SLIDE THUYẾT TRÌNH NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG MSC

24 55 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:26

BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN MÊ KƠNG 46 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 04 6276 1818 04 6275 0077 info@mekongsecurities.com.vn 1 - - BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG TRIỂN VỌNG CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 5/11/2017 www.mekongsecurities.com.vn - 02 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ QUY TRÌNH KHAI THÁC CHẾ BIẾN ĐÁ ỨNG DỤNG CỦA ĐÁ XÂY DỰNG PHÂN BỐ CÁC MỎ ĐÁ VÔI Ở VIỆT NAM CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN Tổng quan ngành đá xây dựng www.mekongsecurities.com.vn - 03 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CỦA ĐÁ XÂY DỰNG Đá trầm tích (đá vôi) Tổng quan ngành đá xây dựng www.mekongsecurities.com.vn - 04 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG PHÂN BỐ CÁC MỎ ĐÁ VÔI Ở VIỆT NAM Nguồn: Viện Nghiên Cứu Địa Chất Khoáng Sản Tổng quan ngành đá xây dựng www.mekongsecurities.com.vn - 05 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN Bãi tập kết Tổng quan ngành đá xây dựng www.mekongsecurities.com.vn - 06 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG QUAN HỆ CUNG CẦU CUNG – CẦU CẢ NƯỚC & ĐÔNG NAM BỘ GIÁ ĐÁ XÂY DỰNG Tổng quan ngành đá xây dựng www.mekongsecurities.com.vn - 07 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG CUNG CẦU ĐÁ XÂY DỰNG CẢ NƯỚC VÀ ĐÔNG NAM BỘ CUNG – CẦU CẢ NƯỚC CUNG – CẦU ĐƠNG NAM BỘ nghìn m3 nghìn m3 200 50 180 45 160 40 140 35 120 30 100 25 80 20 60 15 40 10 Năm 20 Năm 0 2016 2020 Cầu nước (nghìn m3) Cung nước (nghìn m3) 2016 2020 Cầu Đơng Nam Bộ (nghìn m3) Cung Đơng Nam Bộ (nghìn m3) Nguồn: Cục thống kê Tổng quan ngành đá xây dựng www.mekongsecurities.com.vn - 08 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG GIÁ ĐÁ XÂY DỰNG (đ/m3) 330,000 270,000 210,000 150,000 2014 Khu vực Miền Bắc 2015 Khu vực Miền Trung 2016 Khu vực Miền Nam Nguồn: Cục thống kê Tổng quan ngành đá xây dựng www.mekongsecurities.com.vn - 09 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG CÁC YẾU TỐ RỦI RO A Sản lượng đầu Phụ thuộc vào cơng trình xây dựng B Thời tiết Mùa mưa, nước đọng lại thành hố sâu  Khó khai thác giảm sản lượng C Mơi trường sách - Ảnh hưởng đến mơi trường Phản đối dư luận - Chính sách bảo vệ môi trường: tăng thuế từ 7% lên 10% - Hạn chế cấp phép khai thác mỏ đến 2020 Tổng quan ngành đá xây dựng www.mekongsecurities.com.vn - 10 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG XÂY DỰNG ƯỚC TÍNH ĐẾN 2020 Nghìn tỷ đồng 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 2013 2014 2015 2016 2020 (ước tính) Năm Nguồn: Cục thống kê Tổng quan ngành đá xây dựng www.mekongsecurities.com.vn - 11 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐẾN 2020 Cầu Thủ Thiêm (10,000 tỷ đồng) Metro số (97,000 tỷ đồng) Tổng quan ngành đá xây dựng Vietnam Financial Tower (22,800 tỷ đồng) Cao tốc Bắc Nam (229,829 tỷ đồng) Khu phức hợp HOIANA (92,000 tỷ đồng) Sân bay Long Thành (374,900 tỷ đồng) www.mekongsecurities.com.vn - 12 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG TRIỂN VỌNG CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH CÁC DOANH NGHIỆP NỔI BẬT PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH KHĨ KHĂN VÀ CƠ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHUYẾN NGHỊ Triển vọng doanh nghiệp ngành www.mekongsecurities.com.vn - 13 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG CÁC DOANH NGHIỆP NỔI BẬT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH THỰC TRẠNG CÁC MỎ ĐÁ Triển vọng doanh nghiệp ngành www.mekongsecurities.com.vn - 14 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH Hoạt động kinh doanh Tên cơng ty CTCP Khống sản xây dựng Bình Dương (KSB) CTCP đầu tư xây dựng 32 (C32) Sản phẩm đá - Thăm dò, khai thác, chế biến khống sản - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng (trừ gạch nung, ngói nung) - Xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật, cụm công nghiệp, cung cấp dịch vụ - Sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết Đá 4x6 - Khai thác, chế biến đá - Sản xuất kinh doanh cống bê tông ly tâm - Xây lắp Đá 3x8 CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC) - Khai thác đá, đất sét - Sản xuất ngói, xi măng màu - Mua bán VLXD Đá 5x7 CTCP Hóa An (DHA) - Khai thác chế biến khoáng sản - Sản xuất kinh doanh VLXD Đá 1x2 Triển vọng doanh nghiệp ngành www.mekongsecurities.com.vn - 15 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG THỰC TRẠNG CÁC MỎ ĐÁ Triển vọng doanh nghiệp ngành www.mekongsecurities.com.vn - 16 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG SUẤT CHẾ BIẾN VÀ TRỮ LƯỢNG CỊN LẠI CỦA CÁC MỎ Trữ lượng lại mỏ Công suất chế biến mỏ Triệu m3 Triệu m3 2.5 2.5 2 1.5 1.5 1 0.5 0.5 Tân Phước Tân Mỹ Núi Gió Tân Thạnh Tân Lập Núi Đơng Vĩnh Cang Phú Nhỏ Hiệp Tân Đông Phước Tân Mỹ Núi Gió Tân Cang Thạnh Vĩnh Hiệp Phú Tân Lập Núi Nhỏ Nguồn: Cục thống kê Tân Đông Hiệp Thời gian khai thác lại dựa sản lượng (năm) Thời hạn cấp phép 2017 Phước Vĩnh Tân Mỹ Núi Gió Tân Cang Thạnh Phú Tân Lập Núi Nhỏ 33 34 11 6.5 27 2017 2029 2025 2024 2020 2030 2017 Triển vọng doanh nghiệp ngành www.mekongsecurities.com.vn - 17 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ROA Tỷ đồng Tỷ đồng 1,200 25% 1,000 20% 800 450 400 350 300 250 200 150 100 50 15% 600 10% 400 5% 200 0% 2012 2013 Tổng tài sản 2014 2015 LNST 2016 2012 16% 350 14% 20% 300 12% 15% 250 10% 200 8% 150 6% 100 4% 50 2% 0% 5% 0% Tổng tài sản 2015 LNST C32 Triển vọng doanh nghiệp ngành 2016 ROA 2016 ROA 400 10% 2014 2015 LNST NNC Tỷ đồng 25% 2013 2014 Tổng tài sản 400 350 300 250 200 150 100 50 2012 2013 ROA KSB Tỷ đồng 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2012 2013 2014 Tổng tài sản 2015 LNST 2016 ROA DHA www.mekongsecurities.com.vn - 18 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG NỢ/VỐN CHỦ SỞ HỮU Nguồn: KSB, C32, NNC, DHA Triển vọng doanh nghiệp ngành www.mekongsecurities.com.vn - 19 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TỐN NỢ Hệ số tốn tiền Triển vọng doanh nghiệp ngành www.mekongsecurities.com.vn - 20 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG GIÁ VỐN HÀNG BÁN, CHI PHÍ, BIÊN LỢI NHUẬN RỊNG Giá vốn hàng bán/Doanh thu Chi phí/Doanh thu Biên lợi nhuận ròng Nguồn: KSB, C32, NNC, DHA Triển vọng doanh nghiệp ngành www.mekongsecurities.com.vn - 21 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG KHÓ KHĂN VÀ CƠ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp Cơ hội Khó khăn - Tăng cơng suất với mỏ Tân Mỹ Phước Vĩnh - Xin mỏ Tân Lập (13 triệu m3) KSB Mỏ Tân Đông Hiệp hết hạn - Triển khai bất động sản Bình Đức Tiến (120 tỷ đồng Doanh Thu, 37 tỷ đồng Lợi nhuận gộp) Lợi nhuận tốt 2017, 2018 từ mỏ đá Tân Đông Hiệp C32 Mỏ Tân Đông Hiệp hết hạn 2017 Là cổ đơng lớn DHA giúp DN có thêm mỏ đá để khai thác Liên kết với CTCP Miền Đơng (mỏ đá 40ha Bình Dương) - Hết hạn khai thác mỏ Núi Nhỏ 2017 NNC - Mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang logistic, khai - Có thể xin gia hạn thêm mỏ Núi Nhỏ 2-3 năm thác xử lỳ nước, chăn nuôi trồng trọt-biên - Hợp tác với M&C Bình Dương (sở hữu mỏ với trữ lượng 10m3 lợi nhuận hấp dẫn - Sở hữu mỏ đá với tổng trữ lượng 18 triệu m3 (8-10 năm) DHA - Mỏ Thạnh Phú đóng góp 60% doanh thu - Mỏ Núi Gió gần khu vực Bình Phước Tây Ninh phát triển DHA gặp phải cạnh tranh gay gắt mạnh, chất lượng đá tốt, đối thủ cạnh tranh, giá bán cao - Lượng khách hàng không ổn định - Hợp tác với C32 Triển vọng doanh nghiệp ngành www.mekongsecurities.com.vn - 22 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG KHUYẾN NGHỊ Mã CK LNST 2017 (dự tính) Tỷ đồng EPS Forward P/E Forward P/E TB ngành Giá mục tiêu KSB 240 10.256 7.84 7.84 75 - 80 NNC 201 12.215 7.87 7.84 90 - 95 C32 90 6.587 7.84 7.84 50 - 52 DHA 75 4.98 7.84 7.84 38 - 42 Triển vọng doanh nghiệp ngành www.mekongsecurities.com.vn - 23 BÁO CÁO NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG THANK YOU www.mekongsecurities.com.vn - 24
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE THUYẾT TRÌNH NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG MSC, SLIDE THUYẾT TRÌNH NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG MSC

Từ khóa liên quan