TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP VN

17 207 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 17:02

Những hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (TCLTNN) chủ yếu ở Việt Nam. Những đặc trưng cơ bản của các vùng nông nghiệp Việt Nam và những xu hướng chính trong thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp theo các vùng. Học phần: Địa lý kinh tế Việt Nam 3.3 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Việt Nam Mục tiêu: a Về kiến thức: Sau học sinh viên cần nắm vững: - Những hình thức tổ chức lãnh thổ nơng nghiệp (TCLTNN) chủ yếu Việt Nam - Những đặc trưng vùng nông nghiệp Việt Nam xu hướng thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp theo vùng b Về kỹ năng: Rèn luyện cho SV số kỹ cần thiết: - Thu thập thông tin Địa lý kinh tế, xã hội - Báo cáo trao đổi theo chủ đề Hình thức tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp • Là hệ thống mối liên kết không gian ngành kết hợp sản xuất lãnh thổ sở sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất lao động, giảm bớt chi phí để khắc phục khơng phù hợp xuất lịch sử phân bố nguồn nguyên nhiên liệu, lượng, nơi sản xuất nơi tiêu thụ góp phần đạt hiệu kinh tế cao • Dấu hiệu cấu trúc có ý nghĩa quan trọng • Có gắn chặt khía cạnh ngành khía cạnh lãnh thổ • Chiều sâu việc tổ chức lãnh thổ phù hợp với trình độ phát triển kinh tế • Hiệu kinh tế- xã hội- môi trường tiêu chuẩn tối ưu • Ở VN Có hình thức: Điểm CN, Khu CN, Trung tâm, Vùng CN Khái niệm đặc điểm tổ chức lãnh thổ nông nghiệp • Khái niệm: Là hệ thống liên kết khơng gian ngành, xí nghiệp nơng nghiệp lãnh thổ dựa sở, quy trình kỹ thuật nhất, chun mơn hóa, tập trung hóa, liên hợp hóa hợp tác hóa sản xuất, cho phép sử dụng hiệu khác theo lãnh thổ điều kiện tự nhiên, kinh tế, lao động đảm bảo suất lao động xã hội cao (K.I.Ivanov) Đặc điểm • Phân cơng lao động theo lãnh thổ với việc kết hợp tự nhiên- kinh tế- nguồn lao động sở để hình thành mối liên hệ qua lại theo không gian • Khía cạnh ngành khía cạnh lãnh thổ quan hệ chặt chẽ với q trình TCLTNN • Các đặc điểm không gian sản xuất bắt nguồn từ tính chất việc khai thác sử dụng điều kiện sản xuất có • Hiệu (kinh tế, xã hội) tiêu chuẩn hàng đầu việc TCLTNN Ở Việt Nam, có hình thức tổ chức Lãnh thổ NN nào? Đặc điểm hình thức Việt Nam? • Hộ gia đình: Là hình thức sản xuất theo quy mơ đất đai nhỏ, theo hộ gia đình, trình độ kỹ thuật mang tính truyền thống • Trang trại: Quy mơ lớn, KT đại • Hợp tác xã nơng nghiệp: Hợp tác, hỗ trợ nhiều hộ nơng dân • Nơng trường quốc doanh: Quy mơ lớn, Nhà nước quản lý • Thể tổng hợp nông nghiệp: Kết hợp chặt chẽ xí nghiệp nơng nghiệp xí nghiệp cơng nghiệp lãnh thổ • Vùng nơng nghiệp: Là hình thức cao tổ chức lãnh thổ NN Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Việt Nam • Xí nghiệp nơng nghiệp: Hợp tác xã, Nơng trường, Trang trại Là hình thức sở, có thống lực lượng lao động với công cụ đối tượng để sản xuất • Thể tổng hợp nơng nghiệp: Là hình thức kết hợp số XNNN có mối liên kết lãnh thổ Ở Việt Nam có Vành đai nơng nghiệp quanh thành phố • Vùng nông nghiệp: Vùng NN lãnh thổ sản xuất NN tương đối đồng điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội nhằm phân bố hợp lý chun mơn hóa sản xuất sở sử dụng hiệu điều kiện sản xuất nội vùng vùng khác nước Việt Nam có VNN + Nội dung: Đặc trưng số Vùng nông nghiệp tiêu biểu VN: – Nhóm1: Vùng Đồng S Hồng – Nhóm 2: Vùng Đồng S Cửu Long – Nhóm 3: Vùng Trung du Miền núi phía Bắc – Nhóm 4: Vùng Tây Nguyên + Thời gian trình bày 5’ + Các nhóm khác trao đổi đánh giá Vùng TDMNPB Vùng nông nghiệp Việt Nam Vùng ĐBS Hồng Vùng Bắc Trung Bộ Vùng Nam T Bộ Vùng TN Vùng ĐNBộ Vùng ĐBS Cửu Long vùng nông nghiệp Việt Nam: Vùng TD MNBB: Trồng CN ôn đới cận nhiệt(chè), ăn chăn ni trâu bò Vùng đồng S Hồng: Cây Lúa,thực phẩm, chăn ni bò, lợn, gia cầm thủy sản Vùng Bắc Trung Bộ: Cây công nghiệp hàng năm lâu năm, chăn ni trâu bò thủy sản Vùng duyên hải Nam Trung Bộ: Cây công nghiệp, chăn ni lợn, bò thủy sản Vùng Tây Nguyên: Cây công nghiệp lâu năm (càphê, chè, cao su, hồ tiêu )và chăn ni bò Vùng Đơng Nam Bộ: Cây cơng nghiệp, chăn ni bò sữa ni trồng thủy sản Vùng đồng S.Cửu Long: Lúa, công nghiệp ngắn ngày, ăn quả, chăn nuôi vịt thủy sản Nhận xét giải thích thay đổi diện tích càphê diện tích ni trồng thủy sản vùng so với nước? Diện tích càphê Tây nguyên so với nước (%) Diện tích ni trồng thủy sản ĐBS Cửu Long so với nước(%) Nhận xét giải thích thay đổi cấu ngành nghề hộ nông thôn Việt Nam qua năm? % Cơ cấu ngành nghề hộ nông thôn (%) Trang trại Việt Nam • Hiện nay, tồn quốc có 700 ngàn trang trại • Quy mơ đất bình qn 6,3 • 80% chủ trang trại nơng dân, giải việc làm cho 20-25% lao động nước.  • Vai trò tích cực trang trại thể mặt: Kinh tế, xã hội mơi trường Trang trại Việt Nam • Tình hình phát triển hình thức trang trại sau năm thực Nghị 03/2000/NQ-CP, ngày 02-02-2000 • (Lấy ví dụ ĐakLak): • Tính đến T3/2006 tồn tỉnh có 1406 trang trại, bình qn tăng 3.07%/năm • Có nhiều loại hình trang trại: Trồng hàng năm(292), lâu năm(456), chăn nuôi(449), lâm nghiệp(39), nuôi trồng thủy sản(34) nhiều TT kinh doanh tổng hợp • Xu hướng phát triển tăng mạnh TT chăn nuôi,cây hàng năm, giảm nhẹ TT lâu năm, hình thành TT kinh doanh tổng hợp trồng trọt- chăn nuôi- chế biến Những thay đổi tổ chức lãnh thổ nơng vùng nghiệp Việt Nam • Tập trung chun mơn hóa vào vùng có điều kiện sản xuất thuận lợi • Đa dạng hóa nơng nghiệp vùng, đa dạng hóa ngành nghề kinh tế nơng thơn • Phát triển kinh tế trang trại Mục tiêu thay đổi tổ chức lãnh thổ Vùng nông nghiệp Việt Nam? Xu hướng thay đổi TCLTNN vùng Việt Nam nhằm: • Khai thác tốt mạnh riêng biệt vùng • Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm • Giảm thiểu rủi ro thị trường • Thúc đẩy nơng nghiệp nước ta tiến lên sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn Kết luận So sánh giống khác hướng chun mơn hóa vùng? Giải thích nguyên nhân khác biệt đó? Vùng Đồng S Hồng Đồng S Cửu Long Vùng Trung du Miền núi phía Bắc vùng Tây Nguyên ... nghiệp xí nghiệp cơng nghiệp lãnh thổ • Vùng nơng nghiệp: Là hình thức cao tổ chức lãnh thổ NN Tổ chức lãnh thổ nơng nghiệp Việt Nam • Xí nghiệp nông nghiệp: Hợp tác xã, Nông trường, Trang trại Là... CN, Trung tâm, Vùng CN Khái niệm đặc điểm tổ chức lãnh thổ nơng nghiệp • Khái niệm: Là hệ thống liên kết không gian ngành, xí nghiệp nơng nghiệp lãnh thổ dựa sở, quy trình kỹ thuật nhất, chun... sản xuất • Thể tổng hợp nơng nghiệp: Là hình thức kết hợp số XNNN có mối liên kết lãnh thổ Ở Việt Nam có Vành đai nơng nghiệp quanh thành phố • Vùng nông nghiệp: Vùng NN lãnh thổ sản xuất NN
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP VN, TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP VN, Khái niệm và đặc điểm về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam

Từ khóa liên quan