Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC của các hộ dân ở tỉnh Quảng Trị

126 29 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế LÊ HỒNG PHONG KI N H TÊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG THEO TIÊU CHUẨN FSC CỦA CÁC HỘ DÂN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ O ̣C CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ H MÃ SỐ: 31 01 10 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THANH HOÀN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Tất nội dung liên quan đến luận văn “nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị” kết nghiên cứu riêng giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn Tiến sĩ Phan Thanh Hồn Thơng tin luận văn sử dụng từ nhiều nguồn khác có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung U Ế thực, chưa sử dụng, cơng bố hình thức Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H TÁC GIẢ LUẬN VĂN i Lê Hồng Phong LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, hoàn thành đề tài nghiên cứu “nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị” Để hoàn thành đề tài này, q trình thực tơi nhận giảng dạy, hướng dẫn hỗ trợ nhiệt tình từ q thầy giáo Trường Đại học Kinh tế Huế Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Tất quan cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ cho trình Ế học tập nghiên cứu đề tài U Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo cán công chức Trường ́H Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Tiến sĩ Phan Thanh TÊ Hoàn trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo cán Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, H Hội nhóm hộ có chứng rừng Quảng Trị, UBND xã/phường nơi N đến làm việc Xin chân thành cảm ơn Ban quản lý chi hội, bà nông dân KI mà trực tiếp đến làm việc vấn Cuối cùng, chân thành cảm ơn gia đình bạn bè lớp, đồng nghiệp O ̣C người tạo điều kiện, cổ vũ động viên suốt trình H học tập nghiên cứu luận văn ẠI Quảng Trị, ngày 01 tháng 07 năm 2019 Đ Tác giả luận văn Lê Hồng Phong ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Học viên thực hiện: LÊ HỒNG PHONG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 31 01 10 Niên khóa: 2017 – 2019 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN THANH HOÀN Đề tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG THEO TIÊU CHUẨN FSC CỦA CÁC HỘ DÂN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ Ế Mục đích đối tượng nghiên cứu U Mục đích nghiên cứu: Nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng thông qua việc ́H quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, đảm bảo công an sinh xã hội, đồng thời bảo vệ môi TÊ trường sinh thái Đối tượng nghiên cứu: Hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC H hộ dân trồng rừng sản xuất keo tỉnh Quảng Trị N Các phương pháp nghiên cứu sử dụng KI Quá trình nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp sau: (i) Phương pháp điều tra, thu thập số liệu; (ii) Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu (phương O ̣C pháp tổng hợp, phương pháp phân tích thống kê phân tích kinh tế, phương pháp chuỗi cung ứng) H Các kết nghiên cứu kết luận ẠI Kết nghiên cứu luận văn góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC; Phân tích đánh Đ giá hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC Kết phân tích cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC Hiệu kinh tế không phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật mà bao gồm yếu tố giá Chính vậy, nhóm giải pháp đưa tập trung để giải vấn đề iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU CCR: Chứng rừng CoC: Chain of Custody - Chuỗi hành trình sản phẩm CW: Controlled Wood – Gỗ có kiểm sốt FAO: United Nations Food and Agriculture Organization - Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FM: Forest Management - Quản lý rừng Ế FSC: Forest Stewardship Council - Hội đồng quản trị rừng Quốc tế U GFA: Tổ chức quốc tế đánh giá cấp chứng rừng FSC Hội đồng quản trị ́H rừng Quốc tế (FSC) ủy quyền NN & PTNT: Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TÊ ISO: International Organization for Standardization- Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa N QLRBV: Quản lý rừng bền vững H ITTO: International Tropical Timber Organization - Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế KI WWF: World Wide Fund for Nature - Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên Đ ẠI H O ̣C TNHH: Trách nhiệm hữu hạn iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU ix Ế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ ix U PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 ́H Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu .2 TÊ 2.1 Mục tiêu chung: 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 H Đối tượng phạm vi nghiên cứu N 3.1 Đối tượng nghiên cứu KI 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu O ̣C 4.1 Phương pháp thu thập số liệu: 4.1.1 Đối với số liệu thứ cấp: H 4.1.2 Đối với số liệu sơ cấp .3 ẠI 4.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu Đ Kết cấu luận văn .5 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC .6 VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT 1.1.Lý luận rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC 1.1.1 Lý luận rừng trồng sản xuất 1.1.1.1 Quan niệm rừng rừng trồng sản xuất 1.1.1.2 Vai trò rừng trồng sản xuất v 1.1.1.3 Những đặc điểm chủ yếu rừng trồng sản xuất 1.1.2 Rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC .10 1.1.2.1 Một số khái niệm 10 1.1.2.2 Phân loại chứng rừng FSC 11 1.1.2.3 Các nguyên tắc, tiêu chuẩn FSC 11 1.1.2.4.Các bên tham gia trình quản lý rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC cá hộ dân tỉnh Quảng Trị .13 Ế 1.2 Hiệu kinh tế rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC .14 U 1.2.1 Khái niệm chất hiệu kinh tế trồng rừng sản xuất 14 ́H 1.2.1.1 Khái niệm chất hiệu kinh tế 14 1.2.1.2 Hiệu kinh tế rừng trồng sản xuất 15 TÊ 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh tế rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC 16 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế rừng trồng sản xuất theo tiêu H chuẩn FSC 19 N 1.2.3.1 Các nhân tố tự nhiên 19 KI 1.2.3.2 Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội 20 1.2.3.3 Các nhân tố kinh tế - kỹ thuật: .21 O ̣C 1.3 Thực tiễn kinh tế rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC 22 1.3.1 Thực tiễn quản lý rừng theo tiêu chuẩn FSC Việt Nam .22 H 1.3.2 Kinh nghiệm cao hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC 23 ẠI 1.3.2.1 Theo kinh nghiệm số nước giới thành công công tác trồng rừng sản xuất thì: 23 Đ 1.3.2.2 Kinh nghiệm số địa phương nước 25 CHƯƠNG II: PHAN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG THEO TIÊU CHUẨN FSC CỦA CÁC HỘ DÂN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ 29 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị 29 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 29 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 33 vi 2.2 Thực trạng rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị 36 2.2.1 Quá trình tham gia rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC hộ dân Quảng Trị 36 2.2.1.1 Q trình hình thành Nhóm chứng rừng tỉnh Quảng Trị .36 2.2.1.2 Hình thành Hội nhóm hộ có chứng rừng Quảng Trị 38 2.2.2 Kết đạt .39 Ế 2.2.2.1 Sự tham gia người dân việc trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC 39 U 2.2.2.2 Kết nối thị trường 40 ́H 2.3 Hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị 43 TÊ 2.3.1 Thông tin hộ trồng rừng khảo sát 43 2.3.1.1 Quy trình trồng rừng sản xuất hộ dân khảo sát 43 H 2.3.1.2 Đặc điểm hộ điều tra 44 N 2.3.2 Đánh giá kết hiệu rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC KI hộ dân tỉnh Quảng Trị 45 2.3.2.1 Chi phí rừng trồng sản xuất 45 O ̣C 2.3.2.3 Hiệu kinh tế từ mơ hình trồng rừng 47 2.4 Đánh giá chung hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ H dân tỉnh Quảng Trị 62 ẠI 2.4.1 Kết đạt .62 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế .63 Đ CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG THEO TIÊU CHUẨN FSC CỦA CÁC HỘ DÂN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ .65 3.1 Định hướng mục tiêu .65 3.2 Hệ thống giải pháp .66 3.2.1 Các giải pháp nâng cao chất lượng rừng trồng .66 3.2.2 Các giải pháp thị trường .71 vii 3.2.3 Các giải pháp quy hoạch 72 3.2.4 Các giải pháp trì mở rộng diện tích rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC 73 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 Kết luận 76 Kiến nghị .77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 Ế PHỤ LỤC 01: PHIẾU ĐIỀU TRA 82 U PHỤ LỤC 02: SỐ LIỆU ĐIỀU TRA CỦA CÁC MƠ HÌNH TRỒNG RỪNG .92 ́H QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ TÊ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN Đ ẠI H O ̣C KI N XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN H BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Phân loại rừng theo chức rừng (Quy hoạch loại rừng) 32 Bảng 2.2: Số hội viên Hội nhóm hộ có CCR Quảng Trị giai đoạn 2014 đến 2018 39 Bảng 2.3: Số liệu khai thác qua năm Hội nhóm hộ có chứng rừng Quảng Trị 41 Ế Bảng 2.4: Các chi nhánh công ty Scansia Pacific Quảng Trị Thừa Thiên U Huế 42 ́H Bảng 2.5: Số liệu giá bán gỗ cho loại gỗ khác 43 Bảng 2.6: Chi phí trồng rừng keo lai theo thời gian 46 TÊ Bảng 2.7: Tổng hợp doanh thu chi phí mơ hình trồng rừng năm tuổi Bình quân cho rừng trồng 48 H Bảng 2.8: Chi phí doanh thu trồng rừng keo lai với mơ hình trồng rừng năm N tuổi Tính bình qn cho rừng trồng rừng 50 KI Bảng 2.9: Chi phí doanh thu trồng rừng keo lai với mơ hình trồng rừng năm tuổi Tính bình qn cho rừng trồng rừng 53 O ̣C Bảng 2.10: Chi phí doanh thu trồng rừng keo lai với mơ hình trồng rừng 10 năm tuổi Tính bình qn cho rừng trồng rừng 56 H Bảng 2.11: Tổng hợp chi phí doanh thu trồng rừng keo lai với mơ hình trồng ẠI rừng khác Tính bình qn cho rừng trồng rừng .58 Đ Bảng 2.12: Kết hiệu trồng rừng theo mơ hình 61 ix 2.3.1.2 Chi phí khai thác trắng mơ hình trồng rừng năm xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ Đơn giá Hạng mục ĐVT gỗ thị trường I Chi phí khai thác A Chi phí làm gỗ xẻ Tổng chi phí để đưa gỗ (Cưa bốc xếp) gỗ xẻ FSC gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC 29.877 30.298 190 190 84,2 15.990 15.990 10 15 150 150 5 350 350 190 190 10 150 Chi phí làm gỗ dăm Nhân cơng khai thác Đ B Chi phí cân xe H Chi phí vận chuyển ẠI O ̣C sách gỗ Bán gỗ 360 KI công theo dõi sổ lượng TÊ Nhân công khai thác Chi phí quản lý nhân 355 đường lớn H trường Bán N I Số U tự gỗ thị (Cưa bốc xếp) ́H Stt Bán Ế Bán Thành Tiền 84,2 841,6 1.262 84,2 12.624 12.624 84,2 421 421 13.657 13.657 39,02 7.414 7.414 10 39,02 390 390 150 39,02 5.853 5.853 Chi phí quản lý nhân công theo dõi sổ sách Vận chuyển đến địa điểm bán 101 2.3.2 Doanh thu khai thác trắng mơ hình trồng rừng năm 2.3.2.1 Doanh thu khai thác trắng mơ hình trồng rừng năm xã Triệu Ái Đơn giá Bán Hạng mục Stt ĐVT gỗ thị trường Thành tiền Số thị trường lượng trường U ́H thác 1.100 Gỗ dăm 950 thị trường gỗ FSC 119.988 135.888 1.300 79,5 87.450 103.350 950 34,25 2.538 32.538 H Gỗ xẻ TÊ trắng Bán gỗ Ế tự Doanh Thu từ khai thị gỗ FSC tự I Bán gỗ Bán gỗ N 2.3.2.2 Doanh thu khai thác trắng mô hình trồng rừng năm xã Cam O ̣C KI Nghĩa Hạng mục ĐVT H Stt Đơn giá Bán gỗ thị trường Bán gỗ Số thị trường lượng tự ẠI Thành tiền gỗ FSC thị trường tự Doanh Thu từ Đ I Bán gỗ khai thác trắng Bán gỗ thị trường gỗ FSC 69.708 153.722 Gỗ xẻ 1.230 1.400 84,2 03.517 17.824 Gỗ dăm 920 920 39,02 35.898 5.898 102 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Mơ hình trồng rừng năm 3.1 Chi phí đầu tư mơ hình trồng rừng năm 3.1.1 Chi phí đầu tư mơ hình trồng rừng năm xã Hải Phú Đơn Số Thành tiền Stt Hạng mục ĐVT giá lượng (nghìn đồng) I Chi phí năm 9.183 Xử lý thực bì 1.000 1.000 Đào hố 2.500 2.500 Phân bón lót kg 5,5 330 1.815 Mua giống Cây 1,1 1.650 1.815 Công trồng Công 160 800 Cây trồng dặm Cây 200 220 Công trồng dặm Công 160 160 Tiền lãi ngân hàng 873 II Chi phí năm 5.268 Phân bón thúc kg 165 1.815 Cơng bón phân, vun gốc, tỉa thân Cơng 160 1.280 Phát dọn thực bì 800 800 Tiền lãi ngân hàng 1.373 III Chi phí năm 3.285 Phát dọn thực bì 800 800 Tỉa thân, Tỉa cành 800 800 Tiền lãi ngân hàng 1.685 IV Chi phí năm thứ 1.862 Lãi tiền vay ngân hàng 1.862 IV Chi phí từ năm 2.058 Lãi tiền vay ngân hàng 2.058 IV Chi phí từ năm 1.207 Lãi tiền vay ngân hàng 1.207 IV Chi phí từ năm 1.334 Lãi tiền vay ngân hàng 1.334 IV Chi phí từ năm 1.474 Lãi tiền vay ngân hàng 1.474 IV Chi phí từ năm 3.977 Phá thực bì trước khai thác 1.000 1.000 Tiền phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 125 1.125 Lãi tiền vay ngân hàng 1.852 TỔNG 29.648 103 3.1.2 Chi phí đầu tư mơ hình trồng rừng năm xã Triệu Ái kg Công ha IV IV 800 800 KI Đ ẠI IV 160 800 O ̣C IV 0,8 160 1,1 160 H IV 1.000 N H III hô tạ Cây Công Cây Công IV 104 Số Thành tiền lượng (nghìn đồng) 8.848 1.000 2.500 2.000 1.700 1.360 800 170 187 160 841 4.553 1.200 1.280 800 1.273 3.007 800 800 1.407 1.555 1.555 1.718 1.718 959 959 1.060 1.060 1.171 1.171 3.145 1.000 Ế Chi phí năm Xử lý thực bì Đào hố Phân bón lót Mua giống Công trồng Cây trồng dặm Công trồng dặm Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm Phân bón thúc Cơng bón phân, vun gốc, tỉa thân Phát dọn thực bì Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm Phát dọn thực bì Tỉa thân, tỉa cành Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Lãi tiền vay ngân hàng Chi phí từ năm Lãi tiền vay ngân hàng Chi phí từ năm Lãi tiền vay ngân hàng Chi phí từ năm Lãi tiền vay ngân hàng Chi phí từ năm Lãi tiền vay ngân hàng Chi phí từ năm Phá thực bì trước khai thác Tiền phòng cháy chữa cháy bảo vệ Lãi tiền vay ngân hàng TỔNG Đơn giá U I II ĐVT ́H Hạng mục TÊ Stt 1.000 75 675 1.470 1.470 26.017 3.2 Chi phí doanh thua từ hoạt động tỉa thưa mơ hình năm 3.2.1 Chi phí doanh thua từ hoạt động tỉa thưa mơ hình năm xã Hải Phú Hạng mục Stt ĐVT Chi phí tỉa thưa Sản lượng tỉa thưa Tổng chi phí tỉa thưa Phát thực bì trước tỉa thưa Tính tổng chi phí bình qn đó: Chi phí cắt cây, bốc vỏ, bốc xếp Vận chuyển Chi phí quản lý II Doanh thu từ việc tỉa thưa III Lợi nhuận từ việc tỉa thưa Đơn giá Số lượng Thành tiền (nghìn đồng) I Tấn 18 1.000 ́H 200 120 15 920 1 18 300 200 80 20 16.560 10.160 N H TÊ tấn tấn U Ế Ha 6.400 1.000 KI 3.2.2 Chi phí doanh thua từ hoạt động tỉa thưa mơ hình năm xã Triệu Ái Hạng mục O ̣C Stt ĐVT Chi phí tỉa thưa Sản lượng tỉa thưa Tổng chi phí tỉa thưa Phát thực bì trước tỉa thưa Tính tổng chi phí bình qn Trong đó: Chi phí cắt cây, bốc vỏ, bốc xếp Vận chuyển Chi phí quản lý II Doanh thu từ việc tỉa thưa III Lợi nhuận từ việc tỉa thưa Tấn Ha Số lượng 105 Thành tiền (nghìn đồng) 17 1.000 Đ ẠI H I Đơn giá 6.695 1.000 335 tấn tấn 200 120 15 920 1 17 200 120 15 15.640 8.945 3.3 Khai thác trắng mơ hình năm 3.3.1 Chi phí khai thác trắng mơ hình năm 3.3.1.1 Chi phí khai thác trắng mơ hình năm xã Hải Phú Đơn giá (Cưa bốc xếp) thị trường trường tự gỗ FSC 295 300 nhân công theo 200 dăm Nhân công khai thác (Cưa bốc xếp) thị trường trường tự gỗ FSC 149,5 29.909 29.909 15 20 149,5 2.243 2.991 80 80 149,5 11.964 11.964 295 295 8.227 8.227 200 200 27,89 5.577 5.577 15 15 27,89 418 418 80 80 27,89 2.231 2.231 200 H N KI Chi phí làm gỗ O ̣C điểm bán H B Vận chuyển đến địa thị 44.863 dõi sổ sách Bán gỗ 44.115 Chi phí quản lý lượng Bán gỗ U Nhân công khai thác gỗ thị Số Ế Chi phí làm gỗ xẻ Bán gỗ ́H A ĐVT Bán TÊ Hạng mục Stt Thành tiền nhân công theo Đ ẠI Chi phí quản lý dõi sổ sách Vận chuyển đến địa điểm bán 106 3.3.1.2 Chi phí khai thác trắng mơ hình năm xã Triệu Ái Hạng mục Stt gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC Nhân công khai thác (Cưa bốc xếp) 200 15 100 thị trường trường tự gỗ FSC 39.909 40.543 Chi phí làm gỗ dăm Nhân công khai thác (Cưa bốc xếp) 200 25.339 25.339 126,7 1.900 2.534 126,7 12.670 12.670 12.390 12.390 126,7 20 100 N H điểm bán KI Vận chuyển đến địa O ̣C B thị lượng TÊ công theo dõi sổ sách Bán gỗ Chi phí làm gỗ xẻ Chi phí quản lý nhân Bán gỗ Số U Bán gỗ ́H A ĐVT Bán Thành tiền Ế Đơn giá 200 200 42,00 8.400 8.400 15 15 42,00 630 630 80 80 42,00 3.360 3.360 Chi phí quản lý nhân cơng theo dõi sổ sách ẠI Vận chuyển đến địa điểm bán Đ H 107 3.3.2 Doanh thu khai thác trắng mơ hình năm 3.3.2.1 Doanh thu khai thác trắng mơ hình năm xã Hải Phú Đơn giá Hạng mục Doanh ĐVT Bán gỗ Bán gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC Số lượng Thu Bán gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC 220.314 250.223 149,5 194.407 224.316 27,89 25.907 25.907 U từ khai thác I Bán gỗ Ế Stt Thành tiền 1.300 Gỗ dăm 929 1.500 TÊ Gỗ xẻ 929 H ́H trắng N 3.3.2.2 Doanh thu khai thác trắng mơ hình năm xã Triệu Ái Hạng mục ĐVT H O ̣C Stt KI Đơn giá I Bán gỗ Bán gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC Số lượng Bán gỗ Bán gỗ thị thị trường trường gỗ tự FSC Thu ẠI Doanh Thành tiền từ khai thác 197.010 221.082 Đ trắng Gỗ xẻ 1.250 1.440 126,7 158.370 182.442 Gỗ dăm 920 920 42,00 38.640 38.640 108 Mơ hình trồng rừng 10 năm 4.1 Chi phí đầu tư mơ hình 10 năm 4.1.1 Chi phí đầu tư mơ hình 10 năm xã Hải Phú Hạng mục Stt ĐVT Đơn Số Thành tiền giá lượng (nghìn đồng) Chi phí năm 1.000 1.000 Đào hố 1.000 2.500 Phân bón lót kg 5,5 Mua giống Cây Công trồng Công Cây trồng dặm Cây Công trồng dặm Công KI Phân bón thúc N Chi phí năm II O ̣C Cơng bón phân, vun gốc, tỉa thân kg 1.815 180 900 200 180 180 180 ́H 1.650 881 5.565 165 1.815 Công 180 1.440 900 900 Tiền lãi ngân hàng 1.410 3.547 Chi phí năm Phát dọn thực bì 900 900 Tỉa thân, tỉa cành 900 900 Đ ẠI III IV IV IV 1.815 H Phát dọn thực bì 1,1 330 H Tiền lãi ngân hàng Ế Xử lý thực bì U 9.271 TÊ I Tiền lãi ngân hàng 1.747 Chi phí năm thứ 1.930 Tiền lãi ngân hàng 1.930 Chi phí năm thứ 2.133 Tiền lãi ngân hàng 2.133 Chi phí năm thứ 1.355 109 Hạng mục Stt IV IV Đơn Số Thành tiền giá lượng (nghìn đồng) Tiền lãi ngân hàng 1.355 Chi phí năm thứ 1.497 Tiền lãi ngân hàng 1.497 Chi phí năm thứ 1.655 Tiền lãi ngân hàng 1.655 Chi phí năm thứ 1.828 Ế IV ĐVT Chi phí năm thứ 10 bảo vệ Phá thực bì trước khai thác H Tiền lãi ngân hàng Đ ẠI H O ̣C KI N TỔNG 110 1.828 4.507 125 10 1.250 1.000 1.000 TÊ Tiền phòng cháy chữa cháy ́H IV U Tiền lãi ngân hàng 2.257 33.287 4.1.2 Chi phí đầu tư mơ hình 10 năm xã Trung Sơn ha kg Cây Công Cây Công 1.000 3.000 0,8 150 0,8 150 kg Công 150 750 330 ha 750 750 1 ha 150 1.000 10 IV Đ IV IV IV 111 Thành Tiền (nghìn đồng) 8.842 1.000 3.000 1.650 1.320 750 132 150 840 4.906 1.650 1.200 750 1.306 3.101 750 750 1.601 1.769 1.769 1.955 1.955 1.173 1.173 1.296 1.296 1.433 1.433 1.583 1.583 4.249 1.500 1.000 1.749 30.309 Ế KI ẠI IV O ̣C IV H IV 1 330 1.650 165 N H III Số lượng U II Chi phí năm Xử lý thực bì Đào hố Phân bón lót Mua giống Cơng trồng Cây trồng dặm Công trồng dặm Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm Phân bón thúc Cơng bón phân, vun gốc, tỉa thân Phát dọn thực bì Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm Phát dọn thực bì Tỉa thân, tỉa cành Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ 10 Tiền phòng cháy chữa cháy Phá thực bì trước khai thác Tiền lãi ngân hàng TỔNG Đơn giá ́H I ĐVT TÊ Hạng mục Stt 4.2 Chi phí doanh thu từ hoạt động tỉa thưa mơ hình 10 năm 4.2.1 Chi phí doanh thu từ hoạt động tỉa thưa mơ hình 10 năm xã Hải Phú Hạng mục Đơn giá Số lượng Tấn 17 1.000 6.100 1.000 200 ́H tấn tấn tấn U Ế Ha Thành tiền (nghìn đồng) 80 20 920 1 1 17 300 200 80 20 15.640 9.540 KI N II III Chi phí tỉa thưa Sản lượng tỉa thưa Tổng chi phí tỉa thưa Phát thực bì trước tỉa thưa Tính tổng chi phí bình qn Trong đó: Chi phí cắt cây, bốc vỏ, bốc xếp Trung chuyển Vận chuyển Chi phí quản lý Doanh thu từ việc tỉa thưa Lợi nhuận từ việc tỉa thưa H I ĐVT TÊ Stt 4.2.2 Chi phí doanh thu từ hoạt động tỉa thưa mơ hình 10 năm xã Stt Hạng mục ẠI Đ II III ĐVT Chi phí tỉa thưa Sản lượng tỉa thưa Tổng chi phí tỉa thưa Phát thực bì trước tỉa thưa Tính tổng chi phí bình qn đó: Chi phí cắt cây, bốc vỏ, bốc xếp Trung chuyển Vận chuyển Chi phí quản lý Doanh thu từ việc tỉa thưa Lợi nhuận từ việc tỉa thưa H I O ̣C Trung Sơn Đơn giá Tấn Ha tấn tấn tấn 112 Số lượng Thành tiền (nghìn đồng) 16 1.000 180 250 20 1.100 1 1 16 8.200 1.000 450 180 250 20 17.600 9.400 4.3 Khai thác trắng mơ hình 10 năm 4.3.1 Chi phí khai thác trắng mơ hình 10 năm 4.3.1.1 Chi phí khai thác trắng mơ hình 10 năm xã Hải Phú Đơn giá thị trường trường tự gỗ FSC Chi phí làm gỗ xẻ 305 Nhân công khai thác (Cưa bốc xếp) 200 nhân công theo dăm Nhân công khai thác (Cưa bốc xếp) trường trường tự gỗ FSC 45.611 45.611 29.909 25 149,5 3.739 3.739 80 80 149,5 11.964 11.964 305 305 8.505 8.505 200 200 27,89 5.577 5.577 25 25 27,89 697 697 80 80 27,89 2.231 2.231 N H 25 KI O ̣C Chi phí làm gỗ H B điểm bán thị 29.909 Vận chuyển đến địa gỗ thị 149,5 dõi sổ sách Bán gỗ 200 Chi phí quản lý 305 lượng Bán Ế gỗ thị Số U Bán gỗ TÊ Bán ́H Hạng mục Stt A ĐVT Thành tiền ẠI Chi phí quản lý nhân công theo Đ dõi sổ sách Vận chuyển đến địa điểm bán 113 4.3.1.2 Chi phí khai thác trắng mơ hình 10 năm xã Trung Sơn Đơn giá Hạng mục Stt Bán gỗ gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC (Cưa bốc xếp) 210 10 100 Nhân công khai thác (Cưa bốc xếp) gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC 41.144 41.144 27.001 27.001 128,6 1.286 1.286 128,6 12.858 12.858 18.695 18.695 128,6 10 H 100 N Chi phí làm gỗ dăm KI điểm bán O ̣C B Vận chuyển đến địa Bán gỗ TÊ công theo dõi sổ 210 Bán Ế Nhân cơng khai thác sách lượng Chi phí làm gỗ xẻ Chi phí quản lý nhân Số U Bán ́H A ĐVT Thành tiền 160 160 44,51 7.122 7.122 10 10 44,51 445 445 250 250 44,51 11.128 11.128 Chi phí quản lý nhân cơng theo dõi sổ sách ẠI Vận chuyển đến địa điểm bán Đ H 114 4.3 Khai thác trắng mơ hình 10 năm 4.3.2 Doanh thu khai thác trắng mơ hình 10 năm 4.3.2.1 Doanh thu khai thác trắng mơ hình 10 năm xã Hải Phú Đơn giá Stt Hạng mục ĐVT Bán gỗ thị trường Bán gỗ Số thị trường lượng thị trường Bán gỗ thị trường gỗ FSC Ế tự U Thu từ khai thác 220 ́H I Bán gỗ gỗ FSC tự Doanh Thành tiền trắng 1.300 Gỗ dăm 900 1.500 181,86 236.418 272.790 900 38,04 34.236 34.236 TÊ Gỗ xẻ 307.026 H 270.654 N 4.3.2.2 Doanh thu khai thác trắng mơ hình 10 năm xã Trung Sơn KI Đơn giá O ̣C Hạng mục H Stt ĐVT trường tự Số thị trường lượng gỗ FSC Bán gỗ thị trường tự Bán gỗ thị trường gỗ FSC Thu từ khai thác 173 216.113 254.686 Đ I gỗ thị Bán gỗ ẠI Doanh Bán Thành tiền trắng Gỗ xẻ 1.300 1.600 128,6 167.149 205.722 Gỗ dăm 1.100 1.100 44,51 48.964 48.964 115 ... việc nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân trồng rừng. .. HOÀN Đề tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG THEO TIÊU CHUẨN FSC CỦA CÁC HỘ DÂN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ Ế Mục đích đối tượng nghiên cứu U Mục đích nghiên cứu: Nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng thông... hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC Kết phân tích cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC của các hộ dân ở tỉnh Quảng Trị, Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC của các hộ dân ở tỉnh Quảng Trị