QUAN HỆ THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM

14 185 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 07:58

Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế hàng đầu thế giới chi phối thương mại toàn cầu đồng thời cũng là hai đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam. Vì vậy, quan hệ thương mại Mỹ Trung tác động rất mạnh đến thương mại nói riêng, đến kinh tế của Việt Nam nói chung. Bài viết này tập trung phân tích những tác động chủ yếu của quan hệ thương mại Mỹ Trung đến Việt Nam dựa trên nguồn số liệu của WTO (tính đến cuối năm 2017), TCTK và TCHQ Việt Nam tính đến cuối năm 2017, cập nhật 9 tháng 2018 và dự báo đến 2021. ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ THƯƠNG MẠI MỸ TRUNGQuan hệ giữa hai đối tác khổng lồ trên thị trường quốc tếTheo số liệu của WTO năm 2017, Mỹ có qui mô GDP đứng đầu thế giới với gần 19,39 ngàn tỷ USD trong khi Trung Quốc đứng thứ 2 với hơn 12 ngàn tỷ đều cao hơn nhiều lần so với nền kinh tế ở vị trí thứ 3 là Nhật Bản chỉ có hơn 4,87 ngàn tỷ USD cũng như so với quốc gia nòng cốt của EU là Đức với GDP hơn 3,68 ngàn tỷ USD (EU có tổng GDP hơn 17,3 ngàn tỷ USD). Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc thấp xa so với các cường quốc kinh tế thương mại thế giới khi giai đoạn 20152017 chỉ đạt 8.309 USD, tương đương 17 của Mỹ, gần 29 của Nhật Bản, gần ¼ của EU và hơn 211 của Đức. Rõ ràng mặc dù Trung Quốc đã và đang khẳng định vị thế cường quốc kinh tế thế giới song xét về trình độ và mức độ phát triển thì vẫn còn khoảng cách rất xa so với nhóm các cường quốc còn lại như Mỹ, Nhật Bản và Đức. Hơn nữa, nếu so sánh về thương mại dịch vụ thì Trung Quốc chỉ đứng thứ 5 về xuất khẩu nhưng lại đứng thứ 2 về nhập khẩu còn Mỹ dẫn đầu thế giới cả về xuất khẩu lẫn nhập khẩu dịch vụ trong khi vị trí số 3 thuộc về Đức.Do lấy phát triển thương mại làm trụ cột cho tăng trưởng kinh tế nên Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành cường quốc thương mại toàn cầu với vị trí nhà xuất khẩu hàng hoá số 1 và nhà nhập khẩu hàng hoá số 2 trong khi Mỹ lại chính là nhà xuất khẩu số 2 và nhà nhập khẩu số 1 còn Đức chiếm vị trí số 3 thế giới cả về xuất khẩu cũng như nhập khẩu. Số liệu năm 2017 của WTO cho thấy Trung Quốc chiếm 12,77% kim ngạch xuất khẩu và 10,22% kim ngạch nhập khẩu toàn cầu trong khi các con số tương ứng của Mỹ là 8,72% và 13,37% và cả 2 quốc gia đều vượt xa so với tỷ trọng của các cường quốc thương mại còn lại như Đức (lần lượt là 8,17% và 6,47%) hay Nhật Bản (lần lượt là 3,94% và 3,73%). QUAN HỆ THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM Mỹ Trung Quốc hai kinh tế hàng đầu giới chi phối thương mại toàn cầu đồng thời hai đối tác thương mại quan trọng Việt Nam Vì vậy, quan hệ thương mại Mỹ - Trung tác động mạnh đến thương mại nói riêng, đến kinh tế Việt Nam nói chung Bài viết tập trung phân tích tác động chủ yếu quan hệ thương mại Mỹ - Trung đến Việt Nam dựa nguồn số liệu WTO (tính đến cuối năm 2017), TCTK TCHQ Việt Nam tính đến cuối năm 2017, cập nhật tháng 2018 dự báo đến 2021 ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG Quan hệ hai đối tác khổng lồ thị trường quốc tế Theo số liệu WTO năm 2017, Mỹ có qui mô GDP đứng đầu giới với gần 19,39 ngàn tỷ USD Trung Quốc đứng thứ với 12 ngàn tỷ cao nhiều lần so với kinh tế vị trí thứ Nhật Bản có 4,87 ngàn tỷ USD so với quốc gia nòng cốt EU Đức với GDP 3,68 ngàn tỷ USD (EU có tổng GDP 17,3 ngàn tỷ USD) Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người Trung Quốc thấp xa so với cường quốc kinh tế thương mại giới giai đoạn 2015-2017 đạt 8.309 USD, tương đương 1/7 Mỹ, gần 2/9 Nhật Bản, gần ¼ EU 2/11 Đức Rõ ràng Trung Quốc khẳng định vị cường quốc kinh tế giới song xét trình độ mức độ phát triển khoảng cách xa so với nhóm cường quốc lại Mỹ, Nhật Bản Đức Hơn nữa, so sánh thương mại dịch vụ Trung Quốc đứng thứ xuất lại đứng thứ nhập Mỹ dẫn đầu giới xuất lẫn nhập dịch vụ vị trí số thuộc Đức Do lấy phát triển thương mại làm trụ cột cho tăng trưởng kinh tế nên Trung Quốc nhanh chóng trở thành cường quốc thương mại tồn cầu với vị trí nhà xuất hàng hoá số nhà nhập hàng hố số Mỹ lại nhà xuất số nhà nhập số Đức chiếm vị trí số giới xuất nhập Số liệu năm 2017 WTO cho thấy Trung Quốc chiếm 12,77% kim ngạch xuất 10,22% kim ngạch nhập toàn cầu số tương ứng Mỹ 8,72% 13,37% quốc gia vượt xa so với tỷ trọng cường quốc thương mại lại Đức (lần lượt 8,17% 6,47%) hay Nhật Bản (lần lượt 3,94% 3,73%) Nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại mức độ khác Tuy cường quốc hàng đầu giới kinh tế thương mại song mức độ phụ thuộc kinh tế Trung Quốc Mỹ vào thương mại lại hoàn toàn khác nên có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sách thương mại quốc gia với tính nhạy cảm cao hẳn Trung Quốc so với Mỹ Đến lượt mình, sách thương mại mối quan hệ thương mại Trung - Mỹ có ảnh hưởng lớn đến thương mại toàn cầu Kể từ cải cách kinh tế năm 1978, Trung Quốc quán quan điểm thúc đẩy xuất Mỹ trì chủ trương tăng trưởng kinh tế dựa chủ yếu vào nhu cầu nước Theo giai đoạn 2015-2017, thương mại Mỹ chiếm 13,4%GDP tỷ lệ Trung Quốc 19,1%GDP Nhật Bản 17,1%GDP - cao so với Mỹ thấp xa so với Đức (thương mại Đức tương đương 42,7%GDP Suốt giai đoạn 2010-2017, tốc độ tăng trưởng thương mại hàng hoá Mỹ đạt 3%/năm tăng trưởng xuất Trung Quốc giai đoạn lên tới 5%/năm tăng trưởng nhập 4% Cũng bối cảnh đó, Nhật Bản Đức chiều ngược lại xuất Nhật Bản giảm tới 1% nhập khơng thay đổi xuất Đức tăng 2% nhập tăng 1% Trong điều kiện thương mại tồn cầu gặp khó khăn năm 2015-2016 xuất Trung Quốc suy giảm liên tiếp 3% (2015) tới 8% (2016) trước tăng mạnh 8% năm 2017 xuất Mỹ sụt giảm tới 7% (2015) 3% (2016) Tương tự xuất khẩu, Trung Quốc giảm mạnh nhập tới 14% (2015) 5% (2016) Mỹ lại giảm nhập 4% (2015) 3% (2016) trước tăng tới 7% năm 2017 Bức tranh suy thoái thương mại giới 2015-2016 Trung Quốc Mỹ rõ nét xuất Nhật Bản năm 2016 tăng trở lại 3% sau sụt giảm tới 9% năm 2015 trước tiếp tục tăng 7% năm 2017 nhập Nhật Bản giảm sâu tới 20% năm 2015 trước tiếp tục giảm 6% năm 2016 lại tăng tới 11% năm 2017 hay xuất Đức tăng nhẹ 1% năm 2016 sau giảm tới 11% năm 2015 lại tăng 9% năm 2017 nhập Đức năm 2016 chấm dứt suy giảm sau tụt mạnh tới 13% năm 2015 trước tăng vọt 11% năm 2017 Mất cân thương mại theo chiều đối nghịch Cả Mỹ Trung Quốc có thương mại cân lớn xuất nhập với cán cân thương mại hàng hoá dịch vụ ngược chiều rõ rệt Cán cân thương mại hàng hố Mỹ ln tình trạng thâm hụt nặng nề lên tới xấp xỉ 800 tỷ USD năm 2016 860 tỷ USD năm 2017, ngược lại Trung Quốc thường xuyên thặng dư cán cân thương mại hàng hoá mức kỷ lục lên tới gần 511 tỷ USD vào năm 2016 420 tỷ USD năm 2017, phần quan trọng thâm hụt thương mại hàng hố Mỹ với Trung Quốc phần thặng dư thương mại lớn Trung Quốc từ thương mại với Mỹ (khoảng 350 tỷ USD năm 2017) Nhật Bản Đức xuất siêu song qui mô xuất siêu Nhật Bản năm 2016 có 38 tỷ USD 26 tỷ USD năm 2017 Đức 285 tỷ USD năm 2016 281 tỷ USD năm 2017 (cả EU xuất siêu 43,5 tỷ USD năm 2016 có 25 tỷ USD năm 2017) Ngược lại, Mỹ có thặng dư cán cân thương mại dịch vụ tới 250 tỷ USD năm 2016 245 tỷ USD năm 2017 với tốc độ tăng xuất nhập dịch vụ tới 5% giai đoạn 2010-2017 Trung Quốc lại thâm hụt cán cân thương mại dịch vụ tới 240 tỷ USD năm 2016-2017 năm 2016 xuất dịch vụ giảm 4% nhập dịch vụ lại tăng 4% so với năm trước năm 2017 lại tăng tương ứng 9% 3% Cũng năm 2016, tỷ trọng Mỹ xuất dịch vụ giới 15,24% Trung Quốc 4,31% với tỷ trọng nhập dịch vụ giới tương ứng 10,27% 9,58% Sang năm 2017, tỷ trọng Mỹ xuất dịch vụ giới 14,43% Trung Quốc 4,29% với tỷ trọng nhập dịch vụ giới tương ứng 10,17% 9,15% Mặc dù vậy, cán cân thương mại tổng thể Mỹ thâm hụt nặng nề dẫn đến tài khoản vãng lai thâm hụt tới 2,6%GDP năm 2016 2,4%GDP năm 2017 Trung Quốc lại thặng dư 1,8%GDP năm 2016 1,4% năm 2017 Tuy thặng dư tài khoản vãng lai năm 2016 Nhật Bản 3,9%GDP Đức tới 8,5%GDP (năm 2017 4% 8%) song qui mô GDP nhỏ nhiều so với Trung Quốc nên khối lượng xuất siêu lớn Trung Quốc trở thành trọng tâm trích trừng phạt Mỹ liên quan đến cân thương mại Kết liên tục thặng dư cán cân tốn biến Trung Quốc trở thành quốc gia có dự trữ ngoại hối lớn giới tới hàng ngàn tỷ USD đóng vai chủ nợ lớn mua trái phiếu Chính phủ Mỹ Mỹ lại đóng vai trò nợ lớn giới với nợ Chính phủ lên tới 10 ngàn tỷ USD Theo đó, xung đột thương mại Trung - Mỹ dẫn đến xung đột tài tiền tệ, biến tỷ giá hối đoái NDT với USD đầu tư Trung Quốc vào Mỹ thành tin Hơn nữa, mơ hình kinh tế dựa vào xuất Trung Quốc đối lập với mơ hình kinh tế tiêu dùng kể phải nhập Mỹ khiến cho quan hệ thương mại Trung - Mỹ thêm gay gắt, quyền Mỹ quan tâm đến bảo vệ sản xuất việc làm nước với hiệu “Nước Mỹ hết” thời Tổng thống Donald Trump Chính mối quan hệ thương mại cân cội nguồn tranh chấp thương mại ngồi khn khổ WTO Mỹ với nước xuất siêu sang Mỹ, đặc biệt với Trung Quốc Đức, chí leo thang thành chiến tranh thương mại, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại kinh tế giới Cơ cấu hàng hoá xuất nhập cân đối Trong Mỹ theo đuổi mơ hình nhập chủ yếu để phục vụ sản xuất tiêu dùng nước Trung Quốc lại nhập chủ yếu để phục vụ sản xuất hàng xuất với mục đích biến Trung Quốc thành “cơng xưởng giới” hàng hố Trung Quốc thực tế tràn ngập ngóc ngách giới, từ thị trường phát triển Mỹ, Nhật Bản, EU, đến thị trường chậm phát triển châu Phi hay Nam Á Số liệu năm 2016 WTO cho thấy, Mỹ trì cân đối cấu hàng hoá xuất nhập với tỷ trọng xuất sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 74,9%, sản phẩm nông nghiệp chiếm 11,1%, sản phẩm lượng khống sản chiếm 8,7% tỷ trọng nhập tương ứng 79%, 7,1% 9,2% Ngược lại, cân đối thể rõ cấu xuất nhập hàng hoá Trung Quốc xuất sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tới 93,7% tổng kim ngạch xuất nhập chiếm 64,9% tổng kim ngạch nhập Các số tương ứng xuất nhập nông sản Trung Quốc 3,6% 9,8% xuất nhập lượng khống sản 2,4% 20,5% Theo đó, xung đột thương mại Mỹ - Trung nóng bỏng thị trường xuất nông sản Mỹ vào Trung Quốc thị trường xuất sản phẩm chế biến chế tạo Trung Quốc vào Mỹ, kể sản phẩm thép nhôm trở thành đối tượng đánh thuế tới 25% (đối với thép) 10% (đối với nhôm) sách thương mại Mỹ năm 2018 Sản phẩm nông nghiệp xuất hàng đầu Mỹ đậu tương (xuất tới 22,9 tỷ USD năm 2016 21,7 tỷ USD năm 2017), ngô (xuất 10,3 tỷ USD năm 2016 9,6 tỷ USD năm 2017), lạc nhân loại hạt khác (năm 2016 xuất gần 7,4 tỷ USD 7,9 tỷ USD năm 2017) nhập nhiều cồn 80 độ (7,9 tỷ USD năm 2016 xấp xỉ tỷ USD năm 2017), rượu vang nho cà phê (đều nhập gần tỷ USD loại năm 2016 tỷ USD năm 2017) bia (năm 2016 nhập tỷ USD 5,3 tỷ USD năm 2017) Đối với hàng hố phi nơng nghiệp, năm 2016, Mỹ xuất nhiều dầu thô tới 64 tỷ USD (năm 2017 77,8 tỷ USD), ô tô trị giá 53,8 tỷ USD (năm 2017 g ần 53,6 tỷ USD), linh kiện xe có động đạt 42,8 tỷ USD (năm 2017 44,9 tỷ USD), sản phẩm điện tử đạt gần 35,5 tỷ USD (năm 2017 38,4 tỷ USD) thiết bị xử lý thông tin tự động với xấp xỉ 26,6 tỷ USD (năm 2017 g ần 33,3 tỷ USD) nhập nhiều ô tô tới 173,3 tỷ USD (năm 2017 g ần 180 t ỷ USD), dầu thô nhập 108 tỷ USD (năm 2017 139 t ỷ USD), thiết bị xử lý thông tin tự động 86,7 tỷ USD (năm 2017 116,4 t ỷ USD), dược phẩm với 67,5 tỷ USD (năm 2017 nhập máy xử lý thông tin tự động 97,2 tỷ USD) linh kiện xe có động đạt 66,6 tỷ USD (bằng năm 2017) Cũng năm 2016 phía bên kia, hàng hố phi nơng nghiệp mà Trung Quốc nhập nhiều hàng điện tử tới 229,2 tỷ USD, dầu thô (116,2 tỷ USD), sắt thép (57,1 tỷ USD), ô tô (xấp xỉ 44 tỷ USD) xuất nhiều máy xử lý liệu tự động (138,4 tỷ USD), điện thoại vơ tuyến (gần 126 tỷ USD), điện thoại có dây (85,5 tỷ USD), hàng điện tử (63,7 tỷ USD), đèn thiết bị chiếu sáng (31,1 tỷ USD) Đối với nông sản năm 2016, Trung Quốc nhập nhiều đậu tương xấp xỉ 34 tỷ USD, men bia (3,5 tỷ USD), sản phẩm thịt (3,2 tỷ USD), dầu cọ chế phẩm (gần 2,9 tỷ USD) xuất nhiều loại rau củ với kim ngạch xuất nhóm hàng đầu đạt gần 13 tỷ USD Theo số liệu WTO năm 2017, hàng hố phi nơng nghiệp mà Trung Quốc nhập nhiều hàng điện tử tới 228,3 tỷ USD, dầu thô (116,66 tỷ USD), v àng (64 tỷ USD), sắt thép (58 tỷ USD), ô tô (44 tỷ USD) xuất nhiều máy xử lý liệu tự động (138,3 tỷ USD), điện thoại vơ tuyến (125,5 tỷ USD), điện thoại có dây (85,3 tỷ USD), hàng điện tử (62,5 tỷ USD), đèn thiết bị chiếu sáng (xấp xỉ 30 tỷ USD) Đối với nông sản năm 2017, Trung Quốc nhập nhiều đậu tương xấp xỉ 34 tỷ USD, men bia (3,46 tỷ USD), sản phẩm thịt (3,19 tỷ USD), dầu cọ chế phẩm (gần 2,9 tỷ USD) xuất nhiều loại rau củ với kim ngạch xuất nhóm hàng đầu đạt gần 13 tỷ USD Bên cạnh đó, sản phẩm công nghệ thông tin kỹ thuật số Trung Quốc xuất sang Mỹ thường xuyên chịu sức ép vấp phải nhiều rào cản, chí cấm vận cục từ phía Mỹ với lý liên quan đến sở hữu trí tuệ hay an ninh quốc gia Cơ cấu thương mại dịch vụ tương tự hàng hoá với đặc trưng cân đối Mỹ cân đối Trung Quốc Trong kim ngạch xuất dịch vụ Mỹ năm 2016, dịch vụ vận tải chiếm 11,6% (84,6 tỷ USD) du lịch chiếm 28,2% (206,8 tỷ USD) dịch vụ liên quan đến hàng hoá chiếm 3,6% (gần 26,5 tỷ USD) tỷ trọng tương ứng kim ngạch nhập 20,2% (97,2 tỷ USD) 25,2% (121,5 tỷ USD) 1,8% (8,7 tỷ USD) Cùng thời gian đó, Trung Quốc xuất du lịch đạt gần 44,5 tỷ USD (21,4% kim ngạch xuất dịch vụ), vận tải đạt gần 33,9 tỷ USD (16,3%) dịch vụ liên quan đến hàng hoá 23,7 tỷ USD (11,5%) đồng thời nhập nhiều du lịch tới gần 261,5 tỷ USD (58,1% kim ngạch nhập dịch vụ), vận tải gần 80,7 tỷ USD (17,9%) nhập dịch vụ liên quan đến hàng hoá chiếm vỏn vẹn có 0,5% kim ngạch nhập dịch vụ với 2,1 tỷ USD Rõ ràng quan hệ thương mại Trung - Mỹ bị chi phối quan hệ đối tác sản phẩm xuất nhập chủ yếu khơng khơng có tính cạnh tranh trực tiếp mà bổ sung phụ thuộc lẫn ngày chặt chẽ Quan hệ đối thủ thương mại dẫn đến xung đột hay chiến tranh thương mại tập trung vào số sản phẩm xuất nhập thứ yếu có kim ngạch không lớn xuất phát từ lo ngại khả tiếp cận nhanh Trung Quốc với công nghệ cao mà Mỹ nắm giữ Mỹ dẫn đầu giới quyền sở hữu trí tuệ năm 2016 Mỹ có tới 605.571 đăng ký phát minh sáng chế (trong người thường trú 295.327 đăng ký), 393.210 đăng ký nhãn mác (người thường trú đăng ký 300.550) 42.762 đăng ký kiểu dáng công nghiệp (người thường trú đăng ký 24.325) song Trung Quốc năm 2016 có tới 1.338.503 đăng ký phát minh sáng chế (trong người thường trú 1.204.981 đăng ký), năm 2014 có 2.104.407 đăng ký nhãn mác (người thường trú đăng ký 1.997.034) năm 2016 có 650.344 đăng ký kiểu dáng công nghiệp (người thường trú đăng ký 631.949) Vì vậy, xung đột quan hệ thương mại Trung - Mỹ khơng dừng tính chất đe doạ, răn đe phòng ngừa nguy tương lai mà có khả leo thang thành chiến tranh thương mại qui mô rộng lớn lan sang chiến tranh công nghệ, tiền tệ quân Đa dạng hoá thị trường làm giảm phụ thuộc lẫn Trung Quốc thị trường xuất quan trọng Mỹ mà EU 28 28 thành viên với tỷ trọng kim ngạch xuất Mỹ năm 2016 tới 18,7% (18,3% năm 2017), đứng thứ hai Canada chiếm tỷ trọng 18,3% vị trí thứ ba thuộc Mexico với 15,9% (15,7% năm 2017) Trung Quốc đứng thứ với 8% (8,4% năm 2017) Nhật đứng thứ với 4,4% Tuy nhiên, Mỹ lại nhập nhiều từ Trung Quốc với tỷ trọng đạt 21,4% tổng kim ngạch nhập năm 2016 (21,8% năm 2017), EU (chiếm 18,9% 18,5% năm 2017), Mexico (13,2%), Canada (12,6%) Nhật Bản (5,8% năm 2017) Đối với Trung Quốc, Mỹ thị trường xuất quan trọng chiếm 18,3% kim ngạch xuất năm 2016 (18,4% năm 2017), thứ hai EU chiếm 16,1%, vị trí thứ ba thuộc Hongkong với 13,8% Nhật Bản Hàn Quốc đứng thứ thứ năm với tỷ trọng 6,1% 4,5% song Mỹ lại chiếm vị trí số số thị trường xuất sang Trung Quốc với 8,5% kim ngạch nhập Trung Quốc năm 2016 Trung Quốc nhập nhiều từ EU (13,1% kim ngạch nhập khẩu), Hàn Quốc (10%), Nhật Bản (9,2%) Đài Loan (8,8%) Để so sánh lấy trường hợp Nhật Bản năm 2015 Mỹ đối tác xuất quan trọng Nhật Bản (chiếm 23,6% kim ngạch xuất khẩu) đồng thời Nhật Bản nhập nhiều từ Mỹ (tới 30,2% kim ngạch nhập Nhật Bản) hay trường hợp Đức ngoại trừ EU 28 chiếm tới 50,5% kim ngạch xuất 56,9% kim ngạch nhập năm 2016 Mỹ đứng vị trí số hai với tỷ trọng tương ứng 15,6% 14,6% - vượt xa vị trí số ba Thuỵ Sỹ với tỷ trọng tương ứng 8,7% 4,5% TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM Theo TCTK, năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất Việt Nam đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2016 (năm 2016, kim ngạch hàng hóa xuất đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm 2015), đó, xuất Điện thoại linh kiện đạt 45,1 tỷ USD, tăng 31,4% (năm 2016 đạt 34,5 tỷ USD, tăng 14,4%); dệt may đạt 25,9 tỷ USD, tăng 8,8% (năm 2016 đạt 23,6 tỷ USD, tăng 3,3%); điện tử, máy tính linh kiện đạt 25,9 tỷ USD, tăng 36,5% (năm 2016 đạt 18,5 tỷ USD, tăng 18,4%); giày dép 14,6 tỷ USD, tăng 12,6% (năm 2016 đạt 12,9 tỷ USD, tăng 7,6%); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 12,8 tỷ USD, tăng 26,4% (năm 2016 đạt 10,5 tỷ USD, tăng 28,4%); thủy sản đạt 8,4 tỷ USD, tăng 18,5% (năm 20016 đạt tỷ USD, tăng 6,8%); gỗ sản phẩm gỗ đạt 7,6 tỷ USD, tăng 9,2%; Cà phê đạt 3,2 tỷ USD, giảm 3,7%; hạt tiêu đạt 1,1 tỷ USD, giảm 21,7%; hàng thủy sản đạt 8,4 tỷ USD, tăng 18,5% Mỹ thị trường xuất lớn Việt Nam với 41,5 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2016 (năm 2016 dẫn đầu với 38,1 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2015) Tiếp đến EU đạt 38,3 tỷ USD, tăng 12,8% (năm 2016 đạt 34 tỷ USD, tăng 10%); Trung Quốc đạt 35,3 tỷ USD, tăng 60,6% (năm 2016 đạt 21,8 tỷ USD, tăng 26,3%); thị trường ASEAN đạt 21,7 tỷ USD, tăng 24,5% (năm 2016 đạt 17,4 tỷ USD, giảm 4,8%); Nhật Bản đạt 16,8 tỷ USD, tăng 14,2% (năm 2016 đạt 14,6 tỷ USD, tăng 3,4%); Hàn Quốc đạt 15 tỷ USD, tăng 31,1% (năm 2016 đạt 11,5 tỷ USD, tăng 29%) Kim ngạch hàng hoá nhập Việt Nam năm 2017 đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8% so với năm 2016, đó, kim ngạch nhập Điện tử, máy tính linh kiện đạt 37,5 tỷ USD, tăng 34,4%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 33,6 tỷ USD, tăng 17,9%; điện thoại linh kiện đạt 16,2 tỷ USD, tăng 53,2%; vải đạt 11,4 tỷ USD, tăng 9,2%; sắt thép đạt 9,1 tỷ USD, tăng 13%; chất dẻo đạt 7,4 tỷ USD, tăng 17,5%; xăng dầu đạt tỷ USD, tăng 37,7%; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép đạt 5,5 tỷ USD, tăng 8%; kim loại thường đạt 5,4 tỷ USD, tăng 13,1%; sản phẩm chất dẻo đạt 5,4 tỷ USD, tăng 22,7%; sản phẩm hóa chất đạt 4,6 tỷ USD, tăng 19,6%; hóa chất đạt 4,1 tỷ USD, tăng 27,5%; gỗ sản phẩm gỗ đạt 2,2 tỷ USD, tăng 16,5%; Ô tô đạt 5,3 tỷ USD, giảm 10,5% (ô tô nguyên đạt 2,2 tỷ USD, giảm 9,6%); thức ăn gia súc nguyên phụ liệu đạt 3,2 tỷ USD, giảm 6,3%; phương tiện vận tải khác phụ tùng đạt 830 triệu USD, giảm 40,3% Năm 2017, Trung Quốc thị trường nhập lớn Việt Nam với kim ngạch đạt 58,5 tỷ USD, tăng 16,9% so với năm 2016 (năm 2016 đạt 49,8 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm 2015); tiếp đến Hàn Quốc đạt 46,8 tỷ USD, tăng 45,5% (năm 2016 đạt 31,7 tỷ USD, tăng 14,6%); ASEAN đạt 28 tỷ USD, tăng 16,4% (năm 2016 đạt 23,7 tỷ USD, giảm 0,3%); Nhật Bản đạt 16,5 tỷ USD, tăng 9,7% (năm 2016 đạt gần 15 tỷ USD, tăng 4,3%); EU đạt 12 tỷ USD, tăng 7,7% (năm 2016 đạt 11,1 tỷ USD, tăng 6,7%); M ỹ đạt 9,1 tỷ USD, tăng 4,9% (năm 2016 đạt 8,7 tỷ USD, tăng 11,6%) Năm 2017 Việt Nam xuất siêu 2,7 tỷ USD (năm 2016 xuất siêu 2,68 tỷ USD), Hàn Quốc trở thành thị trường nhập siêu lớn với 31,8 tỷ USD, tăng 53,4% so với năm 2016 (năm 2016 20,2 tỷ USD, tăng 8%); Trung Quốc vị trí thứ hai với mức nhập siêu 23,2 tỷ USD, giảm 17,4% (Trung Quốc thị trường mà Việt Nam nhập siêu lớn với 28 tỷ USD năm 2016); nhập siêu từ ASEAN 6,3 tỷ USD, giảm 6% (năm 2016 6,3 tỷ USD, tăng 12,5%) Hai thị trường giữ mức xuất siêu Mỹ với 32,4 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2016 (năm 2016 l 29,4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2015); EU 26,3 tỷ USD, tăng 15% (năm 2016 22,9 tỷ USD, tăng 12,3%) Kim ngạch xuất dịch vụ năm 2017 đạt 13,1 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2016 (năm 2016 đạt 12,3 tỷ USD, tăng 8,9% so với năm 2015), xuất dịch vụ du lịch đạt 8,9 tỷ USD, chiếm 67,6% tổng kim ngạch xuất tăng 7,4% (năm 2016 đạt 8,3 tỷ USD, chiếm 67,3% tăng 12,2%); dịch vụ vận tải 2,6 tỷ USD, chiếm 19,7% tăng 5,7% (năm 2016 đạt 2,4 tỷ USD, chiếm 20% tăng 0,7%) Kim ngạch nhập dịch vụ năm 2017 đạt 17 tỷ USD, tăng 1,6% so với năm trước (năm 2016 đạt 16,7 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước), nhập dịch vụ vận tải đạt 8,2 tỷ USD, chiếm 47,9% tổng kim ngạch nhập giảm 2,8% (năm 2016 đạt 8,9 tỷ USD, chiếm 50,6% tăng 3,8%); dịch vụ du lịch đạt 5,1 tỷ USD, chiếm 29,8% tăng 12,7% (năm 2016 đạt 4,5 tỷ USD, chiếm 25,4% tăng 27,9%) Nhập siêu dịch vụ năm 2017 3,9 tỷ USD, 29,9% kim ngạch xuất dịch vụ (năm 2016 5,4 tỷ USD, 44,1% kim ngạch xuất dịch vụ) Theo TCHQ, số 41,6 tỷ USD hàng hoá Việt Nam xuất sang Mỹ năm 2017 lớn dệt may với 12,28 tỷ USD, thứ hai giày dép đạt 5,11 tỷ USD, thứ ba điện thoại linh kiện 3,7 tỷ USD, thứ tư máy tính, điện tử linh kiện với 3,44 tỷ USD, thứ năm gỗ sản phẩm gỗ đạt 3,27 tỷ USD, máy móc thiết bị đạt 2,43 tỷ USD đứng thứ 6, túi xách, va li, mũ dù vị trí số 1,34 tỷ USD, hàng thuỷ sản đứng thứ với 1,41 tỷ, hạt điều đứng thứ đạt 1,22 tỷ USD phương tiện vận tải vị trí số 10 với 1,18 tỷ USD Tất mặt hàng lại có kim ngạch xuất sang Mỹ tỷ USD năm 2017, xuất sắt thép có 523,5 ngàn trị giá 425,4 triệu USD (năm 2016 xuất 931.116 sắt thép trị giá 568.53 triệu USD) sản phẩm từ sắt thép 368,5 triệu USD (năm 2016 xuất 339,6 triệu USD) sản phẩm kim loại khác 258 triệu USD (năm 2016 xuất 191,46 triệu USD) Năm 2017, Việt Nam nhập từ Mỹ vỏn vẹn 9,2 tỷ USD nhiều máy tính, điện tử linh kiện (2,78 tỷ USD), bơng (1,18 tỷ USD) máy móc thiết bị (997 triệu USD) sản phẩm quan trọng đậu tương Việt Nam nhập có 330,8 triệu USD từ Mỹ Năm 2017, theo TCHQ, Việt Nam xuất hàng hoá trị giá 35,46 tỷ USD sang Trung Quốc, lớn xuất điện thoại linh kiện (7,15 tỷ USD), máy tính, điện tử linh kiện (6,86 tỷ USD), rau (2,65 tỷ USD), máy ảnh quay phim (2,09 tỷ USD), xơ sợi dệt (2,04 tỷ USD), máy móc thiết bị (1,57 tỷ USD), cao su (1,45 tỷ USD), giày dép (1,14 tỷ USD), dệt may (1,1 tỷ USD), thuỷ sản (1,09 tỷ USD), gỗ sản phẩm gố (1,07 tỷ USD), dầu thô (1,05 tỷ USD), gạo (1,03 tỷ USD) Ngược lại, Việt Nam nhập tới 58,23 tỷ USD từ Trung Quốc, nhập nhiều máy móc thiết 10 bị (10,87 tỷ USD), điện thoại linh kiện (8,75 tỷ USD), máy tính, điện tử linh kiện (7,06 tỷ USD), vải (6,08 tỷ USD), sắt thép (4,1 tỷ USD - thấp so với 4,45 tỷ USD năm 2016), nguyên phụ liệu dệt may da giày (2,05 tỷ USD), sản phẩm từ chất dẻo (1,89 tỷ USD), hoá chất (1,26 tỷ USD), sản phẩm hoá chất (1,21 tỷ USD), sản phẩm từ sắt thép (1,16 tỷ USD – cao so với 1,06 tỷ USD năm 2016), kim loại khác (896,5 triệu USD - thấp hẳn so với 1,52 tỷ USD năm 2016), chất dẻo nguyên liệu (892,4 triệu USD) xơ sợi dệt (857,77 triệu USD) Mỹ Trung Quốc hai đối tác thương mại quan trọng Việt Nam, đặc biệt Mỹ thị trường xuất Trung Quốc thị trường nhập Tuy nhiên, mặt qui mô kinh tế qui mơ thương mại Việt Nam q nhỏ bé so với qui mô Mỹ Trung Quốc Theo số liệu WTO Việt Nam năm 2017, qui mơ GDP có 220,4 tỷ USD với GDP bình qn đầu người 2.205 USD tỷ trọng thương mại tới 94,4%GDP cán cân thương mại hàng hoá thặng dư 2,8 tỷ USD song cán cân thương mại dịch vụ lại thâm hụt 3,8 tỷ USD nên cán cân vãng lai thặng dư 4,1%GDP Năm 2017, tỷ trọng Việt Nam tổng kim ngạch xuất hàng hố tồn cầu vỏn vẹn có 1,21% tổng kim ngạch nhập toàn cầu 1,17% Mặt khác, cấu hàng hoá xuất nhập Việt Nam nói chung, hàng hố xuất nhập Việt Nam với Mỹ Trung Quốc nói riêng gần khơng liên quan đến hàng hố ngun nhân chủ yếu gây xung đột thương mại Mỹ Trung Quốc nên quan hệ thương mại Mỹ Trung không tác động trực tiếp đến thương mại đầu tư Việt Nam mà tác động gián tiếp quan trọng nhất, cụ thể mặt: Quan hệ thương mại Mỹ - Trung chi phối phát triển thương mại đầu tư toàn cầu nên xung đột thương mại Mỹ - Trung làm giảm tốc thương mại quốc tế, qua ảnh hưởng đến khả xuất Việt Nam kể lượng giá, đặc biệt độ mở kinh tế Việt Nam lớn với tổng kim ngạch xuất nhập lên đến gần 200%GDP vào cuối năm 2017 đầu tư trực tiếp nước ngồi chiếm khoảng ¼ tổng vốn đầu tư tồn xã hội, đóng góp khoảng ¾ tổng kim ngạch xuất Thực tế kim 11 ngạch xuất hàng hoá tháng năm 2018 tăng 15,4% so với kỳ năm 2017 nhập tăng 11,8% Việt Nam liên tục xuất siêu sang Mỹ với hàng chục tỷ USD năm khiến cho biện pháp trừng phạt thương mại mà Mỹ dành cho Trung Quốc với lý thâm hụt thương mại nặng nề với Trung Quốc mở rộng áp dụng Việt Nam với lý tương tự với mức độ qui mô thấp Để giảm thặng dư thương mại với Mỹ nhằm tránh nguy bị trừng phạt “lây”, Việt Nam phải điều chỉnh sách thương mại theo hướng tăng cường nhập từ Mỹ, đặc biệt nhập sản phẩm công nghệ cao số nông sản mạnh Mỹ Sức ép từ phía Mỹ khiến Trung Quốc điều chỉnh bớt dòng xuất hàng hố sang thị trường khác, có Việt Nam khiến cho thâm hụt thương mại với Trung Quốc ngày thêm nặng nề, bên cạnh thương mại thức có thương mại phi thức mà Việt Nam chưa kiểm soát Thực tế tháng năm 2018 cho thấy, xuất từ Việt Nam sang Mỹ 34,9 tỷ USD, tăng 12,5% so kỳ năm trước song xuất sang Trung Quốc tăng tới 26,6% đạt 28,1 tỷ USD Trong đó, nhập từ Mỹ tăng vọt tới 39,6% so với kỳ năm trước (riêng nhập thức ăn gia súc nguyên phụ liệu tăng 183,1%) đạt 9,7 tỷ USD nhập từ Trung Quốc tới 47,1 tỷ USD tăng 12,4% (riêng nhập xăng dầu tăng 98,9%) Theo đó, sau tháng năm 2018 Việt Nam có thặng dư thương mại với Mỹ tới 25,2 tỷ USD thâm hụt thương mại với Trung Quốc khoảng 19 tỷ USD Chưa có chứng thực tế song có khả Trung Quốc “lách” trừng phạt Mỹ cách xuất sang Mỹ qua cửa Việt Nam số mặt hàng sắt thép kim loại khác (Mỹ cảnh báo nguy này) thông qua hoạt động thương mại đầu tư sản xuất chế biến gia công Việt Nam Các biện pháp trừng phạt cấm vận liên quan đến sở hữu trí tuệ mà Mỹ áp dụng Trung Quốc ảnh hưởng đến khả tiếp cận Việt Nam với số công nghệ cao Mỹ, đặc biệt lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ sinh học, kỹ thuật số trí tuệ nhân tạo (AI) mối quan 12 hệ thương mại kinh tế tương đối chặt chẽ vị trí địa lý gần kề Việt Nam Trung Quốc Tiềm lực khoa học cơng nghệ Việt Nam thấp năm 2016 có 5.228 đăng ký sáng chế (trong người thường trú đăng ký có 560), 48.915 đăng ký nhãn mác (người thường trú đăng ký 34.971) 2.868 đăng ký kiểu dáng công nghiệp (người thường trú đăng ký 1.851) Cuộc chạy đua kinh tế thương mại Mỹ Trung Quốc tập trung vào hàng hố dịch vụ cơng nghệ cao buộc Trung Quốc phải thay đổi công nghệ theo hướng đại đủ sức cạnh tranh với công nghệ Mỹ Vì vậy, cơng nghệ lạc hậu bị thải loại Trung Quốc tìm “bến đỗ” Việt Nam Thực tế nhập máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh năm gần thông qua hỗ trợ đầu tư trực tiếp lẫn khoản cho vay Trung Quốc Bên cạnh đó, để tránh chiến tranh thương mại, phần dòng vốn FDI rút từ Trung Quốc có gắn với cơng nghệ cao chọn Việt Nam làm điểm đến Tuy nhiên, khả chưa thành thực sau tháng năm 2018, FDI đăng ký vào Việt Nam có 2.182 dự án với tổng vốn đăng ký 14,1 tỷ USD, tăng 18,3% số dự án lại giảm 3% vốn đăng ký so kỳ năm 2017 vốn FDI thực tăng 6% đạt 13,25 tỷ USD Để cân dành ưu với Mỹ tranh chấp thương mại, Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng thương mại, kinh tế, đầu tư, tài (thậm chí trị, quân văn hố) với Mỹ phạm vi tồn cầu, có khu vực Đơng Nam Á, qua tác động mạnh đến phát triển xu hướng phát triển kinh tế, thương mại hàng hoá dịch vụ, đầu tư tài tiền tệ Việt Nam Điển hình tác động RCEPT đối diện với CP TPP, AIIB với ADB WB, chiến lược “một vành đai, đường”, v.v Lựa chọn “nước Mỹ hết” quyền Donald Trump khơng định dạng lại vai trò vị Mỹ lĩnh vực trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, tài tiền tệ, mà khởi nguồn cho xung đột, tranh chấp, chí chiến tranh thương mại Mỹ với Trung 13 Quốc đối tác thương mại hàng đầu khác Mỹ EU, Canada, Mexico, Nhật Bản, Đức, v.v “Cháy thành vạ lây” nên Việt Nam chịu tác động tiêu cực từ sách thương mại cứng rắn Mỹ hàng hoá xuất Việt Nam vấp phải rào cản cường quốc thương mại dựng lên chiến tranh thương mại Việt Nam bên tham chiến Quan hệ thương mại Mỹ - Trung tiềm ẩn nhiều nguy xung đột, tranh chấp, chí chiến tranh thương mại kéo theo chiến tranh tiền tệ nên Việt Nam phải sẵn sàng chuẩn bị phương án tối ưu để giảm thiểu tác động tiêu cực thương mại, đầu tư tài tiền tệ, đảm bảo thương mại mở cửa hội nhập tiếp tục đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam vài thập kỷ tới Việc USD liên tục lên giá kinh tế Mỹ tăng trưởng cao, tỷ lệ thất nghiệp thấp FED tăng lãi suất USD NDT giá mạnh hậu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung gây sức ép lên sách điều hành tỷ giá hối đoái Việt Nam./ Tài liệu tham khảo http://stat.wto.org/CountryProfiles/US_e.htm http://stat.wto.org/CountryProfiles/CN_e.htm http://stat.wto.org/CountryProfiles/JP_e.htm http://stat.wto.org/CountryProfiles/E28_e.htm http://stat.wto.org/CountryProfiles/DE_e.htm https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=18668 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=16174 https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/LichCongBo.aspx? Group=C%u00f4ng+b%u1ed1+th%u00f4ng+tin http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx? Language=E&Country=CN%2cDE%2cJP%2cUS%2cVN https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=18957 14 ... mại dựng lên chiến tranh thương mại Việt Nam bên tham chiến Quan hệ thương mại Mỹ - Trung tiềm ẩn nhiều nguy xung đột, tranh chấp, chí chiến tranh thương mại kéo theo chiến tranh tiền tệ nên Việt... xuất nhập chủ yếu khơng khơng có tính cạnh tranh trực tiếp mà bổ sung phụ thuộc lẫn ngày chặt chẽ Quan hệ đối thủ thương mại dẫn đến xung đột hay chiến tranh thương mại tập trung vào số sản phẩm... doạ, răn đe phòng ngừa nguy tương lai mà có khả leo thang thành chiến tranh thương mại qui mô rộng lớn lan sang chiến tranh công nghệ, tiền tệ quân Đa dạng hoá thị trường làm giảm phụ thuộc lẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM, QUAN HỆ THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan