ĐÁP ÁN TẠM THỜI MÔN LÝ

13 17 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 08:51

Phạm Văn Cường – Nguyễn Xuân Tùng – Bảo Yến ĐÁP ÁN CHI TIẾT TẠM THỜI MÔN LÝ GSTT Câu 1: Đáp án D - Như biết bước sóng quãng đường mà sóng truyền chu kì nên dễ dàng áp dụng cơng thức : λ = vT kết toán λ = vT = 1.0,5 = 0,5(m) = 50 cm Bình luận: Có thể nói tốn dễ đề đại học, cần thuộc công thức áp dụng Câu 2: Đáp án B Lý thuyết ftia hồng ngoại < ftia tử ngoại Nhận xét: Chỉ cần nhớ lại kiến thức định nghĩa tia tìm đáp án “ Tia hồng ngoại bước xạ không nhìn thấy có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng đỏ (𝜆>0,75µm) Tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng tím (λ g Trong thời gian chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi lò xo lực kéo tác dụng vào vật hướng t1, thời gian lực ngược hướng t2 Cho t1 = 5t2 Trong chu kì dao động, thời gian lò xo bị nén A s Phân tích hướng dẫn giải: 10 | G S T T G R O U P B s C s 15 D s 30 Phạm Văn Cường – Nguyễn Xuân Tùng – Bảo Yến Góc quay chu kì ứng với thời gian Lực đàn hồi lực hồi phục chiều ngược hướng Là: 1 ; 2 Theo đề bài: 1  5 M O1 2  A -A Do 1  2  2  Nên: 2  ; 1  5 Mặt khác công thức lực hồi phục lực đàn hồi F  Kx;Fd  K(l  x)  A  F.Fd  K2 x(x  l) N O2 Để lực đàn hồi lực hồi phục chiều A>0  x(x  l)   A  x  l;o  x  A nhìn hình góc quay thỏa mãn ĐK vẽ hình Như thời gian tương ứng với lực đàn hồi lực kéo ngược chiều ứng với di động góc O1M góc O2M Mà thời gian lò xo nén chu kì vật thực chuyển động quay từ M đến N hình, góc quay tương ứng   2     t   s 3  15 Bài tập ( tuyển tập 90 đề thi thử vật lý GSTT) Một lắc lò xo treo thẳng đứng có khối lượng không đáng kể, k=50N/m , m=200gam Vật nằm yên VTCB dc kéo thẳng xuống để lò xo dãn 12cm thả nhẹ cho dao dong điều hoà , g=10m/s^2 Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào vật ngược chiều với lực hồi phục chu kì dao động la : A: 1/15s B: 1/30s C: 1/10s D:2/15s Câu 39 Đáp án D Dựa vào đường tròn ta thấy góc lệch hai điểm 2π/3 Suy 2π 2π vo 2πfA 2πA 2π 0,6 = ⇒ λ = 24 ⇒ σ = = = = = 0,157 gần D λ v λf λ 24 Câu 40 Đáp án D 2s s s 2s = t = √ g + v ⇒ 330 + √9,9 = ⇒ s = 40,94 ≈ 41 Câu 41 Đáp án C 11 | G S T T G R O U P Phạm Văn Cường – Nguyễn Xuân Tùng – Bảo Yến   K2  R   L    C  I    R   L   C   k U + Hai giá trị  cho I thì: I   Z  L R2   K  L 1 K2 1  R  L22      2   L  0   C  2  C C2 2 I I C2 4    L R2  1 b 1 Theo Vi-ét:     2C2       2LC   RC  C  a 2 3 2 3   + Hai giá trị  cho UC: UC  IZC  UZC Z kZC  kC    R   L   C     R   L   C    kC L kC  UC   R   L    L22   2  R  0   C U C  C U   C C   R   L   C   kC B  L kC  2   LC      R    C 1  C U C   c a Theo Vi-et: 24 52    LC   LC  45  LC O  1    RC    45 45  2 2  3  R ZL Zc + Khi 1 URC lệch 1350 so với UL nên ta có dãn đồ + Từ dãn đồ thấy R = ZC1 ta có:  1 1       f1  f1 f4f5  f f     1      1 4 5  2 2  3  2 1 1    f4f5  f f    M  80,5Hz Câu 42 Đáp án A Q = I2 Rt = 22 100.30 = 12000 (J) = 12(kJ) Câu 43 Đáp án A Nhận xét: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian tần số lệch pha góc /2 Câu 44 Đáp án C hc = 2,07 eV λ 1,6.10−19 Nhận xét: Bài toán giải áp dụng công thức ý cẩn than đổi đơn vị ε= 12 | G S T T G R O U P Phạm Văn Cường – Nguyễn Xuân Tùng – Bảo Yến Câu 45 Đáp án A λo = hc = 0,3.10−6 (m) = (μm) A 1,6.10−19 Câu 46 Đáp án C Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác khác Chiết suất nhỏ ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím nên chọn C Câu 47 Đáp án D Câu 48 Đáp án C Điện áp hiệu dụng U  U0  141 V  Câu 49: Chọn D Nhận xét:Phản ứng hạt nhân biến đổi hạt nhân thành hạt nhân khác phân tách, liên kết, biến đổi nuclôn hạt nhân ban đầu để tạo thành hạt nhân khác Trong biến đổi nuclơn biến đổi proton thành nơ-trơn ngược lại Do có bảo tồn nuclon mà khơng có bảo tồn số nơ-trôn Câu 50 Đáp án D Khi nguồn đặt A LB = 10 log P = 100 ⇒ P = 4π 104 1010 4πAB Khi nguồn đặt B 2P 2.4π 104 1010 LA = 10 log = 10 log = 103,01 dB 4πAB2 4π 104 LC = 10 log 13 | G S T T G R O U P 2P 2.4π 104 1010 = 10 log = 99,488 dB 4πBC2 4π 1502
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN TẠM THỜI MÔN LÝ, ĐÁP ÁN TẠM THỜI MÔN LÝ