Kết thử nghiệm 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vẽ theo mẫu loại hoạt động tạo hình trẻ mầm non, đóng vai trò quan trọng phát triển trẻ mặt như: thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể lực lao động Đối với trẻ, giới xung quanh thật mẻ lý thú, trẻ muốn thông qua phương tiện để biểu đạt cảm xúc Trong điều kiện khả ngơn ngữ phát triển chưa hồn thiện hội họa phương tiện để biểu đạt hiệu nhất, lý thú nhất, vẽ theo mẫu phương pháp truyền đạt thông tin hiệu trẻ Đối với trẻ 4-5 tuổi, lứa tuổi mà đặc điểm tâm sinh lý trẻ dần hình thành hồn thiện, lúc này, trẻ có nhiều ham muốn, học hỏi, tìm tòi sáng tạo Đặc biệt, trẻ thích thú với hoạt động tạo hình, có vẽ theo mẫu hoạt động mà trẻ tham gia từ lứa tuổi nhỏ nên đặc điểm vẽ tranh theo mẫu có nét đặc trưng riêng Hơn nữa, trường mầm non có nhiều hoạt động, mơn học nhằm phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo sở ban đầu nhân cách người Biết sáng tạo lao động tương lai Chính việc thực tốt cho trẻ vẽ theo mẫu mầm non góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ Trẻ tham gia vào hoạt động vẽ tranh giúp hình thành đức tính tốt như: yêu đẹp mong muốn tạo đẹp Trong sống hàng ngày, trẻ tiếp thu lượng tri thức đáng kể giới xung quanh trẻ trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy sờ thấy người lớn kể lại qua câu chuyện, phim ảnh Từ giới biểu tượng trẻ phong phú dần lên làm nảy sinh tính ham hiểu biết, hứng thú nhận thức, muốn khám phá điều lạ Những nét vẽ nguệch ngoạc, hồn nhiên, bình dị cần thiết trình hình thành khả cảm thụ đẹp khả tư sáng tạo trẻ Từ nét vẽ, giúp trẻ hiểu nội dung tác tẩm, làm phong phú vốn biểu tượng cho trẻ giáo viên cần cho trẻ quan sát nhiều mở rộng tầm nhìn vốn hiểu biết cho trẻ Trong tiết dạy vẽ theo mẫu cô giáo sử dụng phương pháp trực quan, cho trẻ quan sát cẩn thận tranh mẫu qua đồ dùng cô phong phú để sử dụng phát huy hết tác dụng mẫu cần có truyền đạt hấp dẫn lơi trẻ, đặc biệt thủ thuật gây hứng thú có tác dụng kích thích trẻ tập chung vào học 3.1.4 Phương pháp thay đổi hình thức gây hứng thú Thu hút ý trẻ cần thiết hoạt động dạy vẽ theo mẫu trẻ hào hứng trước điều lạ Vì vậy, cần thay đổi hình thức vào cho sinh động, hấp dẫn sử dụng trò chơi, thơ, câu đó, nét mặt vui tươi, tạo tình bất ngờ để thu hút ý trẻ vào tiết học Qua đó, từ đầu giáo viên lôi trẻ ý, khơng khí học trở nên sơi nổi, khơng gò bó mà đạt kết cao 3.1.5 Phương pháp sử dụng công nghệ thông tin hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4-5 tuổi Trong lớp học trường mầm non Ngơ Quyền việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy chưa nhiều Giáo viên sử dụng để thay hình ảnh minh họa chưa khai thác phần mềm ứng dụng flash, paint,…Bởi mà học không thu hút trẻ Trẻ lứa tuổi làm quen với công nghệ thông tin nhiều Bởi mà giáo viên cần thường xuyên tìm kiếm hình ảnh đẹp, phong phú để giới thiệu cho trẻ Có thể ứng dụng vào tiết dạy vẽ theo mẫu, trẻ nhìn trực tiếp mẫu vẽ hình máy tính Trong điều kiện lớp đơng, giáo viên chia lớp theo hai nhóm lớn tổ chức học phòng tin nhà trường, hay lớp học Mặc dù trường mầm non Ngô Quyền đầu tư tốt sở vật chất máy chiếu đa năng, máy tính, ti vi … nhiên giáo viên gần không sửdụng phương tiện vào hoạt động vẽ theo mẫu quan niệm vẽ theo mẫu sử vật liệu đơn giản chì vẽ giấy vở, điều làm trẻ nhàm chán Vì giáo viên nên tận dụng phương tiện dạy học để tạo điều kiện học tập tốt cho trẻ Việc sử dụng bảng đa cho trẻ vẽ theo mẫu tạo hứng thú có nhiều ưu điểm trẻ đứng để vẽ với tư thoải mái, giúp trẻ cảm thấy thích thú khơng bị gò bó tiết học thơng thường, nhằm đa dạng hình thức tổ chức vẽ theo mẫu 3.2 Tổ chức thực nghiệm biện pháp 3.2.1 Mục nghiệm đích thử Tơi thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi hiệu việc sử dụng số biện pháp tăng nhằm cường khả tạo hình qua hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4-5 tuổi đề xuất khẳng định giả thuyết khoa học đề 3.2.2 Điều kiện tiến hành Quá trình thực nghiệm thể nhóm trẻ 4-5 tuổi Trường Mầm non Ngơ Quyền - Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc - Số trẻ thực nghiệm : 30 cháu lớp tuổi A - Số trẻ đối chứng: 30 cháu lớp tuổi B Đặc điểm chung nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng: - Trẻ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, trẻ hai lớp chăm sóc giáo dục theo chương trình đổi - Trình độ giáo viên: Đều giáo viên thường xuyên đứng lớp tuổi, có kinh nghiệm dạy tốt có trình độ đại học sư phạm Q trình thực nghiệm tiến hành tuần, từ ngày 05/3/2018 đến ngày 08/4/2018 3.2.3 Cách đánh giá thử nghiệm Tiến hành thực nghiệm cách cho trẻ tham gia vào tiết học vẽ theo mẫu áp dụng phương pháp Qua quan sát trình thực vẽ theo mẫu hai nhóm, tơi nhận thấy rằng: Có số trẻ thực vẽ theo mẫu tốt, trẻ biết vẽ theo mẫu Do vậy, tơi so sánh trẻ nhóm đối chứng với nhóm trẻ thực nghiệm đưa tiêu chí đánh giá chất lượng vẽ thoe mẫu trẻ sau: Tốt: Trẻ tích cực tham gia hoạt động vẽ theo mẫu, biết phối hợp màu sắc, sản phẩm tạo đẹp hài hòa Khá: Trẻ tham gia tương đối tích cực hoạt động vẽ theo mẫu, sản phẩm tạo theo yêu cầu chưa đẹp Trung bình: Trẻ thụ động tham gia hoạt động vẽ theo mẫu, màu sắc chưa hài hòa, bố cục rời rạc * Giáo án thực nghiệm: Phụ lục 3.2.4 Kết nghiệm thử Để kiểm nghiệm tính khả thi biện pháp mà vận dụng qua để chứng minh tính đắn giả thuyết khoa học, tiến hành so sánh chất lượng theo mẫu cho trẻ 4-5 tuổi nhóm trẻ đối chứng thực nghiệm thời điểm trước sau thực nghiệm, kết thu sau: * Kết khảo sát trước thực nghiệm Bảng 3.1:Chất lượng vẽ theo mẫu nhóm trẻ đối chứng thực nghiệm trước thực nghiệm ( Tính theo tỉ lệ %) Tốt Xếp loại tiêu Lớp chí Chất lượng vẽ Thực nghiệm theo mẫu Số Khá % Số Trung bình % Số lượng lượng lượng (Trẻ) (Trẻ) (Trẻ) 10 33.3 17 56.7 % 10 Đối chứng 30 18 60 10 Kết bảng 3.1 cho thấy chất lượng vẽ theo mẫu đạt là: Dựa vào bảng 3.1 trên, nhận thấy rằng, thời điểm trước thực nghiệm, mức độ biểu chất lượng vẽ theo mẫu hai nhóm đối chứng thực nghiệm tương đương nhau, hai nhóm có biểu chất lượng vẽ theo mẫu thấp, chênh lệch không đáng kể Số trẻ đạt loại trung bình hai nhóm chiếm tỉ lệ lớn (đạt từ 56,7 - 60%) Hầu hết trẻ chưa nêu ý tưởng thể sản phẩm theo ý tưởng mình, chưa đưa ý tưởng độc đáo Tỉ lệ trẻ đạt loại tốt chưa nhiều (đạt từ 30 – 33.3 %), trẻ có biểu chất lượng vẽ theo mẫu tốt Trong đó, số trẻ đạt loại trung bình chiếm tỉ lệ tương đối nhiều ( 10%) Hầu hết trẻ thường thụ động, chưa tạo sản phẩm đẹp, bố cục rời rạc * Kết khảo sát sau thực nghiệm Bảng 3.2:Chất lượng vẽ theo mẫu nhóm trẻ đối chứng thực nghiệm sau thực nghiệm ( Tính theo tỉ lệ %) Xếp loại tiêu chí Tốt Lớp Chất lượng vẽ Thực nghiệm theo mẫu Đối chứng Số Khá % Số Trung bình % Số lượng lượng lượng (Trẻ) (Trẻ) (Trẻ) % 27 90 10 0 15 50 12 40 10 Kết từ bảng 3.2 cho thấy, sau thực nghiệm mức độ biểu chất lượng vẽ theo mẫu trẻ 4-5 tuổi nhóm thực nghiệm có khác biệt rõ rệt Số trẻ đạt loại tốt tăng lên từ 33,3% đến 90% Nhiều trẻ biết vẽ theo mẫu, sản phẩm đạt yêu cầu, biết sử dụng màu sắc hài hòa, bố cục hợp lí Tỉ lệ trẻ đạt loại trung bình giảm đáng kể (loại trung bình giảm từ 56,7% xuống 10% loại thấp giảm từ 10% xuống 0%) Sau thực nghiệm, hiệu việc nâng cao khả tạo hình qua hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ hai nhóm cao so với trước thực nghiệm Tuy nhiên hiệu việc nhóm thực nghiệm cao nhiều so với nhóm đối chứng.Như vậy, kết thực nghiệm chứng tỏ biện pháp nâng cao khả tạo hình qua hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 45 tuổi có hiệu quả, giả thuyết khoa học đắn * Tiểu kết chương Trong chương 3, xây dựng biện pháp nhằm nâng cao khả tạo hình qua hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non Ngô Quyền tổ chức thực nghiệm biện pháp Biện pháp 1: Nâng cao hiệu trực qua Biện pháp 2: Động viên khích lệ trẻ Biện pháp 3: Phương pháp thực hành luyện tập Biện pháp 4: Phương pháp thay đổi hình thức gây hứng thú Biện pháp 5: Phương pháp sử dụng công nghệ thông tin hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4-5 tuổi KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM Kết luận Trẻ em chủ nhân tương lai đất nước, mà việc chăm sóc giáo dục trẻ vơ quan trọng Cùng với xu hội nhập, bên cạnh việc cung cấp, làm giàu vốn hiểu biết trẻ thông qua hoạt động khác trường mầm non, giáo viên cần quan tâm đến việc rèn luyện, phát triển kỹ năng, kỹ xảo cho trẻ có kỹ vẽ theo mẫu cho trẻ Với đề tài “Một số biện pháp nhằm nâng cao khả tạo hình qua hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Ngô Quyền- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc”, Tôi hi vọng biện pháp nâng cao hiệu cho trẻ 4-5 tuổi Kiến nghị sư phạm Trên sở kết luận trên, có kiến nghị sau: Cần có buổi sinh hoạt chun mơn để giáo viên có hội học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trình dạy vẽ, đặc biệt biệt việc tìm khó khăn tồn đọng, từ đưa phương pháp hình thức để cải thiện chất lượng dạy vẽ theo mẫu Giáo viên cần thấy tầm quan trọng việc nêu khó khăn công tác giảng dạy, cần thẳng thắn phê bình phê bình việc đạt chưa đạt Từ đó, xây dựng mơi trường học tập thật tốt, cải thiện chất lượng dạy vẽ theo mẫu trường mầm non TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm – Trịnh Dân – Nguyễn Thị Hải – Đinh Văn Vang (2005), Giáo dục học mầm non (tập 1, 2), NXB Đại học sư phạm Hà Nội Nguyễn Quốc Toản (2007) Mĩ thuật 1, NXB ĐHSP Hà Nội Lê Thanh Thủy, Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non (2006), NXB Đại học sư phạm Hà Nội Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên)(1993), Tâm lý học lứa tuổi mầm non, NXB Đại học sư phạm Hà Nội Kế hoạch giảng dạy lớp 4-5 tuổi trường mầm non Ngô Quyền – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc Website:www.mamnon.vn Thư viện trực tuyến Lê Thanh Vân (2009), Sinh lí học trẻ em, NXB Đại học Sư phạm Bộ Giáo duc Đào tạo ( 2009 ), Chương trình Giáo dục Mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam PHỤ LỤC GIÁO ÁN VẼ THEO MẪU Chủ đề: Giao thông Đề tài: Vẽ ô tô theo mẫu Lớp: tuổi B Thời gian: 20-25 phút Mục đích - yêu cầu a Kiến thức -Trẻ biết sử dụng kỹ học để vẽ hình tơ tơ màu b Kỹ -Rèn cho trẻ kỹ ngồi tư cách cầm bút c Thái độ -Tạo cho trẻ u thích mơn học,u đẹp -Trẻ biết giữ gìn sản phẩm Chuẩn bị + Địa điềm: Trong lớp học + Đồ dùng: -Nhạc không lời, vẽ,màu, video ô tô, tranh mẫu Các bước tiến hành Hoạt động cô Hoạt động trẻ * Hoạt động 1: Ổn định- gây hứng thú Bé quan sát - Trẻ trả lời - Cho trẻ hát hát : “ Em tập lái ô tô” - Trẻ hát Bạn nhỏ hát tập lái xe ô tô sau bạn lớn bạn lái xe đón giáo Các có - Trẻ trả lời muốn vẽ ô tô bạn nhỏ không nào? - Các hướng lên cô xem tay - Trẻ lắng nghe cô có mơ hình đây? - Trẻ trả lời - À xe ô tô ạ! - Các có biết tơ có đặc điểm khơng? - Có đầu xe,thân xe bánh xe khơng nhỉ? - Chúng có muốn vẽ ô tô thật đẹp không? * Hoạt động 2: Nội dung Bé khoe tài Cô giới thiệu tranh mẫu - Trẻ lắng nghe nói cách - Các nhìn lên bảng quan sát vẽ nhận xét xembức tranh có đặc điểm gì? - Cơ vẽ tơ gì? - Đây gì?(Cơ vào đầu xe,thân xe,bánh xe) - Trẻ trả lời - Đầu xe có dạng hình gì?Thân xe có dạng hình gì? - Bánh xe có dạng hình gì? - Ơ tơ thường chở con? Cơ vẽ mẫu giải thích cách vẽ: - Đầu tiên,cơ vẽ đầu xe đầu xe có hình chữ nhật đứng,sau vẽ thùng xe hình chữ nhật nằm ngang,cuối vẽ bánh xe có hình tròn Sau vẽ xong tơ màu Cơ - Trẻ thực thích xe có màu đỏ cô tô màu đỏ,bánh xe cô tô màu đen - Các thích tơ có màu gì?Các có muốn vẽ thêm thùng xe hình khơng? Cơ nhắc nhở trẻ cách vẽ, tư ngồi học Trẻ thực hiện: - Bây vẽ chiếcơ tơ xinh đẹp cho Cơ bao qt lớp,hướng dẫn trẻ cách vẽ - Trẻ mang sản phẩm trưng (Bật nhạc khơng lời nhỏ cho có khơng bày khí)Trưng bày sản phẩm Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày - Trẻ nhận xét *Nhận xét: Cô mời 2-3 trẻ giới thiệu mình,2-3 trẻ nhận xét bạn - Trẻ trả lời - Trẻ thích bạn nào?Vì sao? - Trẻ nghe -Cơ nhận xét số nhận xét chung Hoạt động 3: Kết thúc Khen ngợi động viên trẻ HÌNH ẢNH MINH HỌA Tranh 1: Vẽ cầu vồng Tranh 2: Vẽ ô-tô ... 44 3.1 Một số biện pháp nhằm nâng cao khả tạo hình qua hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4- 5 tuổi trường Mầm non Ngô Quyền 44 3.1.1 Nâng cao hiệu trực quan 44 3.1.2 Biện pháp động. .. đề tài Một số biện pháp nhằmnâng cao khả tạo hình qua hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4- 5 tuổi trường Mầm non Ngô Quyền – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc sử dụng tài liệu số nhà nghiên cứu, số tác giả khác... biện phápnhằm nâng cao khả tạo hình qua hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4- 5 tuổi trường Mầm non Ngô Quyền – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vẽ theo mẫu phân môn mơn học tạo hình,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằmnâng cao khả năng tạo hình qua hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non ngô quyền – vĩnh yên – vĩnh phúc , Một số biện pháp nhằmnâng cao khả năng tạo hình qua hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non ngô quyền – vĩnh yên – vĩnh phúc

Từ khóa liên quan