DIEU TRI BENH LONG NGUC, PHOI , MANG PHOI

37 40 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:24

ĐIỀU TRỊ U PHỔI-MÀNG PHỔI GSBS Văn Tần Nguyên CN Bộ môn Ngoại TQ Trường Đại học Phạm Ngọc Thạch, HCM MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Điều trị u màng phổi: - Chỉ định phẫu thuật - Tràn dịch, tràn khí, - U bướu hiền tính, ác tính 2- Điều trị khối u phế quản: - Chỉ định phẫu thuật - Giai đoạn bướu - Ung thư tế bào nhỏ - Ung thư tế bào nhỏ NHẮC LẠI GPH LỒNG NGỰCTIM-PHỔI • Lồng ngực-cơ hồnh • Tim • Cuống phổi phải, trái • Phổi phải, phổi trái - Phân thuỳ: phổi phải có 3, phổi trái có - Tiểu thuỳ: mổi phỏi có 10 tiểu thuỳ - Phế nang, phế bào HÌNH LỒNG NGỰC-TIM-PHỔI (X QUANG) SƠ ĐỒ CUỐNG PHỔI-PHỔI TỔNG QUAN U phổi-màng phổi, cần điều trị ngoại khoa đa dạng Phát bệnh sớm, hiệu điều trị cao chi phí giảm Là chuyên khoa sâu, SV cần biết định điều trị nguyên tắc điều trị TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI • Tràn khí nhiều gây khó thở, cần dẫn lưu kín cấp cứu • Nếu dẫn lưu không hiệu hay tái phát, cần mổ mở hay nội soi để điều trị • Cần tìm NN để điều trị trừ HÌNH TKMP TRÁI BỆNH LÝ & CHẤN THƯƠNG TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI • Dịch tràn vàng chanh, mủ, máu, dưỡng chấp, mật • Cần tìm NN tế bào hay vi trùng để điều trị thích hợp (phẫu, hố ) • Khi khó thở, cần DL kín lồng ngực kín CC • Sau DL hay xun thích thường gây tràn dịch-tràn khí gây bội nhiễm nên phải cho kháng sinh HÌNH TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI TRÁI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Điều trị tràn khí màng phổi, gây khó thở, câu sai ?: a- Dẫn lưu kín CC b- Phẫu thuật mở hay nội soi, dẫn lưu không hiệu hay tái phát c- Cần tìm nguyên nhân để điều trị trừ d- Đa sồ trường hợp vô CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 2- Điều trị tràn khí màng phổi, câu sai ? a- Dẫn lưu kín điều trị trừ b- Tràn khí màng phổi tự nhiên thường tái phát c- Có thể kết hợp với tràn dịch màng phổi lượng d- Khi dẫn lưu nhiều bọt khí phổi khơng nở, cần đặt thêm ống dẫn lưu thứ hai CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 3- Điều trị tràn nhủ chấp màng phổi, câu sai ? a- Dẫn lưu tốt lành 100% b- Nguyên nhân thủng ống ngực hay ống nhánh bạch huyết c- Nhiễm trùng nhủ chấp xẩy d- Dò nhủ chấp lâu làm cho bệnh nhân bị suy kiệt CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4- Điều trị dãn phế quản, câu ? a- Phẫu trị b- Nội khoa c- Tuỳ tổn thương, điều trị nội ngoại khoa d- Cắt bỏ sớm phần phổi có phế quản dãn CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 5- Điều trị apxe phổi, câu sai ? a- Dùng kháng sinh phổ rộng b- Nâng tổng trạng, nâng sức đế kháng người bệnh c- Cắt bỏ phổi rộng d- Dẫn lưu apxe xuyên phổi mủ dò qua phế quản gây nghẹt CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 6- Điều trị nấm phổi, câu ? a- Phẫu trị có định điều trị nội khoa không hiệu b- Cho thuốc chống nấm trực tiếp vào hang nấm hiệu c- Thuyên tắc động mạch phế quản thuỳ có hang nấm làm hết ho máu 100% d- Tăng sức đế kháng người bệnh làm lành hang nấm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 7- Điều trị lao phổi kinh niên khu trú, câu ? a- Tiếp tục dùng thuốc với liều cao b- Nâng tổng trạng chế độ an dưỡng c- Nên cắt bỏ phần phổi bị tổn thương khu trú có ho máu nhiều d- Thời gian điều trị dài CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 8- Chỉ định điều trị bướu phổi, câu sai ? a- Dựa hình ảnh (CT), giai đoạn mô bướu b- Bướu hiền: phẫu trị c- Bướu ác tế bào nhỏ, mổ cắt bỏ phổi, c- Bướu ác tế bào nhỏ: cắt phổi-nạo hạch, bướu gđ III A trở lại CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 9- Điều trị bưóu khí-phế quản, câu sai ? a- Cắt bỏ bướu rộng điều trị trừ căn, qua nôi soi (cắt đốt) hay mổ mở b- Phẫu thuật kiểu tay áo (sleeve resection) c- Cắt bỏ phổi d- Hóa-xạ trị khơng hiệu CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 10- Điều trị nấm phổi, câu sai ? a- Dùng thuốc chống nấm b- Ngoại khoa ho máu nhiều, tái phát c- Phẫu thuật, cắt thùy phổi, cắt bỏ khối nấm điều trị tốt d- Thủ thuật bít mạch máu hở qua chụp hình mạch máu + xun thích bơm thuốc chống nấm vào khối nấm ho máu nhiều CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 11- Điều trị lao phổi, câu ? a- Dùng thuốc chống lao b- Mổ ho máu nhiều vùng tổn thương khu trú, có vi trùng lao kháng thuốc c- Cắt bỏ phổi nên giới hạn vùng tổn thương d- Cả câu CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 12- Chỉ định điều trị ung thư phổi, câu ?: a- Cần điều trị đa mô thức b- Chỉ cần phẫu trị c- Chỉ cần hoá trị d- Dựa vào giai đoạn ung thư CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 13- Điều trị nấm phổi cần biết, câu sai ? a- Nấm phổi thường kết hợp lao phổi kinh niên b- Nấm phổi thường xẩy người suy hoại miễn nhiễm c- Nấm phổi xẩy người ghép quan d- Các câu sai CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 14- Điều trị dãn phế quản cần biết, câu sai ? a- Dãn phế quản bẩm sinh hay mắc phải b- Cần điều trị nội khoa tích cực c- Nếu điều trị nội khoa khơng giảm mổ d- Dãn phế quản lan toả khó điều trị CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 15- Điều tri apxe phổi cần biết, câu ? a- Apxe phổi thường vi trùng khí b- Apxe phổi tự khỏi nâng tổng trạng có chế độ an dưỡng đặc biệt c- Vi trùng khí apxe phổi thường kháng thuốc d- Apxe phổi thường xẩy sau bị nhiễm trùng huyết ... sàng, chức hơ hấp, Hình phổi-màng phổi, hình trung thất, CT scan, giai đoạn bệnh, 3- Mô bướu: Tế bào nh , mổ bướu gđ I Không phải TB nh , mổ đến gđ 3A GIAI ĐOẠN BỆNH • GĐ TNM: T:Tumor, N:Nodes,... GĐ - Tế bào nh , bướu gđ I, Hố tri gđ khác - Không phải tế bào nh , mổ mở: IA: 70 %, IB: 55% (nội soi ), IIA: 50 %, IIB: 40% sống năm - Bướu IIIA, m , nạo hạch kết hợp với hoá-xạ tr , sống năm hoá... IIB: T3 N0 M 0, T2 N1 M0 - GĐ IIIA: T3 N1 M 0, T2 N2 M 0, T2 N2 M 0, T1 N2 M0 - GĐ IIIB-VI: T4 N3 M 0, M1 BƯỚU PHỔI TRÁI: HÌNH CHỤP & CT NGỰC PHẨU TRỊ Phẫu trị: Tất bướu hiền Bướu ác: Khi m , xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: DIEU TRI BENH LONG NGUC, PHOI , MANG PHOI , DIEU TRI BENH LONG NGUC, PHOI , MANG PHOI