che do an tre bi SDD

16 28 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:40

CHẾ ĐỘ ĂN CHO TRẺ SUY DINH DƯỠNG THIẾU CALO -PROTEIN Th.S Nguyễn Thị Yến Bộ môn Nhi Trường đại học Y Hà Nội 1.Đại cương : yếu tố vi lượng -Trẻ Suy < tuổi - Trẻ SDD gây chậm phát triển thể chất,thiếu hụt vitamin dinh dưỡng bệnh lý hay gặp trẻ em SDD có tình trạng giảm chức phận, suy giảm miễn dịch -Trẻ suy dinh dưỡng nặng có nhiều nguy đe doạ sống : Hạ đường huyết , hạ nhiệt độ, rối loạn dg… -Vì trẻ SDD cần chăm sóc , điều trị ,theo dõi đặc biệt Phân loại suy dinh dưỡng nặng:  Phân loại theo WHO:phân loại dựa số cân nặng / tuổi - SDD độ I: cân nặng/ tuổi từ-2SDđến-3SD - SDD độ II: cân nặng/ tuổi từ-3SDđến-4SD - SDD độ III : cân nặng / tuổi < -4SD * Phân loại suy dinh dưỡng nặng theo Welcome: Cân nặng/ tuổi Phù khơng có 60% 80% Thiếu DD KW < 60% M K-M Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn Trong giai đoạn đầu vào viện cần cho trẻ ăn thận trọng : - - Có nhiều rối loạn nội môi Chức nhiều bị giảm, quan tiêu hoá,gan, thận… Cung cấp lượng ngày đầu chi cung cấp đủ lượng protein để trì trình sinh lý Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn 1.Nguyên tắc cho trẻ ăn ban đầu (tuần đầu): - Ăn nhiều bữa nhỏ với nồng độ thẩm thấu lactose thấp - Tăng dần calo từ 75 đến 100kcalo /kg /ngày - Protein tăng từ 0,9 đến 1,5 g /kg /ngày - - Lượng dịch : 130ml/kg/ngày Nếu trẻ bị phù cho 100ml/kg/ngày Cho trẻ tiếp tục bú mẹ Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn 1.Nguyên tắc cho trẻ ăn ban đầu (tuần đầu):  Cho trẻ ăn miệng ,nếu trẻ yếu cho trẻ ăn qua sonde dầy  Đối với trẻ có tiêu chảy kéo dài thay phần đường chế độ ăn Nguyên tắc chế độ ăn đuổi kịp tăng trưởng (từ tuần thứ trở đi)  Cần tăng dần số lượng thức ăn lần ăn, tăng từ từ bữa tăng khoảng 10ml trẻ ăn không hết  Tăng lượng calo từ 150-220 calo/kg/ngày  Protein tăng từ 4-6 g/kg/ngày  Bắt đầu cho ăn chế độ bột, cháo ngũ cốc Một số thực phẩm thường dùng  Sữa bò lactose khơng lactose  Sữa chua  Sữa đậu nành  Ngũ cốc  Thịt gà  Đường glucose Công thức sữa cho trẻ tuần đầu: Pha từ sữa gầy: Sữa bột gầy 25 Đường 100 Dầu Nước đủ 27 1000 ml Protei n Năng lượng 750kc alo b Pha từ sữa nguyên kem Sữa bột nguyên kem Đường 35 100 Dầu Nước đủ Protein Năng lượng 20 1000ml 11 750kcalo c Pha từ sữa bò tươi Sữa bò tươi 300 Đường Dầu Nước đủ 100 20 1000ml Protein Năng lượng 11 750kcal o d Pha sữa thêm phần ngũ cốc Đường Sữa bột +ngũ gầy cốc 25 70+35 Dầu 27 Nước đủ 1000ml Protein Năng lượng 11 750kcal o Công thức sữa cho tuần thứ 2-3 a Pha từ sữa gầy: Sữa bột gầy 80 Đường +ngũ cốc 50 Dầu Nước đủ 60 1000m l Prote Năng in lượng 29 1000k calo b Từ sữa nguyên kem Sữa bột gầy 80 Đường +ngũ cốc 50 Dầu 60 Nước Protein đủ Năng lượng 1000 ml 1000 kcalo 29 Công thức bột cháo: a Bột thịt - Nước: 200ml - Bột gạo: 40 g - Thịt gà lợn: 30g - Dầu ăn: 5-10ml - Rau: 15g b Bột trứng: - Nước: 200ml - Bột gạo: 40g - Trứng gà: 30g - Dầu ăn: 5-10ml - Rau: 15g c Cháo thịt - Nước: 250ml - Gạo: 50g - Thịt: 50g - Dầu: 10g ... -Vì trẻ SDD cần chăm sóc , điều trị ,theo dõi đặc bi t Phân loại suy dinh dưỡng nặng:  Phân loại theo WHO:phân loại dựa số cân nặng / tuổi - SDD độ I: cân nặng/ tuổi từ-2SDđến-3SD - SDD độ II:... - Trẻ SDD gây chậm phát triển thể chất,thiếu hụt vitamin dinh dưỡng bệnh lý hay gặp trẻ em SDD có tình trạng giảm chức phận, suy giảm miễn dịch -Trẻ suy dinh dưỡng nặng có nhiều nguy đe do sống... Chức nhiều bị giảm, quan tiêu hoá,gan, thận… Cung cấp lượng ngày đầu chi cung cấp đủ lượng protein để trì trình sinh lý Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn 1.Nguyên tắc cho trẻ ăn ban đầu (tuần đầu):
- Xem thêm -

Xem thêm: che do an tre bi SDD , che do an tre bi SDD