viêm phổi y3

75 117 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 13:18

VIÊM PHỔI ÁP XE PHỔI DO VI KHUẨN PGS.TS TRẦN VĂN NGỌC VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG ĐỊNH NGHĨA Viêm cấp hay mạn nhu mô phổi GIẢI PHẪU HỆ THỐNG HÔ HẤP Trachea Primary bronchi Bronchi Bronchioles Terminal bronchioles Alveolar ducs with alveoli Olfactory cells Cilia Nasal Mucosa ĐỒNG II DỊCH TỂ HỌC Bartlett et al: Clin Inf Dis 26:811-838, 1998; – Nguyên nhân chết thứ – nguyêân nhân chết thư cáùc bệänh nhiễm trùøng – > triệäu cấy đàm /năm – 500.000 nhậäp viêän / năêm – 45.000 bn chết / năm File and Tan: Curr Opin Pul Med 3:89-97, 1997; Marston et al: Arch Int Med 157:1709-1718, 1997 Nguyên nhân: a.Viêm phổi cộng đồng: Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, virus ,Hemophillus influenzae, Legionella, b.Viêm phổi bònh viện: VK G- ( Klebsiella, Proteus, Pseudomonas ) VK G+ ( Staphylococcus aureus , Streptococcus pneumoniae ) c Viêm phổi hít : 90% vi khuẩn khí Viêm phổi hít bệnh viện thường Gram âm , S aureus , … d Viêm phổi nhóm BN suy giảm MD : Gram âm, Sta.aureus , nấm , virus e Viêm phổi BN có bệnh :COPD ( Strep Pneumonae , H influezae ,Moxarella catarrhalis ) , Tiểu đường ( Gram (-) , S.aureus ), Xô gan ( Gram (-) … ) TÁC NHÂN CHÁNH TRONG VPCĐ 16% 40% 16% 6% Atypical Pathogens: 23%10% 6% S pneumoniae M catarrhalis H influenzae Legionella spp M pneumoniae C pneumoniae Others 40% 10% 7% 7% 20% 1% Reimer and Carroll: Clin Infect Dis 26:742-748, 1998 20% Marrie: Infect Dis Clin North Am 12:723-740,1998 Bartlett et al: Clin Infect Dis 26:811-838, 1998 TÁC NHÂN GÂY VPCĐ NC ANSORP VN 2000-2001 2003-2005 (P.H.Vân-T.V.Ngọc cs) VI KHUẨN PHÂN LẬP SỐ LƯNG (% ) VI KHUẨN PHÂN LẬP SỐ LƯNG (% ) S pneumoniae 08 (17.4%) S pneumoniae 04 (10.81%) S viridans 00 (00.0%) S viridans 08 (21.62%) S aureus 00 (00.0%) S aureus 02 (05.40%) H influenzae 10 (21.7%) E.coli 02 (05.40%) M catarrhalis 11 (23.9%) M catarrhalis 07 (18.92%) K pneumoniae 05 (10.9%) P aeruginosa 04 (08.7%) Khác 19 (41.3%) TỔNG 46 (63.9%) CẤY AÂM TÍNH 26 (36.1%1) P cepacia 02 (05.4%) P aeruginosa 02 (05.4%) Acinetobacter 03 (08.1%) Khác 07(18.92%) TỔNG 37 (43.52%) CẤY ÂM TÍNH 48 (56.48%1) VI SINH       VK G(-) khí 58 -83%,1/3 bn thở máy VK kỵ khí : 1-3% Đa VK : 26 - 53% ( 40%) S.Aureus: 20%, P.Aeruginosa: 14%, enterobacrter spp: 11%, K.Pneu:7%, C Albicans:5%, Acinetobacter spp:4%, S Marcescans: 3%, Legionella: ? , virus : ? David J.W –William A.R-C.Glen Mayhall Nosocomial pneumonia ,Fishman*s pulmonary diseases and disorders , 1999 , p 2213-2263 VI SINH   Đặc điểm vi sinh VPBV – ICU 45 mẫu cấy đàm (+) lọai VK : 34 ( 75,5% ) ≥ loïai VK : 11 ( 24,5% )** H.lónh* N.Thảo** Acinetobacter sp 15,8% 36,8% P.Aeruginosa 32,9% 26,3% Klebsiella sp 11,8% 22,8% S.Aureus 9,2% 8,8% E.Coli 7,9% 3,5% Enterobacter spp 9,2% * Luận văn tốt nghiệp nội trú 2000, ** Luận văn cao học 2004 VI SINH VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN ( NTNBÉ Trần V.NGỌC – 2004 ) VK GÂY BỆNH ICU NỘI TK NGOÏAI TK Acine.baumani i P.Aeruginosa Kleb.pneumoni ae E.Coli S.aureus 41,2% 38,2% 26,5% 17,6% 5,9% 44,1% 11,8% 50% 5,9% 17,6% 46,7% 40% 33,3% 26,7% VI SINH   Đặc điểm chung VK VPBV      VK có độc lực mạnh VK kháng nhiều lọai KS Nhiễm trùng đa VK Phổ VK khác biệt BV Nhiễm trùng đòa BN giảm sức đề kháng ÁP XE PHỔI DO VI KHUẨN     ĐỊNH NGHĨA BỆNH SINH LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG : X QUANG, SOI PQ ,VI SINH ÁP XE PHỔI DO VI KHUẨN  ĐỊNH NGHĨA p xe phổi tình trạng nung mủ nhu mô phổi với tạo lập hay nhiều túi mủ, mủ nầy thoát để lại hang chứa mủ phần phổi bò phá hủy ÁP XE PHỔI DO VI KHUẨN  NGUYÊN NHÂN + Quan trọng nhiễm trùng hoại tử VK kỵ khí (VKKK), bật Fusobacterium nucleatum, Bacteroides melaninogenicus, B intermedius, Peptostreptococcus, Streptococci hiếu khí, Microaerophilic Streptococci + Viêm phổi Stap aureus, Kleb pneumoniae dễ có biến chứng áp xe + Các nguyên nhân hơn: Strep pyogenes, Strep pneumoniae ( typ 3), Strep.milleri, H.influenzae typ B, Pseudo aeruginosa, Pseudo pseudomalei, tinomyces, Legionella, Nocardia, Paragominus westermani, Entamoeba histolytica + VK G(-) đường ruột hiếm, xãy /BN nặng với bònh nội ngoại khoa phối hợp ÁP XE PHỔI DO VI KHUẨN CƠ CHẾ BỆNH SINH  Sự thành lập áp xe phổi VK kỵ kh liên quan tới bất thường + Nhiễm trùng nha chu :viêm lợi hay mủ lợi + Hít dòch nhiễm trùng vào nhu mô phổi : ý thức, phản xạ bảo vệ ( nghiện rượu, nghiện thuốc , gây mê, động kinh, dùng thuốc an thần, bònh TK, rối loạn nuốt bònh thực quản hay TK, hàng rào bảo vệ học bò tổn thương ) ÁP XE PHỔI DO VI KHUẨN      LÂM SÀNG (VK KỴ KHÍ ) Triệu chứng khởi đầu âm ỉ kết hớp với điều kiện thuận lợi cuả hít Sốt , suy nhược, ho khạc đàm, đau ngực kiểu màng phổi Sụt cân thiếu máu Đàm mủ, thường vấy máu, mùi hôi thối # 60% Bònh khởi phát cấp tính với triệu chứng thông thường cuả viêm phổi sau có thành lập ổ áp xe với mực nước thấy phim x quang phổi( thông thường từ - 14 ngày kể từ ÁP XE PHỔI DO VI KHUẨN     LÂM SÀNG (VK KỴ KHÍ ) Khi hoại tử nhu mô lan rộng thông với phế quản , lượng mủ tăng nhiều Đôâi có triệu chứng ộc mủ, Dưới tác dụng cuả điều trò , BN hồi phục dần, sốt giảm, ho đàm dần khỏi sau nhiều tuần điều trò Nếu không điều trò điều trò không hiệu quả, bònh nặng tiến triển tới áp xe mãn tính hay gây biến chứng tràn mủ màng phổi, ho máu lïng lớn, xơ hoá phổi, thoái hoá dạng X QUANG VIÊM PHỔI LAN TOẢ BÊN BIẾN CHỨNG ÁP XE HOÁ THÙY TRÊN PHẢI Chẩn đoán phân biệt áp xe phim Xquang phổi: (1).Nhiễm trùng hoại tử: a.VK: khí, Staph.aureus, VK G- b.Mycobacteria: lao, M.kansasii, M.aviumintracellulare c.Naám: Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Blastomyces hominis, Phycomyces d.KST: Entamoeba histolitica, Paragominus westermani e.Thuyên tắc nhiễm trùng: S.aureus, VK kỵ khí (2).Nhồi máu: a.Tắc ĐMP +/- nhiễm trùng b.Viêm mạch máu : Wegener´ s granulomatosis, viêm quanh động mạch (3).Ung thư: a.Nguyên phát : K PQ b.K di ( hiếm) (4).Linh tinh: a.kém bội nhiễm b.Phổi biệt trí (pulmonary sequestration ) NỘI SOI PHẾ QUẢN  CHỈ ĐỊNH :     K phế quản Dò vật đường thở Khảo sát vi trùng học … VI TRÙNG HỌC      Nhuộm gram Nhuộm Ziel – Nelson Cấy khí , kỵ khí Nấm KST
- Xem thêm -

Xem thêm: viêm phổi y3, viêm phổi y3

Mục lục

Xem thêm