Thuc Tap Tai nha thuoc

24 175 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 19:15

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP Tên địa đơn vị thực tập: - Nhà thuốc: QUẦY THUỐC GIA KHANG - Địa chỉ: Tổ – Khóm “A”, TT Ba Chúc, Tri Tôn – An Giang - Dược sĩ phụ trách: Bùi Thị Loan Anh MSSV: 182A38161 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 Nhiệm vụ quy mô tổ chức: a) Nhiệm vụ trách nhiệm Chủ nhà thuốc: * Nhiệm vụ: - Lập kế hoạch cung ứng thuốc đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị bệnh - Quản lý, theo dõi việc bán lẻ thuốc theo nhu cầu điều trị bệnh nhu cầu khác - Bảo quản thuốc theo nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc(GSP) - Thực công tác tư vấn sử dụng thuốc, tham gia cảnh giác dược - Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc - Quản lý hoạt động Nhà thuốc theo quy định * Trách nhiệm Chủ nhà thuốc: Là nhà thuốc tư nhân nên hoạt động Nhà thuốc Dược sĩ điều hành, dẫn chịu trách nhiệm trước pháp luật về: - Chất lượng thuốc - Phương pháp kinh doanh - Thực quản lý thuốc theo chế độ thuốc bán theo đơn thuốc bán không theo đơn - Lập kế hoạch sử dụng thuốc - Đảm bảo loại thuốc thiết yếu - Thực nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 b) Quy mô tổ chức: * Sơ đồ tổ chức: CHỦ QUẦY THUỐC NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN * Cơ sở vật chất: - Nhà thuốc khang trang, đảm bảo đủ ánh sáng, bố trí đẹp mắt, vệ sinh - Có quầy, tủ chắn để trình bày bảo quản thuốc, có cân sức khỏe để phục vụ khách hàng - Các thuốc xếp tủ, ngăn kéo, theo nhóm thuốc kê đơn khơng kê đơn, theo nguồn ngoại nhập Đảm bảo dễ: “dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra” đảm bảo theo nguyên tắc “thuốc hết hạn trước, xuất trước” - Có nội quy Đại lý thuốc có treo bảng giá thuốc theo quy định - Có từ điển tra cứu loại thuốc tân dược - Báo cáo định kỳ loại sổ sách hàng tháng, quý, năm * Chế độ sổ sách, báo cáo, kiểm tra: - Tình hình kinh doanh Nhà thuốc thể rõ ràng sổ sách cập nhật thường xuyên - Sổ theo dõi lượng thuốc mua vào - Sổ theo dõi hàng ngày - Sổ theo dõi mặt hàng khách hàng hay mua để tiện cho việc đặt hàng - Sổ theo dõi xuất nhập kho để theo dõi số lượng hàng * Cách trưng bày phân loại thuốc nhà thuốc: Để thuận lợi việc bán thuốc giao tiếp với khách hàng, nhà thuốc đặt phía ngồi quầy 01 bàn hình chữ L, có chiều cao khoảng 1,2 m để giao dịch, phía bên quầy hộc tủ xếp thuốc theo nhóm dễ dàng cho BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 việc tìm thuốc Phía ngồi 03 tủ kính lớn để đặt thuốc dùng ngồi, thuốc Đơng y, thực phẩm chức Thuốc chia làm nhóm : Thuốc nội thuốc ngoại * Bảo quản thuốc: Chất lượng thuốc tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người, tính mạng tiền xã hội Vì vậy, việc bảo quản phải nhằm giữ vững chất lượng thuốc, nhiệm vụ thiếu người làm công tác dược Các loại thuốc xếp gọn gàng, ngăn nắp đảm bảo dễ: + Dễ thấy + Dễ lấy + Dễ kiểm tra Đồng thời đảm bảo chống: + Chống ẩm nóng + Chống mối mọt, nấm móc + Chống cháy nổ + Chống hạn dùng + Chống nhầm lẫn, đỗ vỡ, mát Chức nhiệm vụ Dược sĩ Trung cấp sở: - Thực quy trình bán thuốc theo hướng dẫn Dược sĩ phụ trách - Tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng thuốc cách phòng ngừa bệnh - Giải đáp thắc mắc khách hàng, theo dõi phản hồi tình hình sử dụng thuốc bệnh nhân - Sắp xếp, bảo quản thuốc theo yêu cầu Nhà thuốc - Tham gia dọn vệ sinh Nhà thuốc BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 PHẦN II BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP - THỰC TẾ Các hình thức bán lẻ thuốc, địa bàn để mở sở bán lẻ thuốc, phạm vi hoạt động * Nhà thuốc: Do dược sĩ Đại học đứng tên phụ trách; mở địa phương nước; phạm vi hoạt động Nhà thuốc bán lẻ thuốc thành phẩm pha chế thuốc theo đơn * Quầy thuốc: Do Dược sĩ Đại học Dược sĩ Trung học đứng tên phụ trách; mở địa bàn huyện, xã huyện ngoại thành, ngoại thị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phạm vi hoạt động Quầy thuốc bán lẻ thuốc thành phẩm * Đại lý thuốc Doanh nghiệp: Do người có trình độ chuyên môn từ Dược tá trở lên đứng tên phụ trách; mở địa bàn huyện, xã huyện ngoại thành, ngoại thị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phạm vi hoạt động Đại lý thuốc Doanh nghiệp bán lẻ thuốc thành phẩm theo Danh mục thuốc thiết yếu * Tủ thuốc Trạm y tế: Do nguời có trình độ chuyên môn từ Dược tá trở lên đứng tên phụ trách; mở địa bàn xã huyện ngoại thành phố, ngoại thị xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phạm vi hoạt động Tủ thuốc bán lẻ thuốc thành phẩm theo Danh mục thuốc thiết yếu sử dụng cho tuyến y tế cấp xã  Lưu ý: Các sở bán lẻ thuốc khơng bán ngun liệu hóa dược làm thuốc Điều kiện kinh doanh thuốc Các loại giấy phép cần thiết để đủ điều kiện kinh doanh hình thức Nhà thuốc, Quầy thuốc, bao gồm:  Chứng hành nghề dược: - Được cấp cho cá nhân đăng ký hành nghề dược, Giám đốc Sở Y tế ký có hiệu lực năm kể từ ngày ký - Người cấp Chứng hành nghề dược phải có điều kiện sau đây: BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 + Có văn chứng chun mơn phù hợp với yêu cầu hình thức kinh doanh thuốc + Đã qua thực hành nghề nghiệp từ đến năm sở dược hợp pháp hình thức kinh doanh + Có đạo dức nghề nghiệp + Có đầy đủ sức khỏe  Giấy đăng ký kinh doanh: Nhà thuốc tư nhân phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dược phẩm (do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh cấp) Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bán lẻ thuốc  Giấy chứng nhận đạt GPP: - Theo quy định Bộ Y tế GPP, nghiêm cấm hành động quảng cáo nhằm lôi kéo khách hàng trái với quy định ban hành Thực ghi chép, bảo quản lưu trữ hồ sơ năm kể từ thuốc hết hạn dùng Bảo đảm 05 quy trình: mua thuốc kiểm sốt chất lượng; bán thuốc kê đơn; bán thuốc không kê đơn; bảo quản theo dõi chất lượng thuốc; giải thuốc bị khiếu nại thu hồi - Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP có thời hạn năm - Để đạt chuẩn GPP: chủ Nhà thuốc phải có chứng hành nghề dược có mặt Nhà thuốc thời gian Nhà thuốc hoạt động; Nhà thuốc phải có diện tích tối thiểu từ 10m2, đặt địa điểm cố định; đảm bảo trang thiết bị cần thiết để bảo quản thuốc; có khơng gian bố trí thuốc theo quy định từ khu bảo quản, khu trưng bày, khu mỹ phẩm…  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc: - Được cấp cho sở kinh doanh thuốc, Giám đốc Sở Y tế ký có hiệu lực năm kể từ ngày ký - Cơ sở kinh doanh cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải có đủ điều kiện sau đây: + Cơ sở vật chất, kỹ thuật nhân viên có trình độ chun mơn cần thiết cho hình thức kinh doanh thuốc BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 + Người quản lý chuyên môn dược cấp chứng hành nghề dược phù hợp với hình thức kinh doanh BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 So sánh điều kiện sở thực tập với nội dung quy định GPP Nhà thuốc ** sở thực tập đạt chuẩn GPP Như vậy, điều kiện sở thực tập tương đương với nội dung quy định GPP Dưới điều kiện sở thực tập nội dung quy định GPP: 3.1 Về quy mô tổ chức: - Giấy phép kinh doanh: Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Thuốc - Người phụ trách Chủ nhà thuốc phải có chứng hành nghề dược (Dược sĩ Đại học) - Có nhân lực thích hợp có khả đáp ứng quy mô hoạt động - Nhân viên có văn chun mơn dược thời gian thực hành nghề nghiệp phù hợp, đủ sức khỏe, không bị bệnh truyền nhiễm, không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên có liên quan đến chun mơn y dược (03 Dược sỹ Trung cấp) 3.2 Về diện tích xây dựng thiết kế, bố trí vị trí nhà thuốc: - Diện tích tối thiểu 10 m2 (diện tích sở thực tập - Nhà thuốc ** 40 m2 phù hợp với quy mô kinh doanh), có khu vực trưng bày bảo quản, giao tiếp khách hàng, có nơi rửa tay dành cho người bán thuốc, có khu vực dành riêng cho tư vấn khách hàng ghế ngồi chờ, có khu vực dành riêng cho sản phẩm thuốc - Địa điểm cố định riêng biệt, cao ráo, thống mát, an tồn, cách xa nguồn nhiễm, xây dựng chắn, có trần ngăn bụi, nhà dễ làm vệ sinh có đủ ánh sáng - Sơ đồ bố trí Nhà thuốc *** BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 3.3 Thiết bị bảo quản thuốc: - Nhà thuốc có đủ thiết bị bảo quản thuốc, tránh ảnh hưởng bất lợi thuốc - Nhà thuốc có tủ, quầy, giá, kệ chắn, trơn nhẵn, dễ vệ sinh, thuận tiện cho bày bán, bảo quản đảm bảo tính thẩm mỹ, có nhiệt ẩm kế, có hệ thống thơng gió chiếu sáng 3.4 Hồ sơ sổ sách tài liệu chuyên môn: - Nhà thuốc có đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc quy chế dược hành - Có hồ sơ, sổ sách liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc, gồm sổ sách máy tính, có phần mềm quản lý thuốc tồn trữ, hồ sơ, sổ sách lưu liệu bệnh nhân, hoạt động mua bán thuốc, pha chế thuốc Các hoạt động chủ yếu sở bán lẻ thuốc: 4.1 Mua thuốc: - Nguồn thuốc mua sở kinh doanh thuốc hợp pháp - Có hồ sơ theo dõi, lựa chọn nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo chất lượng thuốc trình kinh doanh - Chỉ mua thuốc phép lưu hành Thuốc mua ngun vẹn bao gói nhà sản xuất, nhãn quy định theo quy chế hành Có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ thuốc mua - Khi nhập thuốc, người bán lẻ phải kiểm tra hạn dùng, kiểm tra thông tin nhãn thuốc theo quy chế ghi nhãn, kiểm tra chất lượng có kiểm sốt q trình bảo quản - Nhà thuốc phải có đầy đủ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu dùng cho tuyến C Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam Sở Y tế địa phương quy định 4.2 Bán thuốc: Các bước hoạt động bán thuốc bao gồm: - Người bán lẻ hỏi người mua câu hỏi có liên quan đến bệnh, đến thuốc mà người mua yêu cầu - Người bán lẻ thuốc tư vấn cho người mua lựa chọn thuốc, cách dùng 10 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc lời nói Trường hợp khơng có đơn thuốc kèm theo, người bán lẻ phải hướng dẫn sử dụng thuốc thêm cách viết tay đánh máy, in gắn lên đồ bao gói - Người bán lẻ thuốc cung cấp thuốc phù hợp, kiểm tra đối chiếu thuốc bán nhãn thuốc, cảm quan chất lượng, số lượng, chủng loại thuốc 4.3 Các quy định tư vấn cho người mua: - Người mua thuốc cần nhận tư vấn đắn, đảm bảo hiệu điều trị phù hợp với nhu cầu nguyện vọng - Người bán lẻ cần phải xác định trường hợp cần phải có tư vấn người có chun mơn phù hợp với loại thuốc cung cấp để tư vấn cho người mua thông tin thuốc, giá lựa chọn thuốc không cần kê đơn - Đối với người bệnh cần phải có chuẩn đốn thầy thuốc dùng thuốc, người bán lẻ cần phải tư vấn để bệnh nhân tới khám thầy thuốc chun mơn thích hợp bác sĩ điều trị có chuyên khoa cao - Đối với người mua thuốc chưa cần thiết phải dùng thuốc, nhân viên bán thuốc cần giải thích rõ cho họ hiểu tự chăm sóc, tự theo dõi triệu chứng bệnh - Đối với bệnh nhân nghèo, không đủ khả chi trả người bán lẻ cần tư vấn lựa chọn loại thuốc có giá hợp lý, đảm bảo điều trị bệnh giảm tới mức thấp khả chi phí - Khơng tiến hành hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc nơi bán thuốc trái với quy định thông tin quảng cáo thuốc, khơng khuyến khích người mua coi thuốc hàng hóa thơng thường khơng khuyến khích người mua mua thuốc nhiều mức cần thiết 11 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 4.4 Bán thuốc theo Đơn: - Khi bán thuốc theo Đơn phải có tham gia trực tiếp người bán lẻ có trình độ chuyên môn phù hợp tuân thủ theo quy định, quy chế hành Bộ Y tế bán thuốc theo đơn - Người bán lẻ phải bán theo Đơn thuốc Trường hợp phát Đơn thuốc không rõ ràng tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, số lượng có sai phạm pháp lý, chuyên mơn có ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, người bán lẻ phải thông báo lại cho người kê đơn biết - Người bán lẻ phải giải thích rõ cho người mua có quyền từ chối bán thuốc theo đơn trường hợp Đơn thuốc không hợp lệ, Đơn thuốc có sai sót nghi vấn, Đơn thuốc kê khơng nhằm mục đích chữa bệnh - Người bán lẻ Dược sĩ đại học có quyền thay thuốc loại thuốc khác có hoạt chất, dạng bào chế, liều lượng có đồng ý người mua - Người bán lẻ hướng dẫn người mua cách sử dụng thuốc, nhắc nhở thực đơn thuốc - Sau bán thuốc gây nghiện, nhân viên nhà thuốc phải vào sổ, lưu Đơn thuốc 4.5 Bảo quản thuốc: - Thuốc bảo quản theo yêu cầu ghi nhãn thuốc 12 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 - Thuốc xếp theo tác dụng dược lý - Các thuốc kê đơn bày bán bảo quản khu vực riêng có ghi rõ “Thuốc kê đơn” khu vực phải để riêng thuốc bán theo đơn Việc xếp đảm bảo thuận tiện, tránh nhầm lẫn Yêu cầu người bán lẻ thuốc: 5.1 Đối với người làm việc sở bán lẻ thuốc: - Có thái độ hòa nhã, lịch tiếp xúc với người mua thuốc - Hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin lời khuyên đắn cách dùng thuốc cho người mua bệnh nhân; có tư vấn cần thiết cho bệnh nhân nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn hiệu - Giữ bí mật thơng tin người bệnh q trình hành nghề như: bệnh tật, thơng tin người bệnh yêu cầu - Trang phục áo Blouse trắng, sẽ, gọn gàng phải đeo bảng tên - Thực quy chế dược, tự nguyện tuân thủ đạo đức hành nghề dược - Thường xuyên tham gia lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn pháp luật Y tế… 5.2 Đối với người quản lý chuyên môn chủ sở bán thuốc: - Phải thường xuyên có mặt lúc Nhà thuốc hoạt động - Trực tiếp tham gia việc bán thuốc kê đơn, tư vấn cho người mua thuốc - Đào tạo, hướng dẫn nhân viên sở bán lẻ - Theo dõi thông tin cho quan Y tế tác dụng có hại thuốc Danh mục thuốc phép kinh doanh Nhà thuốc: - Nhóm thuốc tiêu hóa - Kháng sinh - Nhóm thuốc giảm đau, kháng viêm, hạ sốt - Nhóm thuốc chữa bệnh ngồi da - Nhóm thuốc kháng Histamin H1 - Nhóm thuốc chữa mắt, tai – mũi – họng - Nhóm kháng viêm - Nhóm thuốc tim mạch - Vitamin Khoáng chất: 13 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 Ngồi ra, Nhà thuốc nhiều mặt hàng thuốc khác mà thị trường cho phép lưu hành Danh mục thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, thuốc từ dược liệu, sản phẩm thuốc, trang thiết bị, dụng cụ y tế mà Nhà thuốc kinh doanh: 7.1 Danh mục thuốc kê đơn: - Thuốc gây nghiện - Thuốc hướng thần tiền chất dùng làm thuốc - Thuốc giảm đau, chống viêm không Steroid từ Acetylsalicylic Acid (trừ Aspirin, Paracetamol) - Thuốc điều trị bệnh gout - Thuốc cấp cứu chống độc - Thuốc điều trị giun sán - Thuốc kháng sinh - Thuốc kháng virus - Thuốc điều trị nấm - Thuốc điều trị lao - Thuốc điều trị sốt rét - Thuốc điều trị đau nửa đầu (Migraine) - Thuốc điều trị ung thư tác động vào hệ miễn dịch - Thuốc điều trị Parkinson - Thuốc điều trị tác động lên q trình đơng máu - Nhóm thuốc tim mạch: thuốc điều trị bệnh mạch vành, thuốc chống loạn nhịp, điều trị tăng huyết áp, điều trị hạ huyết áp, điều trị suy tim, chống huyết khối, hạ lipid máu - Thuốc lợi tiểu - Thuốc chống loét dày: thuốc kháng H2, thuốc ức chế bơm proton - Hormon: cortiroid, insulin thuốc hạ đường huyết…, nội tiết tố (trừ thuốc tránh thai) 14 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 7.2 Danh mục thuốc không kê đơn: TT Thành phần hoạt chất Đường dùng, dạng bào chế, giới hạn hàm lượng, nồng độ Acetylcystein Uống: dạng Acetylleucin Uống: dạng Acid acetylsalicylic (Aspirin) dạng đơn thành phần phối hợp với Vitamin C và/hoặc Acid Uống: dạng citric và/hoặc Natri bicarbonat và/hoặc Natri salicylat Acid alginic (Natri Alginat) đơn thành phần hay phối hợp với Uống: dạng hợp chất nhôm, magnesisi Acid amin đơn thành phần phối hợp (bao gồm dạng phối hợp với Vitamin) Uống: dạng Acid aminobenzoic (Acid para aminobenzoic) Uống: dạng Acid benzoic đơn thành phần phối hợp Dùng Uống: viên ngậm Acid boric đơn thành phần phối hợp Dùng Thuốc tra mắt Acid citric phối hợp với muối natri, kali Uống: dạng 10 Acid cromoglicic dạng muối cromoglicat Thuốc tra mắt, tra mũi với giới hạn nồng độ tính theo acid cromoglicic ≤ 2% 11 Acid dimecrotic Uống: dạng 12 Acid folic đơn thành phần phối hợp với sắt và/hoặc Uống: dạng Vitamin nhóm B, khoáng chất, sorbitol 15 Quy định cụ thể khác Với định giảm đau, hạ sốt, chống viêm Với định bổ sung acid amin, vitamin cho thể Với định chống thiếu máu, bổ sung dinh dưỡng BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH 13 Calci (bao gồm dạng hợp chất) thuốc đơn thành phần phối hợp với Vitamin D (trừ Calcitriol) Uống: dạng và/hoặc Vitamin và/hoặc Ipriflavon 14 Dexpanthenol 15 Diclofenac đơn thành phần Thuốc tra mắt (dạng phối hợp với Methyl salicylat; đơn thành phần) chất thuộc nhóm tinh dầu… Dùng 16 Dùng ngoài: thuốc Enoxolon đơn thành phần bơi ngồi da, kem bơi phối hợp thành phẩm niêm mạc miệng, dùng ngoài, viên ngậm nước xúc miệng Uống: viên ngậm 17 Ethanol đơn thành phần phối hợp 18 Glucose Dextrose đơn thành phần phối hợp với muối Uống: dạng natri, kali 19 Glycerin đơn thành phần phối hợp thành phẩm Thuốc tra mắt dùng ngoài, thuốc tra mắt (với Dùng Polysorbat 80) 20 Glycerol phối hợp với dịch chiết dược liệu 21 Methyl salicylat phối hợp Dùng thành phẩm viên ngậm, dùng Miếng dán (phối hợp với tinh dầu…) Viên ngậm 22 Metronidazol 23 Neomycin sulfat phối hợp thành phẩm viên ngậm (Kẽm; Uống: viên ngậm Bacitracin; Amylocain…), Dùng ngồi thành phẩm dùng ngồi 24 Nhơm, magnesi, calci hợp chất nhôm, magnesi, calci Uống: dạng dạng đơn thành phần phối hợp 25 Paracetamol đơn thành phần MSSV: 182A38161 Với định bổ sung calci cho thể Thuốc tra mắt Dùng Dùng (cồn sát trùng) Với định bổ sung đường, chất điện giải Thuốc thụt trực tràng Dùng Uống: dạng Thuốc đặt hậu môn Với định trung hòa acid dịch vị, chữa loét dày, hành tá tràng Dạng phối hợp quy định cụ thể danh mục Ngồi ra, Nhà thuốc nhiều mặt hàng thuốc khác nằm danh mục “Thuốc không kê đơn” mà thị trường cho phép lưu hành 16 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 7.3 Danh mục thuốc từ dược liệu: Điều kinh ích mẫu Kim tiền thảo Bar Tiêu độc nhuận gan Diệp hạ châu 17 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 7.4 Danh mục sản phẩm thuốc (thực phẩm chức năng): 7.5 Trang thiết bị, dụng cụ y tế: - Dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm - Thiết bị y tế loại sử dụng gia đình: máy đo huyết áp, máy trợ thính 18 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 Các loại biểu mẫu, sổ sách hay phần mềm mà Nhà thuốc sử dụng: 8.1 Biểu mẫu: Ngày bán Tên thuốc Số lượng Nồng độ Thành tiền Nhân viên 8.2 Sổ sách hay phần mềm sử dụng Nhà thuốc: Tình hình kinh doanh Nhà thuốc ** thể rõ ràng sổ sách cập nhật thường xuyên, cụ thể: - Sổ theo dõi lượng thuốc mua vào - Sổ theo dõi hàng ngày - Sổ theo dõi mặt hàng mà khách hàng hỏi mua khơng có (tiện cho việc đặt hàng) - Sổ theo dõi xuất nhập kho để theo dõi số lượng hàng BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 Một số nhãn thuốc Nhà thuốc:  NHÓM KHÁNG SINH: Cefalexin 500 mg (viên nang cứng) Thành phần: cho viên Cefalexin 500 mg Tá dược v.đ viên Chỉ định: - Nhiễm khuẩn đường hơ hấp: viêm phế quản cấp mạn tính, giãn phế quản nhiễm khuẩn - Nhiễm khuẩn tai, mũi, họng: viêm tai giữa, viêm xương chũm, viêm xoang, viêm amidan hốc viêm họng - Viêm đường tiết niệu: viêm bàng quang viêm tuyến tiền liệt Điều trị dự phòng nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái phát - Nhiễm khuẩn sản phụ khoa - Nhiễm khuẩn da, mô mềm xương - Bệnh lậu (khi Penicillin không phù hợp) - Nhiễm khuẩn - Điều trị dự phòng thay Penicillin cho người mắc bệnh tim phải điều trị Liều lượng cách dùng: - Người lớn: 250 - 500 mg cách giờ/lần, tùy theo mức độ nhiễm khuẩn Liều lên tới g/ngày - Trẻ em ≥ 20 kg: 25 - 60 mg/kg/ngày, chia thành - lần Trường hợp nhiễm khuẩn nặng, liều tối đa 100 mg/kg/ ngày - Dùng đường uống Tác dụng phụ: - Thường gặp: Tiêu chảy, buồn nơn - Ít gặp: Tăng bạch cầu ưa eosin, ban, mày đay, ngứa, tăng transaminase gan có hồi phục - Hiếm gặp: Đau đầu, chóng mặt, phản ứng phản vệ, mệt mỏi, giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, viêm đại tràng giả mạc, hội chứng Stevens - Johnson, hồng ban đa dạng, hoại tử biểu bì nhiễm độc (hội chứng BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 Lyell), phù Quincke, viêm gan, vàng da ứ mật, ngứa phận sinh dục, viêm âm đạo, viêm thận kẽ có hồi phục Chống định: - Không dùng cho người bệnh có tiền sử dị ứng với kháng sinh nhóm Cephalosporin - Khơng dùng Cephalosporin cho người bệnh có tiền sử sốc phản vệ Penicillin phản ứng trầm trọng khác qua trung gian globulin miễn dịch IgE Tương tác thuốc: - Dùng cephalosporin liều cao với thuốc khác độc với thận aminoglycosid hay thuốc lợi tiểu mạnh (ví dụ: furosemid, acid ethacrynic piretanid) ảnh hưởng xấu tới chức thận - Cholestyramin gắn với cefalexin ruột làm chậm hấp thu chúng - Probenecid làm tăng nồng độ huyết tăng thời gian bán thải cefalexin Thận trọng: - Cefalexin thường dung nạp tốt người bệnh dị ứng với Penicillin, nhiên có số bị dị ứng chéo - Sử dụng Cefalexin dài ngày làm phát triển q mức vi khuẩn khơng nhạy cảm (ví dụ: Candida, Enterococcus, Clostridium difficile), trường hợp nên ngừng thuốc; cần phải ý tới việc chẩn đoán bệnh người bệnh tiêu chảy nặng sau dùng kháng sinh - Giống kháng sinh đào thải chủ yếu qua thận, suy thận, phải giảm liều Cefalexin cho thích hợp - Ở người bệnh dùng cefalexin có phản ứng dương tính giả xét nghiệm glucose niệu dung dịch "Benedict", dung dịch "Fehling" hay viên "Clinitest", với xét nghiệm enzym khơng bị ảnh hưởng - Có thơng báo Cefalexin gây dương tính thử nghiệm Coomb BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161  NHÓM THUỐC KHÁNG HISTAMIN H1: Clopheniramin mg (viên nén) Thành phần: cho viên Chlorpheniramine maleate mg Tá dược v.đ viên Chỉ định: - Viêm mũi dị ứng mùa quanh năm - Những triệu chứng dị ứng khác: mày đay, viêm mũi vận mạch histamine, viêm kết mạc dị ứng, viêm da tiếp xúc, phù mạch, phù Quincke, dị ứng thức ăn, phản ứng huyết - Côn trùng đốt - Ngứa người bệnh bị sởi thủy đậu Liều lượng cách dùng: - Người lớn trẻ em 12 tuổi: viên, - Tối đa viên/ngày - Trẻ em từ - 12 tuổi: ½ viên, - Tối đa viên/ngày - Trẻ em từ - tuổi: ¼ viên, - Tối đa ½ viên/ngày - Trẻ em tuổi: dùng theo dẫn bác sĩ Tác dụng phụ: Buồn ngủ, an thần, khơ miệng, chóng mặt, buồn nôn Chống định: - Mẫn cảm với thành phần thuốc - Người bệnh hen cấp, phì đại tuyến tiền liệt - Glaucoma góc hẹp - Tắc cổ bàng quang - Loét dày chít, tắt mơn vị tá tràng - Trẻ em tháng tuổi trẻ sinh thiếu tháng - Bệnh nhân dùng thuốc ức chế monoaminoxydase (IMAO) vòng tuần trước Tương tác thuốc: - Các thuốc ức chế monoaminoxydase làm kéo dài tăng tác dụng chống tiết Acetylcholin thuốc kháng histamine BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH MSSV: 182A38161 - Rượu, chế phẩm chứa cồn thuốc an thần gây ngủ tăng tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương Chlorpheniramine - Chlorpheniramine ức chế chuyển hóa Phenytoin dẫn đến ngộ độc Phenytoin Thận trọng: - Thận trọng dùng cho người bị phì đại tuyến tiền liệt, tắc đường niệu, tắc môn vị tá tràng làm trầm trọng thêm người bệnh nhược - Tác dụng an thần Clorpheniramin tăng lên uống rượu dùng đồng thời với thuốc an thần khác - Phải thận trọng có bệnh phổi mạn tính, thở ngắn khó thở - Có nguy bị sâu điều trị thuốc thời gian dài - Cần tránh dùng cho người lái xe điều khiển máy móc - Thận trọng dùng thuốc cho người cao tuổi (> 60 tuổi) - Không nên dùng thuốc cho phụ nữ có thai cho bú 23 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH Sưu tầm số Đơn thuốc 24 MSSV: 182A38161 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC GIA KHANG Họ & Tên : BÙI THỊ LOAN ANH 25 MSSV: 182A38161 ... khuẩn đường hô hấp: viêm phế quản cấp mạn tính, giãn phế quản nhiễm khuẩn - Nhiễm khuẩn tai, mũi, họng: viêm tai giữa, viêm xương chũm, viêm xoang, viêm amidan hốc viêm họng - Viêm đường tiết niệu:... viêm, hạ sốt - Nhóm thuốc chữa bệnh ngồi da - Nhóm thuốc kháng Histamin H1 - Nhóm thuốc chữa mắt, tai – mũi – họng - Nhóm kháng viêm - Nhóm thuốc tim mạch - Vitamin Khoáng chất: 13 BÁO CÁO THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuc Tap Tai nha thuoc, Thuc Tap Tai nha thuoc, Điều kiện kinh doanh thuốc, Các hoạt động chủ yếu của cơ sở bán lẻ thuốc:, Danh mục thuốc được phép kinh doanh tại Nhà thuốc:, Một số nhãn thuốc của Nhà thuốc:

Mục lục

Xem thêm