giáo án lớp 4 tuần 5.cktkn

38 72 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 06:13

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ TÂNTRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HIỆPGIÁO ÁN Lớp: 4A1, tuần 5 Họ và tên giáo viên: Trần Thị Ngọc Năm học 2019 2020Phú Tân, ngày tháng năm 2019Thứ 2 ngày tháng năm 2019MÔN: TẬP ĐỌCBÀI DẠY: NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG. Tiết 9I MỤC TIÊU:1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Đọc thành tiếng: Đọc đúng các tiếng, từ khó: chẳng nảy mầm, luộc kĩ, sững sờ. Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi cảm. Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung. Đọc hiểu: Hiểu các từ ngữ khó trong bài: bệ hạ, sững sờ, dõng dạc, hiền minh. Hiểu nội dung ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật. Rèn kĩ năng đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung. HS có năng khiếu trả lời được câu hỏi 4 SGK. Giáo dục học sinh tính trung thực trong cuộc sống.2. Nội dung giáo dục tích hợp: KNS: tìm hiểu bài.3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tácII. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC: Đối với giáo viên: SGK Đối với học sinh: SGK, Vở TrắngIII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức: (1 phút)II. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) Gọi 2 học sinh lên đọc HTL bài: tre Việt Nam và trả lời. Bài thơ ca ngợi những phẩm chất gì? Của ai? Em thích hình ảnh nào trong bài? Vì sao?GV nhận xét.III. Hoạt động bài mới:1. Giới thiệu bài: (2 phút) (dùng lời) ghi đề bài lên bảng.2. Giảng bài mới (30 phút) Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài. Luyện đọc: Gọi 4 học sinh tiếp nối lần 1. Sửa lỗi phát âm, ngắt giọng. Học sinh đọc (2 lượt) rút từ cần đọc đúng. Giáo viên: tiếp tục uốn nắn, sửa sai cho học sinh. Học sinh chú ý câu: Vua ra lệnh…..trừng phạt. Gọi 2 học sinh đọc toàn bài. 1 học sinh đọc chú giải.+ Giáo viên đọc mẫu chú ý giọng đọc. Tìm hiểu bài: Yêu cầu học sinh đọc thầm toàn bài và trả lời.? Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi?? Nhà vua làm cách nào để tìm được người trung thực?? Theo em, hạt thóc giống đó có nảy mầm được không? Vì sao?? Theo em. Nhà vua có mưu kế gì trong việc này?+ Đoạn 1 ý nói gì? Ghi ý 1.? Theo lệnh vua, chú bé Chôm đã làm gì? Kết quả ra sao?? Đến kỳ nộp thóc chi vua, chuyện gì đã xảy ra?? Hành động của cậu bé Chôm có gì khác mọi người?? Thái độ của mọi người như thế nào khi nghe Chôm nói?KNS: Tư duy phê phán.? Nhà vua đã nói như thế nào?? Vua khen cậu bé Chôm những gì?? Cậu bé Chôm được hưởng những gì do tính thật thà, dũng cảm của mình?? Theo em. Vì sao người trung thực là người đáng quý? KNS: Tự nhận thức về bản thân.? Đoạn 2, 3, 4 nói lên điều gì?Ghi ý chính.Câu chuyện có ý nghĩa như thế nào? Ghi bảng.KNS: Xác định giá trị. Đọc diễn cảm: Gọi 4 học sinh đọc tiếp nối, cả lớp theo dõi để tìm ra giọng đọc thích hợp. Gọi 4 học sinh tiếp theo đọc nối tiếp đoạn. Treo bảng phụ có đoạn đọc diễn cảm. Đọc mẫu. Yêu cầu học sinh tìm ra cách đọc và luyện đọc. Gọi 2 học sinh đọc lại toàn bài. Gọi 3 học sinh tham gia đọc theo vai. Nhận xét học sinh đọc tốt.3. Củng cố (2 phút)? Câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì?KNS: Tự nhận thức bản thân.4. Dặn dò: (1 phút) Nhận xét tiết học dặn học sinh về nhà học bài. Chuẩn bị: Gà Trồng và Cáo. HS đọc Học sinh đọc theo trình tự.Đoạn 1: Ngày xưa…..bị trừng phạt.Đoạn 2: Có chú bé…..nảy mầm được.Đoạn 3: Mọi người …..đến của ta.Đoạn 4: Rồi vua dõng dạc……hiền minh. 2 học sinh đọc. 1 học sinh đọc Học sinh lắng nghe. Đọc thầm và trả lời: chọn. Chọn người trung thực để truyền ngôi. Vua phát cho …………..sẽ bị trừng phạt. Không thể nảy mầm được vì nó đã được luộc kỹ rồi.+ Muốn tìm ai là người trung thực.+ Nhà vua chọn người trung thực để nối ngôi. Chôm giao trồng, em dốc công chăm sóc ……………nảy mầm. Mọi người nô nức……..nảy mầm được Mọi người không dám trái lệnh vua…..có thể em sẽ bị trừng trị. Mọi người sững sờ……nhận được sự trừng phạt. Thóc đã được…….vua ban. Trung thực, dũng cảm. Truyền ngôi báu và trở thành ông vua hiền minh. Tiếp nối nhau trả lời.+ Cậu bé Chôm là người trung thực dám nói lên sự thật.Ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm nói lên sự thật và cậu được hưởng hạnh phúc (2 HS nhắc lại) 4 học sinh đọc tiếp nối từng đoạn Tìm ra cách đọc. Theo dõi. Theo dõi. Tìm ra giọng đọc cho từng nhân vật luyện đọc theo vai. 2 HS đọc 3 HS đọc theo vai. HS nêu. HS lắng nghe thực hiện.MÔN: TOÁNBÀI DẠY: LUYỆN TẬP (trang26. Tiết 21 I MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Giúp học sinh củng cố về nhận biết số ngày trong từng tháng của một năm. Biết năm nhuận có 366 ngày và năm không nhuận có 365 ngày. Củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian đã học. Cách tính mốc thế kỷ.Bài 1, 2, 3. Rèn kĩ năng tính mốc thế kỷ. Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác khi học toán2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực hợp tác; Năng lực tính toánII ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC Đối với Giáo viên: SGK Đối với Học sinh: Sách giáo khoa Toán, vở Bài tập ToánIII THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh1. Ổn định tổ chức (1 phút)2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) Yêu cầu 2 học sinh lên bảng làm bài tập, dưới lớp làm vào vở: 8 phút = ……giây180giây =……phút 120 phút =……giờ 1 phút 7 giây = ……giây.6 thế kỷ =……năm 200 năm =……thế kỷ. Nhận xét, đánh giá:3. Hoạt động bài mới:1. Giới thiệu bài (2 phút) – ghi tên bài.2. Giảng bài mới: (30 phút) Hoạt động 1: Làm bài tập.Bài tập1: Mời 1 học sinh nêu yêu cầu bài tập 1. Yêu cầu học sinh làm miệng bài này.a, Có thể cho học sinh nhớ số ngày trong mỗi tháng như sau: Nắm bàn tay trái hoặc tay phải để trước mặt, tính từ trái qua phải: chỗ lồi của đốt xương ngón tay út chỉ tháng 1 có 31 ngày, chỗ của các đốt xương tiếp theo chỉ tháng 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày. Chỗ lõm giữa 2 chỗ lồi của tháng 1 và 3 chỉ tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày, 30 ngày là những chỗ làm tiếp theo tháng 4, 6, 9,11.b, Năm nhuận có bao nhiêu ngày?Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?Bài tập 2: Mời 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập 2. Chia học sinh trong lớp làm 5 nhóm. Phát cho học sinh giấy khổ to, bút dạ. Yêu cầu học sinh làm bài tập 2 vào giấy khổ to. Nhận xét. Mời vài học sinh nêu cách làm một số bài Ví dụ:3 ngày =…………giờ.12 phút= ………….giây.3 giờ 10 phút = …………phútBài tập 3: Mời 1 học sinh nêu yêu cầu bài tập 3. Mời 1 học sinh lên bảng làm. Nhận xét bài làm trên bảng.Bài tập 4: Mời 1 học sinh đọc đề bài: Phân tích đề bài theo cặp. Mời học sinh nêu cách giải. Yêu cầu học sinh làm vào vở.Bài tập 5: Yêu cầu học sinh đọc bài tập 5 và phân vào chữ cái có câu trả lời đúng. Yêu cầu vài học sinh nêu câu trả lời đúng. Giáo viên củng cố lại cho học sinh cách xem đồng hồ. Hoạt động 2: Thu vở bài tập toán của học sinh nhận xét.3. Củng cố: (2 phút)Nhắc lại cho học sinh cách tính những tháng có 31 ngày, 30 ngày và 28 hoặc 29 ngày.4. Dặn dò: (1 phút) Nhận xét giờ học. Dặn dò: chuẩn bị giờ sau: Tìm số trung bình cộng. HS làm bài HS nêu yêu cầu. Lớp theo dõi. Học sinh nối tiếp nhau trả lời. Năm nhuận: 366 ngày. (tháng 2 có 29 ngày) Năm không nhuận: 365 ngày. HS đọc Mỗi nhóm 6 học sinh. Học sinh làm theo nhóm, đại diện 2 nhóm làm nhanh nhất lên dán kết quả vào bảng. Lớp nhận xét, thống nhất kết quả đúng. Vì 1 ngày = 24 giờ nên 3 ngày = 24 x 3 = 72. Vì 1 phút = 60 giây nên 12 phút = 60 giây : 2 = 30 giây Vì 3 giờ = 180 phút nên 3 giờ 10phút = 180 phút + 10 phút = 190 phút. HS nêu yêu cầu. Lớp theo dõi. 1 HS làm bảng. Lớp làm bài ra vở. Giơ thẻ và thống nhất kết quả.a) Thế kỷ XVIII.B) Năm sinh của Nguyễn Trải là: 1980 600 = 1380 thuộc thế kỷ XIV. HS đọc Cần đổi 14 phút = 15 giây.15 phút = 12 giây.Ta có 15 giây > 12 giây. Vậy bình chạy nhanh hơn và nhanh là: 15 – 12 = 3 (giây) Đáp số: 3 giây. HS đọc HS suy nghĩ trả lờia) Câu trả lời: .b) Câu trả lời: . Lớp nhận xét và thống nhất ý kiến. HS nộp vở BT. HS lắng nghe. HS lắng nghe thực hiện.Buổi chiềuMÔN: LUYỆN VIẾTBÀI DẠY: BÀI 5. Tiết 5I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Luyện viết đoạn văn Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ. Học sinh yêu thích học môn học.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực thẩm mĩ.II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC: Đối với giáo viên: Vở tập viết Đối với học sinh: Vở tập viết.III. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức: (1 phút)II. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)GV kiểm tra sự chuẩn bị của HSIII. Hoạt động bài mới:1. Giới thiệu bài: (2 phút) (dùng lời) ghi đề bài lên bảng.GV cho HS đọc đoạn viếtCho HS nêu cách trình bày đoạn viết Bài thuộc thể loại nào, khi trình bày phải trình bày như thế nào? Viết nét nghiêng, hay đứng. GV cho HS nhận dạng một số từ (độ cao con chữ, cách đặt dấu, cách nối nét, khoảng cách con chữ.) GV cho HS viết bài GV theo dõi, nhắc nhở cách trình bày, tư thế ngồi viết. Thu một số bài, nhận xét.3. Củng cố (2 phút) GV cho HS nêu nội dung bài học4. Dặn dò (1 phút) Giáo viên nhận xét tiết học Chuẩn bị bài: bài 6 HS bày vở lên bàn để GV kiểm tra HS lắng nghe 1 HS đọc Tựa bài viết giữa trang vở, viết hoa chữ cái đầu tiên, thể loại văn xuôi khi viết lùi vào 1 ô viết hoa, sau dấu chấm viết hoa, tên riêng viết hoa, tên tác giả viết góc bên phải trang vở, viết hoa đầu mỗi tiếng. HS tự nêu HS theo dõi HS viết bài 6 HS nộp bài HS nêu HS lắng ngheThứ 3 ngày tháng năm 2019MÔN: TOÁNBÀI DẠY: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (tr.2627). Tiết 22I MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Giúp học sinh có hiểu biết ban đầu về số trung bình cộng của nhiều số, biết cách tìm số trung bình cộng của nhiều số. Học sinh có kĩ năng tìm số trung bình cộng.Bài 1 (a, b, c), bài 2 Rèn kĩ năng tìm số trung bình cộng. Giáo dục học sinh áp dụng cách tìm số trung bình cộng vào cuộc sống.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác; Năng lực tính toánII ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC Đối với Giáo viên: Sách giáo khoa Đối với Học sinh: Sách giáo khoa Toán 4, vở Bài tập Toán 4III THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức (1 phút)II.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)Yêu cầu 2 học sinh lên bảng làm bài, lớp làm bài vở bài tập. Điền vào chỗ chấm dấu tích hợp: a 2 ngày…………….40 giờ5 phút………………. phút2 giờ………………..25 phút phút…………….30 giây Nhận xét và đánh giá.III. Hoạt động bài mới1. Giới thiệu bài: (2 phút) – ghi tên bài2. Giảng bài mới: (30 phút) Hoạt động 1: Giới thiệu số trung bình cộng và cách tìm số trung bình cộng. Yêu cầu 1 học sinh đọc bài toán 1.Yêu cầu học sinh trả lời.H1. Can thứ nhất 6 lít dầu, can thứ hai 4 lít muốn tìm tổng 2 can dầu bao nhiêu lít ta làm cách nào?H?2. Tổng số lít dầu của 2 can là 10 lít, muốn lấy tổng đó rót đều vào 2 can ta làm cách nào để biết mỗi can có bao nhiêu lít dầu? Yêu cầu 1 học sinh lên giải, lớp giải vào vở.H?3. Can thứ nhất 6 lít, can thức hai 4 lít dầu. Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót dầu vào 2 can vậy ( 6+4) : 2 = 5 (l). Vậy 5 còn gọi là số gì? Ta nói can thứ nhất 6 lít, can thứ hai 4 lít, trong bình mỗi can có 5 lít. Cách tính số trung bình cộng của 2 số 6 và 4 ta làm như thế nào?Bài Toán 2: mời 1 học sinh nêu yêu cầu BT2. Hướng dẫn học sinh giải BT2 tương tự như cách hướng dẫn BT1 và học sinh cùng rút ra được kết luận: nếu tính số trung bình cộng của 25, 27 và 32 ta lấy: (25 + 27 + 32) : 3 = 28, vậy 28 là trung bình cộng của 25, 27 và 32.Đặt câu hỏi: Vì sao ở bài tập 1 ta lại lấy tổng chia cho 2, bài tập 2 ta lại lấy tổng chia cho 3 để tìm số trung bình cộng? Yêu cầu học sinh rút ra kết luận: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm cách nào? Số các số hạng ở BT1 là 2, ở BT2 là 3…. Hoạt động 2: Thực hành.Bài tập 1: Mời học sinh nêu yêu cầu BT 1. Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tìm số trung bình cộng. Mời 1 học sinh lên bảng. Nhận xét bài làm trên bảng.Bài tập 2: Mời 1 học sinh đọc đề bài. Yêu cầu học sinh phân tích đề bài Mời 1 học sinh lên bảng giải. Nhận xét.Bài 3: Mỗi dãy bàn cử ra một đại diện lên bảng làm BT3.3. Củng cố: (2 phút) Nhắc lại cách tìm số trung bình cộng.4. Dặn dò: (1 phút) Nhận xét giờ học, chuẩn bị giờ sau Luyện tập HS làm bài 1 HS đọc Lớp theo dõi. Ta lấy : 6 + 4 = 10 (lít) Ta lấy 10 : 2 = 5 (lít)Giải: Tổng số lít dầu của 2 can là: 6 + 4 = 10 (lít).Số lít dầu rót đều vào mỗi can là: 10 : 2 = 5 (lít). Đáp số: 5 lít. Ta lấy: ( 6 +4 ) : 2 = 5 1 HS đọc yêu cầu Lớp theo dõi. 2, 3 học sinh trả lời: Vì BT1 ta tìm số trung bình cộng của 2 số còn BT2 là tìm số trung bình cộng của 3 số. Học sinh nêu được phần kết luận: SGK27 HS đọc yêu cầu Lớp theo dõi. 3, 4 học sinh nhắc lại. 1 HS làm bảng Lớp làm vào vở. Giơ thẻ, thống nhất kết quả. 1HS đọc đề Lớp theo dõi. Học sinh phân tích đề bài theo cặp. 1 HS giải bài bảng Lớp giải vào vở. Giơ thẻ và thống nhất cách giải. 2 bạn đại diện làm BT3, thi xem ai làm nhanh, đúng sẽ thắng cuộc. 2 HS nhắc lại. HS lắng nghe.Thứ 4 ngày tháng năm 2019MÔN: KỂ CHUYỆNBÀI DẠY: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ HỌC. Tiết 5I MỤC TIÊU:1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Rèn kỹ năng nói: Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện (mẫu chuyện, đoạn chuyện) đã nghe, đã đọc nói về tính trung thực. Hiểu truyện trao đổi với các bạn về nội dung, ý nghĩa của chuyện (mẫu chuyện, đoạn chuyện). Rèn kỹ năng nghe: học sinh chăm chú nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn. Rèn kỹ năng nói và kỹ năng nghe. Giáo dục học sinh tính trung thực.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tácII ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC: Đối với Giáo viên: SGK; Một số truyện: Truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện danh nhân,….. Đối với Học sinh: Sưu tầm truyện, SGK Tiếng Việt 4, vở BT Tiếng Việt 4.III THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức (1 phút)II.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) Giáo viên kiểm tra 2 học sinh kể câu chuyện: Một nhà thơ chân chính và nêu ý nghĩa của câu chuyện.GV nhận xétIII. Hoạt động bài mới1.Giới thiệu bài (2 phút) – Ghi tên bài2. Giảng bài mới: (30 phút) Hoạt động 1: Hương dẫn học sinh kể chuyện. Giáo viên ghi đề bài lên bảng: Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã được nghe (nghe qua ông bà, cha mẹ hay ai đó kể lại) hoặc được đọc (Tự em tìm đọc được) về tính trung thực, Giáo viên yêu cầu học sinh xác định trọng tâm của đề bài và gạch dưới những từ: kể lại, được nghe, được đọc, tính trung thực. Yêu cầu học sinh đọc gợi ý trong SGK. Dán lên bảng dàn ý kể chuyện. Yêu cầu học sinh đọc lại dàn ý. Lưu ý học sinh: ở gợi ý 1: những chuyện đã nêu đều ở trong SGK. Em có thể kể lại câu chuyện hoặc đoạn chuyện ngoài sách giáo khoa. Mời vài học sinh giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể. Yêu cầu học sinh thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa của truyện. Yêu cầu học sinh kể cho nhau nghe theo cặp và trao đổi về nghĩa của câu chuyện. Chú ý: Với những câu chuyện bạn kể quá dài, bạn có thể kể một đoạn và hứa ra chơi sẽ kể tiếp cho em nghe, hoặc cho mượn quyển truyện đó. Mời học sinh thực hành kể. Hoạt động 2: Thi kể trước lớp. Yêu cầu một số đại diện của nhóm thi kể chuyện. Dán lên bảng tiêu chí đánh giá kể chuyện, yêu cầu 2 học sinh đọc. Học sinh thi kể chuyện và kể xong nêu ý nghĩa của truyện mình vừa kể. Giáo viên và học sinh biểu dương học sinh kể hay nhất. 3. Củng cố: (2 phút) Củng cố: Hướng dẫn những học sinh kể chưa đạt về nhà kể tiếp. Đọc lại dàn ý kể chuyện.4. Dặn dò: (1 phút) Tuyên dương học sinh chăm chú học, phát biểu. Nhắc nhỡ học sinh chưa mạnh dạn trong giờ học. Dặn dò: chuẩn bị bài tập kể chuyện tuần sau: Kể chuyện đã nghe, đã đọc. HS kể HS theo dõi. HS nêu yêu cầu đề bài. Nối tiếp nhau đọc các gợi ý 1 – 2 – 3 4. 3, 4 học sinh đọc. Học sinh nối tiếp nhau giới thiệu tên chuyện và chủ đề của chuyện. Học sinh kể cho nhau nghe câu chuyện, đoạn truyện của mình đã được nghe, được đọc và đạt câu hỏi cho nhau để rút ra ý nghĩa của truyện. Đại diện nhóm thi kể Lớp lắng nghe. 2HS đọc Lớp nghe. Lớp lắng nghe để chọn 1 học sinh kể hay nhất. 2, 3 học sinh đọc dàn ý kể chuyện.HS lắng ngheMÔN: TOÁNBÀI DẠY: LUYỆN TẬP (trang28). Tiết 23I MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Giúp học sinh củng cố: Hiểu biết ban đầu về số trung bình cộng và cách tìm số trung bình cộng. Giải bài toán về số trung bình cộng.Bài 1, 2, 3. Rèn cho học sinh kĩ năng tìm số trung bình cộng. Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi học toán.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác; Năng lực tính toánII ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC Đối với Giáo viên: SGK Đối với Học sinh: Sách giáo khoa Toán, vở Bài tập ToánIII THỰC HIỆN BÀI HỌCHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức (1 phút)II.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)Yêu cầu 2 học sinh trả lời câu hỏi:+ Muốn tìm trung bình cộng của: 36, 38, 40, 34 GV nhận xét.III. Hoạt động bài mới1. Giới thiệu bài. (2 phút)–Ghi tên bài2. Giảng bài mới: (30 phút)Bài tập 1: yêu cầu 1 học sinh nêu nhiệm vụ bài tập 1. Mời 1 học sinh lên bảng làm. Lớp nhận xét bài làm trên bảng.Bài tập 2: Mời 1 học sinh đọc đề toán: Phân tích đề toán. Mời 1 học sinh lên bảng lớp giải. Nhận xét bài làm trên bảng.Bài 3: Mời 1 học sinh đọc đề bài toán. Yêu cầu học sinh phân tích đề bài. Mời 2 học sinh từ hai dãy bàn lên thi giải, học sinh nào giải nhanh hơn và đúng học sinh đó thắng. Nhận xét làm bài của 2 bạn.Bài tập 4: Mời 1 học sinh đọc đề bài. Yêu cầu học sinh phân tích đề bài. Mời 1 học sinh lên bảng giải. Nhận xét bài làm trên bảng.3. Củng cố: (2 phút) nhắc lại cách tìm số trung bình cộng của nhiều số.4. Dặn dò: (1 phút) Nhận xét giờ học. Dặn dò: yêu cầu học sinh làm bài tập về nhà. Bài 528SGK.Chuẩn bị giờ sau Bài: Biểu đồ HS nêu 1 HS nêu Lớp làm vào vở. 1 HS làm bảng Giơ thẻ và thống nhất kết quả.a) Số trung bình cộng của: 96, 121 và 143 là (96 + 121 = 143): 3 = 120.b) Số trung bình cộng của: 35, 12, 24, 21 và 43 là: (35+ 12 + 24 + 21+ 4) : 5 = 27. 1 HS đọc Lớp theo dõi. Học sinh phân tích đề bài theo cặp. Giải vào vở. Giơ thẻ, thống nhất kết quả.Giải: Tổng số người tăng thêm trong 3 năm là: 96 = 82 = 71 = 249 (người) Trung bình mỗi năm số người xã đó tăng thêm là: 249 : 3 = 83 (người). Đáp số: 83 người. 1 HS đọc Lớp theo dõi. Phân tích đề bài theo cặp. 2 HS làm bài thi Lớp làm vào vở. Giơ thẻ và thống nhất cách giải đúng.Giải: Tổng số đo chiều cao của 5 học sinh là: 138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670cmTrung bình số đo chiều cao của mỗi học là: 670 : 6 = 134 (cm). Đáp số: 134 cm.1 HS đọc đề Lớp theo dõi. Phân tích đề bài theo cặp. 1 HS làm bảng Lớp làm vào vở. Giơ thẻ và thống nhất cách giải.Số thực phẩm do 5 ô tô đi đầu chuyển là: 36 x 5 = 180 (tạ).Số tạ thực phẩm do 4 ô tô đi sau chuyển là: 45 x 5 = 225 (tạ).Số thực phẩm do 9 ô tô chuyển là: 180 + 225 = 405 (tạ).Trung mỗi ô chuyển là: 450 : 9 = 50 (tạ). 50 tạ = 5 tấn Đáp số = 5 tấn. 2 HS nhắc lại HS lắng nghe.Buổi chiềuMÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂUBÀI DẠY: MỞ RỘNG VỐN TỪ TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG. Tiết 9I MỤC TIÊU:1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Mở rộng vốn từ ngữ thuộc chủ điểm trung thực – tự trọng. Nắm được nghĩa và biết cách dùng từ ngữ nêu trên để đặt câu. Rèn kĩ năng dùng từ ngữ thuộc chủ điểm trung thực – tự trọng để đặt câu. Giáo dục học sinh dùng từ đúng ngữ cảnh.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác.II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với Giáo viên: SGK Đối với Học sinh : SGK Tiếng Việt, vở BT Tiếng Việt.III THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức (1 phút)II. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) + Giáo viên kiểm tra 2 học sinh: 1 em làm bài tập 2; 1 em làm bài tập 3 trong tiết luyện từ và câu hôm trước (làm miệng) Nhận xét, đánh giá.III. Hoạt động bài mới:1. Giới thiệu bài (2 phút) – ghi tên bài. 2. Giảng bài mới: (30 phút) Hoạt động 1: hướng dẫn học sinh làm bài tập:Bài tập 1: yêu cầu 1 học sinh đọc nội dung BT 1. Chia học sinh trong lớp thành 5 nhóm Yêu cầu học sinh thực hiện BT1 Yêu cầu các nhóm nhận xét Bài tập 2: Mời 1 học sinh nêu yêu cầu BT2 Yêu cầu học sinh đặt câu vào giấy nháp Mời học sinh làm miệng BT2 Nhận xét các câu văn của học sinh Bài tập 3: Mời 1 học sinh nu yêu cầu BT3 Yêu cầu học sinh tra từ điển học sinh để tìm nghĩa của từ Tự trọng sau đó đối chiếu đề tìm lời giải. Nhận xét bài làm trên bảngBài tập 4: Mời 1 học sinh nêu lên yêu cầu BT4. Yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp và gạch dưới bằng bút đỏ trước thành ngữ, tục ngữ nói về tính trung thực, bằng mực xanh thành ngữ, tục ngữ nói về lòng tự trọng Nhận xét3. Củng cố: (2 phút) Học sinh đọc lại câu từ ngữ nói về lòng tự trọng và tính trung thực.4. Dặn dò: (1 phút) Nhận xét giờ học Dặn dò: chuẩn bị giờ sau: “Danh từ” HS làm bài 1HS đọc Lớp theo dõi Mỗi nhóm 6 học sinh Học sinh các nhóm thảo luận thư ký của nhóm ghi kết quả của BT1 vào giấy Đại diện 2 nhóm làm nhanh nhất lên làm vào bảng lớp Lớp nhận xét và thống nhất kết quả Từ cùng nghĩa với từ trung thựcThẳng thắn, thẳng tính ngay thẳng, thật thà, chân thật, thật lòng……. Từ trái nghĩa với từ trung thựcDối trá, gian dối, gian lận, gian giảo, lừa bịp, lừa đảo… 1 HS nêu yêu cầu bài tập Lớp theo dõi Học sinh suy nghĩ đặt câu. Học sinh nối tiếp nhau đọc câu văn mình đã đặt theo yêu cầu của BT2. 1 HS nêu yêu cầu Lớp theo dõi 2, 3 học sinh lên bảng làm bảng. HS nêu Nhận xét và thống nhất cách làm đúng. Lời giải đúng: ý © 1 HS nêu yêu cầu. 2 học sinh lên bảng làm vào giấy khổ to đã dán sẵn trên bảng Nhận xét và thống nhất kết quả các thành ngữ: a, c,d: nĩi về tính trung thực các thành ngữ, tục ngữ: b, c nói về tính tự trọng. 2 HS đọc lại. HS lắng nghe.Thứ 5 ngày tháng năm 2019MÔN: TẬP ĐỌCBÀI DẠY: GÀ TRỐNG VÀ CÁO. Tiết 10 I MỤC TIÊU:1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ. Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ, cuối mỗi dòng thơ. Biết đọc bài với dọng vui, dí dỏm, thể hiện được tâm trạng và tính cách các nhân vật. Hiểu các từ ngữ trong bài. Hiểu ý ngầm sau lời nói ngọt ngào của Cáo và Gà Trống. Hiểu ý nghĩa của bài thơ ngụ ngôn: Khuyên con người hãy cảnh giác và thông minh như Gà Trống, chớ tin những lời mê hoặc ngọt ngào của những kẻ xấu xa như Cáo. Học thuộc lòng bài thơ. Rèn kĩ năng đọc diễn cảm bài thơ HTL bài thơ. Giáo dục HS hãy cảnh giác và thông minh như Gà Trống, chớ tin những lời mê hoặc ngọt ngào của những kẻ xấu xa như Cáo.2. Nội dung giáo dục tích hợp: GD quốc phòng và an ninh: Tìm hiểu bài, Củng cố dặn dò.3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác. II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC Đối với Giáo viên: SGK. Đối với Học sinh: Sách giáo khoa TV, vở ghi Tập đọc.III THỰC HIỆN BÀI HỌCHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức (1 phút)II.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)Yêu cầu 2 học sinh đọc nối tiếp bài Những hạt thóc giống trả lời câu hỏi 1, 2 SGK. 1 học sinh khác nêu nội dung ý nghĩa bài.GV nhận xét.III. Hoạt động bài mới1. Giới thiệu bài. (2 phút) – Ghi tên bài2. Giảng bài mới: (30 phút) Luyện đọc: 1 HS có năng khiếu đọc toàn bài. HS tìm từ khó đọc, GV kết hợp ghi bảng Cho HS đọc từ khó. Cho HS chia đoạn GV chốt. Học sinh đọc nối tiếp nhau từng đoạn của bài (3 đoạn ) Chữa lỗi phát âm tại chỗ cho từng em. Cho HS nêu cách đọc GV chốt HS đọc nối tiếp lần 2 GV chữa lỗi, hướng dẫn cách đọc đúng giọng. Một học sinh đọc chú giải, giáo viên kết hợp giải nghĩa thêm. Cho HS đọc theo nhóm Thi đọc theo nhóm Mời đại diện nhóm nhận xét. GV nhận xét, tuyên dương cá nhân nhóm đọc hay. Cho 1 HS đọc lại bài Tìm hiểu bài:Giáo viên nêu câu hỏi: Gà Trống đứng ở đâu, Cáo đứng ở đâu? Cáo đã làm gì để Gà xuống đất? Thông tin của Cáo là thật hay bịa đặt? Vì sao gà không nghe lời cáo? Gà tung tin chó săn đang chạy tới để làm gì? Thái độ của cáo như thế nào? Thấy cáo bỏ chạy thái độ của gà như thế nào? Theo em gà thông minh ở điểm nào?GD quốc phòng và an ninh: Phải có tinh thần cảnh giác mới có thể phòng và tránh được nguy hiểm. Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm và học thuộc lòng. Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc 3 học sinh đọc nối tiếp 3 đoạn thơ Cho học sinh đọc nhẩm thi đọc thuộc lòng3. Củng cố: (2 phút) Cho học sinh nhắc lại nội dung bài học Giáo dục học sinh phải sống thật thà, trung thực song phải biết xử trí thông minh đối với bọn lừa đảo.GD quốc phòng và an ninh: Phải có tinh thần cảnh giác mới có thể phòng và tránh được nguy hiểm.4. Dặn dò: (1 phút) Nhắc nhở học sinh về nhà học thuộc lòng bài thơ. Học sinh lắng nghe 1 HS đọc HS nêu từ khó HS nêu, HS khác nhận xétĐoạn 1: mười dòng thơ đầuĐoạn 2: sáu dòng tiếpĐoạn 3: bốn dòng cuối HS đọc nối tiếp HS nêu cách đọc HS đọc 1HS đọc HS đọc theo nhóm 3 HS đọc Đại diện nhóm nhận xét 1 HS đọc Gà đứng trên cành cây, Cáo ở dưới gốc cây. Cáo đon đả mời gà xuống đất và bảo: từ nay muôn loài đã kết thân.Gà hãy xuống Cáo bịa ra. Gà biết cáo muốn dụ gà xuống để ăn thịt Để cáo sợ mà bỏ chạy, lộ mưu gian Cáo khiếp sợ, hồn lạc phách bay, quắp đuôi co cẳng bỏ chạy. Gà khoái chí Gà không bóc trần mưu gian của cáo mà giả bộ tin, mừng khi nghe thông báo của cáo sau đó cho biết chó săn đang chạy tới làm cáo khiếp sợ. Khuyên người ta đừng vội tin những lời ngọt ngào. HS lắng nghe 3 học sinh đọc Thi đọc thuộc lòng Học sinh nhắc lại. HS Lắng nghe. HS Thực hiệnMÔN: TOÁNBÀI DẠY: BIỂU ĐỒ (tr. 28 29). Tiết 24I MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Giúp học sinh bước đầu nhận biết về biểu đồ tranh, biết đọc và phân tích số liệu trên biểu đồ tranh. Bước đầu xử lý số liệu trên biểu đồ tranh.Bài 1, bài 2 a, b. Rèn kỹ năng xem biểu đồ. Giáo dục học sinh áp dụng cách tìm biểu đồ vào cuộc sống.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực tính toánII ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC Đối với Giáo viên: SGK Đối với Học sinh: Sách giáo khoa Toán, vở Bài tập Toán.III THỰC HIỆN BÀI HỌCHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức (1 phút)II. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)1 học sinh lên giải bài tập 5SGK trang 28 GV Nhận xét và đánh giá.III. Hoạt động bài mới1. Giới thiệu bài. (2 phút) – Ghi tên bài2. Giảng bài mới: (30phút) Hoạt động 1: Làm quen với bản đồ tranh. Cho học sinh quan sát biểu đồ Các con của năm gia đình treo trên bảng.Đặt câu hỏi:H?1. Biểu đồ trên gồm mất cột.H?2. Cột bên trái ghi gì và cột bên phải ghi những gì?H?3. Biểu đồ trên gồm mấy hàng?H?4. Nhìn vào hàng thứ nhất cho ta biết điều gì?Hỏi hết các hàng của biểu đồ. Hoạt động 2: Thực hành.Bài 1: Mời 1 học sinh nêu yêu cầu của BT1. Treo biểu đồ tranh: Các nhóm thể thao khối lớp 4 tham gia. Yêu cầu học sinh suy nghĩ các câu hỏi BT1. Mời học sinh nối tiếp trả lời các câu hỏi BT1.Bài tập 2: Mời 1 học sinh nêu yêu cầu của BT2. Mời 1 học sinh lên bảng làm BT2a. Nhận xét bài làm trên bảng. Hướng dẫn bài 2b 3 Củng cố (2 phút)Nêu cách đọc biểu đồ4 Dặn dò: (1 phút)Bài chuẩn bị: Biểu đồ (tt) HS làm bài Học sinh quan sát. 2 cột.+ Cột bên trái ghi tên của 5 gia đình: Cô Mai, Cô Lan, Cô Hồng, Cô Đàn và cô Cúc.+ Cột bên phải: Nói về số con trai, con gái của mỗi gia đình. Gồm: 5 hàng. Ta biết gia đình cô Mai có 2 con gái. Học sinh nêu được số con trai, con gái của từng gia đình dựa vào biểu đồ. 1 HS nêu Lớp theo dõi. Quan sát. Học sinh trả lời, các học sinh khác nhận xét bổ sung. 1 HS nêu. Lớp theo dõi. 1 HS làm bảng. Lớp làm vào vở. Giơ thẻ và thống nhất kết quả.a Số thóc gia đình Bác Hà thu hoạch được năm 2002 là: 10 x 5 = 50 (tạ) 50 tạ = 5 tấn. Lớp theo dõi. Lớp làm vào vở. Giơ thẻ và thống nhất kết quả.b Số thóc gia đình Bác Hà thu hoạch được năm 2000 là: 10 x 4 = 40 (tạ). 40 tạ = 4 tấn.Năm 2002 thu nhiều hơn năm 2000 là:5 tấn – 4 tấn = 1 (tấn)c Năm 2001 gia đình Bác Hà thu được là: 10 x 3 = 30 (tạ) = 3 tấnCả 3 năm Bác Hà thu được là: 5 + 3 = 8 (tấn)Năm 2002 thu nhiều nhất.Năm 2000 thu ít nhất. HS nêu. HS lắng nghe thực hiện.Buổi chiềuMÔN: TẬP LÀM VĂNBÀI DẠY: VIẾT THƯ (KIỂM TRA VIẾT). Tiết 9 I MỤC TIÊU:1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Củng cố kĩ năng viết thư: học sinh viết được một lá thư thăm hỏi, chúc mừng hoặc chia buồn bày tỏ tình cảm chân thành, đúng thể thức (Đủ 3 phần: phần đầu thư, phần chính, phần cuối thư) Rèn kĩ năng viết thư. Giáo dục học sinh thường xuyên viết thư thăm hỏi người thân, bạn bè.Giáo dục học sinh biết hệ thống kiến thức.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đềII. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với Giáo viên: SGK Đối với Học sinh: Giấy viết, phong bì, tem thư.III THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức (1 phút)II. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) Cho 2 học sinh nhắc lại bài văn viết thư có mấy phần? Đó là những phần nào? GV nhận xét.III. Hoạt động bài mới1. Giới thiệu bài. (2 phút)–Ghi tên bài2. Giảng bài mới: (30 phút) Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. Bài kiểm tra: hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu của đề bài. Giáo viên ghi đề bài sẵn vào bảng phụ sau đó treo lên. Giáo viên: Treo bảng phụ ghi nội dung cần ghi nhớ khi viết thư Giáo viên: Yêu cầu học sinh viết thư theo 1 trong 4 gợi ý của đề bài. Giáo viên lưu ý học sinh.+ Lời lẽ trong thư cần chân thành, thể hiện sự quan tâm.+ Viết xong thư em cho thư vào phong bì, ghi ngoài phong bì tên và địa chỉ của người gửi, tên, địa chỉ người nhận. Học sinh thực hành viết thư: Học sinh viết thư. Cuối giờ nộp cho giáo viên phong bì có thư, không dán.3. Củng cố: (2 phút) Giáo viên thu bài cả lớp. Nhắc nhở cách trình bày bài. 4. Dăn dò (1 phút)Dặn một số học sinh chưa có năng khiếu, viết bài chưa đạt về nhà viết thêm 1 lá khác nộp vào tiết tới. HS nêu: Đủ 3 phần: phần đầu thư, phần chính, phần cuối thư Mỗi 1 học sinh đọc đề bài gợi ý trang 52SGK. Mời 1, 2 học sinh đọc lại. HS thực hnh viết Nộp bài HS lắng ngheMÔN: CHÍNH TẢ (Nghe – Viết)BÀI DẠY: NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG. Tiết 5I MỤC TIÊU1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Nghe, viết đúng đẹp đoạn văn cần viết. Làm đúng bài tập chính tả phân biệt tiếng có vần enengViết sai không quá 5 lỗi chính tả. Rèn tính cẩn thận kiên trì luyện chữ, viết đúng và viết đẹp. Giáo dục học sinh biết trung thực trong cuộc sống.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực thẩm mỹII ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Đối với giáo viên: SGK Đối với học sinh: bảng con, viết chì, vở ghi, vở bài tập chính tả.IIITHỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức (1 phút)II. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) Gọi 2 học sinh lên bảng viết cho học sinh viết ở dưới viết bảng con: rạo rực, dìu dịu, gióng giả, con dao, rao vặt, giao hàng. Nhận xét bài viết của học sinh.III. Hoạt động bài mới:1. Giới thiệu bài: (2 phút) bằng lời –ghi bảng. 2. Giảng bài mới: (30 phút) Hướng dẫn nghe – viết chính tả. Gọi 1 học sinh đọc đoạn văn.? Nhà vua chọn người như thế nào để nối ngôi?? Vì sao người trung thực là người đáng quý? Hướng dẫn viết từ khó. Yêu cầu học sinh tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả. Yêu cầu học sinh luyện đọc và viết các từ vừa tìm được. Viết chính tả. Giáo viên đọc cho học sinh viết theo đúng yêu cầu. Thu bài, nhận xét bài của học sinh. Hướng dẫn làm bài tập. Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu và nội dung bài tập 2. Cho học sinh làm bài theo nhóm. Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc với các tiêu chí: tìm đúng từ, làm nhanh, đọc đúng chính tả.+ Bài 3 (b, a) gọi 1 học sinh đọc yêu cầu và nội dung. Yêu cầu học sinh suy nghĩ và tìm ra tên con vật.3. Củng cố (2 phút) Cho HS nhắc lại nội dung bài học4. Dặn dò: (1 pht) Về nhà viết lại bài 2b vào vở. Học sinh thuộc lòng 2 câu đố. Chuẩn bị: xem bài sau: Người viết truyện thật thà HS viết 1 học sinh đọc. Chọn người trung thực để nối ngôi. Vì trung thực dám nói đúng sự…… Các từ ngữ: Luộc kĩ, thóc giống, dõng dạc, truyền ngôi. Học sinh viết bảng con. Học sinh viết bài vào vở. 1 học sinh đọc Học sinh trong nhóm tiếp sức nhau điền chữ còn thiếu (Mỗi học sinh chỉ điền 1 chữ). Cử 1 đại diện đọc lại đoạn văn. Các từ cần điền: chen chân, len qua, leng keng, áo len, màu đen, khen em. 1 HS đọc HS trả lời cá nhân.a, Con nòng nọc.b, con: Chim én. HS nhắc lại HS lắng nghe. Thứ 6MÔN: TOÁNBÀI DẠY: BIỂU ĐỒ (Tiếp theo) (tr.3031). Tiết 25I MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Bước đầu nhận biết về biểu đồ cột. Biết đọc và phân tích số liệu trên bản đồ cột.Bài 1, bài 2a. Bước đầu xử lý số liệu trên bản đồ cột và thực hành hoàn thiện biểu đồ đơn giản. Giáo dục: Biết trình bày bài toán theo biểu đồ.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực tính toánII ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC Đối với Giáo viên: SGK Đối với Học sinh: Sách giáo khoa Toán, vở Bài tập Toán.III THỰC HIỆN BÀI HỌCHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức (1 phút)II.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) Gọi 1 học sinh đọc số liệu lược đồ bài 3. Thu bài một số học sinh tiết trước chưa làm xong. Giáo viên nhận xét chung.III. Hoạt động bài mới1. Giới thiệu bài. (2 phút) – Ghi tên bài2. Giảng bài mới: (30phút)a. Làm quen với biểu đồ cột:Treo biểu đồ Số chuột của 4 thôn đã diệt.Hỏi:+ Biểu đồ có mấy cột?+ Dưới chân của các cột ghi gì?+ Trục bên trái ghi gì?+ Số được ghi trên đầu mỗi cột?+ Biểu đồ biểu diễn số chuột đã diệt được của các thôn nào?+ Thôn Đông đã diệt được bao nhiêu chuột? Vì sao em biết?+ Hãy nêu số chuột đã diệt được của các thôn Đoài, Trung, Thượng.+ Như vậy cột cao hơn sẽ biểu diễn số chuột ít hay nhiều hơn?+ Thôn nào diệt được chuột nhiều nhất? Thôn nào ít nhất?+ 4 thôn diệt được trên 2000 con chuột? Là các thôn nào?b. Thực hành.Bài 1: GV cho HS Đọc biểu đồ và trả lời.Yêu cầu học sinh quan sát biểu đồ.+ Biểu đổ biểu diễn nội dung gì?+ Có những lớp nào tham gia?+ Nêu số cây trồng được từng lớp?+ Có mấy lớp trồng 30 cây?Đó là những lớp nào?+ Lớp nào trồng được ít cây nhất? Lớp nào nhiều cây nhất?+ Số cây trồng được của cả khối lớp 4 và 5 là bao nhiêu?Giáo viên nhận xét.Bài 2: GV cho Đọc và viết tiếp các số thích hợp vào biểu đồ.Cho HS quan sát biểu đồ:+ Đọc số lớp 1 từng năm học?+ Cột đầu tiên trong biểu đồ biểu diễn gì?+ Trên đỉnh cột này có chỗ trống em điền gì vào đó? Vì sao?+ Cột thứ 2 biểu diễn mấy lớp?+ Năm học nào trường có 3 lớp 1?+ Vậy ta điền năm học nào vào chỗ trống ở cột hai?3 Củng cố (2 phút)Nêu cách đọc biểu đồ4 – Dặn dò: (1 phút)Bài chuẩn bị: Luyện tập. HS đọc Học sinh quan sát và đọc biểu đồ.Trả lời:+ Có 4 cột.+ Tên 4 thôn.+ Số con chuột đã diệt.+ Số chuột được biểu diễn ở cột đó.+ Thôn Đông, thôn Đoài, thôn Trung, thôn Thượng.+ 2000 con vì trên đỉnh cột của thôn Đông tiêu diệt là 2000.+ Thôn Đoài (2200); thôn Trung (1600); thôn Thượng (2750).+ Cột cao hơn biểu diễn số chuột nhiều hơn.+ Thôn diệt được nhiều nhất là thôn Thượng, ít nhất là thôn Trung 2000 + 2200 + 1600 + 2750 = 8550.+ Có 2 thôn: thôn Đoài và thôn Thượng.Bài 1: HS Đọc biểu đồ và trả lời. HS nêu: Số cây lớp 4 và 5 trồng được.+ 4A, 4B, 5A, 5B, 5C.+ 4A: 35 cây; 4B: 28 cây; 5A: 45 cây; 5B: 40 cây; 5C: 23 cây.+ Có 3 lớp: 4A, 5A, 5B.+ Trồng được nhiều nhất là 5A, ít nhất là 5C 35 + 28 + 45 + 40 + 23 = 171 cây. Học sinh nhận xét, bổ sung.Bài 2: HS Đọc và viết tiếp các số thích hợp vào biểu đồ. HS quan sát Học sinh đọc theo sách. Biểu diễn số lớp 1 của năm học 2001 – 2002.+ Điền 4, vì đỉnh cột ghi số lớp 1 của năm 2001 – 2002.+ Biểu diễn 3 lớp.+ Năm 2002 – 2003.+ Năm 2002 – 2003. HS nhắc lại HS lắng ngheMÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂUBÀI DẠY: DANH TỪ. Tiết 10 I MỤC TIÊU:1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Hiểu danh từ là những từ chỉ sự vật (Người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị). Nhận biết được danh từ trong câu đặc biệt là danh từ chỉ khái niệm, biết đặt câu với danh từ.Đc: Không học danh từ chỉ khái niệm, đơn vị. Chỉ làm BT1, 2 Phần nhận xét, giảm bớt danh từ khái niệm, đơn vị. Rèn kĩ năng đặt câu với danh từ. Giáo dục học sinh dùng từ đúng ngữ cảnh.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tácII ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC Đối với Giáo viên: SGK Đối với Học sinh: SGK Tiếng Việt 4, vở BT Tiếng việt 4III THỰC HIỆN BÀI HỌCHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức (1 phút)II. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)+ Giáo viên kiểm tra 2 học sinh: làm lại BT1 và BT2 tiết LTVC trước. Học sinh 1 viết lên bảng lớp những từ cùng nghĩa với trung thực, đặt câu với 1 từ cùng nghĩa (làm miệng) Học sinh 2 viết những từ trái nghĩaGV nhận xét.III. Hoạt động bài mới1. Giới thiệu bài. (2 phút) – Ghi tên bài2. Giảng bài mới: (30phút) Hoạt động 1: Phần nhận xét:Bài tập 1: Mời 1 học sinh đọc nội dung BT1. Chia học sinh trong lớp thành 5 nhóm, phát giấy khổ to. Yêu cầu học sinh làm BT1 vào giấy khổ to đã viết sẵn nội dung BT1 Nhận xét Bài tập 2: 1 HS đọc nội dung BT2 Chia học sinh trong lớp thành 5 nhóm Cách thực hiện như BT1 Lời giải + Từ chỉ người: ông cha, cha ông+ Sông, dừa, chân trời là các từ chỉ sự vật+ Từ chỉ hiện tượng: mưa, nắng, cơn+ Từ chỉ khái niệm: cuộc sống, ttruyện cổ, tiếng, xưa, đời+ Từ chỉ đơn vị: cơn, con, rặng Giải thích thêm cho học sinh hiểu: Danh từ chỉ khái niệm biểu thị những cái chỉ có trong nhận thức, không có hình thù, không chạm, ngửi, nếm được, dùng để tính đếm sự việc. Hoạt động 2: Phần ghi nhớ Yêu cầu học sinh dựa vào BT2 rút ra định nghĩa về danh từ. Mời học sinh đọc nội dung ghi nhớ SGK Hoạt động 3: Phần luyện tậpBài tập 1: Mời học sinh đọc yêu cầu Mời 1 học sinh lên gạch chân những danh từ chỉ khái niệm đã được viết sẵn trong bảng phụ. Nhận xét bài làm của bạnBài tập 2: Mời 1 học sinh nêu yêu cầu BT2 Yêu cầu học sinh làm vào vở BT Mời học sinh nối tiếp đọc câu văn vừa đặt của mình Tuyên dương học sinh đặt nhiều câu đúng3. Củng cố: (2 phút) Yêu cầu 3, 4 Học sinh đọc lại phần nội dung ghi nhớ trong SGK4. Dặn dò: (1 phút) Nhận xét giờ học Dặn dò: chuẩn bị giờ sau: “Danh từ chung và danh từ riêng” HS làm bài 1 HS đọc Cả lớp đọc thầm Mỗi nhóm 1 học sinh Học sinh các nhóm thảo luận và gạch chân dưới các từ chỉ sự vật trong câu. Đại diện 2 nhóm làm nhanh nhất lên dán kết quả thảo luận lên bảng lớn. Lớp nhận xét và thống nhất kết quả Dòng 1: truyện cổ; Dòng 2: cuộc sống, tiếng, xưa;Dòng 3: cơn, nắng, mưa; Dòng 4: con, sông, rặng, dừa; Dòng 5: đời, cha ôngDòng 6: con, sông, chân trờiDòng 7: truyện cổDòng 8: ông cha. 1 HS đọc Cả lớp đọc thầm Mỗi nhóm 6 học sinh Học sinh lắng nghe 2, 3 học sinh nêu 3, 4 học sinh đọc to, lớp đọc thầm. 1 HS đọc yêu cầu Lớp theo dõi dán sẵn trên bảng 1 HS gạch chân ở bảng Lớp làm vào vở BT Tiếng việt Nhận xét và thống nhất kết quả: điểm, đạo đức, lòng, kinh nghiệm, cách mạng 1 HS nêu yêu cầu Lớp theo dõi Học sinh tự đặt câu vào vở HS nối tiếp đặt câu. HS đọc HS lắng ngheMÔN: TẬP LÀM VĂNBÀI DẠY: ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN. Tiết 10 I MỤC TIÊU:1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Học sinh có hiểu biết ban đầu về đoạn văn kể chuyện. Biết vận dụng những hiểu biết đã có để tập tạo dựng một đoạn văn kể chuyện. Rèn kĩ năng tạo dựng một đoạn văn kể chuyện. Giáo dục học sinh học tập những nhân vật tốt trong đoạn truyện, câu chuyện.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tácII. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với Giáo viên: SGK Đối với Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt 4, vở bài tập Tiếng Việt.III THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức (1 phút)II. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) Gọi 2 học sinh trả lời câu hỏi. HS 1: Em hãy cho cô biết đoạn văn thường có mấy phần? (3 phần: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn) HS 2: Dấu hiệu nào cho chúng ta biết đó là một đoạn văn? (đoạn văn có 3 phần, đầu đoạn văn thụt vào 1 ô, cuối đoạn chấm xuống dòng) GV Nhận xét, tuyên dương.III. Hoạt động bài mới:1. Giới thiệu bài (2 phút) – ghi tên bài. 2. Giảng bài mới: (30 phút) Hoạt động 1: Phần nhận xét Mời 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập 1, 2 Phát cho học sinh phiếu khổ to, bút dạ. Yêu cầu học sinh đọc thầm truyện: Những hạt thóc giống và làm việc theo nhóm để thực hiện yêu cầu Bài tập 1, 2 Mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến.Bài tập 3: Mời 1 học sinh đọc yêu cầu. Học sinh suy nghĩ và trả lời. Hoạt động 2: Phần ghi nhớ. Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ SGK. Nhắc nhở học sinh cần học thuộc ghi nhớ. Hoạt động 3: Phần luyện tập. Mời học sinh đọc nội dung của bài tập. Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân viết tiếp phần thân đoạn của đoạn 3. Mời học sinh đọc kết quả làm bài của mình. Nhận xét đoạn văn hay.3. Củng cố: (2 phút) Mời học sinh đọc ghi nhớ của bài4. Dặn dò: (1 phút) Nhận xét giờ học. Dặn dò: Chuẩn bị giờ sau: Trả bài văn Viết thư 2 HS trả lời HS đọc Tự chia làm 5 nhóm (Mỗi nhóm 6 học HS) Học sinh thảo luận theo nhóm và làm bài. Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình: dán lên bảng kết quả nhận xét và thống nhất kết quả.BT1: a. Những sự việc tạo thành cốt truyện: Những hạt thóc giống.+ Sự việc 1: Nhà vua muốn tìm người nối ngôi, giao cho mỗi người dân thóc giống đã luộc chín và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc sẽ truyền ngôi cho.+ Sự việc 2: Chú bé Chôm dóc công chăm sóc mà thóc vẫn không nẩy mầm được.+ Sự việc 3: Vua khen ngợi Chôm dũng cảm và truyền ngôi cho Chôm.b Mỗi sự việc được kể trong đoạn văn. Sự việc 1 Kể trong đoạn 1 (3 dòng đầu). Sự việc 2 kể trong đoạn 2 (2 dòng tiếp). Sự việc 3 kể trong đoạn 3 (8 dòng tiếp). Sự việc 4 kể trong đoạn 4 (4 dòng còn lại)BT3: Dấu hiệu giúp em nhận ra chỗ mở đầu và chỗ kết thức. Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng, viết lùi vào 1 ô. Chỗ kết thúc: đoạn văn là chấm xuống dòng. 3 HS đọc. Lớp lắng nghe. Mỗi đoạn văn trong bài kể 1 sự việc trong chuỗi các sự việc làm nòng cốt cho truyện. Kết 1 đoạn cần chấm xuống dòng. 2, 3 học sinh đọc to, lớp theo dõi. Học sinh tưởng tượng để viết. 6, 7 học sinh đọc. Lớp lắng nghe. 2 HS đọc. HS lắng nghe.MÔN: LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆTBÀI DẠY: LUYỆN TẬP. Tiết 13I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Đọc lưu loát, diễn cảm và hiểu nội dung truyện: Đồng tiền vàng. Củng cố thêm kiến thức về Danh từ Giáo dục HS học tập nhân vật tốt trong truyện.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác; Năng lực tính toán; Năng lực thẩm mĩ.II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC: Đối với giáo viên: SGK. Đối với học sinh: SGK, vở BT.III. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức: (1 phút)II. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)GV kiểm tra lồng ghép trong bàiIII. Hoạt động bài mới:1. Giới thiệu bài: (2 phút) (dùng lời) ghi đề bài lên bảng.2. Giảng bài mới (30 phút)Bài 1: GV cho HS đọc truyện GV nhận xétBài 2: GV cho HS nêu yêu cầu bài tập. Cho HS trả lời câu hỏi GV nhận xétBài 3: GV cho HS nêu yêu cầu bài tập. Cho HS làm bài GV nhận xét3. Củng cố (2 phút)Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài họcNhận xét, tuyên dương.4. Dặn dò. (1 phút)Xem bài sau: HS lắng nghe HS đọc truyện Chọn câu trả lời đúng HS trả lờia, Bán diêmb, Mời mua diêmc, Gầy gò, xanh xao, quần áo rách tả tơi.d, Vì thấy vẻ mặt cậu rất cương trực, tự hào khi nói mình không phải đứa bé xấu.e, Bị xe tông gãy chân vẫn nhờ em đem tiền trả đúng hẹn.g, gầy gò, xanh xao, tả tơi, khẩn khoản.h, cương trực, tự hào, ngạc nhiên, tâm hồn. Đánh dấu V vào những chỗ còn thiếu trong bảng dưới đây. 1 HS làm bảng, lớp làm vởDanh từChỉ ngườiChỉ vậtChỉ khái niệmChỉ đơn vịCậuvbévTuổivdángvVẻvMặtvBộvQuần áovbaovdiêmvHS nhắc lạiHS lắng ngheMÔN: TOÁNBÀI DẠY: LUYỆN TẬP. Tiết 9I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Củng cố về chuyển đổi đơn vị đo thời gian. Rèn kĩ năng tìm số trung bình cộng Giáo dục HS trình bày cẩn thận, chính xác2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đềNăng lực tính toánII. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC: Đối với giáo viên: SGK. Đối với học sinh: SGK, vở BT.III. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức: (1 phút)II. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)Kiểm tra lồng ghép trong bàiIII. Hoạt động bài mới:1. Giới thiệu bài: (2 phút) (dùng lời) ghi đề bài lên bảng.2. Giảng bài mới (30 phút)Bài 1: Cho HS nêu yêu cầu, xác định yêu cầu GV hướng dẫn HS xác định đúng yêu cầu Cho HS trả lời GV nhận xétBài 2: Cho HS nêu yêu cầu, xác định yêu cầu GV hướng dẫn HS xác định đúng yêu cầu Cho HS trả lời GV nhận xétBài 3: Cho HS nêu yêu cầu, xác định yêu cầu GV hướng dẫn HS xác định đúng yêu cầu Cho HS trả lời GV nhận xétBài 4: Cho HS đọc đề bài GV hướng dẫn HS phân tích bài toán Cho HS giải bài. GV nhận xét3. Củng cố (2 phút)Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài họcNhận xét, tuyên dương.4. Dặn dò. (1 phút)Xem bài sau Viết số thích hợp vào chỗ chấm HS theo dõi 4 HS điền kết quả bảng lớpa, 31 ngày; 30 ngàyb, 30 ngày; 31 ngàyc, 31 ngày; 31 ngàyd, 29 ngày; 28 ngày Viết số thích hợp vào chỗ chấm HS theo dõi HS nối tiếp trả lời miệng1 ngày = 24 giờ□(14) ngày = 6 giờ2 giờ = 120 phút□(12) giờ = 30 phút 5 phút = 300 giây□(15) phút = 12 giây Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp HS theo dõi 2 HS làm bảnga, (69 + 57) : 2 = 63b, (42 + 54 + 72 + 52) : 4 = 55 2 HS đọc HS phân tích 1 HS giải bài bảng, lớp làm vởGiải:Trung bình mỗi năm số dân của huyện đó tăng thêm là:( 480 + 366 + 420) : 3 = 422 (người) ĐS: 422 ngườiHS nhắc lạiHS lắng ngheSINH HOẠT TẬP THỂ:I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: Đánh giá tình hình học tập, nề nếp của lớp học trong tuần qua + Đề ra phương hướng giải quyết + Kế hoạch tuần tới. Rèn kĩ năng báo cáo trước lớp. GD HS thực hiện theo đúng nội quy lớp học, mỗi HS làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếpII. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC: Đối với giáo viên: Bảng tổng hợp Đối với học sinh: Các báo cáo.III. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức: (1 phút)II. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) GV cho ban cán sự tổng hợp các báo cáo.III. Hoạt động bài mới:1. Giới thiệu bài: (2 phút) (dùng lời) ghi đề bài lên bảng.2. Giảng bài mới: (30 phút)a. Chủ tịch điều hành các ban GV cho chủ tịch điều hành lớp sinh hoạt. Chủ tịch cho các ban báo cáo tình hình hoạt động, nêu kế hoạch tuần tới.+ Ban Học tập báo cáo.+ Ban Thư viện báo cáo.+ Ban Sức Khỏe+ Ban Đời sống+ Ban Văn nghệ TDTT+ Ban Cơ sở vật chất+ Ban Đối ngoại Chủ tịch cho Phó chủ tịch báo cáo Chủ tịch báo cáo:+ Nêu tên bạn vị phạm nội quy.+ Nêu tên bạn có thành tích nổi bật Chủ tịch triển khai kế hoạch tuần tới Chủ tịch cho lớp phát biểu ý kiến. Chủ tịch trả lời ý kiến đóng góp của các bạn.b. GV đánh giá kế hoạch của các ban. Chủ tịch mời GV phát biểu ý kiến. GV phát biểu: Nhắc nhở các ban làm việc hiệu quả hơn. GV đánh giá chung:+ Mặt đạt được+ Mặt chưa đạt được+ Cách khắc phục, kế hoạch tới. GV trao quyền lại cho Chủ tịch điều hành lớp.c. Kể chuyện của HS Chủ tịch cho bạn kể mẩu chuyện mới sưu tầm. HS kể xong cho bạn khác nêu nội dung câu chuyện, bài học kinh nghiệm.3. Củng cố: (2 phút) GV giáo dục thêm. Chủ tịch cho cả lớp hát bài hát.4. Dặn Dò: (1 phút) GV dặn dò HS: + Tan trường không la cà tụ tập hàng quán, ao hồ sông suối, về thẳng nhà. Chú ý an toàn giao thông… Các ban báo cáo HS lắng nghe Chủ tịch điều hành lớp Các ban báo cáo, lớp lắng nghe. Báo cáo về tình hình học tập ở lớp ở nhà của các bạn. Báo cáo tình hình đọc truyện, đọc sách, báo Báo cáo tình trạng sức khỏe các bạn Báo cáo tình hình đời sống các bạn Báo cáo tình hình luyện tập các bài hát, múa mới, trò chơi, bài thể dục bổ ích, bài võ cổ truyền. Báo cáo cơ sở vật chất lớp học (giữ gìn, bảo quản, CSVC mới) Báo cáo về giao lưu với các lớp, trường bạn (về học tập, văn nghệ TDTT) Tổng hợp hoạt động của PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ TÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HIỆP GIÁO ÁN - Lớp: 4A1, tuần - Họ tên giáo viên: Trần Thị Ngọc - Năm học 2019 - 2020 Phú Tân, ngày tháng năm 2019 Thứ ngày tháng năm 2019 MÔN: TẬP ĐỌC BÀI DẠY: NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG Tiết I/- MỤC TIÊU: Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: - Đọc thành tiếng: Đọc tiếng, từ khó: chẳng nảy mầm, luộc kĩ, sững sờ Đọc trơi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng, nhấn giọng từ ngữ gợi cảm Đọc diễn cảm toàn bài, thể giọng đọc phù hợp với nội dung Đọc - hiểu: Hiểu từ ngữ khó bài: bệ hạ, sững sờ, dõng dạc, hiền minh Hiểu nội dung ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên thật - Rèn kĩ đọc diễn cảm toàn bài, thể giọng đọc phù hợp với nội dung HS có khiếu trả lời câu hỏi SGK - Giáo dục học sinh tính trung thực sống Nội dung giáo dục tích hợp: - KNS: tìm hiểu Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC: - Đối với giáo viên: SGK - Đối với học sinh: SGK, Vở Trắng III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức: (1 phút) II Kiểm tra cũ: (4 phút) - Gọi học sinh lên đọc HTL bài: tre - HS đọc Việt Nam trả lời Bài thơ ca ngợi phẩm chất gì? Của ai? Em thích hình ảnh bài? Vì sao? GV nhận xét III Hoạt động mới: Giới thiệu bài: (2 phút) (dùng lời) - ghi đề lên bảng Giảng (30 phút) Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu * Luyện đọc: - Gọi học sinh tiếp nối lần - Sửa lỗi phát âm, ngắt giọng - Học sinh đọc (2 lượt) rút từ cần đọc Giáo viên: tiếp tục uốn nắn, sửa sai cho học sinh Học sinh ý câu: Vua lệnh… trừng phạt - Gọi học sinh đọc toàn - học sinh đọc giải + Giáo viên đọc mẫu ý giọng đọc * Tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm toàn trả lời ? Nhà vua chọn người để truyền ngôi? ? Nhà vua làm cách để tìm người trung thực? ? Theo em, hạt thóc giống có nảy mầm khơng? Vì sao? ? Theo em Nhà vua có mưu kế việc này? + Đoạn ý nói gì? - Ghi ý ? Theo lệnh vua, bé Chơm làm gì? Kết sao? ? Đến kỳ nộp thóc chi vua, chuyện xảy ra? ? Hành động cậu bé Chôm có khác người? ? Thái độ người nghe Chơm nói? KNS: Tư phê phán ? Nhà vua nói nào? ? Vua khen cậu bé Chơm gì? ? Cậu bé Chơm hưởng tính thật thà, dũng cảm mình? ? Theo em Vì người trung thực - Học sinh đọc theo trình tự Đoạn 1: Ngày xưa… bị trừng phạt Đoạn 2: Có bé… nảy mầm Đoạn 3: Mọi người … đến ta Đoạn 4: Rồi vua dõng dạc……hiền minh - học sinh đọc - học sinh đọc - Học sinh lắng nghe - Đọc thầm trả lời: chọn - Chọn người trung thực để truyền - Vua phát cho ………… bị trừng phạt - Khơng thể nảy mầm luộc kỹ + Muốn tìm người trung thực + Nhà vua chọn người trung thực để nối ngơi - Chơm giao trồng, em dốc cơng chăm sóc ……………nảy mầm - Mọi người nô nức…… nảy mầm - Mọi người khơng dám trái lệnh vua… em bị trừng trị - Mọi người sững sờ……nhận trừng phạt - Thóc được…….vua ban - Trung thực, dũng cảm - Truyền báu trở thành ông vua hiền minh - Tiếp nối trả lời người đáng quý? - KNS: Tự nhận thức thân ? Đoạn 2, 3, nói lên điều gì? Ghi ý Câu chuyện có ý nghĩa nào? Ghi bảng KNS: Xác định giá trị * Đọc diễn cảm: - Gọi học sinh đọc tiếp nối, lớp theo dõi để tìm giọng đọc thích hợp - Gọi học sinh đọc nối tiếp đoạn - Treo bảng phụ có đoạn đọc diễn cảm - Đọc mẫu - Yêu cầu học sinh tìm cách đọc luyện đọc - Gọi học sinh đọc lại toàn - Gọi học sinh tham gia đọc theo vai - Nhận xét học sinh đọc tốt Củng cố (2 phút) ? Câu chuyện muốn nói với điều gì? KNS: Tự nhận thức thân Dặn dò: (1 phút) - Nhận xét tiết học dặn học sinh nhà học - Chuẩn bị: Gà Trồng Cáo + Cậu bé Chơm người trung thực dám nói lên thật Ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm nói lên thật cậu hưởng hạnh phúc (2 HS nhắc lại) - học sinh đọc tiếp nối đoạn - Tìm cách đọc - Theo dõi - Theo dõi - Tìm giọng đọc cho nhân vật luyện đọc theo vai - HS đọc - HS đọc theo vai - HS nêu - HS lắng nghe - thực MÔN: TOÁN BÀI DẠY: LUYỆN TẬP (trang26] Tiết 21 I/- MỤC TIÊU: Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: - Giúp học sinh củng cố nhận biết số ngày tháng năm Biết năm nhuận có 366 ngày năm khơng nhuận có 365 ngày Củng cố mối quan hệ đơn vị đo thời gian học Cách tính mốc kỷ Bài 1, 2, - Rèn kĩ tính mốc kỷ - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, xác học tốn Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo; Năng lực hợp tác; Năng lực tính tốn II/- ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC - Đối với Giáo viên: SGK - Đối với Học sinh: Sách giáo khoa Toán, Bài tập Toán III/- THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức (1 phút) Kiểm tra cũ: (4 phút) Yêu cầu học sinh lên bảng làm - HS làm tập, lớp làm vào vở: phút = ……giây 180giây =……phút 120 phút =……giờ phút giây = ……giây kỷ =……năm 200 năm =……thế kỷ - Nhận xét, đánh giá: Hoạt động mới: Giới thiệu (2 phút) – ghi tên Giảng mới: (30 phút) * Hoạt động 1: Làm tập Bài tập1: Mời học sinh nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu Lớp theo dõi tập - Yêu cầu học sinh làm miệng - Học sinh nối tiếp trả lời a, Có thể cho học sinh nhớ số ngày tháng sau: Nắm bàn tay trái tay phải để trước mặt, tính từ trái qua phải: chỗ lồi đốt xương ngón tay út tháng có 31 ngày, chỗ đốt xương tháng 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày Chỗ lõm chỗ lồi tháng tháng có 28 29 ngày, 30 ngày chỗ làm tháng 4, 6, 9,11 b, Năm nhuận có ngày? Năm khơng nhuận có ngày? Bài tập 2: Mời học sinh đọc yêu cầu tập - Chia học sinh lớp làm nhóm - Phát cho học sinh giấy khổ to, bút - Yêu cầu học sinh làm tập vào giấy khổ to - Năm nhuận: 366 ngày (tháng có 29 ngày) - Năm không nhuận: 365 ngày - HS đọc - Mỗi nhóm học sinh - Học sinh làm theo nhóm, đại diện nhóm làm nhanh lên dán kết vào bảng - Nhận xét - Lớp nhận xét, thống kết - Mời vài học sinh nêu cách làm số Ví dụ: ngày =…………giờ - Vì ngày = 24 nên ngày = 24 x = 72 1/2 phút= ………….giây - Vì phút = 60 giây nên 1/2 phút = 60 giây : = 30 giây 10 phút = …………phút - Vì = 180 phút nên 10phút = 180 phút + 10 phút = 190 phút Bài tập 3: Mời học sinh nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu Lớp theo dõi tập - Mời học sinh lên bảng làm - HS làm bảng Lớp làm - Nhận xét làm bảng - Giơ thẻ thống kết a) Thế kỷ XVIII B) Năm sinh Nguyễn Trải là: 1980 - 600 = 1380 thuộc kỷ XIV Bài tập 4: Mời học sinh đọc đề bài: - HS đọc - Phân tích đề theo cặp - Cần đổi 1/4 phút = 15 giây - Mời học sinh nêu cách giải 1/5 phút = 12 giây - Yêu cầu học sinh làm vào Ta có 15 giây > 12 giây Vậy bình chạy nhanh nhanh là: 15 – 12 = (giây) Đáp số: giây Bài tập 5: Yêu cầu học sinh đọc - HS đọc tập phân vào chữ có câu trả lời - Yêu cầu vài học sinh nêu câu trả lời - HS suy nghĩ trả lời a) Câu trả lời:  b) Câu trả lời:  - Lớp nhận xét thống ý kiến * Giáo viên củng cố lại cho học sinh cách xem đồng hồ * Hoạt động 2: Thu tập toán - HS nộp BT học sinh nhận xét Củng cố: (2 phút) Nhắc lại cho học sinh cách tính - HS lắng nghe tháng có 31 ngày, 30 ngày 28 29 ngày Dặn dò: (1 phút) - Nhận xét học - Dặn dò: chuẩn bị sau: Tìm số - HS lắng nghe - thực trung bình cộng Buổi chiều MƠN: LUYỆN VIẾT BÀI DẠY: BÀI Tiết I MỤC TIÊU: Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: - Luyện viết đoạn văn - Rèn kĩ viết mẫu chữ - Học sinh u thích học mơn học Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề; Năng lực thẩm mĩ II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC: - Đối với giáo viên: Vở tập viết - Đối với học sinh: Vở tập viết III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức: (1 phút) II Kiểm tra cũ: (4 phút) GV kiểm tra chuẩn bị HS - HS bày lên bàn để GV kiểm tra III Hoạt động mới: Giới thiệu bài: (2 phút) (dùng lời) - HS lắng nghe - ghi đề lên bảng Giảng (30 phút) GV cho HS đọc đoạn viết - HS đọc Cho HS nêu cách trình bày đoạn viết - Bài thuộc thể loại nào, trình bày - Tựa viết trang vở, viết hoa phải trình bày nào? chữ đầu tiên, thể loại văn xuôi viết lùi vào ô viết hoa, sau dấu chấm viết hoa, tên riêng viết hoa, tên tác giả viết góc bên phải trang vở, viết hoa đầu tiếng - Viết nét nghiêng, hay đứng - HS tự nêu - GV cho HS nhận dạng số từ (độ - HS theo dõi cao chữ, cách đặt dấu, cách nối nét, khoảng cách chữ.) - GV cho HS viết - HS viết - GV theo dõi, nhắc nhở cách trình bày, tư ngồi viết - Thu số bài, nhận xét - HS nộp Củng cố (2 phút) - GV cho HS nêu nội dung học - HS nêu Dặn dò (1 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - HS lắng nghe - Chuẩn bị bài: *Thứ ngày tháng năm 2019 MƠN: TỐN BÀI DẠY: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (tr.26-27) Tiết 22 I/- MỤC TIÊU: Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: - Giúp học sinh có hiểu biết ban đầu số trung bình cộng nhiều số, biết cách tìm số trung bình cộng nhiều số Học sinh có kĩ tìm số trung bình cộng Bài (a, b, c), - Rèn kĩ tìm số trung bình cộng - Giáo dục học sinh áp dụng cách tìm số trung bình cộng vào sống Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề; Năng lực hợp tác; Năng lực tính tốn II/- ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC - Đối với Giáo viên: Sách giáo khoa - Đối với Học sinh: Sách giáo khoa Toán 4, Bài tập Toán III/- THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức (1 phút) II.Kiểm tra cũ: (4 phút) Yêu cầu học sinh lên bảng làm bài, - HS làm lớp làm tập - Điền vào chỗ chấm dấu tích hợp: a/ ngày…………….40 phút……………… phút giờ……………… 25 phút phút…………….30 giây Nhận xét đánh giá III Hoạt động Giới thiệu bài: (2 phút) – ghi tên Giảng mới: (30 phút) * Hoạt động 1: Giới thiệu số trung bình cộng cách tìm số trung bình cộng - Yêu cầu học sinh đọc toán Yêu cầu học sinh trả lời H/1 Can thứ lít dầu, can thứ hai lít muốn tìm tổng can dầu lít ta làm cách nào? H?2 Tổng số lít dầu can 10 lít, muốn lấy tổng rót vào can ta làm cách để biết can có lít dầu? - Yêu cầu học sinh lên giải, lớp giải vào H?3 Can thứ lít, can thức hai lít dầu Lấy tổng số lít dầu chia cho số lít dầu rót dầu vào can - HS đọc - Lớp theo dõi - Ta lấy : + = 10 (lít) - Ta lấy 10 : = (lít) Giải: Tổng số lít dầu can là: + = 10 (lít) Số lít dầu rót vào can là: ( 6+4) : = (l) Vậy gọi số gì? - Ta nói can thứ lít, can thứ hai lít, bình can có lít - Cách tính số trung bình cộng số ta làm nào? Bài Toán 2: mời học sinh nêu yêu cầu BT2 - Hướng dẫn học sinh giải BT2 tương tự cách hướng dẫn BT1 học sinh rút kết luận: tính số trung bình cộng 25, 27 32 ta lấy: (25 + 27 + 32) : = 28, 28 trung bình cộng 25, 27 32 Đặt câu hỏi: Vì tập ta lại lấy tổng chia cho 2, tập ta lại lấy tổng chia cho để tìm số trung bình cộng? - Yêu cầu học sinh rút kết luận: Muốn tìm số trung bình cộng nhiều số ta làm cách nào? - Số số hạng BT1 2, BT2 3… * Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: Mời học sinh nêu yêu cầu BT - Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tìm số trung bình cộng - Mời học sinh lên bảng - Nhận xét làm bảng Bài tập 2: Mời học sinh đọc đề - Yêu cầu học sinh phân tích đề - Mời học sinh lên bảng giải - Nhận xét Bài 3: Mỗi dãy bàn cử đại diện lên bảng làm BT3 Củng cố: (2 phút) Nhắc lại cách tìm số trung bình cộng Dặn dò: (1 phút) Nhận xét học, chuẩn bị sau Luyện tập 10 : = (lít) Đáp số: lít - Ta lấy: ( +4 ) : = - HS đọc yêu cầu - Lớp theo dõi - 2, học sinh trả lời: Vì BT1 ta tìm số trung bình cộng số BT2 tìm số trung bình cộng số - Học sinh nêu phần kết luận: SGK/27 - HS đọc yêu cầu - Lớp theo dõi - 3, học sinh nhắc lại - HS làm bảng - Lớp làm vào - Giơ thẻ, thống kết - 1HS đọc đề - Lớp theo dõi - Học sinh phân tích đề theo cặp - HS giải bảng - Lớp giải vào - Giơ thẻ thống cách giải - bạn đại diện làm BT3, thi xem làm nhanh, thắng - HS nhắc lại - HS lắng nghe 10 Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực thẩm mỹ II/- ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Đối với giáo viên: SGK - Đối với học sinh: bảng con, viết chì, ghi, tập tả III/-THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức (1 phút) II Kiểm tra cũ: (4 phút) - Gọi học sinh lên bảng viết cho học - HS viết - học sinh đọc sinh viết viết bảng con: rạo rực, dìu dịu, gióng giả, dao, rao vặt, giao hàng - Nhận xét viết học sinh III Hoạt động mới: Giới thiệu bài: (2 phút) lời – ghi bảng Giảng mới: (30 phút) * Hướng dẫn nghe – viết tả - Gọi học sinh đọc đoạn văn ? Nhà vua chọn người để - Chọn người trung thực để nối ngơi nối ngơi? ? Vì người trung thực người - Vì trung thực dám nói sự…… đáng quý? * Hướng dẫn viết từ khó - Các từ ngữ: Luộc kĩ, thóc giống, - u cầu học sinh tìm từ khó, dễ dõng dạc, truyền ngơi lẫn viết tả - Học sinh viết bảng - Yêu cầu học sinh luyện đọc viết từ vừa tìm * Viết tả - Học sinh viết vào - Giáo viên đọc cho học sinh viết theo yêu cầu * Thu bài, nhận xét học sinh * Hướng dẫn làm tập - học sinh đọc - Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung tập - Học sinh nhóm tiếp sức - Cho học sinh làm theo nhóm điền chữ thiếu (Mỗi học sinh điền chữ) - Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng - Cử đại diện đọc lại đoạn văn 24 với tiêu chí: tìm từ, - Các từ cần điền: chen chân, len qua, làm nhanh, đọc tả leng keng, áo len, màu đen, khen em - HS đọc + Bài (b, a) gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - HS trả lời cá nhân - Yêu cầu học sinh suy nghĩ tìm a, Con nòng nọc tên vật b, con: Chim én Củng cố (2 phút) - HS nhắc lại - Cho HS nhắc lại nội dung học Dặn dò: (1 pht) - HS lắng nghe - Về nhà viết lại 2b vào Học sinh thuộc lòng câu đố - Chuẩn bị: xem sau: Người viết truyện thật Thứ MƠN: TỐN BÀI DẠY: BIỂU ĐỒ (Tiếp theo) (tr.30-31) Tiết 25 I/- MỤC TIÊU: Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: - Bước đầu nhận biết biểu đồ cột Biết đọc phân tích số liệu đồ cột Bài 1, 2a - Bước đầu xử lý số liệu đồ cột thực hành hoàn thiện biểu đồ đơn giản - Giáo dục: Biết trình bày tốn theo biểu đồ Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề; Năng lực tính tốn II/- ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC - Đối với Giáo viên: SGK - Đối với Học sinh: Sách giáo khoa Toán, Bài tập Toán III/- THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 25 Hoạt động giáo viên I Ổn định tổ chức (1 phút) II.Kiểm tra cũ: (4 phút) - Gọi học sinh đọc số liệu lược đồ - Thu số học sinh tiết trước chưa làm xong - Giáo viên nhận xét chung III Hoạt động Giới thiệu (2 phút) – Ghi tên Giảng mới: (30phút) a Làm quen với biểu đồ cột: Treo biểu đồ Số chuột thôn diệt Hỏi: + Biểu đồ có cột? + Dưới chân cột ghi gì? + Trục bên trái ghi gì? + Số ghi đầu cột? + Biểu đồ biểu diễn số chuột diệt thôn nào? + Thơn Đơng diệt chuột? Vì em biết? + Hãy nêu số chuột diệt thơn Đồi, Trung, Thượng + Như cột cao biểu diễn số chuột hay nhiều hơn? + Thôn diệt chuột nhiều nhất? Thơn nhất? + thơn diệt 2000 chuột? Là thôn nào? b Thực hành Bài 1: - GV cho HS Đọc biểu đồ trả lời Yêu cầu học sinh quan sát biểu đồ + Biểu đổ biểu diễn nội dung gì? + Có lớp tham gia? + Nêu số trồng lớp? Hoạt động học sinh - HS đọc - Học sinh quan sát đọc biểu đồ Trả lời: + Có cột + Tên thơn + Số chuột diệt + Số chuột biểu diễn cột + Thơn Đơng, thơn Đồi, thơn Trung, thơn Thượng + 2000 đỉnh cột thôn Đông tiêu diệt 2000 + Thôn Đồi (2200); thơn Trung (1600); thơn Thượng (2750) + Cột cao biểu diễn số chuột nhiều + Thôn diệt nhiều thơn Thượng, thôn Trung 2000 + 2200 + 1600 + 2750 = 8550 + Có thơn: thơn Đồi thơn Thượng Bài 1: - HS Đọc biểu đồ trả lời - HS nêu: - Số lớp trồng + 4A, 4B, 5A, 5B, 5C + 4A: 35 cây; 4B: 28 cây; 5A: 45 cây; 5B: 40 cây; 5C: 23 + Có lớp: 4A, 5A, 5B + Có lớp trồng 30 cây? Đó lớp nào? + Lớp trồng nhất? + Trồng nhiều 5A, Lớp nhiều nhất? 5C 26 + Số trồng khối lớp bao nhiêu? Giáo viên nhận xét Bài 2: - GV cho Đọc viết tiếp số thích hợp vào biểu đồ Cho HS quan sát biểu đồ: + Đọc số lớp năm học? + Cột biểu đồ biểu diễn gì? + Trên đỉnh cột có chỗ trống em điền vào đó? Vì sao? + Cột thứ biểu diễn lớp? + Năm học trường có lớp 1? + Vậy ta điền năm học vào chỗ trống cột hai? - Củng cố (2 phút) Nêu cách đọc biểu đồ – Dặn dò: (1 phút) Bài chuẩn bị: Luyện tập 35 + 28 + 45 + 40 + 23 = 171 - Học sinh nhận xét, bổ sung Bài 2: - HS Đọc viết tiếp số thích hợp vào biểu đồ - HS quan sát - Học sinh đọc theo sách - Biểu diễn số lớp năm học 2001 – 2002 + Điền 4, đỉnh cột ghi số lớp năm 2001 – 2002 + Biểu diễn lớp + Năm 2002 – 2003 + Năm 2002 – 2003 - HS nhắc lại - HS lắng nghe MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU BÀI DẠY: DANH TỪ Tiết 10 I/ - MỤC TIÊU: Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: - Hiểu danh từ từ vật (Người, vật, tượng, khái niệm đơn vị) Nhận biết danh từ câu đặc biệt danh từ khái niệm, biết đặt câu với danh từ Đ/c: Không học danh từ khái niệm, đơn vị Chỉ làm BT1, - Phần nhận xét, giảm bớt danh từ khái niệm, đơn vị - Rèn kĩ đặt câu với danh từ - Giáo dục học sinh dùng từ ngữ cảnh Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác II/- ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC 27 - Đối với Giáo viên: SGK - Đối với Học sinh: SGK Tiếng Việt 4, BT Tiếng việt III/- THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức (1 phút) II Kiểm tra cũ: (4 phút) + Giáo viên kiểm tra học sinh: làm - HS làm lại BT1 BT2 tiết LTVC trước - Học sinh viết lên bảng lớp từ nghĩa với trung thực, đặt câu với từ nghĩa (làm miệng) - Học sinh viết từ trái nghĩa GV nhận xét III Hoạt động Giới thiệu (2 phút) – Ghi tên Giảng mới: (30phút) * Hoạt động 1: Phần nhận xét: Bài tập 1: Mời học sinh đọc nội - HS đọc - Cả lớp đọc thầm dung BT1 - Chia học sinh lớp thành - Mỗi nhóm học sinh nhóm, phát giấy khổ to - Học sinh nhóm thảo luận - Yêu cầu học sinh làm BT1 vào giấy gạch chân từ vật khổ to viết sẵn nội dung BT1 câu - Đại diện nhóm làm nhanh lên - Nhận xét dán kết thảo luận lên bảng lớn - Lớp nhận xét thống kết Dòng 1: truyện cổ; Dòng 2: sống, tiếng, xưa; Dòng 3: cơn, nắng, mưa; Dòng 4: con, sơng, rặng, dừa; Dòng 5: đời, cha ơng Dòng 6: con, sơng, chân trời Dòng 7: truyện cổ Dòng 8: ông cha Bài tập 2: HS đọc nội dung BT2 - HS đọc - Cả lớp đọc thầm - Chia học sinh lớp thành - Mỗi nhóm học sinh nhóm - Cách thực BT1 - Lời giải + Từ người: ông cha, cha ông + Sông, dừa, chân trời từ 28 vật + Từ tượng: mưa, nắng, + Từ khái niệm: sống, ttruyện cổ, tiếng, xưa, đời + Từ đơn vị: cơn, con, rặng - Giải thích thêm cho học sinh hiểu: Danh từ khái niệm biểu thị có nhận thức, khơng có hình thù, khơng chạm, ngửi, nếm được, dùng để tính đếm việc * Hoạt động 2: Phần ghi nhớ - Yêu cầu học sinh dựa vào BT2 rút định nghĩa danh từ - Mời học sinh đọc nội dung ghi nhớ SGK * Hoạt động 3: Phần luyện tập Bài tập 1: Mời học sinh đọc yêu cầu - Học sinh lắng nghe - 2, học sinh nêu - 3, học sinh đọc to, lớp đọc thầm - HS đọc yêu cầu - Lớp theo dõi dán sẵn bảng - Mời học sinh lên gạch chân - HS gạch chân bảng - Lớp làm danh từ khái niệm viết vào BT Tiếng việt sẵn bảng phụ - Nhận xét làm bạn - Nhận xét thống kết quả: điểm, đạo đức, lòng, kinh nghiệm, cách mạng Bài tập 2: Mời học sinh nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu - Lớp theo dõi BT2 - Yêu cầu học sinh làm vào BT - Học sinh tự đặt câu vào - Mời học sinh nối tiếp đọc câu văn - HS nối tiếp đặt câu vừa đặt - Tuyên dương học sinh đặt nhiều câu Củng cố: (2 phút) Yêu cầu 3, Học sinh đọc lại phần nội dung ghi - HS đọc nhớ SGK Dặn dò: (1 phút) - Nhận xét học - HS lắng nghe - Dặn dò: chuẩn bị sau: “Danh từ chung danh từ riêng” MÔN: TẬP LÀM VĂN BÀI DẠY: ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN Tiết 10 I/ - MỤC TIÊU: 29 Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: - Học sinh có hiểu biết ban đầu đoạn văn kể chuyện Biết vận dụng hiểu biết có để tập tạo dựng đoạn văn kể chuyện - Rèn kĩ tạo dựng đoạn văn kể chuyện - Giáo dục học sinh học tập nhân vật tốt đoạn truyện, câu chuyện Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC: - Đối với Giáo viên: SGK - Đối với Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập Tiếng Việt III/- THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức (1 phút) II Kiểm tra cũ: (4 phút) - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - HS trả lời - HS 1: Em cho cô biết đoạn văn thường có phần? (3 phần: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn) - HS 2: Dấu hiệu cho biết đoạn văn? (đoạn văn có phần, đầu đoạn văn thụt vào ô, cuối đoạn chấm xuống dòng) - GV Nhận xét, tuyên dương III Hoạt động mới: Giới thiệu (2 phút) – ghi tên Giảng mới: (30 phút) * Hoạt động 1: Phần nhận xét - Mời học sinh đọc yêu cầu tập - HS đọc 1, - Phát cho học sinh phiếu khổ to, bút - Tự chia làm nhóm (Mỗi nhóm học HS) - Yêu cầu học sinh đọc thầm truyện: - Học sinh thảo luận theo nhóm 30 Những hạt thóc giống làm việc làm theo nhóm để thực yêu cầu Bài tập 1, - Mời đại diện nhóm trình bày ý - Đại diện nhóm trình bày kết kiến thảo luận nhóm mình: dán lên bảng kết nhận xét thống kết BT1: a/ Những việc tạo thành cốt truyện: Những hạt thóc giống + Sự việc 1: Nhà vua muốn tìm người nối ngơi, giao cho người dân thóc giống luộc chín giao hẹn: thu nhiều thóc truyền ngơi cho + Sự việc 2: Chú bé Chơm dóc cơng chăm sóc mà thóc khơng nẩy mầm + Sự việc 3: Vua khen ngợi Chôm dũng cảm truyền cho Chôm b/- Mỗi việc kể đoạn văn - Sự việc Kể đoạn (3 dòng đầu) - Sự việc kể đoạn (2 dòng tiếp) - Sự việc kể đoạn (8 dòng tiếp) - Sự việc kể đoạn (4 dòng Bài tập 3: Mời học sinh đọc yêu lại) cầu BT3: Dấu hiệu giúp em nhận chỗ - Học sinh suy nghĩ trả lời mở đầu chỗ kết thức - Chỗ mở đầu đoạn văn chỗ đầu dòng, viết lùi vào - Chỗ kết thúc: đoạn văn chấm * Hoạt động 2: Phần ghi nhớ xuống dòng - Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ SGK - Nhắc nhở học sinh cần học thuộc - HS đọc Lớp lắng nghe ghi nhớ - Mỗi đoạn văn kể việc chuỗi việc làm nòng cốt cho truyện * Hoạt động 3: Phần luyện tập - Kết đoạn cần chấm xuống dòng - Mời học sinh đọc nội dung tập - 2, học sinh đọc to, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân 31 viết tiếp phần thân đoạn đoạn - Mời học sinh đọc kết làm - Nhận xét đoạn văn hay Củng cố: (2 phút) Mời học sinh đọc ghi nhớ Dặn dò: (1 phút) - Nhận xét học - Dặn dò: Chuẩn bị sau: Trả văn Viết thư - Học sinh tưởng tượng để viết - 6, học sinh đọc - Lớp lắng nghe - HS đọc - HS lắng nghe MÔN: LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT BÀI DẠY: LUYỆN TẬP Tiết 13 I MỤC TIÊU: Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: - Đọc lưu loát, diễn cảm hiểu nội dung truyện: Đồng tiền vàng - Củng cố thêm kiến thức Danh từ - Giáo dục HS học tập nhân vật tốt truyện Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề; Năng lực hợp tác; Năng lực tính tốn; Năng lực thẩm mĩ II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC: - Đối với giáo viên: SGK - Đối với học sinh: SGK, BT III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức: (1 phút) II Kiểm tra cũ: (4 phút) GV kiểm tra lồng ghép III Hoạt động mới: Giới thiệu bài: (2 phút) (dùng lời) - ghi đề lên bảng 32 Giảng (30 phút) - HS lắng nghe Bài 1: - GV cho HS đọc truyện - GV nhận xét Bài 2: - GV cho HS nêu yêu cầu tập - HS đọc truyện - Cho HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét - Chọn câu trả lời - HS trả lời a, Bán diêm b, Mời mua diêm c, Gầy gò, xanh xao, quần áo rách tả tơi d, Vì thấy vẻ mặt cậu cương trực, Bài 3: - GV cho HS nêu u cầu tự hào nói khơng phải đứa tập - Cho HS làm bé xấu - GV nhận xét e, Bị xe tông gãy chân nhờ em đem tiền trả hẹn g, gầy gò, xanh xao, tả tơi, khẩn khoản h, cương trực, tự hào, ngạc nhiên, tâm hồn - Đánh dấu V vào chỗ thiếu bảng - HS làm bảng, lớp làm Danh từ Củng cố (2 phút) Yêu cầu HS nhắc lại nội dung học Nhận xét, tuyên dương Dặn dò (1 phút) Xem sau: Cậu bé Tuổi dáng Vẻ Mặt 33 Chỉ người Chỉ vật v v Bộ Quần áo bao diêm HS nhắc lại HS lắng nghe MÔN: TOÁN BÀI DẠY: LUYỆN TẬP Tiết I MỤC TIÊU: Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: - Củng cố chuyển đổi đơn vị đo thời gian - Rèn kĩ tìm số trung bình cộng - Giáo dục HS trình bày cẩn thận, xác Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đềNăng lực tính tốn II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC: - Đối với giáo viên: SGK - Đối với học sinh: SGK, BT III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức: (1 phút) II Kiểm tra cũ: (4 phút) Kiểm tra lồng ghép III Hoạt động mới: Giới thiệu bài: (2 phút) (dùng lời) - ghi đề lên bảng Giảng (30 phút) 34 v v Bài 1: - Cho HS nêu yêu cầu, xác định yêu cầu - GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu - Cho HS trả lời - GV nhận xét - Viết số thích hợp vào chỗ chấm - HS theo dõi - HS điền kết bảng lớp a, 31 ngày; 30 ngày b, 30 ngày; 31 ngày c, 31 ngày; 31 ngày Bài 2: d, 29 ngày; 28 ngày - Cho HS nêu yêu cầu, xác định yêu - Viết số thích hợp vào chỗ chấm cầu - GV hướng dẫn HS xác định - HS theo dõi yêu cầu - Cho HS trả lời - HS nối tiếp trả lời miệng - GV nhận xét ngày = 24 ngày = giờ = 120 phút = 30 phút phút = 300 giây phút = 12 giây - Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích Bài 3: hợp - Cho HS nêu yêu cầu, xác định yêu - HS theo dõi cầu - GV hướng dẫn HS xác định - HS làm bảng yêu cầu a, (69 + 57) : = 63 - Cho HS trả lời b, (42 + 54 + 72 + 52) : = 55 - GV nhận xét Bài 4: - HS đọc - Cho HS đọc đề - HS phân tích - GV hướng dẫn HS phân tích tốn - HS giải bảng, lớp làm - Cho HS giải Giải: - GV nhận xét Trung bình năm số dân huyện tăng thêm là: ( 480 + 366 + 420) : = 422 (người) ĐS: 422 người Củng cố (2 phút) HS nhắc lại Yêu cầu HS nhắc lại nội dung học Nhận xét, tuyên dương Dặn dò (1 phút) HS lắng nghe Xem sau 35 SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt: - Đánh giá tình hình học tập, nề nếp lớp học tuần qua + Đề phương hướng giải + Kế hoạch tuần tới - Rèn kĩ báo cáo trước lớp - GD HS thực theo nội quy lớp học, HS làm theo điều Bác Hồ dạy Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề; Năng lực giao tiếp II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC: - Đối với giáo viên: Bảng tổng hợp - Đối với học sinh: Các báo cáo III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức: (1 phút) II Kiểm tra cũ: (4 phút) - GV cho ban cán tổng hợp báo - Các ban báo cáo cáo III Hoạt động mới: Giới thiệu bài: (2 phút) (dùng lời) - - HS lắng nghe ghi đề lên bảng Giảng mới: (30 phút) a Chủ tịch điều hành ban - GV cho chủ tịch điều hành lớp sinh - Chủ tịch điều hành lớp hoạt - Chủ tịch cho ban báo cáo tình hình - Các ban báo cáo, lớp lắng nghe hoạt động, nêu kế hoạch tuần tới + Ban Học tập báo cáo - Báo cáo tình hình học tập lớp nhà bạn + Ban Thư viện báo cáo - Báo cáo tình hình đọc truyện, đọc sách, báo + Ban Sức Khỏe - Báo cáo tình trạng sức khỏe bạn 36 + Ban Đời sống + Ban Văn nghệ -TDTT + Ban Cơ sở vật chất + Ban Đối ngoại - Chủ tịch cho Phó chủ tịch báo cáo - Báo cáo tình hình đời sống bạn - Báo cáo tình hình luyện tập hát, múa mới, trò chơi, thể dục bổ ích, võ cổ truyền - Báo cáo sở vật chất lớp học (giữ gìn, bảo quản, CSVC mới) - Báo cáo giao lưu với lớp, trường bạn (về học tập, văn nghệ TDTT) - Tổng hợp hoạt động ban (Xoáy sâu học tập) - Chủ tịch báo cáo: + Nêu tên bạn vị phạm nội quy - Tổng hợp hoạt động ban - HS vi phạm tự nêu lời hứa sửa đổi + Nêu tên bạn có thành tích bật trước lớp, tự nhận mức hình phạt - Tuyên dương trước lớp (bằng vỗ tay) - Chủ tịch triển khai kế hoạch tuần tới - Các ban tiếp tục hoạt động bình thường - Giao việc cho ban thực - Chủ tịch cho lớp phát biểu ý kiến tuần tới - Chủ tịch trả lời ý kiến đóng góp - HS phát biểu ý kiến trước lớp bạn - Chủ tịch trả lời b GV đánh giá kế hoạch ban - Chủ tịch mời GV phát biểu ý kiến - GV phát biểu: Nhắc nhở ban làm việc hiệu - GV phát biểu ý kiến, lớp lắng nghe - GV đánh giá chung: + Mặt đạt + Mặt chưa đạt + Cách khắc phục, kế hoạch tới - GV trao quyền lại cho Chủ tịch điều hành lớp c Kể chuyện HS - Chủ tịch cho bạn kể mẩu chuyện sưu tầm - HS kể trước lớp - HS kể xong cho bạn khác nêu nội dung câu chuyện, học kinh nghiệm - HS khác nêu nội dung, ý nghĩa, học Củng cố: (2 phút) kinh nghiệm - GV giáo dục thêm - Chủ tịch cho lớp hát hát - HS lắng nghe Dặn Dò: (1 phút) - Hát tập thể - GV dặn dò HS: + Tan trường không la cà tụ tập hàng - HS lắng nghe, thực quán, ao hồ sông suối, thẳng nhà Chú ý an tồn giao thơng… 37 BGH KÝ DUYỆT KIỂM TRA CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 38 ... - Số lớp trồng + 4A, 4B, 5A, 5B, 5C + 4A: 35 cây; 4B: 28 cây; 5A: 45 cây; 5B: 40 cây; 5C: 23 + Có lớp: 4A, 5A, 5B + Có lớp trồng 30 cây? Đó lớp nào? + Lớp trồng nhất? + Trồng nhiều 5A, Lớp nhiều... PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC - Đối với Giáo viên: Sách giáo khoa - Đối với Học sinh: Sách giáo khoa Toán 4, Bài tập Toán III/- THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh... Đối với Giáo viên: SGK - Đối với Học sinh: Sách giáo khoa Toán, Bài tập Toán III/- THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 25 Hoạt động giáo viên I Ổn định tổ chức (1 phút) II.Kiểm tra cũ: (4 phút)
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 4 tuần 5.cktkn, giáo án lớp 4 tuần 5.cktkn