Phát triển thể chất ở trẻ em

12 40 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:44

PHẤT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA TRẺ EM Mục tiêu : Mô tả phát triển thể chất trẻ em Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thể chất Đại cương 1.Trẻ em thể lớn phát triển Vì tăng trưởng đặc điểm sinh học Tăng trưởng gồm trình : lớn phát triển - Quá trình lớn : Chỉ tăng khối lượng : tăng sinh phì đại tế bào - Quá trình phát triển: Chỉ biệt hố hình thái trưởng thành chức phân hệ thống thể Các tiêu đánh giá tăng trưởng Nhóm tiêu nhân trắc: - Cân nặng, chiều cao, chu vi vòng, - Tỉ lệ phần thể - Tuổi xương - Các số trưởng thành tính dục: lơng mu, vú, kinh nguyệt SỰ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG Trẻ sơ sinh (theo số liệu điều tra năm 1995) Cân nặng trẻ trai 3100350 g Cân nặng trẻ gái 3060340 g (Cân nặng lớn so, trẻ trai lớn trẻ gái) Vào ngày thứ 2-3 sau đẻ có tượng sụt cân sinh lý Cân nặng trẻ sụt khoảng 6-8% trọng lượng lúc đẻ nghĩa khoảng 150-200g Trẻ đạt cân nặng ban đầu vào ngày 10 sau đẻ Trẻ đẻ non tỉ lệ sụt cân nhiều hồi phục chậm SỰ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG Cân nặng trẻ năm đầu: -Trong năm đầu cân nặng trẻ tiếp tục tăng nhanh, tháng đầu sau tăng chậm dần Cân nặng trẻ tăng gấp đôi lúc sinh vào tháng thứ4, gấp vào cuối năm - Trong tháng đầu phát triển cân nặng trẻ em nước ta không khác biệt với trẻ em nước phát triển Từ tháng trở cân nặng tăng rõ rệt + Trong tháng đầu tháng trẻ tăng 700g + Trong tháng sau trẻ tăng 250g SỰ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG Trẻ em tuổi - Cân nặng trẻ tăng chậm, trung bình năm trẻ tăng 1,5 kg Cân nặng trẻ gái thường nhẹ trai khoảng 1kg -Từ 12-14 tuổi cân nặng trẻ gái tăng nhanh> trẻ trai (do nhảy vọt tuổi vị thành niên) -Trong giai đoạn nhảy vọt: cân nặng trẻ gái trung bình tăng từ đến 3,5 kg năm, đỉnh cao 4kg/năm Còn với trẻ trai tăng trung bình 4-4,5 kg năm, đỉnh cao 5kg/năm Sau tốc độ tăng chậm dần * Cơng thức tính cân nặng trẻ: từ 2-10 tuổi: X (kg) = + 1,5(N-1) SỰ PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO Trẻ sơ sinh: chiều cao trẻ sơ sinh đủ tháng là: - 50  1,6 cm trẻ trai - 49,8  1,3 cm trẻ gái Chiều cao thường lớn so trẻ trai lớn trẻ gái Trong năm đầu Chiều cao trẻ tiếp tục tăng nhanh ba tháng đầu tháng tăng từ 3-3,5 cm Ba tháng tăng từ 2-2,5 cm tháng Sáu tháng cuối tăng từ 1-1,5cm Vì cuối năm: Chiều cao trẻ trai đạt 74,542,3 cm Chiều cao trẻ gái 73,252,8 cm Trung bình : 12 tháng trẻ đạt 75cm SỰ PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO Trẻ tuổi Tốc độ tăng chiều cao từ năm thứ hai trở chậm năm đầu Mỗi năm tăng từ 7,5 đến 6,5 cm sau năm tăng cm trẻ gái, 4,5 trẻ trai - Giai đoạn dậy thì: có tăng vọt giai đoạn này, chiều cao tăng trung bình 5,5 cm/năm đỉnh cao 9cm/năm nam - Với nữ: giai đoạn chiều cao tăng trung bình cm/năm đỉnh cao cm/năm - Sau tốc độ tăng chiều cao giảm nhanh Ph¸t triĨn thể chất trẻ bú mẹ Cân nặng: Sơ sinh: trai (3114352 gr) gái (3062340 gr) tháng đầu: 700 gr/th tháng sau: 250 gr/ th Chiều cao: Sơ sinh: trai (50,01.6 cm) gáI (49,81.5 cm) tháng đầu: 3.5 - cm/th tháng sau: cm/tháng tháng tiếp theo: 1.5 cm/th Đến tuổi: Cân nặng: 9.6 kg Chiều cao: 75cm VềNG U, VỊNG NGỰC, VỊNG CÁNH TAY Vòng đầu: Khi đẻ: trẻ sơ sinh đủ tháng có vòng đầu trung bình 30,31  1,83 cm Đến cuối năm thứ đạt 43  1,5 cm Như năm đầu vòng đầu trẻ tăng gần 15 cm (trong tháng đầu tháng tăng gần cm sau chậm dần Năm thứ 2-3: năm tăng 2cm sau năm tăng 0,51 cm Như vậy: Đến : tuổi vòng đầu: 45 - 50 cm 10 tuổi vòng đầu: 51 cm VỊNG ĐẦU, VỊNG NGỰC, VỊNG CÁNH TAY Vòng ngực: Lúc đẻ vòng ngực trẻ nhỏ vòng đầu: khoảng 30 cm Cũng vòng đầu, vòng ngực tăng nhanh năm đầu mức tăng chậm vòng đầu đuổi kịp vòng đầu vào lúc 2-3 tuổi Sau vòng ngực lớn vòng đầu Vòng cánh tay: Lúc tháng tuổi chu vi cánh tay trẻ xấp xỉ 11 cm đến tuổi đạt 13,5 cm Đến tuổi đạt CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG Sự tăng trưởng ảnh hưởng tương tác yếu tố di truyền môi trường Di truyền: - Giới, chủng tộc - Các yếu tố gen - Các bất thường bẩm sinh Môi trường: - Trước sinh - Bà mẹ - Điều kiện kinh tế xã hội - Khí hậu, mùa - Hoạt động thể chất - Dinh dưỡng - Đơ thị hố - Stress tâm lý CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG Nội tiết Hóc mơn tuyến giáp, tuỵ, thượng thận, sinh dục, tuyến yên Bệnh tật Các bệnh chuyển hoá, nội tiết, hơ hấp, tim mạch, tiêu hố mạn tính 5.Khuynh hướng tục ... biệt với trẻ em nước phát triển Từ tháng trở cân nặng tăng rõ rệt + Trong tháng đầu tháng trẻ tăng 700g + Trong tháng sau trẻ tăng 250g SỰ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG Trẻ em tuổi - Cân nặng trẻ tăng... cương 1 .Trẻ em thể lớn phát triển Vì tăng trưởng đặc điểm sinh học Tăng trưởng gồm trình : lớn phát triển - Quá trình lớn : Chỉ tăng khối lượng : tăng sinh phì đại tế bào - Quá trình phát triển: ... vú, kinh nguyệt SỰ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG Trẻ sơ sinh (theo số liệu điều tra năm 1995) Cân nặng trẻ trai 3100350 g Cân nặng trẻ gái 3060340 g (Cân nặng lớn so, trẻ trai lớn trẻ gái) Vào ngày thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thể chất ở trẻ em , Phát triển thể chất ở trẻ em