FULL TEST 8

42 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 15:35

TẠI SAO ZENLISH LẠI CAM KẾT HỒN HỌC PHÍ 100% VỚI NHỮNG BẠN KHƠNG ĐẠT 450 TOEIC (TOEIC CAMP BOMB) Lộ trình TOEIC tinh gọn Zenlish thầy Xuân Vụ - biên soạn, giúp học viên sau 50 đạt tối thiểu 450 TOEIC, chí lên tới 700 TOEIC lộ trình học Giáo trình giảng dạy đúc kết từ nhiều thi sau học viên Zenlish thi IIG trở lai review đề (Ví dụ: https://goo.gl/QPNQdw) Hơn năm kinh nghiệm nghiên cứu giảng dạy 2000+ học viên TOEIC từ cấp độ Mất Gốc (0-100 TOEIC) đến Submarine TOEIC (700 - 850+ TOEIC) Đội ngũ giáo viên người gốc lên, thấu hiểu tình cảnh bạn học viên mơ màng lộ trình TOEIC Cam kết đầu với toàn học viên theo học lớp TOEIC Camp Bomb, Submarine TOEIC đăng kí học Zenlish, hoản trả 100% tiền học ko đảm bảo đầu khóa học ĐẶC BIỆT: Khóa học TOEIC HUNTER - Hồn Tồn Miễn Phí giành cho tất bạn chưa biết rõ TOEIC, khó khăn việc tự học lo lắng lộ trình Zenlish Thông tin TOEIC Hunter đây: http://zenlish.edu.vn/khoa-hoc/toeic-hunter LỘ TRÌNH TINH GỌN KHĨA TOEIC: ► Khóa TOEIC Hunter (Đầu vào -> Đầu 350+ TOEIC): https://goo.gl/MX90C7 ► Khoá TOEIC Camp Bomb (Đầu vào 300+ TOEIC -> Đầu 450 - 700 TOEIC) ► Khoá Submarine TOEIC (Đầu vào 550+ TOEIC -> Đầu 700 - 850 TOEIC) ► Khố Intensive TOEIC: Khóa luyện thi TOEIC 50h trước thi IIG ► Kiểm tra trình độ: https://goo.gl/c0KAMe
- Xem thêm -

Xem thêm: FULL TEST 8 , FULL TEST 8