PGS TS BS LIM LI viêm kết mạc dị ứng

101 62 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:21

PGS TS BS Lim Li Nguyên Trưởng khoa Giác mạc Bệnh lý bề mặt nhãn cầu Trung tâm Mắt quốc gia Singapore Phó Giám Đốc Ngân hàng Mắt Singapore Lĩnh vực nghiên cứu PGS BS Lim Li bao gồm phẫu thuật đục thủy tinh thể, bệnh lý bề mặt nhãn cầu, phẫu thuật ghép giác mạc, phẫu thuật khúc xạ bao gồm lasik kính tiếp xúc PGS BS Lim Li có 20 năm kinh nghiệm ngành PGS học Y khoa khóa học nhãn khoa tổng quát Singapore, lấy cấp MBBS (S’pore), FRCS (Ed), MMed(Ophth) FAMS(S’pore) PGS hồn thành khóa huấn luyện giác mạc Singapore, Úc Canada Bà Phó Giám Đốc Ngân hàng Mắt Singapore, thành viên Hội phẫu thuật đục thủy tinh thể khúc xạ Mỹ (ASCRS), Hội phẫu thuật đục thủy tinh thể khúc xạ Châu Âu (ESCRS), Viện châu Á Thái Bình Dương phẫu thuật đục thủy tinh thể khúc xạ (APACRS), Hội Giác mạc Châu Á, Hội nhãn khoa Singapore Hiệp hội Y học Singapore Bà thành viên hội đồng Viện Y học (ngành Nhãn khoa) Singapore PGS đạt nhiều giải thưởng thành tựu nghiệp tác giả nhiều báo báo khoa học tạp chí bình giảng quốc tế, sách mời làm diễn giả nhiều hội thảo nước quốc tế Mỹ, Châu Âu Châu Á Viêm kết mạc dị ứng: Cập nhật chẩn đoán điều trị PGS Lim Li Tham vấn cao cấp Khoa giác mạc Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore Phó Giám đốc Ngân hàng Mắt Singapore Nội dung • Các loại viêm kết mạc dị ứng • Các lựa chọn điều trị Các dị ứng mắt Viêm kết mạc dị ứng Viêm kết mạc nhú gai khổng lồ Viêm kết mạc mùa xuân Viêm kết mạc địa Viêm kết mạc dị ứng • Một bệnh thường gâp • Hệ phản ứng mẫn tức thời type I bề mặt mắt với kháng nguyên khơng khí, bao gồm phấn hóa cỏ khơ • Khởi phát nhanh với ngứa, đỏ mắt chảy nước mắt, thường kèm với viêm mũi dị ứng • Cương tụ rõ rệt mạch máu kết mạc thượng củng mạc; kèm với có phù kết mạc nhẹ phù mí mắt • Giác mạc khơng bỉ ảnh hưởng • Thường người có tiền sử cá nhân gia đình tượng đặc ứng, hen, chàm, viêm mũi theo mùa • Khác với vùng ôn đới nơi mà viêm kết mạc thường xảy theo mùa, vùng nhiệt đới, vi khuẩn, dị ứng xảy lẻ tẻ tản phát bệnh nhân có địa dị ứng Biểu lâm sàng Triệu chứng : • Ngứa mắt • Rát mắt • Chảy nước mắt • Đỏ mắt • Nhạy cảm ánh sáng • Cộm mắt/cảm giác dị vật • Nhìn mờ Biểu lâm sàng Dấu hiệu: • Cương tụ kết mạc • Phù kết mạc • Dây ghèn • Phù mí mắt Dịch tễ học viêm kết mạc dị ứng • • • • • Ảnh hưởng 25% dân số chung 32% số trẻ dị ứng 80 triệu người Hoa Kỳ có dị ứng mắt 15-20 triệu người có triệu chứng dị ứng mắt mạn tính Độ nặng triệu chứng viêm kết mạc dị ứng  triệu chứng viêm mũi 705 số bệnh nhân dị ứng theo mùa Bielory, JACI 2000;106:1019 Wuthrich cs, Schweiz Med Wochenschr Đặc ứng • Đặc ứng từ để phản ứng mẫn type I kháng thể IgE cố định mô gây đáp ứng với kháng nguyên mơi trường Các rối loạn đặc ứng gồm có viêm mũi dị ứng, hen phế quản, viêm da địa • Các bệnh dị ứng mắt (25%) bao gồm viêm kết mạc dị ứng, viêm kết giác mạc mùa xuân, viêm kết mạc nhú gai khổng lồ, viêm kết giác mạc địa Viêm kết mạc dị ứng theo mùa quanh năm Theo mùa (khí hậu ơn đới) •Các kháng nguyên hiew65n diện theo mùa – Cây cỏ, phấn hoa Quanh năm (khí hậu nhiệt đới) •Dị nguyên luôn diện – Gàu lông thú – Mạt bụi nhà – Nấm mốc % inhibition of histamine release Mast Cell Stabilization Rates of Marketed Ocular Anti-Allergy Therapies1,2,3 Olopatadine0.1% ketotifen azelastine epinastine The clinical significance of these data is not known Yanni JM et al, The in vitro and in vivo ocular pharmacology of olopatadine J Ocul Pharmacol Ther 1996; 12:389-400 Brockman HL et al, Interactions of olopatadine and selected antihistamines with model and natural membranes Ocul Immunol Inflamm, 2003; 11:247-268 Beauregard, C et al Duration of action of topical antiallergy drugs in a guinea pig model of histamine-induced conjunctival vascular permeability Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 2007 23(4): 315-320 *Trademarks are the property of their respective owners Time (hrs) ED50 < marketed concentration Effective Duration of Marketed Concentrations of Topical Anti-Allergy Drugs in a guinea-pig model The clinical significance of these data is not known Beauregard C, Stephens D, Roberts L, Gamache D, and Yanni J Duration of action of topical anti–allergy drugs in a guinea pig model of histamine–induced conjunctival vascular permeability Invest Ophthalmol Vis Sci 2006 47: EAbstract 4973 * Trademarks are the property of their respective owners Clinical Studies Ocular Allergy Study Designs (FDA-Accepted Methodologies) Environmental Study Model • Assesses acute allergic disease in real life situations (environment) Implications:  Duration & intensity of allergen levels vary throughout study  Contralateral eye exposure  — no control eye  Patient compliance subject to variation www.pollen.com Conjunctival Antigen Challenge Model (CAC) • Allows observation of acute allergic disease in a controlled setting • Individual titration of allergen • Reproducibility • Fellow eye serves as internal control • Highly standardized grading systems increase sensitivity Olopatadine 0.2% Significantly Reduces Ocular Itching Mean Itching Score (0-4) Worse Olopatadine0 2% * * n = 45 * P
- Xem thêm -

Xem thêm: PGS TS BS LIM LI viêm kết mạc dị ứng , PGS TS BS LIM LI viêm kết mạc dị ứng