SLIDE PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN - CPA

22 67 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:30

7/7/2016 PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN Ths, GVC Hoàng Minh Chiến Giám đốc Trung tâm PLCT BVQLNTD Trường Đại học Luật Hà Nội NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khái quát chung So sánh giải thể phá sản Thẩm quyền giải phá sản Quản tài viên; DN quản lý, lý tài sản Thủ tục phá sản 7/7/2016 Khái quát chung 1.1 Nhận diện DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản 1.2 Phá sản – thủ tục phục hồi toán nợ đặc biệt 1.1 Nhận diện DN, HTX khả toán Doanh nghiệp K1 Đ4 LPS Hợp tác xã ko th/toán nợ ≤ 03 tháng kể từ ngày đến hạn th/toán Coi khả toán 7/7/2016 1.1 Nhận diện DN, HTX khả tốn (i) Có nợ đến hạn Nợ khơng có bảo đảm Nợ có BĐ phần - tính phần khơng có BĐ [Các khoản nợ rõ ràng bên xác nhận, có đầy đủ giấy tờ, tài liệu để chứng minh khơng có tranh chấp] 1.1 Nhận diện DN, HTX khả tốn (ii) Trong thời hạn 03 tháng (iii) Khơng th/hiện nghĩa vụ tốn nợ 7/7/2016 Tồ ánđộng định hồi Hoạt hồithủ DNtục đặt phục Là Nội dung, giaiphục thủ đoạn tục xem thủ xétdưới tục thông giải sát nghiêm sở NQ giám ngặt HNCN Toàvề án,việc qua & th.hạn y/c phá thực sảnhiện DN, phương tiến án chủ hậu qủa DNhồi bị mở thủ ápnợdụng thủ tụcPLphục (được hành phục hồi tuân ánthủ mởQĐ thủ tụccông PL PS tục th.lýsau nếuphải phục thành thực cóhồi đủkhơng đ/k PL q.định) 1.2 Phá sản - thủ tục phục hồi tốn nợ đặc biệt (i) Tính đặc thù thủ tục phục hồi 1.2 Phá sản - thủ tục phục hồi tốn nợ đặc biệt Việc đòi nợ & tốn nợ mang tính tập thể (chủ nợ khơng đòi nợ theo thủ tục riêng ); (ii) Tính chất đặc thù tốn nợ phá sản Việc đòi nợ & tốn khoản nợ tiến hành thơng qua CQ đại diện có thẩm quyền (thanh tốn nợ khơng thực HV nợ); Việc toán khoản nợ tiến hành sau có định quan NN có thẩm quyền (TA) Thanh tốn khoản nợ tiến hành sở số tài sản lại DN & ĐB b.đẳng chủ nợ 7/7/2016 So sánh giải thể phá sản Về tượng, giải thể phá sản có nhiều điểm giống nhau, gần gũi, chuyển hóa lẫn PS GT có việc tốn nợ, lý hợp đồng, giải quyền lợi cho người lao động Về bản, PS GT chấm dứt tồn doanh nghiệp thương trường PS tốn hết nợ cho chủ nợ giống GT Có trường hợp, tiến hành giải thể phải chuyển qua thủ tục phá sản So sánh giải thể phá sản Về chất, GT PS có nhiều khác biệt - GT có nhiều lý do: hết hạn KD, hồn thành MT định… - PS có lý do: khả toán nợ đến hạn - Điều kiện giải thể: toán hết khoản nợ - Điều kiện mở thủ tục phá sản: khả toán nợ - GT TTHC DN, HTX tiến hành theo QĐ DN, HTX quan nhà nước có thẩm quyền - PS TTTP đặc biệt Toà án tiến hành theo quy định chặt chẽ pháp luật phá sản 7/7/2016 So sánh giải thể phá sản Về chất, GT PS có nhiều khác biệt - GT: chấm dứt tồn DN, HTX thương trường - PS: chấm dứt tồn DN, HTX - PL cấm hạn chế quyền th/lập, qlý DN, HTX chủ sở hữu, người qlý, điều hành DN, HTX bị phá sản - Vấn đề hạn chế quyền tự kinh doanh không đặt chủ sở hữu, người quản lý, điều hành DN, HTX bị GT Thẩm quyền giải phá sản 3.1 Thẩm quyền TAND cấp tỉnh 3.2 Thẩm quyền TAND cấp huyện 7/7/2016 3.1 Thẩm quyền TAND cấp tỉnh TAND cấp tỉnh giải phá sản Doanh nghiệp ĐKKD ĐKDN tỉnh Hợp tác xã ĐKKD ĐK HTX tỉnh Thuộc trường hợp sau: 3.1 Thẩm quyền TAND cấp tỉnh Vụ việc phá sản có tài sản nước người tham gia thủ tục phá sản nước ngồi; DN, HTX có chi nhánh, văn phòng đại diện nhiều huyện thuộc tỉnh khác nhau; 7/7/2016 3.1 Thẩm quyền TAND cấp tỉnh DN, HTX có bất động sản nhiều huyện thuộc tỉnh khác nhau; Vụ việc PS thuộc thẩm quyền TA huyện mà TA cấp tỉnh lấy lên g/quyết tính chất phức tạp 3.1 Thẩm quyền TAND cấp huyện TAND cấp huyện giải phá sản DN, HTX có trụ sở huyện ko thuộc TA tỉnh 7/7/2016 Quản tài viên; DN quản lý, lý tài sản Hành nghề quản lý, lý tài sản Quản tài viên Doanh nghiệp quản lý, lý tài sản Quản tài viên; DN quản lý, lý tài sản Người cấp chứng QTV Luật sư Kiểm toán viên Người có trình độ cử nhân luật, ktế, ktốn, tchính, n/hàng có k/nghiệm ≥ 05 năm lĩnh vực đtạo 7/7/2016 Quản tài viên; DN quản lý, lý tài sản Điều kiện hành nghề QTV Phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức Năng lực hành trách nhiệm, liêm vi dân đầy đủ khiết, trung thực, khách quan; Có chứng hành nghề Quản tài viên Quản tài viên; DN quản lý, lý tài sản Người không hành nghề qlý, tlý TS Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơng nhân quốc phòng thuộc QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp thuộc CAND Người bị TCTNHS, bị kết án chưa xóa án tích, bị áp dụng biện pháp XLHC đưa vào sở giáo dục bắt buộc, sở cai nghiện bắt buộc Người lực hành vi dân bị hạn chế lực hành vi dân 10 7/7/2016 Quản tài viên; DN quản lý, lý tài sản DN hành nghề quản lý, lý tài sản Doanh nghiệp tư nhân Công ty dợp danh Chủ DNTN Quản tài viên, đồng thời Giám đốc Cty hợp danh có ≥ 02 TVHD Quản tài viên; TGĐ GĐ công ty hợp danh Quản tài viên; Quản tài viên; DN quản lý, lý tài sản Quyền, nghĩa vụ QTV, DN quản lý, lý tài sản Quản lý tài sản, giám sát hđộng kinh doanh, lý tài sản DN, HTX khả toán, gồm: 11 7/7/2016 a) Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng liên quan đến hoạt động DN, HTX; b) Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ; c) Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không phép Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản DN, HTX bán, lý tài sản; d) Giám sát hoạt động KD DN, HTX theo quy định pháp luật; đ) Được thuê cá nhân, tổ chức thực công việc theo quy định pháp luật; e) Đề xuất với Thẩm phán việc bán tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản; g) Bán tài sản theo định Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản; h) Tổ chức việc định giá, lý tài sản theo quy định Luật này; báo cáo quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan việc giao cho cá nhân, tổ chức thực lý tài sản; i) Gửi khoản tiền thu vào tài khoản Tòa án nhân dân, quan thi hành án dân có thẩm quyền mở ngân hàng Quản tài viên; DN quản lý, lý tài sản Quyền, nghĩa vụ QTV, DN quản lý, lý tài sản Đại diện cho DN, HTX trường hợp DN, HTX khơng có người đại diện theo pháp luật Đề nghị Thẩm phán: thu thập tài liệu, chứng cứ; tuyên bố GDVH định thu hồi TS DN, HTX bị bán chuyển giao bất hợp pháp; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, xử phạt hành chính, chuyển hồ sơ xử lý HS 12 7/7/2016 Quản tài viên; DN quản lý, lý tài sản Quyền, nghĩa vụ QTV, DN quản lý, lý tài sản B/cáo tình trạng tài sản, công nợ hđộng DN, HTX; tham gia xây dựng kế hoạch PHKD DN, HTX Được hưởng thù lao thực trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định pháp luật B/cáo việc th/hiện nh/vụ, q/hạn theo yêu cầu TP, quan THA; chịu TN trước TP, quan THA PL việc th/hiện nhiệm vụ, quyền hạn Thủ tục phá sản 5.1 Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 5.2 Tổ chức Hội nghị chủ nợ 5.3 Phục hồi hoạt động kinh doanh 5.4 Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản 5.5 Thi hành QĐ tuyên bố DN, HTX phá sản 13 7/7/2016 5.1 Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 5.1.1 Quyền nghĩa vụ nộp đơn 5.1.2 Mở thủ tục phá sản 5.1.1 Quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở TTPS (i) Quyền nộp đơn (ii) Nghĩa vụ nộp đơn 14 7/7/2016 5.1.1 Quyền nghĩa vụ nộp đơn Quyền nộp đơn: Chủ nợ (k1 Đ5) Người LĐ, CĐCS (k2 Đ5) Cổ đông Cty CP (k5Đ5) Th.viên HTX (k6Đ5) 5.1.1 Quyền nghĩa vụ nộp đơn Nghĩa vụ nộp đơn ĐD theo PL DN, HTX (K3 Điều 5) Chủ DNTN, CTHĐQT, CTHĐTV, chủ SH cty 1TV, TVHD cty HD (k4 Điều 5) 15 7/7/2016 Thủ tục nộp đơn, thụ lý đơn yêu cầu mở TTPS (i) Nộp đơn Thủ tục nộp đơn, thụ lý đơn yêu cầu mở TTPS Thương lượng Thời hạn ≤ 03 ngày làm việc (kể từ ngày TA nhận đơn yêu cầu mở TTPS) DN, HTX chủ nợ nộp đơn có quyền đề nghị TA để bên thương lượng việc rút đơn TA ấn định thời gian thương lượng ≤ 20 ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ 16 7/7/2016 Thủ tục nộp đơn, thụ lý đơn yêu cầu mở TTPS Thương lượng Các bên thỏa thuận việc rút đơn yêu cầu mở TTPS TA trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản TL không thành hết thời hạn TL mà bên khơng tiến hành TL TA th/báo cho người nộp đơn nộp lệ phí PS, tạm ứng chi phí PS thụ lý đơn yêu cầu mở TTPS (ii) Tòa án thụ lý đơn Thủ tục nộp đơn, thụ lý đơn yêu cầu mở TTPS Khi thẩm quyền Không thuộc trường hợp trả lại đơn 17 7/7/2016 Thủ tục nộp đơn, thụ lý đơn yêu cầu mở TTPS (iii) Trong 05 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn, tạm đình giải yêu cầu (Đ41) THADS tài sản mà DN, HTX người phải THA, trừ bồi thường tính mạng, sức khỏe Giải vụ việc DS, KD liên quan đếnTS mà DN, HTX bên đương Xử lý tài sản BĐ DN, HTX chủ nợ có BĐ, trừ t/hợp nguy bị phá hủy 5.1.2 Mở thủ tục phá sản (1) Tòa án triệu tập phiên họp Với tham gia người có liên quan để xem xét, kiểm tra chứng minh DN, HTX khả toán 18 7/7/2016 5.1.2 Mở thủ tục phá sản (2) QĐ không mở thủ tục phá sản Doanh nghiệp, hợp tác xã khơng khả tốn 5.1.2 Mở thủ tục phá sản (3) QĐ mở thủ tục phá sản Doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán 19 7/7/2016 5.1.2 Mở thủ tục phá sản (i) Chỉ định Quản tài viên DN quản lý, lý TS (Đ45, Đ46) QĐ mở TTPS đặt thủ tục tư pháp đặc biệt (ii) Gửi giấy đòi nợ, lập DSCN, DS người mắc nợ (Đ66, Đ67, Đ68)) (iii) Hoạt động DN, HTX (Đ 47, 48, 49) (iv) Áp dụng b/pháp bảo toàn TS (Đ59, 61, 69, 70) (v) Đình THADS, đình gquyết vụ án giải vụ án bị đình (Đ71, Đ72) 5.2 Hội nghị chủ nợ (Đ75 – Đ85) Triệu tập Hội nghị chủ nợ (Đ75) Quyền, nghĩa vụ th/gia HNCN (Đ77, Đ78) Điều kiện hợp lệ, hỗn HNCN (Đ79, Đ80) Nội dung trình tự HNCN (Đ81) Nghị HNCN (Đ83) 20 7/7/2016 5.3 Phục hồi hoạt động kinh doanh (Đ87 – Đ96) Xây dựng phương án phục hồi (Đ87) Nội dung, thời hạn thực phương án phục hồi (Đ88, Đ89) Điều kiện hợp lệ HNCN thông qua phương án phục hồi (Đ90) Nội dung trình tự HNCN thông qua phương án phục hồi (Đ91) Công nhận Nghị HNCN thông qua PAPH giám sát thực (Đ92, Đ93) Đình thủ tục phục hồi hậu pháp lý (Đ95, Đ96) 5.4 Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (i) Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn (Đ105) (ii) Tuyên bố phá sản Hội nghị chủ nợ không thành (Đ106) (iii) Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản sau có Nghị Hội nghị chủ nợ (Đ107) 21 7/7/2016 5.5 Thi hành QĐ tuyên bố DN, HTX phá sản Thẩm quyền thi hành định tuyên bố phá sản (Đ119) Thủ tục thi hành định tuyên bố phá sản (Đ120) 22 ... 7/7/20 16 5.1.2 Mở thủ tục phá sản (i) Chỉ định Quản tài viên DN quản lý, lý TS (Đ45, Đ 46) QĐ mở TTPS đặt thủ tục tư pháp đặc biệt (ii) Gửi giấy đòi nợ, lập DSCN, DS người mắc nợ ( 66 , 67 , 68 ))... khác biệt - GT có nhiều lý do: hết hạn KD, hoàn thành MT định… - PS có lý do: khả tốn nợ đến hạn - Điều kiện giải thể: toán hết khoản nợ - Điều kiện mở thủ tục phá sản: khả toán nợ - GT TTHC... quyền - PS TTTP đặc biệt Toà án tiến hành theo quy định chặt chẽ pháp luật phá sản 7/7/20 16 So sánh giải thể phá sản Về chất, GT PS có nhiều khác biệt - GT: chấm dứt tồn DN, HTX thương trường - PS:
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN - CPA, SLIDE PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN - CPA

Từ khóa liên quan