Đồ án môn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ

67 103 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:14

Đồ án mơn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ơ TƠ GVHD: Th.S Trần Thị Phương Anh Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU VỰC TUYẾN 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG: Trong kinh tế quốc dân, vận tải ngành đặc biệt quan trọng Trong vận tải đường ô tô phận quan trọng mạng lưới giao thông vận tải Trong công xây dựng phát triển đất nước, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn lưu thơng hàng hố, lại, mở mang văn hố trí thức, trị, xã hội quốc phòng việc phát triển đường ô tô cần thiết Tuyến đường thiết kế nằm khu vực Thành Phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị Tuyến thiết kế nhằm phục vụ cho việc lại nhân dân vùng, phục vụ cho việc trao đổi hàng hoá giao lưu văn hoá nhân dân địa phương Đây tuyến đường hoàn tồn 1.2.VAI TRỊ VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ, QUỐC PHÒNG, DÂN SINH VÀ XÃ HỘI Thành phố Đông Hà khu vực phát triển kinh tế vững mạnh, dân số đông đúc với chiến lược phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ hóa, điều đặt yêu cầu thiết cho việc nâng cao sở hạng tầng để đáp ứng tốc độ phát triển Ngồi ra, thành phố Đơng Hà chứa tuyến đường quốc lộ 1A chạy xuyên thành phố theo hướng Bắc Nam Vì vậy, xây dựng thêm tuyến đường từ khu vực A đến khu vực B nhằm chia sẻ gánh nặng giao thông cho tuyến đường quốc lộ, đồng thời đảm bảo giao thông thông suốt địa bàn thành phố, đáp ứng cho trình phát triển kinh tế khu vực! 1.3.HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG TRONG VÙNG: Thành phố Đông Hà nơi chứa nhiều tuyến đường quốc lộ giao thông Bắc-Nam Đông Tây: +Quốc lộ 1A chạy xuyên qua thành phố theo hướng Bắc Nam Giao thông vùng xung quanh điểm A B chưa phát triển khu vực khác thành phố Đông Hà Với xu nay, việc phát triển giao thông cần trọng Do vậy, thiết kế tuyến đường vùng việc làm thiết yếu để phát triển giao thơng vùng Đồng Thời, q trình phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng ổn định Đông Hà , tuyến đường dần trở nên tải yêu cầu thiết phải xây dựng thêm tuyến để giải vấn đề 1.4.ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-XÃ HỘI: 1.4.1 Tình hình phát triển dân số: Dân số theo thống kê năm 2014 118.051 người Dân cư vùng phân bố thưa thớt, chủ yếu tập trung đầu tuyến SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3B Trang Đồ án mơn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ơ TƠ GVHD: Th.S Trần Thị Phương Anh -Tình hình lao động , ngành nghề vùng: Người dân vùng chủ yêu làm nông cần tìm thêm việc làm để kiếm thêm thu nhập phục vụ sống hàng ngày Do vậy, thi cơng tuyến đường tận dụng nguồn nhân cơng sẵn có người dân vùng 1.4.2.Tình hình lao động ngành nghề vùng: Lực lượng lao động yếu tố thuận lợi cho trình phát triển kinh tế xã hội thành phố vấn đề lao động chỗ giải Tuy nhiên kinh tế chưa mở rộng, với số lượng lao động có nguy dẫn đến tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp phận lao động Bên cạnh đó, chất lượng nguồn lao động vấn đề đặt với phát triển thành phố Chất lượng người lao động kỹ thuật thành phố thấp, khơng đồng đều, cần đào tạo đào tạo lại Cho đến có thay đổi cải tạo xã hội chủ nghĩa quản lý kinh tế - xã hội nên phân bố lao động khu vực kinh tế có nhiều chuyển biến phù hợp với tình hình chế thị trường Các ngành kinh tế Đông Hà phát triển theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ công nghiệp, tỷ lệ nông nghiệp giảm Những năm qua, cấu kinh tế TP.Đông Hà chuyển dịch nhanh mạnh theo hướng thương mại - dịch vụ cơng nghiệp giữ vai trò chủ đạo Tốc độ tăng trưởng hàng năm ngành đạt từ 25 - 28% 1.5.ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 1.5.1.Điều kiện khí hậu thủy văn Thành phố Đơng Hà nằm phân vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều mưa theo mùa Trong năm có hai mùa rõ rệt, mùa mưa mùa khô - Mùa mưa chủ yếu tập trung nhiều vào tháng đến tháng 12, lượng mưa chiếm 70-75% năm Lượng mưa tháng thời kỳ đạt 400mm, tháng 10 lớn nhất: 434mm - Mùa khô từ tháng đến tháng 8, lượng mưa chiếm 25-30% năm Lượng mưa tháng thời kỳ đạt 25mm, tháng có lượng mưa nhỏ năm: 12mm * Thủy văn Khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ thủy văn sông Thạch Hãn Các sông chịu tác động chế độ thuỷ triều biển, nước biển thường xâm nhập vào thời kỳ mùa khô 1.5.2.Điều kiện địa hình: Thành phố Đơng Hà nằm vùng đồng có độ dốc nhỏ, nằm cách khu vực bờ biển khoảng 5km SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3B Trang Đồ án môn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ GVHD: Th.S Trần Thị Phương Anh Thành phố có địa hình nhìn chung nghiêng theo hướng Tây Nam Đơng Bắc Khu phía Nam có nhiều đồi núi phía Tây Độ dốc trung bình nội thị từ 2% - 4% Cao độ trung bình khu vực ven sơng khu trung tâm thay đổi từ +2,0m +4,0m Địa hình khu vực phía Tây Thành phố có cao độ >+6,0m nằm tách biệt có đỉnh độ cao đến tới 40m Thành phố Đơng Hà có dạng địa hình vùng đồng duyên hải Nam Trung Là vùng chuyển tiếp từ dạng đồi núi cao phía Tây, thấp dần xuống vùng đồng bằng, thềm bồi sông trước đổ biển Đơng Đất đai có dạng đồi thấp, đồng thành tạo bồi tích sơng, biển q trình rửa trơi Hướng dốc chung địa hình từ Tây sang Đơng Nhìn chung địa hình tồn khu vực bị chia cắt nhiều sông, suối thuộc lưu vực sông Trường Giang 1.5.3.Điều kiện địa chất: - Vùng ven sông T h c h H ã n địa chất yếu hơn, xây dựng cơng trình vùng cần khoan khảo sát kỹ 1.5.4 Điều kiện vật liệu xây dựng: Trên địa bàn thành phố Đơng Hà có cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng DKD Quảng Trị, địa bàn tỉnh có mỏ đá cung cấp đá dăm, đá rải mặt đường…cho trình thi cơng Cát sỏi khai thác sơng Bàn Thạch phục vụ cho cung cấp nguyên liệu thi cơng địa bàn tỉnh, giảm mức phí vận chuyển thi cơng 1.5.5.Những thuận lợi khó khăn khăn thiết kế xây dựng: *Thuận lợi: + Khu vực tuyến qua đồng với độ dốc thấp, thuận lợi cho đào đắp san phẳng mặt Khối lượng đào đắp thấp +Khu vực phẳng thuận lợi cho viêc di chuyển máy móc thi cơng *Khó khăn: + Tuyến qua vùng có địa hình khơng ổn định, khó khăn việc phóng tuyến + Khu vực tuyến không qua chứa sông suối, điều kiện không thuận lợi cung cấp nước cho thi công rửa máy móc Chương 2: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG V À TÍNH TỐN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN 2.1 XÁC ĐỊNH CẤP THIẾT KẾ CỦA ĐƯỜNG: 2.1.1 Các : SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3B Trang Đồ án môn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ GVHD: Th.S Trần Thị Phương Anh – Căn vào mục đích ý nghĩa phục vụ tuyến: Là đường nối với trung tâm kinh tế, trị, văn hố địa điểm thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị – Căn vào địa hình khu vực tuyến qua đồng đồi (do độ dốc ngang sườn phổ biến từ 2,3 %–9,2%) - Căn vào lưu lượng xe chạy khảo sát thời điểm đầu năm 2014: N=220(xhh/ngđ), với thành phần dòng xe: Xe 20% Xe tải nhẹ 20% Xe tải trung 35% Xe tải nặng 15% Xe bus < 25 chỗ 10% – Căn vào lưu lượng xe chạy khảo sát năm công trình đưa vào khai thác vào đầu năm 2015: N  413 xcqđ / ngđ 2.1.2 Cấp thiết kế đường: Từ trên, theo TCN 4054–2005 ta chọn cấp thiết kế đường cấp III Vì cấp thiết kế tuyến cấp III, theo TCN 4054–2005 ta phải tham khảo lưu lượng xe thiết kế năm tương lai thứ 15 Từ hệ số tăng xe năm cho (q=11%), ta tính lưu lượng thiết kế năm tương lai thứ 15 sau đưa vào sử dụng tính theo cơng thức: N 2032  N 2014 �  q  2032  2014 Trong đó: - N 2032 : lưu lượng xe thiết kế năm tương lai thứ 15 sau đưa cơng trình vào sử dụng - N 2014 : lưu lượng xe chạy khảo sát năm đưa cơng trình vào khai thác N 2014  413 xcqđ / ngđ - q: hệ số tăng xe hàng năm; với q = 11% Thay vào công thức ta được: N 2032  N 2014 �(1  q )20322014  413 �(1  0.11)18  2702.49 xcqđ / ngđ Với N 2032  2702.49 xcqđ / ngđ vào Bảng TCVN 4054–2005( bảng phân cấp kỹ thuật đường ô tô theo chức đường đường lưu lượng thiết kế), với chức đường đường trục nối trung tâm kinh tế, trị địa phương, đường tỉnh nên ta cấp đường thiết kế phải cấp IV (thỏa mãn lưu lượng xe thiết kế 2702.49  500 xcqđ/ngđ ) 2.2 TÍNH TỐN – CHỌN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: 2.2.1 Tốc độ thiết kế: SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3B Trang Đồ án mơn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ơ TƠ GVHD: Th.S Trần Thị Phương Anh Căn vào địa hình khu vực tuyến qua đồng đồi với cấp thiết kế cấp IV nên ta chọn tốc độ thiết kế đường Vtk  60km / h 2.2.2 Độ dốc dọc lớn cho phép: Độ dốc dọc lớn id max độ dốc cho tất loại xe chạy đường khắc phục điều kiện sau: – Sức kéo phải lớn tổng sức cản đường – Sức kéo phải nhỏ sức bám lốp xe mặt đường 2.2.2.1 Phương trình cân sức kéo: id max  D – f   (2.1) Trong đó:+ D: nhân tố động lực (là sức kéo ô tô đơn vị trọng lượng sau trừ sức cản khơng khí) loại xe Quan hệ giũa nhân tố động lực (D) vận tốc (V) thể biểu đồ nhân tố động lực (khi có giá trị V=60km/h ta tra giá trị D) +f: Hệ số sức cản lăn phụ thuộc vào độ cứng lốp xe, chủ yếu vào loại mặt đường thiết kế, với: f=f0[1+ 0.01(V–50)], V tốc độ thiết kế, V= 60km/h f0 hệ số sức cản lăn ứng với tốc độ V ≤ 50km/h lấy theo bảng 2-1 sách thiết kế đường ô tô tập 1, điều kiện lốp xe cứng, tốt Ta chọn bê tông ximăng BT nhựa  0.01 60  50  � nên f   0.01 �0.02  , chọn f  0.015 , f  0.015 � � � 0.0165 Độ dốc thiết kế lớn tính theo điều kiện ghi bảng 2.1: Loại xe Thành phần V D f idmax % (%) (km/h) Moscovit (Xe con) 20 60 0.09 0.0165 7.4 Raz–51 (Xe tải nhẹ) 20 60 0.042 0.0165 2.6 Zin-150 (Xe tải trung) 35 60 0.037 0.0165 2.1 Maz-500 (Xe tải nặng) 15 60 0.03 0.0165 1.4 Zin-150(xe bus
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ, Đồ án môn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ, THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC, THIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN, - cao độ khống chế mặt cầu=208,32+1+0,5=209,82, TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP, TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KHAI THÁC CỦA TUYẾN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm