Soc phác đồ điều trị 2019

3 15 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 05:36

SỐC I ĐẠI CƯƠNG Sốc tình trạng suy tuần hồn cấp gây giảm tưới máu mơ so với nhu cầu, hậu giảm cung cấp oxygen glucose giảm lấy chất biến dưỡng tế bào như: acid lactic, CO2 II CHẨN ĐOÁN Lâm sàng: - Tay chân lạnh - Tim nhanh, mạch nhanh, huyết áp tụt, kẹt - Thời gian đổ đầy mao mạch ≥ giây - Lừ đừ, bứt rứt, vật vã, mê - Tiểu (nước tiểu < 1ml/kg/giờ) - Huyết áp tụt huyết áp tâm thu: + Sơ sinh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Soc phác đồ điều trị 2019, Soc phác đồ điều trị 2019