SLIDE PHÂN TÍCH NGÀNH ĐIỆN BVSC

12 21 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:26

Điểm nhấn ngành điện 2017 4/7/2016 El Nino kết thúc - La Nina Xuất Tóm tắt báo cáo Xác suất xảy Lanina cuối năm 2016 65% Ngày 13/6/2016, Cục khí tượng Điểm nhấn ngành điện 2017 4/7/2016 thủy văn Mỹ thông báo xác suất xảy Lanina vùng xích đạo Thái Bình Dương 65% Lanina tượng thời tiết trái ngược với Elnino thường xuất sau Elnino Nếu Elnino khiến nhiệt độ bề vùng biển xích đạo Thái Bình Dương tăng lên, gây hạn hán Châu Á, Châu Phi lũ lụt Nam Mỹ Lanina lại khiến bề mặt nước biển xích đạo Thái Bình Dương giảm xuống, khiến lượng mưa quốc gia Nam Á tăng lên, lũ lụt Úc hạn hán Nam Mỹ Các doanh nghiệp thủy điện Nam Trung Bộ lợi nhiều doanh nghiệp thủy điện miền Bắc bị thiệt hại Lanina xảy La Nina thường gây mưa nhiều tỉnh miền Trung miền Nam, khu vực ven biển miền Trung có lượng mưa tăng mạnh Lanina diễn Ngoài ra, Lanina thường khiến lượng mưa giảm tỉnh miền Bắc Bắc Trung Bộ Chúng sử dụng số liệu lượng mưa đo trạm quan trắc đặt gần nhà máy thủy điện World Bank thu thập vòng 26 năm từ 1980-2006 để đưa kết luận Lanina dự báo diễn từ mùa thu 2016 trùng với mùa mưa CHP, VSH SBA Lanina dự báo xuất vào mùa thu 2016 tiêu tan vào cuối mùa xuân đầu mùa hè 2017 Đây mùa mưa CHP, VSH SBA, doanh nghiệp khác mùa mưa chủ yếu từ tháng đến tháng 10 Do đó, với vị trí địa lí thuận lợi nằm ven biển miền Trung có lượng mưa tăng cao Lanina xảy ra, doanh nghiệp hưởng lợi so với doanh nghiệp thủy điện ngành Giá bán điện thị trường cạnh tranh không bị giảm nhiều Lanina diễn Chúng tơi nhận thấy lượng mưa trung bình nước tăng lên thường thấp nhiều so với khu vực ven biển miền Trung miền Nam La Nina diễn Cụ thể đợt Lanina 1998-2000, lượng mưa nước lại giảm 3% lượng mưa nhà máy thủy điện khu vực miền Trung miền Nam tăng 11%-57% so với trung bình 26 năm từ 1980-2006 Do Lanina xảy không làm nguồn cung thủy điện nước tăng lên đáng kể, điều khiến cho giá bán điện thị trường điện cạnh tranh giảm mạnh Năm 2017 năm doanh nghiệp thủy điện miền Trung miền Nam Kể trường hợp Lanina khơng diễn cuối năm 2016, việc Elnino kết thúc lượng mưa trở bình thường hứa hẹn tiềm tăng trưởng tốt cho doanh nghiệp thủy điện với sụt giảm hiệu suất huy động nhà máy nhiệt điện năm 2017 Trong trường hợp Chuyên viên phân tích Chế Thị Mai Trang Lanina xảy cuối năm 2016 (xác suất 65%), CHP, SBA VSH doanh nghiệp hưởng lợi nhiều TBC chịu thiệt hại lượng mưa sụt giảm (84 4) 3928 8080 ext 606 Điểm rơi lợi nhuận doanh nghiệp thủy điện xảy vào quý 3/2016 ảnh hưởng El Nino, nhiên lại thời điểm thích hợp để đầu tư đón chethimaitrang@baoviet.com.vn đầu La Nina diễn mạnh năm 2017 4/7/2016 Điểm nhấn ngành điện 2017 Xác suất 65% xảy Lanina cuối năm 2016 Elnino khiến sản lượng thủy điện tháng đầu năm 2016 giảm 9% so với kỳ 2015 Trong tháng đầu năm 2016, nhà máy thủy điện nước sản xuất 18,2 tỷ kwh điện, giảm 9% so với kỳ 2015 (20,1 tỷ kwh điện) tổng sản lượng điện tiêu thụ nước tiếp tục trì mức tăng 12,11% Do đó, cơng suất thủy điện chiếm khoảng 40% tổng cơng suất tồn hệ thống điện Việt Nam, tỷ lệ đóng góp thủy điện tháng đầu năm 2016 đạt 26,07%, giảm mạnh so với mức 32,39% kỳ 2015 Đợt Elnino lịch sử vòng 20 năm thức chấm dứt Đợt Elnino 2015-2016 đánh giá đợt Elnino mạnh kỷ lục vòng 20 năm, có cường độ mạnh tương tự đợt Elnino 1997–1998, gây nên thiệt hại nghiêm trọng quốc gia Châu Á tình trạng khơ hạn nhiệt độ tăng cao khiến hồ thủy điện khô cạn trồng mùa Việt Nam nước chịu thiệt hại nặng nề Elnino hạn hán xâm ngập mặn tồi tệ vòng 100 năm trở lại đây, khiến Chính phủ Việt Nam Liên hợp quốc phải kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp 48,5 triệu USD để ứng phó với hậu Elnino gây Tuy nhiên, ngày 10/5/2016, theo Cục Khí tượng học Úc tuyên bố, Elnino 2015 -2016 thức kết thúc Chỉ số Oceanic Nino Index (ONI) & dự báo Oct-17 Mar-17 Aug-16 Jan-16 Apr-14 Nov-14 Sep-13 Jul-12 Feb-13 Dec-11 May-11 Oct-10 Mar-10 Aug-09 Jan-09 Jun-08 Apr-07 Nov-07 Sep-06 Jul-05 Feb-06 Dec-04 May-04 Oct-03 Mar-03 Aug-02 Jan-02 Jun-01 Apr-00 Nov-00 Sep-99 Jul-98 Feb-99 Dec-97 May-97 2.4 1.9 1.4 0.9 0.4 -0.1 -0.6 -1.1 -1.6 Jun-15 Dự báo 2016-2017 Nguồn: IRI/CPC Xác suất xảy Lanina cuối năm 2016 65% Ngày 13/6/2016, Cục khí tượng thủy văn Mỹ thông báo xác suất xảy Lanina vùng xích đạo Thái Bình Dương 65% Lanina tượng thời tiết trái ngược với Elnino thường xuất sau Elnino Nếu Elnino khiến nhiệt độ bề vùng biển xích đạo Thái Bình Dương tăng lên, gây hạn hán Châu Á, Châu Phi lũ lụt Nam Mỹ Lanina lại khiến bề mặt nước biển xích đạo Thái Bình Dương giảm xuống, khiến lượng mưa quốc gia Nam Á tăng lên, lũ lụt Úc hạn hán Nam Mỹ Lanina thường diễn sau Elnino kết thúc Chỉ số Oceanic Nino Index (ONI) số phản ánh tượng Elnino Lanina, với mức độ từ +0,5 trở lên Elnino từ -0,5 trở xuống Lanina 4/7/2016 Điểm nhấn ngành điện 2017 Xác suất xảy La Nina - Nguồn: IRI ENSO Forecast La Niña Neutral El Niño JJA 2016 37% 62% 1% JAS 2016 57% 42% 1% ASO 2016 59% 38% 3% SON 2016 61% 35% 4% OND 2016 63% 31% 6% NDJ 2016 63% 31% 6% DJF 2016 65% 31% 4% JFM 2017 65% 32% 3% FMA 2017 62% 37% 1% Season (Các chữ viết tắt bắt đầu tháng, ví dụ JJA = June-July-August) Lanina xảy có lợi cho doanh nghiệp thủy điện Sau gần năm sụt giảm sản lượng, Elnino kết thúc giúp sản lượng doanh nghiệp trở điều kiện bình thường, thuận lợi Lanina diễn Việt Nam nước lượng mưa tăng lên ảnh hưởng Lanina nằm khu vực Nam Á Doanh nghiệp thủy điện lợi nhiều Lanina diễn ra? Tác động Elnino/Lanina doanh nghiệp thủy điện không đồng Đợt Elnino 2015-2016 bắt đầu tăng cường độ từ đầu Q2/2015 đạt cực đại vào cuối Q4/2015 Do nhiều doanh nghiệp tăng trưởng sản lượng năm 2015 hưởng lợi từ tháng đầu năm 2015 không chịu ảnh hưởng Elnino Tuy nhiên đến Q1/2016, sản lượng điện chênh lệch so với Q1/2015 phản ánh rõ rệt ảnh hưởng Elnino, tất doanh nghiệp bị sụt giảm sản lượng từ 13%-60% so với kỳ 2015 Sản lượng DN thủy điện 2015 v.s 2014 Sản lượng DN thủy điện Q1/2016 v.s Q1/2015 Nguồn: BVSC thu thập - Đơn vị: triệu kWh Nguồn: BVSC thu thập - Đơn vị: triệu kWh 1,000 200 -21% 800 -48% 160 +14% 600 -2% 120 -25% 400 80 -27% -13% 200 -18% 2014 +2% -53% -49% -13% -62% 40 -41% 2015 Q1/2015 Q1/2016 SHP TBC VSH CHP SJD TMP SBA SHP TBC VSH CHP SJD TMP SBA 4/7/2016 Điểm nhấn ngành điện 2017 Nhìn đồ thị so sánh sản lượng Q1/2016 so với kỳ 2015 cho thấy, sản lượng điện doanh nghiệp miền Bắc (TBC) bị sụt giảm so với doanh nghiệp miền Trung (CHP, SHP, SBA, VSH) miền Nam (TMP, SJD) tác động Elnino Do Lanina xảy ra, tác động tới lượng mưa sản lượng điện vùng doanh nghiệp thủy điện khác Các doanh nghiệp thủy điện tỉnh ven biển miền Trung (VSH, CHP, SBA) lợi nhiều doanh nghiệp thủy điện miền Bắc (TBC) bị thiệt hại Lanina xảy La Nina thường gây mưa nhiều tỉnh miền Trung miền Nam Ngoài ra, Lanina thường khiến lượng mưa giảm tỉnh miền Bắc Bắc Trung Bộ Chúng sử dụng số liệu lượng mưa đo trạm quan trắc đặt gần nhà máy thủy điện World Bank thu thập vòng 26 năm từ 1980-2006 để đưa kết luận Số liệu cho thấy tỉnh ven biển miền Trung, nơi đặt nhà máy SBA, VSH CHP có lượng mưa tăng mạnh so với trung bình giai đoạn 1980-2006 Lanina diễn ra, miền Bắc (TBC) bị sụt giảm lượng mưa Lanina xảy Chênh lệch lượng mưa năm so với bình quân giai đoạn 1980-2006 Nguồn: World Bank, BVSC ước tính 120% 80% CHP VSH SBA TMP TBC SJD (nhà máy Cần Đơn) SHP nước 40% 0% -40% 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Để tăng thêm tính xác kết luận này, so sánh mức tăng lượng mưa tỉnh so với trung bình giai đoạn 1980-2006 đợt Lanina 19982001 diễn sau đợt Elnino mạnh kỷ lục 1997-1998 Trong đợt Lanina 19982000, Yên Bái (nơi đặt nhà máy TBC) lượng mưa giảm 6% Các tỉnh thuộc khu vực ven biển miền Trung nơi đặt nhà máy CHP, VSH SBA có lượng mưa tăng 37%-57% so với bình quân giai đoạn 1980-2006, tỉnh miền Nam (TMP, SJD), miền Trung Tây Nguyên (SHP) có lượng mưa tăng lên nhiên thấp so với khu vực ven biển miền Trung 4/7/2016 Điểm nhấn ngành điện 2017 Lượng mưa đợt Lanina 1998-2000 so với trung bình giai đoạn 1980-2006 Vùng 1998 1999 2000 Trung bình -26% -5% 12% -6% Miền Bắc - TBC Duyên hải Nam Trung Bộ - CHP 30% 68% 25% 41% - VSH 42% 102% 27% 57% - SBA 25% 42% 43% 37% 14% -2% 22% 11% - TMP -14% 28% 24% 13% - SJD -14% 28% 24% 13% -9% 6% -5% -3% Tây Nguyên - SHP Miền Nam Cả nước Nguồn: World Bank, BVSC tổng hợp Sản lượng điện có tăng chiều với lượng mưa hay khơng? Về bản, sản lượng điện có quan hệ tương quan chiều với lượng mưa Điều đặc biệt rõ rệt doanh nghiệp thủy điện có hồ chứa điều tiết tuần, hồ chứa đủ dung tích để phát điện ngày Đối với doanh nghiệp có hồ chứa điều tiết năm, mùa mưa kéo dài tháng mùa khô không kiệt nước hồn tồn (điển hình TBC) sản lượng điện tương đối chiều với lượng mưa Các doanh nghiệp thủy điện niêm yết lớn Doanh nghiệp Vị trí Cơng suất Hồ chứa điều tiết Năm phát điện Yên Bái 120 MW Điều tiết năm 1971 Quy Nhơn 66 MW Điều tiết năm 1994 Phú Yên 70 MW Điều tiết năm 1999 Phú Yên 64 MW Điều tiết năm 2010 Quảng Nam MW Điều tiết tuần 2007 Huế 170 MW Điều tiết tuần 2012 Thủy điện miền Bắc TBC Thủy điện duyên hải Nam Trung VSH - Nhà máy Vĩnh Sơn - Nhà máy Sông Hinh SBA - Nhà máy Krông H’Năng - Nhà máy Khe Diên CHP Thủy điện miền Trung SHP 4/7/2016 Điểm nhấn ngành điện 2017 - Nhà máy Đa Siat Lâm Đồng 13,5 MW Điều tiết tuần 2009 - Nhà máy Đa Dâng Lâm Đồng 34 MW Điều tiết tuần 2012 - Nhà máy Đa M’bri Lâm Đồng 75 MW Điều tiết năm 2014 Bình Phước 77,6 MW Điều tiết tuần 2003 Gia Lai 8,1 MW Điều tiết tuần 2005 - Nhà máy Nà Lơi Điện Biên 9,3 MW Điều tiết tuần 2003 - Nhà máy Hà Tây Gia Lai MW Điều tiết tuần 2015 Bình Phước 150 MW Điều tiết năm 1995 Thủy điện miền Nam SJD - Nhà máy Cần Đơn - Nhà máy Ry Ninh II TMP Những doanh nghiệp hồ chứa điều tiết năm mùa mưa kéo dài (TBC, TMP) có sản lượng tăng chiều với lượng mưa Mùa mưa Yên Bái dài, khoảng 6-7 tháng, diễn vào năm từ tháng 4- tháng Trong tháng mùa khơ có mưa khơng lớn sản lượng TBC tăng tương đối đồng với lượng mưa Trường hợp tương tự diễn TMP, mùa mưa Bình Phước kéo dài tháng từ tháng đến tháng 10 lượng mưa tháng mùa khô không thấp Lượng mưa trung bình theo tháng Yên Bái Lượng mưa Yên Bái sản lượng TBC Nguồn: World Bank, BVSC tổng hợp Nguồn: World Bank, TBC 341 298 264 600 3,000 500 2,500 400 2,000 300 1,500 251 196 166 124 200 73 34 43 1,000 Sản lượng TBC (cột trái - triệu kwh) 56 23 100 500 Lượng mưa Yên Bái (cột phải -mm) T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 - 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 T1 Đối với doanh nghiệp thủy điện có hồ chứa điều tiết tuần (SJD, CHP) lượng mưa sản lượng điện thay đổi chiều Có thể nhìn thấy điều rõ rệt trường hợp SJD Do SJD sáp nhập tương đối nhiều cơng ty vòng năm trở lại đây, nên việc lấy tổng sản lượng SJD để xét tương quan tăng/giảm so với lượng mưa khơng phản ánh xác Do đó, chúng tơi tính tương quan nhà máy Cần Đơn (nhà máy công suất lớn SJD, vào hoạt động từ năm 2003) để quan hệ tương quan lượng mưa sản lượng điện điển hình cho nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết tuần 4/7/2016 Điểm nhấn ngành điện 2017 Lượng mưa trung bình Bình Phước Lượng mưa Bình Phước & sản lượng SJD Nguồn: World Bank Nguồn: GSO, SJD 500 487 468 2500 319 297 300 200 119 118 16 T1 T2 3000 400 370 387 13 3500 48 36 100 2000 1500 Sản lượng nhà máy Cần Đơn (cột trái - triệu kwh) Lượng mưa Bình Phước (cột phải- mm) 500 T3 T4 T5 T6 T7 T8 1000 T9 T10 T11 T12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Những doanh nghiệp có hồ chứa điều tiết năm mùa mưa ngắn tập trung vào cuối năm (VSH, SBA) sản lượng điện có độ trễ so với lượng mưa Sản lượng điện theo năm VSH thường tăng chậm so với số liệu lượng mưa hồ, đặc biệt mùa mưa Quy Nhơn ngắn diễn tháng cuối năm (tháng 9-12) tháng lại năm lượng mưa cực thấp khiến hồ điều tiết VSH gần phải tích trữ tồn vào cuối năm để chuẩn bị cho tháng đầu năm sau (mùa mưa VSH chiếm đến 80% lượng mưa năm) Trường hợp tương tự diễn với SBA, mùa mưa tháng cuối năm (tháng 9- tháng 12) Lượng mưa trung bình theo tháng trạm Quy Nhơn Tuy Hòa Lượng mưa trung bình Quy Nhơn sản lượng VSH Nguồn: World Bank, BVSC tổng hợp Nguồn: GSO, VSH, BVSC tổng hợp 700 1,000 3000 600 800 2500 500 2000 600 400 1500 300 400 200 200 100 - 1000 500 0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Trạm Quy Nhơn (nhà máy Vĩnh Sơn) Sản lượng VSH - cột trái (triệu kwh) Trạm Tuy Hòa (nhà máy Sơng Hinh) Lượng mưa Quy Nhơn - cột phải (mm) Lanina dự báo diễn từ mùa thu 2016 trùng với mùa mưa CHP, VSH SBA Lanina dự báo xuất vào mùa thu 2016 tiêu tan vào cuối mùa xuân đầu mùa hè Đây vào mùa mưa CHP, VSH SBA, 4/7/2016 Điểm nhấn ngành điện 2017 doanh nghiệp khác mùa mưa chủ yếu từ tháng đến tháng 10 Do doanh nghiệp hưởng lợi nhiều Lanina xảy Lượng mưa trung bình theo tháng giai đoạn 1980-2006 Nguồn: World Bank, BVSC ước tính 1,000 800 600 400 200 T1 VSH T2 T3 SBA T4 CHP T5 T6 TMP T7 T8 SJD T9 T10 T11 T12 SHP TBC Tuy nhiên, phân tích trên, CHP có hồ chứa điều tiết theo tuần nên sản lượng tăng mạnh vào cuối năm 2016 VSH SBA tích trữ nước cho mùa khơ năm sau nên sản lượng cuối 2016 tăng thấp tiếp tục tăng trưởng tốt năm 2017 Giá bán điện không bị ảnh hưởng nhiều Lanina xảy Giá bán điện hợp đồng doanh nghiệp thủy điện cố định nhiều năm nên không phụ thuộc vào sản lượng huy động Tuy nhiên giá bán điện thị trường cạnh tranh phụ thuộc vào cung cầu phụ tải hệ thống điện Do có lo ngại việc nhiều doanh nghiệp hưởng lợi Lanina diễn giá bán điện thị trường điện cạnh tranh lại giảm xuống Tuy nhiên, cho vấn đề không đáng lo ngại khứ chứng minh lượng mưa nước tăng lên thường thấp nhiều so với mức tăng khu vực ven biển miền Trung miền Nam Điều thể rõ thông qua “Biểu đồ chênh lệch lượng mưa năm so với trung bình giai đoạn 1980-2006” (trang 5) “Bảng chênh lệch lượng mưa đợt Lanina 1998-2000 so với trung bình giai đoạn 1980-2006” (trang 6), lượng mưa nước giảm 3% lượng mưa đo nhà máy thủy điện đặt khu vực miền Nam miền Trung tăng 11%-57% so với trung bình giai đoạn 1980-2006 Kết luận Xác suất xảy Lanina cuối năm 2016 65% chưa có phân tích cường độ mạnh đợt Lanina Tuy nhiên Elnino 2015-2016 đợt Elnino mạnh kỷ lục lịch sử khiến nhiệt độ trái đất tăng cao vòng 130 năm trở lại Cường độ mạnh Elnino 2015-2016 tương tự đợt Elnino 1997-1998 sau Lanina 1998-2001 diễn dài (33 tháng) tác động làm tăng lượng mưa khu vực đặt nhà máy CHP, VSH 4/7/2016 Điểm nhấn ngành điện 2017 SBA lên 37%-57% khu vực đặt SHP, SJD, TMP từ 11%-13% so với trung bình giai đoạn 1980-2006 Do kỳ vọng vào Lanina tới có tác động mạnh tới lượng mưa khu vực đặt nhà máy thủy điện CHP, VSH SBA doanh nghiệp thủy điện hưởng lợi lượng mưa khu vực ven biển miền Trung tăng cao nước Trong doanh nghiệp kể trên, CHP có hồ chứa điều tiết tuần nên tồn lượng mưa tăng lên cuối 2016 thể sản lượng tiêu thụ cuối năm, SBA VSH có hồ chứa điều tiết năm dự trữ nước cho mùa khơ 2017, sản lượng tiêu thụ 2016 2017 tăng mạnh Ngoài ra, TBC doanh nghiệp thủy điện chịu thiệt hại Lanina xảy ra, nằm khu vực phía Bắc chịu ảnh hưởng lượng mưa sụt giảm Lanina Về bản, kể trường hợp xấu Lanina khơng diễn cuối năm 2016, việc Elnino kết thúc lượng mưa trở bình thường hứa hẹn tiềm tăng trưởng tốt cho doanh nghiệp thủy điện với sụt giảm hiệu suất huy động nhà máy nhiệt điện năm 2017 10 4/7/2016 Điểm nhấn ngành điện 2017 TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM Tôi, chuyên viên Chế Thị Mai Trang xin khẳng định hoàn toàn trung thực khơng có động cá nhân thực báo cáo Tất thông tin nêu báo cáo thu thập từ nguồn tin cậy xem xét cẩn thận Tuy nhiên, tơi khơng đảm bảo tính đầy đủ xác tuyệt đối thơng tin nêu Các quan điểm, nhận định báo cáo quan điểm riêng cá nhân mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán Báo cáo nhằm mục đích cung cấp thơng tin nhà đầu tư nên sử dụng báo cáo phân tích nguồn tham khảo Cá nhân Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt khơng chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư đối tượng nhắc đến báo cáo tổn thất xảy đầu tư thông tin sai lệch doanh nghiệp Báo cáo phần tài sản Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt, tất hành vi chép, trích dẫn phần hay toàn báo cáo phải đồng ý Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt LIÊN HỆ Phòng Phân tích Tư vấn đầu tư - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp Bộ phận Vĩ mơ & Thị trường Lưu Văn Lương Lê Đăng Phương Nguyễn Xn Bình Phó Giám đốc khối Phó Giám đốc khối Phó Giám đốc khối luuvanluong@baoviet.com.vn ledangphuong@baoviet.com.vn nguyenxuanbinh@baoviet.com.vn Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thị Hải Yến Bạch Ngọc Thắng Ngân hàng, Bảo hiểm Hàng hóa tiêu dùng Kinh tế trưởng nguyenthuha@baoviet.com.vn nguyenthihaiyenB@baoviet.com.vn bachngocthang@baoviet.com.vn Chế Thị Mai Trang Lê Duy Khánh Trần Hải Yến Thép, Phân bón, Điện Dầu khí Chun viên vĩ mơ chethimaitrang@baoviet.com.vn leduykhanh@baoviet.com.vn tranhaiyen@baoviet.com.vn Phan Thùy Trang Nguyễn Chí Hồng Ngọc Trần Đức Anh Cao su tự nhiên, Mía đường Bất động sản Chiến lược thị trường phanthuytrang@baoviet.com.vn nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn tranducanh@baoviet.com.vn Đinh Thị Thu Thảo Trương Sỹ Phú Trần Xuân Bách Cảng biển & Logistics Ơ tơ & Phụ tùng Phân tích kỹ thuật dinhthithuthao@baoviet.com.vn truongsyphu@baoviet.com.vn tranxuanbach@baoviet.com.vn Nguyễn Tiến Dũng Hà Thị Thu Hằng Công nghệ thông tin Dệt may nguyentiendung@baoviet.com.vn hathithuhang@baoviet.com.vn Dương Đức Hiếu Ngô Kim Thanh Vật liệu xây dựng Hạ tầng nước duongduchieu@baoviet.com.vn ngokim.thanh@baoviet.com.vn 11 Công ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt Trụ sở chính: Chi nhánh:  Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội  Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp HCM  Tel: (84 4) 928 8080  Tel: (84 8) 914 6888
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE PHÂN TÍCH NGÀNH ĐIỆN BVSC, SLIDE PHÂN TÍCH NGÀNH ĐIỆN BVSC