Tiết 3 bài tập CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

3 83 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:46

GIÁO ÁN 2019 MẪU MỚI CỦA BGDI. MỤC TIÊU1. Kiến thức:Nắm được định nghĩa của chuyển động thẳng đều. Viết được công thức tính quãng đường đi và dạng phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.2. Kỹ năng: Vận dụng được công thức tính đường đi và phương trình chuyển động để giải các bài tập về chuyển động thẳng đều. Vẽ được đồ thị tọa độ thời gian của chuyển động thẳng đều. Thu thập thông tin từ đồ thị như: Xác định được vị trí và thời điểm xuất phát, vị trí và thời điểm gặp nhau, thời gian chuyển động, … Nhận biết được một chuyển động thẳng đều trong thực tế.3. Thái độ : Nghiêm túc, chú ý. 4. Định hướng phát triển năng lực:Năng lực tư duy trừu tượng, năng lực suy luận logic, năng lực toán học Tiết 3: BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu khái niệm chuyển động thẳng đều, đặc điểm chuyển động thẳng - Công thức quãng đường, phương trình chuyển động chuyển động thẳng Kỹ - Vận dụng công thức để giải tập Thái độ - Yêu thích mơn, tích cực học tập Năng lực - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, lực giải vấn đề, lực tính tốn, lực tự học, lực sáng tạo, lực hợp tác II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem lại tập phần chuyển động thẳng sgk sbt - Chuẩn bị thêm số tập khác có liên quan Học sinh: - Xem lại kiến thức học phần chuyển động thẳng - Giải tập mà thầy cô cho nhà - Chuẩn bị sẵn câu hỏi để hỏi thầy vấn đề mà chưa nắm vững III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: Tóm tắt kiến thức - Vận tốc trung bình vtb = s/t - Quãng đường: s = v.t - PTCĐ: x = x0 + vt Nội dung 1: Giải số câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên học sinh Hướng dẫn, đáp án GV: Yêu cầu học sinh lên bảng giải chi tiết Câu 1: C Câu 6: D câu trắc nghiệm sách giáo khoa Câu 2: D Câu 7: C HS: Giải chi tiết câu trắc nghiệm theo yêu Câu 3: B Câu 8: C cầu thầy, cô Câu 4: C Câu 9: B GV: Yêu cầu học sinh khác nhận xét Câu 5: A Câu 10: D giải bạn HS: Nhận xét giải bạn GV: Sửa thiếu sót (nếu có) Nội dung 2: Giải số tập tự luận Hoạt động giáo viên học sinh Hướng dẫn, đáp án Bài 11 Giới thiệu đồng hồ tốc độ quay kim v= 80km/h đồng hồ Xo=3km Yêu cầu hs trả lời lúc 5h15 kim phút cách kim PTCĐ: : x = x0 + vt góc (rad) ? x =3+ 80t (km) Yêu cầu hs trả lời 1h kim phút chạy nhanh Bài 13 kim góc ? AB = 10km Sau thời gian kim phút đuổi kịp Xe 1: xuất phát A: x0 = kim ? v1= 50km/h Yêu cầu học sinh đọc, tóm tắt toán Xe 2: xuất phát B: x0 = 10km Hướng dẫn hs cách đổi đơn vị từ km/h m/s v1= 30km/h Yêu cầu giải toán a PTCĐ: x1 = x0 + vt = 50t (km) x2 =10+30t (km) b Hai xe gặp nhau: x1 = x2 Gọi học sinh lên bảng giải toán 50t = 10-30t � t = 0,5h Theo giỏi, hướng dẫn Vị trí gặp nhau: x= 25km Yêu cầu học sinh khác nhận xét Bài 14 trang 22 a) Gia tốc đồn tàu : Cho hs đọc, tóm tắt toán v  vo  11,1  a= = -0,0925(m/s2) Yêu cầu tính gia tốc t  to 60  Yêu cầu giải thích dấu “-“ b) Quãng đường đoàn tàu : s = vot + at2 Yêu cầu tính thời gian = 11,1.120 + (-0,0925).1202 = Xác định góc (rad) ứng với độ chia mặt dồng hồ 667(m) Trả lời câu hỏi Bài 14 trang 22 a) Gia tốc xe : Trả lời câu hỏi v  vo2  100 a= = - 2,5(m/s2)  s 20 Trả lời câu hỏi b) Thời gian hãm phanh : v  v o  10 Đọc, tóm tắt tốn  t= = 4(s) a  2,5 Đổi đơn vị đại lượng cho toán đơn vị hệ SI Giải toán Giải toán, theo giỏi để nhận xét, đánh giá giải bạn Đọc, tóm tắt tốn (đổi đơn vị) Tính gia tốc Giải thích dấu a Tính thời gian hãm phanh C CỦNG CỐ: - Phương pháp chung giải tập + Chọn hệ quy chiếu gốc tọa độ; gốc thời gian; chiều dương + Đổi đơn vị => gây ; km/h => m/s + vận dụng công thức tính vận tốc, phương trình chuyển động u cầu học sinh nhà học bài, làm tập IV HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ Soạn -Chuyển động thẳng biến đổi CH: Chuyển động thẳng biến đổi gì? CH: Vận tốc tức thời? V.GHI CHÉP/ĐIỀU CHỈNH/THAY ĐỔI/BỔ SUNG ……………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… .… ... tập + Chọn hệ quy chiếu gốc tọa độ; gốc thời gian; chiều dương + Đổi đơn vị => gây ; km/h => m/s + vận dụng cơng thức tính vận tốc, phương trình chuyển động u cầu học sinh nhà học bài, làm tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 3 bài tập CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU, Tiết 3 bài tập CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

Từ khóa liên quan