giao trinh may các kiểu túi áo jacket, áo vest

8 146 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 15:29

TÚI DÂY KÉO TRẦN1. Yêu cầu kỹ thuậtTúi dây kéo trần sau khi may xong phải đạt những yêu cầu sau: Miệng túi phải êm phẳng, góc phải vuông. Dây kéo phải thẳng, không dợn sóng.KỸ THUẬT TRA DÂY KÉO ÁO JACKET1. Yêu cầu kỹ thuậtTra dây kéo áo jacket sau khi may xong phải đạt những yêu cầu sau: Các đường diễu phải thẳng đều, không bị nhíu, nhăn hay bị trùng Dây kéo không bị dợn sóng Các điểm cổ phải trùng và đối xứng nhau Hai đầu dây kéo phải cách đều bo lai Đảm bảo các điểm đối xứng Phải đảm bảo đúng thông số kỹ thuật2. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phụcCác dạng sai hỏngNguyên nhânBiện pháp khắc phục Dây kéo bị dợn sóng Khi may định hình dây kéo không kéo thẳng dây kéo Khi may định hình dây kéo phải kéo nhẹ dây kéo Các đường diễu bị nhăn rút. Chỉ bị căng Chỉnh chỉ trước khi may Các điểm đối xứng bị lệch nhau Lấy dấu không chính xác Lấy dấu các điểm đối xứng phải chính xác bằng cách kéo dây kéo lên và lấy dấu đối xứng.KỸ THUẬT TRA NÓN ÁO JACKET1. Yêu cầu kỹ thuậtTra nón áo jacket sau khi may xong phải đạt những yêu cầu sau: Các đường diễu bo thun phải thẳng, đều, mật độ mũi chỉ 45 mũicm Má nón may phải tròn, đều Tra cổ phải đảm bảo 3 điểm kỹ thuật Đảm bảo các thông số kỹ thuật.2. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phụcCác dạng sai hỏngNguyên nhânBiện pháp khắc phục Tra nón bị lệch vai Tra cổ không đúng đường thành phẩm. Tra cổ theo đúng đường thành phẩm Má nón may không tròn đều Má nón may không theo đường thành phẩm Má nón may theo đường thành phẩm. Thành phẩm miệng nón không đúng thông số Thành phẩm miệng nón may không theo đường thành phẩm Thành phẩm miệng nón may theo đường thành phẩm May diễu bị nhăn và rút chỉ Chỉ bị căng Chỉnh chỉ trước khi mayKỸ THUẬT MAY TÚI ỐP NGOÀI1. Yêu cầu kỹ thuậtCác sản phẩm sau khi may xong phải đạt những yêu cầu sau: Các đường may luôn không bị nhăn, không bị rút và không bị lộ chỉ ra ngoài mặt phải Hai túi phải đối xứng nhau. Đáy túi phải tròn, đều. Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo đúng thông số và vệ sinh công nghiệp2. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phụcCác dạng sai hỏngNguyên nhânBiện pháp khắc phục Các đường may diễu bị nhăn, rút chỉ. Chỉ bị căng Chỉnh chỉ trước khi may Túi không đối xứng Lấy dấu không chính xác, may định hình không đúng thông số Lấy dấu chính xác, may định hình đúng thông số. Tra túi không tròn đều, bị nhăn, vặn. Tra túi không đúng 3 điểm kỹ thuật trên thân và trên túi không trùng nhau Tra túi đúng 3 điểm kỹ thuật trên thân và trên túi trùng nhau. Lấy dấu 3 điểm kỹ thuật trên thân và túi áo không chính xác Lấy dấu không chính xác. Lấy dấu 3 điểm kỹ thuật phải thật chính xác. TÚI MỔ MỘT VIỀN ÁO JACKET Yêu cầu kỹ thuật Túi mổ viền áo Jacket sau may xong phải đạt yêu cầu sau: - Miệng túi phải vuông, không nhăn, không bể - Diễu miệng túi phải đều, đẹp - Cơi túi phải đều, thẳng, che kín miệng túi - Lót túi, đáp túi phải êm phẳng - Đảm bảo thông số vệ sinh công nghiệp Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục Các dạng sai hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục - Vị trí, kích thước - Sang dấu khơng - Sang dấu vị trí miệng miệng túi sai xác, may định hình túi xác, may định miệng túi khơng hình miệng túi phải đường sang dấu đường sang dấu - Miệng túi không - Hai đường may định - Hai đường may định vng góc, góc túi bị hình khơng song song hình phải song song bể nhau, không lại nhau, lại mũi hai mũi hai đầu đường may đầu đường may định định hình, bấm góc hình, bấm miệng túi miệng túi bị lố, may cách góc canh sợi, chặn hai đầu miệng túi may chặn hai đầu miệng không sát, không vuông túi phải sát, vuông góc góc miệng túi miệng túi - Cơi túi khơng đều, - May định hình miệng - May định hình miệng miệng túi không ôm túi không theo rập, cơi túi phải theo rập, vuốt khít vào thân sản phẩm túi bị căng chùng cho cơi sản phẩm êm chặn miệng túi phẳng trước may chặn miệng túi - Lót túi đáp túi - May không - Giữ êm lớp vải không êm phẳng phương pháp may, vuốt cho lót túi đáp túi êm trước may TÚI DÂY KÉO TRẦN Yêu cầu kỹ thuật Túi dây kéo trần sau may xong phải đạt yêu cầu sau: - Miệng túi phải êm phẳng, góc phải vng - Dây kéo phải thẳng, khơng dợn sóng - Lót túi nằm êm, không nhăn, vặn - Các đường diễu phải đều, đẹp - Đảm bảo thông số vệ sinh công nghiệp Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục Các dạng sai hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục - Vị trí, kích thước - Sang dấu khơng - Sang dấu vị trí miệng miệng túi sai xác, may định hình túi xác, may định miệng túi khơng hình miệng túi phải đường sang dấu đường sang dấu - Miệng túi không - Hai đường may định - Hai đường may định vng góc, góc túi bị hình khơng song song hình phải song song bể nhau, bấm góc nhau, bấm miệng miệng túi bị lố, may túi cách góc canh sợi, chặn hai đầu miệng túi may chặn hai đầu miệng không sát, không vuông túi phải sát, vng góc góc miệng túi miệng túi - Dây kéo bị dợn sóng - Khi may định hình - Khi may định hình dây khơng giữ thẳng dây kéo giữ thẳng dây kéo, kéo kéo nhẹ - Lót túi đáp túi - May khơng - Giữ êm lớp vải không êm phẳng phương pháp may, vuốt cho lót túi đáp túi êm trước may TÚI DÂY KÉO HAI VIỀN Yêu cầu kỹ thuật Túi dây kéo hai viền sau may xong phải đạt yêu cầu kỹ thuật sau: - Miệng túi phải êm phẳng, góc phải vng - Dây kéo phải thẳng, khơng dợn sóng - Hai viền miệng túi phải che kín miệng túi - Lót túi nằm êm, khơng nhăn, vặn - Các đường diễu phải đều, đẹp Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục Các dạng sai hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục - Vị trí, kích thước - Sang dấu khơng - Sang dấu vị trí miệng miệng túi sai xác, may định hình túi xác, may định miệng túi khơng hình miệng túi phải đường sang dấu đường sang dấu - Miệng túi khơng - Hai đường may định vng góc, góc túi bị hình khơng song song bể nhau, bấm góc miệng túi bị lố, may chặn hai đầu miệng túi khơng sát, khơng vng góc miệng túi - Dây kéo bị dợn sóng - Khi may định hình khơng giữ thẳng dây kéo - Lót túi đáp túi - May không không êm phẳng phương pháp - Hai đường may định hình phải song song nhau, bấm miệng túi cách góc canh sợi, may chặn hai đầu miệng túi phải sát, vuông góc miệng túi - Khi may định hình dây kéo giữ thẳng dây kéo, kéo nhẹ - Giữ êm lớp vải may, vuốt cho lót túi đáp túi êm trước may - Hai viền miệng túi - May định hình miệng - May định hình miệng không đều, miệng túi túi không theo rập, cơi túi phải theo rập, vuốt khơng ơm khít vào thân túi bị căng chùng cho viền sản phẩm sản phẩm chặn miệng túi êm phẳng trước may chặn miệng túi KỸ THUẬT MAY BO THUN, LAI ÁO, TAY ÁO Yêu cầu kỹ thuật Bo thun lai áo, tay áo sau may xong phải đạt yêu cầu sau: - Các đường diễu bo thun phải thẳng, đều, khơng bị nhíu, nhăn hay bị trùng - Hai đầu bo lai phải ôm sát bo thun tạo thành đường thẳng - Phải đảm bảo thông số kỹ thuật bo áo bo lai Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục Các dạng sai hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục - Thành phẩm lai áo, lai - May lai áo, lai tay - May lai áo, lai tay tay sai thơng số khơng xác xác theo rập thành phẩm - Các đường diễu bị - Chỉ bị căng - Chỉnh trước nhăn rút may - Đường may diễu bo - Bo thun chưa - Kéo căng bo thun thun bị nhíu, nhăn kéo căng diễu bị trùng - Hai đầu bo không ôm - Gấp đôi đầu bo không - Gấp đôi đầu bo ôm sát sát bo thun ôm sát vào mép vải gấp vào mép vải gấp đôi đôi đầu bo lai đầu bo lai KỸ THUẬT TRA DÂY KÉO ÁO JACKET Yêu cầu kỹ thuật Tra dây kéo áo jacket sau may xong phải đạt yêu cầu sau: - Các đường diễu phải thẳng đều, khơng bị nhíu, nhăn hay bị trùng - Dây kéo khơng bị dợn sóng - Các điểm cổ phải trùng đối xứng - Hai đầu dây kéo phải cách bo lai - Đảm bảo điểm đối xứng - Phải đảm bảo thông số kỹ thuật Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục Các dạng sai hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục - Dây kéo bị dợn sóng - Khi may định hình - Khi may định hình dây dây kéo không kéo kéo phải kéo nhẹ dây thẳng dây kéo kéo - Các đường diễu bị - Chỉ bị căng - Chỉnh trước nhăn rút may - Các điểm đối xứng bị - Lấy dấu khơng - Lấy dấu điểm đối lệch xác xứng phải xác cách kéo dây kéo lên lấy dấu đối xứng KỸ THUẬT TRA NÓN ÁO JACKET Yêu cầu kỹ thuật Tra nón áo jacket sau may xong phải đạt yêu cầu sau: - Các đường diễu bo thun phải thẳng, đều, mật độ mũi 4-5 mũi/cm - Má nón may phải tròn, - Tra cổ phải đảm bảo điểm kỹ thuật - Đảm bảo thông số kỹ thuật Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục Các dạng sai hỏng - Tra nón bị lệch vai - Má nón may khơng tròn - Thành phẩm miệng nón khơng thơng số - May diễu bị nhăn Nguyên nhân - Tra cổ không đường thành phẩm - Má nón may khơng theo đường thành phẩm - Thành phẩm miệng nón may khơng theo đường thành phẩm - Chỉ bị căng Biện pháp khắc phục - Tra cổ theo đường thành phẩm - Má nón may theo đường thành phẩm - Thành phẩm miệng nón may theo đường thành phẩm - Chỉnh trước rút may KỸ THUẬT MAY ÁO JACKET MỘT LỚP Yêu cầu kỹ thuật Áo jacket lớp sau may xong phải đạt yêu cầu sau: - Đường may mí cổ phải êm phẳng, đều, không vặn - Hai đầu họng cổ, hai đầu bâu áo khoảng cách từ hai đầu bâu dây kéo đối xứng với - Tra dây kéo phải thẳng, khơng dợn sóng - Ngã tư vòng nách trùng - Đường tra cổ khơng bị le mí - Thành phẩm lai áo lai tay phải thông số kỹ thuật - Miệng túi mổ phải vng góc, khơng bị bể góc, cơi túi phải che kín miệng túi - Các đường diễu phải thẳng, đều, đẹp, không nhăn vặn Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục Các dạng sai hỏng - Các đường may diễu bị nhăn, rút - Tra tay bị thiếu thân nhăn - Túi mổ không đối xứng Nguyên nhân - Chỉ bị căng Biện pháp khắc phục - Chỉnh trước may - Tra tay kéo thân - Không tra tay tay áo nhiều kéo thân tay áo - Lấy dấu không - Lấy dấu xác, xác, may định hình may định hình khơng thơng số thơng số - Miệng túi bị hở, bể - Hai đường may định góc, khơng vng hình khơng song song nhau, bấm góc miệng túi bị lố, may chặn hai đầu miệng túi khơng sát, khơng vng góc miệng túi - Thành phẩm lai áo, lai - May lai áo, lai tay tay sai thơng số khơng xác - Tra cổ bị le mí - Khơng lấy dấu điểm không đối xứng kỹ thuật lấy dấu khơng xác - Tra dây kéo bị dợn - Khi may dây kéo sóng khơng kéo thẳng dây - - Hai đường may định hình phải ong nhau, bấm góc miệng túi xác, may chặn hai đầu miệng túi phải sát, vng góc miệng túi - May lai áo, lai tay xác theo rập thành phẩm - Lấy dấu điểm kỹ thuật lấy dấu xác - Khi may dây kéo ý kéo thẳng dây kéo kéo - Ráp sườn áo không - Chú ý khâu thiết kế, - Ráp sườn ý đến trùng ngã tư vòng nách may kéo vải ngã tư phải trùng không tay KỸ THUẬT MAY ÁO JACKET HAI LỚP Yêu cầu kỹ thuật Áo jacket hai lớp sau may xong phải đạt yêu cầu sau: - Đường may mí cổ phải êm phẳng, đều, khơng vặn - Hai đầu họng cổ, hai đầu bâu áo khoảng cách từ hai đầu bâu dây kéo đối xứng với - Tra dây kéo phải thẳng, khơng dợn sóng - Ngã tư vòng nách trùng - Đường tra cổ khơng bị le mí - Thành phẩm lai áo lai tay phải thông số kỹ thuật - Miệng túi mổ phải vng góc, khơng bị bể góc, cơi túi phải che kín miệng túi - Các đường diễu phải thẳng, đều, đẹp, không nhăn vặn Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục Các dạng sai hỏng - Các đường may diễu bị nhăn, rút - Tra tay bị thiếu thân nhăn - Túi mổ không đối xứng Nguyên nhân - Chỉ bị căng Biện pháp khắc phục - Chỉnh trước may - Tra tay kéo thân - Không tra tay tay áo nhiều kéo thân tay áo - Lấy dấu khơng - Lấy dấu xác, xác, may định hình may định hình khơng thông số thông số - Miệng túi bị hở, bể - Hai đường may định góc, khơng vng hình khơng song song nhau, bấm góc miệng túi bị lố, may chặn hai đầu miệng túi không sát, khơng vng góc miệng túi - Thành phẩm lai áo, lai - May lai áo, lai tay tay sai thông số khơng xác - - Hai đường may định hình phải ong nhau, bấm góc miệng túi xác, may chặn hai đầu miệng túi phải sát, vng góc miệng túi - May lai áo, lai tay xác theo rập thành phẩm - Tra cổ bị le mí - Khơng lấy dấu điểm - Lấy dấu điểm kỹ không đối xứng kỹ thuật lấy dấu thuật lấy dấu khơng xác - Tra dây kéo bị dợn - Khi may dây kéo sóng khơng kéo thẳng dây kéo - Ráp sườn áo không - Chú ý khâu thiết kế, trùng ngã tư vòng nách may kéo vải không tay xác - Khi may dây kéo ý kéo thẳng dây kéo - Ráp sườn ý đến ngã tư phải trùng KỸ THUẬT MAY TÚI ỐP NGOÀI Yêu cầu kỹ thuật Các sản phẩm sau may xong phải đạt yêu cầu sau: - Các đường may không bị nhăn, không bị rút khơng bị lộ ngồi mặt phải - Hai túi phải đối xứng - Đáy túi phải tròn, - Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo thông số vệ sinh công nghiệp Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục Các dạng sai hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục - Các đường may diễu - Chỉ bị căng - Chỉnh trước bị nhăn, rút may - Túi không đối xứng - Lấy dấu khơng - Lấy dấu xác, xác, may định hình may định hình khơng thơng số thơng số - Tra túi khơng tròn - Tra túi khơng - Tra túi điểm kỹ đều, bị nhăn, vặn điểm kỹ thuật thân thuật thân và túi không trùng túi trùng nhau - Lấy dấu điểm kỹ - Lấy dấu khơng - Lấy dấu điểm kỹ thuật thân túi áo xác thuật phải thật khơng xác xác KỸ THUẬT MAY TÚI MỔ HAI VIỀN CÓ NẮP Yêu cầu kỹ thuật Túi dây kéo hai viền sau may xong phải đạt yêu cầu kỹ thuật sau: - Miệng túi phải êm phẳng, góc phải vng - Dây kéo phải thẳng, khơng dợn sóng - Hai viền miệng túi phải che kín miệng túi - Lót túi nằm êm, không nhăn, vặn - Các đường diễu phải đều, đẹp Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục Các dạng sai hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục - Vị trí, kích thước - Sang dấu khơng - Sang dấu vị trí miệng miệng túi sai xác, may định hình túi xác, may định miệng túi khơng hình miệng túi phải đường sang dấu đường sang dấu - Miệng túi không - Hai đường may định - Hai đường may định vng góc, góc túi bị hình khơng song song hình phải song song bể nhau, bấm góc nhau, bấm miệng miệng túi bị lố, may túi cách góc canh sợi, chặn hai đầu miệng túi may chặn hai đầu miệng không sát, không vuông túi phải sát, vng góc góc miệng túi miệng túi - Dây kéo bị dợn sóng - Khi may định hình - Khi may định hình dây khơng giữ thẳng dây kéo giữ thẳng dây kéo, kéo kéo nhẹ - Lót túi đáp túi - May không - Giữ êm lớp vải không êm phẳng phương pháp may, vuốt cho lót túi đáp túi êm trước may - Hai viền miệng túi - May định hình miệng - May định hình miệng khơng đều, miệng túi túi không theo rập, cơi túi phải theo rập, vuốt khơng ơm khít vào thân túi bị căng chùng cho viền sản phẩm sản phẩm chặn miệng túi êm phẳng trước may chặn miệng túi KỸ THUẬT TRA CỔ ÁO VEST NỮ KỸ THUẬT MAY ÁO VEST NỮ MỘT LỚP KỸ THUẬT MAY ÁO VEST NỮ HAI LỚP
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh may các kiểu túi áo jacket, áo vest, giao trinh may các kiểu túi áo jacket, áo vest