SLIDE THUYẾT TRÌNH NGÀNH PHÂN BÓN MSC

30 35 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:26

BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BĨN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN MÊ KƠNG 46 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 04 6276 1818 04 6275 0077 info@mekongsecurities.com.vn 1 - - BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN NỘI DUNG NGÀNH PHÂN BÓN VIỆT NAM NĂM 2016 TRIỂN VỌNG NGÀNH NĂM 2017 DOANH NGHIỆP NỔI BẬT 5/11/2017 www.mekongsecurities.com.vn - 02 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN TỔNG QUAN CÁC LOẠI PHÂN BÓN SA Khơng có cơng ty sản suất SA, nhập tồn (nhà phân phối: Vinacam, Apromaco…) DAP DAP Đinh Vũ, DAP Lào Cai Ure nhà sản xuất chính: Đạm Phú Mỹ (DPM), Đạm Cà Mau (DCM), Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình Phân đạm (N) Ngành phân bón Việt Nam năm 2016 www.mekongsecurities.com.vn - 03 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN TỔNG QUAN CÁC LOẠI PHÂN BÓN Supephotphate nhà sản xuất chính: Supephotphat hóa chất Lâm Thao, Phân bón Miền Nam (SFG) Phân lân (P) Lân nung chảy Ngành phân bón Việt Nam năm 2016 nhà sản xuất: Supephotphat hóa chất Lâm Thao, Lân Ninh Bình, Lân Nung chảy Văn Điển (VAF) www.mekongsecurities.com.vn - 04 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN TỔNG QUAN CÁC LOẠI PHÂN BÓN Phân Kali (K) Khơng có nhà sản xuất Kali mà phải nhập toàn (nhà phân phối: Vinacam, Apromaco… Phân NPK cơng ty sản xuất chính: Supephotphat hóa chất Lâm Thao, Bình Điền (BFC) phân bón Miền Nam (SFG) Ngành phân bón Việt Nam năm 2016 www.mekongsecurities.com.vn - 05 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH ĐẤT CANH TÁC Đất trồng trọt 15500 Đất canh tác tăng lên năm có khả tăng lên 15.5 triệu Ha vào 15000 Nghìn năm 2018 14500 14000 13500 13000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Đất trồng trọt Nguồn: Tổng cục Thống kê Ngành phân bón Việt Nam năm 2016 www.mekongsecurities.com.vn - 06 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH NHU CẦU LƯƠNG THỰC + Nhu cầu nước: dân số Việt nam tăng lên + Nhu cầu xuất khẩu: Việt Nam quốc gia xuất nơng sản lớn CẠNH TRANH TỪ PHÂN BĨN NHẬP KHẨU + Năm 2016 Trung Quốc thị trường chủ lực cung cấp phân bón cho Việt Nam, + Philippines, Nhật Bản, Israel nước Trung Đông với lợi giá nguyên liệu thấp GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI + Giá phân bón Việt Nam bị ảnh hưởng giá phân bón giới Ngành phân bón Việt Nam năm 2016 www.mekongsecurities.com.vn - 07 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH GIÁ NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO Diễn biến giá Dầu FO Singapore (USD/Tấn) Diễn biến giá Lưu huỳnh Vancouver (USD/Tấn) Nguồn: Bloomberg Diễn biến giá Khí (USD/nghìn mét khối) Diễn biến giá Than (USD/Tấn) Nguồn: Quandl Ngành phân bón Việt Nam năm 2016 Nguồn: Bloomberg Nguồn: Quandl www.mekongsecurities.com.vn - 08 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH NHU CẦU PHÂN BĨN QUA CÁC GIAI ĐOẠN Trước 1972 Chủ yếu dùng đạm 19721992 Đạm,lân, phân hữu 1992 đến Đạm, lân, kali phân hữu Ngành phân bón Việt Nam năm 2016 www.mekongsecurities.com.vn - 09 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN TỔNG QUAN CUNG – CẦU TỔNG QUAN CUNG – CẦU PHÂN BÓN VIỆT NAM NĂM 2016 Nguyên liệu Nguồn gốc Tình hình tiêu thụ Đạm (Ure-Nito) Than đá khí Trong nước + Nhập Bão hòa, nước giới dư cung Tiêu thụ nội địa khoảng 2.4 triệu tấn/năm.Tốc độ tăng trưởng ổn định 1.5 - 2% năm Phân lân (Photpho) Quặng Apatit phụ gia Trong nước Tiêu thụ khoảng 1.7 triệu tấn/năm Phân Kali (KNO3) Kali Nhập hoàn toàn Tiêu thụ khoảng 900.000 tấn/năm Phân NPK N (ure), Kali, DAP Trong nước (92%) + Nhập Tiêu thụ khoảng triệu tấn/năm Tốc độ tăng trưởng 7% yoy (2003-2015) Phân DAP Quặng Apatit Trong nước đáp ứng 30-35% nhu cầu Tiêu thụ khoảng 950.000 tấn/năm Ngành phân bón Việt Nam năm 2016 www.mekongsecurities.com.vn - 10 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BĨN Chính sách có lợi áp dụng năm 2017 Diễn bến thuế VAT đầu vào Thời gian áp dụng Từ 01/01/2014 Từ 01/01/2015 Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016, định hướng 2017 Luật thuế Thông tư 219/2013/TT-BTC Luật thuế 71/2014/QH13 Bộ Công Thương kiến nghị đề xuất với Thủ tướng phủ đưa mặt hàng phân bón từ diện không chịu thuế mặt hàng chịu thuế 0% Thuế VAT đầu vào 5% Không chịu thuế 0% Mặt hàng Phân bón Phân bón Phân bón Triển vọng ngành năm 2017 www.mekongsecurities.com.vn - 16 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BĨN Chính sách có lợi áp dụng năm 2017 Phân biệt “Không chịu thuế VAT đầu ra” “Chịu thuế VAT đầu 0%” Ví dụ: Trong năm 2016, DPM mua khí tự nhiên tổng giá trị 3000 tỷ đồng (chưa VAT) để sản xuất Ure Khi đó: Thuế VAT đầu vào DPM phải chịu = 3000 x 10% = 300 tỷ đồng Cuối năm 2016, DPM bán Ure thu 6000 tỷ đồng Khi đó: Thuế VAT đầu DPM thu = đồng trường hợp Không chịu VAT TH1 Chịu VAT = 0% TH2 Triển vọng ngành năm 2017 CP thuế VAT trả = 300 tỷ Thuế VAT đầu = tỷ Khơng hồn thuế VAT, chi phí hạch tốn = 3300 tỷ => Chi phí tăng lên hạch tốn vào chi phí NVL CP thuế VAT trả = 300 tỷ Thuế VAT đầu = tỷ Được hồn thuế VAT, chi phí hạch tốn 3000 tỷ => Chi phí giảm www.mekongsecurities.com.vn - 17 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BĨN Chính sách có lợi áp dụng năm 2017 Tác động luật thuế sửa đổi: Lợi nhuận sau thuế Công ty Thuế VAT (tỷ VNĐ) Phần tăng lên thay đổi thuế 2016 Tỷ lệ tăng VAF 14 11.2 52 22% SFG 35 24 80 30% LAS 130 104 140 74% DPM 213 181 1,172 15% Triển vọng ngành năm 2017 www.mekongsecurities.com.vn - 18 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BĨN TỔNG CƠNG TY PHÂN BĨN VÀ HĨA CHẤT DẦU KHÍ – DPM Cơ cấu cổ đông Thông tin P/E 9.51 KLCP NY 391 triệu CP Vốn hóa (Tỷ đồng) 10,057 30% PVN VNM ETF 59% Năm 2013 2014 2015 2016 ROE (%) 23.41 11.95 16.96 13.45 ROA (%) 20.04 10.48 14.15 11.01 EPS 5.638 2.885 3.337 2.881 Doanh nghiệp bật 2% 4% Deutche Bank Norges Bank 5% www.mekongsecurities.com.vn - 19 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN DOANH THU - LỢI NHUẬN DPM 12000 35% 32% 31% 30% 30% 10000 25% 25% Tỷ đồng 8000 20% 6000 Doanh thu LNST 10363 15% 9765 9549 4000 Biên LNG 7925 10% 2000 2252 5% 1096 1488 1152 0% 2013 Doanh nghiệp bật 2014 2015 2016 www.mekongsecurities.com.vn - 20 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN THUẬN LỢI Doanh nghiệp bật www.mekongsecurities.com.vn - 21 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN THUẬN LỢI GIÁ URE (ĐỒNG/KG) 7.2 7 6.8 LN gộp tăng 800 tỷ đồng 830.000 Tấn 6.6 6.5 LN gộp tăng 373 tỷ đồng 6.4 6.2 6.05 2016 Dự báo giá Ure Doanh nghiệp bật 2017F Dự báo giá Ure www.mekongsecurities.com.vn - 22 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BĨN THUẬN LỢI Phân bón - Dự án “nâng công suất xưởng sản xuất NH3 thêm 90.000 tấn/ năm xây dựng nhà máy sản xuất NPK cơng suất 250.000 tấn/ năm” dự kiến hồn thành vào quý II/2017 Công nghiệp giấy bột giấy Hệ thống tủ lạnh công nghiệp Công nghiệp cao su NH3 Hoạt động xử lý kim loại Công nghiệp da Khó khăn + Tình trạng dư cung + Kinh doanh phụ thuộc vào thời tiết tình hình nơng nghiệp + Chính sách giảm thuế xuất NPK Trung Quốc Doanh nghiệp bật www.mekongsecurities.com.vn - 23 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BĨN CTCP PHÂN BĨN BÌNH ĐIỀN (BFC-HSX) Cơ cấu cổ đông Thông tin P/E 6.9 KLCP niêm yết 57,17 triệu Vốn hóa 2012,31 tỷ 14.60% Tập đồn hóa chất Việt Nam 20.40% 65% Năm 2013 2014 2015 2016 ROE ( %) 34,5 30.33 23.49 24.78 ROA (%) 7.71 7.77 6.99 7.88 EPS 5.310 5.400 4.330 4.830 Doanh nghiệp bật Cổ đơng nước ngồi Nhà đầu tư nước www.mekongsecurities.com.vn - 24 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BĨN DOANH THU – LỢI NHUẬN SẢN LƯỢNG- CƠNG SUẤT BFC 7,000 16% 6,000 14% Tỷ đồng 10% 4,000 8% 3,000 6% 2,000 4% 1,000 Lợi nhuận sau thuế Doanh Thu Thuần Biên LNG 2% 0% 2013 2014 2015 2016 Nghìn 12% 5,000 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Sản lượng tiêu thụ Công suất 2013 2014 2015 2016 GIÁ NPK – GIÁ URE( ĐỒNG/KG) 14,000 12,000 10,000 8,000 URE Cà Mau 6,000 7% Giá phân NPK 4,000 2,000 2013 2014 Doanh nghiệp bật 2015 2016 www.mekongsecurities.com.vn - 25 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN CÁC NHÀ MÁY NPK STT Tên nhà máy Công suất kế hoạch 2017-2019 (tấn/năm) Công suất (tấn/năm) Thị trường tiêu thụ Nhà máy Long An 500.000 500.000 Đồng SCL xuất sang Thái Lan, Myanmar Nhà máy Lâm Đồng 100.000 100.000 Tây nguyên Nam Trung Bộ Nhà máy Quảng Trị 75.000 75.000 Bắc Trung Bộ xuất sang Lào Nhà máy Ninh Bình 400.000 200.000 Miền bắc Nhà máy Tây Ninh 100.000 50.000 Đông Nam Bộ xuất sang Campuchia Đứng đầu công suất: 925.000 tấn/năm Doanh nghiệp bật www.mekongsecurities.com.vn - 26 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN THUẬN LỢI +Thị phần vững miền nam (30%) khu vực tiêu thụ nhiều phân bón nước + Nhà máy NPK Ninh Bình dự kiến tăng cơng suất lên 400.000 năm 2017 Và lợi nhuận từ nhà máy Ninh Bình miễn thuế giai đoạn 2016-2017 năm 2018 miễn 50% thuế TNDN KHĨ KHĂN + Tình trạng dư cung + Kinh doanh phụ thuộc vào thời tiết tình hình nơng nghiệp + Giá Ure đầu vào có xu hướng tăng + Chính sách giảm thuế xuất NPK Trung Quốc Doanh nghiệp bật www.mekongsecurities.com.vn - 27 BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN Mã chứng khốn Giá đóng cửa ngày 27/03 EPS P/E KL Cổ phiếu niêm yết Vốn hóa (đồng) Tỷ trọng vốn DPM 24.25 2.25 9.51 391.400.000 9.491.450.000 0.475666 DCM 10.55 1.17 9.02 529.400.000 5.585.170.000 0.279902 BFC 35.1 5.09 6.9 57.167.993 2.006.596.554 0.100561 LAS 13.2 1.38 9.56 112.856.400 1.489.704.480 0.074657 SFG 13.5 1.9 7.11 47.897.333 646.613.996 0.032405 NFC 17 1.23 13.82 15.731.327 267.432.559 0.013402 VAF 12.4 1.18 10.51 37.665.348 467.050.315 0.023406 Ta có P/E trung bình ngành 9.12 Doanh nghiệp bật www.mekongsecurities.com.vn - 28
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE THUYẾT TRÌNH NGÀNH PHÂN BÓN MSC, SLIDE THUYẾT TRÌNH NGÀNH PHÂN BÓN MSC