Ngành công nghiệp dầu khí

34 158 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 16:41

Bài giảng PP sử dụng cho Cao đẳng và Đại học. Gồm nhiều nộ dung:1.Vai trò và đặc điểm của ngành CN dầu, khí2. Các hoạt động thăm dò tìm kiếm3.Tiềm năng dầu khí ở nước ta4. Khai thác và chế biến dầu khí ở Việt Nam Khởi động (5’)  Chúng ta chơi trò chơi ô chữ để khởi động: – – – – – Có nhóm Ơ chữ gồm hàng ngang: Trả lời câu 10 điểm, sai trừ 10 điểm Ơ hàng dọc từ khố: trả lời 40 điểm, sai quyền trả lời tiếp Tổng cộng trả lời tất 100đ Nhóm điểm cao thưởng Công nghiệp khai thác dầu, khí Mục tiêu: Sinh viên cần nắm được: Hiện trạng phát triển ngành cơng nghiệp dầu, khí Việt Nam Sự phân bố mỏ dầu khí Việt Nam Rèn luyện số kỹ về: thu thập thơng tin KT,XH phân tích biểu đồ, đồ, bảng số liệu KT,XH Nội dung  1.Vai trò đặc điểm ngành CN dầu, khí  Các hoạt động thăm dò tìm kiếm  3.Tiềm dầu khí nước ta  Khai thác chế biến dầu khí Việt Nam 1.Vai trò đặc điểm ngành cơng nghiệp dầu, khí  Hoạt động  Xem video ngành CN khai thác dầu khí Việt Nam, từ rút nhận xét vai trò đặc điểm ngành?  Là nguồn tài ngun vơ có giá trị đến KT,XH Việt Nam: Cung cấp nhiên liệu, nguyên liệu cho nhiều ngành kinh tế,  Xuất thu ngoại tệ  Đòi hỏi lao động, vốn đầu tư lớn trình độ KHKT cao  Quá trình tìm kiếm, thăm dò khai thác hoạt động lâu dài có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam 2.Các hoạt động thăm dò tìm kiếm  Được chia làm giai đoạn:  Hoạt động tìm kiếm thăm dò trước năm 1975 Hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí Việt Nam năm 60 chủ yếu thực miền Bắc với giúp đỡ Liên Xô (cũ).Thời kỳ phát mỏ khí Tiền Hải (Thái Bình) Hoạt động tìm kiếm thăm dò thời kỳ 1976-1980 Tháng 11-1975 Tổng cục Dầu khí thành lập Cơng ty Dầu khí Nam Việt Nam (sau 1978 chuyển thành Cơng ty Dầu khí 2) để tiến hành tìm kiếm thăm dò dầu khí miền Nam Việt Nam   Hoạt động tìm kiếm thăm dò  thời kỳ 1981-1988   Ngày 7-11-1981 XNLD Dầu khí Việt-Xơ (Vietsovpetro) thức vào hoạt động Trong thời gian Vietsovpetro tiến hành hoạt động khảo sát địa vật lý thềm lục địa Việt Nam với tổng số khoảng 13.555 km tuyến Trên sở tài liệu địa vật lý, phát nhiều cấu tạo có triển vọng dầu khí Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro bắt đầu tiến hành khoan tìm kiếm thăm dò vùng cấu tạo Bạch Hổ, Rồng, giếng phát dầu công nghiệp     Hoạt động tìm kiếm thăm dò thời kỳ 1988 đến Đã tiến hành khảo sát 327.000 km tuyến địa chấn 2D, gần 48.500 km2 địa chấn 3D, khoan 600 giếng khoan tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng khai thác với tổng số mét khoan triệu km Kết công tác tìm kiếm thăm dò thời gian qua xác định bể trầm tích Đệ Tam có triển vọng dầu khí: Sơng Hồng (gồm trũng Hà Nội), Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay - Thổ Chu, Tư Chính - Vũng Mây, Hồng Sa, nhóm bể Trường Sa trũng Cửu Long, bể Sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay -  Thổ Chu phát khai thác dầu khí – (Để nghiên cứu phần rõ thêm, em tham khảo tài liệu trang web “ cổng điển tử cơng ty dầu khí Việt Nam”) Tiềm dầu khí nước ta  Hoạt – – động Sử dụng đồ tài nguyên dầu khí, (Atlat Việt Nam) Hãy giới thiệu bể trầm tích mỏ dầu Việt Nam? Khai thác chế biến  Sản lượng ngày tăng nhanh  Mỏ có sản lượng lớn như: Bạch Hổ, Rạng Đông,Ruby… Chế biến  Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (NMLD Dung Quất), cơng trình trọng điểm quốc gia dầu khí đã  hồn thành cho dòng sản phẩm vào hồi 21h ngày 22/2/2009     Mẻ sản phẩm VN bao gồm 7.000 diesel 2.000 dầu hỏa Theo kế hoạch đến tháng tới, NMLD Dung Quất tiếp tục cho thị trường loại xăng A90, A92, A95 xăng máy bay Vào tháng 8, Nhà máy hoạt động 100% công suất thiết kế, tháng cung cấp 150.000 xăng, 240.000 dầu diesel, 23.000 khí hóa lỏng LPG, 8.000 Propylene, 30.000 xăng máy bay Jet-A1và 25.000 dầu FO Dự kiến, năm 2009, NMLD Dung Quất sản xuất khoảng 2,6 triệu sản phẩm loại Ý nghĩa phát triển ngành công nghiệp khai thác chế biến dầu khí Việt Nam?  Đây ngành CN mang lại nguồn ngoại tệ mạnh  Việt Nam bắt đầu tự sản xuất sản phẩm xăng dầu sản phẩm từ ngành cơng nghiệp hố dầu Câu hỏi trắc nghiệm  Bể trầm tích Việt Nam có diện tích lớn nhất: – – – – A Bể Nam Côn Sơn B Bể Sông Hồng C Bể Cửu Long D Bể Phú Khánh Câu hỏi trắc nghiệm  Bể trầm tích Việt Nam có diện tích lớn nhất: – – – – A Bể Nam Côn Sơn B Bể Sông Hồng C Bể Cửu Long D Bể Phú Khánh  Sản lượng khai thác dầu khí cao tập trung mỏ sau đây: a.Rạng Đông b.Ruby c.Rồng d.Bạch Hổ  Sản lượng khai thác dầu khí cao tập trung mỏ sau đây: a.Rạng Đơng b.Ruby c.Rồng d.Bạch Hổ  Vai trò quan trọng ngành cơng nghiệp dầu khí Việt Nam là: A Xuất dầu thô để thu ngoại tệ B Chế biến nhiều sản phẩm xăng, dầu C.Làm nguyên liệu để chế biến sản phẩm khác D.Khẳng định vị ngành CN dầu khí với khu vực giới  Vai trò quan trọng ngành cơng nghiệp dầu khí Việt Nam là: A Xuất dầu thô để thu ngoại tệ B Chế biến nhiều sản phẩm xăng, dầu C.Làm nguyên liệu để chế biến sản phẩm khác D.Khẳng định vị ngành CN dầu khí với khu vực giới                     1/ Nguồn lao động dồi thị trường tiêu thụ rộng lớn nước ta thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp nào? a Ngành công nghiệp khí chế tạo máy b Ngành cơng nghiệp khai thác lượng c Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng d Ngành công nghiệp điện tử tin học 2/ Các ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao cấu, mạnh có hiệu lâu dài nước ta là: a Công nghiệp hố chất cơng nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng b Công nghiệp lượng công nghiệp chế biến thực phẩm c Công nghiệp dệt may công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng d Công nghiệp luyện kim cơng nghiệp khí 3/ Tiểm thủy điện lớn Việt Nam tập trung hệ thống sông: a Sông XêXan b Sông Đà c Sông Đồng Nai d Sông La Ngà 4/ Ưu thể lớn ngành công nghiệp dệt may nước ta là: a Nguồn lao động có tay nghề cao b Nguồn lao động dồi giá công rẻ c Nguồn lao động nữ phong phú d Nguồn lao động tập trung thành phố lớn                     5/ Sự đa dạng ngành công nghiệp Việt Nam nguyên nhân sau đây? a Nguồn lao động dồi thị trường lớn b Sự đầu tư nhà nước để phát triển nhiều ngành c Nước ta có nguồn tài ngun phong phú d Vai trò quan trọng công nghiệp kinh tế 6/ Tỷ trọng công nghiệp cao nước ta tập trung vùng: a Đồng S.Hồng b Duyên hải Nam Trung Bộ c Đồng S Cửu Long d Đông Nam Bộ 7/ Các nhân tố định đến phát triển phân bố công nghiệp nước ta là: a Nhân tố kinh tế b Nhân tố tự nhiên c Nhân tố đầu tư nước d Nhân tố kinh tế, xã hội 8/ Nguồn nhiên liệu sử dụng ngành cơng nghiệp nước ta bao gồm loại sau đây? a Than đá, dầu mỏ b Điện mặt trời c Thuỷ d Dầu mỏ, khí đốt                     9/ Cơ cấu ngành công nghiệp điện Việt Nam gồm: a Nhiệt điện - Thủy điện b Nhiệt điện - Điện nguyên tử c Điện mặt trời -Thủy điện d Thủy điện - Điện nguyên tử 10/ Các nhà máy nhiệt điện nước ta phân bố tập trung khu vực nào? a Gần nguồn nhiên liệu b Gần trung tâm công nghiệp c Gần thành phố đông dân d Gần nguồn thuỷ 11/ Vùng kinh tế có hoạt động cơng nghiệp bị hạn chế chiếm tỷ trọng thấp nước ta vùng: a Tây Nguyên b Bắc Trung Bộ c Duyên hải Nam Trung Bộ d Trung du miền núi phía Bắc 12/ Một hình thức tổ chức cơng nghiệp phổ biến nước ta nay, chuyên sản xuất hàng xuất giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngồi là: a Vùng cơng nghiệp b Khu chế xuất c Khu công nghiệp d Trung tâm công nghiệp                   13.Dựa vào số liệu giá trị công nghiệp theo thành phần kinh tế nước ta, Nhà nước (tỷ đồng) Ngồi quốc doanh (tỷ đồng) Có vốn đầu tư nước (tỷ đồng) 105.119 63.474 92.498 cấu sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế theo thứ tự là: a 41,0% - 27,0% - 32,0% b 30,5% - 20,5% 49,0% c 28,3% - 22,2% - 49,5% d 40,3% - 24,3% 35,4% 14/ Sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế thay đổi: a Cơ cấu lãnh thổ vùng kinh tế b Cơ cấu GDP khu vực kinh tế c Cơ cấu GDP thành phần kinh tế d Cơ cấu lao động ngành kinh tế 15/ Diện tích gieo trồng cơng nghiệp hàng năm công nghiệp lâu năm năm 2003 nước ta là: 10.000ha 1.500.000ha, cấu gieo trồng loại cơng nghiệp nước ta năm 2003 là: a 65% - 35% b 35% - 65% c 40% - 60% d 30% - 70% ... triển ngành công nghiệp nào? a Ngành công nghiệp khí chế tạo máy b Ngành cơng nghiệp khai thác lượng c Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng d Ngành công nghiệp điện tử tin học 2/ Các ngành công. .. điểm ngành CN dầu, khí  Các hoạt động thăm dò tìm kiếm  3.Tiềm dầu khí nước ta  Khai thác chế biến dầu khí Việt Nam 1.Vai trò đặc điểm ngành cơng nghiệp dầu, khí  Hoạt động  Xem video ngành. .. công nghiệp chiếm tỷ trọng cao cấu, mạnh có hiệu lâu dài nước ta là: a Công nghiệp hố chất cơng nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng b Công nghiệp lượng công nghiệp chế biến thực phẩm c Công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngành công nghiệp dầu khí, Ngành công nghiệp dầu khí, Các hoạt động thăm dò tìm kiếm, Tiềm năng dầu khí ở nước ta, Khai thác và chế biến

Từ khóa liên quan