Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay đà nẵng (tt)

27 63 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:07

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ MINH NGỌC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHƠNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 1: TS Đặng Tùng Lâm Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Thị Mùi Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước phát triển ngày nhanh chóng kinh tế thị trường, mức độ cạnh tranh doanh nghiệp trở nên khốc liệt, đòi hỏi doanh nghiệp phải phát huy tối đa tiềm lực sẵn có để đạt hiệu tốt trình sản xuất kinh doanh Để làm thế, nhà quản trị phải nắm rõ hoạt động kinh doanh thực trạng tài cơng ty nhằm đưa chiến lược, sách phát triển phù hợp, cải thiện nâng cao hiệu hoạt động cho công ty Vốn kinh doanh doanh nghiệp có hai loại: Vốn lưu động vốn cố định Trong vốn cố định xem xương sống doanh nghiệp vốn lưu động lại huyết mạch doanh nghiệp đó, chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với đặc điểm vận động tuần hồn liên tục Chính thế, quản lý tài doanh nghiệp, cơng tác quản lý hàng đầu quản lý vốn lưu động Yêu cầu quản lý vốn lưu động công ty không giống khác điều kiện môi trường, lĩnh vực hoạt động kinh doanh loại hình cơng ty Đồng thời với kinh tế phát triển biến đổi khơng ngừng vấn đề đặt vốn lưu động vấn đề nóng, thu hút ý khơng doanh nghiệp mà nhiều nhà khoa học Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) thành lập năm 1991 Đến nay, trải qua 27 năm (1991-2019) kể từ thành lập, MASCO ngày lớn mạnh đóng vai trò quan trọng phát triển chung kinh tế nói chung ngành Hàng khơng nói riêng Công ty kinh doanh dịch vụ với lĩnh vực đa dạng: cung ứng suất ăn máy bay, taxi hàng không, đào tạo lái xe, cửa hàng bách hoá mỹ nghệ, kinh doanh quảng cáo… cảng Hàng không sân bay miền Trung Trong năm gần đây, việc cạnh tranh ngành nghề mà công ty hoạt động ngày khốc liệt đòi hỏi cơng ty phải sử dụng vốn lưu động cách hiệu chi phí tiết kiệm Nhưng thực tế, cơng ty gặp khó khăn mặt kinh doanh nói chung hay quản lý vốn lưu động nói riêng Bên cạnh tình hình tài hoạt động kinh doanh thực tế thời gian qua công ty, tác giả dễ dàng tìm thấy nhiều cơng trình nghiên cứu vốn lưu động doanh nghiệp khác nhau, nhiên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng (Masco) chưa có cơng trình nghiên cứu vốn lưu động Trong đó, cơng ty hoạt động đa ngành nghề Masco việc sử dụng hiệu vốn lưu động đóng vai trò cấp thiết mục tiêu cần đề cập triển khai nghiên cứu Bởi Công ty sử dụng vốn lưu động không tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh bị trì trệ, chất lượng dịch vụ bị ảnh hưởng không nhỏ gây tổn thất cho công ty người chịu thiệt người lao động nhận mức lương thấp kết kinh doanh không hiệu Do đó, tơi định chọn đề tài: “Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Mục tiêu đề tài a Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động; đánh giá kết quả, hạn chế việc sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Đà Nẵng Từ đề xuất nhằm khuyến nghị nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty b Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận vốn lưu động sử dụng vốn lưu động - Phân tích hình hình sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng để xác định kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty c Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu tổng quát trên, luận văn phải trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: - Nội dung phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động bao gồm nội dung gì? - Các tiêu chí phản ánh hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp tiêu chí nào? - Nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng? - Tình hình sử dụng vốn tiền, vốn hàng tồn kho, vốn khoản phải thu công ty nào? Hiệu sử dụng vốn lưu động sao? - Những kết đạt được, hạn chế vấn đề sử dụng vốn lưu động cơng ty này? Ngun nhân sao? - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng nên làm để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Tình hình sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung + Về không gian + Về thời gian Phương pháp nghiên cứu Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp: phương pháp tổng hợp hệ thống hóa lý thuyết; phương pháp thống kê; phương pháp so sánh Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận vốn lưu động sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Chương Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không sân bay Đà Nẵng Chương Khuyến nghị nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng sân bay Đà Nẵng Tổng quan tình hình nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Ý nghĩa khoa học - Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Một số khái niệm vốn lưu động “Số vốn doanh nghiệp phải ứng để đầu tư vào tài sản lưu động gọi vốn lưu động doanh nghiệp” 1.1.2 Đặc điểm vốn lưu động Thứ nhất, vốn lưu động bị hao mòn hồn tồn tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh Giá trị cấu thành nên giá trị sản phẩm có dịch chuyển hết lần vào giá trị sản phẩm Thứ hai, vốn lưu động thường xuyên thay đổi hình thái biểu hiện, cụ thể từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu chuyển sang vốn vật tư hàng hoá dự trữ vốn sản xuất, cuối lại trở hình thái vốn tiền tệ qua giai đoạn chu kỳ kinh doanh Vốn lưu động thức hồn thành vòng chu chuyển sau chu kỳ tái sản xuất 1.1.3 Phân loại vốn lưu động a Phân loại VLĐ theo vai trò q trình sản xuất b Phân loại VLĐ theo hình thái biểu c Phân loại VLĐ theo quan hệ sở hữu vốn d Phân loại VLĐ theo nguồn hình thành vốn 1.1.4 Vai trò vốn lưu động Vốn lưu động điều kiện để doanh nghiệp vào hoạt động hay nói cách khác vốn lưu động điều kiện tiên trình sản xuất kinh doanh 1.2 KHUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Mục tiêu phân tích Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động việc cần thiết mà doanh nghiệp nên làm nhằm đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân, từ đưa khuyến nghị nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cho Công ty thời gian tới 1.2.2 Phương pháp phân tích Để hỗ trợ phân tích tình hình sử dụng vốn Công ty, tác giả sử dụng phương pháp sau: ✓ Phương pháp điều tra ✓ Phương pháp so sánh 1.2.3 Nội dung phân tích a Hoạch định nhu cầu vốn lưu động Phương pháp trực tiếp: Nội dung phương pháp xác định trực tiếp nhu cầu vốn cho hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải trả nhà cung cấp tổng hợp lại thành nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp Phương pháp gián tiếp: Phương pháp dựa vào phân tích tình hình thực tế sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp năm báo cáo, thay đổi quy mô kinh doanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch, biến động nhu cầu VLĐ theo doanh thu thực năm báo cáo để xác định nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp năm kế hoạch + Phương pháp điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm nhu cầu VLĐ so với năm báo cáo + Phương pháp dựa vào tỷ lệ phần trăm doanh thu b Nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động ✓ Nguyên tắc tài trợ ✓ Chính sách tài trợ - Chính sách dung hòa - Chính sách bảo thủ - Chính sách mạo hiểm c Thực thi sách quản lý phận vốn lưu động ✓ Vốn tiền Hai mơ hình sử dụng để xác định tồn quỹ tiền mặt: ❖ Mơ hình Baumol ❖ Mơ hình Miller-Orr ✓ Vốn khoản phải thu Vốn khoản phải thu khoản vốn bị khách hàng chiếm dụng bán chịu cho khách hàng Nhu cầu vốn khoản phải thu xác định: Vkpt = DTn * Kh ✓ Vốn hàng tồn kho Công tác hoạch định nhu cầu hàng tồn kho thường sử dụng phương pháp quản lý dự trữ theo mô hình đặt hàng hiệu EOQ (Economic Order Quantity Model) d Các tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động ✓ Khái niệm hiệu sử dụng vốn lưu động ✓ Các tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động Hiệu sử dụng vốn lưu động tổng hợp • Số vòng quay vốn lưu động • Kỳ luận chuyển bình qn vốn lưu động • Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động • Tỷ suất sinh lợi vốn lưu động Hiệu sử dụng phận vốn lưu động • Số vòng quay vốn tiền • Số ngày vòng quay vốn tiền • Số vòng quay khoản phải thu • Kỳ thu tiền bình qn • Số vòng quay hàng tồn kho • Số ngày vòng quay hàng tồn kho 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sử dụng vốn lưu động a Nhân tố bên ✓ Quy mô, cấu tổ chức doanh nghiệp ✓ Trình độ kỹ thuật sản xuất ✓ Trình độ đội ngũ quản lý tài ✓ Chiến lược phát triển, đầu tư doanh nghiệp b Nhân tố bên ✓ Thị trường ✓ Khách hàng ✓ Đối thủ cạnh tranh ✓ Môi trường tự nhiên ✓ Môi trường kinh tế ✓ Môi trường pháp lý ✓ Mơi trường trị - văn hố - xã hội KẾT LUẬN CHƯƠNG 11 phần nên, đồng thời khoản nợ hạn xác định khoản nợ xấu nên Cơng ty trích lập quỹ dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Điều phần chứng tỏ công tác quản lý khoản phải thu bất cập, phận liên quan cần có cải cách Bên cạnh đó, cơng ty nên có can thiệp hỗ trợ quan chức để thu hồi khoản nợ xấu, giảm thiểu gánh nặng cho cơng ty - Tình hình sử dụng vốn cho hàng tồn kho Qua phân tích cho thấy, tiêu tồn kho thể ổn định tỉ trọng, khơng có biến chuyển lớn, nhận định việc quản lý tiêu Hàng tồn kho công ty ba năm gần tương đối ổn định hợp lý, phù hợp với đặc thù kinh doanh đơn vị 2.2.4 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Cơng ty Qua việc phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động tổng hợp phận, doanh thu giảm liên tục qua năm làm ảnh hưởng lớn đến hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn lưu động tổng hợp nằm tầm kiểm sốt cơng ty, nhiên có chiều hướng giảm sút liên tục qua năm Hiệu sử dụng vốn tiền vốn khoản phải thu tương đối ổn định, riêng hiệu sử dụng vốn hàng tồn kho bị ảnh hưởng chịu áp lực cạnh tranh từ thị trường Tuy có mặt ổn định kinh nghiệm thời gian hoạt động kinh doanh lâu dài nhìn chung lại công ty chưa thực phát huy hiệu tình hình sử dụng vốn lưu động để có tác động tích cực đến tình hình chung cơng ty 12 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY 2.3.1 Kết đạt Các nguồn vốn lưu động công ty vận động liên tục, góp phần khơng nhỏ việc cấp vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn liên tục, hiệu Vì vậy, năm qua công ty giữ ổn định nguồn vốn để trì hoạt động chung Lượng tiền gửi ngân hàng cao tiền mặt, chứng tỏ cơng ty có biện pháp bảo quản tiền tốt Nó giúp cơng ty khơng bị ứ đọng vốn, tránh giá đồng tiền lạm phát, tránh rủi ro nhanh chóng tốn khoản nợ đến hạn Bên cạnh đó, việc gửi tiền mặt ngân hàng làm công ty tăng thêm khoản tiền phát sinh từ tiền lãi đặc biệt giúp cơng ty tránh khỏi thất từ hoạt động thu chi khơng đơn vị phê duyệt rõ ràng Trong trình quản trị vốn lưu động năm trước cơng tác quản trị vốn tiền đặt lên hàng đầu trở thành nhân tố đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động Nhưng giai đoạn gần đây, công ty đẩy mạnh quản trị vốn khoản phải thu làm nhân tố định hiệu công tác quản lý vốn lưu động Chứng tỏ công tác quản lý khoản phải thu công ty quan tâm ưu tiên thời gian tới Tỷ trọng hàng tồn kho thấp giúp công ty không bị nhiều chi phí phát sinh từ việc lưu trữ hàng tồn kho Bên cạnh đó, đáp ứng tiêu chí cơng ty đề để đáp ứng việc kinh doanh 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế Công ty phải sử dụng nguồn vốn tạm thời để tài trợ cho tài 13 sản cố định suốt giai đoạn 2016 – 2018 Điều chứng tỏ tài sản ngắn hạn nhỏ nợ ngắn hạn khả tốn cơng ty không tốt Mặc dù công tác bảo quản tiền tốt, song hiệu sử dụng tiền chưa cao Công ty chưa có phân tích cụ thể mà quản lý tiền mặt theo kinh nghiệm Ngoài ra, trình hoạt động kinh doanh, cơng ty chưa có sách lượng tiền mặt cách rõ ràng Khoản phải thu chiếm tỷ trọng cao vốn lưu động Đặc biệt đó, khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ cao phân bổ khoản phải thu Việc làm hiệu sử dụng vốn lưu động bị giảm sút Bên cạnh đó,còn tồn khoản nợ xấu, nợ khó đòi kéo dài nhiều năm chưa cơng ty chưa có quan tâm mức khoản mục Hàng tồn kho dù chiếm tỷ trọng thấp khơng có xu hướng giảm nhiều b Nguyên nhân Công ty chuyển đổi mục đích sử dụng vốn lưu động để đầu tư tài sản cố định Đây nguyên nhân việc cơng ty cân tài vốn lưu động ròng âm kèm theo tình trạng hiệu sử dụng tiền chưa cao qua năm Cụ thể, nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Cam Ranh có đơn vị Kinh doanh thương mại dịch vụ Hàng không với đơn vị chủ quản Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đơn vị ngành hàng khơng tham gia vào hoạt động loại hình kinh doanh Công ty lĩnh vực kinh doanh thương mại như: cung ứng suất ăn, kinh doanh hàng bách hóa, lưu niệm, dịch vụ ăn uống giải khát, cho thuê xe khu vực nhà ga Trước tình hình bị độc quyền, cơng ty triển khai 14 mở rộng, đầu tư để thu hút khách hàng Cơng ty chưa có kế hoạch đầu tư cho lĩnh vực đầu tư cải thiện tình trạng tồn nên nguồn tiền chưa phát huy hiệu giai đoạn khó khăn dẫn đến việc hiệu sử dụng tiền chưa cao ngồi lý cơng ty đầu ty vào tài sản cố định, Cơng ty nới lỏng sách bán tín dụng trước tình hình kinh doanh gặp khó khăn làm cho khoản phải thu chiếm tỉ trọng cao Đối với khoản nợ xấu, lớn phải kể để đến khoản nợ Công ty cổ phần hàng không Đông Dương - ngưng hoạt động nên khả thu hồi, dẫn đến thâm hụt khoản vốn để đầu tư vào khoản cần thiết Thời gian gần đây, công ty cạnh tranh ngày lớn mạnh thị phần công ty bị giảm sút cơng ty lại chưa có kế hoạch, sách cụ thể cho việc quản lý sử dụng hàng tồn kho việc chưa đánh giá thực trạng để dự trù lượng hàng nhập vào Điều thể rõ qua việc lượng hàng tồn kho cơng ty khơng có thay đổi nhiều dù tình hình kinh doanh cơng ty không khả quan trước - Một số nguyên nhân khác -Các nguyên nhân xuất phát từ việc Quản trị nhân KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Căn theo chiến lược kinh doanh công ty a Định hướng công ty b Chiến lược cơng ty 3.1.2 Căn theo tình hình phân tích vốn lưu động cơng ty 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY 3.2.1 Hoạch định nhu cầu vốn lưu động Qua tìm hiểu, thời gian vừa qua cơng ty ước tính nhu cầu vốn lưu động chưa xác chưa có cơng tác hoạch định cụ thể để ước tính nhu cầu vốn lưu động Để tránh việc sử dụng vốn lưu động cách thụ động huy động vốn nhiều gây lãng phí Cơng ty nên ước tính nhu cầu sử dụng vốn lưu động Để hoạch định nhu cầu vốn lưu động có hai phương pháp trực tiếp phương pháp gián tiếp Ta áp dụng Phương pháp dựa vào tỷ lệ phần trăm doanh thu: Bước 1: Xác định doanh thu kỳ kế hoạch Bước 2: Lập bảng tỷ lệ phần trăm theo doanh thu cho tiêu chí biến động theo doanh thu Bước 3: Tính chênh lệch tỷ lệ theo doanh thu tài sản nguồn vốn Bước 4: Ước tính nhu cầu vốn lưu động theo công thức: 16 (DTKH – DTBC)*tỷ lệ chênh lệch TS&NV Áp dụng: Xem báo cáo thường niên Cơng ty, ta xác định: • Doanh thu năm 2018: 296.865 triệu đồng • Doanh thu dự kiến năm 2019: 226.685 triệu đồng Bảng 3.1 Tỷ lệ % theo doanh thu cho tiêu chí biến động theo doanh thu Chỉ tiêu Số tiền Tỷ lệ Chỉ tiêu Số tiền Tỷ lệ Tài sản 41.643 18,37% Nguồn vốn 23.614 10,42% 17.248 7,61% 19.062 8,41% 15.599 6,88% 4.219 1,86% 333 0,15% Tiền khoản tương đương tiền Khoản phải thu khách hàng Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế Hàng tồn kho 8.796 3,88% khoản phải nộp nhà nước Điều có nghĩa đồng doanh thu tăng tài sản tăng 0,1837 đồng chiếm 0,1042 đồng vốn Ta có chênh lệch tỷ lệ theo doanh thu sau: 18,37% - 10,42% = 7,95% Từ chênh lệch ta hiểu, đồng vốn tắng lên cơng ty cần bổ sung 0,0795 đồng vốn Nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch: (226.865 – 296.685)*7,95% = -5.579 (triệu đồng) Vậy ta kết luận, theo tỷ lệ doanh thu ước tính nhu cầu vốn lưu 17 động giảm 5.579 triệu đồng Việc hoạch định nhu cầu VLĐ giúp công ty xác định nhu cầu huy động vốn Nó làm giảm rủi ro huy động vốn cho công ty 3.2.2 Mở rộng đầu tư với vốn tiền Qua báo cáo tài đánh giá vốn tiền, ta thấy chênh lệch vốn tiền nợ ngắn hạn lớn Trong nợ ngắn hạn thường mức 50.000 triệu đồng, có năm lên đến gần 70.000 triệu đồng vốn tiền mức 25.000 triệu đồng Điều làm khả tốn tức thời cơng ty khơng có Công ty cần xác định lại mức dự trữ tiền mặt cho hợp lý, tránh việc làm khả tốn tức thời tốn nhanh Cơng ty lập kế hoạch nhu cầu tốn cơng ty theo khoảng thời gian định theo quý, tháng năm nhằm có mức dự trữ tiền hợp lý Bên cạnh đó, có lượng tiền mặt dư thừa, cơng ty đầu tư vào chứng khốn Những chứng khốn có tính khoản cao giúp cơng ty có thêm khoản tiền phát sinh từ tiền lãi công ty khoản dễ dàng cơng ty cần tiền để tốn khoản chi phí Ở nguồn này, số liệu thể tiêu liên quan cho thấy hiệu sử dụng tiền chưa cao, để cải thiện vấn đề này, công ty cần có kế hoạch đầu tư mức, việc, phù hợp với khó khăn giai đoạn để khơng lãng phí nguồn tiền như: xem xét lại nhằm tiết giảm hạng mục đầu tư vào tài sản cố định khơng cần thiết Bên cạnh đó, cơng ty nên có kế hoạch sử dụng nguồn tiền vào lĩnh vực mang tính khả thi như: Nâng cấp chất lượng mặt hàng kinh doanh truyền thống công ty đầu tư thêm vào sản phẩm mang tính đột phá phù hợp với nhu cầu thị trường Đặc biệt, nên đầu tư mạnh vào 18 cơng tác quảng cáo, marketting nhằm quảng bá hình ảnh công ty thúc đẩy hiểu hiệu kinh doanh Từ phát huy tối ưu hiệu sử dụng tiền công ty 3.2.3 Phân loại khách hàng có sách bán tín dụng phù hợp Hiện nay, khoản phải thu công ty chiếm tỷ trọng lớn tổng vốn lưu động Nó đồng nghĩa với việc tiền Công ty bị chiếm dụng Điều gây số rủi ro khoản phải thu Công ty không quản lý tốt khâu Hiện hợp đồng Công ty cung cấp dịch vụ cho Hãng hàng không thường cấp dịch vụ, sản phẩm trước thu tiền sau Tuy nhiên, cơng ty chưa có sách bán tín dụng rõ ràng Việc tăng khả công ty phải chịu rủi ro nợ khó đòi bị chiếm dụng vốn q lâu Do đó, cơng ty cần có sách hợp lý để quản lý khoản phải thu chặt chẽ đồng thời mang lại hài lòng cho khách hàng Để quản lý tốt khoản phải thu, Cơng ty phân loại đối tượng khách hàng thời gian khoản phải thu nhằm có sách phù hợp - Đối với đối tượng khách hàng Khách hàng nhỏ (khách hàng vãng lai): Đối với khách hàng mới, công ty không thực sách bán chịu, việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cần đặt cọc trước ký chấp, ký cược bảo lãnh toán hoàn thành việc giao sản phẩm dịch vụ Đối với khách hàng nhỏ thường xuyên công ty, Cơng ty mở sách chiết khấu để giữ chân khách hàng mức chiết khấu thấp nhằm giữ doanh thu ổn định nên có khoản đặt cọc bảo đảm toán ngân 19 hàng Cơng ty khuyến khích khách hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ lâu dài với công ty Khách hàng lớn: Đầu tiên, công ty cần có nghiên cứu khách hàng khả trả nợ họ Nhu cầu cung cấp sản phẩm hay dịch vụ khách hàng cao, cơng ty cần có sách cụ thể đưa vào hợp đồng rõ ràng Các khoản mục thời gian, phương thức toán, tỷ lệ chiết khấu hay quy định việc trả nợ hạn hình thức phạt vi phạm hợp đồng cần đưa vào cách chi tiết hợp lý Đối với khách hàng có khả tài khách hàng mục tiêu lâu dài, cơng ty gia hạn thời gian toán linh động việc cung cấp dịch vụ nhằm trì mối quan hệ tạo lợi trước đối thủ cạnh tranh ngày mạnh mẽ - Đối với khoản phải thu ngắn hạn dài hạn Khoản phải thu ngắn hạn: Công ty thực nhanh chóng thu hồi nợ Sau cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ty hồn thiện biên nghiệm thu để gửi cho khách hàng nhằm kết thúc hợp đồng việc toán nhanh gọn Khoản phải thu dài hạn: Cơng ty nên có kế hoạch để gửi thư thông báo hạn trả nợ cho khách hàng Đối với nợ hạn, Công ty đôn đốc trả nợ thực thu lãi trả chậm hạn Nếu thời gian trả nợ hạn cho phép, công ty nên dừng cung cấp dịch vụ giai đoạn Bên cạnh đó, thực biện pháp, thủ tục thu nợ để hạn chế việc chiếm dụng vốn nợ xấu - Đối với nội công ty Để quản lý nợ tồn đọng, công ty nên thực xác định số dư nợ phải thu kỳ thu tiền bình qn để cơng tác thu hồi nợ kịp thời 20 Trong công ty nên có phận chuyên quản lý khoản nợ thực nhiệm vụ nhắc nợ rà sốt tình hình nợ nhằm quản lý tốt khoản phải thu Công ty cần đưa mốc thời gian cụ thể để tổng kết, đánh giá tình hình tiêu thụ cơng ty nợ khách hàng • Xây dựng sách bán tín dụng: Để quản lý khoản phải thu, Công ty nên xây dựng sách bán tín dụng phù hợp Muốn làm điều này, công ty cần lập hồ sơ khách hàng bao gồm thông tin cần thiết Khi có sách tín dụng, Cơng ty nên khuyến khích khách hàng tốn trước sớm trước hạn tốn để nhận ưu đãi sách giá Khi đến hạn tốn, cơng ty nên có giấy thơng báo tốn khoản nợ đến hạn gửi đến khách hàng Đối với khoản nợ q hạn, cơng ty nên sớm có đánh giá tình hình tài khách hàng để đưa định việc gia hạn nộp phạt trả chậm theo trường họp riêng Khi phát sinh nợ khó đòi, cơng ty nên trích lập quỹ dự phòng khoản phải thu khó đòi để đảm bảo tài cho cơng ty • Khoản phải thu qua năm công ty thường chiếm tỷ trọng cao (khoảng 30-40% tổng vốn lưu động) Do cơng ty cần tổ chức đánh giá khoản phải thu vốn lưu động kỳ để có có tỷ trọng khoản phải thu hợp lý (tầm 20 – 30% tổng vốn lưu động) - Đối với Nhà nước, Bộ Tài Chính, Cục hàng không Hiệp hội bảo trợ doanh nghiệp Công ty nên lập hồ sơ khoản nợ xấu, khả thu hồi thấp khả thu hồi để nhờ đến can thiệp mặt pháp lý quan chức hỗ trợ việc giải thiệt hại 21 Ngoài ra, cơng ty tìm hiểu nhờ tư vấn việc thuê công ty dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp Công ty nên mạnh dạn xin chủ trương chế tài Nhà nước, Bộ Tài Hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp có sách hỗ trợ cho vay mức tương ứng với khoản nợ xấu từ Ngân hàng Chính sách Ngân hàng thương mại với thời hạn, lãi suất ưu đãi nhằm mục đích đầu tư nâng cao hiệu kinh doanh 3.2.4 Áp dụng mơ hình quản lý hàng tồn kho Công tác quản lý hàng tồn kho ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Việc chủ động hay bị động cung ứng hàng hóa chịu ảnh hưởng từ hàng tồn kho Mặc dù tỷ trọng hàng tồn kho công ty thấp, phù hợp với định hướng cơng ty song có xu hướng tăng doanh thu công ty giảm sút Bên cạnh đó, cơng ty chưa có sách quản lý hàng tồn kho Trước tình hình kinh doanh không thuận lợi, công ty cần đánh giá nhu cầu thị trường để nhập hàng cho phù hợp chất lượng lẫn số lượng, giảm việc ứ đọng - Một số lưu ý xác định vốn hàng tồn kho cơng ty Cơng ty phải có đánh giá, xác định nhu cầu khách hàng cụ thể dịch vụ cung ứng suất ăn, bán hàng lưu niệm hay lĩnh vực ln cần có lượng hàng tồn kho công ty Nghiên cứu thị trường, nắm thông tin giá cả, chất lượng hàng hóa để có định chọn lựa nguồn hàng tốt đảm bảo chất lượng cần thiết Cơng ty nên phân tích tình hình sử dụng ngun vật liệu sản xuất Cơng ty phải có cập nhật, đánh giá thường xuyên tình trạng hàng tồn kho để cân đối có sách phù hợp 22 lượng hàng tồn kho cho thời điểm Đầu tư vào việc quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng Việc tăng khách hàng giảm lượng hàng tồn trữ kho Ngoài ra, để giảm thiểu lượng hàng tồn kho, cần lên danh mục sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện kinh doanh khấu hao, đồng thời có kế hoạch lý để có thêm nguồn tiền đầu tư vào sở vật chất, thiết bị, phương tiện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện kinh doanh 3.2.5 Một số khuyến nghị khác Đối với áp lực lĩnh vực taxi: công ty nên tham khảo ưu điểm từ đối thủ để áp dụng đơn vị đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ mặt sở vật chất lẫn nhân Cụ thể, công ty nên áp dụng công nghệ vào việc đặt taxi Đồng thời, cơng ty liên kết, hợp tác với công ty dịch vụ du lịch khách hàng tour nhỏ lẻ thông qua website ứng dụng di động để mở rộng đối tượng khách hàng cho lĩnh vực Việc giá nguyên vật liệu tăng làm chi phí tăng cao: thời gian này, cơng ty vừa làm việc với nhà cung cấp cũ đồng thời tìm kiếm nhà cung cấp Việc cạnh tranh đầu nhà cung cấp làm giảm bớt phần giá thành nguyên vật liệu đầu vào cho cơng ty Ngồi ra, cơng ty nên tận dụng phương tiện kinh doanh để khai thác làm dịch vụ quảng cáo, tạo nguồn thu cho công ty để bù đắp vào chi phí Việc phát sinh rủi ro từ biến động tỉ giá: cơng ty cần có nguồn nhân sự, chuyên gia có lực tầm nhìn để kịp thời đưa giải pháp ứng phó trước tình hình tỉ giá tiền tệ biến động khơn lường 23 Áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh quản lý: công ty thành lập hoạt động gần 30 năm công ty Cổ phần Dịch vụ hàng khơng sân bay Đà Nẵng việc cần thiết làm Đặc biệt, công ty cần nâng cao chất lượng điều hành tài việc áp dụng tối ưu cơng nghệ khoa học kỹ thuật kinh doanh vào công tác quản lý Mở rộng kênh bán hàng cách xây dựng hệ thống đại lí phân phối mặt hàng Masco (các mặt hàng lưu niệm, chăn, ) điểm tham quan, du lịch Các điểm tham khảo: bảo tàng tỉnh thành có Masco khai thác, cửa hàng lưu niệm, đặc sản tư nhân điểm du lịch, tạo mối quan hệ để mở rộng lưu vực hoạt động ngành Masco đến ga tỉnh, thành Masco có khai thác dịch vụ (vd: taxi, hàng lưu niệm, ) - Cải thiện tồn xuất phát từ việc Quản trị nhân Đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ lao động Xây dựng kế hoạch xếp nhân cho phù hợp Bên cạnh đó, cơng ty nên ban hành quy chế đánh giá, phân loại chất lượng lao động có hình thức thi đua, khen thưởng phù hợp, thực thường xuyên vào năm cuối năm để có xem xét cụ thể cho nguồn nhân lực công ty Thu hút lao động chất lượng cao giữ chân nhân tài Xây dựng đội ngũ marketing công ty Tất việc góp phần giữ chân khách hàng cũ so sánh kinh nghiệm khả linh hoạt cung cấp dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh vào nghề thu hút thêm lượng khách hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 KẾT LUẬN Đặt mục tiêu giữ vững thị phần trước đối thủ xuất thị trường, công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng không ngừng phấn đấu, đổi thay đổi chiến lược kinh doanh Đặc biệt với vị từ công ty độc quyền trước xuất đối thủ cạnh tranh kinh tế thị trường Để hỗ trợ nhằm giúp công ty đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động mình, tác giả nghiên cứu trình bày vấn đề sau: Một là, tác giả tổng hợp, thống kê sở lý luận liên quan đến vốn lưu động, đưa khung phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động nhằm giúp cơng ty có nhìn tổng quát việc đánh giá công tác sử dụng vốn lưu động Hai là, tác giả thực hóa việc phân tích, đánh giá thực tế tình hình sử dụng vốn công ty cách thu thập liệu thông qua báo cáo công ty đồng thời xử lý số liệu nhằm phân tích, đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động để làm sở cho việc đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cơng ty Cuối cùng, từ kết phân tích, đánh giá thực trạng tình hình sử dụng vốn lưu động công ty, tác giả đưa khuyến nghị công ty để giúp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Mặc dù cố gắng để luận văn đạt kết tốt nhất, song thời gian, khả kinh nghiệm thân có giới hạn nên luận văn khơng tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn nhằm giúp luận văn hoàn thiện mặt lý luận thực tiễn ... luận vốn lưu động sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Chương Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không sân bay Đà Nẵng Chương Khuyến nghị nâng cao hiệu sử dụng vốn. .. hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp tiêu chí nào? - Nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sử dụng vốn lưu động Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng? - Tình hình sử dụng vốn tiền, vốn hàng. .. 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG 2.2.1 Hoạch định nhu cầu vốn lưu động Dựa vào phân tích thấy, hoạch định nhu cầu vốn công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay đà nẵng (tt) , Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan