ĐTĐ cơ bản

20 28 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 19:02

ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN BS Đinh Huỳnh Linh Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam Bộ môn Tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội Điện tâm đồ Những nguyên lý ghi điện tâm đồ Các bước tiếp cận đọc điện tâm đồ Thực hành đọc điện tâm đồ thảo luận Mục tiêu Nắm nguyên lý ghi điện tâm đồ 1.Các chuyển đạo điện tim mặt cắt dọc mặt cắt ngang 2.Giải phẫu hệ thống dẫn truyền tim 3.Nguyên lý sóng dương sóng âm 4.Các sóng điện tâm đồ Biết cách đánh giá điện tâm đồ: 1.Nhận biết nhịp xoang 2.Tính tần số tim 3.Nhận biết trục điện tim 4.Khoảng PR, QRS 5.Nhận biết tình trạng tăng gánh buồng tim 6.Đánh giá tình trạng thiếu máu tim Hai mặt phẳng chuyển đạo điện tâm đồ Mặt phẳng đứng dọc Mặt phẳng cắt ngang Hệ thống dẫn truyền tim Nút xoang - Nút nhĩ thất - His - Nhánh phải + nhánh trái - Purkinje Khi sóng khử cực điện cực dương, vẽ sóng dương lên điện tâm đồ Phức QRS: Sóng dương sóng R Sóng âm trước sóng R sóng Q Sóng âm sau sóng R sóng S Sóng P: Khử cực nhĩ Phức QRS: Khử cực thất Sóng T: Tái cực thất Đo chiều cao đơn vị mm: ô = mm = 0.1 mV Đo chiều dài đơn vị ms: ô = 40 ms = 0.04 s 10 Điện tâm đồ 12 chuyển đạo khác với monitor theo dõi hiển thị chuyển đạo DI, DII, DIII 11 Nguyên tắc đọc điện tâm đồ Đọc tất điện tâm đồ theo quy trình Ghi nhớ nguyên tắc, không ghi nhớ số cụ thể Chỉ trả lời câu hỏi nâng cao (rối loạn nhịp, rối loạn điện giải, số trường hợp đặc biệt) sau trả lời câu hỏi 12 Các bước tiếp cận đọc điện tâm đồ Kiểm tra ghi điện tâm đồ 1.Có phải nhịp xoang hay không? 2.Tần số tim? 3.Trục điện tim 4.Khoảng PR, phức QRS 5.Phì đại tim tăng gánh buồng tim? 6.Thiếu máu tim? 13 Kiểm tra ghi điện tâm đồ 14 Kiểm tra ghi điện tâm đồ 15 Câu hỏi 1: Nhịp xoang? - Tìm thấy sóng P tối thiểu 12 chuyển đạo - P trước QRS khoảng không đổi - P dương DII, DIII, aVF, V5, V6; âm aVR 16 Câu hỏi 2: Tần số tim? Tần số tim (CK/phút) = 300 / khoảng RR (số ô lớn) Tần số tim ≥ 100: nhịp nhanh Tần số tim < 60: nhịp chậm 17 Câu hỏi 3: Trục điện tim? 18 Trục điện tim Trục trái: Dày thất trái Nhồi máu tim sau Có đường dẫn truyền phụ bên phải Trục phải: Dày thất phải Tim trẻ em người gày Bệnh phổi mạn tính (tim tư thẳng đứng) Bệnh tim bẩm sinh có suy tim phải 19 Trục vơ định Gợi ý ổ phát nhịp tầng thất 20 Khoảng PQ (hay PR) PQ: thời gian dẫn truyền qua nút nhĩ thất Bình thường PQ: 120-200 ms (3-5 nhỏ) PQ không đổi 21 Khoảng PQ (hay PR) PQ dài > 200 ms PQ > 200 ms: Bloc nhĩ thất cấp I, viêm tim (thấp tim), hạ kali máu PQ ngắn < 120 ms Hội chứng WPW Khoảng PQ thay đổi: Bloc nhĩ thất thay đổi (BAV I xen kẽ BAV II, III) Chủ nhịp lưu động (không phải nhịp xoang) 22 PQ ngắn: Hội chứng WPW 17 23 Phức QRS Bình thường QRS < 120 ms (3 ô nhỏ) QRS giãn rộng (QRS ≥ 120 ms) Bloc nhánh trái nhánh phải Hội chứng tiền kích thích (WPW) Suy tim nặng gây giãn buồng tim Tăng kali máu Nhịp thất (máy tạo nhịp, ổ phát nhịp thất) 24 Bloc nhánh 25 Bloc nhánh Bloc nhánh phải Có thể gặp người bình thường Bloc nhánh trái Luôn bệnh lý 26 Bloc nhánh QRS > 120 ms 27 Hội chứng WPW Xung động khơng theo đường dẫn truyền bình thường Một phần xung động theo đường dẫn truyền phụ PR ngắn, QRS giãn rộng, sóng delta 17 28 Ngoại tâm thu thất đơn ổ 29 Ngoại tâm thu thất đa ổ 30 Ngoại tâm thu thất nguy hiểm Ngoại tâm thu thất dạng R/T 31 Câu hỏi 5: Phì đại tăng gánh buồng tim Nhĩ phải: DII, V1 Nhĩ trái: DII, V1, V2 Thất phải: V1, V2, V5, V6 Thất trái: V5, V6, V1, V2 32 Dày nhĩ phải: Sóng P cao Tiêu chuẩn: P ≥ 2.5 mm DII, P ≥ 1.5 mm V1 33 Dày nhĩ trái Sóng P rộng ≥ 120 ms DII Sóng P hai pha V1, pha âm ≥ mm, dài ≥ 40 ms 34 Tăng gánh thất phải RV1 ≥ mm RV1 + SV5 (hoặc SV6) ≥ 10.5 mm 35 Dày thất phải 36 Dày thất trái Tiêu chuẩn Sokolow-Lyon: RV5 (hoặc RV6) + SV1 ≥ 35 mm 37 Dấu hiệu tăng gánh thất trái điện tâm đồ Dày thất trái T âm không đối xứng V4-V6 ST-T biến đổi trái chiều QRS 20 38 Câu hỏi 6: Thiếu máu tim? Sóng Q sâu Sóng T đảo chiều (âm) ST chênh lên chênh xuống 39 Sóng Q hoại tử 40
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐTĐ cơ bản , ĐTĐ cơ bản