HC chay mau trong

37 66 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:48

HI CHNG CHY MU TRONG BNG Tình trạng có máu ổ phúc mạc Là cấp cứu ngoại khoa thờng gặp Hội chứng nhiều nguyên nhân Cần chẩn đoán, xử trí nhanh, kịp thời HC chảy máu ổ bụng: nguyên nhân Chấn thơng: Vỡ tạng đặc (rạn, nứt, vỡ, dập nát) + Chảy máu ngay/ tụ máu->vỡ (chảy 2) + Có tổn thơng đờng xuất, cuống mạch Bệnh lý + Vỡ tạng bệnh lý: khối u + Sản phụ khoa: chửa tử cung vỡ Chảy máu trong: Lâm sàng Toàn thân: tình trạng máu cấp Cơ - Đau - Nôn - Bí trung đại tiện - Khó thở Chảy máu trong: Lâm sàng Thực thể - Đau khắp bụng - Bụng trớng - Phản ứng thành bụng - Cảm ứng phúc mạc - Gõ đục vùng thấp - Thăm TT-ÂĐ Chảy máu trong: Cận lâm sàng Xét nghiệm: HC , Hst , Hct Xquang bụng không chuẩn bị - Chỉ huyết động ổn định - Hình ảnh có dịch ổ bụng - Hình ảnh vỡ lách Chảy máu trong: Cận lâm sàng Siêu âm - Hình ảnh dịch ổ bụng - Hình ảnh tổn thơng tạng Chọc dò, chọc rửa ổ bụng - Có máu đen không đông - HC>100.000, BC> 500 CT-Scan Nội soi ổ bụng HC chảy máu trong: Xử trÝ Hai phương pháp điều trị - Phẫu thuật - Bảo tồn (khơng mổ) • Trường hợp phải mổ - Có tình trạng sốc máu - Có biểu HC chảy máu ổ bụng • Nguyên tắc: va hi sc va m HC chảy máu trong: Xử trÝ • Håi søc chèng sèc - Båi phơ khèi lợng tuần hoàn - Thở oxy/ hô hấp hỗ trợ - Sonde dày - Sonde tiểu HC chảy máu trong: Xử trí Phẫu thuật - Gây mê: có dãn - Đờng mổ: đủ rộng - Thăm dò: kỹ, đầy đủ - Xử trí tổn thơng HC chảy máu trong: Xử trí Mục đích: Cầm máu Gan - Khâu, đốt điện - Nhét gạc - Thắt động mạch gan - Cắt Lách - Bảo tồn - Cắt phần/ toàn HC chảy máu trong: Xử trí Tuỵ: cầm máu / dẫn lu / cắt: - Đầu tuỵ: cắt khối tá tuỵ - Thân: Đóng kín đầu gần, nối tụy ruột đầu xa - Đuôi: cắt (+lách) Thận: Bảo tồn Cắt phần/ toàn HC chảy máu trong: Xử trí Tạng bệnh lý Cầm máu: Không khâu đợc Nhét gạc Cắt phần/toàn tạng bị bệnh HC chảy máu trong: Xử trí Mạc treo - Khâu chỗ rách - Cắt đoạn ruột tơng ứng Cơ hoành Khâu Mạch máu lớn: khâu nối Hi chng chy máu trong: Xử trí Điều trị bảo tồn: tổn thương tạng đặc •ĐIỀU KIỆN: - Phải sở có phẫu thuật - Tình trạng tồn thân ổn định - Khơng có tổn thương đường xuất - Tình trạng bụng: không nhiều dịch Không đau tăng HỘI CHỨNG CHẢY MÁU TRONG: Điều trị bảo tồn • BAO GỒM: - Bất động - Truyền dịch trì - Kháng sinh - Theo dõi sát ... Thăm TT-ÂĐ Chảy máu trong: Cận lâm sàng Xét nghiệm: HC , Hst , Hct Xquang bụng không chuẩn bị - Chỉ huyết động ổn định - Hình ảnh có dịch ổ bụng - Hình ảnh vỡ lách Chảy máu trong: Cận lâm sàng... - HC> 100.000, BC> 500 • CT-Scan • Néi soi ỉ bơng HC chảy máu trong: Xử trí Hai phng phỏp điều trị - Phẫu thuật - Bảo tồn (không mổ) • Trường hợp phải mổ - Có tình trạng sốc máu - Có biểu HC. .. Nguyên tắc: vừa hồi sức vừa m HC chảy máu trong: Xử trí Hồi sức chống sốc - Bồi phụ khối lợng tuần hoàn - Thở oxy/ hô hấp hỗ trợ - Sonde dày - Sonde tiểu HC chảy máu trong: Xử trí Phẫu thuật -
- Xem thêm -

Xem thêm: HC chay mau trong , HC chay mau trong