Tiết 5 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN đổi đều 2

3 52 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:46

GIÁO ÁN 2019 MẪU MỚI CỦA BGDI. MỤC TIÊU1.Kiến thức : Viết được công thức tính quãng đường đi trong chuyển động thẳng nhanh dần đều; mối quan hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được; phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều. Nắm được đặc điểm của chuyển động thẳng chậm dần đều về gia tốc, vận tốc, quãng đường đi được và phương trình chuyển động. Nêu được ý nghĩa vật lí của các đại lượng trong công thức đó.2.Kỹ năng Giải được bài toán đơn giản về chuyển động thẳng biến đổi đều.3. Thái độ Nghiêm túc, chú ý.4 Định hướng phát triển năng lực:Năng lực làm việc theo nhómNăng lực tư duy trừu tượng, năng lực suy luận logic, năng lực toán học, năng lực tự học và sáng tạoII. CHUẨN BỊ1. Giáo viên: Một máng nghiêng dài chừng 1 m. Một hòn bi đường kính khoảng 1 cm, hoặc nhỏ hơn. Một đồng hồ bấm dây (hoặc đồng hồ hiện số).2. Học sinh: Ôn lại kiến thức về chuyển động thẳng đều. Tiết 5: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : - Viết cơng thức tính quãng đường chuyển động thẳng nhanh dần đều; mối quan hệ gia tốc, vận tốc quãng đường được; phương trình chuyển động chuyển động thẳng nhanh dần - Nắm đặc điểm chuyển động thẳng chậm dần gia tốc, vận tốc, quãng đường phương trình chuyển động Nêu ý nghĩa vật lí đại lượng cơng thức 2.Kỹ - Giải toán đơn giản chuyển động thẳng biến đổi Thái độ - Nghiêm túc, ý Định hướng phát triển lực: Năng lực làm việc theo nhóm Năng lực tư trừu tượng, lực suy luận logic, lực toán học, lực tự học sáng tạo II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Một máng nghiêng dài chừng m - Một bi đường kính khoảng cm, nhỏ - Một đồng hồ bấm dây (hoặc đồng hồ số) Học sinh: Ôn lại kiến thức chuyển động thẳng III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Kích thích tinh thần ham học hỏi học sinh Nội dung: So sánh chuyển động thẳng chuyển động thẳng nhanh dần CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (TIẾP) B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Nội dung 1: Tìm mối liên hệ a, v, s Lập phương trình chuyển động Mục tiêu: xây dựng cơng thức liên hệ đại lượng s,a,v,t Nội dung: công thức SGK Hoạt động giáo viên học sinh Giới thiệu cách xây dựng công thức tính đường Yêu cầu trả lời C4, C5 Hướng dẫn hs suy công thức 3.4 từ cơng thức 3.2 3.3 Hướng dẫn hs tìm phương trình chuyển động Yêu cầu trả lời C6 Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt Đường chuyển động thẳng nhanh dần s = vot + at2 Công thức liên hệ a, v s chuyển động thẳng nhanh dần Ghi nhận công thức đường Trả lời C4, C5 Tìm cơng thức liên hệ v, s, a v2 – vo2 = 2as Phương trình chuyển động chuyển động thẳng nhanh dần x = xo + vot + at2 Lập phương trình chuyển động Trả lời C6 Nội dung 2: Tìm hiểu chuyển động thẳng chậm dần Mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm công thức chuyển động thẳng chậm dần Nội dung: Các ghi nhớ công thức Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt II Chuyển động thẳng chậm dần Yêu cầu nhắc lại biểu thức tính gia tốc Yêu cầu cho biết khác gia tốc CĐTNDĐ Gia tốc chuyển động thẳng chậm dần CĐTCDĐ a) Công thức tinh gia tốc v v  vo Giới thiệu véc tơ gia tốc chuyển động thẳng chậm dần a= = t t Nếu chọn chiều vận tốc chiều dương v < vo Gia tốc a có giá trị âm, nghĩa ngược dấu với vận tốc b) Véc tơ gia tốc  Yêu cầu cho biết khác véc tơ gia tốc   Ta có : a  v CĐTNDĐ CĐTCDĐ t Yêu cầu nhắc lại cơng thức vận tốc chuyển động thẳng  Vì véc tơ v hướng nhanh dần   ngắn véc tơ vo nên  v Giới thiệu đồ thị vận tốc  Yêu cầu nêu khác đồ thị vận tốc chuyển động ngược chiều với véc tơ v  nhanh dần chậm dần vo Véc tơ gia tốc chuyển động Yêu cầu nhắc lại công thức tính đường chuyển động thẳng nhanh dần ngược nhanh dần chiều với véc tơ vận tốc Lưu ý dấu s v Vận tốc chuyển động thẳng chậm dần Yêu cầu nhắc lại phương trình chuyển động nhanh dần a) Cơng thức tính vận tốc v = vo + at Trong a ngược dấu với v Nêu biểu thức tính gia tốc b) Đồ thị vận tốc – thời gian Nêu điểm khác Ghi nhận véc tơ gia tốc chuyển động thẳng chậm dần Nêu điểm khác Nêu công thức Ghi nhận đồ thị vận tốc Nêu khác Đường phương trình chuyển động chuyển động thẳng chậm dần a) Cơng thức tính đường s = vot + at2 Trong a ngược dấu với vo b) Phương trình chuyển động x = xo + vot + at2 Trong a ngược dấu với vo Nêu công thức Ghi nhận dấu v a Nêu phương trình chuyển động C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - Cho học sinh tóm tắt kiến thức học D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Bài tập 9,11 SGK-22 E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chuyển động biến đổi thực tế IV HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ Bài tập: 3.1, 3.2, 3.3 SBT- Tr 11, 12, 3.4 đến 3.10 SBT – Tr 13 Tổng hợp kiến thức theo bảng, Hệ thống hóa kiến thức theo tiết học vào sổ riêng Bài tập: - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau : Tiết : Bài tập V GHI CHÉP/ĐIỀU CHỈNH/THAY ĐỔI/BỔ SUNG ... liên hệ v, s, a v2 – vo2 = 2as Phương trình chuyển động chuyển động thẳng nhanh dần x = xo + vot + at2 Lập phương trình chuyển động Trả lời C6 Nội dung 2: Tìm hiểu chuyển động thẳng chậm dần Mục... Bài tập 9,11 SGK -22 E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chuyển động biến đổi thực tế IV HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ Bài tập: 3.1, 3 .2, 3.3 SBT- Tr 11, 12, 3.4 đến 3.10 SBT... dần vo Véc tơ gia tốc chuyển động u cầu nhắc lại cơng thức tính đường chuyển động thẳng nhanh dần ngược nhanh dần chiều với véc tơ vận tốc Lưu ý dấu s v Vận tốc chuyển động thẳng chậm dần Yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 5 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN đổi đều 2, Tiết 5 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN đổi đều 2