Giáo án hđ TN sáng tạo lớp 4

63 37 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:40

Tiết 1: Trải nghiệm sáng tạo: BÀI 1: AN BUM KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI A Mục tiêu : - HS xây dựng an-bum kỉ niệm đáng nhớ thân - Rèn kĩ tự giới thiệu kỉ niệm đáng nhớ trình bày an-bum - Em biết tiếp thu điều người khác nhận xét để tự hoàn thiện thân B Chuẩn bị: - Phiếu học tập - SGK, bút C Các hoạt động dạy học : I.Phần khởi động ( 5’) - Cho HS hát Hát - Giới thiệu môn học - HS ý nghe - Giới thiệu ( t ) II.Phần phát triển (27’ ) Nhớ lại kỉ niệm em - GV yêu cầu học sinh xem lại - Học sinh xem lại sản phẩm sản phẩm lưu giữ lưu giữ + Các sản phẩm hội họa + Những thơ, văn + Những ảnh chụp - HS điều khiển chia sẻ mục tiêu - Y/c HS chọn lọc sản phẩm ấn - HS chọn lọc sản phẩm ấn tượng với thân gắn với tượng với thân gắn với kỉ niệm em kỉ niệm em + Chọn số văn, thơ + Chọn số tranh - Yêu cầu HS nhớ viết lại kỉ niệm - HS nhớ viết lại kỉ niệm mình với đến sản phẩm ấn với đến sản phẩm ấn tượng tượng Bảo quản, lưu giữ sản phẩm - Yêu cầu HS ghi lại cách bảo quản - HS ghi lại cách bảo quản phù hợp phù hợp với sản phẩm: ảnh chụp, với sản phẩm: ảnh chụp, thơ thơ chép tay, tranh vẽ chép tay, tranh vẽ + ảnh chụp: cât vào an- bum + Bài thơ chép tay: cất lên giá sách + Tranh vẽ: treo lên tường - Y/c HS thực cách bảo quản sản - HS thực cách bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện phẩm phù hợp với điều kiện cho sản phẩm lưu giữ lâu cho sản phẩm lưu giữ lâu bền đẹp bền đẹp III.Phần kết thúc (3’) - Gọi HS lên chia sẻ cách bảo quản, lưu giữ sản phẩm để bền, đẹp - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung Nhận xét học - HS lên chia sẻ cách bảo quản, lưu giữ sản phẩm để bền, đẹp - Chú ý lắng nghe Trải nghiệm sáng tạo: BÀI 1: AN BUM KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI (tiết 2) A Mục tiêu : - HS xây dựng, bảo quản, lưu giữ an-bum kỉ niệm đáng nhớ thân - Rèn kĩ bảo quản lưu giữ kỉ niệm đáng nhớ trình bày an-bum - Em biết tiếp thu điều người khác nhận xét để tự hoàn thiện thân B Chuẩn bị - GV: Sưu tầm ảnh, thơ - HS: SGK, bút, thơ văn, ảnh, giấy mầu, kéo, keo C Các hoạt động dạy học : I.Phần khởi động ( 5’) - Cho HS hát Hát - Giới thiệu môn học - HS ý nghe - GTB lời ghi đầu lên - HS lắng nghe ghi đầu vào bảng II.Phần phát triển (27’ ) Bảo quản, lưu giữ sản phẩm Mục tiêu : HS biết cách bảo quản lưu giữ sản phẩm thân - GV cho HS quan sát anh thơ, - HS quan sát anh thơ, văn văn GV sưu tầm GV sưu tầm - GV giải thích: Để giữ gìn - HS nghe GV giảng ảnh hay thơ ỏ kỉ niệm khác muốn xem lại kỉ niện buồn hay vui cần lưu giữ bảo quản, người có cách bảo quản khác - Yêu cầu HS ghi lại cách bảo quản - HS ghi lại cách bảo quản phù hợp phù hợp với sản phẩm: ảnh chụp, với sản phẩm: ảnh chụp, bài thơ chép tay, tranh vẽ thơ chép tay, tranh vẽ + ảnh chụp: ép Plastic cất vào anbum để nơi khô, + Bài thơ chép tay: cất lên giá sách + Tranh vẽ: treo lên tường, cất lên giá sách, để nơi khô - Y/c HS thực cách bảo quản sản - HS thực cách bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện phẩm phù hợp với điều kiện cho sản phẩm lưu giữ cho sản phẩm lưu lâu bền đẹp giữ lâu bền đẹp Làm an - bum kỉ niệm em Mục tiêu : HS Làm đượccuốn an bum giới thiệu kỉ niệm đáng nhớ em - Cho HS đọc thành tiếng cách - 1HS đọc thành tiếng cách thực thực SGK tranh SGK tranh lớp nghe - Cho lớp đọc thầm lại cá nhân bước - Lớp đọc thầm lại cá nhân cách thực làm an - bum bước cách thực làm an - GVHD HS cách thực theo - bum bước SGK - HS cách thực theo bước + B1: Lựa chọn sản phẩm kỉ SGK niệm mà em muốn đưa vào - an bum + HS lựa chọn sản phẩm kỉ + B2: Tranh trí bìa đầu bìa cuối niệm mà em muốn đưa vào - an an -bum bum + B3: Sắp sếp sản phẩm kỉ niệm + HS dùng giấy mầu, keo, kéo để trí theo trật tự mà em muốn vào bìa đầu bìa cuối an -bum trang đánh số thứ tự vào cuối + HS tụ sếp sản phẩm kỉ trang niệm theo trật tự mà em muốn vào trang Đánh số thứ tự vào cuối + B4: Bổ sung lời giới thiệu em muốn trang + B5: Đồng bìa trang ruột + HS bổ sung lời giới thiệu em thành an bum muốn + B5: Em viết tên an - bum tên + HS tự đóng bìa trang ruột vào bìa ngồi an - bum thành an bum III.Phần kết thúc (3’) + HS viết tên an - bum tên - Gọi HS lên chia sẻ cách bảo quản, vào bìa ngồi an - bum lưu giữ sản phẩm để bền, đẹp - Chú ý lắng nghe - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tiết 3: Trải nghiệm sáng tạo: BÀI 1: AN BUM KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI (tiết 3) A Mục tiêu : - HS xây dựng, bảo quản, lưu giữ an-bum kỉ niệm đáng nhớ thân, giới thiệu sản phẩm có an-bum - Rèn kĩ bảo quản lưu giữ kỉ niệm đáng nhớ mình, cách trình bày sản phẩm có an-bum - Em biết tiếp thu điều người khác nhận xét để tự hồn thiện thân B Chuẩn bị: - GV: Sưu tầm ảnh, thơ - HS: SGK, bút, thơ văn, ảnh, giấy mầu, kéo, keo C Các hoạt động dạy - học : I.Phần khởi động ( 5’) - Cho HS hát Hát - Em giới thiệu số sản phẩm - 1HS giới thiệu sản phẩm có có an-bum an-bum VD: tranh vẽ, ảnh, thơ chép - GTB lời ghi đầu lên tay bảng - HS lắng nghe ghi đầu vào II.Phần phát triển (27’ ) Giới thiệu sản phẩm Mục tiêu : Giới thiệu sản phẩm có an-bum - Cho HS đọc mục tiêu mục sách trang - HS đọc mục tiêu mục + Mục tiêu cần đạt gì? sách trang + HS trả lời: Mục tiêu cần đạt là: giới thiệu sản a) Viết lời giới thiệu phẩm có an bum - Cho học sinh đọc yêu cầu phần - 2Học sinh nối tiếp đọc yêu cầu phần - Yêu cầu phần phải - HSTL: Yêu cầu phần chúng làm gì? ta phải viết lời giới thiệu " An bum kỉ niệm '' cho người thân bạn bè - Y/c HS viết lời giới thiệu "An - - HS viết lời giới thiệu "An - bum bum kỉ niệm tôi" cho người thân kỉ niệm tôi" cho người thân bạn bạn bè theo ý sau: bè theo ý sau: + Những sản phẩm em giới thiệu + Những sản phẩm em giới an-bum thiệu an-bum + Điều em ấn tượng/ thích thú + Điều em ấn tượng/ thích thú sản phẩm an-bum; sản phẩm an-bum tranh vẽ + Lí em muốn giới thiệu + Lí em muốn giới thiệu sản phẩm với người sản phẩm với người em muốn chia sẻ kỉ miện em người biết + Cảm xúc em nhắc lại + Cảm xúc em nhắc lại kỉ niệm gắn với sản phẩm kỉ niệm gắn với sản an-bum phẩm an-bum VD: Đây an-bum gồm tranh tôi cât giữ cẩn thận Tơi thích tranh tơi vẽ ngày khai giảng hơm tơi vui b) Tập giới thiệu hạnh phúc - Gọi hs nêu yêu cầu phần - GV hướng dẫn cách giới thiệu trước - Học sinh nêu yêu cầu gương: Cố gắng tập nói to, rõ ràng, truyền cảm, kết hợp với việc miêu tả - Chú ý lắng nghe hành động vừa lật an bum, vào sản phẩm, vừa nói vừa giới thiệu - Gọi học sinh lên bảng giới thiệu - 2-3 học sinh giới thiệu - Hs nhận xét bạn - GV nhận xét, khen ngợi III.Phần kết thúc (3’) - Y/c HS tự giới thiệu trước gương nhà - HS tự giới thiệu trước gương - Dặn HS nhà đọc lại xem nhà nội dung - Nhận xét học Tiết 4: Trải nghiệm sáng tạo: BÀI 1: AN-BUM KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI (tiết 4) A Mục tiêu : - HS tự đánh giá điều em học từ việc làm an-bum kỉ niệm đáng nhớ thân để hoàn thiện thân - Rèn kĩ cách đánh giá giữ gìn kỉ niệm để hồn thiện thân - HS có ý thức rền luyện để hoàn thiện thân B Chuẩn bị: - GV: Phieeud tâp SGK hoạt động - HS: SGK, bút, thơ văn, ảnh, giấy mầu, kéo, keo C Các hoạt động dạy - học : I.Phần khởi động ( 5P) - Cho HS hát - HS hát - Em giới thiệu số sản phẩm - 1HS giới thiệu sản phẩm có có an-bum an-bum VD:tranh vẽ, ảnh, thơ chép - GTB lời ghi đầu lên bảng tay II.Phần phát triển (27P ) - HS lắng nghe, ghi đầu vào Hoạt động 1: Giới thiệu sản phẩm * Mục tiêu : Giới thiệu sản phẩm có an-bum - Y/c HS viết lời giới thiệu "An - bum kỉ niệm tôi" cho người thân bạn bè - HS viết lời giới thiệu "An - bum theo ý sau: kỉ niệm tôi" cho người thân + Những sản phẩm em giới thiệu bạn bè theo ý sau: an-bum + Những sản phẩm em giới + Điều em ấn tượng/ thích thú thiệu an-bum sản phẩm an-bum; + Điều em ấn tượng/ thích thú sản phẩm an-bum + Lí em muốn giới thiệu sản tranh vẽ phẩm với người + Lí em muốn giới thiệu sản phẩm với người em muốn chia sẻ kỉ miện + Cảm xúc em nhắc lại em người biết kỉ niệm gắn với sản phẩm + Cảm xúc em nhắc lại an-bum kỉ niệm gắn với sản phẩm an-bum Đây an-bum gồm tranh tôi cât giữ cẩn thận Tơi thích Hoạt động 2: Em học gì? tranh tơi vẽ ngày khai * Mục tiêu: Tự đánh giá nhũng giảng hơm tơi vui điều em học từ việc làm an-bum kỉ hạnh phúc niệm, từ có ý thức rèn luyện để hồn thiện thân - Gọi HS đọc mục tiêu HĐ SGK trang + Mục tiêu yêu cầu em phải làm gì? - HS đọc mục tiêu HĐ SGK trang + Mục tiêu yêu cầu tự đánh giá điều em học từ việc làm - Gọi HS đọc yêu càu BT an-bum kỉ niệm, từ có ý thức - Hỏi: tập yêu cầu em phải làm rèn luyện để hồn thiện thân gì? - 2HS nối tiếp đọc YC BT GV phát hiếu cho HS thảo luận theo - Bài tập yêu cầu chúng em phải nhóm trao đổi làm vào làm đánh dấu X vào cột phù hợp phiếu phút với ý kiến em - HS nhận phiếu thảo luận theo nhóm trao đổi làm vào phiếu phút Ý kiến em T Điều em học T Đúng Không rõ Chưa Em biết ý nghĩa kỉ niệm X Em biết cách bảo quản, lưu giữ X sản phẩm kỉ niệm thân Em làm an-bum giới X thiệu kỉ niệm đáng nhớ em Em cảm thấy vui sướng X làm sản phẩm Em biết cách giới thiệu sản phẩm X an-bum kỉ niệm em Em biết cách lắng nghe người X khác nói Em bắt đầu biết cách làm cho X người ý lắng nghe Em mong muốn khám phá thêm cảm xúc thân nhớ kỉ X niệm Em biết trân trọng giữ gìn kỉ X niệm 10 Em thấy lớn nhìn lại X kỉ niệm III.Phần kết thúc (3P) - Y/c HS tự giới thiệu trước gương nhà - Lắng nghe - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tiết Trải nghiệm sáng tạo: BÀI 2: ĐÔI BÀN TAY YÊU THƯƠNG A Mục tiêu : - HS biết hành động yêu thương từ đôi bàn tay bạn bè, ba, mẹ người - Cảm nhận tình yêu thương bạn bè, ba, mẹ người từ đôi bàn tay - Em biết tiếp nhận tình cảm từ đơi bàn tay người trao cho em B Chuẩn bị: - Tranh ảnh việc làm từ đơi bàn tay thể tình u thương - SGK, bút C Các hoạt động dạy học : I.Phần khởi động ( 5’) - Cho HS hát - Các em vừa hát gì? - Hai bàn tay em làm việc gì? - Vậy từ hai bàn tay ba, mẹ, bạn em đón nhận qua hành động nào? Hôm cô em tìm hiểu nhé! II.Phần phát triển (27’ ) Tìm hiểu hành động yêu thương từ đôi bàn tay bố , mẹ, người thân Em kể việc làm mà đôi bàn tay bố mẹ, người thân, bạn làm - GV nhaanj xét tuyên dương Chia lớp nhóm GV yêu cầu học sinh Dán tranh thể hành động yêu thương từ đôi bàn tay bố, mẹ, người thân - GV quan sát giúp nhóm vụng - YC HS trình bày nội dung tranh -GV nhận xét tuyên dương - Em thích hành động đôi bàn tay nhất? * GD HS biết trân trọng Hành động yêu thương từ đôi bàn tay Hát : Hai bàn tay - Hai bàn tay em - Múa cho mẹ xem - Tùy HS kể - VD: Mẹ bế em bé - Mẹ trải tóc cho em …… - Nhận xét - Nhóm HS Dán tranh thể hành động yêu thương từ đôi bàn tay bố, mẹ, người thân - Đại diện HS trình bày VD: Đôi bàn tay mẹ ôm ấp em - Bàn tay mẹ trải tóc cho em - Bàn tay bố vuốt nhẹ mái tóc em - HS nhận xét - Tùy HS trả lời - EM sung sướng - Em hạnh phcs…… - HS ghi lại cảm xúc - HS trình bày bố mẹ Viết cảm xúc em bàn tay bố mẹ hay người thân chăm sóc - Khi bố mẹ chăm sóc, em có cảm xúc gì? - u cầu HS ghi lại cảm xúc - GV theo dõi giúp hs - Gọi HS trình bày - GV nhận xét tuyên dương - Nhận xét - Chú ý lắng nghe III.Phần kết thúc (3’) - Gọi HS lên chia sẻ cách bảo quản, lưu giữ ảnh để bền, đẹp - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung Nhận xét học Tiết Trải nghiệm sáng tạo: BÀI 2: ĐÔI BÀN TAY YÊU THƯƠNG(tiết 2) A Mục tiêu : - HS Biết đôi bàn tay em làm điều tốtđẹp nên làm điều gì? - Nhận biết việc làm tốt đẹp từ đôi bàn tay em làm việc làm - Em biết thể việc làm tốt đẹp từ đôi bàn tay em gia đình, bạn bè, người thân B Chuẩn bị - GV: Sưu tầm ảnh, thơ - HS: SGK, bút, thơ văn, ảnh, giấy mầu, kéo, keo C Các hoạt động dạy học : I.Phần khởi động ( 5’) - Cho HS hát Hát - Giới thiệu môn học - HS ý nghe - GTB lời ghi đầu - HS lắng nghe ghi đầu lên bảng vào II.Phần phát triển (27’ ) HĐ1 Tìm hiểu việc làm tốt từ đơi bàn tay bạn Mục tiêu : Em biết đôi bàn tay em làm điều tốt đẹp nên làm điều gì? - GV cho HS quan sát tranh trang 15 SGK - Đọc yc Bài - Bài YC làm gì? - HS quan sát tranh - HSđọc - Quan sát viết cụm từ hành động bạn đánh dấu tranh - HS nghe GV giảng - HS làm phiếu tập - Tranh 1: vỗ tay khen bạn - GV làm mẫu tranh đánh đàn giỏi - Tổ chức cho HS làm phiếu 2: Ôm bạn an uirkhi tập bạn buồn - Theo dõi giúp đỡ HS 3: Nâng em dậy em ngã - Tranh 4: Tay cầm khăn lau mặt cho bạn bạn xe bị ngã - YC HS nói cụm từ theo việc Tranh 5: Vẽ tranh làm tranh Tranh 6: Đấm lung cho mẹ - GV nhận xét - HS trình bày * GDHS nhận biết việc làm tốt từ đơi bàn tay bạn từ biết cách làm tốt từ đơi bàn tay - HĐ 2: Việc làm tốt đẹp từ đôi bàn tay em Mục tiêu : HS Làm việc làm tốt đẹp từ đôi bàn tay em - VD: Bế em, đưa võng cho - GV Hỏi : Đôi bàn tay em em em ngủ, làm điều tốt - Nhóm HS kể cho đẹp ? nghe việc làm tốt đẹp - Chia lớp nhóm YC HS từ đơi bàn tay em viết - Hãy viết việc làm vào đôi bàn tay vào bảng nhóm ( Bảng nhóm vẽ sẵn đơi bàn - HS trình bày trước lớp tay) - Nhận xét - Theo dõi giúp HS - Tổ chức trình bày trước lớp - GV nhận xét tuyên dương * GD HS cần làm việc tốt - Đọc YC - YC làm ? - HS nhận vai me, - Cho HS thảo luận cặp đôi thảo luận trò chuyện với nhận vai nói chuyện - GV theo dõi giúp HS - Đại diện HS trình bày - Nhận xét - GV nhận xét, khen ngợi GD HS yêu quý tôn trọng người giao tiếp với III.Phần kết thúc (3’) - Về nhà nói với cha mẹ anh chị để chợ - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tiết 24: Trải nghiệm sáng tạo BÀI : ĐI CHỢ CÙNG MẸ ( TIẾT 2) A Mục tiêu : - HS biết cách lên thực đơn đủ chất dinh dưỡng phù hợp tiêu cho bữa cơm gia đình - Lên thực đơn đủ chất dinh dưỡng phù hợp tiêu cho bữa cơm gia đình ngày -Yêu thương quý mến người - GV : Thực đơn đám cưới ( 14 - HS: SGK C Các hoạt động dạy - học : I.Phần khởi động ( 5’) - GV cho HS trả lời câu hỏi sau - Em lên thực đơn cho bữa ăn gia đình chưa? - Phát cho HS thực đơn đám cưới - Em có cảm xúc xem thực đơn này? - Nếu lên thực đơn cho bữa cơm gia đình ngày.Bài học hơm giúp em biết cách lên thực đơn cho bữa cơm gia đình ngày - ghi đầu lên bảng II.Phần phát triển (27’ ) Hoạt động 2: Lên thực đơn mẹ Mục tiêu : HS biết cách lên thực đơn đủ chất dinh dưỡng phù hợp tiêu cho bữa cơm gia đình - Lớp quan sát - Tùy HS trả lời - HS đọc quan sát - Tùy HS trả lời - HS lắng nghe ghi đầu vào - HS đọc mục tiêu mục sách trang 58 - Gọi HS đọc mục tiêu - Mục tiêu phần ? - HS trả lời: Mục tiêu cần đạt là: HS biết cách lên thực đơn đủ chất dinh dưỡng phù hợp tiêu cho bữa cơm gia đình Bài - Cho đọc YC - YC làm ? - hs đọc YC - Đọc lại SGK khoa học lớp tìm hiểu cân đối dinh dưỡng cho bữa ăn ngày -Cho HS thảo luận nhóm – trả lời câu - HS thảo luận nhóm – trả lời câu hỏi hỏi - Ăn hạn chế muối, ăn đường, - Tìm thức ăn : Ăn hạn chế, ít, có mức độ, vừa phải, ăn đủ - Đại diện HS trình bày - GV nhận xét - Nhận xét - HS đọc YC - Bài - Em xây dựng thực đơn cân đối dinh - Cho đọc YC dưỡng bữa cơm ngày cho - YC làm ? gia đình cách : Tự ghi loại thực - Cho HS TL cặp đôi xây dựng thực đơn phẩm quan sát thực phẩm SGK cân đối dinh dưỡng bữa cơm - HS cặp đôi xây dựng thực đơn cân đối ngày cho gia đình dinh dưỡng bữa cơm ngày cho gia đình - Đại diện HS trình bày - Nhận xét - GV nhận xét - Bài - Đọc YC - YC làm ? - GV theo dõi giúp HS - HS đọc YC - Em trò chuyện với mẹ để hoàn thiện thực đơn - HS nhận vai me, thảo luận trò chuyện với - Đại diện HS trình bày - Nhận xét - GV nhận xét, khen ngợi GD HS yêu quý tôn trọng người giao tiếp với III.Phần kết thúc (3’) - Về nhà nói với cha mẹ anh chị thực đơn xây dựng lớp lắng nghe ý kiến mẹ - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tiết 25: Trải nghiệm sáng tạo BÀI : ĐI CHỢ CÙNG MẸ ( TIẾT 3) A Mục tiêu : - HS biết linh hoạt lựa chon thực hẩm tươi, ngon phù hợp với số tiền có, biết kiềm chế nhu cầu chưa phù hợp với điều kiện - Linh hoạt lựa chon thực hẩm tươi, ngon phù hợp với số tiền có, biết kiềm chế nhu cầu chưa phù hợp với điều kiện -Yêu thương quý mến người - GV : tranh rau, - HS: SGK C Các hoạt động dạy - học : I.Phần khởi động ( 5’) - GV cho HS trả lời câu hỏi sau - Lớp quan sát - Em lựa chọn thức ăn phù hợp - Tùy HS trả lời với số tiền em chưa? - HS đọc quan sát - Nếu không lựa chọn thức ăn phù - Tùy HS trả lời hợp với số tiền em.Bài học hôm giúp em biết lựa chọn thức ăn phù hợp với số tiền em - ghi đầu lên bảng II.Phần phát triển (27’ ) Hoạt động 3: Tập chợ mẹ - HS lắng nghe ghi đầu vào Mục tiêu : HS biết linh hoạt lựa chon thực hẩm tươi, ngon phù hợp với số tiền có, biết kiềm chế nhu cầu chưa phù hợp với điều kiện - HS đọc mục tiêu mục sách - Gọi HS đọc mục tiêu trang 58 - Mục tiêu phần ? - HS trả lời: Mục tiêu cần đạt là: HS biết linh hoạt lựa chon thực hẩm tươi, ngon phù hợp với số tiền có, biết kiềm chế nhu cầu chưa phù hợp với điều kiện Bài - hs đọc YC - Cho đọc YC - Em có 50.000 đồng Hãy chọn thức ăn - YC làm ? cho người ăn bữa ( người lơn, trẻ em) - HS thảo luận nhóm – chợ theo -Cho HS thảo luận nhóm – trả lời câu thức ăn hỏi - Mua bí xanh 0,5 kg : 000 đồng, miếng đậu phụ 15 000 đồng thịt, 0,5 kg cam - Gv theo dõi giúp nhóm chậm tiến - Đại diện HS trình bày - GV nhận xét - Nhận xét - Bài - Cho đọc YC - HS đọc YC - YC làm ? - Phân tích kết chợ - Cho HS TL cặp đôi trả lời câu hỏi - HS TL cặp đôi trả lời câu hỏi tập tập SGK SGK - Em thừa tiền - Thực phẩm em mua cân dinh dưỡng - Đóng vai trao đổi với mẹ thực phẩm mua - Đại diện HS trình bày - GV nhận xét - Nhận xét - Bài - Đọc YC - HS đọc YC - YC làm ? - Xử lí tình huống, phán đốn kết - Cho HS xử lí tình huống, phán đốn kết - Đại diện HS trình bày - Nhận xét - GV theo dõi giúp HS - GV nhận xét, khen ngợi GD HS Luôn giữ gìn chọn thức ăn tươi III.Phần kết thúc (3’) - Về nhà nói với cha mẹ anh chị lựa chon thực hẩm tươi, ngon phù hợp với số tiền có, biết kiềm chế nhu cầu chưa phù hợp với điều kiện - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tiết 26: Trải nghiệm sáng tạo BÀI : ĐI CHỢ CÙNG MẸ ( TIẾT 4) A Mục tiêu : - HS biết vấn đề ảnh hưởng đến định người nội trợ, biết thể cảm xúc suy nghĩ cơng việc nội trợ -Hiểu vấn đề ảnh hưởng đến định người nội trợ, biết thể cảm xúc suy nghĩ cơng việc nội trợ -Yêu thương quý mến người - GV : tranh rau, - HS: SGK C Các hoạt động dạy – học : I.Phần khởi động ( 5’) - GV cho HS trả lời câu hỏi sau - Lớp quan sát - Em thể cảm xúc suy - Tùy HS trả lời nghĩ cơng việc nội trợ? - HS đọc quan sát - Nếu cảm xúc - Tùy HS trả lời suy nghĩ cơng việc nội trợ.Bài học hôm giúp em biết lựa chọn thức ăn phù hợp với số tiền em - ghi đầu lên bảng II.Phần phát triển (27’ ) Hoạt động : Tập chợ mẹ - HS lắng nghe ghi đầu vào Mục tiêu : HS biết vấn đề ảnh hưởng đến định người nội trợ, biết thể cảm xúc suy nghĩ công việc nội trợ - Gọi HS đọc mục tiêu - HS đọc mục tiêu mục sách - Mục tiêu phần ? trang 58 - HS trả lời: Mục tiêu cần đạt là: HS biết vấn đề ảnh hưởng đến định người nội trợ, biết thể cảm xúc suy nghĩ công việc nội trợ Bài - Cho đọc YC - YC làm ? - hs đọc YC - Em chợ mẹ nhớ thực nhiệm vụ 1, 2, -Cho HS thảo luận nhóm – trả lời câu - HS thảo luận nhóm – chợ theo hỏi thức ăn - Gv theo dõi giúp nhóm chậm tiến - Tùy HS mua - GV nhận xét - Đại diện HS trình bày GD HS ln mua thức ăn phù hợp với túi - Nhận xét tiền phải đủ dinh dưỡng - Bài - Cho đọc YC - YC làm ? - Cho HS TL cặp đôi trả lời câu hỏi - HS đọc YC tập SGK - HS trả lời câu hỏi tập SGK T Thường ngày chợ Lựa T mẹ nghĩ chọn em Số tiền chi cho bữa x ăn Đồ chơi mua cho em bé x Thức ăn hợp vị x Của thành viên gia đình Ba ăn cho bữa x Chợ có ngon mua Sự thay đổi ăn cho x bữa Khẩu vị thân mẹ Gia vị bột x nhà hay hết - Nhận xét GD HS Yêu thương giúp đỡ mẹ - Bài - Đọc YC - YC làm ? - HS TL TL - GV theo dõi giúp HS - GV nhận xét, khen ngợi Bài - Gọi HS đọc YC - Đại diện HS trình bày - Nhận xét - HS đọc YC - Theo em công việc nội trợ mẹ dàng khơng ? - Cơng việc nội trợ mẹ dễ dàng Vì người gia đình thích ăn ăn mẹ - Đại diện HS trình bày - Nhận xét - HS đọc YC - HS tự viết vào vỏ việc giúp mẹ - HS tự viết vào vỏ việc giúp mẹ - Nhặt rau mẹ - Rửa chén cho mẹ - Dọn thức ăn mẹ - GV nhận xét, khen ngợi - Đại diện HS trình bày GD HS ln giúp đỡ mẹ ngày - Nhận xét III.Phần kết thúc (3’) - Về nhà nói với cha mẹ anh chị suy nghĩ em chợ mẹ - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tiết 27: Trải nghiệm sáng tạo BÀI : ĐI CHỢ CÙNG MẸ ( TIẾT 5) A Mục tiêu : - HS biết tự đánh giá cảm nhận việc làm sau chợ mẹ - Tự đánh giá cảm nhận việc làm sau chợ mẹ -Yêu thương quý mến người - GV : Phiếu học tập - HS: SGK C Các hoạt động dạy – học : I.Phần khởi động ( 5’) - GV cho HS trả lời câu hỏi sau - Em cảm nhận làm sau chợ - Tùy HS trả lời mẹ?.Bài học hôm giúp em biết lựa chọn thức ăn phù hợp với số tiền em - ghi đầu lên bảng - HS lắng nghe ghi đầu vào II.Phần phát triển (27’ ) Hoạt động : Em học ? Mục tiêu : HS biết tự đánh giá cảm nhận việc làm sau chợ mẹ - HS đọc mục tiêu mục sách - Gọi HS đọc mục tiêu trang 58 - Mục tiêu phần ? - HS trả lời: Mục tiêu cần đạt là: HS biết tự đánh giá cảm nhận việc làm sau chợ mẹ Bài - Cho đọc YC - hs đọc YC - YC làm ? - Em đọc bảng nội dung sau đánh - Phát phiếu cho HS thảo luận nhóm – dấu x vào cột phù hợp với ý kiến em trả lời câu hỏi - Đại diện HS trình bày - GV nhận xét, khen ngợi - Nhận xét GD HS giúp đỡ mẹ ngày III.Phần kết thúc (3’) -1 - Về nhà nói với cha mẹ anh chị suy - Nhận xét nghĩ em chợ mẹ - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tiết 28: Trải nghiệm sáng tạo BÀI : NGHỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ EM ( TIẾT 1) A Mục tiêu : - HS nêu tên sản phẩm nghề truyền thống địa phương -Nêu tên sản phẩm nghề truyền thống địa phương - Tự hào nghề truyền thống địa phương em - GV : Phiếu học tập - HS: SGK C Các hoạt động dạy – học : I.Phần khởi động ( 5’) - GV cho HS trả lời câu hỏi sau - Ở địa phương em có nghề truyền thống - Tùy HS trả lời nào?.Bài học hôm giúp em biết nghề truyền thống địa phương em - ghi đầu lên bảng II.Phần phát triển (27’ ) - HS lắng nghe ghi đầu vào Hoạt động : Khảo sát veefnhuwngx nghề truyền thống địa phương em ? Mục tiêu : HS nêu tên sản phẩm nghề truyền thống địa phương - HS đọc mục tiêu mục sách - Gọi HS đọc mục tiêu trang 58 - Mục tiêu phần ? - HS trả lời: Mục tiêu cần đạt là: HS nêu tên sản phẩm nghề truyền thống địa phương Bài - Cho đọc YC - YC làm ? - Phát phiếu cho HS thảo luận nhóm – trả lời câu hỏi - GV nhận xét, khen ngợi GD HS Tự hào nghề truyền thống quê hương em - hs đọc YC - Em đọc sách báo, hỏi bố mẹ, anh chị, người thân nghề truyền thống địa phương em hoàn thành bảng sau : TT Tên nghề, địa Sản phẩm phương nghề Dệt hàng thổ cẩm, Hàng thổ cẩm Đan lát, Dân tộc S Gùi, tiêng Gốm sứ bát tràng Bát, ấm chén Chiếu cói Kim Sơn Chiếu,, mành Đơng Kì Bắc Ninh Tủ, bàn ghế làm đồ gỗ - Đại diện HS trình bày - Nhận xét - HS lắng nghe thực III.Phần kết thúc (3’) - Về nhà nói với cha mẹ anh chị nghề truyền thống quê hương em - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tiết 29: Trải nghiệm sáng tạo BÀI : NGHỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ EM ( TIẾT 2) A Mục tiêu : - HS biết số thông tin nghề truyền thống địa phương - HS biết số thông tin nghề truyền thống địa phương - Tự hào nghề truyền thống địa phương em - GV : Phiếu học tập - HS: SGK C Các hoạt động dạy – học : I.Phần khởi động ( 5’) - GV cho HS trả lời câu hỏi sau - Ở địa phương em có nghề truyền thống - Tùy HS trả lời nào?.Bài học hôm giúp em biết nghề truyền thống địa phương em - ghi đầu lên bảng II.Phần phát triển (27’ ) - HS lắng nghe ghi đầu vào Hoạt động : Khảo sát nghề truyền thống địa phương em ? Mục tiêu : HS biết số thông tin nghề truyền thống địa phương - HS đọc mục tiêu mục sách trang 58 - Gọi HS đọc mục tiêu - HS trả lời: Mục tiêu cần - Mục tiêu phần ? đạt là: HS biết số thông tin nghề truyền thống địa Bài phương - Cho đọc YC - hs đọc YC - YC làm ? - Em đọc đoạn đối thoại Bin - Cho hs đọc trả lời câu hỏi sau Bơng - Đoạn đối thoại nói nghề truyên thống - hs đọc TL câu hỏi đâu ? - Đoạn đối thoại nói nghề truyên thống - Sản phẩm nghề ? lụa Vạn Phúc Hà Đơng - Sản phẩm bán thiêu thụ - Vải lụa làm sợi tơ tằm nơi ? - Sản phẩm bán nước suất nước - GV nhận xét, khen ngợi - Đại diện HS trình bày GD HS Tự hào nghề truyền thống - Nhận xét quê hương em Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - Bài YC ? - Em đọc sách báo hỏi bố mẹ, người thân - GV phát phiếu học tập YC HS giới thiệu tìm kiếm intternet thơng tin nghề theo mẫu sau nghề truyền thống địa phương - Theo dõi giúp HS hoàn thành sơ đồ tư giới thiệu nghề theo mẫu sau - GV nhận xét GD HS Tự hào nghề truyền thống quê em Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - Bài yêu cầu làm ? - Cho HS TL cặp đơi nói cảm xúc sau tìm hiểu nghề truyền thống - Theo dõi giúp HS - Tùy HS làm - Nhận xét - HS đọc yêu cầu - Nêu cảm xúc sau tìm hiểu nghề truyền thống - Cặp đơi nói cảm xúc sau tìm hiểu nghề truyền thống -Đại diện HS trình bày - Nhận xét - Nhận xét III.Phần kết thúc (3’) - Về nhà nói với cha mẹ anh chị nghề - HS lắng nghe thực truyền thống quê hương em - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tiết 30: Trải nghiệm sáng tạo BÀI : NGHỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ EM ( TIẾT 3) A Mục tiêu : - HS biết cách để bảo tồn phát triển nghề truyền thống địa phương em - HS biết bảo tồn phát triển nghề truyền thống địa phương em - Tự hào nghề truyền thống địa phương em - GV : Phiếu học tập - HS: SGK C Các hoạt động dạy – học : I.Phần khởi động ( 5’) - GV cho HS trả lời câu hỏi sau - Ở địa phương em có nghề truyền thống - Tùy HS trả lời nào?.Bài học hôm giúp em biết nghề truyền thống địa phương em - ghi đầu lên bảng II.Phần phát triển (27’ ) - HS lắng nghe ghi đầu vào Hoạt động : Bảo tồn phát triển nghề truyền thống địa phương em Mục tiêu : HS biết cách để bảo tồn phát triển nghề truyền thống địa phương em - HS đọc mục tiêu mục sách - Gọi HS đọc mục tiêu trang 71 - Mục tiêu phần ? - HS trả lời: Mục tiêu cần đạt là: HS biết cách để bảo tồn phát Bài triển nghề truyền thống địa phương em - Cho đọc YC - hs đọc YC - YC làm ? - Em tìm hiểu từ thực tế thông qua người thân, tài liệu, Internet để biết thực trạng việc bảo tồn phát thiển nghề truyền thống địa phương em Đánh dấu x vào ô phù hợp với ý kiến em bảng sau - Cho hs đọc thảo luận để đánh dấu x - HS đọc thảo luận để đánh dấu x vào ô phù hợp với ý kiến em vào ô phù hợp với ý kiến em - Đại diện HS trình bày - Giáo viên theo dõi giúp đỡ HS - Nhận xét - GV nhận xét, khen ngợi GD HS Tự hào nghề truyền thống quê hương em Bài - hs đọc TL câu hỏi - Gọi HS đọc yêu cầu - Em có muốn nghề truyền thống địa - Bài YC ? phương em lưu giữ phát triển - Cho HS thảo luận nhóm TL câu hỏi khơng ? Tại ? - Theo dõi giúp HS - Em muốn nghề truyền thống địa phương em lưu giữ phát triển - Vì nghề truyền thống địa phương em lưu giữ phát triển nguồn thu nhập thêm sống ngày người dân - Đại diện HS trình bày - Nhận xét - GV nhận xét GD HS Tự hào nghề truyền thống quê em Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - Bài yêu cầu làm ? - Cho HS TL cặp đơi nói cảm xúc sau tìm hiểu nghề truyền thống - Theo dõi giúp HS - HS đọc yêu cầu - Nếu muốn lưu giữ phát triển nghề truyền thống địa phương mình, em cần làm ? Hãy suy nghĩ đề xuất ý tưởng - Tùy HS làm - Đại diện HS trình bày - Nhận xét - Nhận xét GD HS cố gắng học tập đểtiếp nối cha, anh xây dựng quê hương giàu đẹp III.Phần kết thúc (3’) - HS lắng nghe thực - Về nhà nói với cha mẹ anh chị nghề truyền thống quê hương em - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tiết 31: Trải nghiệm sáng tạo BÀI : NGHỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ EM ( TIẾT 4) A Mục tiêu : - HS biết thiết kế sản phẩm để tuyên truyền quảng bá cho nghề truyền địa phương tự đánh giá điều học sau tìm hiểu nghề truyền địa phương - HS thiết kế sản phẩm để tuyên truyền quảng bá cho nghề truyền địa phương tự đánh giá điều học sau tìm hiểu nghề truyền địa phương - Tự hào nghề truyền thống địa phương em - GV : Phiếu học tập - HS: SGK C Các hoạt động dạy – học : I.Phần khởi động ( 5’) - GV cho HS trả lời câu hỏi sau- Em có thiết kế sản phẩm để tuyên truyền - Tùy HS trả lời quảng bá cho nghề truyền địa phương tự đánh giá điều học sau tìm hiểu nghề truyền ? Bài học hôm giúp em thiết kế sản phẩm để - HS lắng nghe ghi đầu vào tuyên truyền quảng bá cho nghề truyền địa phương tự đánh giá điều học sau tìm hiểu nghề truyền địa phương - ghi đầu lên bảng II.Phần phát triển (27’ ) Hoạt động : Tuyên truyền quảng bá cho nghề truyền thống địa phương Mục tiêu : HS biết thiết kế sản phẩm để tuyên truyền quảng - HS đọc mục tiêu mục sách bá cho nghề truyền địa phương trang 72 - Gọi HS đọc mục tiêu - HS trả lời: Mục tiêu cần đạt là: - Mục tiêu phần ? thiết kế sản phẩm để tuyên truyền quảng bá cho nghề truyền địa phương - hs đọc YC Bài - Em lựa chọn hình - Cho đọc YC thức sau để làm sản phẩm - YC làm ? tuyên truyền quảng bá nghề thuyền thống địa phương mà em thích - Vẽ tranh - Em chọn hình hức ? - Sản phẩm đan lát gùi địa - Chọn sản phẩm ? phương em - HS vẽ tranh quảng bá cho địa phương em - Giáo viên theo dõi giúp đỡ HS - Đại diện HS trình bày - GV nhận xét, khen ngợi - Nhận xét GD HS Tự hào nghề truyền thống quê hương em Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - hs đọc - Bài YC ? - Em sử dụng sản phẩm mà em làm - Cho HS thảo luận nhóm TL câu hỏi để giới thiệu với thầy cô giáo bạn - Theo dõi giúp HS bè nhằm tuyên truyền quảng bá nghề truyền thống địa phương - Cho HS thảo luận nhóm tuyên truyền quảng bá nghề truyền thống địa phương - Đại diện HS trình bày - Nhận xét - GV nhận xét GD HS Tự hào nghề truyền thống quê em Hoạt động : Em tự đánh giá điều học sau tìm hiểu nghề truyền địa phương - Gọi HS đọc yêu cầu - Bài yêu cầu làm ? - HS đọc yêu cầu - Em đọc bảng nội dung sau đánh - Theo dõi giúp HS dấu nhân vào cột phù hợp với ý kiến em - Nhận xét - HS làm phiếu học tâp GD HS cố gắng học tập đểtiếp nối cha, - Tùy HS làm anh xây dựng quê hương giàu đẹp - Đại diện HS trình bày III.Phần kết thúc (3’) - Nhận xét - Về nhà nói với cha mẹ anh chị nghề truyền thống quê hương em - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học - HS lắng nghe thực Tiết 32: Trải nghiệm sáng tạo BÀI : TỰ HÀO LÀ TÔI ( TIẾT 1) A Mục tiêu : - HS biết có ý nghĩa quan trọng bố, mẹ, người thân bạn bè thầy cô, em biết em yêu thương - HS nhận biết có ý nghĩa quan trọng bố, mẹ, người thân bạn bè thầy cô, em biết em yêu thương - Tự hào về thân có ý thức yêu thương người - GV : Phiếu học tập - HS: SGK C Các hoạt động dạy – học : I.Phần khởi động ( 5’) - GV cho HS trả lời câu hỏi sau - Ba mẹ em yêu thương em bạn - Tùy HS trả lời ?.Bài học hôm giúp em biết em quan trọng với ba mẹ người thân, bạn bè - ghi đầu lên bảng - HS lắng nghe ghi đầu vào II.Phần phát triển (27’ ) Hoạt động : Tìm hiểu ý nghĩa thân em người thân bạn bè Mục tiêu : HS biết có - HS đọc mục tiêu mục sách ý nghĩa quan trọng bố, mẹ, người trang 74 thân bạn bè thầy cô, em biết - HS trả lời: Mục tiêu cần em ln u thương đạt là: HS biết có ý nghĩa - Gọi HS đọc mục tiêu - Mục tiêu phần ? Bài - Cho đọc YC - YC làm ? - Cho HS tự viết câu trả lời vào phiếu học tập - Kết thúc câu chuyện người phát điều bí mật việc làm Của người bố ? quan trọng bố, mẹ, người thân bạn bè thầy cô, em biết em yêu thương - hs đọc YC - Tìm hiểu ý nghĩa em bố mẹ, người thân - HS đọc câu chuyện « Điều bí mật ba » - HS tự viết câu trả lời - Mỗi lần học về, ba lấp sau hàng bên đường để đợi dõi theo gái nhà bình an - Ba mẹ yêu thương dõi theo - Theo em, tác giả câu chuyện Điều bí mật ba muốn nói với người đọc ? - Hãy kể quan tâm, yêu thương mà - Kiểm tra em bố mẹ, người thân dành cho em ? - Tối đến, ba dạy đọc - Giáo viên theo dõi giúp đỡ HS - Đại diện HS trình bày - GV nhận xét, khen ngợi - Nhận xét GD HS tự hào có ba mẹ ln quan tâm, giúp đỡ - Trong gia đình, em người với ba mẹ, anh chị ? Ghi nhớ ( SGK ) - HS đọc ghi nhớ Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - hs đọc TL câu hỏi - Bài YC ? - Nhớ lại tình bạn em đánh dấu - Cho HS thảo luận nhóm TL câu hỏi x vào cột thích hợp bảng Sau đó, - Theo dõi giúp HS đếm xem cột có lần đánh dấu ghi vào tổng số - Đại diện HS trình bày - GV nhận xét - Nhận xét GD HS tự hào có người bạn tốt - Em với bạn bè em ? - HS trả lời Ghi nhớ : ( SGK) III.Phần kết thúc (3’) - Về nhà nói với cha mẹ anh chị tình cảm ba mẹ dành cho em - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - HS lắng nghe thực - Nhận xét học Tiết 33: Trải nghiệm sáng tạo BÀI : TỰ HÀO LÀ TÔI ( TIẾT 2) A Mục tiêu : - HS biết vui vẻ, nghĩ đến điều tốt đẹp làm việc tốt Biết tự đánh giá mức độ hiểu lòng tự trọng thân lập kế hoạch hồn thiện thân - HS ln vui vẻ, nghĩ đến điều tốt đẹp làm việc tốt Biết tự đánh giá mức độ hiểu lòng tự trọng thân lập kế hoạch hoàn thiện thân - Tự hào bạn bè thân em - GV : Phiếu học tập - HS: SGK C Các hoạt động dạy – học : I.Phần khởi động ( 5’) - Bài học hôm giúp em vui vẻ, nghĩ đến điều tốt đẹp làm - Tùy HS trả lời việc tốt Biết tự đánh giá mức độ hiểu lòng tự trọng thân lập kế hoạch hoàn thiện thân - ghi đầu lên bảng - HS lắng nghe ghi đầu vào II.Phần phát triển (27’ ) Hoạt động : Biết suy nghĩ tích cực Mục tiêu : HS biết vui vẻ, nghĩ - HS đọc mục tiêu mục sách đến điều tốt đẹp làm việc tốt trang 76 - Gọi HS đọc mục tiêu - HS trả lời: Mục tiêu cần đạt là: - Mục tiêu phần ? HS biết ln vui vẻ, nghĩ đến điều tốt đẹp Bài làm việc tốt - Cho HS đọc ghi nhớ - Cho đọc YC - HS đọc ghi nhớ - YC làm ? - hs đọc YC - Hãy xác định xem người có suy nghĩ tích cực tình sau - Chia lớp nhóm đóng vai dựng lại tình - TH : mẹ có suy nghĩ tích cực - Lan khơng nghĩ suy tích cực - Vì Lan có lỗi khơng làm tập - Nếu em, em làm tập xong, đưa cho mẹ kiểm tra sau xin mẹ xem phim - TH : - Minh không suy nghĩ tích cực - Nếu Minh, em học làm tập xong xin ba mẹ sinh nhật bạn - Giáo viên theo dõi giúp đỡ HS - TH : Hai chị em Hồng giúp vẽ dẹp mà chê vẽ xấu - Chị nên sửa màu sắc tranh chị đi, xám xịt ! - Nhóm HS trình bày - GV nhận xét, khen ngợi - Nhận xét GD HS biết suy nghĩ tích cực để hồn thiện thân Hoạt động : Biết tự trọng Mục tiêu : em tự đánh giá mức độ biểu lòng tự trọng thân lập kế hoạch hoàn thiện thân HS trả lời: Mục tiêu cần đạt là: - Gọi Hs đọc em tự đánh giá mức độ biểu lòng tự - Mục tiêu HĐ ? trọng thân lập kế hoạch hoàn thiện thân Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - Bài yêu cầu làm ? - Cho HS làm phiếu học tập - Theo dõi giúp HS - Nhận xét GD HS Ln có lòng tự trọng Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - Bài yêu cầu làm ? - Cho 2HS TL làm phiếu học tập - Theo dõi giúp HS - Nhận xét - hs đọc - Em đọc biểu lòng tựu trọng đánh dấu x vào ô phù hợp với em - Đại diện HS trình bày - Nhận xét - HS đọc yêu cầu - Lập kế hoạch hoàn thiện thân - HS làm phiếu học tâp - Tùy HS làm - Đại diện HS trình bày - Nhận xét III.Phần kết thúc (3’) - Về nhà nói với cha mẹ anh chị lòng tự - HS lắng nghe thực trọng - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học ... 4: Trải nghiệm sáng tạo: BÀI 1: AN-BUM KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI (tiết 4) A Mục tiêu : - HS tự đánh giá điều em học từ việc làm an-bum kỉ niệm đáng nhớ thân để hoàn thiện thân - Rèn kĩ cách đánh... Trải nghiệm sáng tạo: BÀI 1: AN BUM KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI (tiết 2) A Mục tiêu : - HS xây dựng, bảo quản, lưu giữ an-bum kỉ niệm đáng nhớ thân - Rèn kĩ bảo quản lưu giữ kỉ niệm đáng nhớ trình... nghiệm sáng tạo BÀI 4: LAO ĐỘNG XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG ( TIẾT 1) A Mục tiêu : - HS biết ý nghĩa việc lao động xây dựng nhà trường - HS làm công việc sách giáo khoa cơng việc làm trường, đẹp lớp -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hđ TN sáng tạo lớp 4 , Giáo án hđ TN sáng tạo lớp 4