CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CẦN QUAN TÂM

5 327 7
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 07:58

CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CẦN QUAN TÂMNhư chúng ta đều biết, nền kinh tế đất nước hiện nay đã hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế Thế giới và trở thành nền kinh tế thuộc nhóm các quốc gia đang phát triển có mức thu nhập trung bình. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế có độ mở lớn, quy mô hoạt động xuất nhập khẩu cao, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu bằng 200% GDP, thì việc chịu tác động từ những diễn biến kinh tế Thế giới và thị trường thế giới là tất yếu khách quan và mức độ phức tạp hơn khi xảy ra cuộc chiến thương mại Mỹ Trung cũng như các hoạt động bảo hộ thương mại đang có xu hướng gia tăng. Diễn biến này không chỉ tiềm ẩn rủi ro khó lường từ thị trường mà còn tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước nói chung và đến thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng nói riêng, đòi hỏi những phản ứng và giải pháp, định hướng điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả, đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách: ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu này không chỉ là mục tiêu trong năm 2018 mà khả năng sẽ vẫn là mục tiêu thực hiện của các năm tiếp theo bởi tính hiệu quả và phù hợp của mục tiêu này đối với sự phát triển của nền kinh tế Đất nước trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó bài viết đặt vấn đề phân tích đánh giá tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung đối với thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp và định hướng nhằm đảm bảo thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng ổn định, phát triển bền vững góp phần thực hiện tốt mục tiêu quan trọng: ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tác động ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ cần quan tâm CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ -TRUNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CẦN QUAN TÂM Như biết, kinh tế đất nước hội nhập sâu, rộng vào kinh tế Thế giới trở thành kinh tế thuộc nhóm quốc gia phát triển có mức thu nhập trung bình Đặc biệt điều kiện kinh tế có độ mở lớn, quy mơ hoạt động xuất nhập cao, với tổng kim ngạch xuất nhập 200% GDP, việc chịu tác động từ diễn biến kinh tế Thế giới thị trường giới tất yếu khách quan mức độ phức tạp xảy chiến thương mại Mỹ - Trung hoạt động bảo hộ thương mại có xu hướng gia tăng Diễn biến khơng tiềm ẩn rủi ro khó lường từ thị trường mà tác động ảnh hưởng đến kinh tế đất nước nói chung đến thị trường tiền tệ hoạt động ngân hàng nói riêng, đòi hỏi phản ứng giải pháp, định hướng điều hành sách tiền tệ hiệu quả, đảm bảo thực mục tiêu sách: ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Trong bối cảnh nay, mục tiêu không mục tiêu năm 2018 mà khả mục tiêu thực năm tính hiệu phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế Đất nước giai đoạn Với ý nghĩa viết đặt vấn đề phân tích đánh giá tác động chiến tranh thương mại Mỹ - Trung thị trường tiền tệ hoạt động ngân hàng Trên sở đề xuất giải pháp định hướng nhằm đảm bảo thị trường tiền tệ hoạt động ngân hàng ổn định, phát triển bền vững góp phần thực tốt mục tiêu quan trọng: ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tác động ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ Trong điều kiện kinh Thế giới có tham gia liên kết, quan hệ hội nhập sâu, rộng nhiều Quốc gia khu vực, châu lục, vùng lãnh thổ với nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương ký kết tạo điều kiện giao thương, quan hệ kinh tế tự hóa thương mại phát triển Đặc biệt môi trường phát triển cách mạng công nghiệp 4.0, việc áp đặt sách bảo hộ mậu dịch cấm vận ngược xu phát triển có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế Thế giới, đến Quốc gia Chính lẽ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung xảy ra, với vai trò 02 kinh tế lớn Thế giới có quan hệ kinh tế thương mại với nhiều Quốc gia khu vực không tác động ảnh hưởng đến Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tác động ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ cần quan tâm kinh tế Thế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng góc độ quản lý, vấn đề cần quan tâm, đặt tác động ảnh hưởng nào? Đối với lĩnh vực nhóm ngành nào, doanh nghiệp chịu tác động (cả tích cực khơng tích cực) Trên sở có giải pháp sách phù hợp nhằm đảm bảo kinh tế đất nước tiếp tục tăng trưởng ổn định phát triển bền vững Trong thị trường tiền tệ hoạt động ngân hàng, tác động chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, đặt 02 vấn đề sau: + Đảm bảo ổn định vĩ mô mối liên hệ yếu tố: tỷ giá, lãi suất lạm phát sách tỷ giá lãi suất Mỹ Trung quốc Quốc gia khác thay đổi tác động đến tiền đồng tỷ giá VND so với đồng tiền mạnh khác + Đảm bảo hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp để thúc đẩy xuất khẩu; mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh hiệu hoạt động thông qua hệ thống sách tài chính, thuế, cải cách hành chính… có sách tín dụng ngân hàng… Theo tác động đến VND tỷ giá, góc độ ngân hàng, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc có tác động ảnh hưởng đến tỷ giá hoạt động xuất nhập theo hướng sau: Thứ Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc xảy làm gia tăng áp lực lên tỷ giá VNĐ loại ngoại tệ mạnh khác Đặc biệt đồng Nhân dân tệ đồng tiền khác khu vực giá nhanh so với đồng Dolla Mỹ, làm gia tăng áp lực lên tỷ giá theo xu hướng Diễn biến tác động đến kinh tế vĩ mô, đến yếu tố liên quan: tỷ giá – lãi suất lạm phát, tạo áp lực đến điều hành sách tiền tệ, đến ổn định kinh tế vĩ mô tăng trưởng, phát triển kinh tế Thứ hai chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc xảy ra, đồng Nhân nhân tệ giá xu hướng tất yếu2 nhằm tăng khả cạnh tranh cho hàng hóa Trung Quốc Diễn biến tác động đến hoạt động xuất nhập sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tỷ giá thị trường Từ đầu tháng đến nay, tỷ giá VND/USD ngân hàng thương mại (NHTM) thị trường tự tăng lên đáng kể Qua thống kê NHNN chi nhánh TP.HCM, giá bán USD NHTM ngày 10/9/2018 mức 23.340 đồng/USD tăng 310 đồng hay 1,35% so với đầu tháng Giá bán USD NHTM gần kịch trần biên độ cho phép Trên thị trường tự do, giá USD ngày 10/9/2018 mức 23.450 đồng/USD, tăng 310 đồng hay 1,34% so với đầu tháng Chênh lệch giá thị trường tự NHTM có thời điểm nới rộng đến 335 đồng Tuy nhiên, tình hình mua bán ngoại tệ NHTM địa bàn TP.HCM ổn định, NHTM đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ doanh nghiệp người dân Đồng nhân dân tệ giá 7% từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung xảy Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tác động ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ cần quan tâm ngoại hối Theo hướng: + Đồng nhân dân tệ giá, điều kiện VNĐ ổn định tạo thuận lợi lớn hàng hóa nhập từ Trung quốc làm nguyên liệu cho sản xuất nước sản xuất hàng hóa, sản phẩm xuất khẩu, giá thành đầu vào thấp hơn, chi phí thấp nâng cao khả cạnh tranh cho hàng hóa theo chiều hướng tích cực + Khi hàng hóa Trung quốc chịu thuế cao, hội cho hàng hóa nhóm Việt Nam (với mặt hàng Trung Quốc bị Mỹ tăng thuế) xuất Thị trường Mỹ, lẽ việc tăng thuế hàng hóa xuất Trung Quốc, kéo theo hàng hóa Trung quốc đắt hàng hóa loại, cạnh tranh, hội mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam thuận lợi thị trường Mỹ Qúa trình kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh xuất phát triển, kích thích doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất Như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung quốc xảy ra, tiếp cận theo nhóm hàng, sản phẩm cụ thể lĩnh vực cụ thể hội cho doanh nghiệp sản xuất xuất nhập mặt hàng có liên quan, mặt hàng nhóm Theo xu hướng tác động tích cực này, việc giữ ổn định tỷ giá theo định hướng điều hành thực nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng phù hợp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất thị trường Mỹ nhập nguyên liệu từ thị trường Trung quốc Thứ ba tỷ giá yếu tố vĩ mô thuộc tầm quản lý điều hành Chính phủ, NHTW giữ vai trò quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Vì việc đảm bảo cho tỷ giá diễn biến phù hợp bối cảnh xảy chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có ý nghĩa quan trọng Đặc biệt cần phải phân tích đánh giá thực trạng, quy mô mức độ tác động kinh tế đất nước, hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, nhóm ngành nào, lĩnh vực kinh tế ảnh hưởng, từ có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để cạnh tranh phát triển Đây giải pháp bền vững Trong tỷ giá – yếu tố kinh tế vĩ mơ có tác động ảnh hưởng đến tồn kinh tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng (do liên quan đến lãi suất, đến lạm phát, đến đầu tư….) Một số giải pháp định hướng: Nhóm giải pháp ngắn hạn Trong quan tâm thực số giải pháp nhằm ổn định thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối đảm bảo cung – cầu ngoại tệ Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tác động ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ cần quan tâm cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập Cụ thể : + Đảm bảo quan hệ cung – cầu ngoại tệ, ổn định thị trường ngoại hối Tiếp tục đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cho doanh nghiệp, người dân phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, nhu cầu học tập, du lịch, y tế, văn hóa + Tiếp tục củng cố vững niềm tin thị trường Hiệu sách tiền tệ NHTW suốt giai đoạn vừa khẳng định, ổn định kinh tế vĩ mô tăng trưởng kinh tế 03 năm gần đây, kết tạo lập củng cố niềm tin thị trường, niềm tin doanh nghiệp, người dân nhà đầu tư vào thị trường tiền tệ, ngoại hối sách NHTW Do việc tiếp tục củng cố vững niềm tin thị trường có ý nghĩa quan trọng việc thực điều hành sách tiền tệ, việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư doanh nghiệp, hạn chế tối đa yếu tố tâm lý thường gây ảnh hưởng đến thị trường, đến tỷ giá, lãi suất lạm phát + Đảm bảo tuân thủ kỷ luật thị trường, tuân thủ quy định khai thác sử dụng vốn ngoại tệ; mua bán ngoại tệ nhằm đảm bảo trật tự thị trường Đây kết đạt quan trọng năm gần đây, cần tiếp tục phát huy nhằm hạn chế rủi ro thị trường, rủi ro biến động tỷ giá + Tiếp tục sách sách tiền tệ, tín dụng lãi suất phát huy hiệu nhằm thực tốt mục tiêu: ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Trong tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập gắn với chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thực hiện: cho vay 05 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên tiên; chương trình tín dụng Chính phủ, NHTW nhằm định hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Nhóm giải pháp trung dài hạn, tập trung tiếp tục tập trung thực tốt 02 vấn đề sau Thứ tiếp tục tập trung thực giải pháp nhằm nâng cao hiệu chất lượng phát triển kinh tế nói chung doanh nghiệp nói riêng Đây giải pháp không mới, song việc thực đạt kết có ý nghĩa quan trọng khơng đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững, tạo động lực cho tăng trưởng lâu dài, mà quan trọng đảm bảo khả chịu đựng, sức đề kháng kinh tế trước biến động khó lường thị trường, diễn biến khách quan: chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; biến động thị trường tài giới, giá dầu xung đột trị….điều tạo điều kiện thuận lợi cho ổn định giá trị tiền đồng, ổn định thị trường tiền tệ hoạt động ngân hàng, tạo dư địa điều hành sách, phát huy hiệu sách tiền tệ Thứ hai đảm bảo thực tốt việc chống Dolla hóa kinh tế Hiệu chống Khi ngoại tệ sử dụng ngoại tệ túy nhằm mục đích chất “đối ngoại” phục vụ hoạt động sản xuất Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tác động ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ cần quan tâm Dolla hóa kinh tế, khắc phục tình trạng đầu cơ, nắm giữ ngoại tệ, kinh doanh ngoại tệ…gây bất ổn thị trường ảnh hưởng đến sách điều hành sách tỷ giá NHTW Chính lẽ đó, khắc phục tình trạng này, khơng đảm bảo góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường ngoại hối, nâng cao hiệu điều hành NHTW – tất yếu tố góp phần quan trọng việc hạn chế tác động khơng tích cực từ biến động thị trường, chiến thương mại Mỹ - Trung, từ việc điều chỉnh sách tiền tệ quốc gia giới; giá đồng tiền mạnh - kinh doanh xuất nhập quan hệ thương mại, dịch vụ cho doanh nghiệp, tổ chức người dân có nhu cầu ngoại tệ theo quy định ... phát triển Đây giải pháp bền vững Trong tỷ giá – yếu tố kinh tế vĩ mơ có tác động ảnh hưởng đến to n kinh tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng (do liên quan đến lãi suất, đến lạm phát, đến đầu tư….)
- Xem thêm -

Xem thêm: CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CẦN QUAN TÂM, CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CẦN QUAN TÂM

Từ khóa liên quan