xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi thân

1 104 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:22

GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Thân(Tuy hay cãi vã nhưng chung sống đến ngày răng long đầu bạc)Vợ chồng khắc khẩu, thường hay cãi vã, ít được đầm ấmDời chỗ ăn ở đôi ba lần mới yênNào khi hẹn ngọc thề vàngNào ngờ kim mã ngọc đường về ai?Ngàn mây ẩn bóng tà dươngTủi thân lắm lúc, nản đường chỉ kimBền lòng gắn chí cho hayĐừng cho dang dở mảnh tình năm xưaXin đừng ngựa lọc xe lừaCó ngày gió trước, trang đua ngỡ ngàng GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Thân (Tuy hay cãi vã chung sống đến ngày long đầu bạc) Vợ chồng khắc khẩu, thường hay cãi vã, đầm ấm Dời chỗ ăn đôi ba lần yên Nào hẹn ngọc thề vàng Nào ngờ kim mã ngọc đường ai? Ngàn mây ẩn bóng tà dương Tủi thân lúc, nản đường kim Bền lòng gắn chí cho hay Đừng cho dang dở mảnh tình năm xưa Xin đừng ngựa lọc xe lừa Có ngày gió trước, trang đua ngỡ ngàng
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi thân, xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi thân