ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG, THIẾT KẾ ĐƯỜNG CẤP 4 ĐỒNG BẰNG

50 94 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:18

Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh CHƯƠNG : GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐOẠN TUYẾN THI CÔNG : 1.1.1 Vị trí địa lý Trong kinh tế quốc dân, vận tải ngành đặc biệt quan trọng Trong vận tải đường tơ phận quan trọng mạng lưới giao thông vận tải Trong công xây dựng phát triển đất nước, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn lưu thơng hàng hố, lại, mở mang văn hố trí thức, trị, xã hội quốc phòng việc phát triển đường tơ cần thiết Tuyến đường thiết kế nối hai thị xã Ninh Hòa huyện Khánh Vĩnh nằm khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa Tuyến thiết kế nhằm phục vụ cho việc lại nhân dân vùng, phục vụ cho việc trao đổi hàng hoá giao lưu văn hoá nhân dân địa phương Đây tuyến đường hoàn toàn 1.1.2 Các tiêu kỹ thuật tuyến Bảng 1.1 Các tiêu kỹ thuật tuyến Trị số STT Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị Trị số tính Chọn tiêu chuẩn Cấp đường Cấp – IV IV Tốc độ thiết kế Km/h – 60 60 Độ dốc dọc lớn (%) 1.9 1.9 Tầm nhìn chiều m 92.81 75 95 Tầm nhìn hai chiều m 175.62 150 180 Tầm nhìn vượt xe m 360 350 360 Bán kính đường cong nằmtối m 472.44 1500 1500 thiểu không làm siêu cao Bán kính đường cong nằm tổi m 250 250 thiểu làm siêu cao Bán kính đường cong nằm m 1425 1425 đảm bảo tầm nhìn ban đêm Bán kính đường cong đứng 10 m 4512 4000 4512 lồi tối thiểu Rminlồi Bán kính đường cong đứng 11 m 1874 1500 1874 lõm tối thiểu Rlõmmin 12 Độ dốc siêu cao tối đa % 7 13 Chiều rộng xe m 3.75 3.5 3.5 14 Số xe Làn 0.92 2 14 Bề rộng mặt đường m 7 16 Bề rộng đường m – 9 SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang1 Đồ án môn học: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG STT Tiêu chuẩn kỹ thuật GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh Đơn vị Trị số tính Trị số tiêu chuẩn 20.5 20.5 Chọn 17 Bề rộng lề đất m – 20.5 18 Bề rộng phần gia cố lề m – 20.5 1.1.3 Các thông số kỹ thuật tuyến: Bảng 1.2 Các thông số kỹ thuật tuyến STT Chỉ tiêu so sánh Đơn vị Giá trị Chiều dài tuyến m 3357.8 Hệ số triển tuyến 1,06 Bán kính đường cong nằm nhỏ sử dụng m 700 Số lần chuyển hướng – Số đường cong đứng – Số lượng cơng trình cống nước Cái Số cơng trình cầu Cái Khối lượng đất đắp m 10 Khối lượng đất đào m3  Đoạn tuyến thiết kế + Lý trình: từ KM0+000 ÷ KM2+000 + Là đoạn tuyến có cấp thiết kế IV, tuyến đường thiết kế nằm khu vực nối hai thị xã Ninh Hòa huyện Khánh Vĩnh nằm khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa 1.2 TÍNH CHẤT CÁC HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH CỦA ĐOẠN TUYẾN THIẾT KẾ 1.2.1 Đoạn tuyến thiết kế + Lý trình: từ KM0+000 ÷ KM2+000 + Là đoạn tuyến có cấp thiết kế IV, tuyến nối liền hai huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa 1.2.2 Cơng trình nước Trên đoạn tuyến thiết kế gồm có hai cống nước có đặc điểm sau: + Lý trình, độ cơng trình nước: Bảng 1.3 Bảng lý trình cống STT Lý trình Đường kính (cm) Chiều dài (m) Sinh viên KM0+300 1Ø75 15 KM1+57.8 2Ø200 15 + Tính chất: -Tất cống cống không áp, cống loại -Đoạn có chiều cao đắp lớn nhất: 6.76m, KM0+765.89 -Đoạn có chiều cao đào lớn nhất:4.82 m, KM1+300 SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang2 Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh 1.2.3 Mặt cắt ngang đường + Bề rộng đường: 7m + Bề rộng lề đường: x 2= 2m + Độ dốc ngang mặt đường: 2% + Độ dốc ngang lề đường không gia cố: 5% + Độ dốc taly đường đào: : + Độ dốc taly đường đắp: : 1.5 + Rãnh biên có kích thước hình dạng hình vẽ: Hình 1.1 Mặt cắt ngang rãnh biên 1.2.4 Mặt cắt ngang điển hình + Nền đào hoàn toàn + Nền đắp hoàn toàn + Nền nửa, đào nửa đắp Hình1.2: Dạng đắp hồn tồn Hình1.3 Dạng đào hồn tồn SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang3 Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh Hình 1.4 Dạng nửa đào, nửa đắp 1.2.5 Khối lượng đất đào, đắp: + Trên đoạn tuyến có đoạn đào đắp xen kẽ nên tận dụng đất đào để đổ đắp, chiều cao đào đắp đoạn tuyến tương đối Đoạn có chiều cao đào lớn 4.82 m, KM1+300 đoạn có chiều cao đắp lớn 6.76m, KM0+765.89 Đoạn tuyến có khối lượng đắp lớn với khối lượng đào 1.2.6 Đường cong nằm - Đoạn tuyến cần thi cơng dài 2000 m, có đường cong nằm Bảng 1.4 Bảng yếu tố đường cong nằm Các đường cong nằm Ký hiệu Đỉnh CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA ĐƯỜNG CONG NẰM Các yếu tố đường cong Góc hướng nằm Lý trình đỉnh Trái (độ) Phải (độ) R (m) T (m) P (m) K (m) KM0+583,1 KM1+99,92 22˚6’57,58” 36˚5’59,54” 700 1000 136,80 325,88 13,24 51,76 270,20 630,06 Cả đường cong bố trí siêu cao 2% (R=700 R=1000) ; khơng mở rộng đường cong bán kính đường cong lớn 1.3 CÁC ĐIỀU KIỆN THI CÔNG 1.3.1 Điều kiện tự nhiên - Địa hình, địa mạo: o Tuyến có tổng chiều dài 3357.8m đoạn tuyến giao nhiệm vụ thi công 2000m từ KM0+000 đến KM2+00 o Tuyến qua vùng địa hình có độ dốc dọc tối đa 2.19% Độ dốc ngang sườn nhỏ 20% nên theo TCVN 4447-2012 Đất XD - Quy phạm TCNT mục 3.41 khơng đánh bậc cấp o Tuyến có độ dốc ngang trải dài từ Tây sang Đơng Với địa ta chọn loại máy di chuyển bánh xích hay bánh lốp để thi công được, tùy thuộc vào nhiều yếu tố giai đoạn phân đoạn thi công sau SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang4 Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh o Tuyến qua khu vực rừng loại II tức rừng có mật độ con, dây leo chiếm 2/3 diện tích 100m2 có từ đến 25 có đường kính từ đến 10cm xen lẫn có đường kính lớn 10cm (Bảng phân loại rừng Định mức dự toán xây dựng cơng trình- Phần xây dựng 1776/BXDVP) Địa mạo khơng có lớn đá mồ cơi, khơ hồn tồn khơng có đầm lầy hay vùng ngập nước - Địa chất thủy văn: o Những tài liệu khảo sát địa chất cho thấy toàn lớp đất mặt suốt chiều dài tuyến là:  Lớp 1: đất hữu dày 20 cm Địa phương không yêu cầu trả lại cho trồng trọt nên bóc bỏ  Lớp 2: đất sét dày 7m  Lớp thuộc cấp đất II, sử dụng làm đất đắp đường  Lớp 3: đá phong hóa dày: 10m  Lớp 4: đá gốc dày vơ o Địa chất phân tầng theo phương ngang thuận lợi cho công tác đào lấy đất đắp đường o Địa chất tốt : địa chất đồng nhất, đất khơng có lẫn cục, rễ o Lớp không thuộc loại sau: + Đất lẫn muối thạch cao>5%, đất bùn, than bùn + Đất phù sa, đất mùn 10% hữu + Đất lẫn đá phong hoá, đá dễ phong hoá o Theo bảng phân cấp đất (dùng cho công tác đào, vận chuyển đắp đất máy) Định mức dự tốn xây dựng cơng trình- Phần xây dựng 1776/BXD-VP lớp thứ nằm cấp II Với nhóm dùng cuốc chim cuốc o Như lớp đất sét loại đất hồn tồn đắp đường - Khí hậu: Khánh Hòa tỉnh vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ, nằm khu vực khí hậu nhiệt đới xavan, phân hóa thành mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng đến tháng 8, mùa mưa từ tháng đến tháng 12 dương lịch tập trung chủ yếu vào tháng 10 11.Vào mùa mưa, cường độ mưa lớn nên thường xuyên có nước Lượng mưa tập trung tương đối lớn, cần thiết kế để đảm bảo thoát nước thường xuyên,đồng thời chống chịu thay đổi thời tiết Mùa khơ nhiều bụi thiếu nước Với khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm thời gian thi cơng thuận lợi từ tháng đến tháng - Điều kiện thoát nước mặt: + Nước mặt thoát tương đối dễ dàng, nước chủ yếu chảy theo suối nhỏ đổ hai bên sườn dốc 1.3.2 Điều kiện xã hội: - Tình hình phát triển dân số SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang5 Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh o Đoạn tuyến qua vùng đồng đồi, dân số phân bố rải rác dọc theo tuyến,nhà cửa, ruộng vườn dân nằm xa giới xây dựng o Do nhận thấy tầm quan trọng tuyến đường, người dân đồng tình ủng hộ cho việc xây dựng, nên dự kiến, việc giải tỏa đền bù thực hiên nhanh chóng theo kế hoạch - Tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội khu vực o Trong khu vực tuyến qua có kinh tế đa dạng, nhiều ngành nghề, người trồng nông nghiệp chiếm lượng lớn dân cư, tiêu thủ công nghiệp phát triển chập, ngành dịch vụ, thương mại phát triển nhanh Hiện nay, với chủ trương xậy dựng hệ thống giao thông nông thôn nên việc đầu tư xây dựng tuyến cần thiết 1.3.3 Các điều kiện liên quan khác: + Nhà cửa, ruộng vườn nằm xa giới xây dựng, người dân lại ủng hộ dự án nên dự kiến việc đền bù giải tỏa tiến hành nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công hoàn thành tiến độ + Khu vực mà tuyến qua thuộc tỉnh Khánh Hòa, thời gian gần tỉnh có bước đột phá mạnh tốc độ phát triển kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh có bước tiến đáng kể + Tình hình tri ổn định, đời sống văn hoá người dân ngày nâng cao 1.3.3.1 Khả cung cấp nhân lực Đơn vị thi công có đầy đủ đội ngũ cán kỹ thuật cơng nhân có tay nghề cao, động, nhiệt tình với cơng việc Còn lượng cơng nhân khơng cần đỏi hỏi có trình độ thi cơng chun mơn cao tận dụng lượng nhân cơng địa phương để làm lợi cho địa phương q trình thi cơng 1.3.3.2 Khả cung cấp máy móc thiết bị thi cơng: - Về máy móc thi cơng: Đơn vị thi cơng có loại máy san, máy ủi, loại lu bánh (lu bánh cứng, lu bánh hơi, lu chân cừu), máy đào, ôtô tự đổ, máy xúc chuyển, với số lượng thoả mãn yêu cầu Các xe máy bảo dưỡng tốt, động trạng thái sẵn sàng làm việc - Về điện nước: Đơn vị thi cơng có máy phát điện với cơng suất lớn, cung cấp đủ cho việc thi công sinh hoạt cho công nhân Trong trường hợp máy điện có cố nối với mạng điện nhân dân Đơn vị có máy bơm nước đại, đảm bảo bơm hút nước tốt q trình thi cơng 1.3.3.3 Khả cung cấp loại nhiên liệu, lượng phục vụ thi công: Nhiên liệu xăng dầu cho máy móc thi cơng hoạt động ln đảm bảo đầy đủ 1.3.3.4 Khả cung cấp loại nhu yếu phẩm phục vụ thi công: - Khu vực thi công gần chợ nên đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang6 Đồ án môn học: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh 1.3.3.5 Điều kiện đảm bảo y tế, giáo dục, thông tin liên lạc: - Do địa điểm thi công cách thị trấn không xa nên điều kiện y tế, giáo dục, thông tin liên lạc đảm bảo tốt 1.3.3.6 Đường vận chuyển: - Việc vận chuyển vật liệu thuận lợi địa hình khơng dốc đồng thời có đoạn tuyến trước hồn thành - Nếu q trình thi cơng có vị trí khơng thuận lợi cho máy móc di chuyển ta làm đường tạm Việc tiến làm nhân công kết hợp với máy ủi SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang7 Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ *Mục đích: Thiết kế tính tốn tổ chức thực công tác chuẩn bị mặt kỹ thuật cho công tác Xây dựng đường *Yêu cầu: Nội dung tính tốn, giải pháp tổ chức thi cơng phải cụ thể, xác, phù hợp với điều kiện tự nhiên đoạn tuyến *Nội dung: Phân đoạn thi công cơng tác chuẩn bị Xác định trình tự thi công Xác định kỹ thuật thi công Xác lập công nghệ thi công Xác định khối lượng cơng tác Tính tốn suất máy móc, xác định định mức sử dụng nhân lực Tính tốn số cơng ca máy hồn thành thao tác Xác định phương pháp tổ chức thi công Biên chế tổ đội thi cơng 10 Tính tốn thời gian hoàn thành thao tác 11 Xác định hướng thi công - lập tiến độ thi công công tác chuẩn bị 2.1 PHÂN ĐOẠN THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ Các để phân đoạn:  Tính chất cơng trình đoạn đường  Các điều kiện thi công đoạn  TCVN 4447-2012 Đất XD - Quy phạm TCNT Bảng 2.1: Phân đoạn thi công công tác chuẩn bị: phụ lục 2.1 STT Lý trình điểm Lý trình điểm Chiều Loại đường đầu cuối dài (m) KM0+000 KM0+600 KM0+600 600 KM0+880.86 280.86 Chiều cao Công tác đào đắp chuẩn bị TB phải tiến (m) hành Đào đắp thấp Đắp hoàn toàn KM0+880.86 KM0+931.59 50.73 Đào đắp thấp KM0+931.59 KM1+133.23 201.64 Đắp hoàn toàn SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang8 Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh Lý trình điểm Lý trình điểm Chiều Loại đường đầu cuối dài (m) KM1+133.23 KM1+370.65 237.42 Đào hoàn toàn KM1+370.65 STT KM2+000 629.35 Chiều cao Công tác đào đắp chuẩn bị TB phải tiến (m) hành Đắp hồn tồn (1) Khơi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc, chặt sát mặt đất, cưa ngắn dồn đống,kết hợp vừa bóc lớp hữu vừa dãy cỏ, lên khuôn đường (2) Khôi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc, chặt cách mặt đất 10 cm, cưa ngắn dồn đống, kết hợp vừa dãy cỏ, lên khuôn đường (3) Khôi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc, chặt cây, cưa ngắn dồn đống, đánh gốc, vừa dãy cỏ, lên khn đường 2.2 XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ THI CƠNG + Khơi phục hệ thống cọc mốc bao gồm hệ thống cọc định vị cọc cao độ + Định phạm vi thi công, lập hệ thống cọc dấu + Đền bù tài sản hoa màu cho nhân dân nằm giới xây dựng đường ô tô theo thiết kế + Dọn dẹp mặt thi công gồm công việc sau: di chuyển mồ mã, dỡ bỏ nhà cửa, chặt cối, dãy cỏ, bóc lớp đất hữu trả cho trồng trọt nằm giới xây dựng đường ô tô  Làm đường tạm cho máy móc di chuyển đến địa điểm thi công xây dựng lán trại, kho bãi, đường dây cung cấp điện, đường ống cung cấp nước phục vụ thi cơng sau  Lên khn đường, phóng dạng đường Bảng 2.2 : xác định trình tự thi cơng công tác chuẩn bị: Đơn Đoạn vị Khôi phục cọc cọc x x x x x x Định phạm vi thi công m x x x x x x Dấu cọc cọc x x x x x x Chặt cây x x x x x x Cưa ngắn dồn đống m3 x x x x x x Đánh gốc gốc x - x - x Dãy cỏ m2 x x x x x x Bóc đất hữu m2 x x x x x x Đánh xờm mặt đất m2 - - - - - 10 Đánh bậc cấp m2 - - - - - 11 Lên khuôn đường m2 x x x x x x Chú thích: “x” : có thực công tác ; “-“ : không thực công tác STT Tên công việc SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang9 Đồ án môn học: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh 2.3.XÁC ĐỊNH KỸ THUẬT THI CƠNG 2.3.1.Khơi phục cọc: 2.3.1.1.Ngun nhân phải khôi phục cọc: + Do khâu khảo sát thiết kế thường tiến hành trước khâu thi công thời gian định, số cọc cố định trục đường mốc cao độ bị thất lạc, mát + Do nhu cầu xác hóa đoạn đường cá biệt 2.3.1.2.Nội dung công tác khôi phục cọc: + Khôi phục thực địa cọc vị trí cố định trục đường (tim đường) + Kiểm tra mốc cao độ, lập mốc đo cao tạm thời + Đo đạc, kiểm tra đóng thêm cọc chi tiết đoạn cá biệt + Kiểm tra cao độ tự nhiên cọc + Đề xuất ý kiến sửa đổi, chổ không hợp lý hồ sơ thiết kế chỉnh lại hướng tuyến hay điều chỉnh lại vị trí đặt cống.v.v… 2.3.1.3.Kỹ thuật khôi phục cọc: a Khôi phục cọc cố định trục đường: + Dùng thiết bị đo đạc (máy kinh vĩ, máy toàn đạc, máy toàn đạc điện tử) dụng cụ khác ( sào tiêu, mia, thước dây ) + Dựa vào hồ sơ thiết kế, cọc định vị trục đường có, đặc biệt cọc đỉnh để khôi phục cọc + Cọc to đóng vị trí: Cọc Km, cọc 0,5Km, cọc tiếp đầu, tiếp cuối đường cong tròn, đường cong chuyển tiếp đoạn nâng siêu cao + Cọc nhỏ đóng cọc 100m, cọc chi tiết + Cọc chi tiết đường thẳng: 20m đóng cọc Cọc chi tiết đoạn cong, tùy thuộc vào bán kính cong:  R>500m : 20m đóng cọc  R=100-500m : 10m đóng cọc  RThay máy lu máy đầm tay: Chọn máy đầm máy đầm cóc BOMAG mã hiệu BP 25/48D có cơng suất 22,2yd3/h, đổi đơn vị m3 /ca ta có: 120m3/ca Bảng 3.9 : khối lượng vật liệu nhân công cần thiết: STT Đường kính Đá dăm (m3) Nhân cơng (công) Ca máy (ca) 1Ф75 2Ф150 11,75 12,78 0,32 0,35 0,073 0,08 3.2.7 Gia cố thượng, hạ lưu, sân cống, chân khay: + Sử dụng bê tông xi măng M150 ,Dmax 40, độ sụt ÷ cm, dùng xi măng PC30  Thể tích :  Cống số 1: Hình 3.16 : Bê tơng gia cố thượng ,hạ lưa,sân cống,chân khay cống số  V=0,41.0,2.3,83+0,66.0,15.0,5.(3,14+3,83)+0,15.0,66.0,83+0,2.0,96.0,5 (3,41+2,85)+0,06.0,2.0,5.(2,7+2,85)+0,06.0,2.0,5.(2,75+2,86)+1,09.0,2.0,5 (2,86+ 3,66)+0,15.0,66.3,68+0,15.0,6.0,5 (3,66+3,68)+2,25.0,2.3,68+0,2.0,41.0,5 (3,68+2,88) = 5,05m3 Cống số 2:  V=0,2.0,5.(6,51+6,77).0,3+0,5.0,5.(6,77+8,71).2,23+1,18.0,25.0,5 (8,71+8,93)+1,18.0,25.8,93+0,5.2,5.8,93+0,95.0,5.8,93+0,46.0,5 (5,72+9,16).1,72+0,5.5,27.9,16+0,9.0,25.9,16+0,9.0,25.0,5 (9,16+8,94)+0,5.2,43.0,5.(8,94+6,74)+0,2.0,3.0,5.(6,74+6,46) = 73,71m3 SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang40 20 GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh 95 126 50 527 50 243 30 273 894 916 172 325 528 646 46 674 50 665 250 871 677 651 278 50 572 223 893 30 118 50 20 90 50 Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG Hình 3.17 : Bê tông gia cố thượng ,hạ lưa,sân cống,chân khay cống số + Tra định mức 1776 bê tơng móng mã hiệu AF 112 móng có chiều rộng >250 cm có thành phần hao phí cho 1m3:  Vữa : 1,025 m3  Nhân công bậc 3,0/7 : 1,97 (công)  Máy trộn 250 l : 0,095 (ca)  Máy đầm dùi 1,5KW : 0,089 (ca) + Tra định mức C223.2 1m3 BT M150, Dmax 40, độ sụt ÷ cm, xi măng PC30 có thànhphần hao phí VL là:  Xi măng : 281(kg )  Cát vàng : 0,478 (m3)  Đá dăm Dmax 40 : 0,882(m3)  Nước : 185 (l) + Lượng vật liêu cần thiết cho m3 bê tông là:  Xi măng : 281 1,025 = 288,03 (kg )  Cát vàng : 0,478 1,025 = 0,49 (m3)  Đá dăm Dmax 40 : 0,882 1,025 = 0,90(m3)  Nước : 185 1,025 = 189, 63 (l) Bảng 3.10: khối lượng vật liệu nhân công cần thiết Đường STT kính Vật liệu cần thiết Xi măng (kg) Cát vàng (m3) Đá dăm (m3) Nước (l) SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Nhân công (công) MT (ca) MĐ (ca) Trang41 Đồ án môn học: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG 1Ф75 2Ф200 1454,55 21230,69 2,47 36,12 GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh 4,55 66,34 957,63 9,95 0,48 0,45 6,56 13977,63 145,21 3.2.8.Làm tường đá hộc chống xói phía hạ lưu: + Dùng đá hộc khan M50 khơng có chít mạch  Thể tích :  Cống số 1: V=0,4.0,4.3,68-0,4.0,4.0,4= 0,52 m3 Hình 3.18: Tường đá hộc hố chống xói cống số  Cống số 2: V= 1,72.1,72.9,16 – 1,72.1,72.1,72 = 22,01 m3 344 572 916 Hình 3.19: Tường đá hộc hố chống xói cống số + Tra định mức mã hiệu: AE.121.20 xếp đá hộc khan khơng có chít mạch,mái dốc thẳng cho 1m3  Đá hộc : 1,2 (m3)  Nhân công 3,5/7 : 1,4 (công) Bảng 3.11: Bảng thống kê hao phí tường chống xói STT Đá hộc (m3) Nhân công (công) Cống 0,62 0,73 Cống 26,41 30,81 3.2.9.Làm mối nối, lớp phòng nước đất sét, cát đổ khoảng hở hai cống: 3.2.9.1 Số lượng mối nối cống: SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang42 Đồ án môn học: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh + Cống số : 12 mối nối + Cống số : 28 mối nối + Tra định mức khối lượng sử dụng cho mối nối cống + Cống Ф75 tra mã hiệu AK.95111  Nhựa đường : 11,70 (kg)  Giấy dầu : 1,07 (kg)  Đay : 0,48 (kg)  Nhân công bậc 3,5/7: 0,46(công) + Cống Ø200 tra mã hiệu AK.951 (ngoại suy cho Ø200) Nhựa đường : 30,81(kg) Giấy dầu : 2,11 (kg) Đay : 1,33 (kg) Nhân công bậc 3,5/7: 1,52(công) Bảng 3.12: khối lượng vật liệu nhân công cần thiết Đường Nhân Vật liệu cần thiết STT Nhựa đường (kg) Giấy dầu (m ) Đay (kg) cơng(cơng) kính 1Ф75 140,4 12,84 5,76 5,52 2Ф200 862,68 59,08 37,24 42,56     2.9.2 Đắp đất sét quanh cống : + Được làm đất sét có hàm lượng hạt sét 60% số dẻo khơng nhỏ 27 bề dày lớp phòng nước 10 cm Hình 3.20: Cống SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang43 GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh 10 Đồ án môn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG 20 20 Hình 3.20: Cống  Thể tích đất sét cần dùng cho :  Cống số 1: V = 2,1m3  Cống số 2: V = 0,75.15=11,25 m3 + Ta giả thiết công nhân đắp đất 1,5m3/công Bảng 3.13: khối lượng vật liệu nhân công cần thiết Đất sét SST V (m3) 2,1 11,25 Nhân công (công) 1,4 7,5 3.2.9.3 Cát + Dùng cát hạt lớn để đổ đầy khoảng hở hai cống kề để cố định hai cống lại với Ta giả thiết 1công nhân đắp đất 3m3/công Bảng 3.14: khối lượng vật liệu nhân công cần thiết SST V (m3) Cống 18,05 Cát hạt lớn Nhân công (công) SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A 6,02 Trang44 Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh 262 30 61 Hình 3.23: Cát (cống 2) SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang45 Đồ án môn học: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh 3.3 XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ THI CƠNG CỐNG + Định tim cống + San dọn mặt mặt cống + Đào đắp móng cống máy + Đào đắp móng cống cống thủ công + Vận chuyển vật liệu xây cống + Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh + Xây dựng móng tường đầu , tường cánh + Làm móng thân cống + Vận chuyển ống cống + Lắp đặt ống cống + Làm mối nối, lớp phòng nước + Xây dựng tường đầu, tường cánh + Đào móng gia cố thượng hạ lưu + Làm lớp đệm thượng hạ lưu + Xây phần gia cố thượng hạ lưu + Đắp đất thân cống thủ công 3.4.XÁC ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG CỐNG 3.4.1.Định vị tim cống: + Trước thi cống cống cần phải định vị tim cống Cơng việc dùng loại máy trắc địa để xác định lại vị trí tim chu vi cơng trình cống, vị trí cao độ xác móng cửa vào cửa cơng trình theo mốc cao đạc chung tim đường tim rãnh thoát nước tạm thời 3.4.2.San dọn mặt bằng: + Diện tích thõa mãn điều kiện:  Có bãi đủ để bố trí đốt cống đúc sẵn (nếu thi công bán lắp ghép);  Bãi tập kết vật liệu (XM, cát, đá );  Khu vực trộn hỗn hợp BTXM;  Diện tích máy móc (ơ tơ, cần trục) lại thao tác + Có thể dùng máy ủi để dọn dẹp mặt dọc theo tim cống dài 30m , mở rộng kể từ tim cống hai bên 15m để tạo mặt tập kết vật liệu, đốt cống trước thi cơng 3.4.3.Đào móng cống máy: + Có thể dùng máy ủi máy đào gàu nghịch loại nhỏ với dung tích gàu từ 0,15~0,35 m3 dùng nhân lực để đào hố móng, vận chuyển đất sang hai bên Khi trường thi cơng chật hẹp có lẫn nhiều đá mồ cơi khơng thích hợp để thi cơng máy dùng nhân lực Nếu hố móng có nước phải dùng máy bơm để hút nước SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang46 Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh + Chiều rộng đáy móng băng móng độc lập tối thiểu phải chiều rộng kết cấu cộng với lớp chống ẩm, khoảng cách đặt ván khuôn, neo chằng tăng thêm 0,2m + Trong công tác ta dùng máy ủi để đào, dùng máy ủi đào đến cao độ đáy móng rộng hai bên theo chiều rộng mặt thi cơng 3.4.4 Đào móng cống thủ cơng: + Sử dụng nhân lực để đào hố móng chiều sâu đào lớn 1,5m, đất vận chuyển sang hai bên, đất đất sét, cơng trình ngầm bên cạnh mực nước ngầm theo TCVN 4447/87 phép đào hố móng có vách đứng khơng cần gia cố Do thi công vào mùa khô đồng thời qua khảo sát thấy hố khơng có nước nên khơng phải làm công tác hút nước + Trong công tác đào hố móng thân cống đào nghiêng dốc 1:1 cho dễ thi công công tác lắp đặt ống cống, tránh việc va ống cống vào thành đất công tác cẩu lắp 3.4.5.Vận chuyển loại vật liệu xây: + Dùng ôtô tự đổ để vận chuyển cát, đá hộc, đá dăm, xi măng đến vị trí cống từ vị trí kho vật liệu cách đầu tuyến (KM1+000) km.Tất vật liệu xây tập kết chỗ 3.4.6.Làm lớp đệm móng tường đầu, tường cánh, móng thân cống: + Dùng cấp phối đá dăm loại làm lớp đệm cho tường cánh, tường đầu cấp phối đá dăm loại làm lớp đệm cho móng thân cống + Để làm phẳng để phân phối ứng suất đáy hố móng ta cần làm lớp đệm cấp phối đá dăm móng tường đầu, tường cánh + Sau đào hố móng với kích thước cao độ thiết kế, tiến hành kiểm tra lại cao độ thiết kế, độ dốc móng thân cống Sau ta cho nhân công sử dụng xe rùa vận chuyển cấp phối đá dăm loại Dmax 37,5 bãi vật liệu đến để làm lớp đệm tường đầu, tường cánh, chân khay dày 10 cm + Đổ lớp cấp phối đá dăm loại Dmax = 37,5, dày 10 cm, nhân công sửa lại cho phẳng, gọn gàng hố móng Sử dụng đầm bàn đầm đạt độ chặt K98 3.4.7.Xây móng tường đầu, tường cánh: + Dùng nhân lực đổ bê tơng phần móng tường đầu tường cánh + Bêtông trộn máy trộn S-739A có dung tích thùng 250l cơng nhân sử dụng xe rùa vận chuyển đến để đổ bêtơng móng tường đầu, tường cánh, đổ thành lớp khoảng 30 cm dùng đầm dùi để đầm 3.4.8.Vận chuyển đốt cống: + Dùng xe ơtơ có tải trọng 15(T)-HYUNDAI HD270 vận chuyển đốt cống từ nơi tập kết vật liệu đến nơi xây dựng cống Ơ đây, ta có loại đốt cống Ø200 cm chuyến xe chở đốt SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang47 Đồ án môn học: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh + Cấu kiện chở ôtô không xếp cao chiều cao giới hạn 3,8m (kể từ mặt đường trở lên) không rộng 2,5m Phải đặt cấu kiện đối xứng trục dọc trục ngang thùng xe Khi xếp đặt cấu kiện khơng đối xứng phải bố trí cho phía nặng hướng phía ca bin Để cho cống khơng bị vỡ q trình vận chuyển phải chằng đệm buộc cẩn thận Các ống cống đặt nằm vận chuyển để công tác bốc dỡ đơn giản nhanh chóng cần phải chằng buộc cẩn thận Bốc dỡ ống cống đặt ống cống bãi đất dọc theo hố móng có chừa dải rộng 3m để ôtô cần trục lại cẩu lắp ống cống + Kích thước thùng xe (m) :  Dài 4,84m  Rộng 2,3m  Cao 0,905m 1.0 2.3 1.0 2.4 4.84 Hình 3.22: Xe ơtơ 15(T)-HYUNDAI HD270 sơ đồ bố trí cống xe + Vận chuyển nước: dùng xe DONGFENG 6M3  Có dung tích thùng chứa 6m3 Hình 3.23 : DONGFENG 6M3 3.4.9.Lắp đặt ống cống: + Dùng cần trục ôtô tự hành Tađano TS100L để cẩu lắp ống cống từ thùng xe xuống bãi thi cơng Nếu điều kiện địa hình cho phép tốt đặt đốt cống bãi đất dọc theo tim cống có chừa dải rộng 3m để cần trục lại + Công tác cẩu lắp thực sau thi công xong phần móng thân cống nên sau đưa ống cống xuống xe ta lắp ống cống lên móng thân cống tiết kiệm thời gian lẫn giá thành + Lắp đặt ống cống: SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang48 Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh  Trước lắp đặt ống cống ta cắm lại cọc tim cống, kiểm tra lại độ dốc cống, cao độ đặt cống  Dùng ôtô cần trục để lắp đặt, tiến hành lắp đặt từ hạ lưu đến thượng lưu 3.4.10.Làm mối nối cống, lớp phòng nước: + Các đốt cống đặt cách 1cm Sau dùng bao tải tẩm nhựa đường để nối đốt cống Cơng việc ta bố trí nhân lực để thi công + Đun nhựa đường, quét nhựa lớp bề ống cống, tẩm đay chét khe ống cống, quét nhựa giấy dầu + Sau nối ống cống xong tiến hành đắp lớp phòng nước đất sét có hàm lượng hạt sét 60% số dẻo không nhỏ 27 3.4.11 Đổ bê tông tường đầu tường cánh + Cơng tác làm nhân lực + Trình tự thi công sau:  Vận chuyển vật liệu đến vị trí móng cống  Lắp đặt ván khn  Đổ bêtông , tháo ván khuôn bảo dưỡng bêtơng + Việc thi cơng tường cánh có chiều cao lớn nên ý việc lắp dựng ván khuôn đủ độ ổn định đầm bê tông theo lớp để đảm bảo độ chặt Sau đợi cho bêtông đạt 70% cường độ dùng công nhân tháo dỡ ván khn 3.4.12.Đào móng gia cố thượng, hạ lưu: + Công tác tiến hành thủ công tiến hành sau đổ bê tơng tận dụng thời gian chờ bê tông đông kết để thi công 3.4.13.Làm lớp đệm thượng, hạ lưu: + Công tác thực công tác đào móng xong nên q trình thực thời gian chờ bê tông đông kết 3.4.14.Gia cố thượng, hạ lưu: + Tiến hành đổ bê tông phần gia cố thựợng, hạ lưu sau xếp đá hộc khơng có miết mạch cho phần hạ lưu 3.4.15.Đắp đất cống: + Chỉ cho phép tiến hành đắp đất sau nghiệm thu cẩn thận chất lượng công tác đặt cống + Phải dùng loại đất đồng với đất đường hai bên cống để đắp dùng đất cát hạt lớn để ổn định cống Đất phải đắp đồng thời toàn chiều rộng cống thành lớp dày 15-20cm thiết kế , đầm chặt với taluy đắp 1:3 hai bên cống đến đạt độ chặt yêu cầu để xe máy chạy qua lại đảm bảo cống không bị dịch chuyển Chiều cao đất đắp thân cống 0,5m đầm chặt từ hai bên cống dần vào để tạo nên lõi đất chặt xung quanh cống + Cần đặc biệt trọng chất lượng công tác đầm nén đất nửa cống vị trí khó đầm chặt SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang49 Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: PGS.TS Châu Tr ường Linh + Trong phạm vi đỉnh cống 0.5m phía cống tối thiểu lần đường kính phải đắp (khơng đắp lệch bên cống cao 20cm) đầm nén đối xứng thủ công phương tiện đầm nén loại nhẹ ta dùng nhân cơng kết hợp với đầm loại BOMAG, hiệu BP25/48D là: 140 m3/ca (thông tin chi tiết loại máy đầm có phụ lục thuyết minh này) để thi công + Khối lượng đất đắp cống lấy từ khối lượng đất đào móng cống, phần nhỏ, phần khối lượng lớn đất sét đắp cống ta phải dùng ô tô vận chuyển đến vận chuyển vật liệu xây cống SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3A Trang50 ... KM1+370.65 STT KM2+000 629.35 Chiều cao Công tác đào đắp chuẩn bị TB phải tiến (m) hành Đắp hồn tồn (1) Khơi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc, chặt sát mặt đất, cưa ngắn dồn đống,kết hợp vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG, THIẾT KẾ ĐƯỜNG CẤP 4 ĐỒNG BẰNG, ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG, THIẾT KẾ ĐƯỜNG CẤP 4 ĐỒNG BẰNG, CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, Bảng 2.5: Bảng tính toán diện tích giới hạn phạm vi thi công tại các đoạn công tác, + Tra định mức 1776 Làm móng cấp phối đá dăm tính cho 100m3, Bảng 3.6: Khối lượng vật liệu và nhân công cần thiết, Bảng 3.12: khối lượng vật liệu và nhân công cần thiết

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm