Bai giang viem tuy cap

13 65 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:50

VIÊM TụY CấP sƠ Lợc giảI phẫu-sinh lý - Tuỵ tuyến vừa nội tiết ngoại tiết - Nằm trớc cột sống - Đầu tuỵ giới hạn khung tá tràng Viêm tụy cấp Viêm tuỵ cấp thể phù Viêm tuỵ cấp hoại tử (Edematons pancreatitis) (Necro pancreatitis) - Tỷ lệ viêm tuỵ cấp vùng giới khác - Nguyên nhân khác Bệnh nguyên bệnh sinh Có - nhiều giả thiết: Do sỏi, giun tắc ống dẫn mật - tuỵ Do rỵu Do nhiƠm khn, nhiƠm virus Do thc Do sang chấn Quá trình tự tiêu huỷ (Antodigestion) Có vai trò men tiêu đạm (Tripsinozen, chymotripsinozen, proclastase, phospholipaza) Tiêu huỷ tổ chức, tiêu màng tế bào phù nề Xung huyết tổn thơng mạch máu hoại tử Các thuyết Thuyết ống dẫn (Common channel) Thuyết tăng tiết tắc ống tuỵ (Hypersecretion) Hình ảnh lâm sàng - §au bơng - bơng chíng - ®iĨm sên l ng trái đau - Buồn nôn- nôn - Mạch nhanh - Huyết áp thấp - Sốt - Giảm nhu động ruột Triệu chứng cận lâm sàng - Amylaza máu tăng Lipaza tăng Bạch cầu tăng Đờng huyết giảm Canxi máu giảm Có thể bilinrubin máu tăng, photphatase kiềm tăng, LDH tăng (lactic-Dehydrogenaze) Chẩn đoán hình ảnh Film bụng không chuẩn bị: Bán tắc ruột, ruột dãn, có dịch bụng - Siêu âm: Tuỵ phù nề, tuỵ to - CT: chẩn đoán có giá trị (phù nề- hoại tử) - Chẩn đoán Chẩn đoán xác định: - Lâm sàng - Cận lâm sàng - Chẩn đoàn hình ảnh Chẩn đoán phân biệt - Thủng tạng rỗng - Viêm ruột thừa - Viêm túi mật - Tắc ruột - Tắc mạch mạc treo - Nhồi máu tim, vỡ phồng đ/m chủ - Viêm phổi DiƠn biÕn vµ biÕn chøng  Khái: TriƯu chøng toµn thân giảm dần, XN trở bình thờng Nặng dần lên: Tại chỗ: Viêm lan toả áp xe tuỵ Nang giả tuỵ Liên quan tạng xung quanh Nhồi máu mạch treo Vàng da tắc mật Hệ thống - Rối loạn hô hấp Tràn dịch màng phổi Tắc mạch, chảy máu Suy thận Tăng đờng huyết Rối loạn tâm thần Suy đa tạng đIều trị Nội khoa: Kháng sinh - Nuôi dỡng - ức chế tiết dịch - Chống đau, chống choáng Ngoại khoa: - Thể phù: mổ sớm giải - Thể hoại tử: mổ có viêm phúc mạc, dựa vào CT-siêu âm Tiên lợng - Viêm tuỵ thể phù (có nguyên nhân) tiên lợng tốt - Viêm tuỵ hoại tử (tiên lỵng xÊu) Ranson (1974)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang viem tuy cap , Bai giang viem tuy cap