hep mon vi slide

16 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:49

hẹp môn vị hẹp môn vị Hẹp môn vị thuật ngữ Biến chứng loét dày tá tràng ung th dày I- Nguyên nhân I-1 Ung th dày Lâm sàng + Triệu chứng nghèo nàn + Sờ thấy u, nôn thức ăn bữa trớc Cận lâm sàng - Soi dày thấy u hang vị - X quang dày khuyết vùng hang vị I- Nguyên nhân I-2 Loét dày tá tràng Cơ chế gây hẹp + Hẹp chỗ + Co thắt + Viêm nhiễm Lâm sàng I- Nguyên nhân + Lòng dày: u lành tính,u lao.Bỏng + Ngoài dày: u tụy, viêm tụy phì đại + Viêm túi mật, túi mật nằm đè vào tá tràng II- Lâm sàng II-1 Cơ - Đau bụng : Giai đoạn đầu đau sau bữa ăn Giai đoạn sau đau muộn sau ăn Giai đoạn cuối đau liên tục II- Lâm sàng -Nôn Giai đoạn đầu có có có không Giai đoạn sau: Nôn xuất nhiều hơn, Giai đoạn cuối: Nôn nhng số l ợng lần nôn lại nhều trớc II- Lâm sàng II-2 Toàn thân - Giai đoạn đầu thay đổi - Giai đoạn sau: gày, nớc, - Giai đoạn cuối: Toàn thân suy sụp rõ rệt II- Lâm sàng II-3 Thực thể: - Bụng lõm lòng truyền - Dấu hiệu Bouveret dơng tính - Lắc bụng óc ách đói II- Lâm sàng II-4 Dấu hiệu X quang - Giai đoạn đầu: dày tăng thúc tính - Giai đoạn sau: dày dãn, thức ăn xuống tá trµng rÊt Ýt chËm X-quang giê sau cã thuèc dày - Giai đoạn cuối: dày không sóng nhu động II- Lâm sàng II - Hình ảnh nội soi: Soi ống soi không xuống đợc tá tràng III - Chẩn đoán - Đau vùng thợng vị Nôn thức ăn bữa trớc Bụng lõm lòng thuyền Lắc bụng óc ách đói X quangdạ dày hình đáy chậu Sau thuốc dày III - Chẩn đoán III - Chẩn đoán nguyên nhân - Dựa vào X quang: 80% phân biệt đợc hẹp loét hay ung th - Nội soi chẩn đoán nguyên nhân xác IV - Chẩn đoán phân biệt Bệnh dãn to thực qu¶n: nt nghĐn tõng lóc - X quang thùc qu¶n hình củ cải, không thấy túi dày - Hẹp dày: loét bờ cong nhỏ - Hẹp tá tràng + Hẹp bóng Vater triệu chứng giống HMV + Hẹp dới bóng Vater: Nôn nớc vàng - Liệt dày nguyên nhân thần kinh V- Điều trị: 1- Điều trị bồi phụ Nuôi dỡng đờng tĩnh mạch 2- Chuẩn bị bệnh nhân: - Rửa dày : sonde faucher - Cho kháng sinh toàn thân chống viêm niêm mạc: colargon 3%, Ampicillin 2g/ 24g giảm tiết dịch vị atropin, chống co thắt Belladon V- Điều trị 3- Phẫu thuật: a Nối vị tràng: giải tình trạng ứ đọng Ưu điểm: dễ thực Nhợc: không giải nguyên nhân Chỉ định b Cắt dày: - Cắt 2/3 dày - Cắt đoạn dày hay cắt toàn dày c Cắt thần kinh X kèm phẫu thuật dẫn lu dày - ruột tạo hình môn vị, nối tràng vị ... tràng Cơ chế gây hẹp + Hẹp chỗ + Co thắt + Vi m nhiễm Lâm sàng I- Nguyên nhân + Lòng dày: u lành tính,u lao.Bỏng + Ngoài dày: u tụy, vi m tụy phì đại + Vi m túi mật, túi mật nằm đè vào tá tràng... đờng tĩnh mạch 2- Chuẩn bị bệnh nhân: - Rửa dày : sonde faucher - Cho kháng sinh toàn thân chống vi m niêm mạc: colargon 3%, Ampicillin 2g/ 24g giảm tiết dịch vị atropin, chống co thắt Belladon
- Xem thêm -

Xem thêm: hep mon vi slide , hep mon vi slide

Từ khóa liên quan