BÁO cáo THỰC tập PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG bán HÀNG của CÔNG TY cổ PHẦN NÔNG súc sản ĐỒNG NAI

32 88 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:49

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH MINH THÀNH LỚP: DHQT 10C BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG BÁN HÀNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI NGHÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ NGÀNH:52340101 GVHD: THS PHẠM THỊ NGỌC HƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH-11/2017 BỘ CƠNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH MINH THÀNH MSSV:14073871 LỚP: DHQT10C BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI NGHÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ NGÀNH:52340101 GVHD: THS PHẠM THỊ NGỌC HƯƠNG CÁN BỘ DOANH NGHIỆP THAM GIA HƯỚNG DẪN NGUYỄN ĐỨC HẢI TP.HỒ CHÍ MINH-11/2017 LỜI CẢM ƠN Để ngày hơm có báo cáo thực tập doanh nghiệp hoàn chỉnh tay, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tồn thể thầy giáo khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, tận tình giảng dạy trang bị cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập trường Đặc biệt em xin gửi lời cám ơn trân trọng tới ThS Phạm Thị Ngọc Hương, người tận tình giúp đỡ, dẫn em suốt trình thực chuyên đề thực tập Đồng thời, em xin gửi lời cám ơn tới anh chị công tác Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai, đặc biệt anh chị phòng kinh doanh người ln nhiệt tình dành tất khoảng thời gian quý báu để giúp đỡ em việc thu thập, tìm tài liệu dẫn cho em học, kinh nghiệm sống làm việc để ngày hơm em có báo cáo thực tập xác thực hồn thiện Trong q trình thực tập có lẽ khơng thiếu ý kiến đóng góp, giúp đỡ nhiệt tình bạn bè động viên cha mẹ Nhân em xin cảm ơn tất người quan tâm giúp đỡ em để em có thành cơng ngày hôm để vững tin cho mai sau Xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, Ngày 27 tháng 11 năm 2017 Sinh Viên thực Huỳnh Minh Thành LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết báo cáo thực tập hoàn thành dựa kết thực tập kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn (báo cáo, khoá luận tốt nghiệp) cấp khác Tp.HCM, Ngày 27 tháng 11 năm 2017 Người Thực Hiện Huỳnh Minh Thành MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .1 Phương pháp nghiên cứu .2 Kết cấu đề tài .2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai .3 1.2 Mục tiêu, tầm nhìn sứ mệnh công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 1.2.1 Mục tiêu công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai .4 1.2.2 Tầm nhìn cơng ty CP Nơng Súc Sản Đồng Nai 1.2.3 Sứ mệnh công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai .4 1.3 Cơ cấu tổ chức công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức 1.3.2 Chức nhiệm vụ phận Công ty 1.4 Các loại sản phẩm cơng ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 1.5 Khách hàng công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai…………………………….8 1.6.Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty từ năm 2014 đến năm 2016 1.6.1 Khái quát kết hoạt động kinh doanh từ năm 2014 đến 2016 1.6.2 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh Công ty từ năm 2014 đến năm 2016 .9 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI 10 2.1 Thực trạng bán hàng công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 10 2.1.1 Giới thiệu Phòng kinh doanh 10 2.1.2 Thực trạng bán hàng công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 11 2.1.2.1 Quy trình bán hàng công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 11 2.1.2.2 Chính sách bán hàng công ty Nông Súc Sản Đồng Nai 14 2.1.2.3.Dịch vụ chăm sóc khách hàng cơng ty Nông Súc Sản Đồng Nai .15 2.1.3 Nhận xét thực trạng bán hàng công ty Nông Súc Sản Đồng Nai 15 2.1.3.2 Ưu điểm 15 2.1.3.2 Nhược điểm .16 2.2 Phương hướng mục tiêu kinh doanh công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 16 2.2.1 Mục tiêu .16 2.2.2 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh 16 CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM 18 3.1 Những điều đạt 18 3.2 Những điều chưa đạt .18 3.3 Bài học kinh nghiệm cho thân 18 PHẦN KẾT LUẬN 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 DANH SÁCH BẢNG Bảng 1: Danh sách sản phẩm công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai Bảng 2: Danh sách trang trại khách hàng thân thiết công ty Bảng 3: Kết kinh doanh công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai từ năm 2014 đến năm 2016 Bảng 1: Danh sách thành viên phòng kinh doanh làm việc trụ sở công ty 10 Bảng 2: Danh sách nhân viên phòng kinh doanh làm việc xưởng chế biến thực phẩm 11 DANH SÁCH HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1.1: Logo công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai Sơ đồ 2.1: Quy trình bán hàng công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 12 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT **** CP WTO LN Cổ phần Tổ chức Thương mại Thế giới Lợi nhuận TNDN Thu nhập doanh nghiệp UBND Ủy ban nhân dân CBCNV Cán công nhân viên BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế TP Thành phố NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………….…………………………… ……………………………………………………………….………………………… ………………………………………………………………….……………………… …………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………….………………… ………………………………………………………………………….……………… …………………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….……… …………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… …….…………………………………………………………………………………… ……….………………………………………………………………………………… ………….……………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………… ………………………………………………………….……………………………… …………………………….…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… …….…………………………………………………………………………………… ……….………………………………………………………………………………… Xây dựng quy chế quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào sản phẩm sản xuất Hướng dẫn đơn vị thực biện pháp thích hợp nâng cao chất lượng sản phẩm, chịu trách nhiệm việc đánh giá đắn chất lượng sản phẩm đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm Điều hành, theo dõi, cập nhật nguyên vật liệu nhập kho đầu vào, điều hành tiêu thụ sản phẩm Quản lý thực việc theo dõi thống kế số lượng chất lượng sản phẩm sản xuất 1.4 Các loại sản phẩm cơng ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai STT SẢN PHẨM Heo giống nhập Heo hậu bị DOUROC Heo giống nuôi thịt máu Heo thịt Heo hậu bị máu Yorkshire Heo đực giống Landrace Kho bãi Bảng 1: Danh sách sản phẩm công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai Nguồn: Phòng kinh doanh 1.5 Khách hàng công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai Các trang trại chăn nuôi heo địa bàn TP.Hồ Chí Minh tỉnh lân cận tỉnh Đồng Nai STT TÊN TRANG TRẠI Đồng Hiệp Gia Phát Ba Thu Tam Phước Xuân Bình Tân Xuân ĐỊA CHỈ Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh Xã Xuân Lộc, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Xã Bà Điểm , huyện Hoc mơn,TP.Hồ Chí Minh Xã Tân Xn, huyện Hoc Mơn, TP.Hồ Chí Minh Bảng 2: Danh sách trang trại khách hàng thân thiết cơng ty Nguồn : Phòng kinh doanh Bên cạch trang trại chuyên mua sản phẩm heo giống cơng ty, cơng ty có bán sản phẩm heo thị cho sở giết mổ địa bàn tỉnh Đồng Nai Ngồi cơng ty có xưởng chế biến heo thịt chuyên cung cấp sản phẩm làm từ heo Các khách hàng mua heo đa phần người dân sống xung quanh xưởng chế biến Cơng ty sở hữu kho TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Các doanh nghiệp thuê kho bãi công ty chủ yếu kinh doanh Đồng Nai 1.6.Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty từ năm 2014 đến năm 2016 1.6.1 Khái quát kết hoạt động kinh doanh từ năm 2014 đến 2016 Sự tồn phát triển công ty gắn liền với kết hoạt động kinh doanh Thông qua việc phân tích kết hoạt động kinh doanh nắm hiệu sử dụng vốn, trình độ quản lý khả tồn phát triển công ty Bảng 3: Kết kinh doanh công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai từ năm 2014 đến năm 2016 ĐVT: Triệu đồng Năm 2014 2015 2016 Chênh lệch Chênh lệch 2014 với 2015 2015 với 2016 Số tiền % Số tiền % 160,718.00 944,399.14 156,132.24 783,681.14 487 -788,266.72 -83.4 Chi phí 101,650.76 96,479.69 101,397.92 -5,171.07 -5 4,918.23 5.09 Lương 8,685.00 10,513.00 10,721.00 1,846.00 21 208 1,98 831,382.20 36,917.00 78,557.487 1714 -794,465.20 -95.5 3,219.76 104,973.30 6,757.44 10,175.354 3160 -98,215.82 -93,5 42,587.58 726,408.90 30,159.54 68.382.132 1605 -696,249.36 -95,8 Doanh thu LN trước 45,807.33 thuế Thuế TNDN LN sau thuế Nguồn: Phòng kế tốn 1.6.2 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh Công ty từ năm 2014 đến năm 2016 Nhìn vào bảng 2.1 điều ta thấy chênh lệch lớn doanh thu lợi nhuận sau thuế công ty năm 2014 năm 2015, doanh thu năm 2015 đạt 944,39 tỷ tăng 783,68 tỷ so với năm 2014 lợi nhuận sau thuế tăng 68,38 tỷ so với năm 2014 Kết chênh lệch năm chủ yếu hoạt động chăn nuôi heo có hiệu việc thối vốn từ cơng ty Proconco Dựa vào bảng ta thấy năm 2015 năm thành công công ty mặt doanh thu so với năm lại lý cho việc vượt trội hoàn toàn mặt doanh thu năm 2015 giá heo giống củng heo thịt tăng cao nên cơng ty có lãi nhiều bên cạnh việc thối vốn từ cơng ty Proconco củng làm cho doanh thu năm 2015 tăng vọt so với năm 2014 2016 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI 2.1 Thực trạng bán hàng công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 2.1.1 Giới thiệu Phòng kinh doanh Là phận tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc công tác bán sản phẩm dịch vụ, công tác xây dựng phát triển mối quan hệ khách hàng Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc hoạt động nhiệm vụ, thẩm quyền giao Cơng ty chia phận bán hàng thành nhóm: nhóm chuyên bán sản phẩm giống heo, kho bãi, heo thịt làm việt trụ sở cơng ty nhóm chuyên bán sản phẩm làm từ heo thịt heo làm việc xưởng chế biến cơng ty - Đối với nhóm làm việc trụ sở cơng ty có 18 người có Trưởng phòng, Phó phòng, Trưởng nhóm 12 nhân viên Bảng 1: Danh sách thành viên phòng kinh doanh làm việc trụ sở công ty STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TÊN NHÂN VIÊN Nguyễn Đức Hải Hoàng Văn Phong Ngô Trung Kỳ Nguyễn Thúy Kiều Lầu Thắng Lợi Nguyễn Thị Thùy Duyên Trần Xuân Thanh Trần Thị Diễm Ngọc Trương Thúy Hằng Lê Thị Tuyết Lê Thị Ánh Trần Thánh Sang Bùi Như Tô Thanh Thanh Huỳnh Thị Cúc Trần Bá Phú Lê Phong Phú Trần Bá Đạt CHỨC VỤ Trưởng Phòng Phó phòng Nhóm trưởng Nhóm trưởng Nhóm trưởng Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên TRÌNH ĐỘ Thạc sĩ Thạc sĩ Đại học Đại học Đại học Đại học Đại học Đại học Đại học Đại học Đại học Đại học Cao đẳng Cao đẳng Cao đẳng Cao đẳng Cao đẳng Cao đẳng Nguồn: Phòng nhân 10 - Đối với nhóm làm việc Xưởng chế biến thực phẩm có người gồm cửa hàng trưởng nhân viên Bảng 2: Danh sách nhân viên phòng kinh doanh làm việc xưởng chế biến thực phẩm STT TÊN NHÂN VIÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ Nguyễn Thị Thu Thảo Cửa hàng trưởng Đại học Trần Thị Hà Nhân viên Trung cấp Lê Viết Lương Nhân viên Trung cấp Cao Như Lâm Nhân viên Trung cấp Nguồn: Phòng nhân 2.1.2 Thực trạng bán hàng công ty CP Nơng Súc Sản Đồng Nai 2.1.2.1 Quy trình bán hàng công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai Để bán hàng hiệu thời buổi cạnh tranh nay, khác hàng có vơ số lựa chọn nhà cung cấp vừa ý, người bán hàng nhiều kinh nghiệm nghề khơng cần nắm rõ quy trình bán hàng họ hiểu rõ thời gian bắt đầu công việc, vào nghề bán hàng, giống biết đường đến đích hỏi họ qua đường nào, tên đường đâu họ khơng biết Dù cách hay cách khác hoạt động bán hàng dẫn đến hợp đồng ký kết người mua người bán, người mua người bán giúp đỡ lẫn nhau, người bán giúp người mua tìm sản phẩm, dịch vụ phù hợp, người mua giúp người bán đạt mục tiêu, giải lượng hàng sản xuất ra,… 11 Sơ đồ 2.1: Quy trình bán hàng cơng ty CP Nơng Súc Sản Đồng Nai Nguồn: Phòng kinh doanh Bước 1: Tìm kiếm khách hàng Là hoạt động nhân viên công ty vạch cho thân khách hàng tiềm Có thể khách hàng tự phát mạng xã hội, khách hàng quen thuộc có sẵn Khách hàng tiềm có đặc điểm sau: - Có trang trại chăn ni heo - Các doanh nghiệp, cá nhân giết mổ heo - Các hộ gia đình chăn ni heo Bước :Tiếp cận sơ khách hàng Nhân viên bán hàng cần tìm hiểu đầy đủ thông tin khách hàng triển vọng, đề mục tiêu cuộc tiếp cận Nhân viên cần phải hiểu rõ khách hàng tiếp cận từ thông tin tên, lãnh vực hoạt động khách hàng, khách hàng hoạt động kinh 12 doanh đâu nhu cầu khách hàng Nhân viên phải biết khách hàng cần sản phẩm cơng ty cần với số lượng Bước :Tiếp cận khách hàng Bước đòi hỏi kinh nghiệm bán hàng nhân viên Nhân viên phải khôn khéo việc tiếp cận khách hàng cho khách hàng không cảm thấy bở ngỡ Khi tiếp cận khách hàng nhân viên cần phải ăn mặc lịch với khách hàng ăn nói văn minh lịch ln phải coi khách hàng thượng đế Bước :Giới thiệu sản phẩm Mỗi nhân viên phải trang bị cho thân kiến thức đầy đủ sản phẩm dịch vụ công ty, hiểu rõ đặc điểm trội sản phẩm để giới thiệu phân tích với khách hàng Nhiệm vụ nhân viên phải biết khách hàng cần loại sản phẩm yêu cầu họ đặc tính sản phẩm từ chọn sản phẩm công ty cung cấp phù hợp với yêu cầu khách hàng để tư vấn cho khách hàng Bước 5: Thuyết phục khách hàng Nhân viên dựa vào sản phẩm dịch vụ Công ty để tiếp cận khách hàng mà họ cho tiềm thơng qua hình thức gọi điện gửi email Với cạnh tranh khốc liệt thị trường khách hàng có nhiều lựa chọn khác nhân viên bán hàng phải tìm hiểu kỹ khách hàng nắm bắt nhu cầu khách hàng từ tư vấn đặc điểm trội sản phẩm công ty Nhân viên bán hàng cần đưa sách ưu đãi công ty giá cả, ưu đãi sau mua hàng để khách hàng cảm thấy yên tâm sản phẩm cơng ty Bước 6: Kí kết hợp đồng Sau bên thống giá nhân viên đến kí kết hợp đồng, soạn thảo hợp đồng theo mẫu Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai Phương thức toán: Tiền mặt, séc chuyển khoản - Lần : Khách hàng đặt trước 50% giá trị hợp đồng sau công ty thực ký kết hợp đồng - Lần : Khách hàng toán đủ 50% lại sau cơng ty bàn giao sản phẩm cho khách hàng Khách hàng tốn 100% sau ký hợp đồng khách hàng toán trường hợp tùy theo giao kèo bên ký kết hợp đồng 13 Bước 7: Thực hợp đồng Sau ký kết hợp đồng công ty dựa vào nội dung hợp đồng ký kết thực theo Q trình chăm sóc khách hàng cho thấy nhiệt tình cơng việc nhân viên kinh doanh Nhân viên phải hết lòng hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng Chất lượng dịch vụ Công ty ln đơi với nhiệm vụ chăm sóc khách hàng Nhân viên vừa mang hiệu cho khách hàng vừa tạo niềm tin tình cảm với khách hàng, điều giúp khách hàng gắn bó hợp tác dài lâu với cơng ty 2.1.2.2 Chính sách bán hàng công ty Nông Súc Sản Đồng Nai Trong kinh doanh để doanh nghiêp tồn phát triển cơng tác bán hàng phải doanh nghiệp trọng, công tác bán hàng bên cạnh việc cơng ty có nhân viên bán hàng xuất sắc cơng ty phải có sách bán hàng hợp lý * Chính sách chiết khấu Chính sách chiết khấu cơng ty dựa tổng giá trị hợp đồng - Hợp đồng giá trị 100 triệu đến 200 triệu mức giá chiết khấu 3% - Hợp đồng có giá trị 200 triệu đến 500 triệu chiết khấu 5% - Đối với hợp đồng 500 triệu cơng ty chiết khấu cho khách hàng 7% * Chính sách toán Khách hàng toán 50% giá trị hợp đồng sau ký hợp đồng, 50% lại giao công ty bàn giao sản phẩm Các khách hàng thân thiết tốn dựa theo điều khoản bàn bạc hợp đồng * Chính sách vận chuyển Các hợp đồng ký kết với khách hàng địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu TP.Hồ Chí Minh miễn phí cước vận chuyển sản phẩm * Chính sách đổi trả sản phẩm Nếu khách hàng mua sản phẩm công ty phát sản phẩm cơng ty có dấu hiệu bệnh (đối với heo giống) khách hàng đổi trả sản phẩm khác vòng 30 ngày kể từ ngày công ty giao sản phẩm cho khách hàng 14 * Chính sách tặng q Hằng năm cơng ty có tổ chức lễ bốc thăm trúng thưởng nhằm tri ân khách hàng thân thiết công ty vào dip lễ Tết.Các phần quà có giá trị xe máy, tivi, tủ lạnh sản phẩm công ty… 2.1.2.3.Dịch vụ chăm sóc khách hàng cơng ty Nông Súc Sản Đồng Nai Sau bán hàng thành cơng việc khách hàng có quay lại tiếp tục sử dụng sản phẩm công ty nửa hay không, điều hoàn toàn phụ thuộc vào dịch vụ chăm sóc khách hàng từ cơng ty * Giải đáp thắc mắc khách hàng Khách hàng sẻ giải đáp thắc mắc liên quan đến sản phẩm công ty thơng qua đường dây nóng cơng ty ln có nhân viên túc trực hành * Tổ chức kiện tri ân đến khách hàng Cứ vào dịp cuối năm cơng ty có tổ chức kiện quay số trúng thưởng nhằm tri ân đến khách hàng thân thiết công ty * Thường xun gọi điện chăm sóc khách hàng Cơng ty có đội ngũ nhân viên bán hàng thường xuyên thực công việc gọi điện tới khách hàng mua sản phẩm cơng ty hỏi họ tình hình sản phẩm củng nâng cao mối quan hệ khách hàng cơng ty * Nhiệt tình giúp đỡ khách hàng họ gặp khó khăn Cơng ty có đội ngũ nhân viên thú y sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ khách hàng mua sản phẩm heo giống công ty đàn heo họ gặp vấn đề sức khỏe 2.1.3 Nhận xét thực trạng bán hàng công ty Nông Súc Sản Đồng Nai 2.1.3.2 Ưu điểm Ln thỏa mãn có trách nhiệm khách hàng cách tư vấn nhiệt tình dịch vụ chăm sóc khách hàng cơng ty Các sản phẩm dịch vụ công ty khách hàng đánh giá cao chất lượng sản phẩm bên cạch củng tuyên dương đội ngũ bán hàng nhiệt tình, chu đáo khâu bán hàng Với sách bán hàng mẻ, ln coi trọng khách hàng, chất lượng dịch vụ cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp sáng tạo giúp cho Công ty mang lợi nhuận tăng dần qua năm 15 Có chu đáo chuyên nghiệp tổ chức buổi kiện nhằm tri ân khách hàng công ty Lực lượng bán hàng cơng ty có trình độ chuyên môn cao, yêu nghề 2.1.3.2 Nhược điểm Công ty chưa khai thác thị trường Tây Nguyên, miền Trung tỉnh miền Tây Việc liên hệ tiếp cận khách hàng hình thức gọi điên, nhắn tin hay gửi email tốn nhiều thời gian cơng sức bên Cơng ty thiếu linh hoạt mền dẻo hoạt động bán hàng, công tác hỗ trợ bán hàng công ty chưa có điều kiện thực hiện, việc quảng cáo rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng Cơng tác bán hàng chịu ảnh hưởng lớn từ việc giá củng tình hình dịch bệnh heo 2.2 Phương hướng mục tiêu kinh doanh công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 2.2.1 Mục tiêu Để phát huy tốt thành tích đạt giai đoạn 2017 – 2020, vào khả sở vật chất kỹ thuật có đơn vị, vào phương hướng, mục tiêu nghị Đảng Công ty – Năm 2017, Ban lãnh đạo cán công ty phấn đấu thực tiêu sau: - Tăng doanh thu: 38% - Lợi nhuận tăng 58,4% - Lãi nộp ngân sách nhà nước tăng 5% so với năm 2016 2.2.2 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh - Chỉ đạo thường xuyên công tác thị trường, biện pháp cụ thể giá, khuyến mại, tiếp thị, quảng cáo, trọng thị trường truyền thống nước quốc tế, đồng thời tích cực mở rộng thêm thị trường - Tập trung biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm trang thiết bị đội ngũ cán công nhân viên phục vụ biện pháp cụ thể, đầu tư hợp lý, tham quan học tập nước, đào tạo chỗ đội ngũ cán công nhân viên, đảm bảo trình độ chun mơn giỏi phong cách phục vụ 16 - Đa dạng hóa sản phẩm: Mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng cơng nghệ thị trường, hình thành hệ thống kinh doanh, hoàn chỉnh tạo đà cho doanh nghiệp phát triển bền vững năm - Tiếp tục đổi chế quản lý, xây dựng hệ thống báo cáo nội với đơn vị giao khoán định mức trang thiết bị vật tư phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị, tạo điều kiện cho công tác đầu tư đổi sản phẩm, chế quản lý tài đảm bảo nguyên tắc, quy định Nhà nước, tăng thu, giảm chi, bảo đảm phát triển vốn - Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị, tổ chức giáo dục trị tư tưởng cho cán công nhân viên, phát huy sức mạnh tổ chức đồn thể, động viên cán cơng nhân viên học tập chuyên môn, ngoại ngữ, lao động giỏi để hoàn thành nhiệm vụ giao 17 CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM 3.1 Những điều đạt Tuy thời gian thực tập công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai không nhiều để lại cho em nhiều giá trị quý báu cho hành trang sau Được giúp đỡ tận tình anh, chị công ty, đặc biệt cô Phạm Thị Ngọc Hương, gia đình, bạn bè suốt thời gian thực tập nỗ lực thân Chính q trình thực tập đạt điểm đáng ý sau: + Hiểu học kinh nghiệm làm việc nhóm để nâng cao hiệu công việc; + Đáp ứng thực yêu cầu công việc giao; + Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy đơn vị thực tập; + Được giới thiệu cơng việc thích hợp trường; + Cũng cố sở lý thuyết chuyên môn thực tế sau thực tập công ty; + Tạo nhanh nhẹn, chủ động công việc thân em 3.2 Những điều chưa đạt - Do thời gian thực tập ngắn nên cơng việc cơng ty giao sai sót số lỗi nhỏ Đơi kiến thức cần thiết nằm ngồi lĩnh vực chuyên môn học nên chưa đáp ứng 100% yêu cầu công ty 3.3 Bài học kinh nghiệm cho thân Để làm tốt công việc sinh viên ngành quản trị kinh doanh thực tập, thân không cần phải nắm vững kiến thức lý thuyết mà cần phải trang bị cho kỹ mềm như: Kỹ giao tiếp, kỹ làm việc nhóm, kỹ xử lý tình huống, thành thạo kỹ ngoại ngữ tin học,…Đối chiếu lý thuyết với thực tế bên ngoài, giúp em cố thêm kiến thức thân, có nhìn sâu rộng ngành theo học, tạo hội phát triển cho công việc tương lai sau tốt nghiệp trường Qua thời gian thực tập em rút cho kinh nghiệm sau: - Sự tự tin chủ động: Chủ động học lớn học mà hầu hết sinh viên thực tập học hỏi Chủ động làm quen với người, chủ động tìm hiểu cơng việc nơi thực tập, chủ động đề xuất làm 18 việc với người… tất giúp cho em hòa nhập nhanh môi trường - Những học từ thực tế: Thực tập khoảng thời gian bạn học nghề từ thực tế hiểu rõ cơng việc mà làm sau rời khỏi giảng đường Đại học Những học nằm giáo trình, nằm ngồi em suy nghĩ dạy em, giúp em trưởng thành việc nhìn nhận, xem xét giải vấn đề Được làm việc môi trường thực tế, trao hội để áp dụng kiến thức học vào cơng việc…em nhanh chóng nhìn thấy lỗ hổng thân để tiếp tục hồn thiện Đồng thời, với giúp đỡ người có kinh nghiệm nơi thực tập, em có học để tránh sai sót trình làm thực tế sau - Những người bạn mối quan hệ mới: Sau khoảng thời gian thực tập, em có thêm người bạn mới, anh chị đồng nghiệp, người bạn lớn nghề…Chính người bạn quen quan thực tập mang đến cho em học nghề từ thực tế mối quan hệ để phát triển nghề nghiệp thân tương lai - Kĩ hội mới: Kĩ mềm, điều sinh viên mong muốn có để thêm tự tin trường bắt đầu với cơng việc Và sau thời gian thực tập, môi trường thực tế em học kĩ cần thiết để làm nghề, để giao tiếp xử lý tình xảy Tất điều học hỏi không tạo cho em hội để phát triển tương lai hay đơn giản hội để học hỏi mơi trường tốt mà hội để bạn thể khả thân giúp em trưởng thành 19 PHẦN KẾT LUẬN Hoạt động quản trị bán hàng doanh nghiệp Việt Nam yếu trình độ công nghệ chưa tạo động lực cạnh tranh hiệu khơng thể cạnh tranh với doanh nghiệp nước với tiềm lực tài phương thức bán hàng tiên tiến quy mô quốc tế thị trường nước Trước cạnh tranh mạnh mẽ từ doanh nghiệp nước mà kinh tế Việt Nam hội nhập ngày sâu vào kinh tế giới đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải đổi phương thức bán hàng hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng Qua thời gian thực tập công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai với việc tập trung nghiên cứu tìm hiểu hoạt động bán hàng công ty Báo cáo thực tập đạt hai nội dung quan trọng sau: Tìm hiểu phân tích số nội dung quan trọng hoạt động bán hàng từ làm sở cho đánh giá nhận xét hiệu hoạt động bán hàng công ty Đồng thời đưa số giải pháp nhằm hồn thiện góp phần nâng cao hiệu công tác bán hàng công ty thời gian tới Với đạt báo cáo em mong đóng góp phần nhỏ giúp cơng ty hồn thiện nâng cao hiệu hoạt động bán hàng tương lai Xin chân thành cảm ơn! 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Tấn Bửu, 2015 Giáo trình quản trị bán hàng.Hà Nội:Nhà xuất Lao Động Xã Hội Nguyễn Thị Ngọc Hoa, 2016 Giáo trình quản trị bán hàng Đại học Cơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai, 2017 Báo cáo tài cơng ty cổ phần Nơng Súc Sản Đồng Nai năm 2016 Đồng Nai ,tháng năm 2017 4.Tổng quan, thông tin công ty khai thác từ website: http://dolicovn.com 21 ... 2.1.2 Thực trạng bán hàng công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 11 2.1.2.1 Quy trình bán hàng cơng ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 11 2.1.2.2 Chính sách bán hàng cơng ty Nơng Súc Sản Đồng Nai ... CP Nông Súc Sản Đồng Nai .4 1.2.2 Tầm nhìn cơng ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 1.2.3 Sứ mệnh công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai .4 1.3 Cơ cấu tổ chức công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai. .. thực tế mơi trường cơng ty em chọn đề tài Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng bán hàng công ty CP Nông Súc Sản Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THỰC tập PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG bán HÀNG của CÔNG TY cổ PHẦN NÔNG súc sản ĐỒNG NAI, BÁO cáo THỰC tập PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG bán HÀNG của CÔNG TY cổ PHẦN NÔNG súc sản ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan