chua_ngoai_tu_cung_2296 (1)

66 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 15:51

CHỬA NGOÀI TỬ CUNG Đàm Thị Quỳnh Liên 11/2/2015 Nội dung      Định nghĩa chửa tử cung Giải phẫu bệnh sinh lý bệnh Triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng Chẩn đốn Điều trị 11/2/2015 Định nghĩa Thai ngồi tử cung (Grossese Extra Uterine GEU) trƣờng hợp trứng đƣợc thụ tinh, làm tổ phát triển buồng tử cung 11/2/2015 Nguyên nhân Gồm tất nguyên nhân ngăn cản làm chậm hành trình trứng qua vòi trứng để vào buồng tử cung Thƣờng gặp biến dạng thay đổi nhu động vòi trứng:  Viêm vòi trứng (hay gặp nhất)  Các khối u lòng bên ngồi đè ép 11/2/2015 Ngun nhân  Dị dạng vòi trứng, vòi trứng bị co thắt bất thƣờng  Xơ dính phẫu thuật thực trƣớc vòi trứng, phẫu thuật vùng bụng, hậu lạc nội mạc tử cung  Thuốc ngừa thai đơn progestin 11/2/2015 Nguyên nhân  Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nhƣ kích thích rụng trứng Gonadotropin, thụ tinh ống nghiệm  Tiền sử vơ sinh 11/2/2015 Vị trí  Vòi trứng: 95 - 98%  Buồng trứng: 0,7 - 1%  Ống cổ tử cung: 0,5 - 1%  Ổ bụng: gặp 11/2/2015 Vị trí Nếu chửa vòi trứng, phơi làm tổ vị trí khác nhau:  Đoạn bóng:  Đoạn eo:  Đoạn loa:  Đoạn kẽ: 78% 12% 5% 2% 11/2/2015 Giải phẫu bệnh sinh lý bệnh  Vòi trứng tử cung : - Vòi trứng khơng đủ điều kiện cho thai làm tổ vì: Niêm mạc vòi trứng mỏng, không biến đổi nhƣ niêm mạc tử cung Do thai phát triển thời gian biến chứng xảy - Tử cung to bình thƣờng, niêm mạc tử cung dày hormon thai nghén 11/2/2015 Giải phẫu bệnh sinh lý bệnh  Vỡ vòi trứng: gai rau ăn sâu vào lớp làm thủng vòi trứng, vòi trứng căng to làm vỡ vòi, mạch máu bị vỡ gây chảy máu vào ổ bụng Mức độ chảy máu khác nhau: + Chảy ạt, gây tràn ngập máu ổ bụng + Chảy từ từ một, đọng vùng thấp đƣợc khu trú lại, tạo khối máu tụ 10 11/2/2015 52 11/2/2015 Chửa ống CTC  Chảy máu tử cung không kèm đau bụng sau thời gian vô kinh  Cổ tử cung to mềm tƣơng đƣơng lớn so với thân tử cung  Phần rau thai hoàn toàn nằm buồng cổ tử cung 53  Lỗ cổ tử cung đóng  Lỗ ngồi cổ tử cung mở phần 11/2/2015 Chửa ống CTC Điều trị:  Nội khoa (bằng MTX đơn kết hợp với kalicorua) 54  Phẫu thuật  Nút mạch hỗ trợ 11/2/2015 Chửa ổ bụng  Chửa ổ bụng tiên phát  Chửa ổ bụng thứ phát toàn bọc thai bong từ vị trí làm tổ nguyên phát vào ổ bụng làm tổ ổ phúc mạc, hầu hết thứ phát sau chửa vòi tử cung, chửa buồng trứng chí chửa tử cung 55 11/2/2015 Chửa ổ bụng  Chẩn đoán  Đau bụng, nôn buồn nôn  Ra máu âm đạo tháng đầu  Giảm cử động thai  vị trí thai bất thƣờng, dễ sờ phần thai, bụng nhạy cảm bất thƣờng  Cổ tử cung thay đổi vị trí tử cung to tách khỏi phần thai 56 11/2/2015 Chửa ổ bụng 57  Điều trị  Phẫu thuật  Lấy khối thai, để lại bánh rau  Có thể điều trị MTX hỗ trợ trƣớc sau PT 11/2/2015 Chửa buồng trứng  Chửa buồng trứng nguyên phát trứng thụ tinh nằm nang nỗn nỗn đƣợc thụ tinh ngồi vòi tử cung làm tổ buồng trứng  Chửa buồng trứng thứ phát trứng đƣợc thụ tinh vòi tử cung quay ngƣợc lại làm tổ buồng trứng 58 11/2/2015 Chửa buồng trứng  Chẩn đoán: Biểu lâm sàng giống chửa vòi tử cung thƣờng đƣợc chẩn đoán hồi cứu sau phẫu thuật  59 Điều trị: cắt góc buồng trứng 11/2/2015 Chửa vết mổ Có loại chửa vết mổ  khối chửa phát triển phía buồng tử cung thai phát triển đến đủ tháng  khối chửa phát triển phía sẹo mổ dẫn đến chảy máu tháng đầu 60 11/2/2015 Chửa vết mổ Chửa vết mổ thƣờng đƣợc chẩn đốn muộn có dấu hiệu vỡ tử cung máu đe doạ tính mạng ngƣời bệnh triệu chứng lâm sàng khơng điển hình 61 11/2/2015 Chửa vết mổ Các tiêu chuẩn siêu âm (theo Vial 2000):  Buồng tử cung rỗng  Buồng cổ tử cung rỗng  Túi thai nằm đoạn eo thành trƣớc tử cung lớp túi thai - bàng quang giảm kích thƣớc  Trên đƣờng cắt đứng dọc tử cung hƣớng đầu dò vào túi thai thấy thành trƣớc tử cung khơng liên tục 62 11/2/2015 Chửa vết mổ Chẩn đoán phân biệt với làm tổ eo- ống cổ tử cung sẩy thai tự nhiên tiến triển 63 11/2/2015 Chửa vết mổ Điều trị nội:  MTX toàn thân chỗ kết hợp hai  Tiêm kaliclorua trực tiếp vào ngực thai MTX tiêm vào túi thai xung quanh  Tiêm kaliclorua đơn  Tiêm đƣờng ƣu trƣơng vào túi thai sau dùng MTX toàn thân  Kết hợp làm tắc động mạch tử cung hai bên tiêm vasopressin vào ống cổ tử cung 64 11/2/2015 Chửa vết mổ Điều trị phẫu thuật:  Soi buồng tử cung kết hợp với rạch hút khối chửa qua soi ổ bụng  Mở bụng lấy khối chửa cắt lọc vết mổ bảo tồn tử cung 65 11/2/2015 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 66 11/2/2015
- Xem thêm -

Xem thêm: chua_ngoai_tu_cung_2296 (1), chua_ngoai_tu_cung_2296 (1)