Viem than be than

8 45 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 13:58

VIÊM TH N B TH N BS Hà Phan H i An B môn N i t ng h p - Trư ng Đ i h c Y Hà N i A VIÊM TH N B TH N C P I Đ I CƯƠNG Viêm th n b th n c p tình tr ng nhi m khu n ñư ng ti t ni u cao, ñó nhu mô th n b th n Viêm th n b th n c p đư c coi khơng bi n ch ng vi khu n ñi n hình gây m t ngư i có đáp ng mi n d ch, có c u trúc gi i ph u h ti t ni u ch c th n bình thư ng Trên 80% trư ng h p viêm th n b th n c p E Coli gây H u h t trư ng h p nhi m trùng nhu mô th n xu t hi n sau vi khu n ñi ngư c t ni u ñ o, bàng quang lên Nh t nam gi i có phì đ i hay viêm n ti n li t, tình tr ng c n tr đư ng t o ñi u ki n thu n l i cho vi khu n m c lên nư c ti u Vi trùng có th đ n th n qua ñư ng máu, thư ng nh ng b nh nhân ph i n m b t ñ ng, b b nh m n tính ph i u tr b ng thu c c ch mi n d ch Các nhi m trùng t c u hay n m ngồi da, xương có th lan đ n th n Nguyên nhân gây b nh có th vi khu n gram âm khác Kho ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Viem than be than , Viem than be than