tieu chuan chieu den

1 59 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:52

Trẻ nguy thấp ( 38 tuần, khoẻ mạnh) Trẻ nguy vừa ( 38 tuần + yếu tố nguy cơ, đẻ non 35-37 tuần) Trẻ nguy cao ( 35 - < 37 tuÇn + yÕu tè nguy c¬ ) Dựa vào bilirubin tồn phần (TSB ) để định chiếu đèn Yếu tố nguy : –-Tan máu bất đồng nhóm máu mẹ con, thiếu G6PD, ngạt, nhiệt độ khơng ổn định, li bì, nhiễm khuẩn, toan chuyển hoá Albumin
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu chuan chieu den , tieu chuan chieu den