Nghien cu khoa hc (1)

5 20 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:33

I/TITLE “Các cú sốc toàn cầu dẫn đến số khủng hoảng tiền tệ Việt Nam?” II/ABSTRACT(Tóm lược, tóm tắt): - Vấn đề nghiên cứu: Những số dẫn đến khủng hoảng tiền tệ Việt Nam, với tảng hệ thống cảnh báo sớm giai đoạn 1996 – 2/2016 Kết nghiên cứu: + Những cú sốc tài (bao gồm khủng hoảng tài khu vực tồn cầu, thay đổi khơng dự trước sách tiền tệ kinh tế lớn Mỹ, Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa, ) tỉ lệ tăng trưởng đồng nội tệ nhân tố, số dẫn đến khủng hoảng tiền tệ Việt Nam + Thêm vào thâm hụt cán cân thương mại, dự trữ quốc tế định giá mức đồng nội tệ nhân tố có tác động đến cuộ khủng hoảng + Hơn nữa, khủng hoảng tiền tệ hỗn loạn thị trường ngoại hối xác định dựa áp lực hữu thị trường song song với giá trị thị trường mang lại + Kết thực nghiệm cho thấy xác suất dự đoán khủng hoảng tiền tệ xác 77.5% III/ KEYWORDS: • • • • • • Early warning system (EWS): Hệ thống cành báo sớm Currency crisis: Khủng hoàng tiền tệ Global shock: Khủng hoảng toàn cầu Exchange market pressure (EMP): Áp lực thị trường hối đoái Viet Nam Parametric: tham số , non-parametric: phi tham số IV/ INTRODUCTION: Mục tiêu nghiên cứu: Xác định số hàng đầu mơ hình hệ thống cảnh báo sớm (EWS) phù hợp quán với khủng hoảng tiền tệ Việt Nam _ Phần 1: Phương thức nghiên cứu: cách + Tiếp cận phi tham số (tiếp cận tín hiệu): số dễ bị tác động chuyển thành trung bình có trọng số tín hiệu nhị phân Các tác giả đánh giá tính hợp lệ hai số kinh tế vĩ mơ tài dự báo khủng hoảng tiền tệ trước, họ so sánh hành vi biến giai đoạn trước khủng hoảng Sai lệch biến từ mức "bình thường" vượt ngưỡng ngưỡng định phát hành tín hiệu cảnh báo khủng hoảng tiền tệ khoảng thời gian định (Kaminsky et al., 1998a, b) + Tiếp cận tham số (dựa theo phương pháp hồi quy): EWS tham số dựa hồi quy, thông thường logit probit, nơi mà biến số khủng hoảng hồi phục số kinh tế vĩ mơ tài Do đó, ước tính xác suất dự báo khủng hoảng thực  Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu gây áp lực thị trường bên nhận thấy nước phát triển có tổng nợ nước ngồi cao tác động nhiều so vời trước khủng hoảng tài Tiêu biểu: Các kinh tế lớn Hoa Kỳ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế Việt Nam nói chung thị trường tài nói riêng _ Phần 2: Đưa định nghĩa khủng hoảng tiền tệ Việt Nam dựa số EMP kiện khác mà Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đưa biện pháp sách liên quan đến tỷ giá _ Phần 3: Sử dụng mơ hình tham số phi tham số để xác định số hàng đầu xác suất khủng hoảng tiền tệ Việt Nam _ Phần 4: Trình bày tóm lược kết luận V/ LITERATURE REVIEW: a/ Dựa lí thuyết nền: EWS khủng hoảng tiền tệ có giá trị cho nhà hoạch định sách theo nghĩa sử dụng để phát sở yếu kinh tế tính dễ bị tổn thương, đồng thời cho phép áp dụng biện pháp phòng ngừa nhằm giảm nguy gặp khủng hoảng (Bussiere Fratzscher, 2006); - Trong hầu hết báo, khủng hoảng tiền tệ định nghĩa (i) phá giá lớn điều chỉnh cho chênh lệch tỉ lệ lãi suất (ii) phá giá lớn vượt phá giá kỳ trước số bội số (Kumar cộng sự, 2003); - Trong trường hợp này, quan tiền tệ phải bảo vệ đồng nội tệ cách bán dự trữ ngoại hối tăng lãi suất nước (Glick Hutchison, 2011); - Các định nghĩa khủng hoảng tiền tệ đề xuất Kumar cộng (2003), Goldstein cộng (1999) Bussiere Fratzscher (2006)  Làm sáng tỏ cách tiếp cận định nghĩa khủng hoảng tiền tệ Việt Nam bị ảnh hưởng khủng hoảng tiền tệ bất ổn tỷ giá hối đoái nếu: I Áp suất thị trường hối đoái (EMP) thời điểm i cao EMP trung bình nước hai độ lệch chuẩn (SD); II Lãi suất thị trường tương đương cao 5% so với biên mậu dịch mục tiêu NHNN - b/ Bằng chứng thực nghiệm: Một khủng hoảng tiền tệ Việt Nam VI/ METHOD AND DATA: - Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp định lượng - Thu thập biến: • Biến phụ thuộc khủng hoảng tiền tệ + Áp lực thị trường ngoại hối (EMP) + Giá trị thị trường song song • • • • • • • • Các biến độc lập Biến nhận diện độ dài khủng hoảng tiền tệ Một số biến khác: DC: Nội tệ(domestic credit) OVERVALUE3 RES: dự trữ quốc tế nhập khẩu( international reserves in import’s weeks) TB: Thâm hụt cán cân thương mại tỉ lệ GDP(deficits in trade balance per GDP ratio) Dữ liệu sử dụng nghiên cứu: Cơ sở liệu từ SBV Các tài liệu nghiên cứu khủng hoảng kinh tế nước Việt Nam giai đoạn VII/ RESULT AND DISCUSSIONS: Kiểm định tính bền vững Trong mơ hình 2, biến giải thích chuyển sang hệ nhị phân thành các giá trị ngưỡng làm rõ trước Tuy nhiên bỏ qua vài thơng tin hữu ích dẫn đẽn ước lượng thiếu xác Để xác minh đày đủ giá trị, thực tìm kiếm dạng lưới giá trị ngưỡng Việc giúp xác định gía trị ngưỡng phù hợp cho biến giải thích đê việc chuyển đổi tốt Hơn nữa, muốn kiểm tra giá trị ngưỡng mơ hình có hợp lí hay khơng Tổng kết hợp 1008, để chọn mơ hình tốt để dự dốn khủng hoảng tiền tệ, chúng tơi lọc mơ hình theo điều kiện (i) khả dự báo khủng hoảng tiền tệ thực sự(chuẩn 1), (ii) khả xảy khủng hoảng tiền tệ với dấu hiệu (chuẩn 2), (iii) chuẩn thơng tin Akeike (appendix a) Bình luận kết Các số kinh tế vĩ mô có vai trò khác việc dự bảo khủng hoảng tiền tệ Việt Nam Dựa kết mơ hình, vài phát chính: Thứ nhất, cú sơc ngoại (khủng hoảng tài khu vực hay tồn cầu, thay đổi ngồi ý muốn sách tiền tệ), chứng minh nhân tố quan trọng khủng hoảng tiền tệ Việt Nam với độ xác 1% mơ hình Nói cách khác thị trường tài VN, đặc biệt thị trường ngoại hối đặc biệt dễ bị tổn thương bới cú sốc từ thị trường tài quốc tế Minh chứng hỗn loạn thị trường ngoại hối theo cú sốc ngoại khưng hoảng tài tồn cấu, khủng hoảng nợ châu Âu giai đoạn 2005-2016 Phát giải thích số mở thị trường VN mức cao Thứ hai, mức tăng trưởng mạnh tín dụng nội địa xem nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tiền tệ VN, độ xác 1% mơ hình Phát phù hợp với dẫn chứng Kaminsky (1998a,b), Berg and Pattillo (1999), and Edison (2003 Mức tăng tín dụng cao dãn đến giảm lành manh ngân hàng thương mại việc tăng tỉ lệ nợ xấu, giảm, ROA, ROE,… xấu dẫn đến khủng hoảng ngân hàng Thế giới chứng kiến hàng loạt khủng hoảng ngân hàng Tuy nhiên hệt hống ngân hàng lại kênh chuyển vốn thực sách tiền tệ VN Hệ thông ngân hàng VN đổi mặt với vấn đề tỉ lệ nợ xấu cao, thâm hụt khoản Khủng hoảng ngân hàng bất lợi vĩ mô dẫn đến bất ổn thị trường vàng ngoại hối giai đoạn 2010-2012 Phát đề nghị cố định mức tín dụng 25%, thêm vào đó, quyền cần tạo kênh chuyển vốn hiệu khác thơng qua thị trướng chứng khốn cổ phiếu thay ngân hàng Thứ 3, việc đánh giá cao yếu tố dẫn đến khủng hoảng tiền tệ VN Nói cách khác, đánh giá cao, khả khủng hoảng tiền tệ VN cao, độ xác 1% mơ hình đầu tiên, biến giải thích thể giá trị tuyệt đối, Theo lí thuyết mậu dịch, việc định giá cao dẫn đến tăng nhập giảm xuất khẩu, việc ảnh hưởng tới cân mậu dịch hậu giảm áp lực khấu hao cầu lớn cung chí biến động lớn thị trường ngoại hối.Ngồi mơ hình đầu, mơ hình cho thấy việc định giá cáo dễ dẫn đến khủng hoảng tài VN Thực tế, tỉ giá hối đối khơng phải nhân tố quan trọng việc nâng cao mức mậu dịch quốc gia Đây lời giải thích cho kết không rõ ràng tác động việc định giá cao khủng hoảng tiền tệ VN Thứ 4, mơ hình cho ta thấy tương quan dương việc giảm dự trữ quốc tế nhập tuần với khủng hoảng tiền tệ VN, cụ thể yếu tố 10 tuần nhập khẩu, quốc gia có khả cao đối mặt biến động lớn thị trường ngoại hối Thứ 5, báo cho thấy cân thương mại có tác động tiêu cực lên khả xảy khủng hoảng tiền tệ dự đoán Dựa vào cân băng chi trả để xác định tỉ giá hối đoái, quốc gia với khủng hoảng cân thương mại dẫn đến cầu ngoại tệ vượt cung thị trường ngoại hối, Nếu thực diễn việc phá giá nội tệ dẫn đến khủng hoảng tiền tệ Cuối không phần quan trọng, mô hình mơ hình tốt đề dự báo khủng hoảng tài VN VIII/CONCLUSION Bài báo xác định yếu tố ảnh hưởng mơ hình EWS khủng hoảng tiền tệ VN dựa kết hợp biến số phi số với số thị trường ngoại hổi giai đoạn 1996-2016 Trong mơ hình này, biến phụ thuộc không phụ thuộc vào biến thị trường ngoại hối phụ thuộc vào thị trường cao cấp, Các cú sốc ngoại ( khủng hoảng tài khu vực….) nhân tố ảnh hưởng khủng hoảng tiền tệ VN SBV nên điều chỉnh sách tỉ giá hối đoái linh hoạt để ứng biến với cú sốc ngoại hiệu Hơn với mức dự trữ ngoại thấp, SBV nên chủ động đáp tra cú sốc ngoại để ngăn loại tác động tiêu cực từ cú sốc tài ngồi lên kinh tế VN nói chung thị trường tài nói riêng Mơ hình ( biến giải thích dạng giá trị tuyệt đối ngoại trừ cú sốc toàn cầu) làm tốt dự báo khủng hoảng tiền tệ V, nhiên có vài hạn chế nhỏ mơ hình mà dòng vốn khơng bao gồm ví thiếu liệu hàng tháng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, danh mục đầu tư nước ngoài, tiền người nước chuyển về, vốn hỗ trợ phát triển thức VN Mơ hình sử dụng mơ hình 3,EWS-VN chạy Eview để xác định ngưỡng phù hợp cho biến giải thích giúp chuyển đổi tốt Kết luận sử dụng mơ hình để dự báo khủng hoảng tiền tệ VN Những kết thu từ mơ hình chạy Eview để xác định khủng hoảng tiền tệ kết luận tăng tỉ lệ mức tín dụng yếu tố dẫn đến khủng hoảng tiền tệ VN Nói cách khác yếu tố dấu hiệu khủng hoảng tiền tệ VN chúng vượt ngưỡng mơ hình Quốc gia nên giữ mức tín dụng khơng 25% đê giảm khả xáy khủng hoảng tiền tệ, Hơn yếu tố khác cân thương mại, tỉ lệ tăng cung tiền, dự trữ quốc tế tuần nhập yếu tố xác định tốt lại không quan trọng mặt thống kê Quốc gia nên cải thiện cân mậu dịch bằng: nang cao khả xuất xuất khấu sản phẩn qua chế biến, phát triển ngành công nghiệp phụ thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghien cu khoa hc (1), Nghien cu khoa hc (1)