Thiểu ối, đa ối

15 89 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:45

THIỂU ỚI TS Ngũn Mạnh Thắng Bợ mơn Phụ Sản – ĐHYHN Phó trưởng khoa Đẻ – Bv Phụ sản TW Trung tâm Chẩn đoán trước sinh – Bv Phụ sản TW Tel 090.798.5688 / 0969.886.658 thang@live.jp ĐA ỐI Mục tiêu học tập Định nghĩa được thiểu ối Kể được các nguyên nhân của thiểu ối các giai đoạn của thai ky Phân biêt thiểu ối sơm của thai ky va thiểu ối giai đoạn cuối thai ky Xác định được các vấn đề bản điều trị thiểu ối THIỂU ỐI Thiểu ối lượng nước ối giảm so với lượng nước ối bình thường tính theo tuổi thai đường bách phân (percentile) thứ THIỂU ỐI • Ty lê thiêu khoang 0,4 - 3,9% • Ngun nhân dẫn tới thiêu ôi bao gồm ôi vỡ sớm, ôi vỡ non, bất thường cấu trúc thai nhi, thai ngày sinh, thai phát triên tử cung Tuy nhiên, có nhiều trường hợp thiêu khơng xác định ngun nhân • Thiêu xay giai đoạn sớm của thai kỳ thường có tiên lượng xấu, thiêu ôi ở thai ngày sinh thường có tiên lượng tơt • Thiêu có nguy gây chèn ép dây rơn đưa đến suy thai, nguy tăng lên chuyên dạ NGUYÊN NHÂN THIỂU ỐI • Nguyên nhân mẹ • - Bệnh lý của người mẹ có anh hưởng đến tính thấm của màng chức của rau thai gây thai phát triên chức tái tạo nước ôi như: bệnh cao huyết áp, tiền san giật, bệnh lý gan, thận NGUYÊN NHÂN THIỂU ỐI Nguyên nhân thai Thường có bất thường bẩm sinh kèm theo: - Hê thân kinh: + Thai vơ so + Não úng thuy + Thốt vị não màng não - NGUYÊN NHÂN THIỂU ỐI Nguyên nhân thai Thường có bất thường bẩm sinh kèm theo: Hê têu hoá: hiếm gặp, thường tắc nghẽn đường tiêu hố ngun nhân gây đa + Thốt vị rơn, Dò thực quan - khí quan, Teo hành tá tràng - Hê hô hấp: Giam san phổi - Hê têt niêu: Tắc nghẽn đường tiết niêu hoăc khơng có thân: bất san thân, nghịch san thân, thân đa nang TRIỆU CHỨNG VÀ CHẨN ĐOÁN - Cao TC nhỏ so với tuổi thai - Thai thường cử động yếu Khi thực thủ thuật của Leopol có cam giác thấy rõ phần thai nằm sát bàn tay mà khơng cam thấy có nước ơi, khó làm động tác di động đầu thai nhi - Siêu âm có sơ nước thấp, thường đường percentile thứ so với tuổi thai t̉i thai sau 35 tuần có sơ nước (AFI) ≤5, buồng lớn có độ sâu ≤ cm ĐIỀU TRỊ - Cần phai chẩn đốn phân biêt thiêu với vỡ non - Chưa có phương pháp điều trị phòng ngừa thiêu ôi thật sự hữu hiệu - Thiêu ôi khơng gây biến chứng cho mẹ, vấn đề điều trị thay đổi tuỳ thuôc vào tình trạng thai ĐIỀU TRỊ Khi thai chưa đủ tháng • Khơng có dị dạng bẩm sinh lớn: Cho đến chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu Nằm nghiêng trái Kiêm soát bệnh lý kèm Đam bao chế độ dinh dưỡng đầy đủ nhằm cai thiện tuần hoàn tử cung - rau thai => cô gắng giữ thai phát triên đến 35 tuần ĐIỀU TRỊ Khi thai chưa đủ tháng • Trong trường hợp có dị dạng cấu trúc thai nhi: - Cần làm thêm xét nghiệm đê xác định bất thường có kha điều trị hay khơng, có bất thường nhiễm sắc thê hay khơng đê có qút định điều trị giữ thai hay đình thai nghén ĐIỀU TRỊ Khi thai chưa đủ tháng • Trường hợp thai châm phát triên TC mà không tìm nguyên nhân: - Thái đô xử trí tuỳ thuôc vào sự diễn tiến của tình trạng suy thai tử cung - Thai ở q ba có thiêu dấu hiêu của tình trạng châm tăng trưởng thai => Cần cân nhắc kha chấm dứt thai kỳ có tình trạng suy thai và/ho ăc phởi thai nhi đã trưởng thành ĐIỀU TRỊ Khi thai đủ tháng • Cần theo dõi monitoring • Nếu không làm test đa kích làm test đa kích có xuất tim thai chậm hay Dip biến đổi => định mổ lấy thai đê chấm dứt thai kỳ • Nếu làm test đa kích mà nhịp tim thai giới hạn bình thường => đánh giá thêm sơ Bishop đê có định khởi phát chuyên dạ ĐIỀU TRỊ Trong chuyển • Thiêu ôi làm tăng nguy suy thai đẻ khó chèn ép dây rơn thai khó bình chỉnh tôt chuyên dạ => theo dõi sát ́u tơ chun dạ đê có tiên lượng xử trí kịp thời BIẾN CHỨNG • Tiên lượng thai thường xấu với ty lê chết cao với trường hợp thiêu ôi ở giai đoạn sớm của thai kỳ ... đề bản điều trị thiểu ối THIỂU ỐI Thiểu ối lượng nước ối giảm so với lượng nước ối bình thường tính theo tuổi thai đường bách phân (percentile) thứ THIỂU ỐI • Ty lê thiêu khoang 0,4 - 3,9%... thận NGUYÊN NHÂN THIỂU ỐI Nguyên nhân thai Thường có bất thường bẩm sinh kèm theo: - Hê thân kinh: + Thai vô so + Não úng thuy + Thoát vị não màng não - NGUYÊN NHÂN THIỂU ỐI Nguyên nhân thai... trạng suy thai và/ho ăc phổi thai nhi đa trưởng thành ĐIỀU TRỊ Khi thai đủ tháng • Cần theo dõi monitoring • Nếu không làm test đa kích làm test đa kích có xuất tim thai chậm hay Dip biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiểu ối, đa ối, Thiểu ối, đa ối

Từ khóa liên quan