Phân tích và cho ví dụ minh họa đối với các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự?

13 540 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 18:08

Giao dịch dân sự là một trong những vấn đề phổ biến và quan trọng trong lĩnh vực dân sự bởi đây là phương tiện hữu hiệu để thỏa mãn quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể. Do đó, làm rõ những vấn đề liên quan đến hiệu lực của giao dịch dân sự luôn là nội dung then chốt của Giao dịch dân sự, góp phần đảm bảo hiệu quả thực thi của luật, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan. Nhằm trả lời câu hỏi về các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, sau đây chúng ta lần lượt hệ thống lại khái niệm, ý nghĩa và phân loại của Giao dịch dân sự sau đó tập trung phân tích và lấy ví dụ minh họa đối với các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự Đềsố 17: Phân tích cho ví dụ minh họa điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự? BÀI LÀM Giao dịch dân vấn đề phổ biến quan trọng lĩnh vực dân phương tiện hữu hiệu để thỏa mãn quyền lợi ích hợp pháp chủ thể Do đó, làm rõ vấn đề liên quan đến hiệu lực giao dịch dân nội dung then chốt Giao dịch dân sự, góp phần đảm bảo hiệu thực thi luật, quyền lợi ích hợp pháp bên có liên quan Nhằm trả lời câu hỏi điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự, sau hệ thống lại khái niệm, ý nghĩa phân loại Giao dịch dân sau tập trung phân tích lấy ví dụ minh họa điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự: I GIAO DỊCH DÂN SỰ Khái niệm ỹ nghĩa: Khái niệm: “GDDS hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” (Điều 116 BLDS năm 2015) Từ xác định: hậu việc xác lập GDDS làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân chủ thể quan hệ PLDS GDDS kiện pháp lý dạng hành vi pháp lý( hành vi pháp lý đơn phương đa phương) làm phát sinh hậu pháp lý Giao dịch hành vi có ý thức chủ thể nhằm đạt mục đích định, GDDS hành vi mang tính ý chí chủ thể tham gia giao dịch, với mục đích động định Trong GDDS có ý chí thể ý chí chủ thể tham gia giao dịch Ý chí nguyện vọng, mong muốn chủ quan bên người mà nội dung xác định nhu cầu sản xuất, tiêu dung thân họ Ý chí phải thể bên ngồi hình thức định để chủ thể khác biết ý chí chủ thể muốn tham gia vào giao dịch NGUYỄN VĂN CƯƠNG – MSV: K18BCQ052 dân cụ thể Bởi vậy, GDDS phải thống giữ ý chí bày tỏ ý chí Thiếu thống GDDS bị tun bố vơ hiệu Mục đích GDDS hậu pháp lý phát sinh từ giao dịch mà bên mong muốn đạt xác lập giao dịch Nói cách khác, mục đích ln mang tính pháp lý (mục đích pháp lý) Mục đích pháp lý trở thành thực, bên giao dịch thực nghĩa vụ theo quy định pháp luật VD: Trong hợp đồng mua bán mục đích pháp lý bên mua trở thành chủ sở hữu tài sản mua bán, bên bán nhận tiền chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua Mục đích pháp lý trở thành thực hợp đồng mua bán tuân thủ quy định pháp luật bên bán thực xong nghĩa vụ bàn giao tài sản mua bán , hậu pháp lý phát sinh từ giao dịch trùng với mong muốn ban đầu bên Cũng có trường hợp Hậu pháp lý phát sinh không phù hợp với mong muốn ban đầu Nguyên nhân giao dịch bất hợp pháp bên không tuân thủ nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch có hiệu lực Mục đích pháp lý giao dịch khác với động xác lập giao dịch Động xác lập giao dịch dân nguyên nhân thúc đẩy bên tham gia giao dịch Động giao dịch không mang tính pháp lý Khi xác lập giao dịch, động khơng đạt điều khơng làm ảnh hưởng đến hiệu lực giao dịch Mục đích ln ln xác định động xác định không VD: Mua bán nhà ở: mục đích người mua quyền sở hữu nhà, động để ở, thuê, để bán lại… GDDS phổ biến, thong dụng làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự; phương tiện pháp lý quan trọng giao lưu dân sự, việc dịch chuyển tài sản cung ứng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng tất thành viên xã hội NGUYỄN VĂN CƯƠNG – MSV: K18BCQ052 2 Phân loại Giao dịch dân Tất giao dịch dân có điểm chung tạo thành chất giao dịch: Đó ý chí chủ thể tham gia giao dịch Có thể phân loại Giao dịch dân thành loại sau: a Hợp đồng dân Hợp đồng dân giao dịch thể ý chí hai hay nhiều bên nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân Hợp đồng dân loại giao dịch dân phổ biến đời sống hàng ngày Thơng thường hợp đồng có hai bên tham gia thể thống ý chí chủ thể quan hệ cụ thể mua bán, cho thuê tồn hợp đồng có nhiều bên tham gia tổ hợp tác, hộ gia đình… Mỗi bên hợp đồng có nhiều chủ thể tham gia Trong hợp đồng ý chí bên đòi hỏi đáp lại bên kia, tạo thành thống ý chí bên, từ hình thành hợp đồng Do vậy, hợp đồng dân sự thoả thuận ý chí hai hay nhiều bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân “Thoả thuận” vừa nguyên tắc, vừa đặc trưng hợp đồng dân thể tất giai đoạn quan hệ hợp đồng - từ giao kết đến thực sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân b Hành vi pháp lí đơn phương Hành vi pháp lí đơn phương giao dịch thể ý chí bên nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân Thông thường, hành vi pháp lí đơn phương xác lập theo ý chí bên chủ thể (lập di chúc, từ chối hưởng thừa kế) Có thể có nhiều chủ thể tham gia vào bên giao dịch (hai cá nhân, tổ chức tuyên bố hứa thưởng ) Trong nhiều trường hợp hành vi pháp lí đơn phương phát sinh hậu pháp lí có người khác đáp ứng điều kiện định người xác lập giao dịch đưa Những người phải đáp ứng điều kiện làm phát sinh nghĩa vụ người xác lập giao dịch (hứa thưởng, thi có giải ) Hành vi pháp lí đơn phương giao dịch nội dung hình thức phải phù hợp với điều kiện có hiệu lực giao dịch dân (Điều 117 BLDS 2015) NGUYỄN VĂN CƯƠNG – MSV: K18BCQ052 c Giao dịch dân có điều kiện Giao dịch có điều kiện giao dịch mà hiệu lực phát sinh huỷ bỏ phụ thuộc vào kiện định Khi kiện xảy giao dịch phát sinh huỷ bỏ Trường hợp điều kiện làm phát sinh hủy bỏ giao dịch dân xảy hành vi cố ý cản trở trực tiếp gián tiếp bên coi điều kiện xảy ra; trường hợp có tác động trực tiếp gián tiếp bên cố ý thúc đẩy cho điều kiện xảy coi điều kiện khơng xảy Sự kiện coi điều kiện giao dịch người xác lập giao dịch định (trong hợp đồng điều kiện bên thoả thuận) Nó phải kiện thuộc tương lai Sự kiện xảy hay không xảy không phụ thuộc vào ý chí chủ quan chủ thể giao dịch Sự kiện làm phát sinh huỷ bỏ giao dịch phải hợp pháp Quy định giao dịch dân có điều kiện (Điều 120 BLDS 2015) cho phép chủ thể thực tốt quyền dân họ Giao dịch xác lập với điều kiện phát sinh điều kiện huỷ bỏ Giao dịch có điều kiện phát sinh giao dịch xác lập phát sinh hiệu lực có kiện coi điều kiện xảy Giao dịch có điều kiện huỷ bỏ giao dịch xác lập phát sinh hiệu lực có kiện điều kiện xảy giao dịch bị huỷ bỏ II ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ Bên cạnh nguyên tắc tôn trọng quyền tự thỏa thuận bên giao dịch pháp luật đặt số yêu cầu tối thiểu buộc chủ thể phải tuân thủ theo – điều kiện có hiệu lực giao dịch Chỉ giao dịch hợp pháp làm phát sinh quyền, nghĩa vụ chủ thể tham gia giao dịch Mọi cam kết, thỏa thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc bên pháp luật bảo hộ Các điều kiện có hiệu lực giao dịch quy định Điều 117 BLDS năm 2015 là: - Chủ thể có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập; - Chủ thể tham gia giao dịch dân hoàn toàn tự nguyện; - Mục đích nội dung giao dịch dân không vi phạm điều cấm luật, không trái với đạo đức xã hội NGUYỄN VĂN CƯƠNG – MSV: K18BCQ052 - Hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch dân trường hợp luật có quy định Người tham gia giao dịch có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập Thuật ngữ “người” phải hiểu theo nghĩa rộng bao gồm chủ thể quan hệ pháp luật dân sự: cá nhân, pháp nhân - Cá nhân Bản chất giao dịch đân sự thống ý chí bày tỏ ý chí chủ thể tham gia giao dịch Chỉ người có lực hành vi có ý chí riêng nhận thức hành vi họ để tự xác lập, thực quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch đồng thời phải tự chịu trách nhiệm giao dịch Cho nên, giao dịch dân cá nhân xác lập có hiệu lực phù hợp với mức độ nặng lực pháp luật dân lực hành vi dân cá nhân (từ Điều 16 đến Điều 24 BLDS năm 2015) + Người đủ 18 trở lên có lực hành vi dân đầy đủ, trừ trường hợp họ bị tòa án tuyên bố lực hành vi, tuyên bố hạn chế lực hành vi Người có lực hành vi dân đầy đủ toàn quyền xác lập giao dịch nhân + Người đủ từ tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có lực hành vi dân chưa đầy đủ xác lập, thực giao dịch dân phải có đồng ý người đại diện thep pháp luật trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt ngày phù hợp với lứa tuổi + Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi xác lập, thực giao dịch dân phạm vi tài sản riêng mà họ có, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (lập di chúc phải cha mẹ, người giám hộ đồng ý…) + Những người chưa đủ tuổi, người lực hành vi không phép xác lập giao dịch Mọi giao dịch dân người người đại diện theo pháp luật xác lập, thực Ví dụ: Anh X bị tâm thần tai nạn từ tháng 9/2015 Ngày 15/06/2016, biết anh X có sở hữu mảnh đất trung tâm thành phố nên anh Y (bạn anh A) lợi dụng dụ dỗ anh X ký vào hợp đồng mua bán mảnh đất Biết NGUYỄN VĂN CƯƠNG – MSV: K18BCQ052 việc, gia đình anh X đến gặp anh Y để nói chuyện anh Y khơng khơng hủy hợp đồng mà dọa kiện lại gia đình anh A Trong trường hợp này, hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất có chữ ký chủ sở hữu anh A, anh X người lực hành vi dân nên hợp đồng vô hiệu Mảnh đất thuộc quyền sở hữu anh A * Giao dịch dân vô hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực (Điều 130 BLDS năm 2005) Người khơng có lực hành vi có lực hành vi khơng đầy đủ khơng thể có đủ điều kiện để tự thể ý chí Vì vậy, giao dịch họ phải xác lập, thực kiểm soát người khác người khác xác lập, thực Tuy nhiên, giao dịch người xác lập không bị coi vô hiệu mà vô hiệu có yêu cầu người đại diện cho họ Người xác lập giao dịch với người khơng có quyền u cầu Nếu người đại diện người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân không khởi kiện yêu cầu tồ án tun bố GD vơ hiệu giao dịch có hiệu lực pháp luật * Giao dịch dân vô hiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi (Điều 133 BLDS) Trường hợp áp dụng cho người có lực hành vi dân Tại thời điểm giao kết người bị rơi vào tình trạng không nhận thức làm chủ hành vi (ví dụ: say rượu ) sau người có quyền u cầu tồ án tun bố giao dịch vô hiệu Việc phân định trách nhiệm bồi thường thiệt hại phụ thuộc vào lỗi bên tham gia giao dịch - Pháp nhân Chủ thể tham gia vào giao dịch dân thông qua người đại diện họ (đại diện theo pháp luật, theo ủy quyền) Người đại diện xác lập, thực giao dịch dân nhân danh người đại diện Các quyền, nghĩa vụ người đại diện xác lập làm phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp nhân Tuy nhiên pháp nhân tham gia giao dịch dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ pháp nhân Người đại diện xác lập giao dịch dân làm phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp nhân phạm vi nhiệm vụ chủ thể điều lệ pháp luật quy định Mục đích nội dung giao dịch không trái pháp luật đạo đức xã hội NGUYỄN VĂN CƯƠNG – MSV: K18BCQ052 Mục đích giao dịch dân lợi ích hợp pháp mà bên mong muốn đạt xác lập giao dịch (mục đích thực tế) Nội dung giao dịch dân tổng hợp điều khoản mà bên cam kết, thỏa thuận giao dịch Những điều khoản xác định quyền, nghĩa vụ bên phát sinh từ giao dịch Mục đích nội dung giao dịch có quan hệ chặt chẽ với Con người xác lập, thực giao dịch dân nhằm đạt mục đích định Muốn đạt mục đích họ phải cam kết, thỏa thuận nội dung ngược lại cam kết, thỏa thuận nội dung họ để đạt mục đích giao dịch Ví dụ: Trong hợp đồng mua bán tài sản, mục đích mà bên hướng tới quyền sở hữu tài sản Để đạt mục đích học phải thỏa thuận nội dung hợp đồng mua bán bao gồm điều khoản đối tượng (vật bán), giá cả, thời hạn, địa điểm, phương thức thực hợp đồng Sự thỏa thuận điều khoản lại nhằm đạt mục đích quyền sở hữu tài sản Đây mục đích giao dịch mà bên hướng tới Tuy nhiên thực tiễn khơng phải có chủ thể có mục đích Có trường hợp người mua muốn sở hữu tài sản người bán mục đích mà mục đích khác, họ bán tài sản để trốn tránh việc kê biên tài sản, người bị kê biên tài sản bán hết tài sản mình, trường hợp người bán muốn chuyển quyền sở hữu cho bên mua Mục đích trái pháp luật Để giao dịch dân có hiệu lực pháp luật mục đích nội dung giao dịch khơng trái pháp luật, đạo đức xã hội Điều cấm pháp luật quy đính pháp luật khơng cho phép chủ thể thực hành vi định Đạo đức xã hội chuẩn mực ứng xử chung người người đời sống xã hội, cộng đồng thừa nhận tôn trọng Chỉ tài sản phép giao dịch, công việc phép thực không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái với đao đức xã hội đối tượng giao dịch dân Những giao dịch xác lập nhằm trốn tránh pháp NGUYỄN VĂN CƯƠNG – MSV: K18BCQ052 luật trái đạo đức xã hội giao dịch có mục đích nội dung khơng hợp pháp, không làm phát sinh hiệu lực pháp luật giao dịch Giao dịch dân vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội: Điều 123 BLDS 2015 quy định giao dịch dân vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội hậu pháp lí giao dịch vơ hiệu dạng Vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội bao gồm nội dung, mục đích giao dịch trái pháp luật đạo đức xã hội Giao dịch vi phạm quy định đương nhiên bị coi vô hiệu không phụ thuộc vào ý chí bên tham gia giao dịch Tài sản giao dịch lợi tức thu bị tịch thu, sung quỹ nhà nước (ví dụ: Trong trường hợp mua bán thuốc phiện, động vật quý thuộc danh mục cấm ) Trong trường hợp có thiệt hại mà bên có lỗi, họ phải chịu phần thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi Nếu bên có lỗi bên phải bồi thường thiệt hại cho bên Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện Bản chất giao dịch dân sự thống ý chí bày tỏ ý chí, “tự nguyện” bao gồm yếu tố cấu thành tự ý chí bày tỏ ý chí Khơng có tự ý chí bày tỏ ý chí khơng thể có tự nguyện, hai yếu tố khơng có khơng thống khơng thể có tự nguyện Sự tự nguyện bên (hành vi pháp lí đơn phương) tự nguyện bên quan hệ dân (hợp đồng) nguyên tắc quy định khoản Điều BLDS năm 2015: Tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận Vi phạm tự nguyện chủ thể vi phạm pháp luật Vì vậy, giao dịch thiếu tự nguyện không làm phát sinh hậu pháp lí Ví dụ: A bán cho Y nhà, bên thỏa thuận giá trị nhà 1.500.000.000 đồng Nhưng hai bên lập hợp đồng ghi giá trị nhà 1.000.000.000 đồng để gian lận việc nộp phí trước bạ sang tên Như vậy, hợp đồng ghi giá trị nhà 1.000.000.000 đồng bị coi hợp đồng giả tạo Bộ luật dân quy định số trường hợp giao dịch xác lập tự nguyện bị vơ hiệu hóa Đó trường hợp vơ hiệu hóa giả tạo, NGUYỄN VĂN CƯƠNG – MSV: K18BCQ052 nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa, bị cưỡng ép xác lập thời điểm mà không nhận thức làm chủ hành vi mình: * Giao dịch dân vô hiệu giả tạo (Điều 124 BLDS 2015) Trường hợp vơ hiệu giả tạo có điểm đặc biệt bên giao dịch hoàn toàn tự nguyện xác lập giao dịch lại cố ý bày tỏ ý chí khơng với ý chí đích thực họ (có tự nguyện khơng có thống ý chí bày tỏ ý chí) Có hai trường hợp giả tạo: - Giả tạo nhằm che giấu giao dịch khác Khi giao dịch giả tạo vơ hiệu, giao dịch bị che giấu có hiệu lực giao dịch bị che giấu đáp ứng đầy đủ điều kiện có hiệu lực GDDS Ví dụ: Giao kết hợp đồng tặng cho tài sản nhằm che giấu hợp đồng gửi giữ - Giao dịch giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba Ví dụ: Các bên thoả thuận giao kết hợp đồng tặng cho không làm phát sinh quyền người tặng cho (hợp đồng tưởng tượng) nhằm trốn tránh việc trả nợ người cho vay trước Khi hợp đồng tặng cho giả tạo bị vơ hiệu * Giao dịch dân vô hiệu nhầm lẫn (Điều 126 BLDS 2015) - Nhầm lẫn việc bên hình dung sai nội dung giao dịch mà tham gia vào giao dịch gây thiệt hại cho cho bên Sự nhầm lẫn xuất phát từ nhận thức bên phán đoán sai lầm đối tượng việc, nhầm lẫn phải thể rõ ràng mà vào nội dung giao dịch phải xác định Nếu bên bị nhầm lẫn chứng minh nhầm lẫn giao dịch bị tun bố vơ hiệu - Trong nhiều trường hợp, nhầm lẫn xảy đến lỗi bên đối tác Khi bên có lỗi làm cho bên nhầm lẫn nội dung giao dịch mà xác lập giao dịch (ví dụ: Khơng đưa dẫn rõ ràng tiếng Việt công dụng tài sản ) bên bị nhầm lẫn có quyền u cầu bên thay đổi nội dung giao dịch Nếu bên khơng chấp nhận bên bị nhầm lẫn có quyền u cầu tồ án tun bố giao dịch vô hiệu (Điều 131 BLDS năm 2005) Tuy nhiên, lỗi lỗi vơ ý Nếu nhầm lẫn lỗi cố ý bên đối tác thuộc trường hợp vơ hiệu lừa dối - Xung quanh vấn đề lỗi bên trường hợp giao dịch xác lập nhầm lẫn, lí luận có tồn hai cách giải đối ngược Cách NGUYỄN VĂN CƯƠNG – MSV: K18BCQ052 thứ cho giao dịch bị tuyên bơ vô hiệu nhầm lẫn lỗi bên gây (Điều 141 BLDS năm 1995) Nếu bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại cho bên Cách thứ hai cho giao dịch bị tuyên bố vô hiệu nhầm lẫn xảy lỗi vô ý bên đối tác (Điều 131 BLDS năm 2005) Còn bên bị nhầm lẫn có lỗi giao dịch khơng bị vơ hiệu, bên nhầm lẫn phải tiếp tục thực hợp đồng Theo cách giải thứ hợp lí hơn, lẽ cần có nhầm lẫn xảy giao dịch không đáp ứng yêu cầu thống ý chí bày tỏ ý chí, giao dịch bị tun bố vơ hiệu Còn việc xác định lỗi thuộc nhằm giải vấn đề hậu phát sinh giao dịch vô hiệu (bồi thường thiệt hại) mà thơi Vấn đề áp dụng ngun tắc chung điều kiện có hiệu lực giao dịch để giải (điểm c khoản Điều 122 BLDS) * Giao dịch dân vô hiệu bị lừa dối, đe doạ (Điều 127 BLDS 2015) - Lừa dối hành vi cố ý bên nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung giao dịch nên xác lập giao địch (che giấu hành vi bất hợp pháp để hưởng thừa kế theo di chúc; dùng thủ đoạn nói vật tốt để bán với giá đắt ) - Đe dọa hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên sợ hãi mà phải xác lập, thực giao dịch nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản cha, mẹ, vợ, chồng, Tuy nhiên đe dọa phải nghiêm trọng có thực (khơng thể đe dọa tưởng tượng) Hành vi đe doạ thực từ phía đối tác từ người thứ ba - Những giao dịch xác lập lừa dối, đe dọa bị vơ hiệu có u cầu bên bị lừa dối, bị đe dọa án chấp nhận yêu cầu Như vậy, giao dịch xác lập tác động có hiệu lực khơng có u cầu bên bị lừa dối, bị đe dọa Khi giao dịch bị tuyên bố vô hiệu, bên lừa dối, đe doạ phải bồi thường thiệt hại xảy bên bị lừa dối, bị đe doạ Hình thức giao dịch phải phù hợp với quy định pháp luật Hình thức giao dịch dân phương nội dung giao dịch Thông qua phương tiện bên đối tác người thứ ba biết nội dung giao dịch xác lập Hình thức giao dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tố tụng dân Nó chứng xác nhận quan hệ đã, NGUYỄN VĂN CƯƠNG – MSV: K18BCQ052 10 tồn bên, qua xác định trách nhiệm dân có hành vi vi phạm xảy Giao dịch dân thể lời nói, văn hành vi cụ thể Người xác lập giao dịch có quyền lựa chọn hình thức giao dịch Chỉ số trường hợp đặc biệt pháp luật có u cầu buộc chủ thể phải tuân thủ theo (yêu cầu phải lập thành văn bản, phải có chứng nhận, chứng thực, đăng kí, xin phép) Trong trường hợp pháp luật có quy định giao dịch dân phải thể văn bản, phải công chứng nhà nước chứng nhận, chứng thực, đăng ký theo xin phép phải tn theo quy định (khoảng Điều 117 khoản Điều 119 BLDS năm 2015) - Hình thức lời nói: Hình thức lời nói coi hình thức phổ biến xã hội hình thức có độ xác thực thấp Hình thức lời nói thường áp dụng cá giao dịch thực chấm dứt sa (mua bán trao tay) chủ thể có quan hệ mật thiết, tin cậy, giúp đỡ lẫn (bạn bè, người thân cho vay, mượn tài sản…) Nhưng có trường hợp giao dịch dân thể hình thức lời nói phải bảo đảm tuân thủ điều kiện luật định có giá trị (di chúc miệng – Điều 629, Điều 630 BLDS năm 2015) - Hình thức văn bản: + Văn thường: Văn thường áp dụng trường hợp bên tham gia giao dịch dân phải thỏa thuận pháp luật quy định giao dịch phải thể hình thức văn Nội dung giao dịch thể văn có chữ kí xác nhận chủ thể hình thức chứng xác định chủ thể tham gia vào giao dịch dân rõ ràng so với trường hợp giao dịch thể lời nói + Văn có cơng chứng, chứng thực Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền áp dụng trường hợp hợp pháp luật quy định giao dịch dân bắt buộc phải lập thành văn bên có thỏa thuận phải có chứng nhận, chứng thực, đăng kí xin phép xác NGUYỄN VĂN CƯƠNG – MSV: K18BCQ052 11 lập giao dịch bên phải tuân thủ hình thức, thủ tục (mua bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất…) - Hình thức giao dịch hành vi: Giao dịch dân xác lập thơng qua hành vi định theo quy ước định trước Ví dụ: Mua nước máy tự động, chụp ảnh máy tự động, gọi điện thoại tự động… Đây hình thức giản tiện giao dịch dân Giao dịch dân xác lập thơng qua hình thức mà khơng thiết phải có diện đồng thời tất bên nơi giao kết Hình thức ngày trở nên phổ biến, quốc gia có cơng nghiệp tự động hố phát triển Bộ luật Dân năm 2015 có cách tiếp cận mới, nhằm bảo vệ tốt quyền cơng dân, tạo điều kiện thuận lợi, thơng thống hơn, ổn định giao lưu dân sự, thúc đẩy phát triển quan hệ sản xuất, kinh doanh kinh tế thị trường; hạn chế can thiệp quan công quyền vào quan hệ dân sự; bảo đảm ổn định giao dịch dân sự, quan hệ liên quan hạn chế khơng thiện chí bên giao dịch dân Ví dụ: X góp vốn vào cơng ty Y quyền sử dụng đất Tuy nhiên, hợp đồng góp vốn kinh doanh có chữ ký bên mà không chứng thực Trong trường hợp này, hợp đồng góp vốn vơ hiệu khơng tuân thủ quy định hình thức điểm a khoản Điều 167 Luật đất đai 2013: “Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất phải công chứng chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định điểm b khoản này” Vậy, để đảm bảo quyền lợi tránh rủi ro gặp sau này, X cần phải cơng chứng/ chứng thực hợp đồng * Giao dịch dân vô hiệu vi phạm quy định bắt buộc hình thức giao dịch (Điều 129 BLDS 2015): Theo nguyên tắc chung chủ thể tự lựa chọn hình thức giao dịch Chỉ giao dịch pháp luật quy định bắt buộc phải thể văn bản, phải có chứng thực, chứng nhận, đăng kí xin phép mà bên khơng tuân thủ quy định bị vô hiệu Khi bên không tuân thủ quy định có u cầu bên tồ án xem xét "buộc bên thực quy định hình thức giao dịch thời hạn định" Việc ấn định thời hạn án định vào hoàn cảnh cụ thể Việc buộc bên phải thực đưa thời hạn thực quy định hình thức giao dịch thuộc thẩm quyền NGUYỄN VĂN CƯƠNG – MSV: K18BCQ052 12 nghĩa vụ án Chỉ bên khơng thực hồn tất quy định hình thức giao dịch thời hạn tồ án định giao dịch vô hiệu Bên cú lỗi làm cho giao dịch vô hiệu phải bồi thường thiệt hại KẾT LUẬN Chỉ giao dịch hợp pháp làm phát sinh quyền, nghĩa vụ bên Nhà nước bảo đảm thực Một giao dịch hợp pháp phải tuân thủ ba điều kiện có hiệu lực giao dịch dân (trong số trường hợp cụ thể phải tuân thủ thêm điều kiện hình thức) Vì vậy, nguyên tắc giao dịch không tuân thủ điều kiện có hiệu lực giao dịch bị vơ hiệu Tóm lại, điều kiện có hiệu lực giao dịch dân thể thống mối quan hệ biện chứng Bởi vậy, Khi xem xét giao dịch phải đặt tổng thể mối quan hệ biện chứng Nếu giao dịch vô hiệu phần mà không ảnh hưởng đến phần khác phần vơ hiệu khơng có hiệu lực, phần lại có hiệu lực thi hành NGUYỄN VĂN CƯƠNG – MSV: K18BCQ052 13 ... loại Giao dịch dân Tất giao dịch dân có điểm chung tạo thành chất giao dịch: Đó ý chí chủ thể tham gia giao dịch Có thể phân loại Giao dịch dân thành loại sau: a Hợp đồng dân Hợp đồng dân giao dịch. .. - Hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch dân trường hợp luật có quy định Người tham gia giao dịch có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập Thuật... vụ phát sinh từ giao dịch có hiệu lực Mục đích pháp lý giao dịch khác với động xác lập giao dịch Động xác lập giao dịch dân nguyên nhân thúc đẩy bên tham gia giao dịch Động giao dịch không mang
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và cho ví dụ minh họa đối với các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự?, Phân tích và cho ví dụ minh họa đối với các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự?

Từ khóa liên quan