TC 11 ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 (tt)

3 34 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 13/ 11/ 2018 TIẾT PPCT 31: TỰ CHỌN 11 - ÔN TẬP KIỂM TRA TIẾT LẦN (tt) I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Tiếp tục củng cố toàn kiến thức chương Kỹ năng: Giải tập tự luận trắc nghiệm BTH * Trọng tâm: Giải tập tự luận mối quan hệ vị trí cấu tạo, oxit cao hợp chất khí với H, kim loại kiềm tác dụng với H 2O Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm (30 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số kiến thức PHIẾU HỌC TẬP SỐ học vào tình 1D Câu 1: Phát biểu sau sai? Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng A Nguyên tử nguyên tố nhóm A có số electron lớp ngồi B Trong nhóm A, nguyên tử hai nguyên tố thuộc hai chu kỳ liên tiếp nhau lớp electron C Các nguyên tố nhóm A có tính chất hóa học tương tự D Các nguyên tố chu kỳ có tính chất hóa học tương tự Câu 2: Ngun tử X có phân mức lượng cao 3p4 Phát biểu sau sai? A Lớp nguyên tử X có electron B Hạt nhân nguyên tử X có 16 proton C Trong bảng tuần hồn, X nằm chu kì D Trong bảng tuần hồn, ngun tố X nằm nhóm IVA Câu 3: Ngun tố X có cấu hình electron hố trị 3d104s1 Vị trí X bảng tuần hồn A Chu kỳ 3, nhóm IB B Chu kỳ 4, nhóm IB C Chu kỳ 4, nhóm IA D Chu kỳ 3, nhóm IA Câu 4: Cho cấu hình electron nguyên tố sau: X1: 1s22s22p6 X2: 1s22s22p5 X3: 1s22s22p63s23p5 X4: 1s22s22p1 Các nguyên tố thuộc chu kỳ A X1, X4 B X2, X3 C X1, X2 D X1, X2, X4 Câu 5: Cho nguyên tố X, Y, Z, T, E có cấu hình electron nguyên tử sau: X: 1s22s22p63s1; Y: 1s22s22p63s23p64s2; Z: 1s22s22p63s23p64s1; T: 1s22s22p63s23p2; E: 1s22s22p63s23p1 Các nguyên tố thuộc nhóm A A X, Z B Y, T C X, E D Z, E Câu 6: Vị trí nguyên tố R (Z= 24) bảng tuần hồn A chu kì 3, nhóm IVB B chu kỳ 4, nhóm IIA C chu kỳ 3, nhóm IVA D chu kỳ 4, nhóm VIB Câu 7: Oxit cao ngun tố R có cơng thức R 2O5 hợp chất với hiđro, R chiếm 82,35% khối lượng Vậy R A 14N B 122 Sb C 31P D 75As Câu 8: Cho 12 gam kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl thu 11,2 lít khí H (đktc) Kim loại A Mg B Be C Ca D Ba Câu 9: A B nguyên tố nằm liên tiếp chu kì BTH, biết tổng số proton A B 31 Biết ZA> ZB A, B A K; S B S; P C N; P D Cl; S Câu 10: Nguyên tử ngun tố X có cấu hình electron lớp ngồi ns2np4 Trong hợp chất khí X với hiđrơ, X chiếm 94,12% khối lượng Phần trăm khối lượng X oxit cao A 27,27% B 40,00% C 60,00% D 50,00% Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi 10 phút 2D 3B 4D 5D 6D 7A 8A 9B 10B HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Giải tập tự luận ( 14 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn kĩ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Đánh giá Chấm kết Sản phẩm PHIẾU HỌC TẬP SỐ số nhóm nhóm sau để thay GV chốt Câu 1: a/ Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p3 Xác định vị trí X bảng tuần hồn (số thứ điểm kiến thức tự ơ, chu kì, nhóm) miệng b/ Trong bảng tuần hồn, ngun tố Y 18, chu kì 3, nhóm VIIIA Hãy cho biết ngun tử Y có proton, lớp electron electron lớp Câu 2: Trong bảng tuần hồn, ngun tố R nhóm VIIA a/ Viết công thức oxit cao công thức hợp chất với hiđro R b/ Trong oxit cao R, oxi chiếm 61,2% khối lượng Xác định tên R tính phần trăm khối lượng R hợp chất với hiđro Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Chuẩn bị kiểm tra tiết ==============HẾT=============== Sản phẩm ... 1s22s22p63s23p5 X4: 1s22s22p1 Các nguyên tố thuộc chu kỳ A X1, X4 B X2, X3 C X1, X2 D X1, X2, X4 Câu 5: Cho nguyên tố X, Y, Z, T, E có cấu hình electron nguyên tử sau: X: 1s22s22p63s1; Y: 1s22s22p63s23p64s2;... 1s22s22p63s1; Y: 1s22s22p63s23p64s2; Z: 1s22s22p63s23p64s1; T: 1s22s22p63s23p2; E: 1s22s22p63s23p1 Các nguyên tố thuộc nhóm A A X, Z B Y, T C X, E D Z, E Câu 6: Vị trí nguyên tố R (Z= 24 ) bảng tuần hoàn... 3d104s1 Vị trí X bảng tuần hồn A Chu kỳ 3, nhóm IB B Chu kỳ 4, nhóm IB C Chu kỳ 4, nhóm IA D Chu kỳ 3, nhóm IA Câu 4: Cho cấu hình electron nguyên tố sau: X1: 1s22s22p6 X2: 1s22s22p5 X3: 1s22s22p63s23p5
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 11 ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 (tt), TC 11 ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 (tt)