ProTalk AFA TRỞ THÀNH KIỂM TOÁN VIÊN GIỎI aug 2017

8 37 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:40

8/16/17 Trở thành kiểm toán viên giỏi www.afa.edu.vn “We are professionals” “KIỂM TOÁN VIÊN GIỎI” Slide 8/16/17 GIAO TIẾP Thuyết phục từ nhìn Ăn mặc lịch Phong thái đĩnh đạc Đúng Giọng nói từ tốn Tác phong nhanh nhẹn Ấn tượng bên Slide THUYẾT PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG Thể khả làm việc phát triển nghề nghiệp §  Học tâp: trường chứng nghề nghiệp §  Học hỏi kinh nghiệm thực tế từ anh chị trước §  Quan sát thu thập thơng tin từ thực tế §  Chăm §  Biết vị trí, vai trò trách nhiệm nhóm Thể cam kết nghề nghiệp lâu dài §  Tại làm kiểm tốn? Một cách thật lòng §  Tại chọn cơng ty? Một cách thật lòng §  Cơng ty phù hợp để gắn bó lâu dài Slide 8/16/17 THUYẾT PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG Cơng ty có phù hợp với bạn? Thực hiểu văn hoá công ty Slide SAI LẦM? ??? v  Phản ứng với câu hỏi v  Khơng hiểu vị trí ứng tuyển v  Trả lời theo mẫu v  Đưa thông tin gây hiểu lầm CV v  Khoe cấp v  Nói tiếng Anh lẫn tiếng Việt v  Yêu cầu đòi hỏi cơng ty Slide 8/16/17 ACCOUNTANTS ADD VALUE v  Cung cấp thơng tin phân tích: v  “Trước” v  “Trong” v  “Bên trong” v  “Sau” v  “Bên ngoài” v  “Đảm bảo độc lập” Slide Phát triển nghề nghiệp Các kỹ cần thiết Senior Internee Partner NHIỆM VỤ Manager Staff Company Logo 8/16/17 Một công việc cụ thể Kỹ sử dụng máy tính Trình bày giấy tờ làm việc Quản lý thời gian khối lượng lớn Ghi chép lại kết Tích cực học hỏi Soát xét chứng từ Cẩn thận với giấy tờ khách hàng Copy chứng từ XÉT ĐỐN CHUN MƠN Slide 10 8/16/17 KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH WISDOM KNOWLEDGE INFORMATION DATA KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH 8/16/17 PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CFO/ CEO Nhà đầu tư tài Quản trị rủi ro Ngân hàng Kiểm toán Kiểm soát nội Kiểm toán nội Nhà phân tích Slide 13 HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN Bằng sau đại học Chứng KTV VN Chứng nghề nghiệp quốc tế Slide 14 8/16/17 AFA Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 22002555 Hotline: 094.238.6611 E-mail: tuvan1@afa.edu.vn tuvan2@afa.edu.vn Website: www.afa.edu.vn www.afa.edu.vn ... ro Ngân hàng Kiểm toán Kiểm soát nội Kiểm toán nội Nhà phân tích Slide 13 HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN Bằng sau đại học Chứng KTV VN Chứng nghề nghiệp quốc tế Slide 14 8/16/17 AFA Hà Nội: Tầng... 3, Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 22002555 Hotline: 094.238.6611 E-mail: tuvan1 @afa. edu.vn tuvan2 @afa. edu.vn Website: www .afa. edu.vn www .afa. edu.vn ... tế §  Chăm §  Biết vị trí, vai trò trách nhiệm nhóm Thể cam kết nghề nghiệp lâu dài §  Tại làm kiểm tốn? Một cách thật lòng §  Tại chọn cơng ty? Một cách thật lòng §  Cơng ty phù hợp để gắn bó
- Xem thêm -

Xem thêm: ProTalk AFA TRỞ THÀNH KIỂM TOÁN VIÊN GIỎI aug 2017 , ProTalk AFA TRỞ THÀNH KIỂM TOÁN VIÊN GIỎI aug 2017