Giáo án Hình học lớp 6 năm học 2018 - 2019

64 137 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 11:05

Giáo án Hình học lớp 6 năm học 2018 2019;Giáo án Hình học lớp 6 năm học 2018 2019;Ngày soạn: 03092018 CHƯƠNG I: ĐOẠN THẲNGTIẾT 1: §1. ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNGI. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: Học sinh được làm quen với khái niệm điểm, đường thẳng; Hiểu quan hệ điểm thuộc đường thẳng (không thuộc) đường thẳng. 2. Kĩ năng Biết vẽ điểm, vẽ dường thẳng. Biết đặt tên cho điểm cho đường thẳng. Biết kí hiệu điểm, đường thẳng. Biết sử dụng kí hiệu . 3. Thái độ : Yêu thích môn học, tích cực, tự giác trong học tập; cẩn thận chính xác khi vẽ hình.II. CHUẨN BỊ.1. Giáo viên: Phương pháp và kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu và giải quyết vấn đề, PP nhóm, thực hành. Thiết bị dạy học và học liệu: Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng, thước đo góc phấn màu.2. Học sinh: Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng.III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.1. Ổn định lớp: sĩ số :2. Kiểm tra bài cũ: Giới thiệu bài mới3. Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HSNỘI DUNG CHÍNH1. Tìm hiểu điểmGV: Hãy đọc thông tin trong mục 1 SGK để trả lời các câu GV sau:Điểm là gì? Người ta dùng đại lượng nào để đặt tên cho điểm?Hãy lấy vài ví dụ minh hoạ.GV: hình 2 ta thấy mấy điểm? Có mấy tên?Gv: Người ta gọi hai điểm A và C ở hình 2 là trùng nhau.GV: Nêu điều kiện, quy ước cách gọi Hs đọc chú ý trong SGK .Một hình gồm bao nhiêu điểm?Hình đơn giản nhất là hình nào?1. Điểm. Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm. Người ta dùng chữ cái in hoa để đặt tên cho điểm.Ví dụ:  A;  K;  HCác điểm A; K; H.Từ nay trở về sau khi nói đến hai điểm ta hiểu đó là hai điểm phân biệt.Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp các điểm.Một điểm củng là một hình.2. Tìm hiểu đường thẳng.Gv: Nêu một số hình ảnh trong thực tế về đường thẳng cho học sinh nhận biết đường thẳng.Hãy đọc mục 2 trong SGK để trả lời các câu GV sau:Hình ảnh nào cho ta đường thẳng?Cách viết tên đường thẳng? Cách vẽ đường thẳng như thế nào?Nêu sự giống và khác nhau giữa đặt tên đường thẳng và tên điểm?2. Đường thẳng.Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng, . . . cho ta hình ảnh của đường thẳng. Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía.Người ta dùng chữ cái thường để đặt tên cho dường thẳng. a đường thẳng a3. Khi nào điểm thuộc đường thẳng, không thuộc đường thẳng.GV: Cho HS quan sát hình vẽ và xác định.Điểm nào thuộc đường thẳng d ?Điểm nào không thuộc đường thẳng d?Gv: Nêu kí hiệu thuộc, không thuộc cho học sinh nắm vững kí hiệu.Gv: Nêu cách nói khác cho học sinh hiểu rộng hơn.Hãy quan sát hình vẽ để trả lời câu GV trong SGK .Hs lên bảng trình bày cách giải. Viết kí hiệu vào chỗ trống.Hs nhận xét và bổ sung thêmGv: Uốn nắn thống nhất cách trình bày cho học sinh.3. Điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng.  B Điểm A thuộc đường thẳng d.Kí hiệu: A d.Điểm B không thuộc đường thẳng d.Kí hiệu: B d.? Trả lời a C  Ea.Điểm C thuộc đường thẳng a. Điểm E không thuộc đường thẳng ab. C a; E a. 4: Vận dụnghình vẽ trên có mấy đường thẳng ? Đã đặt tên mấy đường rồi ? Còn lại mấy đường ? Hãy đặt tên cho chúng.Hình có mấy điểm? Đã đặt tên mấy điểm ? Còn lại mấy điểm cần phải đặt tên ?Hs lên bảng trình bày cách thực hiện.Hs nhận xét và bổ sung thêm.Luyện tậpBài tập 1 SGK M aIV. CỦNG CỐ: Nêu khái niệm điểm, đường thẳng cách đặt tên cho điểm đường thẳng? – Hướng dẫn học sinh trình bày cách giải bài tập 2; 3; 4 SGK.Bài tập 5 SGK : Vẽ hình theo các kí hiệu sau: A p; B q.V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Học sinh về nhà học bài và làm bài tập 5; 6; 7 SGK .VI. RÚT KINH NGHIỆM................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: 10092018 TIẾT 2: §2. BA ĐIỂM THẲNG HÀNGI. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: HS nắm được – Ba điểm thẳng hàng. – Điểm nằm giữa hai điểm. – Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. 2. Kĩ năng – Biết vẽ ba điểm thẳng hàng, Ba điểm không thẳng hàng. – Sử dụng các thuật ngữ : Nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa.3. Thái độ : Yêu thích môn học, tích cực, tự giác trong học tập; cẩn thận chính xác khi vẽ hình II. CHUẨN BỊ.1. Giáo viên: Phương pháp và kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu và giải quyết vấn đề, PP nhóm, thực hành. Thiết bị dạy học và học liệu: Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng, phấn màu. 2. Học sinh: Thước thẳng có chia khoảng.III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.1. Ổn định lớp: sĩ số :2. Kiểm tra bài cũ: Bài tập 1, 4 SGK ; bài 3 SBT3. Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒNỘI DUNG CẦN ĐẠT1. Tìm hiểu ba điểm thẳng hàng GV: Em hãy đọc thông tin trong mục 1 và cho biết: Khi nào ta nói : Ba điểm A ; B ; C thẳng hàng?Khi nào ta nói ba điểm A ; B ; C không thẳng hàng ?GV : Gọi HS cho ví vụ về hình ảnh ba điểm thẳng hàng ? Ba điểm không thẳng hàng ?GV : Để vẽ ba điểm thẳng hàng, vẽ ba điểm không thẳng hàng ta nên làm như thế nào ?GV : Để nhận biết ba điểm có thẳng hàng hay không ta làm thế nào ? Dùng dụng cụ nào để nhận biết ?GV: Có thể xảy ra nhiều điểm cùng thuộc đường thẳng không ? vì sao ? nhiều điểm không cùng thuộc đường thẳng không vì sao? GV : giới thiệu nhiều điểm thẳng hàng, nhiều điểm không thẳng hàng.1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng  Khi ba điểm A ; B ; C cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng. A ; B ; C thẳng hàng– Khi ba điểm M ; N ; P không cùng thuộc bất kỳ đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng M ; N ; P không thẳng hàng2: Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng GV: Vẽ hình lên bảngEm có nhận xét gì về ba điểm A, B, C ?GV: Điểm C và B nằm như thế nào đối với điểm A ?GV : Điểm A và C nằm như thế nào đối với điểm B ? GV : Điểm A và B nằm như thế nào đối với điểm C ?GV : Điểm C nằm như thế nào đối với điểm A và B ?GV : Có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm A và B ?GV yêu cầu 1 vài HS nhắc lại nhận xét SGKGV : Nếu nói rằng : “Điểm E nằm giữa hai điểm M và N thì ta biết được điều gì? Ba điểm này có thẳng hàng không?GV khẳng định : Không có khái niệm nằm giữa khi ba điểm không thẳng hàng.2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng  Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với A. Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với B. Hai điểm A và B nằm khác phía đối với C. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B Nhận xét : Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Chú ý :Nếu biết một điểm nằm giữa hai điểm thì ba điểm ấy thẳng hàng3: Luyện tậpGV: Cho hai HS lên bảng trình bày các bài tập trênHS: Nhận xét và bổ sung thêmVới bài 2 có thể có mấy trường hợp ? Hãy chỉ ra các trường hợp đó?GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho HS.Bài tập1. Vẽ ba điểm thẳng hàng E ; F ; K (E nằm giữa F ; K)2. Vẽ hai điểm M ; N thẳng hàng với E. Chỉ ra điểm nằm giữa hai điểm còn lạiGiảiIV. CỦNG CỐ– Trong các hình vẽ sau chỉ ra điểm nằm giữa hai điểm còn lại (nếu có)V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ – Học sinh về nhà học bài và làm bài tập 10; 12; 13 SGK Chuẩn bị bài mới.VI. RÚT KINH NGHIỆM................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn : 17092018Tiết 3: ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMI. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. 1. Kiến thức HS hiểu có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. Lưu ý HS có vô số đường không thẳng đi qua hai điểm 2. Kĩ năng – HS biết vẽ đường thẳng đi qua hai điểm, đường thẳng cắt nhau, song song.– HS nắm vững vị trí tương đối của đường thẳng trên mặt phẳng.3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực, tự giác trong học tập; Vẽ hình cẩn thận, chính xácII. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Phương pháp và kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu và giải quyết vấn đề, PP nhóm, thực hành. Thiết bị dạy học và học liệu : Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng, phấn màu. 2. Học sinh: Ôn tập các kiến thức : Điểm, đường thẳng, quan hệ điểm thuộc đường thẳng (không thuộc) đường thẳng Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng.III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.1. Ổn định lớp: sĩ số :2. Kiểm tra bài cũ: Khi nào ba điểm A, B, M, N thẳng hàng, không thẳng hàng ? Hãy xác định điểm nằm giữa trong bốn điểm sau:3. Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒNỘI DUNG CHÍNH1: Tìm hiểu cách vẽ đường thẳngGV:Cho điểm C hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm C. Vẽ được mấy đường thẳng ?GV: Cho 2 điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng đi qua B, C. Vẽ được mấy đường thẳng ? GV: Em đã vẽ đường thẳng BC bằng cách nào ?HS: nêu cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểmGV: Như vậy qua hai điểm A và B vẽ được mấy đường thẳng ?HS: Nêu nhận xétCho hai điểm P, Q vẽ đt đi qua hai điểm P, Q. GV: Có mấy đường thẳng đi qua hai điểm P,Q ?1. Vẽ đường thẳng  Muốn vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B ta làm như sau : + Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B + Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước Nhận xét : Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B2: Tìm hiểu cách đặt tên cho đường thẳngGV: Các em đã biết đặt tên đường thẳng ở bài 1 như thế nào?GV: Vẽ ba đường thẳng với tên gọi khác nhauGV: Giới thiệu tiếp hai trường hợp còn lạiGV: Yêu cầu HS giải bài tập GV: Nếu đường thẳng chứa ba điểm A, B, C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nào?GV: Qua mấy điểm ta có một đường thẳng ?GV: Ta gọi đó là đt AB, BC, có đúng không ?GV: Như vậy còn những cách gọi nào khác ? Hãy nêu tên các cách gọi khác của đt trên.2. Tên đường thẳng  Ta đặt tên đường thẳng bằng một chữ cái thường, hai chữ cái thường hay tên của hai điểm xác định đường thẳng đó Đường thẳng a Đường thẳng xy Đường thẳng AB  Hướng dẫn Bốn cách gọi còn lại là:Đường thẳng AC; BA ; BC; CA3: Tìm hiểu quan hệ giữa các đường thẳngGV: Lấy bài tập  để giới thiệu các đường thẳng AB và CB trùng nhau.GV:Hãy gọi tên các đường thẳng trùng nhau khác trên hình vẽ ?GV: Vẽ hình hai đường thẳng AB, AC có 1 điểm chung A GV: Hai đường thẳng này có trùng nhau không ?GV: Giới thiệu hai đường thẳng phân biệt.GV: Hai đường thẳng phân biệt AB, AC có mấy điểm chung ? được gọi là hai đường thẳng ntn?GV: Vẽ hình hai đường thẳng xy và zt không trùng nhau, không cắt nhau GV: Hai đường thẳng xy, zt có trùng nhau không ? chúng có điểm chung nào không ?GV: Giới thiệu hai đường thẳng song songGV:Thế nào là hai đường thẳng song song?GV:Thế nào là hai đường thẳng phân biệt?GV: Hai đường thẳng phân biệt có thể xảy ra những quan hệ nào?HS: Nêu chú ý3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song. a) Hai đường thẳng trùng nhau :AB và BC là hai đường thẳng trùng nhaub) Hai đường thẳng cắt nhau :Hai đường thẳng AB, AC chỉ có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau.A là giao điểm của hai đường thẳng.c) Hai đường thẳng song song : Hai đường thẳng xy, zt không có điểm chung nào, ta nói chúng song song. Chú ý : Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt. Hai đt phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào.IV. CỦNG CỐ– Hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm cho trước.– Nêu các cách đặt tên cho đường thẳng.– Hướng dẫn học sinh làm bài tập 15; 16;17 SGK V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ– Học sinh về nhà học bài và làm bài tập 18 ; 20 ; 21 trang 109 ; 110 Đọc kỹ trước bài thực hành trang 110 SGK VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY :.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày soạn : 25092018TIẾT 4 : THỰC HÀNH TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. 1. Kiến thức: HS biết trồng cây hoặc chôn các cọc thẳng hàng với nhau dựa trên khái niệm ba điểm thẳng hàngi theo vị trí 2. Kỹ năng : Rèn luyện kỹ thuật xác định để ứng dụng vào thực tế 3. Thái độ : Ý thức vận dụng kiến thức vào trong đời sống thực tế.II. CHUẨN BỊ.1. Giáo viên: Phương pháp và kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu và giải quyết vấn đề, PP nhóm, thực hành. Thiết bị dạy học và học liệu : 3 cọc tiêu, 1 dây dọi, một búa đóng cọc. Địa điểm thực hành2. Học sinh: Mỗi nhóm chuẩn bị : 1 búa đóng cọc, 1 dây dọi, từ 6 đến 8 cọc tiêu đầu vót nhọn được sơn hai màu đỏ, trắng xen kẽ. Cọc thẳng bằng tre hoặc gỗ dài khoảng 1,5mIII. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 Ngày soạn: 03/09/2018 TIẾT 1: CHƯƠNG I: ĐOẠN THẲNG §1 ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: - Học sinh làm quen với khái niệm điểm, đường thẳng; - Hiểu quan hệ điểm thuộc đường thẳng (không thuộc) đường thẳng Kĩ - Biết vẽ điểm, vẽ dường thẳng - Biết đặt tên cho điểm cho đường thẳng - Biết kí hiệu điểm, đường thẳng - Biết sử dụng kí hiệu ∈,∉ Thái độ : u thích mơn học, tích cực, tự giác học tập; cẩn thận xác vẽ hình II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Phương pháp kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu giải vấn đề, PP nhóm, thực hành - Thiết bị dạy học học liệu: Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng, thước đo góc phấn màu Học sinh: Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: sĩ số : Kiểm tra cũ: Giới thiệu Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH Tìm hiểu điểm GV: Hãy đọc thông tin mục SGK để trả lời câu GV sau: Điểm gì? Người ta dùng đại lượng để đặt tên cho điểm? Hãy lấy vài ví dụ minh hoạ GV: hình ta thấy điểm? Có tên? Gv: Người ta gọi hai điểm A C hình trùng GV: Nêu điều kiện, quy ước cách gọi Hs đọc ý SGK Một hình gồm điểm? Điểm * Dấu chấm nhỏ trang giấy hình ảnh điểm * Người ta dùng chữ in hoa để đặt tên cho điểm Ví dụ:  A;  K; H Các điểm A; K; H Hình đơn giản hình nào? Tìm hiểu đường thẳng Gv: Nêu số hình ảnh thực tế đường thẳng cho học sinh nhận biết đường thẳng Từ trở sau nói đến hai điểm ta hiểu hai điểm phân biệt Bất hình tập hợp điểm Một điểm củng hình Đường thẳng Sợi căng thẳng, mép bảng, cho ta hình ảnh đường thẳng Đường thẳng không bị giới hạn hai phía https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 Hãy đọc mục SGK để trả lời câu GV sau: Hình ảnh cho ta đường thẳng? Cách viết tên đường thẳng? Cách vẽ đường thẳng nào? Người ta dùng chữ thường để đặt tên cho dường thẳng a đường thẳng a Nêu giống khác đặt tên đường thẳng tên điểm? Khi điểm thuộc đường thẳng, không thuộc đường thẳng GV: Cho HS quan sát hình vẽ xác định Điểm thuộc đường thẳng d ? Điểm không thuộc đường thẳng d? Gv: Nêu kí hiệu thuộc, khơng thuộc cho học sinh nắm vững kí hiệu Gv: Nêu cách nói khác cho học sinh hiểu rộng Hãy quan sát hình vẽ để trả lời câu GV SGK Hs lên bảng trình bày cách giải Viết kí hiệu vào chỗ trống Hs nhận xét bổ sung thêm Gv: Uốn nắn thống cách trình bày cho học sinh Điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng B 4: Vận dụng hình vẽ có đường thẳng ? Đã đặt tên đường ? Còn lại đường ? Hãy đặt tên cho chúng Hình có điểm? Đã đặt tên điểm ? Còn lại điểm cần phải đặt tên ? Hs lên bảng trình bày cách thực Hs nhận xét bổ sung thêm Luyện tập Bài tập SGK A d  Điểm A thuộc đường thẳng d Kí hiệu: A ∈ d Điểm B không thuộc đường thẳng d Kí hiệu: B ∉ d ? Trả lời a  C E a Điểm C thuộc đường thẳng a Điểm E không thuộc đường thẳng a b C ∈ a; E ∉ a  M    a  IV CỦNG CỐ: Nêu khái niệm điểm, đường thẳng cách đặt tên cho điểm đường thẳng? – Hướng dẫn học sinh trình bày cách giải tập 2; 3; SGK Bài tập SGK : Vẽ hình theo kí hiệu sau: A ∈ p; B ∉ q V HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học sinh nhà học làm tập 5; 6; SGK VI RÚT KINH NGHIỆM https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 Ngày soạn: 10/09/2018 TIẾT 2: §2 BA ĐIỂM THẲNG HÀNG I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: HS nắm – Ba điểm thẳng hàng – Điểm nằm hai điểm – Trong ba điểm thẳng hàng có điểm nằm hai điểm lại Kĩ – Biết vẽ ba điểm thẳng hàng, Ba điểm không thẳng hàng – Sử dụng thuật ngữ : Nằm phía, nằm khác phía, nằm Thái độ : Yêu thích mơn học, tích cực, tự giác học tập; cẩn thận xác vẽ hình II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Phương pháp kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu giải vấn đề, PP nhóm, thực hành - Thiết bị dạy học học liệu: Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng, phấn màu Học sinh: Thước thẳng có chia khoảng III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: sĩ số : Kiểm tra cũ: Bài tập 1, SGK ; SBT Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ Tìm hiểu ba điểm thẳng hàng GV: Em đọc thông tin mục cho biết: Khi ta nói : Ba điểm A ; B ; C thẳng hàng? Khi ta nói ba điểm A ; B ; C khơng thẳng hàng ? GV : Gọi HS cho ví vụ hình ảnh ba điểm thẳng hàng ? Ba điểm khơng thẳng hàng ? GV : Để vẽ ba điểm thẳng hàng, vẽ ba điểm không thẳng hàng ta nên làm ? GV : Để nhận biết ba điểm có thẳng hàng hay khơng ta làm ? Dùng dụng cụ để nhận biết ? GV: Có thể xảy nhiều điểm thuộc đường thẳng khơng ? ? nhiều điểm khơng thuộc đường thẳng khơng NỘI DUNG CẦN ĐẠT Thế ba điểm thẳng hàng − Khi ba điểm A ; B ; C thuộc đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng A • B • C • A ; B ; C thẳng hàng – Khi ba điểm M ; N ; P không thuộc đường thẳng nào, ta nói chúng khơng thẳng hàng M • P • N • M ; N ; P không thẳng hàng https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 sao? GV : giới thiệu nhiều điểm thẳng hàng, nhiều điểm không thẳng hàng 2: Quan hệ ba điểm thẳng hàng GV: Vẽ hình lên bảng Em có nhận xét ba điểm A, B, C ? GV: Điểm C B nằm điểm A ? GV : Điểm A C nằm điểm B ? GV : Điểm A B nằm điểm C ? GV : Điểm C nằm điểm A B ? GV : Có điểm nằm hai điểm A B ? GV yêu cầu vài HS nhắc lại nhận xét SGK GV : Nếu nói : “Điểm E nằm hai điểm M N ta biết điều gì? Ba điểm có thẳng hàng khơng? GV khẳng định : Khơng có khái niệm nằm ba điểm không thẳng hàng 3: Luyện tập GV: Cho hai HS lên bảng trình bày tập HS: Nhận xét bổ sung thêm Với có trường hợp ? Hãy trường hợp đó? GV: Uốn nắn thống cách trình bày cho HS Quan hệ ba điểm thẳng hàng C • A • B • − Hai điểm B C nằm phía A − Hai điểm A C nằm phía B − Hai điểm A B nằm khác phía C − Điểm C nằm hai điểm A B * Nhận xét : Trong ba điểm thẳng hàng, có điểm điểm nằm hai điểm lại  Chú ý : Nếu biết điểm nằm hai điểm ba điểm thẳng hàng Bài tập Vẽ ba điểm thẳng hàng E ; F ; K (E nằm F ; K) Vẽ hai điểm M ; N thẳng hàng với E Chỉ điểm nằm hai điểm lại Giải IV CỦNG CỐ – Trong hình vẽ sau điểm nằm hai điểm lại (nếu có) E • • P F • K • F • b H • • E V HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ A • A • B • a I • • M • N • K – Học sinh nhà học làm tập 10; 12; 13 SGK - Chuẩn bị • C K • VI RÚT KINH NGHIỆM https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 Ngày soạn : 17/09/2018 Tiết 3: ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức - HS hiểu có đường thẳng qua hai điểm phân biệt - Lưu ý HS có vơ số đường không thẳng qua hai điểm Kĩ – HS biết vẽ đường thẳng qua hai điểm, đường thẳng cắt nhau, song song – HS nắm vững vị trí tương đối đường thẳng mặt phẳng Thái độ: u thích mơn học, tích cực, tự giác học tập; Vẽ hình cẩn thận, xác II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Phương pháp kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu giải vấn đề, PP nhóm, thực hành - Thiết bị dạy học học liệu : Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng, phấn màu Học sinh: - Ôn tập kiến thức : Điểm, đường thẳng, quan hệ điểm thuộc đường thẳng (không thuộc) đường thẳng - Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: sĩ số : Kiểm tra cũ: - Khi ba điểm A, B, M, N thẳng hàng, không thẳng hàng ? - Hãy xác định điểm nằm bốn điểm sau: Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CHÍNH 1: Tìm hiểu cách vẽ đường thẳng GV:Cho điểm C vẽ đường thẳng qua điểm C Vẽ đường thẳng ? GV: Cho điểm A B Hãy vẽ đường thẳng qua B, C Vẽ đường thẳng ? GV: Em vẽ đường thẳng BC cách ? HS: nêu cách vẽ đường thẳng qua hai điểm GV: Như qua hai điểm A B vẽ Vẽ đường thẳng − Muốn vẽ đường thẳng qua hai điểm A B ta làm sau : + Đặt cạnh thước qua hai điểm A B + Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước A • B • * Nhận xét : https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 đường thẳng ? HS: Nêu nhận xét Cho hai điểm P, Q vẽ đt qua hai điểm P, Q GV: Có đường thẳng qua hai điểm P,Q ? 2: Tìm hiểu cách đặt tên cho đường thẳng GV: Các em biết đặt tên đường thẳng nào? GV: Vẽ ba đường thẳng với tên gọi khác GV: Giới thiệu tiếp hai trường hợp lại GV: Yêu cầu HS giải tập  GV: Nếu đường thẳng chứa ba điểm A, B, C gọi tên đường thẳng nào? GV: Qua điểm ta có đường thẳng ? GV: Ta gọi đt AB, BC, có khơng ? GV: Như cách gọi khác ? Hãy nêu tên cách gọi khác đt 3: Tìm hiểu quan hệ đường thẳng GV: Lấy tập  để giới thiệu đường thẳng AB CB trùng GV:Hãy gọi tên đường thẳng trùng khác hình vẽ ? GV: Vẽ hình hai đường thẳng AB, AC có điểm chung A GV: Hai đường thẳng có trùng không ? GV: Giới thiệu hai đường thẳng phân biệt GV: Hai đường thẳng phân biệt AB, AC có điểm chung ? gọi hai đường thẳng ntn? GV: Vẽ hình hai đường thẳng xy zt khơng trùng nhau, khơng cắt Có đường thẳng qua hai điểm A, B Tên đường thẳng −Ta đặt tên đường thẳng chữ thường, hai chữ thường hay tên hai điểm xác định đường thẳng a Đường thẳng a x y Đường thẳng xy A  B  Đường thẳng AB A B  Hướng dẫn • • Bốn cách gọi lại là: Đường thẳng AC; BA ; BC; CA C • Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song a) Hai đường thẳng trùng : A • B • C • AB BC hai đường thẳng trùng Bnhau • b) Hai đường thẳng cắt A: • Hai đường thẳng AB, AC có điểm chung, ta nói chúng cắt A giao điểm hai đường thẳng c) Hai đường thẳng song song : x z • C y t Hai đường thẳng xy, zt khơng có điểm https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 GV: Hai đường thẳng xy, zt có trùng khơng ? chúng có điểm chung khơng ? GV: Giới thiệu hai đường thẳng song song GV:Thế hai đường thẳng song song? GV:Thế hai đường thẳng phân biệt? GV: Hai đường thẳng phân biệt xảy quan hệ nào? HS: Nêu ý chung nào, ta nói chúng song song  Chú ý : − Hai đường thẳng khơng trùng gọi hai đường thẳng phân biệt − Hai đt phân biệt có điểm chung khơng có điểm chung IV CỦNG CỐ – Hãy nêu cách vẽ đường thẳng qua hai điểm cho trước – Nêu cách đặt tên cho đường thẳng – Hướng dẫn học sinh làm tập 15; 16;17 SGK V HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ – Học sinh nhà học làm tập 18 ; 20 ; 21 trang 109 ; 110 −Đọc kỹ trước thực hành trang 110 SGK VI RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY : TIẾT : Ngày soạn : 25/09/2018 THỰC HÀNH TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: HS biết trồng chôn cọc thẳng hàng với dựa khái niệm ba điểm thẳng hàngi theo vị trí Kỹ : Rèn luyện kỹ thuật xác định để ứng dụng vào thực tế Thái độ : Ý thức vận dụng kiến thức vào đời sống thực tế II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Phương pháp kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu giải vấn đề, PP nhóm, thực hành - Thiết bị dạy học học liệu : cọc tiêu, dây dọi, búa đóng cọc Địa điểm thực hành Học sinh: Mỗi nhóm chuẩn bị : búa đóng cọc, dây dọi, từ đến cọc tiêu đầu vót nhọn sơn hai màu đỏ, trắng xen kẽ Cọc thẳng tre gỗ dài khoảng 1,5m III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: sĩ số : https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 Kiểm tra cũ: Khi ba điểm thẳng hàng ? Muốn kiểm tra ba điểm có thẳng hàng hay khơng ta phải làm ? Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỘI DUNG CHÍNH 1: Nhận nhiệm vụ GV Thông báo nhiệm vụ : a) Chôn cọc hàng rào thẳng hàng nằm hai cột mốc A B b) Đào hố trồng thẳng hàng với hai A B có hai đầu lề đường GV: Khi có dụng cụ tay cần tiến hành ? I Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu cách làm GV làm mẫu trước : Bước : Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất hai điểm A B Bước 2: HS1: Đứng vị trí gần điểm A HS2 : Đứng vị trí gần điểm C (điểm C chừng nằm A B) Bước : HS1 : ngắm hiệu cho HS2 đặt cọc tiêu vị trí điểm C cho HS thấy cọc tiêu A che lấp hoàn toàn hai cọc tiêu vị trí B C ⇒ A, B, C thẳng hàng 3: Học sinh thực hành theo nhóm GV quan sát nhóm HS thực hành, nhắc nhở, điều khiển cần thiết II Tìm hiểu cách làm Cả lớp đọc mục tr 108 (SGK) quan sát kỹ tranh vẽ hình 24 25 thời gian phút − Hai HS đại diện nêu cách làm HS nhắc lại nhiệm vụ phải làm tiết học Cả lớp ghi nhiệm vụ − Lần lượt hai HS thao tác đặt cọc C thẳng hàng với hai cọc A, B trước toàn lớp (mỗi HS thực trường hợp vị trí C A, B III Học sinh thực hành theo nhóm − Nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cho thành viên tiến hành chôn cọc thẳng hàng với hai mốc A B mà giáo viên cho trước − Mỗi nhóm HS có ghi lại thực hành theo trình tự : Chuẩn bị thực hành : Kiểm tra cá nhân Thái độ, ý thức thực hành : cụ thể cá nhân Kết thực hành : Nhóm tự đánh giá : Tốt −khá −trung bình, tự cho điểm IV CỦNG CỐ −Giáo viên nhận xét đánh giá kết thực hành nhóm https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 −Giáo viên tập trung HS nhận xét toàn lớp V HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ −Các em vệ sinh chân, tay cất dụng cụ chuẩn bị vào sau học – Về nhà hoàn thành báo cáo thực hành tiết tới nộp lại VI RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY : Ngày soạn: 08/10/2018 TIẾT TIA I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: - HS biết định nghĩa mô tả tia cách khác - HS biết hai tia đối nhau, hai tia trùng Kỹ năng: HS biết vẽ tia, biết viết tên biết đọc tia Biết phân biệt hai tia chung gốc Thái độ: u thích mơn học, tích cực, tự giác học tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: Phương pháp kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu giải vấn đề, PP nhóm - Thiết bị dạy học học liệu : Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng, phấn màu Học sinh: - Ôn tập kiến thức : Điểm, đường thẳng, quan hệ điểm thuộc đường thẳng (không thuộc) đường thẳng - Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ : −Vẽ đường thẳng xy điểm thuộc đường thẳng xy Điểm chia đường thẳng xy thành phần riêng biệt ? - Nêu cách vẽ đường thẳng qua điểm, qua điểm vẽ đường thẳng Vẽ đường thẳng qua điểm A B Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỘI DUNG CHÍNH 1: Hình thành khái niệm tia Tia GV : Vẽ hình lên bảng y x GV: Đường thẳng xy chia thành • phần? GV: Giới thiệu hình gồm điểm phần Hình gồm điểm phần đường đường thẳng tia gốc https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 GV: Thế tia gốc ? GV: Tia Ox bị gới hạn điểm Không bị giới hạn phía nào? GV : Nên đọc (hay viết) tên tia, phải đọc (hay viết) ? −GV : Cho HS trả lời miệng 22a thẳng bị chia điểm gọi tia gốc (hay nửa đường thẳng gốc 0) − Khi đọc (hay viết) tên tia, phải đọc (hay viết) tên gốc trước 2: Tìm hiểu hai tia đối GV : Cho HS quan sát nói lên đặc điểm hai tia Ox, Oy GV: Hai tia đối có đặc điểm? Đó đặc điểm gì? GV: Vậy Hai tia hai tia đối ? GV: Em có nhận xét điểm đường thẳng ? GV: Cho học sinh nêu nhận xét GV: Cho HS thực ?1 HS đọc đề nêu u cầu đề GV: Trên hình vẽ có điểm? Sẽ có tia đối nhau? Đó tia nào? Hai tia đối 3: Tìm hiểu hai tia trùng GV : Cho HS quan sát hình vẽ nói lên quan hệ gữa hai tia Ax AB GV: Em có nhận xét đặc điểm hai tia AB Ax? GV Lưu ý : Từ sau nói tia mà khơng nói thêm ta hiểu tia phân biệt Hoạt động nhóm thực ?2 GV:Hãy quan sát hình vẽ trả lời câu sau a) Tia 0B trùng với tia nào? b) 0x, Ax có trùng khơng? c) Tại 0x ; 0y không đối nhau? GV: Cho đại diện HS lên bảng trình bày cách thực Hai tia trùng • x y Hai tia gọi đối khi: – Hai tia chung gốc – Tạo thành đường thẳng Nhận xét Mỗi điểm đường thẳng gốc chung hai tia đối ?1 Hướng dẫn A B x • • y a) Vì hai tia Ax By không chung gốc b) Các tia đối là: Ax Ay; Bx By A • B • x Tia Ax tia AB hai tia trùng Chú ý Hai tia không trùng gọi hai tia phân biệt y ?2 Hướng dẫn B • • A x a) Tia OB trùng với tia Oy b) Hai tia Ox Ax khơng trùng Vì hai tia khơng chung gốc c) Hai tia Ox, Oy khơng đối khơng tạo thành đường thẳng IV CỦNG CỐ – Tia ? Khi hai tia gọi đối ? Trùng ? – Hướng dẫn HS làm tập 22 b; c SGK https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm 10 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 kế - HS lên bảng , vào giác kế mơ tả cấu Cách đo góc mặt đất tạo Đo góc ACB mặt đất - GV sử dụng hình 41 42 SGK để hướng dẫn HS - GV gọi HS đọc SGK(88) Bước 1: Lưu ý : Khi móc đầu dây dọi vào tâm mặt đĩa đầu dọi trùng với điểm C - GV thực hành trước lớp để HS quan sát - Gọi vài HS lên đọc số đo độ ∠ ACB mặt đĩa - GV yêu cầu HS nhắc lại bước làm để đo góc mặt đất - GV yêu cầu tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị TH tổ về: + Dụng cụ + Mỗi tổ phân công bạn ghi biên TH - Bước : Đặt giác kế cho mặt đĩa tròn nằm ngang tâm giác kế nằm đường thẳng đứng qua đỉnh C ∠ ACB - Bước 2: Đưa quay vị trí 00 quay mặt đĩa cho cọc tiêu đóng A khe hở thẳng hàng - Bước 3: Cố định mặt đĩa đưa quay đến vị trí cho cọc tiêu B khe hở thẳng hàng - Bước 4: Đọc số đo độ ∠ ACB mặt đĩa IV CỦNG CỐ -Chỉ nêu cấu tạo giác kế ? cách đo góc mặt đất(4 bước) V HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ -Nắm cấu tạo, cách đo góc mặt đất -Mỗi tổ trưởng chuẩn bị biên thực hành nội dung: Thực hành đo góc mặt đất 1.Dụng cụ: Đủ hay thiếu ý thức kỷ luật thực hành……………………… Nhóm 1gồm bạn………………… ·ACB =? Nhóm gồm bạn………………… ·ADB =? Nhóm gồm bạn………………… ·AEB =? 3.Tự đánh giá tổ vào loại ……………………cho điểm người tổ VI RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY : https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm 50 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 TIẾT 24: Ngày soạn: 18/03/2019 THỰC HÀNH ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT (Tiếp theo ) I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Kiến thức: Học sinh biết áp dụng lý thuyết vào thực hành Kĩ năng: Biết cách sử dụng giác kế để đo góc mặt đất.Biết cách sử dụng giác kế để đo góc mặt đất Thái độ: Giáo dục ý thức tập thể, kỷ luật biết thực quy định kỹ thuật thực hành cho học sinh II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Phương pháp kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu giải vấn đề, PP nhóm, thực hành - Thiết bị dạy học học liệu: Một thực hành gồm: giác kế, cọc tiêu dài 1,5m có đầu nhọn đế để đứng thẳng được, cọc tiêu ngắn 0,5m, búa đóng cọc - Chuẩn bị địa điểm TH - Huấn luyện trước nhóm cốt cán TH - Các tranh vẽ phóng to hình 40,41,42 Học sinh: Cùng với GV chuẩn bị tổ dụng cụ TH III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Gv kiểm tra việc chuẩn bị dụng cụ TH tổ ? Tiến trình dạy học C- Thực hành : Tiến hành sân - GV cho HS tới địa điểm Th, phân cơng vị trí tổ nói rõ yêu cầu : tổ chia thành nhóm , nhóm bạn làm nhiệm vụ đóng cọc A B , sử dụng giác kế theo bước học - nhóm TH Có thể thay đổi vị trí điểm A, B,C để luyện tập cách đo - Tổ trưởng tập hợp tổ vị trí phân cơng , chia tổ thành nhóm để TH HS cốt cán tổ hướng dẫn bạn TH Những bạn chưa đến lượt ngồi quan sát để rút kinh nghiệm - GV quan sát tổ thực hành , nhắc nhở, điều chỉnh, hướng dẫn thêm cho HS cách đo góc - GV kiểm tra kỹ đo góc mặt đất tổ , lấy sở cho điểm T.H tổ - Mỗi tổ cử bạn nghi lại biên TH Nội dung biên bản: Thực hành đo góc đất: Tổ: Lớp: 1/ Dụng cụ : Đủ hay thiếu (lý do) 2/ ý thức kỷ luật TH (cụ thể cá nhân ) 3/ Kết thực hành: - Nhóm : gồm bạn ∠ ACB = - Nhóm : gồm bạn ∠ ADB = https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm 51 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 - Nhóm : gồm bạn ∠ AEB = 4/ Tự đánh giá tổ TH vào loại : tốt TB Đề nghị cho điểm người tổ D- Nhận xét đánh giá: - GV đánh giá, nhận xét kết TH tổ Cho điểm TH tổ Thu báo cáo TH tổ đẻ cho điểm TH cá nhân HS hỏi lại HS bước làm để đo góc mặt đất - HS tập trung nghe GV nhận xét đánh giá - HS có đề nghị trình bày - HS nêu lại bước tiến hành - HS cất dụng cụ, vệ sinh tay chân chuẩn bị vào học sau IV CỦNG CỐ: Gv thu lại phiếu nhiệm thu, nhận xét V HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Xem kỹ lại bước TH đo góc mặt đất - Tiết sau mang đủ compa để học "Đường tròn" VI RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY: Ngày soạn: 25/03/2019 TIẾT 25: ĐƯỜNG TRÒN I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức : Hiểu đường tròn ? Hình tròn ? Hiểu cung, dây cung, đường kính, bán kính Kĩ năng: Sử dụng compa thành thạo, Biết vẽ đường tròn, cung tròn, Biết giữ nguyên độ mở compa Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận , xác sử dụng compa vẽ hình II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Phương pháp kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu giải vấn đề, PP nhóm, thực hành - Thiết bị dạy học học liệu: Bảng phụ, thước, compa, phấn màu Học sinh: Thước , compa III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Dụng cụ học tập Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ ? Để vẽ đường tròn ta dùng dụng cụ ? GV cho điểm O, vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm - GV lấy A, B, D, C thuộc đường tròn, điểm cách O ? NỘI DUNG CHÍNH Đường tròn hình tròn: a Đường tròn: * Dụng cụ vẽ: Com pa https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm 52 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 - HS: 2cm ? Thế đường tròn tâm O bán kính R - YC HS vẽ (O,3cm) Lấy M nằm đường tròn, đoạn thẳng OM dài ? HS: OM= 3cm - Nói OM đường tròn hay sai ? Vì sao? -YC lấy N nằm đường tròn, P nằm ngồi đường tròn So sánh ON OP với R - GV đến kết luận - Hình tròn gì? GV nhấn mạnh khác đường tròn hình tròn - YC HS quan sát sgk Cho biết cung gì? dây cung gì? GV vẽ đường tròn (O,R) - YC HS cung dây cung, vẽ đường kính ? - YC HS đọc SGK phần D OB = 2.00 cm C O 2cm B A * Định nghĩa: sgk/89 * Ký hiệu: đường tròn tâm O bán kính R :(O,R) + M ∈ (O,R) ⇔ OM= R + M nằm đương tròn ⇔ OM R b.Hình tròn: * Định nghĩ: sgk/90 Cung dây cung: a Cung tròn: Sgk/90 Cung MN C B dâ y cung D đ /kính A b Dây cung: sgk/90 M N - Dây cung CD c Đường kính: AB =2R Một số cơng dụng khác com pa: a So sánh hai đoạn thẳng b Đặt đoạn thẳng tia IV CỦNG CỐ - Đường tròn ? Hình tròn ? Đường kính ? Cung dây cung ? - Bài 39/sgk - GV vẽ hình Bt 39 bảng phụ y/c hs suy nghĩ trả lời phần a CA = DA = cm BC = BD = cm b IB =IA =2cm ⇒ I trung điểm AB c AI + IK =AK ⇒ IK =1cm Bài 40/sgk IV HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ - Nắm vững khái niệm đường tròn , cung , dây cung - Làm tập lại SGK Bài tập 35-38 Sbt - Đọc trước "tam giác" VI RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY : https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm 53 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 Ngày soạn: 01/04/2019 TIẾT 26 TAM GIÁC I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức: HS định nghĩa tam giác Xác định hiểu yếu tố tam giác: đỉnh, cạnh, góc tam giác Kỹ năng: Biết vẽ tam giác Biết gọi tên ký hiệu tam giác Nhận biết điểm nằm bên bên ngồi tam giác 3.Thái độ: Cẩn thận vẽ hình yêu cầu II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Phương pháp kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu giải vấn đề, PP nhóm, thực hành - Thiết bị dạy học học liệu: Thước thẳng, compa, thước đo góc, phấn màu, bảng nhóm Bảng phụ ghi 41, 43 (SGK) Học sinh: - Thước , compa III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ HS1: Thế đường tròn tâm O bán kính R ? Vẽ đường tròn (O; 8cm) Điểm A thuộc đường tròn ? Điểm B nằm đường tròn Điểm C nằm ngồi đường tròn So sánh OA, OB, OC với bán kính HS2: Bài tập 39 SGK/ Tr91 Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỘI DUNG CHÍNH Tam giác ABC ? -GV cho HS quan sát trực quan a) Định nghĩa: (SGK-T93) A số hình, đồ vật có hình dạng tam giác (eke ) => giới thiệu mơ hình tam giác C ? Tam giác ABC ? B - Ký hiệu: B C A Tam giác ABC kí hiệu ∆ABC ? Hình gồm đoạn thẳng ∆ BAC; ∆BCA ; ∆CAB có phải tam giác khơng ? Trong đó: + đỉnh: A, B , C Vì ? + cạnh: AB; BC ; CA -GV giới thiệu cách đọc, cách · · + góc : ·ABC , BCA , CAB ghi, ký hiệu tam giác ? Nêu cách đọc khác ∆ ABC đọc theo chiều kim đồng hồ · · , ·ACB, CBA ? Nêu tên đỉnh, cạnh góc : BAC tam giác ABC Chú ý: ∠ BAC = ∠ CAB = ∠ A ? Đọc tên góc ∆ ABC ? Bài 44 (SGK) · có cách đọc khác ? BAC Tên tam Tên Tên góc Tên cạnh giác đỉnh https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm 54 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 -GV treo bảng phụ: Bài 44 (SGK) ∆ABI A;B;I ∆AIC A;I;C · , ·ABI , ·AIB AB; BI; IA BAI · , ·ACI , CIA · IA,IC,AC IAC -HS lên bảng điền vào bảng phụ ∆ABC A;B;C · BAC , ·ACB, ·ABC AB;BC;CA ? Nhận xét, bổ sung có ? Xác định điểm nằm b) Điểm nằm trong, điểm nằm tam giác(sgk) A + M ∈ ∆ABC N + N ∉ ∆ABC M nằm tam giác Cách vẽ tam giác - GV hướng dẫn HS cách vẽ tam - Cách vẽ (SGK-T94) giác ∆ABC có BC = 4cm; AB = 3cm; AC = 2cm *Lưu ý: cung tròn ∈ nửa mặt phẳng bờ chứa tia BC B ? HS đọc 47 (SGK) nêu yêu cầu ? Trình bày cách làm -HS trình bày vào vở, bảng -Nhận xét bạn *Chốt: Củng cố bước vẽ tam giác thước compa - Vẽ cạnh - Xác định đỉnh thứ ∆ (dùng compa) C B A C Bài 47: (SGK-T95) IR = 3cm; TI = 2,5cm; TR = 2cm Vẽ ∆TIR - B1: Vẽ IR = 3cm - B2: Vẽ cung tâm I bán kính 2,5 cm - B3: Vẽ cung tròn tâm R bán kính 2cm - B4: Xác định T giao cung tròn tâm I tâm R - B5: Xác định ∆ TIR IV CỦNG CỐ ? ∆ABC ? Nêu yếu tố tam giác ABC V HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Ôn kỹ phần lý thuyết - Làm 45, 46 (SGK) - Ôn lý thuyết chương II (Làm đề cương ôn tập chương II) Định nghĩa hình (T95) Các tính chất (T96) Làm câu hỏi tập (T96) VI RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY : https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm 55 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 Ngày soạn: 08/04/2019 TIẾT 27 ÔN TẬP CHƯƠNG II I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức góc Kỹ năng: Sử dụng thành thạo dụng cụ để đo, vẽ góc, đường tròn, tam giác - Bước đầu tập suy luận đơn giản,rèn tư lơgíc tốn học 3.Thái độ: Cẩn thận tự tin II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Phương pháp kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu giải vấn đề, PP nhóm, thực hành - Thiết bị dạy học học liệu: Bảng phụ, thước, compa, phấn màu Học sinh: - Thước , compa III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Tiến hành kiểm tra ôn tập Tiến trình dạy học Bài Mỗi hình bảng sau cho ta biết điều ? GV ghi nội dung bảng phụ x x A M M m O N O y y H.1 H.2 H.3 Đường thẳng a bờ chung ∠ xOy nhọn, M nằm ∠ xOy = 900, ∠ xOm; ∠ ∠ xOy hai nửa mp đối yOm hai góc phụ a z t y O x H.4 ∠ xOy tù m x n O y H.6 H.5 ∠ xOz ∠ zOy hai góc ∠ mOn =1800, Ot tia kề bù phân giác ∠ mOn c B b O O O R A C a H.7 Ob tia phân giác ∠ aOc H.8 (O,R) H.9 VABC GV y/c HS quan sát hình ghi nội dung hình chỗ trống,GV hỏi khái niệm liên quan hình ? Ví dụ: Góc ? Góc vng, Góc nhọn, góc tù ? Bài Các câu sau câu câu sai ? giải thích câu sai ?(ghi bảng phụ) a Góc hình tạo hai tia cắt b Góc tù góc lớn góc vng https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm 56 y Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 c Nếu Oz tia phân giác ∠ xOy ∠ xOz = ∠ yOz d Nếu ∠ xOz = ∠ yOz Oz tia phân giác ∠ xOy e Góc vng góc có số đo =900 f Hai góc kề hai góc có cạnh chung g VDEF hình gồm ba đoạn thẳng DE, DF, EF k Mọi điểm nằm đường tròn cách tâm khoảng bán kính Đáp án: a S , b S, c Đ, d S, e Đ, f S, g S, k.Đ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CHÍNH Bài (ghi bảng phụ) Bài 3: t Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ z hai tia Oy Oz cho ∠ xOy =300, ∠ xOz =1100 y a Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại ? ? b.Tính ∠ yOz O x ∠ a Vì Oy,Oz thuộc nửa mặt phẳng bờ chứa c.Vẽ Ot tia phân giác yOz · · tia Ox mà ∠ xOy < ∠ xOz (300IA>IB (0,5) (0,5) (0,5) (4,5) Hình vẽ: y t 0,5 m O x a) b) c) Ot nằm hai tia Ox, Oy vì: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có: ∠ xOt < ∠ xOy (300 < 600 ) Do Ot nằm hai tia Ox, Oy nên: ∠ xOt + ∠ tOy = ∠ xOy 300 + ∠ tOy = 600 Suy ra: ∠ tOy = 300 Vậy: ∠ xOt = ∠ tOy ( = 300) Tia Ot tia phân giác góc xOy Vì: Ot nằm hai tia Ox, Oy (Câu a) ∠ xOt = ∠ tOy (Câu b) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 60 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 -d) Vì Om tia phân giác góc xOt nên: ∠ mOt = Vậy: ∠ mOy = ∠ mOt + ∠ tOy = 150 + 300 = 450 ∠ xOt = 300 : = 150 0,5 0,5 VI RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY : Ngày soạn: 15/04/2019 TIẾT 29: ÔN TẬP CUỐI NĂM I MỤC TIÊU: Kiến thức : Hệ thống hoá kiến thức chương I, chương II Kĩ : Sử dụng thành thạo dụng cụ để đo, vẽ góc, đường tròn, tam giác Bước đầu tập suy luận đơn giản Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, xác sử dụng thước, compa vẽ hình II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Phương pháp kĩ thuật dạy học trọng tâm: Vấn đáp gợi mở, PP nêu giải vấn đề, PP nhóm, thực hành - Thiết bị dạy học học liệu: Bảng phụ vẽ số mơ hình hình học, tập Thước kẻ, com pa, thước đo góc, phấn màu Học sinh: Thước kẻ, com pa, thước đo góc Chuẩn bị câu hỏi, ôn tập vào III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ HS1: - Góc ? Vẽ góc xOy khác góc bẹt - Lấy M điểm nằm bên ∠ xOy Vẽ tia OM Giải thích ∠xOM + ∠MOy = ∠xOy HS2: - Tam giác ABC ? - Vẽ tam giác ABC có BC = 5cm; AB = 3cm; AC = 4cm Tiến trình dạy học I) Đọc hình để cố kiến thức Giáo viên treo bảng phụ https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm 61 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 Bài 1: Mỗi hình bảng cho ta biết gì? GV hỏi thêm số kiến thức hình Ví dụ: - Thế nửa mặt phẳng bờ a - Thế góc nhọn, góc vng, góc tù, góc bẹt - Thế góc bù nhau, hai góc phụ nhau, góc kề nhau, góc kề bù - Tia phân giác góc gì? Mỗi góc có tia phân giác (góc bẹt góc khơng phải góc bẹt) - Đọc tên đỉnh, cạnh, góc tam giác ABC - Thế đường tròn tâm O, bán kính R Hãy điền vào chổ ( ) để câu đúng? Giáo viên treo bảng phụ ghi sẳn: Cho học sinh thảo luận theo nhóm để chọn từ sau cử đại diện nhóm lên điển Cả lớp nhận xét bổ sung I Đọc hình để cố kiến thức - H1: hai nửa mặt phẳng có chung bờ a đối H2: Góc nhọn xOy, A điểm nằm bên góc H3: góc vng mIn H4: góc tù aPb H5: góc bẹt xOy có Ot tia phân giác góc H6: góc kề bù H7: góc kề phụ H8: tia phân giác góc H9: tam giác ABC H10: đường tròn tâm O, bán kính R II Củng cố kiến thức qua việc dùng ngôn ngữ Bài 2: a) Trong ba điểm thẳng hàng( )nằm hai điểm lại b) Có đường thẳng qua( ) c) Mỗi điểm đường thẳng ( ) Bài tập cho học sinh hoạt động hai tia đối nhau? điền sai cần kèm theo giải d) Nếu ( ) Thì AM+MB=AB thích sai e) Nếu AM=MB =AB/2 a) Sai Bài 3: Dạng sai: b) Đúng a) đoạn thẳng AB hình gồm điểm c) Sai https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm 62 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 d) Sai e) Đúng f) Sai h) Đúng nằm A B b) Nếu M trung điểm đoạn thẳng AB M cách hai điểm A B c) Trung điểm đoạn thẳng AB điểm cách A B d) Hai tia phân biệt hai tia khơng có điểm chung e) Hai tia đối nằm đường thẳng f) Hai tia nằm đương thẳng đối nhau? h) Hai đường thẳng phân biệt cắt song song Bài 4: a) Vẽ góc phụ III Luyện tập kỹ vẽ hình tập b) Vẽ góc kề suy luận c) Vẽ góc kề bù HS1: làm câu a b 0 d) Vẽ góc 60 ; 135 , góc vng HS2: làm câu c vẽ góc 600 HS3: vẽ góc 1350 góc vng 1HS lên bảng vẽ hình, HS khác vẽ hình vào t z y Bài 5: (bài tập tổng hợp) GV đưa đề lên bảng phụ Gọi HS đọc đề bảng phụ Trên nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Ox cho a) Có ∠xOy = 300 ∠ xOy = 300; ∠ xOz = 1100 a) Trong ba tia Oz, Oy, Oz tia nằm ∠xOz = 110 hai tia lại? Vì sao? => ∠xOy < ∠xOz (300 < 1100 ) b) Tính góc yOz => Tia Oy nằm hai tia Ox Oz ∠ c) Vẽ Ot tia phân giác yOz, tính b) Vì tia Oy nằm tia Ox Oz nên: ∠ zOt, ∠ tOx ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz (GV làm việc với HS) => ∠yOz = ∠xOz - ∠xOy Câu hỏi gợi ý: ∠yOz = 1100 - 300 Em so sánh ∠ xOy ∠ xOz, từ ∠yOz = 800 suy tia nằm hai tia lại c) Vì Ot phân giác góc yOz nên Có tia Oy nằm hai tia Ox Oz ∠zOy 800 ∠ zOt = = = 400 suy điều gì? 2 Co ∠zOt = 400 Có Ot tia phân giác ∠ yOz, ∠ zOt tính nào? ∠zOx = 1100 => ∠zOt < ∠zOx (400 < 1100 ) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm 63 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2019 Làm để tính ∠ tOx? => Tia Ot nằm hai tia Oz Ox ⇒ ∠zOt + ∠tOx = ∠zOx => ∠tOx = ∠zOx - ∠zOt ∠tOx = 1100 - 400 ∠tOx = 700 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm IV CỦNG CỐ - Giáo viên nhắc lại số kiến thức ôn dạng tập chữa V HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học nắm vững định nghĩa hình (nửa mặt phẳng góc, góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt, hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù, tia phân giác góc, tam giác, đường tròn - Học nắm vững tính chất (3 tính chất SGK trang 96) tính chất: nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có ∠ xOy = m0; ∠ xOz = n0; m < n tia Oy nằm tia Ox Oz VI RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY : https://123doc.org/trang-ca-nhan-3385658-luu-thu-luong.htm 64 ... xác vẽ hình II CHUẨN BỊ Giáo viên: https://123doc.org/trang-ca-nhan-338 565 8-luu-thu-luong.htm 27 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2 019 - Phương pháp kĩ thuật dạy học trọng... https://123doc.org/trang-ca-nhan-338 565 8-luu-thu-luong.htm 12 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2 019 - Thế tia gốc O - Hai tia đối có đặc điểm ? V HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ * Xem lại... ta trung điểm gỗ https://123doc.org/trang-ca-nhan-338 565 8-luu-thu-luong.htm 26 Giáo án Hình học lớp – Năm học 2018 -2 019 toán Bài tập 60 trang 125 SGK GV: Cho HS đứng chỗ trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học lớp 6 năm học 2018 - 2019, Giáo án Hình học lớp 6 năm học 2018 - 2019