lich tiem chung

2 28 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:05

1 Ngay sau đẻ.: Viêm gan B : tiêm chủng huyết mẹ mang HbsAg Ngay tháng đầu : BCG – tháng : Bạch hầu , uốn ván , ho gà , bại liệt , Haemophylus b : mũi -4 tháng : Bạch hầu , uốn ván , ho gà , bại liệt , Haemophylus b : mũi - tháng : Bạch hầu , uốn ván , ho gà , bại liệt , Haemophylus b : mũi 12 – 15 tháng : Sởi , rubeola, quai bị ( vaccin R.O.R ) Nên tiêm chủng toàn diện trẻ lớn mà chưa bị bị bệnh 16- 18 tháng : Bạch hầu , uốn ván , ho gà , bại liệt , haemophylus : nhắc lại lần Trước tuổi : BCG : trước vào tập thể ( trẻ không tiêm chủng hay thử âm tính ) Thử tuberculin sau – 12 tháng 5-6 tuổi : Bạch hầu , uốn ván ,bại liệt : nhắc lại lần 10 11 – 13 tuổi : - Bạch hầu , uốn ván , bại liệt : nhắc lại lần Rubeola cho gái ( tiên chủng khởi đầu hay nhắc lại) - BCG : thử tuberculin âm tính ( tiêm chủng hay tiêm nhắc lại ) !6- 21 tuổi : - Bạch hầu , uốn ván , bại liệt : nhắc lại lần - BCG thử tuberculin aam tính ( tiêm chủng hay nhắc lại ) - Rubeola : tiêm chủng khuyên dùng cho thiếu nữ khám tránh thai , mà khơng thử huyết trước Kiểm tra huyết sau tiêm chủng không cần thường quy Khi tiêm chủng sau tuổi đậy , tránh có thai tháng sau nguy quái thai ( nên có biện pháp tránh thai ) 21-60 tuổi : - Uốn ván , bại liệt: nhắc lại cách 10 năm - Rubeola : phụ nữ không miễn dịch tới 45 tuổi ( có biện pháp tránh thai ) - Cúm : hàng năm ( người có nguycơ cao , tổn thương hơ hấp tim mạch mạn tính , đái tháo đường , suy gan.) Sau 70 tuổi : - Uốn ván : nhắc lại cách 10 năm - Tiêm chủng chống cúm hàng năm Người lớn : - Khi đến nước nhiệt đới - Sốt vàng (đến vùng có dịch Châu Phi hay Nam Mỹ) - Bệnh Tả ( nước yêu cầu giấy chứng nhậ) - Đôi : thương hàn , viêm gan B ( người có nguy ) Trẻ em : cậ nhật tiêm chủng thông dụng : bạch hầu , uốn ván , ho gà , sởi , bại liệt BCG cho tẻ em từ tuổi Ngoài : - Sơts vàng vaof vùng có dịch Đơi : tiên chủng chống viêm não ( A, C , Y , W) ghi : hai tiêm chủng sau phối hợp với vaccin tứ liên ( bạch hầu , uốn ván , ho gà , bại liệt) hay với BCG Có thể tiêm chủng đồng thời chống sởi viêm não Đảm bảo cách tuần tiêm vaccin víu sống globulin miễn dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: lich tiem chung , lich tiem chung