Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (tt)

27 25 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:00

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG DUNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 60 34 02 01 Đà Nẵng – Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚ THÁI Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: TS TRẦN NGỌC SƠN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài ngân hàng họp Đại Học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 08 năm 2019 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Khoa Quản lý chuyên ngành kiểm tra xác nhận: Tóm tắt luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại tồn cầu hóa kinh tế giới, với không ngừng phát triển cơng nghệ tự động hóa, ngân hàng phải đối mặt với áp lực vơ hình từ nhiều phía, động lực cho thay đổi nhằm hoàn thiện dịch vụ ngân hàng đại Bên cạnh sản phẩm dịch vụ truyền thống, dịch vụ thẻ hội tiềm tàng với nhiều ưu tính tiện dụng, an toàn, khả sử dụng lúc nơi Sự cạnh tranh kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng góp phần đáp ứng ngày toàn diện nhu cầu KH thị trường dịch vụ thẻ từ mà sơi động Là lĩnh vực khơng q mẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, dịch vụ thẻ dần khẳng định tầm quan trọng HĐKD hứa hẹn có bước phát triển Nhận thức tầm quan trọng dịch vụ thẻ HĐKD ngân hàng đại, tơi định chọn đề tài “Hồn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Phân tích thực trạng HĐKD dịch vụ thẻ Agribank, rút hạn chế cần khắc phục nguyên nhân hạn chế đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện HĐKD dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận HĐKD dịch vụ doanh nghiệp nói chung, thẻ, dịch vụ thẻ HĐKD dịch vụ thẻ NHTM - Phân tích thực trạng HĐKD dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện HĐKD dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 2.3 Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, đề tài cần giải câu hỏi nghiên cứu sau: - Nội dung HĐKD dịch vụ doanh nghiệp nói chung, nội dung HĐKD dịch vụ thẻ NHTM gì? Những tiêu chí để đánh giá HĐKD dịch vụ thẻ NHTM? - Thực trạng HĐKD dịch vụ thẻ Agribank thời gian qua nào? - Cần đề xuất khuyến nghị để hồn thiện HĐKD dịch vụ thẻ Agribank? Đối tượng, phạm vi nghin khai thành công nhiều sản phẩm, chức năng, tiện ích lĩnh vực thẻ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ - Với việc tăng cường sản phẩm NH điện tử phát triển tảng thẻ, số lượng thẻ phát hành năm tăng lên sử dụng hiệu quả, - Phong cách giao dịch tận tình, niềm nở với chuyên môn nghiệp vụ vững vàng nhân viên NH tạo ấn tượng tốt cho KH 2.3.2 Hạn chế - Hệ thống kênh phân phối gặp nhiều khó khăn - Việc quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mang tính truyền thống - Đội ngũ cán làm cơng tác thẻ chưa đồng đểu trình độ chuyên môn, lực lượng hạn chế 19 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân khách quan - Thói quen sử dụng tiền mặt người dân phổ biến - Mức độ cạnh tranh NHTM ngày khốc liệt b Nguyên nhân chủ quan - Chưa có chiến lược kinh doanh dịch vụ thẻ rõ ràng - Cơng nghệ nhiều lỗi kỹ thuật - Kỹ bán chéo sản phẩm nhân viên hạn chế KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1 CÁC ĐỀ XUẤT KHUYỂN NGHỊ 3.1.1 Thuận lợi Trong năm qua, với việc đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, Việt Nam trở thành điểm đến du khách nhiều nước giới, hội cho việc tăng cường HĐKD dịch vụ thẻ NH gắn với mở rộng đơn vị chấp nhận thẻ toán Được xác định nhiệm vụ trọng yếu giai đoạn nay, HĐKD dịch vụ thẻ Agribank quan tâm, trọng nghiên cứu đầu tư Trong thời đại toàn cầu hóa, tiến nhân loại vận dụng linh hoạt, khả ứng dụng cao công nghệ NH hội cho việc phát triển dịch vụ thẻ gắn với kĩ thuật đại 20 3.1.2 Khó khăn Thị trường kinh doanh dịch vụ thẻ NH Việt Nam thị trường thực khốc liệt với tham gia 30 NHTM nước, 50 chi nhánh, văn phòng đại diện NH nước ngày nhiều NH nước tiến vào Việt Nam khai thác hội thị trường trẻ trung, đầy tiềm Vấn đề an ninh bảo mật hoạt động dịch vụ thẻ nỗi lo ngại nhiều NH môi trường đa dạng cho bọn tội phạm công nghệ cao khai thác với nhiều phương thức thực khác Một số sở kinh doanh việc định lựa chọn NH toán thẻ phải phụ thuộc vào đơn vị đầu mối, tổng công ty áp dụng cho tồn hệ thống, gây khó khăn cho việc phát triển ĐVCNT 3.1.3 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Về hoạt động huy động vốn: Nguồn vốn huy động thị trường tăng từ 13-15% năm, có điểu chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng dư nợ, đáp ứng nhu cầu tín dụng đảm bảo an toàn khoản, tỷ lệ an toàn vốn hiệu kinh doanh - Về hoạt động tín dụng: Dư nợ cho vay kinh tế: tăng từ 11% đến 14% năm, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiểm tỷ lệ 65-70% tổng dư nợ kinh tế; Duy trì tỷ lệ nợ xấu 3% theo thông tư 02 NHNN - Về hoạt động dịch vụ: Đẩy mạnh việc áp dụng giải pháp công nghệ để triển khai sản phẩm dịch vụ mới, hồn thiện tính sẵn có tăng cường bảo mật sản phẩm dịch vụ NH đại; xây dựng chiến lược tiếp thị truyền thông, giới thiệu sản 21 phẩm dịch vụ, quảng bá thương hiệu - Về hoạt động khác: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực tốt công tác đào tạo, tăng cường trình độ chun mơn nghiệp vụ; tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, kiểm tốn nội bộ, xử lý kịp thời sai sót phát sau tra, kiểm tốn; thực tốt cơng tác thi đua khen thưởng tạo động lực cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 3.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.2.1 Khuyến nghị với Agribank a Hồn thiện tính năng, nâng cao tiện ích, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thẻ - Nghiên cứu phát triển sản phẩm thẻ nhằm đa dạng sản phẩm thẻ đáp ứng nhu cầu nhiều phân khúc KH, phù hợp với nhiều đối tượng KH - Tăng cường thêm tính để tăng tính hữu dụng dịch vụ thẻ NH - Đầu tư thiết kế hình thức, mẫu mã thẻ để tạo khác biệt ấn tượng bên so với sản phẩm NH khác, đẩy mạnh q trình hồn thiện sản phẩm dịch vụ b Mở rộng mạng lưới kênh phân phối, đơn vị chấp nhận thẻ, tăng cường bán chéo sản phẩm - Mở rộng mạng lưới hệ thống kênh phân phối mình, đặc biệt trọng khu vực sầm uất, đơng dân cư,… - Khuyến khích KH vay vốn, sử dụng dịch vụ khác kết hợp sử dụng sản phẩm thẻ Agribank, hay đưa hình thức ưu 22 đãi cho KH khuyến khích sử dụng thẻ NH c Hồn thiện chế sách liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ - Xây dựng sách ưu đãi, cạnh tranh để khuyến khích KH sử dụng dịch vụ thẻ Agribank - Cho phép chi nhánh tự chủ việc thực sách ưu đãi phí dịch vụ thẻ phạm vi phí chi nhánh chia sẻ d Nâng cao cơng tác chăm sóc khách hàng - Thực nội dung chăm sóc KH theo phân khúc KH trước, sau bán hàng - Các đơn vị thường xuyên quan tâm, đề xuất kế hoạch chăm sóc KH cụ thể phù hợp với đặc thù đơn vị, quy định nhiệm vụ cụ thể cho cán chịu trách nhiệm việc chăm sóc KH e Tăng cường hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ - Truyền thông, quảng bá thương hiệu - Tiếp thị, giới thiệu sản phẩm f Nâng cao trình độ chun mơn, chất lượng phục vụ cán nghiệp vụ - Phân công cán chun trách, nhận nhiệm vụ chun mơn hóa nghiệp vụ thẻ - Thường xuyên tổ chức khóa đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ làm công tác thẻ - Tuyển dụng nghiêm túc, công lựa chọn cán có lực, phân cơng cơng tác phù hợp với chun mơn, trình độ - Có sách khen thưởng, chế tạo động lực cho cán 23 có lực, đạt hiệu làm việc cao, kết tốt HĐKD dịch vụ thẻ g Đầu tư cơng nghệ, đại hóa kĩ thuật - Đầu tư mức cho hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường hệ thống bảo mật an toàn cho trình HĐKD, phát triển phần mềm bảo mật nhiều tiện ích - Trang bị thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị đại phục vụ cho hoạt động dịch vụ thẻ h Phát triển chiến lược cạnh tranh hiệu - Thường xuyên tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, Tạo khác biệt sản phẩm dịch vụ NH - Tạo niềm tin nơi KH, niềm tin an toàn, bảo mật sản phẩm thẻ, thuận lợi, tiện ích dịch vụ thẻ nhiệt tình chu đáo cán làm cơng tác thẻ,… - Đưa chương trình khuyến mãi, mức phí chiết khấu mang tính cạnh tranh dành cho ĐVCNT 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Khuyến khích tốn khơng dùng tiền mặt - Nâng cao vai trò trung tâm điều phối hoạt động dịch vụ thẻ NHTM 3.2.3 Kiến nghị với Chính phủ - Tăng cường cơng tác tun truyền, phổ biến tồn dân để tốn qua thẻ NH trở nên phổ biến với người dân - Đẩy mạnh hoạt động chống tội phạm thẻ NH - Thực sách ưu đãi đầu tư công nghệ, thiết bị NH KẾT LUẬN CHƯƠNG ... Nhận thức tầm quan trọng dịch vụ thẻ HĐKD ngân hàng đại, định chọn đề tài Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Mục tiêu đề tài 2.1... sở lý luận HĐKD dịch vụ doanh nghiệp nói chung, thẻ, dịch vụ thẻ HĐKD dịch vụ thẻ NHTM - Phân tích thực trạng HĐKD dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Đề xuất số...D dịch vụ thẻ nói riêng, hồn toàn tin tưởng vào HĐKD dịch vụ thẻ Agribank có đóng góp nhiều vào phát triển chung đất nước Với đề tài: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (tt) , Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (tt)

Từ khóa liên quan