Nghiên cứu tác động của hiệp định đối tác kinh tế việt nam – nhật bản đến nền kinh tế việt nam

26 118 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 16:17

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH THỊ DIỄM TRINH NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – NHẬT BẢN ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS Nguyễn Mạnh Tồn Phản biện 1: PGS TS TRƯỜNG HỒNG TRÌNH Phản biện 2: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế phát triển họp Trường Đại học Phạm Văn Đồng vào ngày 24 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau đổi kinh tế năm 1986, Việt nam bắt đầu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Đến nay, Việt Nam ký kết đàm phán 16 Hiệp định thương mại tự (FTA), có 10 FTA có hiệu lực Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) hiệp định FTA song phương Việt Nam, ký kết 25/12/2008 thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2009 Hiệp định VJEPA khơng tập trung vào tự hóa thương mại hàng hóa thương mại dịch vụ mà thỏa thuận hợp tác đầu tư hợp tác kinh tế khác hai nước Tham gia vào FTA nói chung, VJEPA nói riêng mang lại nhiều hội cho kinh tế, (1) mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm; (2) tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, làm tăng khả thu hút đầu tư vào kinh tế; (3) làm tăng hội cho doanh nghiệp nước tiếp cận thị trường quốc tế, nguồn tín dụng đối tác quốc tế Tuy nhiên, thực FTA tìm ẩn nguy cho kinh tế, (1) làm gia tăng cạnh tranh khiến nhiều doanh nghiệp ngành kinh tế gặp khó khăn, chí phá sản; (2) làm tăng phụ thuộc kinh tế quốc gia vào thị trường bên ngoài, khiến kinh tế dễ bị tổn thương trước biến động thị trường quốc tế; (3) trình hội nhập, nước phát triển phải đối mặt với nguy chuyển dịch cấu kinh tế tự nhiên bất lợi, thiên hướng tập trung vào ngành sử dụng nhiều tài nguyên, nhiều sức lao động, có giá trị gia tăng thấp Nhật Bản thị trường xuất lớn Việt Nam, sau Hoa Kỳ Trung Quốc Hàng hóa Nhật Bản Việt Nam mang tính bổ sung Nhật Bản nhập mặt hàng thủy sản, mặt hàng công nghiệp tiêu dùng như: dệt may, da giày, thực phẩm chế biến Ngược lại, Việt Nam nhập từ Nhật Bản máy móc, thiết bị, cơng nghệ nguyên liệu cho sản xuất Trong năm 2018, tổng trị giá xuất nhập Việt Nam với Nhật Bản đạt 37,860 tỷ USD, tăng 11,9% so với kỳ năm 2017.Trong đó, xuất hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật đạt 18,850 tỷ USD, tăng 11,8% so với kỳ nhập hàng hóa từ Nhật Bản 19,010 tỷ USD, tăng 12,0% Trong năm qua, Nhật Bản ln nằm nhóm bốn đối tác thương mại lớn (Trung Quốc, Hàn Quốc Hoa Kỳ) 200 quốc gia có xuất nhập hàng hóa với Việt Nam (Tổng cục Hải quan) Vì lý trên, cần thiết phải quan tâm đến tác động VJEPA đến đến kinh tế Việt Nam Tác động FTA đến kinh tế ngày nhà hoạch định sách, nhà kinh kế học nghiên cứu nhiều quốc gia giới, đặc biệt nước phát triển Nhìn chung, có nhóm phương pháp sử dụng đánh giá tác động hiệp định FTA đến kinh tế Nhóm thứ dựa vào cách tiếp cận hậu nghiệm, sử dụng mơ hình kinh tế lượng để kiểm chứng đánh giá hiệu hiệp định Nhóm thứ hai sử dụng cách tiếp cận tiên liệu, sử dụng mơ hình cân tổng thể CGE để dự báo tác động đến kinh tế Cách tiếp cận dựa mơ hình CGE có nhiều ưu việt cho phép xem xét tổng thể mối liên kết kinh tế, giúp dự đoán xu hướng lý giải chế phân bổ nguồn lực thực thi hiệp định FTA đến chuyển dịch cấu kinh tế bối cảnh điều kiện cụ thể, đặc thù nước Đặc biệt, mơ hình CGE động công cụ phù hợp, cho phép mô hoạt động kinh tế quốc tế thương mại, đầu tư dịch chuyển yếu tố sản xuất theo ngành, phân tích xu hướng biến động cách thức chuyển dịch ngành kinh tế dài hạn Ở Việt Nam, đến thời điểm có số nghiên cứu sử dụng mơ hình CGE để nghiên cứu tác động “cú sốc” đến kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu sử dụng mơ hình CGE động để đánh giá tác động hiệp định VJEPA đến kinh tế Việt Nam Vì vậy, tơi chọn đề tài: “Nghiên cứu tác động Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản đến kinh tế Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Đánh giá tác động Hiệp định VJEPA đến kinh tế Việt Nam, từ đề xuất giải pháp để hạn chế tác động tiêu cực, đồng thời phát huy tác động tích cực Hiệp định VJEPA 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Phân tích dự báo mức độ tác động việc thực thi VJEPA toàn kinh tế Việt Nam, đến cấu ngành kinh tế, thu ngân sách phủ phúc lợi nhóm hộ gia đình Rút hàm ý sách nhằm tận dụng hội giảm thiểu thiệt hại có từ việc thực thi VJEPA, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nâng cao phúc lợi Hộ gia đình Câu hỏi nghiên cứu Hiệp định VJEPA có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, cấu ngành kinh tế, thu ngân sách phủ phúc lợi nhóm hộ gia đình Việt Nam? Làm để tận dụng hội giảm thiểu thiệt hại từ việc thực thi VJEPA, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nâng cao phúc lợi Hộ gia đình? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tác động việc thực thi Hiệp định VJEPA đến kinh tế Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: luận văn nghiên cứu tác động việc thay đổi thuế suất thuế nhập Hiệp định VJEPA đến tiêu kinh tế vĩ mô (GO, GDP, xuất nhập khẩu, ngân sách), đến ngành, phúc lợi hộ gia đình Về khơng gian: Nền kinh tế Việt Nam Về thời gian: Xây dựng kịch bả giảm đồng thời thuế nhập Việt Nam hàng hóa Nhật Bản thuế nhập Nhật Bản hàng hóa Việt Nam theo lộ trình cam kết từ năm 2012 – 2025 Các kết mô đánh giá ngắn hạn dài hạn Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp sử dụng đề tài luận văn phương pháp mơ hình hóa mơ “cú sốc thuế suất thuế nhập khẩu” thông qua mô hình cân tổng thể dạng động (DCGE) Sau thực mô tác động cú sốc thuế suất thuế nhập mơ hình DCGE, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả công cụ bảng đồ thị để tổng hợp, phân tích, đánh giá kết mơ Ngồi ra, nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp, đối chiếu, so sánh để hệ thống hóa sở lý thuyết tác động FTA đến kinh tế, tổng quan nghiên cứu thực nghiệm tác động FTA đến cấu ngành kinh tế, đánh giá liệu thứ cấp liên quan đến thực trạng, xu hướng, mối quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản Trên sở đó, xây dựng giả thuyết nghiên cứu lựa chọn mơ hình nghiên cứu phù hợp phân tích tác động cú sốc thuế suất theo lộ trình cam kết Hiệp định VJEPA đến kinh tế Việt Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 6.1 Về mặt lý luận Làm rõ sở lý luận thực tiễn để chế tác động phương pháp phân tích tác động việc thực thi FTA đến kinh tế Phân tích rõ chế tác động thay đổi thuế suất thuế nhập đến kinh tế Đây sở cho nghiên cứu tác động cú sốc thuế suất luận giải nguyên nhân kết tác động nghiên cứu thực nghiệm Mở hướng nghiên cứu Việt Nam sử dụng mơ hình DCGE phân tích dự báo tác động FTA 6.2 Về mặt thực tiễn Tổng hợp nội dung lộ trình giảm thuế nhập Việt Nam hàng Nhật Bản lộ trình giảm thuế nhập Nhật Bản hàng Việt Nam để xây dựng kịch mô thay đổi thuế suất phù hợp với bối cảnh Tổng hợp, phân tích thực trạng quan hệ xuất nhập Việt Nam - Nhật Bản, làm sở để đánh giá tác động Hiệp định VJEPA đến kinh tế Việt Nam Phát triển mơ hình cân tổng thể dạng động, đa ngành, đa nhóm Hộ gia đình, đa đối tác (Nhật Bản, đối tác lại), cho phép mơ phân tích ảnh hưởng cú sốc thuế suất lên ngành, nhóm Hộ gia đình, cách thức chuyển dịch ngành kinh tế dài hạn Đây mơ hình thực nghiệm cần thiết cho nhà nghiên cứu thực mô tác động việc thay đổi mức thuế suất khác theo FTA khác đến kinh tế Việt Nam Góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu, ứng dụng lý luận đánh giá dự báo tác động FTA với điều kiện cụ thể Việt Nam Phân tích dự báo tác động Hiệp định VJEPA đến kinh tế thông qua việc xây dựng, mô đánh giá kịch thuế suất khác tác động đến kinh tế Đây chứng thực nghiệm, minh họa cho vấn đề lý thuyết tác động FTA Kết nghiên cứu cho thấy việc thực thi Hiệp định VJEPA có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu ngành kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa nâng cao phúc lợi Hộ gia đình Sơ lƣợc tài liệu sử dụng nghiên cứu Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình kinh tế phát triển, NXB Thơng tin Truyền thơng; Th Anh (2013), Giáo trình kinh tế quốc tế, NXB Thốn kê; Đỗ Đức Bình Nguyễn Thường Lạng (2012) Giáo trình kinh tế quốc tế, NXB thống kê Tổng quan vấn đề nghiên cứu 8.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan Lê Thị Lan Anh (2007), quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn từ năm 1986 đến 2007; Bùi Đức Hưng (2010), Phát triển quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam Nhật Bản bối cảnh hình thành hiệp định thương mại song phương hai nước; Đồn Thị Bích Thủy (2014), nghiên cứu xuất Việt Nam sang Nhật Bản sau Hiệp định đối tác kinh tế hai nước; 8.2 Các mơ hình nghiên cứu liên quan Đỗ Trí Thái (2006), phân tích thương mại Việt Nam 23 nước Châu Âu (EC23) thơng qua sử dụng mơ hình trọng lực liệu bảng; Thúy Anh Đào Nguyên Thắng (2008), đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tập trung thương mại Việt Nam với nước ASEAN+3; Phạm Lan Hương David Vanzetti (2006), đánh giá tác động tự hóa Việt Nam sử dụng mơ hình GTAP; Roland-Holst cộng (2002), mơ mơ hình CGE động từ giai đoạn 2000 đến năm 2020 để phân tích tác động việc Việt Nam gia nhập WTO Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm có chương Chương Cơ sở lý luận tác động Hiệp định thương mại tự đến kinh tế Việt Nam Chương Phương pháp nghiên cứu Chương Đánh giá tác động FTA Việt Nam – Nhật Bản đến kinh tế Việt Nam Chương Kết luận Hàm ý sách CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO ĐẾN NỀN KINH TẾ 1.1 TỰ DO HOÁ THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tự hóa thƣơng mại Tự hoá thương mại chế độ thương mại mà khơng có phân biệt đối xử việc bán hàng nước xuất nhập Các hoạt động cải cách để đưa chế độ thương mại quốc gia đến trạng thái thương mại tự gọi tự hoá thương mại 1.1.2 Nội dung chủ yếu tự hoá thƣơng mại Thứ nhất, quy định việc cắt giảm hàng rào thuế quan phi thuế quan; Thứ hai, quy định danh mục mặt hàng đưa vào cắt giảm thuế quan; Thứ ba, quy định lộ trình cắt giảm thuế quan; Thứ tư, quy định quy tắt xuất xứ Bên cạnh nội dung FTA nêu trên, FTA ngày có nội dung khác đề cập tới vấn đề tự xúc tiến tự hóa đầu tư, chuyển giao công nghệ, lao động, môi trường, … Tuy vậy, mức độ tự hai lĩnh vực khơng cao hàng hóa 1.2 HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO 1.2.1 Khái niệm Hiệp định thƣơng mại tự Hiệp định thương mại tự hiệp định mà nước tham gia ký kết thỏa thuận dành cho ưu đãi, hàng rào thương mại kể thuế quan phi thuế quan loại bỏ, nước thành viên tự định sách thương mại độc lập nước thành viên hiệp định 10 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 MƠ HÌNH CÂN BẰNG TỔNG THỂ DẠNG ĐỘNG Mơ hình CGE sử dụng luận văn mơ hình động, chuẩn cho kinh tế mở, qui mô nhỏ, chấp nhận giá cạnh tranh theo định hướng thị trường, đa nhóm ngành (25 ngành), đa đối tác thương mại (Nhật Bản nước lại), đa nhóm Hộ gia đình (20 nhóm), đa nhân tố sản xuất (6 nhân tố lao động nhân tố vốn) Cấu trúc lý thuyết mơ hình xây dựng sở nghiên cứu Dervis, Melo & Robinson, 1982; Vargas & F.Schreiner et al., 1999; Hosoe, 2001; Chen, 2004 Tồn, 2005 Mơ hình CGE động chia thành ba khối chính: Khối cân động, khối cân tạm thời khối cân dài hạn, cho phép mô hoạt động mối quan hệ dài hạn năm thực thể chủ yếu kinh tế: doanh nghiệp, phủ, hộ gia đình, nhà đầu tư phần lại giới (ROW) (Tồn, 2005) 2.2 DỮ LIỆU CHO MƠ HÌNH DCGE 2.2.1 Ma trận hạch toán xã hội Việt Nam 2.2.2 Sam vĩ mô Việt Nam năm 2012 2.3 XÂY DỰNG KỊCH BẢN NGHIÊN CỨU 2.3.1 Sơ lƣợc FTA Việt Nam – Nhật Bản VJEPA hiệp định FTA song phương Việt Nam, ký kết 25/12/2008 thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2009 Hiệp định VJEPA khơng tập trung vào tự hóa thương mại hàng hóa thương mại dịch vụ mà thỏa thuận hợp tác đầu tư hợp tác kinh tế khác hai nước, tương tự thỏa thuận WTO 11 2.3.2 Kịch nghiên cứu “Giảm đồng thời thuế nhập Việt Nam hàng hóa Nhật Bản thuế nhập Nhật Bản hàng hóa Việt Nam theo lộ trình cam kết” CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA FTA VIỆT NAM-NHẬT BẢN ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2017 3.1.1 Thực trạng kinh tế Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến 2017 qua tiêu kinh tế vĩ mô a Tốc độ tăng trưởng GDP kim ngạch xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2000-2008 (Bảng 3.1) Tốc độ tăng trưởng GDP qua năm đạt tốc độ tăng trưởng cao (tăng từ 6,80% năm 2000 lên 8,5% năm 2007) Kim ngạch nhập Việt Nam giai đoạn 2000 - 2008 tăng từ 15,64 tỷ USD năm 2000 lên 80,71 tỷ USD năm 2008 Tổng kim ngạch nhập giai đoạn 333,98 tỷ USD, Kim ngạch nhập giai đoạn tăng chủ yếu giá nhập tăng khiến kim tỷ ngạch nhập tăng b Tốc độ tăng trưởng GDP kim ngạch xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2009-2017 (Bảng 3.2) Tốc độ tăng trưởng GDP có sụt giảm từ 6,31% năm 2008 giảm 5,32% năm 2009 Bước sang năm 2010 , kinh tế Việt Nam có khơi phục trở lại, tốc độ tăng trưởng GDP 6,78%, năm 2011-2012, tăng trưởng kinh tế liên tiếp sụt giảm, từ 12 mức 6,78% năm 2010 xuống 5,89% năm 2011, bị ảnh hưởng bất ổn kinh tế giới khủng hoảng tài khủng hoảng nợ công Châu Âu chưa giải Năm 2013 5,42%, Mức tăng trưởng thấp mục tiêu tăng 5,5% đề cao mức tăng 5,03% năm 2012, Nền kinh tế phục hồi chậm có tín hiệu tăng trưởng Giai đoạn 2014 -2015, kinh tế có phục hồi trở lại Bước sang năm 2017, Kinh tế Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao 10 năm qua mức 6,81% Tổng kim ngạch hàng hóa xuất thời kỳ 2009 – 2017 đạt 1.176,75 tỷ USD, cao gấp 3,03 lần thời kỳ 2000 - 2008 Kim ngạch hàng hóa nhập tăng mạnh thời kỳ 2009-2017, Tổng kim ngạch nhập gia đoạn 1.208,6 tỷ USD, tăng 3,6 lần so với gian đoạn 2000-2008 Bảng 3.1 Tốc độ tăng trƣởng GDP kim ngạch xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2000-2008 Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tốc độ tăng trưởng GDP 6,80 6,89 7,08 7,26 7,79 8,43 8,23 8,46 6,31 (%) Xuất (tỷ USD) Nhập (tỷ USD) 14,45 15,03 16,71 20,18 26,5 32,44 39,83 48,56 62,69 15,64 16,16 19,73 25,23 31,95 36,98 44,8 62,68 80,71 Nguồn: Tổng cục thống kê 13 Bảng 3.2 Tốc độ tăng trƣởng GDP kim ngạch xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2009-2017 Năm 2009 2010 5,32 6,78 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tốc độ tăng trưởng 5,89 5,03 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 GDP (%) Xuất (Tỷ USD) 57,10 72,24 96,91 114,53 132,03 150,22 162,02 176,58 215,12 Nhập (Tỷ 69,95 84,84 106,75 113,78 132,03 147,85 165,57 174,8 213,01 USD) Nguồn: Tổng cục thống kê 3.1.2 Tình hình thƣơng mại Việt Nam – Nhật a Kim ngạch xuất nhập Việt Nam Nhật Bản giai đoạn 2000-2008 (Bảng 3.3) Năm 2001, kim ngạch xuất nhập hai nước giảm, tổng kim ngạch giảm 3,8% so với năm 2000 Từ năm 2002 trở đi, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng ổn định với tỷ trọng cao 36,1% vào năm 2008, đạt 16,708 tỷ USD, gấp 3,38 lần so với năm 2002 b Kim ngạch xuất nhập Việt Nam Nhật Bản giai đoạn 2009-2017 (Bảng 3.4) Năm 2009 kim ngạch xuất, nhập hai nước giảm, tổng kim ngạch giảm 17,3% so với năm 2008, năm 2010, năm 2011 kim ngạch xuất, nhập hai nước tăng lại cao năm 2010 với tỷ trọng 28,4% cao giai đoạn Nhưng đến năm 2012 đến năm 2017 kim ngạch xuất, nhập hai nước 14 tăng, giảm không ổn định qua năm, thấp năm 2013 với tỷ trọng 1,8%, cao năm 2016 với tỷ trọng 10,4% Bảng 3.3 Kim ngạch xuất, nhập Việt Nam với Nhật Bản giai đoạn 2000-2008 Năm Kim ngạch XK (Tỷ USD) Kim ngạch NK (Tỷ USD) Tổng kim ngạch XNK ViệtNhật (Tỷ USD) Tốc độ tăng Tổng kim ngạch XNK (%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2,575 2,509 2,437 2,909 3,542 4,340 5,232 6,090 8,468 2,301 2,183 2,505 2,982 3,553 4,074 4,702 6,189 8,240 4,876 4,693 4,942 5,891 7,095 8,414 9,934 12,279 16,708 - -3,8 5,3 19,2 20,4 18,6 18,1 23,6 36,1 Nguồn: Tổng cục thống kê tính tốn tác giả Bảng 3.4 Kim ngạch xuất – nhập Việt Nam với Nhật Bản giai đoạn 2009-2017 Năm Kim ngạch XK (Tỷ USD) Kim ngạch NK (Tỷ USD) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6,33 7,72 11,09 13,06 13,54 14,67 14,10 16,67 17,14 7,46 9,02 10,40 11,60 11,56 12,86 14,18 15,09 17,93 Tổng kim ngạch XNK Việt–Nhật 13,82 16,74 21,49 24,67 25,10 27,53 28,28 31,77 35,06 15 Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Tỷ USD) Tốc độ tăng Tổng kim ngạch XNK 21,1 28,4 14,8 1,8 9,7 2,7 12,3 10,4 (%) Nguồn: Tổng cục thống kê tính tốn tác giả c Cơ cấu xuất nhập theo ngành hai nước Hình 3.7 Kim ngạch nhập sản phẩm ngành từ Nhật Bản giai đoạn 2000-2016 Kết phân tích Hình 3.7 cho thấy cấu mặt hàng nhập từ Nhật Bản khơng có thay đổi nhiều giai đoạn 20002016, phần lớn kim ngạch nhập nhóm hàng hóa có xu hướng tăng Năm 2009, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới nên kim ngạch nhập sản phẩm từ Nhật Bản có dấu hiệu giảm so với năm 2008 sau kim 16 ngạch nhập dần ổn định tăng dần đến 2016 Trong đó, nhóm sản phẩm Máy móc thiết bị điện, Kim loại có tăng trưởng mạnh với mức tăng 6,6 10,8 lần so với kim ngạch nhập năm 2000 Kim ngạch nhập nhóm sản phẩm Hóa chất, Nhựa cao su, Dệt may Vận chuyển có tăng trưởng nh Nhóm mặt hàng lại có kim ngạch nhập tương đối ổn định Hình 3.8 Kim ngạch xuất sản phẩm ngành từ Việt Nam sang Nhật Bản giai đoạn 2000-2016 Kết phân tích Hình 3.8 cho thấy cấu sản phẩm xuất từ Việt Nam sang Nhật Bản có biến thiên giai đoạn 2000-2016 Nếu thời điểm năm 2000, nhóm sản phẩm xuất chủ yếu từ Việt Nam sang Nhật Bản là: Nhiên liệu, Máy móc thiết bị điện Dệt may với kim ngạch xuất 2,8; 2,2 triệu USD 16 năm sau, cấu nhóm sản phẩm xuất chủ yếu từ Việt nam sang Nhật Bản bao gồm: Máy móc thiết bị điện, 17 Dệt May, Giày dép với kim ngạch xuất là: 4,6; 3,7 0,95 triệu USD 3.2 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA VJEPA ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 3.2.1 Tác động đến tiêu kinh tế vĩ mô a Tác động đến tốc độ tăng trưởng GDP giá trị sản xuất Kết mô cho thấy ngắn hạn tốc độ tăng trưởng GDP tăng 1,812 tỷ đồng tăng 0,05%; Trong dài hạn tăng 98,063 tỷ đồng tăng 1,03% so với kịch ban đầu Giá trị sản xuất tăng 1,202 tỷ đồng ngắn hạn, tăng 0,01%; Trong dài hạn tăng 290,020 tỷ đồng, tăng 1,1% so với kịch ban đầu b Tác động đến kim ngạch xuất nhập Nhật Bản Theo kết mô kim ngạch nhập Việt Nam hàng hóa Nhật Bản tăng dần theo năm sau thực thi Hiệp định tăng mạnh dài hạn Nguyên nhân thay đổi thuế suất thuế nhập Việt Nam hàng hóa Nhật Bản theo cam kết Hiệp định VJEPA Theo nội dung Hiệp định VJEPA, Việt Nam cam kết tự hoá khoảng 87,66% kim ngạch thương mại vòng 10 năm kể từ Hiệp định có hiệu lực 92,95% kim ngạch thương mại sau 16 năm thực thi Hiệp định Vì vậy, ngắn hạn kim ngạch nhập Việt Nam từ Nhật Bản tăng 3,422 tỷ đồng, tăng 0,14%; Trong dài hạn tăng 121,896 tỷ đồng, tăng 1,72% Kim ngạch xuất ngắn hạn giảm 10,771 tỷ đồng, giảm 0,41% dài hạn kim ngạch xuất Việt Nam tăng 140, 99 tỷ đồng, tăng 1,93% Nguyên nhân Nhật Bản cam kết tự hố 94,53% kim ngạch thương mại vòng 10 18 năm kể từ thực Hiệp định nên hàng Việt Nam có nhiều hội để xuất sang Nhật c Tác động đến kim ngạch xuất nhập nước Dưới tác động cú sốc giảm thuế nhập khẩu, nhập Việt Nam giảm ngắn hạn sau ổn định thị trường thị kim ngạch nhập tăng trở lại tăng mạnh dài hạn Đối với kim ngạch xuất tăng mạnh năm đầu dài hạn lại tăng chậm giảm so với nhập dẫn đến cán cân thương mại dài hạn bị thâm hụt d Tác động đến thu Ngân sách phủ Theo lộ trình cam kết Việt Nam giảm thuế nhập cho Nhật Bản nên năm đầu thực thi Hiệp định, thu ngân sách phủ giảm mạnh, sau có xu hướng tăng lên trở lại tổng thu ngân sách giảm so với năm sở Thuế nhập từ Nhật Bản giảm làm tổng thu ngân sách giảm Tuy nhiên, giảm thu thuế nhập lại kèm với gia tăng kim ngạch thương mại mở rộng kinh tế, từ lại tạo điều kiện tăng thu từ sắc thuế khác (VAT, thuế TNCN, thuế TNDN) thời gian đầu sau thực thi Hiệp định nên làm cho % giảm thu ngân sách 3.2.2 Tác động đến ngành kinh tế a Tác động đến kim ngạch xuất sản phẩm ngành sang thị trường Nhật Bản nước khác dài hạn Dưới tác động việc giảm thuế nhập Việt Nam Nhật Bản ta thấy kim ngạch xuất sản phẩm ngành Việt Nam sang thị trường Nhật Bản nước khác có thay đổi rõ rệt, ngành hàng lĩnh vực nông nghiệp dịch vụ hầu 19 chịu ảnh hưởng Hiệp định, ngành hàng thuộc lĩnh vực công nghiệp chịu ảnh hưởng lớn, kim ngạch xuất chủ yếu Việt Nam nước ngồi thuộc lĩnh vực này; Trong đóng góp vào kim ngạch xuất lớn sản phẩm ngành da giày, máy móc thiết bị Do ngành sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị đầu vào nhập với chi phí thấp làm giảm giá thành sản xuất sản phẩm, có sản phẩm xuất khẩu, điều làm tăng khả cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu; b Tác động đến kim ngạch xuất ngành dài hạn Trong dài hạn kim ngạch xuất ngành hàng Việt Nam có biến động rõ rệt, xuất chủ yếu mặt hàng Dầu thô, da giày, luyện kim máy móc thiết bị Bên cạnh số mặt hàng chủ lực Việt Nam dệt may, lâm nghiệp lại có kim ngạch xuất giảm c Tác động đến kim ngạch nhập sản phẩm từ thị trường Nhật Bản nước khác dài hạn Kim ngạch nhập Việt Nam chủ yếu từ Nhật Bản với mặt hàng hố chất; máy móc thiết bị, phụ tùng; thực phẩm Ngoài nhập từ Nhật Bản nước ta nhập ngành hàng từ nước khác Tuy nhiên kim ngạch nhập không đáng kể so với Nhật Bản Nguyên nhân Việt Nam tận dụng lợi Hiệp định, nhập ngành hàng có mức thuế suất thấp máy móc thiết bị, hố chất, luyện kim để sản xuất nước xuất lại thị trường Nhật Bản nước khác 20 d Tác động đến kim ngạch nhập ngành dài hạn Trong dài hạn kim ngạch nhập cuả ngành hàng nước ta có thay đổi rệt, ngành có kim ngạch nhập cao thuỷ sản, sau Da giày đồ gỗ; ngành có kim ngạch nhập thấp dầu thơ lâm nghiệp e Tác động đến giá trị sản xuất ngành dài hạn Dưới tác động cú sốc giảm thuế nhập làm thay đổi giá trị sản xuất ngành hàng mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam sang Nhật Bản nước mặt hàng Dầu thô, Da giày, Luyện kim Máy móc thiết bị giá trị sản xuất mặt hàng chiếm tỷ trọng cao so với mặt hàng khác 3.3.3 Tác động đến phúc lợi hộ gia đình Sự tác động cú sốc thuế suất làm thay đổi phúc lợi hộ gia đình, phúc lợi 20 nhóm hộ gia đình cải thiện, nhóm hộ gia đình lĩnh vực nông nghiệp nông thôn hưởng lợi nhiều sau nhóm hộ thành thị phi nơng nghiệp; nhóm chịu tác động nhóm hộ thành thị nông nghiệp Tác động làm giảm chênh lệch giàu nghèo khu vực nông thôn thành thị, chênh lệch hộ có thu nhập cao hộ thu nhập thấp thành thị nơng thơn, góp phần tạo cơng xã hội 21 CHƢƠNG MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1 Cơ sở đề xuất hàm ý sách Các phân tích Chương cho thấy Hiệp định thương mại tự Việt Nam – Nhật Bản mang lại tác động tích cực cho kinh tế Việt Nam Trong dài hạn, GDP cải thiện khoảng 1% so với kịch sở Kim ngạch xuất nhập sang Nhật Bản tăng Trong dài hạn, kim ngạch nhập sản phẩm từ Nhật Bản có khuynh hướng tăng nhanh xuất sang Nhật Bản Các tác động Hiệp định ngày giảm dần Giá trị sản xuất hầu hết ngành tăng so với kịch sở Các ngành có hội phát triển nhanh gồm: Da giày; Máy móc thiết bị, phụ tùng; Chế biến thực phẩm Khai thác dầu thô; Các ngành Dệt may ngành lĩnh vực nơng nghiệp khơng hưởng lợi nhiều chi phí nhân cơng tăng nhanh Nguồn thu thuế phủ tăng thêm từ mở rộng hoạt động kinh tế chưa đủ để bù đắp hoàn toàn nguồn thu giảm từ thuế nhập khẩu, nên thu ngân sách phủ giảm nh Các ngành thâm dụng lao động có nguy dần lợi chi phí nhân cơng rẻ Hệ thống giá sản phẩm kinh tế thay đổi theo hướng tăng giá sản phẩm nông nghiệp dịch vụ cách tương đối so với sản phẩm cơng nghiệp Phúc lợi tất 20 nhóm hộ gia đình cải thiện Nhóm hộ gia đình lĩnh vực nơng nghiệp nơng thơn hưởng lợi nhiều 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH - Việt Nam cần tiếp tục chủ trương mở cửa kinh tế, tự 22 hóa thương mại với nước, đặc biệt nước có kinh tế quy mơ lớn - Kiểm sốt chênh lệch cán cân thương mại với Nhật Bản để phấn đấu trì thặng dư thương mại; Tiếp tục tìm kiếm giải pháp để thúc đẩy quan hệ thương mại với Nhật Bản - Phải có chế hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng ngành có lợi thể hạn chế rủi ro ngành không hưởng lợi nhiều từ Hiệp định - Cần tập trung vào việc tái cấu nguồn thu ngân sách, cải thiện khả chống chịu tính bền vững ngân sách phủ thơng qua mở rộng, đa dạng hóa chuyển dịch nguồn thu để bù đắp cho nguồn thu thuế nhập bị giảm - Có sách để ổn định giá mặt hàng lương thực, thực phẩm dịch vụ thiết yếu nhằm đem lại phúc lợi tốt cho Hộ gia đình, đặc biệt hộ gia đình có thu nhập thấp; điều tiết thu nhập hỗ trợ cho nhóm hộ gia đình hưởng lợi nhằm thu h p khoảng cách giàu nghèo theo khu vực lĩnh vực 23 KẾT LUẬN NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC CỦA LUẬN VĂN Luận văn hệ thống hóa số vấn đề lý luận tác động hiệp định thương mại tự Việt Nam – Nhật Bản Cụ thể, luận văn tổng hợp khái niệm, nội dung, tác động Hiệp định đến kinh tế Việt Nam dựa phương pháp mơ hình mơ “cú sốc giảm thuế suất nhập khẩu” thơng qua mơ hình cân tổng thể dạng động (DCGE) Các kết ước lượng cung cấp chứng thực nghiệm để chứng minh việc giảm thuế nhập nhập có tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam Trên sở kết mô thực nghiệm, luận văn đưa số hàm ý sách nhằm làm cho kinh tế Việt Nam thay đổi theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mơ nâng cao phúc lợi Hộ gia đình HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN Nghiên cứu sử dụng mơ hình CGE động phân tích tác động hiệp định thương mại Việt Nam – Nhật Bản với giả định giảm thuế nhập bộc lộ số hạn chế: Về mơ hình: Mơ hình DCGE sử dụng đề tài luận văn mơ hình đa ngành, đa nhóm hộ gia đình, cho kinh tế mở, nhỏ, chấp nhận giá cạnh tranh theo định hướng thị trường Mơ hình chưa tích hợp với mơ hình GTAP để phân tích ảnh hưởng sách kinh tế quốc tế Nhược điểm mơ hình CGE gắn với giả định Trong đó, có giả định trạng thái cân kinh tế cho dù điều khó xảy thực tế Trong luận văn, giả định năm gốc VSAM2012 lời giải trạng thái cân để tính hệ số mơ hình DCGE hệ số giả định không thay đổi cho 24 đến thời điểm phân tích tác động Kết mơ phản ảnh thay đổi kinh tế mang tính chất tương đối HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LUẬN VĂN Có thể sử dụng mơ hình CGE động thực mô tác động việc hiệp định thương mại Việt Nam – Nhật Bản với giả định giảm thuế nhập đến kinh tế Việt Nam nói chung ngành kinh tế nói riêng Có thể phát triển mơ hình CGE động phân tích tác động sách kinh tế khác lên kinh tế Việt Nam ... nghiên cứu sử dụng mơ hình CGE động để đánh giá tác động hiệp định VJEPA đến kinh tế Việt Nam Vì vậy, tơi chọn đề tài: Nghiên cứu tác động Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản đến kinh tế. .. Chương Cơ sở lý luận tác động Hiệp định thương mại tự đến kinh tế Việt Nam Chương Phương pháp nghiên cứu Chương Đánh giá tác động FTA Việt Nam – Nhật Bản đến kinh tế Việt Nam Chương Kết luận Hàm... đồng thời thuế nhập Việt Nam hàng hóa Nhật Bản thuế nhập Nhật Bản hàng hóa Việt Nam theo lộ trình cam kết” CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA FTA VIỆT NAM- NHẬT BẢN ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 3.1 ĐÁNH GIÁ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của hiệp định đối tác kinh tế việt nam – nhật bản đến nền kinh tế việt nam, Nghiên cứu tác động của hiệp định đối tác kinh tế việt nam – nhật bản đến nền kinh tế việt nam

Từ khóa liên quan