Thế giới nhân vật trong tập truyện con Vẹt_2

54 67 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 19:49

Tài liu lun s phm of 63 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN  - VŨ THỊ KIM CHÀ THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TẬP TRUYỆN CON VẸT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Văn học nước HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN  - VŨ THỊ KIM CHÀ THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TẬP TRUYỆN CON VẸT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Văn học nước Người hướng dẫn khoa học: ThS BÙI THÙY LINH HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới giáo ThS Bùi Thùy Linh, người trực tiếp hướng dẫn tận tình, bảo cho em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tới tất thầy cô khoa Ngữ Văn, đặc biệt thầy giáo tổ Văn học nước ngồi bạn sinh viên nhóm khóa luận giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành khóa luận Với điều kiện, thời gian nghiên cứu vốn kiến thức hạn chế, đề tài em khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận góp ý q thầy cô bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày …tháng…năm 2019 Sinh viên Vũ Thị Kim Chà Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Những kết số liệu khóa luận chưa cơng bố hình thức Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Vũ Thị Kim Chà Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục khóa luận NỘI DUNG Chương CÁC LOẠI NHÂN VẬT TRONG TẬP TRUYỆN CON VẸT 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm nhân vật 1.1.2.Khái niệm giới nhân vật 1.2 Bảng khảo sát 1.3 Xét từ góc độ phân hóa tầng lớp, đẳng cấp 1.3.1 Nhân vật thuộc tầng lớp cai trị 1.3.2 Nhân vật thuộc tầng lớp thương nhân 12 1.3.3 Nhân vật thuộc tầng lớp nhân dân lao động 14 1.4 Xét từ góc độ giới tính 17 1.5 Xét theo đặc điểm thể loại truyện ngụ ngơn lồi vật 21 1.5.1 Con vật thông minh 21 1.5.2 Con vật ngốc nghếch 24 1.5.3 Con vật gian xảo, ác độc 26 1.6 Tiểu kết 27 Chương NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TẬP TRUYỆN CON VẸT 28 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 2.1 Nghệ thuật xây dựng giới nhân vật thông qua bố cục 28 2.2 Nghệ thuật xây dựng giới nhân vật thông qua ngôn ngữ 30 2.2.1 Ngôn ngữ nhân vật 30 2.2.2 Ngôn ngữ đối thoại 31 2.2.3 Ngôn ngữ độc thoại nội tâm 33 2.2.4 Ngôn ngữ người kể chuyện 35 2.3 Nghệ thuật xây dựng giới nhân vật thông qua hành động 36 2.4 Nghệ thuật xây dựng giới nhân vật thông qua kiểu nhân vật cặp đôi 37 2.4.1 Cặp nhân vật tương đồng 38 2.4.2 Cặp nhân vật tương phản 40 2.5 Tiểu kết 42 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ấn Độ đất nước rộng lớn Châu Á, nôi văn minh nhân loại Nền văn hóa, văn học Ấn Độ có lan tỏa ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học nhiều nước giới đặc biệt nước Đông Nam Á Ấn Độ quê hương đạo Balamon đạo Phật Văn hóa Campuchia tiếp nhận văn hóa Ấn Độ, tiêu biểu tác phẩm Riêmkêm mang nhiều dấu ấn thời đại, cơng trình tiếng Angkor wat Ở Việt Nam dấu ấn tìm thấy truyện cổ dân gian, kiến trúc chùa chiền, Phật giáo bia đá có ghi chép kinh Vê đa đền tháp cổ người Chăm Ở khía cạnh văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học Việt Nam Sự ảnh hưởng thể rõ tác phẩm văn học dân gian Tấm Cám, Thầy bói xem voi, Thạch Sanh số truyện khác lấy cốt truyện Ấn Độ Ở nước ta việc nghiên cứu văn học Ấn Độ chủ yếu tập trung vào hai sử thi vĩ đại Ramayana Mahabharata, thơ văn Tago Nhưng bên cạnh văn học Ấn Độ có kho tàng truyện dân gian phong phú đặc sắc vào bậc giới mà chưa tìm hiểu sâu Đó thành thơng minh, mưu trí, giàu trí tưởng tượng nhân dân Ấn Độ Bằng yêu thích thân với truyện cổ Ấn Độ tập trung nghiên cứu đề tài Thế giới nhân vật tập Truyện vẹt hi vọng đóng góp phần nhỏ bé vào nghiên cứu truyện cổ dân gian Ấn Độ Hiện việc học nghiên cứu văn học Ấn Độ nước ta nhiều khoảng trống Truyện vẹt trường hợp Truyện vẹt tập truyện dài tiếng Ấn Độ Với tính chất triết lí ngụ ngơn, truyện mang lại nhiều học sâu sắc cho người đọc Nghiên cứu tập truyện giúp cảm thụ hay đẹp giá trị tư tưởng tác phẩm Việc nghiên cứu đề tài giúp người viết có tảng kiến thức định phục vụ trình học tập giảng dạy thân tương lai Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Bài viết Nghiên cứu truyện cổ dân gian ngữ văn học (trích tác phẩm Folklore giới: Một số cơng trình nghiên cứu bản, Frank Prochan chủ biên, Ngô Đức Thịch dịch, 2005) nghiên cứu quan tâm đến chế lưu truyền văn học dân gian [10] Trong viết tác giả phân tích đặc điểm chế lưu truyền văn học dân gian Carl Wilhelm Von Sydow Người viết phân tích nghiên cứu lĩnh vực truyện cổ dân gian nhà Ấn Độ học Theodor Benfey Nhà Ấn Độ học cho “Panchatantra, t uyển tập truyện cổ tích Ấn Độ cổ, đến châu Âu vào thời kỳ Trung Cổ, thông qua dịch từ tiếng Sanscrit sang tiếng Ba Tư Trung Cổ từ lại dịch tiếp sang tiếng Syri, tiếng Do Thái cuối dịch sang ngữ châu Âu” “Theodor Benfey đưa giả thuyết ảnh hưởng văn hố quan trọng phương Đơng đến châu Âu vào thời kỳ Trung cổ, ảnh hưởng không giới hạn dịch Panchatantra, mà thể rõ việc chuyển dịch nhiều sách tương tự dân tộc sang ngôn ngữ châu Âu khác” Người viết đem so sánh Panchatantra với Cơng trình thể loại cổ tích Aarne để chứng minh khác biệt Như viết nghiên cứu cách khái quát truyện cổ dân gian Ấn Độ tập truyện Panchatantra Luận án So sánh Truyện cổ tích Việt Nam Ấn Độ Nguyễn Thị Thu Trang, so sánh gần 140 truyện cổ tích Việt Nam Ấn Độ [7] Trong luận án tác giả so sánh truyện thuộc type truyện “chàng trai khỏe” nhóm type truyện “người tốt bụng kẻ xấu bụng” Việt Nam Ấn Độ kết cấu, nhân vật motif type truyện Trên sở luận án điểm tương đồng khác biệt truyện cổ tích thần kì hai nước đồng thời lí giải khác biệt Trần Đình Sử nghiên cứu So sánh dị truyện Thầy bói sờ voi, so sánh dị truyện Ấn Độ Việt Nam [11] Ơng phân tích điểm giống khác dị truyện cổ Ấn Độ Việt Nam từ lí giải ngun nhân Những lí giải tác giả thuyết phục người đọc tập quán, tâm lý, văn hóa… dân tộc Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 Trong viết Sự di chuyển kết cấu truyện lồng truyện truyện lồng khung văn học từ Ấn Độ sang Đông Nam Á tác giả Nguyễn Ngọc Bảo Trâm giới thiệu kiểu kết cấu truyện cổ dân gian Ấn Độ [9] Bài nghiên cứu nêu đặc điểm kết cấu cốt truyện lồng truyện, truyện lồng khung số truyện dân gian Ấn Độ Jataka (Chuyện tiền thân Đức Phật), Panchatantra, Katha Sarit Sagara (Đại dương truyện), Truyện vẹt, Truyện hai mươi đêm hỏi đáp, Hai mươi lăm truyện Ma cà rồng (Vetalapanchavimchatika) Bài viết trình bày cách sơ lược kết cấu Truyện vẹt Giáo trình Văn học Ấn Độ GS.TS Lưu Đức Trung viết, ông khái quát trình hình thành Truyện vẹt tóm tắt cốt truyện đặc điểm nghệ thuật truyện cổ nói chung [8] Bài viết tác giả Đặng Quốc Minh Vương có tựa đề Kiểu truyện vật tinh ranh nẻo đường tiếp nhận giới thiệu khái quát tập Truyện vẹt [12] Tác giả trình bày cách khái quát kiểu truyện nhân vật tinh ranh truyện cổ dân gian Ấn Độ Nhân vật vẹt người viết phân tích sơ lược vật tinh ranh, khơn ngoan với biểu Như qua trình tìm hiểu người viết, nghiên cứu Truyện cổ dân gian Ấn độ hạn chế Đặc biệt chưa có nghiên cứu cụ thể Truyện vẹt Vấn đề Thế giới nhân vật tập Truyện vẹt vẫn đề bỏ ngỏ để chúng tơi tìm hiểu nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Người viết thực đề tài với mục đích sau: - Xác định kiểu loại nhân vật tập Truyện vẹt - Chỉ nghệ thuật xây dựng giới nhân vật tác giả dân gian Footer Page of 63 Tài liu lun s phm 10 of 63 3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tìm hiểu vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: Nhân vật, giới nhân vật - Đặc điểm giới nhân vật tập Truyện vẹt - Nghệ thuật xây dựng giới nhân vật tập Truyện vẹt Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Thế giới nhân vật tập Truyện vẹt 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Với đề tài Thế giới nhân vật tập Truyện vẹt tập trung khảo sát tập Truyện vẹt văn Truyện cổ dân gian Ấn Độ (Cao Huy Đỉnh, Lê Sơn, Đào Phương Bình dịch, Nhà xuất Khoa học xã hội - 1995) Phương pháp nghiên cứu Xuất phát từ mục đích nghiên cứu vận dụng số phương pháp sau: - Phương pháp so sánh - Phương pháp thống kê - Phương pháp hệ thống Các thao tác khoa học: phân tích, tổng hợp , bình giảng… Bố cục khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận nội dung khóa luận gồm hai chương: Chương 1: Các loại nhân vật tập Truyện vẹt Chương 2: Nghệ thuật xây dựng giới nhân vật tập Truyện vẹt Footer Page 10 of 63 Tài liu lun s phm 40 of 63 Những lời độc thoại Ếch Sacpu truyện tên “Hắn bụng bảo dạ: Ta làm trò hở trời Ta cõng rắn cắn gà nhà, chuyện biết tính sao” [2; 198] Lời độc thoại hối hận ếch Sapu việc làm hại đồng loại Đây hối lỗi muộn màng, lúc ếch Sapu hoảng sợ lo lắng phải đối diện với rắn độc ác Bên cạnh lời độc thoại loài vật có lời độc thoại người mà qua ta thấy giới nội tâm nhân vật đặc điểm tính cách cuối dẫn đến hành động Trong truyện Gã lái buôn Farubec vẹt, xuất nhiều lời độc thoại nội tâm người vợ gã lái buôn “Người vợ bị chồng hắt hủi nghĩ bụng: Đúng vẹt thóc mách, nói chuyện ta cho lão chồng biết, nên bị tai vạ” [2;141] Chính nghĩ dẫn đến hành động nhổ lông quẳng vẹt đường đổ tội cho mèo “Nhưng bụng lại nghĩ: Con ranh có lẽ toi mạng rồi” Sự nghi ngờ người vợ vẹt nói chuyện xấu xa mà có hành động độc ác với vẹt Bị đuổi khỏi nhà người vợ nghĩ bụng “Lão chồng tống cổ ta khỏi nhà Thiên hạ biết chuyện chê cười Chi ta bãi tha ma nằm tuyệt thực tắt thở” [2;142] Người vợ sợ bị chê cười mà chọn đến với chết ngờ mồ có giọng nói bảo người vợ làm việc mà người bảo rửa tội cho với chồng Người vợ nghĩ bụng: “Có lẽ vị thần linh an táng Biết đâu ngài tha tội cho ta nên”[2; 142] Người vợ làm theo việc dặn không ngờ giúp đỡ lại đến từ vẹt Qua lời độc thoại người vợ ta thấy nhân vật có tính cách khơng chung thủy, biết đổ tội cho người khác, độc ác, đến cuối có ăn năn hối cải Lời độc thoại chàng hoàng tử truyện Ếch, rắn vị hồng tử thể chàng người có trái tim nhân hậu Sau dọa rắn để cứu nhái, chàng lấy làm hổ thẹn Chàng nghĩ “Tại nỡ bắt rắn phải nhả miếng ăn ra” [2; 223] Lời độc thoại cho thấy day dứt chàng hành 34 Footer Page 40 of 63 Tài liu lun s phm 41 of 63 động mình, từ dẫn đến hành động xẻo miếng thịt đăt cạnh rắn Nhìn chung tập Truyện vẹt tác giả dân gian kết hợp sử dụng ngôn ngữ đối thoại ngôn ngữ độc thoại nội tâm Mỗi kiểu ngôn ngữ mang ý nghĩa riêng biệt việc thể tính cách nhân vật Hai loại lời văn có đan xen có tách rời tác phẩm khiến cho nhân vật trở nên sinh động đa dạng 2.2.4 Ngôn ngữ người kể chuyện Ngôn ngữ người kể chuyện định dạng sau: “Ngơn ngữ người trần thuật có vai trò then chốt phương thức tự mà yếu tố thể phong cách nhà văn, truyền đạt nhìn, giọng điệu, cá tính tác giả Ngơn ngữ người trần thuật có giọng (chỉ nhằm gọi vật) có hai giọng (lời nhại, lời mỉa mai, ) thể đối thoại với ý thức khác đối tượng miêu tả Ngôn ngữ người kể chuyện hình thức lời kể chuyện, ngồi đặc điểm mang thêm sắc thái, quan điểm bổ sung cho lập trường, đặc điểm tâm lí cá tính nhân vật người kể chuyện mang lại” [2; 214] Người kể chuyện kể theo ngơi thứ nhất, thứ hai hay thứ ba Kể chuyện thứ xưng nhân vật truyện chứng kiến việc kể lại câu chuyện Ngôi kể thứ hai mang người kể tạo khơng gian giãn cách, khác, kể tự kể thứ Kể chuyện thứ ba, cho phép người kể đứng ngồi kể mà họ biết Ngơn ngữ tác phẩm tự có vai trò quan trọng quan trọng tác phẩm tự dân gian Trong truyện cổ dân gian tác giả dân gian chủ yếu dùng lời kể để tính cách hành động nhân vật lên rõ nét Với lối kể hấp dẫn linh hoạt nhân vật tập truyện lên sinh động, thực sống 35 Footer Page 41 of 63 Tài liu lun s phm 42 of 63 Trong Truyện vẹt xuất hai người kể chuyện, người kể chuyện thứ tác giả dân gian, người kể chuyện thứ hai vẹt, câu chuyện kể theo thứ ba Người kể chuyện thứ xuất câu chuyện nhằm giới thiệu nhân vật Hudaxta, Manium vẹt Ở đầu câu chuyện thường lời kể người kể thứ kể hành động Hudaxta đến gặp vẹt “Khi mặt trời lặn vầng trăng lên, Hudaxta vận áo màu hoa lựu, đeo vòng vàng xuyến ngọc đến xin phép vẹt” [2;193] Nhân vật kể chuyện thứ hai truyện vẹt, câu chuyện kể câu chuyện mà vẹt biết kể lại cho Hudaxta nghe “Con vẹt bắt đầu kể: Trong khu rừng có hổ Nó có bạn gái tên khỉ ”[2; 200] Đây phương pháp kể khách quan khiến cho tập truyện thêm sinh động hấp dẫn Kể chuyện với tư cách thứ ba tác giả có nhiều hội để trực tiếp đưa học lời khuyên sau câu chuyện kể Sau vẹt kể xong truyện Con hổ người Balamon rút học: “Nếu gã Balamon khơng có máu tham khơng thiệt mạng Câu tục ngữ răn đời tham thâm khơng sai!” [2,193] Qua truyện Đồn kết sống người đọc rút học đoàn kết dũng cảm tạo nên sức mạnh chiến thắng Các vật chim mỏ dài, ếch, ong nhỏ bé biết đoàn kết, dũng cảm liên kết sức mạnh chiến thắng voi to lớn Ngôn ngữ người kể truyện tập truyện sinh động, sáng, uyển chuyển hấp dẫn người đọc 2.3 Nghệ thuật xây dựng giới nhân vật thông qua hành động Hành động nhân vật khái niệm dùng để việc làm cụ thể nhân vật tình diễn đời sống quan hệ ứng xử Đây phương tiện quan trọng thể tính cách nhân vật Trong tập Truyện vẹt tác giả dân gian mô tả giới nhân vật thông qua hành động nhân vật Hành động vị hoàng tử cứu nhái khỏi miệng rắn xẻo thịt cho rắn Hành động chàng 36 Footer Page 42 of 63 Tài liu lun s phm 43 of 63 hoàng tử cho thấy chàng người nhân từ Hành động vợ người nông dân ngủ lang với người đàn ông khác, người bố chồng biết lấy vòng chân người vợ nơng dân làm chứng Biết việc bại lộ, người vợ nơng dân đuổi tên tình nhân Người vợ nông dân rủ người chồng gốc ngủ, chỗ mà ta với tình nhân vừa nằm Sau giả vờ tỉnh dậy đổ tội cho bố chồng lấy vòng ta ngủ Sáng hôm sau người chồng phàn nàn với bố mặc cho bố giải thích, người vợ dàn xếp khiến cho người bố chồng nói thêm gì, đành ngậm bồ làm Qua hành động người vợ nơng dân thấy ta người khơng chung thủy, tính tình lẳng lơ lại biết cách xử trí khơn khéo để khơng bị bẽ mặt Người thợ kim hồn đến gốc lấy trộm tượng vàng thành chung người thợ kim hoàn thợ mộc cho thấy gã thợ kim hoàn người tham lam Sau vu oan cho người thợ mộc lấy tượng, qua hành động cho thấy người thợ kim hồn khơng tham lam mà bội nghĩa, phản trắc Thế giới loài vật miêu tả sinh động qua hành động cụ thể tập truyện Hành động ngốc nghếch ếch Sacpu khiếu nại với rắn lạc rắn ếch kẻ thù, ếch thức ăn rắn Hành động ếch Sacpu khiến cho loài ếch giếng bị rắn chén thân st chết Hành động gia đình hổ, hổ đực tìm thức ăn khơng tìm nhìn thấy chó rừng nhỏ xíu đẻ bên đường liền mang cho hổ Hổ mẹ nhìn thấy khơng nỡ ăn, để lại ni với Bên cạnh đặc điểm dũng mãnh, độc ác hổ lại có phần thương cảm với vật nhỏ bé, yếu ớt khác, ban đầu hổ đực mang chó rừng khơng phải với mục đích cưu mang chó rừng mà để ăn thịt 2.4 Nghệ thuật xây dựng giới nhân vật thông qua kiểu nhân vật cặp đơi Về mặt hình thức thấy từ tên câu chuyện thể nhân vật dạng cặp đơi ví dụ như: Hai vợ chồng gã lái buôn, Con gái lão lái 37 Footer Page 43 of 63 Tài liu lun s phm 44 of 63 bn mưu chó rừng, Con hổ người Balamon Xây dựng nhân vật kiểu cặp đôi trở thành thủ pháp hữu hiệu để chuyển tải ý đồ tác giả Khảo sát kiểu nhân vật cặp đôi tập Truyện vẹt chúng tơi thấy có kiểu nhân vật tương đồng có kiểu cặp đơi tương phản 2.4.1 Cặp nhân vật tương đồng Tác giả xây dựng giới nhân vật phong phú với đầy đủ đặc điểm khác Nhân vật người xét theo đặc điểm đẳng cấp tầng lớp có đặc điểm tính cách, hành động đại diện cho đẳng cấp xã hội Ấn Độ Thế giới lồi vật lên thực tế Tuy nhiên tác giả lấy đặc điểm bật nhân vật Vì nhân vật lên với nét đặc trưng chất loài vật Tác giả dân gian dùng đặc điểm nhân vật có thật tự nhiên sau khai thác biến đổi thành nét tiêu biểu lồi vật Đó tốt, xấu, hiền lành hay độc ác, hiểu biết hay ngu ngốc, tham lam Hổ thực tế lồi thú có dáng hình to lớn tợn, coi “chúa tể rừng xanh” Nó hống hách, hách dịch, cậy quyền cậy thế, ức hiếp kẻ yếu Chính vẻ to lớn tợn nên hổ vật độc ác, ức hiếp, ăn thịt kẻ yếu Tuy nhiên hổ lồi “Hữu dũng vơ mưu” thường thích xu nịnh ngốc nghếch Nói đến ếch, chim, ong ta nghĩ đến lồi động vật nhỏ bé, hiền lành, chăm chỉ… chúng có tinh thần đồn kết cao, có trí thơng minh Khi nói tới rắn, sói người ta thường nghĩ tới vật độc ác, nham hiểm, gian xảo vong ân bội nghĩa Các nhật vật tác giả dân gian đặt câu chuyện thường có đặt điểm tương đồng tính cách, phẩm chất, hành động Trong truyện Ếch rắn vị hoàng tử, cặp nhân vật ếch rắn hoàng tử tác giả đặt mối quan hệ tương đồng tính cách phẩm chất Nếu chàng hồng tử người nhân hậu, u thương lồi vật ếch rắn lồi vật có tình có nghĩa, nhận giúp đỡ hoàng tử hai vật biến thành người trả nghĩa cho chàng hoàng tử 38 Footer Page 44 of 63 Tài liu lun s phm 45 of 63 Truyện Người lính thị vệ vua xứ Tabarixtan hai nhân vật có đặc điểm tương đồng tính cách Người lính thị vệ người trung thành hết lòng phò tá bảo vệ nhà vua chí sẵn sàng hi sinh tính mạng đứa trai để đổi lấy tuổi thọ nhà vua Nhà vua người anh minh, sáng suốt trọng tình, trọng nghĩa cảm động trước lòng người thị vệ nhà vua trọng dụng nhân tài, nhường ngơi báu cho người lính thị vệ Những nhân vật nữ thuộc tầng lớp nhân dân lao động tác phẩm thường tác giả xây dựng với đặc điểm tính cách hành động giống Đó người phụ nữ có tính cách bồng bột, lẳng lơ khơn khéo Các nhân vật nữ truyện, Hai vợ chồng gã lái buôn, Con gái lão lái buôn mưu chó rừng Những nhân vật nữ người có tính cách lẳng lơ, khơng chung thủy với người chồng họ nhờ có giúp đỡ người thứ ba, khôn khéo, khôn ngoan thân mà họ tội khơng bị bẽ mặt Bởi theo văn hóa Ấn Độ coi trọng trinh tiết người phụ nữ chuyện xấu bị phanh phui họ bị trừng phạt nặng Qua ta thấy gian xảo khéo léo người phụ nữ Bài học cho người đọc phải biết ứng xử khơn khéo, dùng mưu trí gặp khó khăn tuyệt đối không làm việc trái với đạo đức xã hội Những nhân vật thuộc tầng lớp thống trị thường có đặc điểm hành động tính cách giống Nhân vật nhà vua truyện Nhà vua gái người lái buôn, Ông vua người thợ đồ gốm, Vua tàu lấy công chúa thành Rum, Nhà vua hai mẹ công chúa thành Rum,… người đứng đầu đất nước lại xây dựng với hình ảnh bình dị, đời thường Nhà vua lên với đặc điểm anh minh, sáng suốt Hình ảnh người nông dân lao động người thợ thủ công, thợ dệt, thợ dệt,…là người lao động chăm thông minh Những nhân vật xuất truyện, Người thợ mộc,thợ kim hoàn , thợ may tu sĩ, Người thợ dệt không may 39 Footer Page 45 of 63 Tài liu lun s phm 46 of 63 Các nhân vật lồi vật nhỏ bé thơng minh tinh ranh vẹt mèo Vẹt đặt mối quan hệ với người vật gần gũi, thông minh mưu trí Vẹt xuất truyện như: Hudaxta phải lòng cơng tử mưu kế vẹt, Gã lái buôn vẹt, Con vẹt không trung thành vua Alimsắc, truyện vẹt xuất nhân vật dùng trí thơng minh để giữ mạng sống giúp đỡ người Mèo vật nhỏ bé, kẻ yếu truyện mà mèo xuất mưu trí, khơn ngoan tinh ranh chứng tỏ khơng kẻ yếu Mèo xuất truyện Mèo rừng hổ gia đình khỉ, Con hổ mẹ nhà mèo trun mèo dùng mưu trí để lừa gạt hổ to lớn giữ 2.4.2 Cặp nhân vật tương phản Truyện dân gian thường xây dựng nhân vật đối lập phẩm chất tốt xấu, thiện ác Tác giả dân gian khéo léo lựa chọn cặp nhân vật, để hành động nhân vật lên mâu thuẫn, đấu tranh với tạo nên tình gay cấn, xung đột có kết thúc bất ngờ Phương pháp nghệ thuật tương phản đối lập phương pháp chủ đạo tác phẩm văn học tập Truyện vẹt khơng nằm ngồi thơng lệ Các nhân vật có tính cách xảo quyệt, ác độc, tham lam,…thường đặt nhân vật có tính cách hiền lành, tốt bụng đặt nhân vật bên cạnh nét tính cách trái ngược gây xung đột kịch tính kết bất ngờ chờ người đọc khám phá Thông qua nhân vật tác giả dân gian nói luân lý, đạo đức, lẽ xử đời Ví dụ truyện Con quan đại thần rắn hai nhân vật tác giả dân gian đặt đối lập Nhân vật quan đại thần người hiền lành, tốt bụng, giúp đỡ kẻ khác, rắn vật gian xảo, thâm độc Mâu thuẫn nảy sinh lên đến đỉnh điểm quan đại thần cứu rắn thoát nạn, rắn ơn mà định làm hại quan đại thần Mâu thuẫn giải quan đại thần nhanh trí lừa rắn khỏi tay áo trừng trị kẻ vong ân bội nghĩa Rõ ràng ta thấy rắn có lợi 40 Footer Page 46 of 63 Tài liu lun s phm 47 of 63 nằm tay áo với che chở quan đại thần, cắn quan đại thần sau khỏi truy lùng thợ săn Nhưng rắn nói ý định với quan đại thần nhanh chóng mắc bẫy bị trừng phạt đích đáng Trong truyện Người đàn bà hổ trước vật to lớn, dữ, độc ác khơng nghĩ người đàn bà nhỏ bé lại khỏi hàm nhọn hoắt hổ để trở Ban đầu người đàn bà sợ hãi nhìn thấy hổ với thơng minh mưu trí người đàn bà tìm cách để đánh lừa hổ nhanh chóng tìm cách thân Những người thợ vàng thợ bạc vốn kẻ khét tiếng hám tài, xảo quyệt, lừa lọc (ví dụ truyện Người thợ kim hồn người thợ mộc, Người lính gã thợ kim hoàn) bị tác giả dân gian đả kích khơng thương tiếc Người thợ kim hồn đặt mối quan hệ tương phản với nhân vật khác người thợ mộc, người lính Người thợ kim hồn với đặc điểm tính cách tham lam, gian xảo, bội nghĩa đối lập với người lính người thợ mộc người hiền lành, tin tưởng bạn Nhưng đến cuối với thông minh, mưu trí giúp đỡ quan sử kiện người thợ mộc người lính cho người thợ kim hồn nhận học trừng trị đích đáng với kẻ tham lam, bội nghĩa Nhân vật người phong phú đông đảo với đầy đủ hạng người xã hội: Vua, hồng tử, cơng chúa, người thợ thủ cơng, tu sĩ, người lính, người nông dân Qua câu chuyện tác giả dân gian phê phán lối sống ích kỷ tham lam tay thợ kim hoàn, tham lam người Balamon, hành động lẳng lơ, không chung thủy người phụ nữ Tóm lại tác giả dân gian phê phán thói hư tật xấu người, thói hư đem phê phán chế nhạo Mỗi vật tập truyện thân cho nét tính cách định Những nét tính cách khác đại diện cho tính cách khác người xã hội Đó tính cách kẻ mạnh, kẻ yếu, người thơng minh, mưu trí Tất nhân vật tạo nên cho tập 41 Footer Page 47 of 63 Tài liu lun s phm 48 of 63 truyện tình tiết sinh động hấp dẫn Những đặc điểm tính cách thông minh, khéo léo vẹt tập truyện đối lập với tính cách bồng bột, nhẹ tin, lẳng lơ Hudaxta Con rắn thâm độc, tinh ranh đối lập với ếch ngốc nghếch, tự đưa thân vào chỗ nguy hiểm Con hổ đại diện cho kẻ mạnh, độc ác chuyên quyền bắt nạt kẻ yếu mình, người Balamon khỉ Như xây dựng nhân vật kiểu cặp đôi tạo nên ý nghĩa sâu sắc cho tập truyện làm cho tập truyện có nét độc đáo riêng Xây dựng kiểu nhân vật cặp đôi nhân vật có đặc điểm tương đồng tương phản truyện làm bật đặc điểm tính cách, phẩm chất đặc trưng riêng nhân vật 2.5 Tiểu kết Tập Truyện vẹt lời răn đe, học luân lí, cách đối nhân xử người xã hội Truyện dạy cho người cách sống tốt xã hội tốt đẹp đầy ắp yêu thương Tác giả dân gian sử dụng thành công kiểu bố cục truyện lồng truyện, truyện lồng khung để từ nhân vật bộc lộ đặc điểm tính cách Nghệ thuật xây dựng giới nhân vật ngôn ngữ phong phú đa dạng đan xen uyển chuyển nhịp nhàng ngơn ngữ người kể chuyện, ngơn ngữ độc thoại, ngôn ngữ đối thoại Thông qua ngôn ngữ nhân vật tâm tư, tình cảm, tính cách nhân vật bộc lộ rõ trước mắt người đọc Từ ngôn ngữ đến hành động nhân vật bộc lộ sinh động Thông qua ngôn ngữ, suy nghĩ nội tâm, đối thoại nhân vật dẫn đến hành động nhân vật Xây dựng nhân vật kiểu cặp đôi thủ pháp thành công tác giả dân gian Biện pháp nghệ thuật khiến đặc điểm nhân vật lên rõ nét phong phú Ý nghĩa ẩn dụ đằng sau nhân vật học xử thế, luân lí người đọc 42 Footer Page 48 of 63 Tài liu lun s phm 49 of 63 KẾT LUẬN Tác giả dân gian sáng tạo nên tập Truyện vẹt đầy hấp dẫn thú vị, có tính giáo dục cao, tạo nên hứng thú cho người đọc Thế giới nhân vật tập truyện đa dạng phong phú với kiểu nhân vật phân loại theo giới tính, đẳng cấp, đặc trưng thể loại ngụ ngơn lồi vật Các nhân vật xuất với đẳng cấp khác xã hội mang đặc điểm tính cách phức tạp khác thơng minh, khơn khéo, ngốc nghếch, lẳng lơ… Các nhân vật lồi vật xây dựng với đặc trưng loài có vật thơng minh, gian xảo, độc ác, ngốc nghếch Bằng biện pháp nhân hóa tác giả dân gian làm cho nhân vật loài vật lên sinh động, với suy nghĩ, hành động giống với người Những câu chuyện lồi vật ẩn dụ nói đến người Mỗi câu chuyện loài vật tầng lớp người xã hội, qua tác giả dân gian muốn đưa học xử thế, luân lí xã hội cho người đọc, đồng thời phê phán thói hư tật xấu người Thể ước mơ nhân dân xã hội phát triển, ổn định, no ấm, giấc mơ cơng lí người tốt định báo đáp, kẻ ác định bị trừng phạt đích đáng Tác giả dân gian sử dụng nhiều biện pháp xây dựng giới nhân vật Nghệ thuật xây dựng giới nhân vật hệ thống ngôn ngữ khéo léo, sử dụng ngôn ngữ người kể chuyện, ngôn ngữ nhân vật đan xen tự nhiên Cách dẫn dắt câu chuyện cụ thể, hấp dẫn, lôi người đọc Tác giả thành công việc xây dựng kiểu nhân vật cặp đơi Các nhân vật có đặc điểm tính cách, phẩm chất tương đồng tương phản đặt đứng cạnh nhau, đặt mối quan hệ nhân vật, qua đặc điểm tính cách phẩm chất nhân vật lên bật rõ ràng Tập truyện có bố cục chặt chẽ, kiểu truyện khung phát triển trình độ cao Kiểu kết cấu di chuyển sang nước khác đặc biệt Ả Rập với tác phẩm Nghìn lẻ đêm xuất sắc Thông qua bố cục, kiểu truyện khung đặc điểm tính cách, diễn biến hành động nhân vật truyện bộc lộ rõ nét 43 Footer Page 49 of 63 Tài liu lun s phm 50 of 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lại Nguyên Ân, 1984, 150 thuật ngữ văn học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Cao Huy Đỉnh, Lê Sơn, Đào Phương Bình (Dịch), 1995, Truyện cổ dân gian Ấn Độ, NXB Khoa học xã hội Hà Minh Đức (Chủ biên) …1993, Lý luận văn học, NXB Giáo dục Lê Bá Hán,Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi, 2015, Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục Phương Lựu, Trần Đình Sử …2002, Lý luận văn học, NXB Giáo dục Hoàng Phê chủ biên, 2002, Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Trang, 2018, So sánh truyện cổ tích Việt Nam Ấn Độ Lưu Đức Trung, 2007, Văn học Ấn Độ, NXB Đại học Quốc gia http://www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn 10.http://vncvanhoa.vass.gov.vn 11.http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p37/c51/n1394/So-sanh-cac-di-bantruyen-Thay-boi-so-voi-va-tam-thuc-dan-toc.html 12.http://xhnv.vhu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/xhnv/Ph%E1%BA% A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20Hi%E1%BB%81n.pdf Footer Page 50 of 63 Tài liu lun s phm 51 of 63 PHỤ LỤC STT Tên truyện Maimun đời lấy Hudaxta Nhân vật Maimun Hudaxta Hudaxta phải lòng cơng tử Hudaxta, cơng tử mưu kế vẹt Sáo Vẹt Gã lái buôn Farubec vẹt Gã lái buôn Farubec Con vẹt, vợ gã lái bn Người lính thị vệ vua xứ Tabarixtan Nhà vua, vía nhà vua Người lính thị vệ trai Người thợ kim hồn người thợ mộc Thợ kim hoàn Thợ mộc, quan xử án Vợ người lính làm bẽ mặt quan đại Vợ người lính thần Người lính Con quan đại thần Tên bếp Người thợ mộc, thợ kim hoàn, thợ may Thợ mộc tu sĩ Thợ kim hoàn Thợ may Tu sĩ, cụ già Nhà vua, quan thủ kho thầy tu Nhà vua Thầy tu, quan cố vấn Footer Page 51 of 63 Tài liu lun s phm 52 of 63 Quan thủ kho Con vẹt không trung thành vua Con vẹt Alimsắc Người thợ săn Vua Alimsắc Hai vợ chồng gã lái buôn Vợ chồng gã lái buôn 10 Con vẹt, mụ mối 11 Mưu kế vợ người nông dân Hai vợ chồng người nông dân Bố chồng Con gái lão lái bn mưu chó rừng 12 13 Con gái lão lái bn Chó rừng, chàng ca sĩ Con hổ người Balamon Người Balamon Hổ, hoẵng, cáo, sói 14 Con hổ mẹ nhà mèo Hổ Mẹ nhà mèo 15 Ếch Sacpu Ếch Sacpu Rắn 16 Mèo rừng, hổ gia đình khỉ Mèo, khỉ ,hổ Người thợ dệt không may Người thợ dệt Dari 17 Người vợ Bốn người bạn Bốn người bạn 18 Nhà hiền triết 19 20 Footer Page 52 of 63 Chó rừng làm vua Chó rừng Basi người bạn Ả Rập Basi, Chanđu em gái Chồng Chanđu Tài liu lun s phm 53 of 63 Người bạn Ả Rập Người lái buôn chàng cưỡi ngựa 21 Người lái bn Chàng cưỡi ngựa Quan tòa 22 Người đàn bà hổ Con hổ Người đàn bà 23 Ếch, rắn vị hoàng tử Hoàng tử, nhà vua Ếch, rắn 24 Cô gái đẹp ba chàng trai tài giỏi Cô gái, người lái buôn Ba chàng trai 25 26 Nàng công Balamon chúa chàng Đầu cãi trai Nàng cơng chúa, đạo sĩ Chàng trai Balamon Chàng hoàng tử, người vợ Người Balamon 27 Gói đường hay gói cát Người vợ, chồng, gã chủ quán đứa Nhà vua gái người lái buôn Con gái người lái buôn, Người lái bn 28 Nhà vua Quan đại thần Ơng vua người thợ đồ gốm Người thợ gốm 29 Nhà vua Gia đình hổ chó rừng Hổ 30 Chó rừng Footer Page 53 of 63 Tài liu lun s phm 54 of 63 Con quan đại thần rắn Con quan đại thần 31 Rắn Người lính gã thợ kim hồn Người lính Thợ kim hồn người vợ 32 Quan tòa Gã lái bn 33 Gã lái buôn, hồn hạnh phúc Thợ cạo, tu sĩ Đồn kết sống Chim Sakaku Ong, chim mỏ dài, ếch 34 Voi Vua tàu lấy công chúa thành Rum Nhà vua, quan lại 35 Công chúa Con lừa, hươu người làm vườn 36 Lừa, hươu Người làm vườn Nhà vua hai mẹ công chúa Nhà vua, Quốc vương thành Rum thành Rum 37 Mẹ công chúa Bà lão Manium trở 38 Footer Page 54 of 63 Manium, Hudaxta Con vẹt ... Nhân vật, giới nhân vật - Đặc điểm giới nhân vật tập Truyện vẹt - Nghệ thuật xây dựng giới nhân vật tập Truyện vẹt Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Thế giới nhân vật tập. .. hiểu Thế giới nhân vật tập Truyện vẹt người viết tiến hành khảo sát nhân vật xuất tác phẩm Phân loại Giới tính Nam Nữ Số lượng 20 70 Xét theo tầng lớp, đẳng cấp Nhân Nhân Nhân Con Con Con vật vật... tượng nhân vật Mỗi thể loại văn học giới nhân vật riêng tuân theo quy luật riêng Mỗi tác giả giới nhân vật riêng Thế giới nhân vật cấu thành với nhiều kiểu loại nhân vật khác Các kiểu loại nhân vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế giới nhân vật trong tập truyện con Vẹt_2, Thế giới nhân vật trong tập truyện con Vẹt_2

Từ khóa liên quan